[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ

 
การป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในดอกกุหลาบ
การป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในดอกกุหลาบ
การป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในดอกกุหลาบ
โรคเชื้อราในดอกกุหลาบเป็นปัญหาทั่วไปของชาวสวนและอาจทำให้พืชเสียหายร้ายแรงได้ โรคเหล่านี้เกิดจากเชื้อราหลายชนิดซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น เพื่อป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในดอกกุหลาบ มีหลายวิธีที่สามารถดำเนินการได้ บทความนี้จะกล่าวถึงการใช้ IS และสารประกอบอินทรีย์เป็นมาตรการป้องกันและกำจัดโรคพืชจากเชื้อราในดอกกุหลาบ

IS for Fungal Disease Prevention: IS คือส่วนผสมของสารอินทรีย์ที่สามารถใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคพืชจากเชื้อรา ทำงานโดยเสริมสร้างการป้องกันตามธรรมชาติของพืชจากเชื้อรา ใช้ IS ผสม 50 ซีซี. ของผลิตภัณฑ์กับน้ำ 20 ลิตร แล้วชโลมให้ทั่วดอกกุหลาบ

สารประกอบอินทรีย์สำหรับควบคุมโรคเชื้อรา: สารประกอบอินทรีย์เป็นอีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคพืชจากเชื้อรา หนึ่งในสารประกอบดังกล่าวคือ FK-1 ซึ่งเป็นส่วนผสมของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว ในการใช้ FK-1 ให้ผสม 50 กรัมของถุงแรก (องค์ประกอบหลัก) และ 50 กรัมของถุงที่สอง (องค์ประกอบเสริม) กับน้ำ 20 ลิตร แล้วทาที่ดอกกุหลาบ

สรุป: โรคเชื้อราในดอกกุหลาบอาจเป็นปัญหาร้ายแรง แต่ด้วยการใช้มาตรการป้องกันและกำจัดเช่น IS และสารประกอบอินทรีย์ ชาวสวนสามารถรักษาพืชให้แข็งแรงและปราศจากโรคได้ อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์เสมอ และใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเมื่อใช้สารเคมีใดๆ กับสวนของคุณ
เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังด้วยปุ๋ย FK-1 และ FK-3C มันสำปะหลังหัวดก โต น้ำหนักดี เปอร์เซนต์แป้งสูง
เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังด้วยปุ๋ย FK-1 และ FK-3C มันสำปะหลังหัวดก โต น้ำหนักดี เปอร์เซนต์แป้งสูง
เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังด้วยปุ๋ย FK-1 และ FK-3C มันสำปะหลังหัวดก โต น้ำหนักดี เปอร์เซนต์แป้งสูง
มันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชหลักที่สำคัญในหลายส่วนของโลก ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยา การให้ปุ๋ยที่ดี ตามช่วงเวลาความต้องการมันสำปะหลัง ช่วยเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างมาก ปุ๋ยสองชนิด ได้แก่ FK-1 และ FK-3C มีศักยภาพในการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตมันสำปะหลัง ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่าปุ๋ยเหล่านี้ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างรวมกัน สามารถปรับปรุงผลผลิตมันสำปะหลังได้อย่างมีนัยสำคัญอย่างไร
.
ทำความเข้าใจกับปุ๋ย FK-1
.
FK-1 เป็นปุ๋ยที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง และเพิ่มความเขียวขจี ประกอบด้วยสองถุง แต่ละถุงมีน้ำหนัก 1 กก. ถุงแรก "บัวแก้ว" มีปุ๋ยสูตร 20-20-20 ซึ่งให้สารอาหารที่สมดุล ได้แก่ ไนโตรเจน ( N ) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ถุงที่สอง "F1" อุดมไปด้วยแมกนีเซียม (Mg) และสังกะสี (Zn)
.
อัตราส่วนผสมสำหรับ FK-1
หากต้องการใช้ FK-1 อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผสม "บัวแก้ว" 50 กรัม และ "F1" 50 กรัม ในน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบนใบมันสำปะหลัง
.
FK-1 มีประโยชน์ต่อมันสำปะหลังอย่างไร
.
การจัดหาสารอาหารที่สมดุล: สูตร 20-20-20 ใน "บัวแก้ว" ช่วยให้ต้นมันสำปะหลังได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างสมดุล ไนโตรเจนส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและลำต้น ฟอสฟอรัสสนับสนุนการเจริญเติบโตของราก และโพแทสเซียมทำให้สุขภาพโดยรวมของพืชดีขึ้น
.
การเพิ่มสารอาหารรอง: การเติมแมกนีเซียมและสังกะสีจาก "F1" จะช่วยแก้ปัญหาการขาดสารอาหารรองที่อาจเกิดขึ้นในมันสำปะหลัง แมกนีเซียมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ในขณะที่สังกะสีมีบทบาทในกระบวนการเผาผลาญต่างๆ
.
การเจริญเติบโตแบบเร่ง: FK-1 เร่งการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น และผลิตหัวที่ใหญ่และแข็งแรงยิ่งขึ้น
.
ความเขียวที่เพิ่มขึ้น: คุณสมบัติในการเพิ่มสีเขียวของปุ๋ยส่งผลให้ใบมันสำปะหลังมีสุขภาพดีและมีชีวิตชีวามากขึ้น ช่วยปรับปรุงการสังเคราะห์ด้วยแสงและความแข็งแรงโดยรวมของพืช
.
ทำความเข้าใจกับปุ๋ย FK-3C
.
FK-3C ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มผลผลิตและน้ำหนักมันสำปะหลัง ทำให้เหมาะสำหรับการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับ FK-1_ FK-3C ยังประกอบด้วย 2 ถุง แต่ละถุงมีน้ำหนัก 1 กก. ถุงแรก "บัวแก้ว" มีปุ๋ยสูตร 5-10-40 ซึ่งมีความเข้มข้นของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงกว่า ถุงที่ 2 "F1" มีแมกนีเซียมและสังกะสี
.
อัตราส่วนผสมสำหรับ FK-3C
หากต้องการใช้ FK-3C อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผสม "บัวแก้ว" 50 กรัม และ "F1" 50 กรัม ในน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบมันสำปะหลังทั่วทั้งแปลง
.
FK-3C มีประโยชน์ต่อมันสำปะหลังอย่างไร
.
สารเร่งฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม: สูตร 5-10-40 ใน "บัวแก้ว" ให้ระดับฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่สูงขึ้น ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของรากและการเจริญเติบโตของพืชโดยรวม ส่งเสริมกระบวนการลำเลียงอาหาร ไปสะสมไว้ที่หัว จึงทำให้มันสำปะหลังมีหัวใหญ่ มีเปอร์เซนต์แป้งสูง
.
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น: FK-3C ส่งเสริมผลผลิตมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตหัวต่อต้นสูงขึ้น
.
การปรับปรุงสารอาหารรอง: เช่นเดียวกับ FK-1_ FK-3C รวมแมกนีเซียมและสังกะสีใน "F1" เพื่อจัดการกับการขาดสารอาหารรองที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าต้นมันสำปะหลังมีสุขภาพดีและแข็งแรง
.
⏰ช่วงเวลาการใช้:
» ระยะแรกปลูกถึง 4 เดือน ใช้ FK-1
» มันสำปะหลังมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป ใช้ FK-3C
.
⚖อัตราผสมใช้ FK-1 และ FK-3
1 ชุดจะมี 2 ถุง บรรจุถุงละ 1กิโลกรัม
ต้องผสมทั้งสองถุงใช้พร้อมกัน
ตักถุงแรก 25-50กรัม ถุงที่สอง 25-50กรัม ผสมลงในน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นพืช
(25กรัม เท่ากับประมาณ 2ช้อนโต๊ะ)
.
💲ราคาสินค้า
FK-1 ราคา 890บ. เร่งโต เร่งราก เร่งดอก พืชทุกชนิด
FK-3 ราคา 950บ. เร่งผล เพิ่มน้ำหนัก ผลไม้ พืชออกผลทุกชนิด
FK-3R ราคา 950บ. นาข้าว เพิ่มผลผลิต เมล็ดเต็ม น้ำหนักดี
FK-3S ราคา 950บ. ไร่อ้อย เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มความหวาน CCS
FK-3C ราคา 950บ. มันสำปะหลัง ขยายหัว เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มเปอร์เซนต์แป้ง
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต
» พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3
» นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice)
» ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane)
» มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม
» ทักแชทเพจนี้
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ TikTok มีข้อดีคือ มีการจัดโปรโมชั่น และเคมเปญ ต่อเนื่องจากทาง Shopee_ Lazada_ TikTok
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-3C ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
......
......
» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-3C ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
......
......
» ซื้อFK-1 ที่TikTok: http://ไปที่..link..
.
»ซื้อFK-3C ที่TikTok: http://ไปที่..link..
.
อ่าน:3335
เตือน!! ระวังหนอนเจาะขั้วผล ทำลาย ต้นเงาะ ของคุณ ...สร้างเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร?
เตือน!! ระวังหนอนเจาะขั้วผล ทำลาย ต้นเงาะ ของคุณ ...สร้างเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร?
เตือน!! ระวังหนอนเจาะขั้วผล ทำลาย ต้นเงาะ ของคุณ ...สร้างเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร?
ไอกี้-บีที ซึ่งเป็นสารชีวภาพที่ทรงพลังและเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นในการควบคุมศัตรูพืช ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้เปลี่ยนเกมสำหรับการปลูกต้นเงาะ ด้วยการควบคุมประสิทธิภาพร่วมกันของ Bacillus thuringiensis สองสายพันธุ์ ได้แก่ Kustaki และ Aizawai สารละลายนี้ทำหน้าที่เป็นตัวฆ่าหนอนทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูหนอนหลายชนิด รวมถึงหนอนเจาะขั้วผลในต้นเงาะ องค์ประกอบทางชีวเคมีอันเป็นเอกลักษณ์ของ ไอกี้-บีที ทำงานโดยการเพิ่มการปล่อยสารพิษ ทำลายหนอนศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องสุขภาพของต้นเงาะ เกษตรกรและผู้เพาะปลูกสามารถได้รับประโยชน์จากวิธีแก้ปัญหาที่เป็นธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้มั่นใจได้ว่าพืชเงาะจะมีสุขภาพดีและแข็งแรงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Ike-BT ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพอันน่าทึ่งของวิศวกรรมชีวภาพในด้านการเกษตร โดยนำเสนอโซลูชั่นที่ยั่งยืนสำหรับความท้าทายเก่าแก่ที่เกษตรกรทั่วโลกต้องเผชิญ

.
💦อัตราผสมใช้ ไอกี้-บีที
» ไอกี้-บีที 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
» หรือ ไอกี้-บีที 500กรัม ต่อน้ำ 200ลิตร
» 1 ไร่ ฉีดพ่นประมาณ 40 ลิตร (2 เป้)
.
📌ช่องทางสั่งซื้อ สอบถาม ได้ที่
.
» LineID: @FarmKaset คลิกแอดไลน์
.
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ TikTok
.
» ซื้อไอกี้-บีที กับช้อปปี้ คลิกที่นี่ http://ไปที่..link.. .
» ซื้อไอกี้-บีที กับลาซาด้า คลิกที่นี่ http://ไปที่..link.. .
» ซื้อไอกี้-บีที กับTikTok คลิกที่นี่ http://ไปที่..link..
อ่าน:3335
เพลี้ยในต้นองุ่น: วิธีแก้ไขและป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
เพลี้ยในต้นองุ่น: วิธีแก้ไขและป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
การต่อสู้กับเพลี้ยในต้นองุ่นมีหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ได้ ดังนี้:

การใช้สารเคมี:

สารเคมีที่เป็นพิษต่อเพลี้ย: สารเคมีที่มักใช้บนต้นองุ่นเพื่อควบคุมเพลี้ยรวมถึงอะซีทามิพริด (Acephate) อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) และสารที่มีพิษต่อเพลี้ยอื่นๆ เช่น คาร์บาริล (Carbaryl) หรือ มาลาไทออน (Malathion) ก่อนการใช้สารเคมี ควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุให้ดี เพื่อป้องกันการใช้ไม่ถูกต้องที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์

การใช้สารชีวภาพ:

แตนเบียเล่ (Ladybugs) และแมลงอื่นๆ: มีหลายชนิดของแตนเบียเล่ที่มีลักษณะเป็นศัตรูธรรมชาติของเพลี้ย การปล่อยแตนเบียเล่ในสวนสามารถช่วยลดจำนวนเพลี้ยได้
เห็ดบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana): เห็ดนี้เป็นเส้นใยที่ทำลายเพลี้ยโดยการเข้าทำลายทางเมตาบอลิสซึ่งจะเจริญเติบโตในร่างของเพลี้ยและทำให้เพลี้ยตาย

การใช้วิธีกล:

การล้างด้วยน้ำ: การล้างด้วยน้ำหลายครั้งในช่วงเช้าหรือตอนเย็นจะช่วยลดจำนวนเพลี้ยบนต้นองุ่นได้ เพราะน้ำสามารถช่วยล้างออกไปได้บางส่วน
การตัดแต่ง: การตัดแต่งกิ่งที่มีเพลี้ยตั้งตัวอยู่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเพลี้ยในสวน

การใช้สารที่เป็นประโยชน์:

น้ำส้มควันไม้ (Neem oil): น้ำส้มควันไม้เป็นสารที่มีคุณสมบัติไล่ทำลายและป้องกันเพลี้ย สามารถผสมน้ำส้มควันไม้กับน้ำและสเปรย์ลงบนต้นองุ่น
หากการควบคุมด้วยวิธีการธรรมชาติไม่เพียงพอ หรือการระบาดของเพลี้ยมีปริมาณมากมาย ควรใช้การควบคุมด้วยสารเคมีอย่างระมัดระวังเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ที่ดีที่สุด.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นองุ่น
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3335
ลองกอง ใบไหม้ ใบเหลือง ราสีชมพู ราดำ รากเน่า ผลเน่า แอนแทรคโนส โรคราต่างๆ กำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟูด้วย ปุ๋ย FK-T
ลองกอง ใบไหม้ ใบเหลือง ราสีชมพู ราดำ รากเน่า ผลเน่า แอนแทรคโนส โรคราต่างๆ กำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟูด้วย ปุ๋ย FK-T
ลองกอง ใบไหม้ ใบเหลือง ราสีชมพู ราดำ รากเน่า ผลเน่า แอนแทรคโนส โรคราต่างๆ กำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟูด้วย ปุ๋ย FK-T
ไอเอส ยาป้องกันกำจัด โรคต้นลองกอง ต่างๆที่เกิดจากเชื้อรา ปลอดภัยด้วยเทคนิค อีออนคอลโทรล

ลองกอง ราชินีผลไม้เมืองร้อน ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อสัมผัสกรอบ ฉ่ำน้ำ แต่เกษตรกรผู้ปลูกลองกองมักประสบปัญหาระคายเคืองใจกับ โรคพืช ต่างๆ โดยเฉพาะ โรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น ใบไหม้ ใบเหลือง ราสีชมพู ราดำ รากเน่า ผลเน่า แอนแทรคโนส

ไอเอส ยาป้องกันกำจัดโรคพืช นำเสนอทางออกเพื่อจัดการปัญหาราเหล่านี้ ด้วยเทคนิค อีออนคอลโทรล

เทคนิค อีออนคอลโทรล คืออะไร?

เทคนิค อีออนคอลโทรล เป็นการผสมผสานสารเคมี 2 ชนิด เข้าด้วยกัน ได้แก่

คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ : องค์ประกอบหลักของ ไอเอส มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา

สารจับใบ : ช่วยให้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์เกาะติดใบและลำต้นได้นานขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรค

จุดเด่นของ ไอเอส

ปลอดภัยต่อผู้ใช้ : ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง
มีประสิทธิภาพสูง : ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้หลากหลายชนิด
ใช้งานง่าย : ละลายน้ำง่าย สะดวกต่อการผสมและพ่น
คุ้มค่า : ราคาประหยัด เหมาะกับเกษตรกร

FK-ธรรมชาตินิยม : ตัวช่วยฟื้นฟูต้นลองกอง

FK-ธรรมชาตินิยม เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วยให้ต้นลองกองฟื้นฟูจากโรคพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต

การใช้ ไอเอส ร่วมกับ FK-ธรรมชาตินิยม

ป้องกันกำจัดโรคพืช : ไอเอส ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ฟื้นฟูต้นลองกอง : FK-ธรรมชาตินิยม ช่วยให้ต้นลองกองแข็งแรง เพิ่มผลผลิต
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม : ทั้ง ไอเอส และ FK-ธรรมชาตินิยม เป็นสารอินทรีย์ ไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง
เกษตรกรผู้ปลูกลองกอง มั่นใจได้

ไอเอส ปลอดภัยต่อผู้ใช้
ไอเอส มีประสิทธิภาพสูง
ไอเอส ใช้งานง่าย
ไอเอส คุ้มค่า

เมื่อใช้ ไอเอส ร่วมกับ FK-ธรรมชาตินิยม ช่วยให้ต้นลองกองแข็งแรง เพิ่มผลผลิต

อย่าปล่อยให้โรคพืชทำลายสวนลองกองของคุณ เลือกใช้ ไอเอส ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

ไอเอส สารอินทรีย์ยับยั้งเชื้อราสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมด ผ่านการวิจัยพัฒนา เพื่อคัดเลือกวัตถุดับ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุม และยับยั้งเชื้อรา ด้วยเทคโนโลยี โดยควบคุมสภาพแวดล้อมที่ผิวใบพืช ทำให้เกิดภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของเชื้อราอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดผิวใบพืชได้ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้

💦อัตราผสมใช้ ไอเอส
» ไอเอส 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
» ฉีดพ่นทางใบ
» ระยะรักษา ทุก 2-3 วันต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง
» ระยะป้องกันทุก 15-30 วัน

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อสินค้า ที่ช้อปปี้:http://ไปที่..link..
.
» ซื้อสินค้า ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3335
ปุ๋ยสำหรับ อะโวคาโด FK-1 เร่งต้น เร่งใบ สร้างคลอโรฟิลล์ ส่งเสริมระบบราก ส่งเสริมผลผลิต ผสมน้ำ ฉีดพ่นทางใบ หรือราดลงโคน
ปุ๋ยสำหรับ อะโวคาโด FK-1 เร่งต้น เร่งใบ สร้างคลอโรฟิลล์ ส่งเสริมระบบราก ส่งเสริมผลผลิต ผสมน้ำ ฉีดพ่นทางใบ หรือราดลงโคน
ปุ๋ย FK-1 ให้ประโยชน์มากมายแก่ต้นอะโวคาโด ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งและความเขียวขจีที่มีชีวิตชีวา

ส่วนประกอบไนโตรเจน ( N ) ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของใบและการเจริญเติบโตของพืชโดยรวม ทำให้มั่นใจได้ว่าต้นอะโวคาโดจะมีขนาดและความหนาแน่นที่เหมาะสมที่สุด ฟอสฟอรัส (P) ช่วยให้ระบบรากแข็งแรง เพิ่มความสามารถของต้นไม้ในการดูดซับสารอาหารที่จำเป็นและน้ำจากดิน โพแทสเซียม (K) มีส่วนทำให้คุณภาพผลไม้ดีขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาอะโวคาโดที่มีรสชาติและอุดมด้วยสารอาหาร นอกจากนี้ การมีแมกนีเซียม (Mg) ยังช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ ช่วยเพิ่มใบสีเขียวของต้นไม้และประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง สังกะสี (Zn) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกระตุ้นเอนไซม์ โดยส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญต่างๆ ภายในโรงงาน เมื่อใช้ร่วมกับสารลดแรงตึงผิวที่ได้รับการกำหนดสูตรอย่างพิถีพิถัน

FK-1 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการดูดซึมสารอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นอะโวคาโดที่อุดมสมบูรณ์และมีสุขภาพดีให้ผลผลิตคุณภาพสูง

🫗ใช้ได้ 2 วีธี ฉีดพ่นทางใบ หรือราดลงโคน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทาน
.
💦อัตราผสมใช้ FK-1
» เมื่อแกะกล่อง FK-1 จะพบ 2 ถุง บรรจุถุงละ 1กิโลกรัม
» ต้องผสมทั้งสองถุงใช้พร้อมกัน (ถุงแรกเป็นธาตุหลัก ถุงที่สองเป็นธาตุเสริม)
» ตักถุงแรก 25-50กรัม ถุงที่สอง 25-50กรัม ผสมลงในน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นพืช
» (25กรัม เท่ากับประมาณ 2ช้อนโต๊ะ)
.
💲ราคาสินค้า
FK-1 ราคา 890บ. เร่งโต เร่งราก เร่งดอก พืชทุกชนิด
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม
» ทักแชทเพจนี้
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ TikTok
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-1 ที่TikTok: http://ไปที่..link..
อ่าน:3335
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: เพิ่มประสิทธิภาพให้ต้นมันสำปะหลังของคุณ
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: เพิ่มประสิทธิภาพให้ต้นมันสำปะหลังของคุณ
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: เพิ่มประสิทธิภาพให้ต้นมันสำปะหลังของคุณ
การไส่ปุ๋ยสำคัญมากในการสร้างพืชที่แข็งแรงและผลผลิตมากมาย สำหรับการปลูกมันสำปะหลัง การให้ปุ๋ยที่เหมาะสมตามช่วงอายุของพืชเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต และผลผลิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น เราขอเสนอปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตรที่จะช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังตามช่วงอายุต่าง ๆ

1. สูตร 30-20-5: เร่งการเจริญเติบโต

สูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในช่วงเริ่มต้น โดยมีส่วนผสมของธาตุอาหารที่สำคัญ 30% ไนโตรเจน (N) เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของใบ 20% ฟอสฟอรัส (P) เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก และ 5% โปแตสเซียม (K) เพื่อเสริมให้ใบเขียวสวย สูตรนี้เหมาะสำหรับการใช้ในช่วงที่มันสำปะหลังกำลังเจริญเติบโตอยู่และต้องการพลังงานเพิ่มเติม

2. สูตรระยะ: เร่งการเจริญเติบโตของราก

สูตรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างระบบรากที่แข็งแรงและสามารถสะสมแป้งได้มากขึ้น มีส่วนผสม 15% ไนโตรเจน (N) สำหรับการเจริญเติบโตของใบและราก 25% ฟอสฟอรัส (P) เพื่อเสริมการสะสมแป้งในราก และ 10% โปแตสเซียม (K) เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทั้งรากและใบ สูตรนี้เหมาะสำหรับช่วงที่มันสำปะหลังกำลังพัฒนาระบบรากอย่างต่อเนื่อง

3. สูตรระยะขยายขนาด: เพิ่มผลผลิต

สูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้มันสำปะหลังมีขนาดใหญ่ หัวดกมีน้ำหนักมาก โดยมีส่วนผสม 20% ไนโตรเจน (N) เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของใบและราก 15% ฟอสฟอรัส (P) เพื่อเสริมการแข็งแรงของราก และ 10% โปแตสเซียม (K) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโคนต้น การใช้สูตรนี้ในช่วงที่มันสำปะหลังกำลังเจริญเติบโตและเตรียมต้นพร้อมสำหรับการออกดอกจะช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตรที่พร้อมที่จะสนับสนุนทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการปลูกของคุณจะมีผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ ลองใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ วันนี้และเพิ่มความสำเร็จในการเกษตรของคุณ!


🌿ฉีดพ่นทางใบ อัตราผสม 25 กรัม(2ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร
ถัง 16-20 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 25 กรัม (2ช้อนโต๊ะ)
ถัง 200 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 250 กรัม (1ส่วน4ถุง)
.
🌳ปุ๋ยทางใบสูตรสูง 3สูตรหลัก ที่ใช้ได้กับทุกพืช
- เร่งโตเร่งต้นเร่งใบเร่งเขียว สูตร 30-20-5
- เร่งระบบราก เร่งดอก สูตร 10-40-10
- เพิ่มผลผลิต ขยายขนาดผล สูตร 15-5-30
.
∞ ผสมปุ๋ยทางใบเป็นสูตรต่างๆได้ตามต้องการ
» เราพัฒนาระบบคำนวณสูตรผสมปุ๋ยให้ใช้ฟรี
» ใช้ปุ๋ย 3สูตรหลักด้านบน ผสมได้หลากหลายสูตรสูง ใช้ได้กับทุกพืช
£ มีเอกสารแนบวิธีการผสมลงในกล่อง

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 1 ถุง บรรจุ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำได้ 800 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 10 ไร่


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3335
แก้ปัญหาโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อรา เช่น ใบไหม้ ราสนิม ราน้ำค้าง ราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
แก้ปัญหาโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อรา เช่น ใบไหม้ ราสนิม ราน้ำค้าง ราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
ชุดคู่ป้องกันกำจัด บวกด้วยฟื้นฟูบำรุง
.
ไอเอส สารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด ยับยั้งโรคพืช ที่มีสาเหตุจากเชื้อราต่างๆ โรคใบไหม้ ใบจุด ยอดแห้ง ราสนิม ราน้ำค้าง แอนแทรคโนส ไฟทอปโธร่า
.
และ FKธรรมชาตินิยม ฟื้นฟู แก้ต้นโทรม ราพืชไม่กินปุ๋ย อาการใบซีด ใบเหลือง ต้นแคระ อาการขาดธาตุอาหารของพืช
.
อัตราส่วนผสม
.
*สำหรับท่านที่พ่นด้วย ฟ็อกกี้ ขนาด 1-2ลิตร
ใช้อย่างละ 5-10ซีซี ต่อน้ำ 1-2ลิตร
.
*สำหรับท่านที่ใช้ถัง 16-20ลิตร
ใช้ไอเอส 50ซีซี และ FKธรรมชาตินิยม 50ซีซี ต่อน้ำ 16-20ลิตร
.
*สามารถผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันได้
.
โรคพืช ที่มีสาเหตุจากเชื้อราต่างๆ ใช้ ไอเอส สารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัดโรคพืช ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ยกตัวอย่างโรคพืช ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา เช่น อาการ ใบไหม้ ใบจุด ใบขีดสีน้ำต้าง โรคใบติด ราสนิม ราน้ำค้าง โรคกุ้งแห้ง แอนแทรคโนส ไฟท็อปโธร่า เป็นต้น
.
ทั้งอาการใบไหม้ และใบเหลือง เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดได้จากโรค และการขาดธาตุอาหารพืชที่จำเป็น รวมถึงการให้น้ำ และการได้รับแสงแดด ซึ่งการพิจารณาสาเหตุนั้น ต้องสังเกตุอาการ และแก้ปัญหาทีละจุด
.
ไอเอส สารอินทรีย์ ป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
.
FKธรรมชาตินิยม แก้ปัญหาโรคพืช ที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารพืชต่างๆ และส่งเสริมการเจริญเติบโต ตลอดไปถึง การส่งเสริมผลผลิตพืช
.
ยกตัวอย่างเช่น
.
อาการใบไหม้ และอาการต่างๆ ที่เกิดจากโรคเชื้อรา
- โรคใบไหม้ โรคใบจุด และโรคใบขีดสีน้ำตาล จะต่างจากการขาดธาตุที่สังเกตุได้คือ โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา จะลุกลามไปยังใบไหม้ และลุกลามขยายวงไปยังต้นข้างเคียง
- โรคราแป้ง ราสนิม ราน้ำค้าง มีการลุกลามติดต่อเช่นกัน
.
อาการใบไหม้ และอาการต่างๆ ที่เกิดจากการขาดธาตุ
- ขาด โพแทสเซียม ที่ใบแก่จะเหลืองซีด ขอบใบมีจุดสีน้ำตาลไหม้
- ขาด แมกนีเซียม ใบจะมีจุดเหลืองทั่วทั้งใบ ที่ปลายใบจะแห้ง
- ขาด สังกะสี ใบจะมีจุดเหลืองคล้ายราสนิม
.
อาการใบเหลือง ใบซีด ก็เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น
- ใบเหลือง จากการขาดธาตุ ไนโตรเจน
- ใบเหลือง เพราะได้รับแสงไม่เพียงพอ
- ใบเหลือง เพราะรดน้ำมาก หรือน้อยจนเกินไป
- ใบเหลือง เพราะค่า pH หรือความเป็นกรดด่างของดิน ไม่เหมาะสม
- ใบเหลือง เพราะขาดธาตุเหล็ก
- ใบเหลือง เพราะพืชลดจำนวนคลอโรฟิลล์ เพราะการขาดธาตุรอง หรือธาตุเสริมบางอย่าง
.
อาการใบไหม้และโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ฉีดพ่น ไอเอส สารอินทรีย์ ทุก 3-5 วัน
.
อาการของพืช ที่เกิดจากการขาดธาตุต่างๆ ฉีดพ่น FK ธรรมชาตินิยม
.
หมายเหตุ สามารถ ผสม ไอเอส และ FK ธรรมชาตินิยม ฉีดพ่นไปพร้อมกันในคราวเดียว
.
💲ราคา 499 บาท
ชุด 2 ขวด บรรจุขวดละ 250ซีซี
อัตราผสม ขวดละ 50ซีซี ผสมลงในน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่น
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
» Website: http://ไปที่..link..
» TikTok http://ไปที่..link..
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อกับช้อปปี้ที่ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับลาซาด้าที่ http://ไปที่..link.....
.
อ่าน:3335
การจัดการโรคราน้ำค้างในแตงกวา: วิธีป้องกันและการดูแลเพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์
การจัดการโรคราน้ำค้างในแตงกวา: วิธีป้องกันและการดูแลเพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์
โรคราน้ำค้าง (Powdery mildew) เป็นหนึ่งในโรคพืชที่พบได้บ่อยในแตงกวาและพืชอื่น ๆ ด้วย โรคนี้มักเกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่า Podosphaera spp. หรือ Sphaerotheca spp. ซึ่งจะทำให้พืชมีราขาวๆ คล้ายผงบนใบ โดยส่วนมากพบที่ใบและลำต้นของพืช ทำให้ใบและส่วนอื่น ๆ ของพืชมีลักษณะผิวขาวภายนอก แต่ภายในอาจจะเป็นสีน้ำตาล

วิธีการจัดการกับโรคราน้ำค้างในแตงกวา:

ระบบระบายน้ำที่ดี: ให้ระบบระบายน้ำของแปลงปลูกที่ดี เพื่อลดความชื้นในที่ปลูก ที่ชื้นสูงสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อรา

การให้ปุ๋ย: ให้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อสร้างพื้นที่เจริญเติบโตที่แข็งแรงและสมบูรณ์

การใช้สารป้องกันกำจัดโรค: ใช้สารป้องกันกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยควรหมั่นพ่นตามคำแนะนำของผู้ผลิต และเปลี่ยนสารป้องกันกำจัดโรคอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาเชื้อสาเหตุที่ดื้อยา

การตัดแต่งกิ่ง: ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและใบที่มีราขาวออกจากแปลงปลูก เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อรา

การให้น้ำในเวลาเหมาะสม: ปรับการให้น้ำให้เหมาะสมและลดความชื้นที่ทำให้โรคราน้ำค้างระบาด

การจัดการโรคราน้ำค้างในแตงกวาเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและประสานงานกันระหว่างหลายมาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาโรคและรักษาสภาพแปลงปลูกให้คงเดิมมีประสิทธิภาพที่สูง

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคแตงกวา จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3335
การควบคุมหญ้าในสวนทุเรียนด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมหญ้าในสวนทุเรียนด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมหญ้าในสวนทุเรียนด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การปลูกทุเรียนเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การดูแลรักษาสวนทุเรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีต้องพบกับปัญหาของการควบคุมหญ้าและวัชพืชที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในบริเวณที่ปลูกทุเรียน ในบทความนี้เราจะสนใจถึงวิธีการใช้สารคาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนทุเรียนในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์รอน (Diuron 80% WG):
คาร์รอนเป็นสารป้องกันและกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพมากในการควบคุมหญ้าในสวนทุเรียน โดยมีรูปแบบของสารเป็นภาคแข็ง (WG) ที่สามารถละลายน้ำได้ง่าย ทำให้สามารถใช้ร่วมกับน้ำฉีดพ่นได้สะดวก

ขั้นตอนการใช้คาร์รอนในการควบคุมหญ้า:

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการพ่นสารคาร์รอนในสวนทุเรียน ควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม โดยการกำจัดวัชพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการพ่นสาร

อัตราส่วนผสม คาร์รอน 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่มีวัชพืช โดยควรฉีดพ่นคาร์รอนเมื่อวัชพืชมีใบจริง 2-3 ใบ

ประสิทธิภาพของการใช้คาร์รอน:
การใช้คาร์รอนในการควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนทุเรียนมีประสิทธิภาพมากเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยสารนี้สามารถควบคุมหลายชนิดของหญ้าที่พบในสวนทุเรียนได้ เช่น หญ้าขนาดใบกว้างและใบแคบ

การรักษาความปลอดภัย:

การใส่อุปกรณ์ป้องกัน: ผู้ใช้คาร์รอนควรใส่เครื่องป้องกันร่างกาย เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น และใส่ชุดป้องกันตา เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสาร
การระวังในการใช้: อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและห้ามใช้เกินอัตราที่กำหนด

การดูแลรักษาหลังการใช้สาร:
หลังจากการพ่นสารคาร์รอนในสวนทุเรียน ควรตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมหญ้า เพื่อตรวจสอบว่ามีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ และจะต้องพ่นซ้ำในกรณีที่ยังมีวัชพืชที่เจริญเติบโต


การควบคุมหญ้าในสวนทุเรียนด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชที่มีใบแคบและใบกว้าง เพื่อรักษาสวนทุเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน อย่าลืมทำความเข้าใจกับขั้นตอนการใช้สารคาร์รอนและใส่ใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการใช้งานทุกระยะ เพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพ.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3335
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ
|-Page 105 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
ถั่วฝักยาวใบจุด-ราสนิม กำจัดโรคถั่วฝักยาว จากเชื้อราต่างๆ ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/10/04 10:30:20 - Views: 3312
การปลูกแมคคาเดเมีย Macadamia
Update: 2564/04/04 09:47:22 - Views: 3406
โรคพืชตระกูลแตง โรคราน้ำค้าง และ โรคราแป้ง
Update: 2564/08/09 22:28:59 - Views: 3390
โรคไหม้ ระบาดนาข้าว กรมการข้าว เร่งช่วยชาวนา แนะใช้ข้าวพันธุ์ต้านทานโรค ข้าวใบไหม้
Update: 2564/08/09 10:22:28 - Views: 3410
หนอนผีเสือเจาะผลมะม่วง หนอนเจาะผลมะม่วง หนอนมะม่วง ป้องกันกำจัดด้วย ไอกี้-บีที
Update: 2564/03/03 00:13:01 - Views: 3382
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยแป้ง ในมะเขือ และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/02 10:09:56 - Views: 3321
หัวหอมใหญ่ ใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส หอมเลื้อย รากเน่า เน่าคอดิน เชื้อราต่างๆ ป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟู ด้วย FK-T
Update: 2567/04/10 11:52:04 - Views: 3315
โรคใบไหม้ (โรคใบจุดตาเสือ) ก้านใบไหม้ ก้านใบเน่า : LEAF BLIGHT DISEASE ในพืชต่างๆ
Update: 2563/11/03 13:06:08 - Views: 3398
ปุ๋ยฝรั่ง ยาแก้ฝรั่งใบไหม้ โรคราฝรั่ง ยากำจัดเพลี้ยฝรั่ง ยากำจัดหนอนฝรั่ง #ปุ๋ยฝรั่ง #ยาฯฝรั่ง
Update: 2564/10/25 23:26:51 - Views: 3313
ป้องกันกำจัด โรคพืชในเมล่อน ใบไหม้ ใบจุด ใบเหลือง ราสนิม โรคราต่างๆ
Update: 2566/01/11 19:51:43 - Views: 3341
โรคมะพร้าวใบไหม้ มะพร้าวใบแห้ง และโรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส1 หยุดโรค + FK-1 ฟื้นฟู บำรุง สร้างภูมิคุ้มกันโรค 1ชุด ใช้ได้ 5ไร่
Update: 2564/07/09 09:29:48 - Views: 3366
คำนิยม - มาคา กำจัดเพลี้ยและแมลงจำพวกปากดูด ขอบคุณลูกค้ามากนะคะ คุณประมวลรัตน์
Update: 2562/12/01 08:20:53 - Views: 3312
ยาแก้โรคกะหล่ำปลี โรคกะหล่ำปลีเน่าคอดิน โรคราน้ำค้าง ยากำจัดหนอนกะหล่ำปลี ยาแก้เพลี้ยกะหล่ำปลี และปุ๋ยสำหรับกะหล่ำปลี
Update: 2563/06/22 21:49:36 - Views: 3385
โรคข้าว โรคเหลืองเตี้ย (Yellow Dwarf Disease)
Update: 2564/08/29 23:50:44 - Views: 3342
กำจัดโรคใบเหลืองในต้นยางพารา ด้วยสารอินทรีย์
Update: 2566/01/10 12:03:18 - Views: 3355
คู่มืองป้องกันและกำจัดโรคในลำไย โรคราต่างๆ ใบไหม้ ราแป้ง ราสนิม กิ่งแห้ง และราอื่นๆ
Update: 2566/04/30 08:55:27 - Views: 4837
มะระขี้นก
Update: 2564/08/09 22:31:17 - Views: 3324
กำจัดเชื้อรา หัวไชเท้า ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/09/28 11:18:18 - Views: 3314
แก้ โรคแอนแทรคโนส ในมะม่วง ฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกัน ยับยั้งเชื้อรา
Update: 2564/05/05 12:10:03 - Views: 3534
ความหมายของสูตรปุ๋ย ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 0-0-60 หรือ 18-46-0 หรือ 46-0-0 หรือ x-x-x ... หมายความว่าอะไร
Update: 2564/08/31 05:57:07 - Views: 3452
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022