[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ

 
การจัดการและควบคุมเพลี้ยศัตรูพืชในการปลูกถั่วเหลือง
การจัดการและควบคุมเพลี้ยศัตรูพืชในการปลูกถั่วเหลือง
การจัดการและควบคุมเพลี้ยศัตรูพืชในการปลูกถั่วเหลือง
เพลี้ยศัตรูพืชเป็นศัตรูพืชที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชได้ สำหรับเพลี้ยศัตรูพืชในต้นถั่วเหลืองนั้น มักจะมีสองประเภทหลักคือเพลี้ยจักจั่น (Aphids) และเพลี้ยแป้ง (Whiteflies) ซึ่งทั้งสองประเภทนี้สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ในต้นถั่วเหลืองได้ดังนี้:

ดูดกินน้ำเลี้ยง: เพลี้ยจักจั่นและเพลี้ยแป้งสามารถดูดกินน้ำเลี้ยงจากเนื้อเยื่อพืช ทำให้พืชมีการสูญเสียน้ำและธาตุอาหารที่สำคัญ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตอย่างไม่เต็มที่ และอาจทำให้เกิดอาการใบเหลือง และทำให้ผลผลิตลดลง.

เพลี้ยจักจั่นบางชนิดสามารถนำเสนอไวรัสที่สามารถทำให้เกิดโรคในพืชได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น.

เพลี้ยจักจั่นและเพลี้ยแป้งได้มีการปล่อยมูลสัตว์ที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดไซโตไทด์ที่เป็นสารเคมีที่เป็นพิษต่อพืชได้.

การควบคุมเพลี้ยศัตรูพืชในต้นถั่วเหลืองสามารถทำได้โดยใช้วิธีต่าง ๆ ได้แก่:

การใช้สารเคมี การใช้สารเคมีเป็นวิธีที่ได้ผลสำหรับการควบคุมเพลี้ย โปรดให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

การใช้แตนเบียนและศัตรูธรรมชาติ

การควบคุมเพลี้ยศัตรูพืชในถั่วเหลืองควรทำให้เป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการติดตามและประเมินสภาพศัตรูพืชเป็นประจำ เพื่อทำให้การควบคุมเป็นไปได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยต่างๆ ในต้นถั่วเหลือง
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3315
เตือนภัย!! สวนเสาวรส โรคจุดสีน้ำตาลในต้นเสาวรส สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
เตือนภัย!! สวนเสาวรส โรคจุดสีน้ำตาลในต้นเสาวรส สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
เตือนภัย!! สวนเสาวรส โรคจุดสีน้ำตาลในต้นเสาวรส สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
การใช้ Metalaxyl ในการฉีดพ่นเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในการป้องกันและกำจัดโรคจุดสีน้ำตาลที่พบได้บ่อยในต้นเสาวรส และโรคเชื้อราต่างๆที่อาจทำให้พืชตายได้ โรคจุดสีน้ำตาลที่เป็นผลจากเชื้อราสาเหตุที่ชื่อว่า Phytophthora spp. มักจะทำให้ใบและผลเสาวรสเป็นจุดสีน้ำตาลและเน่าเสีย การใช้ Metalaxyl เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคนี้ เนื่องจากมีส่วนประกอบที่สามารถทำลายเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เสาวรสสามารถเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์ไปได้

นอกจากนี้ Metalaxyl ยังมีความสามารถในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราต่างๆที่มีโอกาสทำให้เสาวรสเสียหาย เช่น โรครากเน่าโคนเน่า และโรคใบจุด ซึ่งเป็นโรคที่สามารถทำให้พืชตายได้หากไม่ได้รับการควบคุมทันที การใช้ Metalaxyl ในการป้องกันเชื้อราเหล่านี้จึงช่วยให้ผลผลิตเสาวรสมีโอกาสสำเร็จและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ Metalaxyl ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตเสาวรส โดยป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคโรคเชื้อราต่างๆได้ การใช้ Metalaxyl ในระบบการจัดการโรคของเสาวรสไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ปลูกมีผลผลิตที่มากขึ้น แต่ยังเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลดการใช้สารเคมีที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิต

ในสรุป Metalaxyl เป็นสารป้องกันและกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจุดสีน้ำตาลและโรคเชื้อราต่างๆที่อาจเป็นอันตรายต่อเสาวรส การนำ Metalaxyl มาใช้ในการปลูกเสาวรสไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ปลูกมีผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย แต่ยังช่วยในการลดต้นทุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับการเกษตรผสมผสานในประเทศของเราไปได้ในทางที่ยั่งยืนและยังคงเป็นที่น่าเชื่อถือในวงกว้างของชาวเกษตรกรทั่วโลกที่ปลูกเสาวรสอยู่ในปริมาณมาก


อัตราส่วนผสม เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
.
🔎สั่งซื้อยารักษาโรคพืช
เมทาแลคซิล ยารักษาโรคพืช #แก้โรคพืช #โรคใบไหม้ #โรคใบจุด #โรคพืช จากเชื้อราต่างๆ
สั่งซื้อทักแชท
.
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
» ซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับช้อปปี้ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับTikTok http://ไปที่..link..
อ่าน:3315
การป้องกันการระบาดของหนอนในต้นมะม่วง: วิธีการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติ
การป้องกันการระบาดของหนอนในต้นมะม่วง: วิธีการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติ
การมีหนอนในต้นมะม่วงอาจเกิดจากหลายสาเหตุที่ต่างกัน ต่อไปนี้คือบางปัจจัยที่อาจทำให้มีหนอนในต้นมะม่วง:

การติดเชื้อ: หนอนอาจเป็นผลมาจากการติดเชื้อจากดินหรือจากต้นอื่นที่เป็นโรคแล้วกระจายไปยังต้นมะม่วงของคุณ

การโดนแมลง: มีแมลงที่อาจนำหนอนมาติดต้นมะม่วง เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ หรือแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน

การใส่ปุ๋ยหรือสารเคมี: การใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ต้นมะม่วงมีปัญหาทางดิน และเป็นที่อยู่ของหนอน

การแก้ไขปัญหาหนอนในต้นมะม่วงอาจต้องทำไปพร้อมๆ กับการดูแลรักษาต้นมะม่วงโดยรวม ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่สามารถทำเพื่อแก้ไขปัญหา:

ตรวจสอบต้นมะม่วง: ตรวจสอบต้นมะม่วงเพื่อหาสัญญาณของการทำลายจากหนอน อาจมีรอยกัดหรือรอยทำลายที่ใบหรือลำต้น

ใช้สารเคมีควบคุม: การใช้สารเคมีเพื่อควบคุมหนอนอาจจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้สารเคมีที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อมะม่วง

การกำจัดแมลงพาหะ: หนอนบางชนิดมีการแพร่พันธุ์ผ่านทางแมลง การควบคุมแมลงพาหะอาจช่วยลดการระบาดของหนอน

การดูแลรักษาต้นมะม่วง: ให้ต้นมะม่วงของคุณมีสุขภาพแข็งแรงโดยการให้ปุ๋ย ให้น้ำ และตัดแต่งกิ่งอย่างเหมาะสม

หากปัญหายังคงมีอยู่หลังจากที่คุณได้ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนข้างต้น ควรพิจารณาการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือช่างต้นไม้ที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาต้นไม้เพื่อการวินิจฉัยและแนะนำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของคุณ.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นมะม่วง
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3315
เพิ่มผลผลิตถั่วลิสง ด้วย ฟาร์มิค ฮิวมิคประสิทธิภาพสูง
เพิ่มผลผลิตถั่วลิสง ด้วย ฟาร์มิค ฮิวมิคประสิทธิภาพสูง
## ฮิวมิค ฟาร์มิค: ตัวช่วยเพิ่มผลผลิตถั่วลิสง

**ถั่วลิสง** พืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย เผชิญความท้าทายในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ บทความนี้ขอนำเสนอ **ฮิวมิค แบรนด์ ฟาร์มิค** สารปรับปรุงดินคุณภาพสูง ที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของถั่วลิสง

**ฮิวมิค แบรนด์ ฟาร์มิค คืออะไร**

ฮิวมิค แบรนด์ ฟาร์มิค เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติ ประกอบด้วยฮิวมิค แอซิด 85% มีคุณสมบัติช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน เพิ่มธาตุอาหาร และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

**ประโยชน์ของฮิวมิค แบรนด์ ฟาร์มิค ต่อถั่วลิสง**

* **ฟื้นฟูระบบราก:** ช่วยให้รากถั่วลิสงแข็งแรง ดูดซึมน้ำและธาตุอาหารได้ดีขึ้น
* **เพิ่มผลผลิต:** ช่วยให้ต้นถั่วลิสงเจริญเติบโต ออกดอกติดฝักมากขึ้น
* **เพิ่มคุณภาพ:** ช่วยให้เมล็ดถั่วลิสงมีน้ำหนักดี เปลือกหนา
* **ปรับปรุงโครงสร้างดิน:** ช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำดี อากาศถ่ายเทสะดวก
* **เพิ่มธาตุอาหาร:** ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในดินให้พืชดูดซึมไปใช้
* **ลดการใช้ปุ๋ยเคมี:** ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารจากธรรมชาติได้มากขึ้น

**อัตราการใช้ฮิวมิค แบรนด์ ฟาร์มิค**

* **ราดดิน:**
* ดินเหนียว: 2-3 กิโลกรัมต่อไร่
* ดินทราย: 1-2 กิโลกรัมต่อไร่
* **ผสมน้ำฉีดพ่น:**
* 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
* ฉีดพ่นทุก 15 วัน
* **คลุกปุ๋ยคอก:**
* 1 กิโลกรัม คลุกกับปุ๋ยเม็ด 50 กิโลกรัม

**ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ฮิวมิค แบรนด์ ฟาร์มิค**

* ต้นถั่วลิสงแข็งแรง ใบเขียว
* รากถั่วลิสงแข็งแรง
* ออกดอกติดฝักมาก
* เมล็ดถั่วลิสงมีน้ำหนักดี เปลือกหนา
* ดินร่วนซุย ระบายน้ำดี
* ผลผลิตถั่วลิสงเพิ่มขึ้น

**ฮิวมิค แบรนด์ ฟาร์มิค** เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

**หมายเหตุ** ข้อมูลนี้เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้น เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนนำไปใช้


สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset
อ่าน:3315
การใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง ศัตรูพืชสำหรับต้นมะนาว
การใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง ศัตรูพืชสำหรับต้นมะนาว
การใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง ศัตรูพืชสำหรับต้นมะนาว
การใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง ศัตรูพืชสำหรับต้นมะนาว

เพลี้ยแป้ง เป็นศัตรูพืชตัวร้ายที่สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวเป็นอย่างมาก เพลี้ยแป้งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นมะนาว ทำให้ใบเหลือง แคระแกร็น ผลผลิตลดลง

สูตรเด็ด ในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งบนต้นมะนาว คือ การใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่น

INVET

ชื่อสามัญ: ไดโนเตฟูราน
เป็นยาฆ่าแมลงชนิดดูดซึม
ออกฤทธิ์กว้าง กำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด รวมถึงเพลี้ยแป้ง
มีประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์เร็ว และยาวนาน

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5

ประกอบด้วยธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
ช่วยให้ต้นมะนาวเจริญเติบโต ใบเขียว ออกดอก ออกผล
วิธีผสมและฉีดพ่น

เตรียมถังผสมขนาด 20 ลิตร
ใส่น้ำลงในถังผสมประมาณ 20 ลิตร
ใส่ INVET 20 กรัม
ใส่ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 25 กรัม
คนให้เข้ากันจนละลาย
เติมน้ำให้เต็มถัง
ฉีดพ่นให้ทั่วใบ ลำต้น และใต้ใบ โดยเฉพาะบริเวณที่มีเพลี้ยแป้ง
ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น อากาศไม่ร้อนจัด
ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

ข้อควรระวัง

สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ แว่นตา และเสื้อผ้าหนา เมื่อผสมและฉีดพ่น
ห้ามฉีดพ่นในขณะที่มีลมแรง
ห้ามฉีดพ่นในแหล่งน้ำ
เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
อ่านฉลากก่อนใช้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ข้อดีของการใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5

กำจัดเพลี้ยแป้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยให้ต้นมะนาวเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง
ใบเขียว ฟู ผลสมบูรณ์
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมะนาว
ใช้สะดวก ประหยัดเวลา

การใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง ช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมะนาวที่มีคุณภาพดี

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้น เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนใช้งานจริง และควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากของยาฆ่าแมลงอย่างเคร่งครัด

อัตราส่วนผสม อิทเวท ป้องกันกำจัดเพลี้ย
20กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร *ควรผสมฉีดพ่นไปพร้อมกับ สตาร์เฟอร์สูตร 30-20-5 เพื่อให้พืชฟื้นตัวจากการเข้าทำลายของเพลี้ยได้เร็ว และกลับมาเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

อัตราส่วนผสมใช้ ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ (ทุกสูตร)
อัตราส่วน 25 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
ถัง 16-20 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 25 กรัม (1ช้อนโต๊ะ)
ถัง 200 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 250 กรัม (1ส่วน4ถุง)

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 1 ถุง บรรจุ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำได้ 800 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 10 ไร่

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อสินค้า ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อสินค้า ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
การรับมือกับหนอนเจาะเมล็ดในทุเรียน: วิธีป้องกันและควบคุมศัตรูพืชที่อาจทำลายเมล็ดทุเรียนของคุณ
การรับมือกับหนอนเจาะเมล็ดในทุเรียน: วิธีป้องกันและควบคุมศัตรูพืชที่อาจทำลายเมล็ดทุเรียนของคุณ
หนอนเจาะเมล็ดเป็นศัตรูพืชที่สามารถทำลายเมล็ดทุเรียน ซึ่งอาจทำให้เมล็ดเสียหายและผลผลิตลดลงได้

ชนิดของหนอน: หนอนที่เจาะเมล็ดทุเรียนมักเป็นหนอนตัวเล็กขนาดเล็ก มีลักษณะหลายชนิด เช่น หนอนเจาะเมล็ดลายหิน (Cryptophlebia ombrodelta) หรือหนอนเจาะเมล็ดไชเท้าน้ำฝน (Conopomorpha cramerella) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความสูญเสียเมล็ดทุเรียนในสวน.

ความเสียหาย: หนอนเจาะเมล็ดจะทำลายเมล็ดทุเรียนโดยเจาะลงไปในเมล็ดและกัดทานเนื้อเมล็ด ทำให้เมล็ดเสียหายและไม่สามารถงอกได้ นอกจากนี้ การทำลายของหนอนยังเป็นทางนำให้เชื้อราและแบคทีเรียเข้าทำลายเมล็ดเพิ่มขึ้นได้.

การควบคุม: การควบคุมหนอนเจาะเมล็ดในทุเรียนสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่นการใช้สารเคมีที่เหมาะสม การใช้สารอินทรีย์ การใช้กับดักดั้งหรือกับดักกาวที่วางไว้ในสวนเพื่อจับหนอน การตัดและทำลายเมล็ดที่มีร่องรอยการทำลาย และการจัดการที่ดีในการเก็บเกี่ยวผลผลิต.

การควบคุมหนอนเจาะเมล็ดเป็นส่วนสำคัญในการรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของการเพาะปลูกทุเรียน การจัดการที่เหมาะสมและเชิงอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหนอนเจาะเมล็ดในทุเรียนได้มาก.

.
การป้องกันและกำจัดหนอนในพืช ทำได้โดยการตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจหนอนศัตรูพืช เร่งใช้ยาฉีดพ่น เพื่อป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายมากขึ้น
.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนเจาะเมล็ด ในทุเรียน
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3315
มะเขือเทศ ผลใหญ่ ผลดก ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ยโพแทสเซี่ยมคลอไรด์ สตาร์เฟอร์ 0-0-60
มะเขือเทศ ผลใหญ่ ผลดก ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ยโพแทสเซี่ยมคลอไรด์ สตาร์เฟอร์ 0-0-60
มะเขือเทศ ผลใหญ่ ผลดก ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ยโพแทสเซี่ยมคลอไรด์ สตาร์เฟอร์ 0-0-60
เพิ่มผลผลิตมะเขือเทศด้วยปุ๋ยสตาร์เฟอร์ แม็กซ่า และฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิด

มะเขือเทศเป็นพืชผักที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมจะช่วยให้มะเขือเทศเจริญเติบโต ออกดอกดก ผลใหญ่ และมีคุณภาพดี ในบทความนี้เราจะมาแนะนำปุ๋ย 3 ชนิดที่ใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศ ได้แก่ ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ แม็กซ่า และฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิด

1. ปุ๋ยสตาร์เฟอร์:

เป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐานสูตร 0-0-60 เหมาะสำหรับช่วงที่มะเขือเทศเริ่มติดผล ช่วยขยายขนาดผล เพิ่มน้ำหนัก และเพิ่มคุณภาพผลผลิต
อุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการสร้างน้ำตาลในผลมะเขือเทศ ช่วยให้ผลมะเขือเทศหวาน อร่อย และมีสีสันสดใส
วิธีการใช้: ฉีดพ่นทางใบ อัตราผสม 25 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

2. ปุ๋ยแม็กซ่า:

เป็นปุ๋ยธาตุรอง ธาตุเสริม อุดมไปด้วยแมกนีเซียม ช่วยเพิ่มคลอโรฟิลล์ในใบ ใบเขียวเข้ม เขียวไว เขียวนาน
แมกนีเซียมมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง ช่วยให้พืชสร้างอาหารได้มากขึ้น ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
วิธีการใช้: ฉีดพ่นทางใบ อัตราผสม 25 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน

3. ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิด:

สารปรับปรุงดินคุณภาพสูง มีส่วนประกอบของฮิวมิค แอซิด 85%
ช่วยฟื้นฟูระบบราก เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารของพืช
ฟื้นฟูโครงสร้างดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย อากาศถ่ายเทสะดวก รากพืชขยายได้ดี
วิธีการใช้: รดดินหรือผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ อัตราผสม 25 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร รดหรือฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ แม็กซ่า และฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิด ร่วมกัน

ต้นมะเขือเทศเจริญเติบโตแข็งแรง ใบเขียวเข้ม
รากมะเขือเทศแข็งแรง ดูดซึมธาตุอาหารได้ดี
มะเขือเทศออกดอกดก ผลใหญ่ น้ำหนักดี
มะเขือเทศมีรสชาติหวาน อร่อย สีสันสดใส
ผลผลิตมะเขือเทศเพิ่มขึ้น

ข้อควรระวัง

ศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้ปุ๋ยแต่ละชนิดอย่างละเอียดก่อนใช้งาน
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากปุ๋ยอย่างเคร่งครัด
เก็บปุ๋ยในที่แห้ง มิดชิด ห่างไกลจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

การใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ แม็กซ่า และฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิด ร่วมกัน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศ เกษตรกรและชาวสวนสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเขือเทศของตน

🌿ฉีดพ่นทางใบ อัตราผสม 25 กรัม(2ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร

ถัง 16-20 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 25 กรัม (2ช้อนโต๊ะ)

ถัง 200 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 250 กรัม (1ส่วน4ถุง)
.
🌳ปุ๋ยทางใบสูตรสูง 3สูตรหลัก ที่ใช้ได้กับทุกพืช
.
∞ ผสมปุ๋ยทางใบเป็นสูตรต่างๆได้ตามต้องการ
» เราพัฒนาระบบคำนวณสูตรผสมปุ๋ยให้ใช้ฟรี
» ใช้ปุ๋ย 3สูตรหลักด้านบน ผสมได้หลากหลายสูตรสูง ใช้ได้กับทุกพืช
£ มีเอกสารแนบวิธีการผสมลงในกล่อง

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 1 ถุง บรรจุ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำได้ 800 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 10 ไร่

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อสินค้า ที่ช้อปปี้:http://ไปที่..link..
.
» ซื้อสินค้า ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3315
การใช้เมทาแล็คซิลในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในปลูกมันสำปะหลัง
การใช้เมทาแล็คซิลในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในปลูกมันสำปะหลัง
การใช้เมทาแล็คซิลในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในปลูกมันสำปะหลัง
เมทาแล็คซิล (Metalaxyl) เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อราในกลุ่ม Oomycetes
หรือแบคทีเรียรา (oomycetes) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากเชื้อราที่มีเซลล์จริง (true fungi) ทั่วไปที่ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชอื่น ๆ

การใช้เมทาแล็คซิลในการกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในมันสำปะหลังสามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้:

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการใช้สารเคมีใด ๆ ในการควบคุมโรคพืช ควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม และลดปัจจัยที่ทำให้โรคพืชมีโอกาสพัฒนาขึ้น เช่น การควบคุมความชื้นในพื้นที่ เพื่อลดการระบาดของเชื้อรา

การผสมสาร: คำแนะนำการใช้เมทาแล็คซิลอยู่ที่บรรจุภัณฑ์ของสารที่คุณซื้อ ควรอ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในฉลากของสาร

การพ่น: ใช้เมทาแล็คซิลตามอัตราที่แนะนำ โดยพ่นที่จุดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคพืช หรือพ่นให้ทั่วทั้งแปลง

การพ่นตามกำหนด: การพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชควรทำตามกำหนดของผู้ผลิตและกำหนดเวลาที่เหมาะสมตามสภาพอากาศ

การวิเคราะห์ผล: หลังจากการใช้สารเคมี เช่น เมทาแล็คซิล ควรตรวจสอบผลสำเร็จของการควบคุมโรคพืชและทำการวิเคราะห์ผลต่อไป

ความระมัดระวัง: อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้ และป้องกันมลพิษสารเคมีตกค้างในผลผลิต

สำหรับข้อมูลที่มีความแน่นอนเกี่ยวกับการใช้เมทาแล็คซิลในการกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในมันสำปะหลัง ควรอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้และปฏิบัติตาม

เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคในต้นมันสำปะหลัง และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
เมทาแลกซิล สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน

สั่งซื้อ เมทาแลกซิล ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3315
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: การฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงดินสู่ความรุ่งเรืองของพืช
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: การฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงดินสู่ความรุ่งเรืองของพืช
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: การฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงดินสู่ความรุ่งเรืองของพืช
การเพิ่มผลผลิตในการเกษตรไม่ได้มีแค่การให้น้ำและปุ๋ยเท่านั้น การดูแลรักษาดินเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะดินที่มีสภาพดีจะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของพืชและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกระบวนการนี้ ฮิวมิค แอซิดจากยี่ห้อฟาร์มิคเป็นตัวช่วยที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถฟื้นฟูระบบรากของพืชและปรับปรุงคุณภาพดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์

1. สารออกฤทธิ์ของฮิวมิค แอซิด
ฮิวมิค แอซิดคือสารสกัดจากวัตถุทางธรรมชาติที่สามารถช่วยเสริมระบบรากของพืชได้ โดยมีหลายสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น กรดฮิวมิคที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก และสารอื่น ๆ ที่ช่วยในกระบวนการการดูดซึมสารอาหาร

2. ฟื้นฟูระบบราก
การฟื้นฟูระบบรากของพืชเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ฮิวมิค แอซิดช่วยเสริมกระบวนการเจริญเติบโตของราก ทำให้รากเจริญเติบโตมากขึ้นและเข้าสู่ดินอย่างลึก เพิ่มพื้นที่การดูดซึมน้ำและสารอาหาร

3. ปรับปรุงโครงสร้างดิน
ฮิวมิค แอซิดมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีส่วนผสมที่หลากหลายและพร้อมรับสารอาหาร ทำให้พืชสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น

4. ช่วยในการระบายน้ำ
การระบายน้ำที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคในพืช ฮิวมิค แอซิดช่วยในกระบวนการระบายน้ำของดิน ทำให้น้ำไม่ค้างที่รากและร่วมส่งเสริมการละลายของน้ำในดิน

5. สร้างระบบรากฝอย
การสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปลกต่าง ฮิวมิค แอซิดช่วยเสริมการเจริญเติบโตของรากฝอยและทำให้รากมีความแข็งแรง

6. ใช้สำหรับฉีดพ่นที่ปลูกฟัวัรนหางจระเข้
ในกระบวนการปลูกฟัวัรนหางจระเข้ที่ต้องการความพิถีพิถันในการดูแลรักษา การใช้ฮิวมิค แอซิดจากยี่ห้อฟาร์มิคเป็นสารช่วยเสริมสามารถช่วยให้ฟัวัรนหางจระเข้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต

ฮิวมิค แอซิดจากยี่ห้อฟาร์มิคเป็นตัวช่วยที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดีขึ้น การใช้ฮิวมิค แอซิดไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มผลผลิตแต่ยังเป็นการรักษาดินให้มีคุณภาพที่ดีและพร้อมรับสารอาหารในลักษณะที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้สารเคมีในการเกษตรที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการนำเสนอฮิวมิค แอซิดจากยี่ห้อฟาร์มิคเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเกษตรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพที่สูงสุดได้


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3315
การควบคุมเพลี้ยในต้นแตงโม: วิธีการป้องกันและจัดการเพลี้ยเพื่อสุขภาพแตงโมที่แข็งแรง
การควบคุมเพลี้ยในต้นแตงโม: วิธีการป้องกันและจัดการเพลี้ยเพื่อสุขภาพแตงโมที่แข็งแรง
การจัดการกับเพลี้ยในต้นแตงโมเป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของพืชและส่งผลให้ผลผลิตลดลง นอกจากนี้เพลี้ยยังสามารถเป็นพาหะเชื้อโรคได้ด้วย
ดังนั้นการควบคุมเพลี้ยจึงเป็นเรื่องสำคัญในการดูแลแปลงปลูกแตงโมของคุณ นี่คือบางวิธีที่คุณสามารถลองใช้:

การใช้สารเคมี:

ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ย เช่น อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม สไปแรม คลอไรด์ไพริด หรือฟิโพรนิล.
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคมีและการใช้วิธีนี้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้สารเคมีทำลายศัตรูธรรมชาติและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

การใช้ศัตรูธรรมชาติ:

ใช้ศัตรูธรรมชาติเช่น แตนิเด้วา พาราไซตอยด์ หรือลูเฟอร์.
การใช้ศัตรูธรรมชาติมีข้อดีต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดความต้านทานต่อสารเคมีในธรรมชาติ.

การใช้น้ำล้าง:

ใช้น้ำล้างเพื่อล้างเพลี้ยจากใบและต้นแตงโม.
น้ำล้างจะช่วยลดจำนวนเพลี้ยและล้างความเสียหายที่เกิดจากน้ำหล่อเล็กน้อย.

การใช้สัตว์เลี้ยงเพลี้ย:

การใช้สัตว์เลี้ยงเพลี้ย เช่น แตนเบีย ปีกแข็ง หรือไข่แมลงต่าง ๆ เป็นวิธีทางธรรมชาติในการควบคุมเพลี้ย.

การควบคุมเพลี้ยในต้นแตงโมต้องเป็นกระบวนการที่ร่วมมือกันระหว่างการใช้วิธีทางชีวภาพ การใช้สารเคมีอย่างมีความระมัดระวัง และการดูแลรักษาแปลงปลูกให้เหมาะสมที่สุด.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นแตงโม
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3315
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ
|-Page 250 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
โรคราน้ำค้าง (Downy mildew) ขององุ่น
Update: 2564/08/10 05:03:03 - Views: 3434
การจัดการและป้องกันหนอนในต้นฟักทอง: วิธีการแก้ไขปัญหาในการปลูกฟักทอง
Update: 2566/11/14 13:56:40 - Views: 3320
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนเจาะผล เจาะดอก ใน ลำไย และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/10 13:17:34 - Views: 3343
เตรียมพร้อมใส่ใจกับการดูแลต้นฟักข้าวด้วยปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตรที่พิเศษ
Update: 2567/02/12 14:52:30 - Views: 3324
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของทุเรียน
Update: 2567/02/13 09:06:16 - Views: 3348
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนกัดดอก ใน ดอกดาวเรือง และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/09 13:39:38 - Views: 3325
ทุเรียนภาคใต้เนื้อหอม จีนรุมซื้อไร่ละล้าน แห่ปลูกแซงยางพารา
Update: 2564/06/01 14:35:06 - Views: 3310
มะพร้าวยอดแห้ง มะพร้าวใบไหม้ ใบเหลือง กำจัดโรคมะพร้าว จากเชื้อราต่างๆ ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/10/10 11:08:50 - Views: 3373
ยากำจัดหนอน เผือกหอม ไอกี้ เป็นสารชีวินทรีย์ ปลอดภัย และ บำรุง เร่งฟื้นด้วย FK-T
Update: 2565/07/25 07:19:31 - Views: 3314
เพลี้ยในต้นแตงกวา: ปัญหาที่ควรรู้และวิธีการจัดการ
Update: 2566/11/22 13:51:26 - Views: 3331
ฟักข้าว บำรุงด้วย ปุ๋ยฟักข้าว ปุ๋ยน้ำสำหรับฟักข้าว ประกอบด้วย ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม และสารจับใบ ในกล่อง ฉีดพ่น FK-1
Update: 2564/10/07 22:19:59 - Views: 3307
คู่มือป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆในดาวเรือง ดาวเรืองใบไหม้ ดอกไหม้ ดอกเป็นจุด ราแป้ง ฯลฯ
Update: 2566/05/01 10:27:34 - Views: 4828
การจัดการและป้องกันโรคใบไหม้ราสีม่วงในหอมใหญ่: วิธีการป้องกันและการดูแลเพื่อรักษาสุขภาพของพืช
Update: 2566/11/17 09:37:00 - Views: 3325
ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคแอนแทรคโนส ในมะม่วง โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด(ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่) ผสมน้ำได้ 1,200ลิตร
Update: 2566/05/30 14:40:07 - Views: 3309
โรคราแป้งทุเรียน (Powdery Mildew)
Update: 2564/08/23 01:06:26 - Views: 3331
แตงโมใบไหม้ แตงโมใบแห้ง โรคราแตงโม แก้ด้วย ไอเอส
Update: 2564/08/12 00:07:53 - Views: 3422
ทำไมต้อง เกษตรอินทรีย์ ?
Update: 2565/08/23 05:37:11 - Views: 3312
เพลี้ย เพลี้ยจะใช้ปากดูดสารอาหารจากยางหรือของเหลวจากต้นไม้ เป็นเหตุให้ผลผลิตพืชเสียหาย
Update: 2563/11/11 20:33:44 - Views: 3335
ฮิวมิค แอซิด: เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาระบบรากและดินให้มะม่วงเติบโตแข็งแรง
Update: 2567/02/13 09:58:47 - Views: 3317
กำจัดเชื้อรา กะหล่ำ ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/09/16 10:18:51 - Views: 3312
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022