[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ

 
ประโยชน์ของการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในการเพาะปลูกทางการเกษตร
ประโยชน์ของการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในการเพาะปลูกทางการเกษตร
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) เป็นแนวทางที่ยั่งยืนในการควบคุมศัตรูพืชในการเพาะปลูกทางการเกษตรที่ใช้เทคนิคต่างๆ ร่วมกันเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ข้อดีอย่างหนึ่งของ IPM คือสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการทำฟาร์ม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โดยใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชหลายวิธี เช่น การควบคุมทางชีวภาพ (ใช้ผู้ล่าตามธรรมชาติเพื่อควบคุมประชากรศัตรูพืช) การควบคุมทางกายภาพ (ใช้สิ่งกีดขวางหรือกับดักเพื่อป้องกันการเข้าถึงศัตรูพืช) และการควบคุมทางวัฒนธรรม เติบโต) เกษตรกรสามารถจัดการประชากรศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากนัก

ข้อดีอีกอย่างของ IPM คือสามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชได้ แมลงศัตรูพืชสามารถทำลายพืชผลและทำให้ผลผลิตลดลง แต่ด้วยการใช้วิธี IPM เพื่อควบคุมประชากรศัตรูพืช เกษตรกรสามารถปกป้องพืชผลของตนและเพิ่มผลผลิตได้ นอกจากนี้ การลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชยังสามารถนำไปสู่พืชผลที่มีคุณภาพสูงขึ้นและปลอดภัยต่อการบริโภค

IPM ยังเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรเพราะสามารถประหยัดเงินได้ในระยะยาว สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอาจมีราคาสูง และการใช้มากเกินไปอาจทำให้ศัตรูพืชดื้อยาได้ ซึ่งหมายความว่าเกษตรกรจะต้องใช้ยาฆ่าแมลงมากขึ้นเพื่อควบคุมประชากรศัตรูพืช ด้วยการใช้วิธี IPM เกษตรกรสามารถประหยัดเงินค่าสารกำจัดศัตรูพืชและเพิ่มผลกำไรได้

สรุปได้ว่า การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเป็นแนวทางที่ยั่งยืนและคุ้มค่าในการควบคุมศัตรูพืชในการเพาะปลูกทางการเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค เป็นเครื่องมือสำคัญในการรับประกันสุขภาพในระยะยาวและผลผลิตของระบบการเกษตรของเรา
อ่าน:3338
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในต้นอ้อย เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็ก
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในต้นอ้อย เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็ก
อ้อยเป็นพืชที่สำคัญทั่วโลก โดยใช้ประโยชน์ตั้งแต่การผลิตน้ำตาลและเอทานอลไปจนถึงพลังงานชีวภาพและอาหารสัตว์ อย่างไรก็ตาม การผลิตอ้อยไม่ได้ปราศจากความท้าทาย และหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ชาวไร่ต้องเผชิญคือโรคเชื้อรา โรคเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพของอ้อยเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากอีกด้วย วิธีแก้ปัญหาหนึ่งที่ได้ผลคือการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา ไตรโคเร็กซ์ ซึ่งเป็นไบโอคอนโทรลที่สามารถป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในอ้อยได้

เชื้อราไตรโคเดอร์มา Trichorex เป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดหนึ่งที่พบตามธรรมชาติในดิน มันเป็นเชื้อรา saprophytic ซึ่งหมายความว่ามันกินสารอินทรีย์ที่ตายแล้วและเน่าเปื่อย อย่างไรก็ตาม ยังมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนรากพืชที่มีชีวิตและกระตุ้นการต่อต้านเชื้อโรคในพืชอย่างเป็นระบบ ทำให้มันเป็นสารควบคุมทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านโรคเชื้อรา

เชื้อรา Trichoderma Trichorex ทำงานโดยกระตุ้นกลไกการป้องกันตามธรรมชาติของพืช รวมถึงการผลิตไฟโตฮอร์โมน ซึ่งช่วยป้องกันหรือลดการติดเชื้อรา มันยังแข่งขันกับเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคเพื่อแย่งชิงสารอาหารและพื้นที่ ด้วยเหตุนี้จึงช่วยลดจำนวนประชากรและขัดขวางการเจริญเติบโตของพวกมัน

หนึ่งในโรคเชื้อราหลักที่เชื้อรา Trichoderma Trichorex สามารถป้องกันและกำจัดได้คือเขม่าอ้อย โรคเขม่าในอ้อยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Sporisorium scitamineum และมีลักษณะเป็นก้อนสปอร์ยาวสีดำที่เติบโตบนลำต้นอ้อย อาจทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก ตั้งแต่ 10 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อ

เชื้อรา Trichoderma Trichorex มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเขม่าในอ้อย จากการศึกษาในประเทศบราซิล การใช้เชื้อรา Trichoderma Trichorex ช่วยลดการเกิดเขม่าในอ้อยได้ถึงร้อยละ 80 ในการศึกษาอื่นที่ดำเนินการในอินเดีย การใช้ Trichoderma Trichorex ช่วยลดความรุนแรงของเขม่าในอ้อยได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์

นอกจากเขม่าในอ้อยแล้ว เชื้อรา Trichoderma Trichorex ยังสามารถป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราอื่นๆ ในอ้อยได้ เช่น โรคเหี่ยว Fusarium โรคเน่าแดง และโรคใบไหม้ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ทิ้งสารอันตรายตกค้างในดินหรือบนต้นอ้อย

การใช้เชื้อรา Trichoderma Trichorex นั้น ชาวไร่สามารถนำไปใช้กับดินหรือกับต้นอ้อยโดยตรงก็ได้ สามารถใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดิน บำรุงเมล็ด หรือฉีดพ่นทางใบ ปริมาณและวิธีการใช้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคเชื้อราและระยะการเจริญเติบโตของอ้อย

สรุปได้ว่าเชื้อรา Trichoderma Trichorex เป็นสารชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในอ้อย ได้แก่ โรคเขม่าในอ้อย โรคเหี่ยว Fusarium โรคเน่าแดง และโรคใบไหม้ ทำงานโดยกระตุ้นกลไกการป้องกันตามธรรมชาติของพืชและแข่งขันกับเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคเพื่อแย่งชิงสารอาหารและพื้นที่ การใช้งานสามารถนำไปสู่การปรับปรุงผลผลิตอย่างมีนัยสำคัญและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสำหรับชาวไร่อ้อยในขณะเดียวกันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

อะมิโนโปรตีนจำเป็นต่อพืช 18 ชนิด ช่วนในการส้รางฮอร์โมนพืช โตไว ผลใหญ่ แข็งแรง ทนแล้ง ทนโรค ทำไห้เกิดการสร้างและขยายขนาดของเซลล์เนื้อเยื่อ และพัฒนาส่วนต่างๆของพืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบ ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
 ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ความสามารถในการฟื้นฟูระบบรากและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นฝรั่ง
 ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ความสามารถในการฟื้นฟูระบบรากและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นฝรั่ง
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ความสามารถในการฟื้นฟูระบบรากและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นฝรั่ง
ต้นฝรั่งเป็นพืชที่มีความสำคัญในวงการเกษตรและเป็นที่นิยมในการปลูกในหลายท้องที่ทั่วโลก เพื่อให้ต้นฝรั่งเติบโตแข็งแรงและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี การดูแลและปรับปรุงสภาพดินมีความสำคัญมากเพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอและมีความพร้อมที่จะนำเข้าสู่ระบบของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ในบทความนี้จะนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค ที่เป็นสารออกฤทธิ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและสามารถช่วยปรับปรุงสภาพดินและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นฝรั่งได้.

1. สารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิด
ฮิวมิค แอซิด เป็นสารที่ได้มาจากกระบวนการหมักของวัสดุอินทรีย์ เช่น วัสดุพืชและสารอินทรีย์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สารออกฤทธิ์นี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ช่วยกระตุ้นกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน เช่น แบคทีเรียที่ช่วยในกระบวนการสกัดธาตุอาหารจากดินให้กับพืชได้มากขึ้น.

2. ประสิทธิภาพในการฟื้นระบบราก
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค มีความสามารถในการฟื้นฟูระบบรากของต้นฝรั่งที่เสียหายหรืออ่อนแอ โดยช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากและเสริมสร้างโครงสร้างรากให้แข็งแรง เพิ่มความต้านทานต่อโรคและแมลงที่มีผลกระทบต่อระบบรากของพืช.

3. ปลดปล่อยธาตุอาหารไห้กับพืช
การใช้ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค ช่วยในกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารที่ติดตัวในดินให้กับรากของต้นฝรั่งได้มากขึ้น ทำให้พืชได้รับประโยชน์มากมายจากธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโต.

4. ปรับปรุงโครงสร้างดิน
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค มีความสามารถในการปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นฝรั่ง และช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในระยะยาว.

5. ช่วยในการระบายน้ำและสร้างระบบรากฝอย
สารออกฤทธิ์ในฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค ช่วยในการระบายน้ำในดินได้ดี ทำให้รากของต้นฝรั่งสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง.

ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค เป็นสารออกฤทธิ์ที่มีความสามารถในการฟื้นฟูระบบรากและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นฝรั่ง นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค เป็นทางเลือกที่ดีในการปลูกต้นฝรั่งให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์และคุณภาพ.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3337
มะม่วง โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งดอก ขยายขนาด ผลใหญ่ ผลดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
มะม่วง โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งดอก ขยายขนาด ผลใหญ่ ผลดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
มะม่วง โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งดอก ขยายขนาด ผลใหญ่ ผลดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์: ตัวช่วยสำคัญสำหรับการปลูกมะม่วงให้ได้ผลผลิตดี

มะม่วงเป็นผลไม้ยอดนิยมของไทย ด้วยรสชาติหวานหอม อมเปรี้ยว ชุ่มฉ่ำ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ การปลูกมะม่วงให้ได้ผลผลิตดี จำเป็นต้องอาศัยการดูแลอย่างเอาใจใส่ หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์เป็นปุ๋ยทางใบสูตรสูง คุณภาพสูง เหมาะสำหรับทุกพืช โดยเฉพาะต้นมะม่วง ปุ๋ยสตาร์เฟอร์มีให้เลือก 3 สูตร แต่ละสูตรออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของต้นมะม่วงในแต่ละช่วงอายุและความต้องการ

สูตร 1: 30-20-5

สูตรนี้เหมาะสำหรับต้นมะม่วงในระยะเริ่มต้นที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโต สูตรนี้อุดมไปด้วยธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่ช่วยให้ต้นมะม่วงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ใบเขียวเข้ม และแข็งแรง

สูตร 2: 10-40-10+3 MgO

สูตรนี้เหมาะสำหรับต้นมะม่วงในระยะออกดอก สูตรนี้อุดมไปด้วยธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการออกดอกและติดผล สูตรนี้จะช่วยให้ต้นมะม่วงออกดอกดก และติดผลดี

สูตร 3: 15-5-30+3 MgO

สูตรนี้เหมาะสำหรับต้นมะม่วงในระยะขยายขนาดผล สูตรนี้อุดมไปด้วยธาตุโพแทสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการขยายขนาดผล สูตรนี้จะช่วยให้ผลมะม่วงมีขนาดใหญ่ น้ำหนักดี และให้ผลผลิตสูง

ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์

ช่วยให้ต้นมะม่วงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ใบเขียวเข้ม และแข็งแรง
ช่วยให้ต้นมะม่วงออกดอกดก และติดผลดี
ช่วยให้ผลมะม่วงมีขนาดใหญ่ น้ำหนักดี และให้ผลผลิตสูง
ละลายน้ำได้ดี ดูดซึมเร็ว ออกฤทธิ์เร็ว
ช่วยให้ต้นมะม่วงทนทานต่อโรคและแมลง
ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่

ข้อควรระวัง

เก็บปุ๋ยสตาร์เฟอร์ให้มิดชิด ในที่แห้งและเย็น
สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก เมื่อใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์
หลีกเลี่ยงการสัมผัสปุ๋ยสตาร์เฟอร์กับดวงตาและผิวหนัง
ล้างมือและใบหน้าให้สะอาดหลังจากใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ ตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยให้คุณปลูกมะม่วงได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ และเพิ่มรายได้ให้กับคุณ

หมายเหตุ:

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการใช้ปุ๋ย
ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพดิน สภาพอากาศ และสายพันธุ์ของมะม่วง

🌿ฉีดพ่นทางใบ อัตราผสม 25 กรัม(2ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร
ถัง 16-20 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 25 กรัม (2ช้อนโต๊ะ)
ถัง 200 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 250 กรัม (1ส่วน4ถุง)
.
🌳ปุ๋ยทางใบสูตรสูง 3สูตรหลัก ที่ใช้ได้กับทุกพืช
- เร่งโตเร่งต้นเร่งใบเร่งเขียว สูตร 30-20-5
- เร่งระบบราก เร่งดอก สูตร 10-40-10
- เพิ่มผลผลิต ขยายขนาดผล สูตร 15-5-30
.
∞ ผสมปุ๋ยทางใบเป็นสูตรต่างๆได้ตามต้องการ
» เราพัฒนาระบบคำนวณสูตรผสมปุ๋ยให้ใช้ฟรี
» ใช้ปุ๋ย 3สูตรหลักด้านบน ผสมได้หลากหลายสูตรสูง ใช้ได้กับทุกพืช
£ มีเอกสารแนบวิธีการผสมลงในกล่อง

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 1 ถุง บรรจุ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำได้ 800 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 10 ไร่


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อสินค้า ที่ช้อปปี้:http://ไปที่..link..
.
» ซื้อสินค้า ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3337
มันเทศ โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งดอก ขยายขนาด หัวใหญ่ ดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
มันเทศ โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งดอก ขยายขนาด หัวใหญ่ ดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
มันเทศ โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งดอก ขยายขนาด หัวใหญ่ ดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
พิ่มผลผลิตมันเทศด้วยปุ๋ยสตาร์เฟอร์ ฉีดพ่นง่าย ได้ผลดี

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ ปุ๋ยทางใบสูตรพิเศษ พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของมันเทศในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต ช่วยให้ต้นมันเทศเจริญเติบโตแข็งแรง ใบเขียว ดก หัวใหญ่ น้ำหนักดี เพิ่มผลผลิต

สูตรปุ๋ยสตาร์เฟอร์สำหรับมันเทศ

1. สูตร 30-20-5 (เร่งการเจริญเติบโต โตไว ใบเขียว)

เหมาะสำหรับช่วงแรกของการปลูก 15-30 วันหลังงอก
เน้นไนโตรเจนสูง ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้น ใบเขียว ฟอร์มต้นสวย
อัตราการผสม: 25 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร

2. สูตร 10-40-10+3 MgO (เร่งการเจริญเติบโตของราก และการออกดอก)

เหมาะสำหรับช่วง 30-60 วันหลังงอก
เน้นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เร่งการเจริญเติบโตของราก ดูดซึมอาหารได้ดี เพิ่มการสะสมแป้ง หัวใหญ่ น้ำหนักดี
อัตราการผสม: 25 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร

3. สูตร 15-5-30+3 MgO (ขยายขนาด ผลใหญ่ ผลดก)

เหมาะสำหรับช่วง 60 วันหลังงอกจนถึงเก็บเกี่ยว
เน้นโพแทสเซียมสูง ขยายขนาดหัว เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มผลผลิต คุณภาพดี ตอบโจทย์ตลาด
อัตราการผสม: 25 กรัม (2 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร

วิธีการใช้
ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์กับน้ำตามอัตราที่แนะนำ
ฉีดพ่นปุ๋ยให้ทั่วใบและลำต้น
ฉีดพ่นปุ๋ยเป็นประจำ ทุก 7-10 วัน

ข้อควรระวัง
เก็บปุ๋ยในที่แห้ง มิดชิด ห่างไกลจากเด็กและสัตว์เลี้ยง
สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก เมื่อใช้ปุ๋ย
ล้างมือให้สะอาดหลังใช้ปุ๋ย

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ ช่วยให้มันเทศของคุณเจริญเติบโตแข็งแรง ดก ผลใหญ่ น้ำหนักดี เพิ่มผลผลิต หาซื้อได้ที่ร้านค้าเกษตรทั่วไป

หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความนี้เป็นเพียงคำแนะนำทั่วไป เกษตรกรควรปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศในท้องถิ่น

🌿ฉีดพ่นทางใบ อัตราผสม 25 กรัม(2ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร

ถัง 16-20 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 25 กรัม (2ช้อนโต๊ะ)
ถัง 200 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 250 กรัม (1ส่วน4ถุง)
.
🌳ปุ๋ยทางใบสูตรสูง 3สูตรหลัก ที่ใช้ได้กับทุกพืช
- เร่งโตเร่งต้นเร่งใบเร่งเขียว สูตร 30-20-5
- เร่งระบบราก เร่งดอก สูตร 10-40-10
- เพิ่มผลผลิต ขยายขนาดผล สูตร 15-5-30
.
∞ ผสมปุ๋ยทางใบเป็นสูตรต่างๆได้ตามต้องการ
» เราพัฒนาระบบคำนวณสูตรผสมปุ๋ยให้ใช้ฟรี
» ใช้ปุ๋ย 3สูตรหลักด้านบน ผสมได้หลากหลายสูตรสูง ใช้ได้กับทุกพืช
£ มีเอกสารแนบวิธีการผสมลงในกล่อง

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 1 ถุง บรรจุ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำได้ 800 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 10 ไร่

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อสินค้า ที่ช้อปปี้:http://ไปที่..link..
.
» ซื้อสินค้า ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3337
การจัดการเพลี้ยในต้นดอกลีลาวดี: วิธีป้องกันและควบคุม
การจัดการเพลี้ยในต้นดอกลีลาวดี: วิธีป้องกันและควบคุม
การป้องกันและควบคุมเพลี้ยในต้นดอกลีลาวดีมีหลายวิธีที่สามารถทำได้ ต่อไปนี้คือบางวิธีที่คุณสามารถลองใช้:

การสำรวจและตรวจสอบต้นกลีลาวดี:

ตรวจสอบต้นดอกลีลาวดีอย่างสม่ำเสมอเพื่อตระหนักถึงการมีเพลี้ย.
สังเกตสีของใบ การขับถ่ายมูลของแมลง หรือสิ่งที่อาจเป็นตัวบ่งชี้ของการทำลาย.

การใช้น้ำล้าง:

ใช้ฟอสฟอรัสสูงน้ำล้างด้วยฉีดพ่นน้ำหลายๆ ครั้งต่อวัน.
น้ำล้างจะช่วยล้างออกเพลี้ยที่ติดมากับใบ.

การใช้สารเคมี:

ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพต่อเพลี้ย เช่น ไวออยล์ ไทอะมีทอกแซม หรือสารสกัดจากพืชต่างๆ.
ระวังอย่าให้สารเคมีสัมผัสกับดอก และปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานบนฉลาก.

การใช้ศัตรูธรรมชาติ:

การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบีย ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถช่วยควบคุมเพลี้ยได้.

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม:

ให้ความสนใจในการดูแลต้นกลีลาวดีให้สมบูรณ์และแข็งแรง เพื่อทำให้พืชมีความต้านทานต่อศัตรู.

การควบคุมเพลี้ยในต้นดอกลีลาวดีเป็นการจัดการที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการระบาดของแมลง. การใช้วิธีต่างๆ และการรักษาพืชให้มีสุขภาพดีสามารถช่วยลดการเจริญเติบโตของเพลี้ยได้.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยต่างๆ ในต้นดอกลีลาวดี
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3337
ผักชีลาว ใบไหม้ ใบจุด ราแป้ง เน่าคอดิน รากเน่า โรคราต่างๆ ในต้นกระเพรา ป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟู ด้วย FK-T
ผักชีลาว ใบไหม้ ใบจุด ราแป้ง เน่าคอดิน รากเน่า โรคราต่างๆ ในต้นกระเพรา ป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟู ด้วย FK-T
ผักชีลาว ใบไหม้ ใบจุด ราแป้ง เน่าคอดิน รากเน่า โรคราต่างๆ ในต้นกระเพรา ป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟู ด้วย FK-T
ไอเอส: ยาป้องกันกำจัดโรคต้นผักชีลาว ที่เกิดจากเชื้อรา
ปัญหาร้ายที่เกษตรกรผักชีลาวต้องเผชิญ

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา สร้างความเสียหายให้กับพืชผักชีลาวเป็นอย่างมาก โรคเหล่านี้มักพบได้ทั่วไป เช่น โรคใบไหม้ โรคใบจุด โรครากเน่า โรคราแป้ง โรคเน่าคอดิน และโรคราอื่นๆ ส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของผักชีลาว

ไอเอส: ทางออกใหม่ในการป้องกันกำจัดโรค

ไอเอส เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพืชในผักชีลาวโดยเฉพาะ ด้วยเทคนิค อีออนคอลโทรล ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สิ่งแวดล้อม และสัตว์เลี้ยง

ไอเอส ออกฤทธิ์กำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในดินหรือผลิตภัณฑ์

FK-ธรรมชาตินิยม: ปุ๋ยฟื้นฟูและส่งเสริมการเจริญเติบโต

ควบคู่ไปกับการใช้ไอเอส เกษตรกรควรใช้ FK-ธรรมชาตินิยม ร่วมด้วย เพื่อเร่งฟื้นฟูต้นผักชีลาวที่อ่อนแอจากโรคพืช

FK-ธรรมชาตินิยม เป็นปุ๋ยอินทรีย์อเนกประสงค์ ที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารครบถ้วน ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพืช ช่วยให้ผักชีลาวเจริญเติบโตแข็งแรง ออกดอกออกผลดก

ประโยชน์ของไอเอสและ FK-ธรรมชาตินิยม

ป้องกันและกำจัดโรคพืชในผักชีลาวที่เกิดจากเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สิ่งแวดล้อม และสัตว์เลี้ยง
ฟื้นฟูต้นผักชีลาวที่อ่อนแอจากโรคพืช
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักชีลาว
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผักชีลาว


ผลลัพธ์ที่ได้

ผักชีลาวมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคพืช
ผลผลิตและคุณภาพของผักชีลาวดีขึ้น
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ไอเอสและ FK-ธรรมชาตินิยม

ทางออกใหม่สำหรับเกษตรกรผักชีลาวที่ต้องการปลูกผักชีลาวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

ไอเอส สารอินทรีย์ยับยั้งเชื้อราสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมด ผ่านการวิจัยพัฒนา เพื่อคัดเลือกวัตถุดับ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุม และยับยั้งเชื้อรา ด้วยเทคโนโลยี โดยควบคุมสภาพแวดล้อมที่ผิวใบพืช ทำให้เกิดภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของเชื้อราอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดผิวใบพืชได้ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้

💦อัตราผสมใช้ ไอเอส
» ไอเอส 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
» ฉีดพ่นทางใบ
» ระยะรักษา ทุก 2-3 วันต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง
» ระยะป้องกันทุก 15-30 วัน

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อสินค้า ที่ช้อปปี้:http://ไปที่..link..
.
» ซื้อสินค้า ที่ลาซาด้า:http://ไปที่..link..
อ่าน:3337
เติมพลังให้ลำไยด้วยปุ๋ยสตาร์เฟอร์ สูตร 10-40-10+3 MgO: เร่งการออกดอกและเร่งรากอย่างมีประสิทธิภาพ
เติมพลังให้ลำไยด้วยปุ๋ยสตาร์เฟอร์ สูตร 10-40-10+3 MgO: เร่งการออกดอกและเร่งรากอย่างมีประสิทธิภาพ
เติมพลังให้ลำไยด้วยปุ๋ยสตาร์เฟอร์ สูตร 10-40-10+3 MgO: เร่งการออกดอกและเร่งรากอย่างมีประสิทธิภาพ
การเพาะปลูกต้นลำไยไม่เพียงแค่การให้น้ำและแสงแดดเพียงพอ สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการให้ปุ๋ยที่เหมาะสม ที่สำคัญที่สุดคือปุ๋ยสตาร์เฟอร์ สูตร 10-40-10+3 MgO ที่เป็นเครื่องมือที่ดีเพื่อเร่งการออกดอกและเร่งรากของต้นลำไยของคุณ

เร่งการออกดอก:

สูตร 10-40-10 ที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์ ช่วยกระตุ้นการออกดอกของต้นลำไยให้มีจำนวนมากและมีความสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์
ธาตุไนโตรเจน (N) ในส่วนต่อของสูตรช่วยให้ต้นลำไยเติบโตด้วยความเร็วและมีความแข็งแรงในการพัฒนาดอก
ฟอสฟอรัส (P) ในส่วนกลางช่วยให้ดอกมีการพัฒนาที่ดีและเติบโตอย่างสมบูรณ์
เร่งราก:

สูตรที่มีค่าธาตุอาหารสูง เช่น สูตร 10-40-10 จะช่วยให้รากของต้นลำไยเติบโตแข็งแรงและมีความสมบูรณ์
มาแก่ค่าธาตุแมกนีเซียมออกซิด (MgO) ที่มีปริมาณสูงเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่รากของต้นลำไย ช่วยให้รากแข็งแรงและสามารถดูดธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่
คำแนะนำในการใช้:

ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ สูตร 10-40-10+3 MgO ในช่วงก่อนการออกดอกของต้นลำไย โดยใช้ปริมาณตามคำแนะนำของผู้ผลิต
หากเริ่มเห็นดอกตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งาน ควรใช้ปุ๋ยเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างการออกดอกอย่างเต็มที่

การใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ สูตร 10-40-10+3 MgO เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับต้นลำไยของคุณ ช่วยเร่งการออกดอกและเร่งรากให้มีความสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์ ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น พร้อมทำให้ต้นลำไยของคุณเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทุกฤดูกาล!

🌿ฉีดพ่นทางใบ อัตราผสม 25 กรัม(2ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร

ถัง 16-20 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 25 กรัม (2ช้อนโต๊ะ)

ถัง 200 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 250 กรัม (1ส่วน4ถุง)
.
🌳ปุ๋ยทางใบสูตรสูง 3สูตรหลัก ที่ใช้ได้กับทุกพืช
- เร่งโตเร่งต้นเร่งใบเร่งเขียว สูตร 30-20-5
- เร่งระบบราก เร่งดอก สูตร 10-40-10
- เพิ่มผลผลิต ขยายขนาดผล สูตร 15-5-30
.
∞ ผสมปุ๋ยทางใบเป็นสูตรต่างๆได้ตามต้องการ
» เราพัฒนาระบบคำนวณสูตรผสมปุ๋ยให้ใช้ฟรี
» ใช้ปุ๋ย 3สูตรหลักด้านบน ผสมได้หลากหลายสูตรสูง ใช้ได้กับทุกพืช
£ มีเอกสารแนบวิธีการผสมลงในกล่อง

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 1 ถุง บรรจุ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำได้ 800 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 10 ไร่

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อปุ๋ยสตาร์เฟอร์ ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อปุ๋ยสตาร์เฟอร์ ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3337
ยากำจัดโรคใบจุด ใน ดอกดาวเรือง โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด (ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
ยากำจัดโรคใบจุด ใน ดอกดาวเรือง โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด (ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
ยากำจัดโรคใบจุด ใน ดอกดาวเรือง โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด (ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
ดอกดาวเรืองซึ่งมีสีสันสดใสและกลีบดอกที่บอบบางเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชื่นชอบการทำสวนมาช้านาน อย่างไรก็ตาม ดอกไม้ที่สวยงามเหล่านี้ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคใบจุด ซึ่งเป็นเชื้อราทั่วไปที่สามารถทำลายลักษณะที่ปรากฏและขัดขวางการเจริญเติบโตได้ ในการแสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นักวิจัยได้พัฒนา IS ซึ่งเป็นสารต้านเชื้อราอินทรีย์ที่ได้จากส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างกว้างขวาง IS ได้กลายเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูง กำจัดโรคใบจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็รับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

การควบคุมและยับยั้งเชื้อรา:
กุญแจสู่ความสำเร็จของ IS อยู่ที่ความสามารถในการควบคุมและยับยั้งเชื้อราโดยการสร้างสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อรา เทคโนโลยีที่ใช้ใน IS มุ่งเน้นไปที่การควบคุมสภาพแวดล้อมที่ผิวใบพืช ซึ่งเชื้อรามักจะหาที่อยู่อาศัยที่เอื้ออำนวย โดยการเปลี่ยนแปลงสภาวะที่เชื้อราเจริญเติบโต IS จะรบกวนวงจรชีวิตของพวกมัน ป้องกันการโจมตีและการแพร่กระจายของโรคใบจุด

การปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น:
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของ IS คือความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการยึดติดกับพื้นผิวใบพืช ด้วยสูตรและการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ IS ได้รับการครอบคลุมที่ดีขึ้นและคงอยู่ได้นานขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด คุณลักษณะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันการติดเชื้อราในระยะยาว ด้วย IS ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์จะกระจายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วผิวใบ ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันเชื้อโรคอย่างครอบคลุม

ส่วนผสมจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัย:
องค์ประกอบอินทรีย์ของ IS เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในด้านความปลอดภัย ด้วยการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด จึงเป็นทางเลือกที่ไม่เป็นพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนสารต้านเชื้อราที่ใช้สารเคมีแบบดั้งเดิม ชาวสวนและผู้ใช้สามารถใช้ IS ได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อตนเอง พืช หรือระบบนิเวศ แนวทางธรรมชาตินี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการทำสวนแบบยั่งยืนอีกด้วย

วิจัยและพัฒนา:
IS เป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาอย่างกว้างขวาง โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทุ่มเทเวลานับไม่ถ้วนในการปรับปรุงสูตรให้สมบูรณ์แบบ ด้วยการทดสอบและวิเคราะห์อย่างเข้มงวด พวกเขาจึงมั่นใจได้ว่า IS ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในขณะที่ยังคงความอ่อนโยนต่อพืช นอกจากนี้ นักวิจัยยังคงค้นหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ IS โดยคำนึงถึงความคิดเห็นจากผู้ใช้และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต้านเชื้อรา

ใบสมัครและผลลัพธ์:
หากต้องการใช้ IS เพียงทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้สำหรับใช้กับต้นดาวเรือง คุณสามารถสร้างเกราะป้องกันโรคใบจุดได้โดยการฉีดพ่นละอองละเอียดทั่วใบพืช การใช้เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงที่มีความชื้นสูงหรือเมื่อพืชอ่อนแอต่อการติดเชื้อรา สามารถป้องกันและกำจัดโรคใบจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ดอกดาวเรืองมีความสวยงามและแข็งแรง

บทสรุป:
IS แสดงถึงความก้าวหน้าในเทคโนโลยีต้านเชื้อราอินทรีย์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับโรคใบจุดในดอกดาวเรืองโดยเฉพาะ ด้วยสูตรนวัตกรรม IS ควบคุมและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในขณะที่ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับใบพืช นอกจากนี้ การใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติล้วนทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้ พืช และสิ่งแวดล้อม ด้วย IS ชาวสวนสามารถเพลิดเพลินกับดอกดาวเรืองที่แข็งแรงและสดใส ปราศจากข้อจำกัดของการติดเชื้อรา โอบรับพลังของ IS และสัมผัสกับประโยชน์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่นำมาสู่สวนดอกดาวเรืองของคุณ

ไอเอส ขนาด 3 ลิตร
อัตรส่วนการใช้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
1 แกลลอน ผสมน้ำได้ 1200 ลิตร ใช้ได้ 15 ไร่


สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link... และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
กำจัดเพลี้ย ไรแดง แมลงศัตรูพืช เชื้อบิวเวอร์เรีย ผสม เชื้อเมธาไรเซียม บิวทาเร็กซ์ ปลอดภัยเพาะเชื้อจาก Lab 100%
กำจัดเพลี้ย ไรแดง แมลงศัตรูพืช เชื้อบิวเวอร์เรีย ผสม เชื้อเมธาไรเซียม บิวทาเร็กซ์ ปลอดภัยเพาะเชื้อจาก Lab 100%
กำจัดเพลี้ย ไรแดง แมลงศัตรูพืช เชื้อบิวเวอร์เรีย ผสม เชื้อเมธาไรเซียม บิวทาเร็กซ์ ปลอดภัยเพาะเชื้อจาก Lab 100%
Beauveria Mix Methharicium - วิธีแก้ปัญหาสำหรับไรแดงในพืช

การแนะนำ

ไรแดงเป็นศัตรูพืชที่มีชื่อเสียงซึ่งสามารถทำลายล้างพืชได้ทุกชนิด สร้างความเสียหายอย่างมากและขัดขวางการเจริญเติบโตของพวกมัน วิธีการกำจัดศัตรูพืชแบบดั้งเดิมมักเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพืช อย่างไรก็ตาม ด้วยความก้าวหน้าของสารกำจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติวงการได้ถือกำเนิดขึ้น - Beauveria Mix Methharicium จำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ Butarex อันโด่งดัง นวัตกรรมสูตรใหม่นี้นำเสนอวิธีการป้องกันและกำจัดไรแดงในพืชทุกชนิดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ทำความเข้าใจกับบิวเวอเรียผสมเมธาริเซียม

Beauveria Mix Methharicium เป็นส่วนผสมที่เสริมฤทธิ์กันของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคแมลงในธรรมชาติ 2 ชนิด ได้แก่ Beauveria bassiana และ Metharizium anisopliae เชื้อราที่มีประโยชน์เหล่านี้มีศักยภาพที่โดดเด่นในการควบคุมศัตรูพืชต่างๆ โดยเฉพาะไรแดง ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อพืช คน และแมลงที่เป็นประโยชน์

บิวเวอเรีย มิกซ์ เมธาริเซียมทำงานอย่างไร

ความสำเร็จของบิวเวอเรีย มิกซ์ เมธฮาริเซียมอยู่ที่โหมดการทำงานที่ไม่เหมือนใคร เมื่อนำมาทาที่ใบพืช สปอร์ของเชื้อราจะติดกับผิวของไรแดง จากนั้นสปอร์จะแทรกซึมเข้าไปในโครงกระดูกภายนอกของไร ทำให้ติดเชื้อโรคร้ายแรงได้ เมื่อเชื้อราเติบโตในร่างกายของตัวไร มันก็จะนำไปสู่การตายในที่สุด ไรที่ติดเชื้อจะกลายเป็นพาหะของเชื้อราและแพร่เชื้อไปยังตัวไรอื่นภายในประชากร กลไกนี้ทำให้บิวเวอเรีย มิกซ์ เมธาริเซียมมีประสิทธิภาพสูงในการทำลายวงจรชีวิตของไรแดงและควบคุมการแพร่ระบาด

ข้อดีของบิวเวอเรีย มิกซ์ เมธาริเซียม

ความปลอดภัยต่อพืชและสิ่งแวดล้อม: Beauveria Mix Methharicium เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่อพืช สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย หรือสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการจัดการศัตรูพืช

ความอเนกประสงค์: Beauveria Mix Methharicium ของแบรนด์ Butarex เข้ากันได้กับพืชทุกประเภท รวมถึงไม้ประดับ ผัก ผลไม้ และแม้แต่พืชไร่ ความสามารถรอบด้านนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับชาวสวน ชาวไร่ และชาวสวน

ปราศจากสารตกค้าง: แตกต่างจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช Beauveria Mix Methharicium ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายบนพืชหรือในดิน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและช่วยให้เก็บเกี่ยวได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการการดื้อยา: การใช้สารกำจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ เช่น Beauveria Mix Methharicium สามารถช่วยลดโอกาสในการพัฒนาการดื้อยาของศัตรูพืช ซึ่งเป็นข้อกังวลทั่วไปของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ใช้งานง่าย: บิวเวอเรีย มิกซ์ เมธาริเซียมมีจำหน่ายในสูตรต่างๆ เช่น ผงเปียก สารเข้มข้นที่ผสมอิมัลซิไฟได้ และสเปรย์พร้อมใช้ ทำให้สะดวกสำหรับชาวสวนทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น

การใช้บิวเวอเรีย มิกซ์ เมธาริเซียมอย่างได้ผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของบิวเวอเรีย มิกซ์ เมธาริเซียม:

การตรวจจับล่วงหน้า: ตรวจสอบพืชของคุณเป็นประจำเพื่อหาสัญญาณการรบกวนของไรแดง การตรวจจับล่วงหน้าช่วยให้สามารถแทรกแซงได้ทันท่วงทีและควบคุมได้ดีขึ้น

การใช้งานที่เหมาะสม: ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบของพืชครอบคลุมทั่วถึงและใช้งานซ้ำตามคำแนะนำ

สภาวะที่เหมาะสม: ใช้ยาฆ่าแมลงในช่วงที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิปานกลาง เนื่องจากสภาวะเหล่านี้เอื้อต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อราที่เป็นประโยชน์

การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (IPM): รวมบิวเวอเรียผสมเมธาริเซียมเข้ากับโปรแกรม IPM ซึ่งอาจรวมถึงการปฏิบัติทางวัฒนธรรมและการควบคุมทางชีวภาพอื่นๆ เพื่อให้บรรลุการจัดการศัตรูพืชอย่างยั่งยืนในระยะยาว

บทสรุป

Beauveria Mix Methharicium วางตลาดภายใต้แบรนด์ Butarex แสดงถึงความก้าวหน้าในการควบคุมศัตรูพืชสำหรับพืชทุกประเภท นำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับการเข้าทำลายของไรแดง ด้วยการควบคุมพลังของเชื้อราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สารกำจัดศัตรูพืชทางชีวภาพนี้ให้แนวทางที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการปกป้องพืชจากศัตรูพืช ในขณะที่อุตสาหกรรมการเกษตรและพืชสวนยังคงยอมรับแนวทางปฏิบัติที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม บิวเวอเรีย มิกซ์ เมธาริเซียมก็พร้อมที่จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับไรแดงและแมลงศัตรูทำลายล้างอื่นๆ

*** มาตรฐานการผลิต ***
✅ มาตรฐาน ห้อง LAB " ISO /IEC17025
✅ สกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
✅ วิจัยและคิดค้นสูตรในห้องแล็บที่ได้
มาตรฐาน
✅ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
✅ สะดวก ใช้งานง่ายแค่ผสมน้ำพ่นได้เลย

***ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม ***

-วิธีใช้-
*ผสมเชื้อ 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
**ฉีดพ่นช่วงเวลาแดดอ่อน
***ฉีด ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น และโคนต้น
****ฉีดครั้งละ 3-7 วันแล้วแต่อาการ

ข้อแนะนำ
*****ไม่แน่นำไห้ฉีดร่วมกับสารกำจัดเชื้อรา ไตรโครเดอร์มา

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ
|-Page 57 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
แตงโม โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งดอก ขยายขนาด ผลใหญ่ ผลดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
Update: 2567/03/26 14:50:49 - Views: 3324
กำจัดเชื้อรา อ้อย ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/09/21 10:42:09 - Views: 3306
โรคราน้ำค้าง ในพืชตระกูล กะหล่ำ และ ผักกาด โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/09/09 06:18:28 - Views: 3331
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 0-0-60 ตัวช่วยสำคัญของต้นฝรั่ง เพิ่มผลผลิต ผลใหญ่ คุณภาพดี รสชาติดี
Update: 2567/03/05 13:25:56 - Views: 3309
ป้องกัน กำจัด เพลี้ยแป้งอินทผาลัม เพลี้ยอินทผลัม แมลงจำพวกปากดูด เพลี้ยต่างๆ ฉีดพ่น มาคา
Update: 2564/09/20 22:20:00 - Views: 3323
ยาฆ่าเพลี้ย ใบแมงลัก ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/09/10 10:50:08 - Views: 3326
ปุ๋ยสละ FK-1 และ FK-3 กับบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโต และการเพิ่มผลผลิตได้อย่างดีเยี่ยม
Update: 2565/12/13 19:32:44 - Views: 3358
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยแป้ง ในสับปะรด และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/07 10:45:33 - Views: 3314
การใช้ Metalaxyl ผสม Starfer Fertilizer 30-20-5 ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดโรคในต้นมะม่วง
Update: 2567/02/28 13:24:37 - Views: 3319
ลำไย ใบไหม้ ใบจุด ผลเน่า กิ่งแห้ง รากเน่า ราน้ำฝน โรคแอนแทรคโนส โรคราต่างๆ กำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟูด้วย ปุ๋ย FK-T
Update: 2567/03/27 10:15:35 - Views: 3308
ถั่วฝักยาว โตไว ใบเขียว ฝักใหญ่ ฉีดพ่น ปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
Update: 2566/03/30 11:21:54 - Views: 3319
อ้อย ต้นใหญ่ ลำโต น้ำหนักดี ซีซีเอสสูง ฉีดพ่นปุ๋ย FK-3S ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่าเพิ่มผลผลิตสูงสุด20เปอร์เซ็นต์
Update: 2566/05/05 12:03:23 - Views: 3314
โรคใบติดทุเรียน หรืออาการทุเรียนใบไหม้
Update: 2566/03/01 08:45:01 - Views: 3335
ปลาหมึกแห้ง ปนเปื้อนแคดเมียมเกินมาตรฐาน
Update: 2565/11/19 13:36:07 - Views: 3321
การจัดการกับปัญหาหนอนในต้นถั่วฝักยาว: วิธีป้องกันและดูแลเพื่อผลผลิตที่ดี
Update: 2566/11/11 09:55:38 - Views: 3316
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงที่ไม่ได้ทำนาปี ก็ปลูกผักสวนครัว ปลูกถั่วขายตามหมู่บ้าน
Update: 2564/04/04 20:24:27 - Views: 3323
ป้องกัน กำจัด เพลี้ยไฟ เพลี้ยต่างๆ และ แมลงจำพวกปากดูดต่างๆ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด (1ลิตร ผสมน้ำได้ 400ลิตร)
Update: 2564/08/16 01:34:34 - Views: 3329
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังด้วยเทคนิคการเพาะปลูกที่เหมาะสม
Update: 2566/04/26 14:01:30 - Views: 3307
ส่งออกข้าวโพดหวาน อนาคตรุ่ง
Update: 2555/07/27 15:00:57 - Views: 3409
การจัดการกับศัตรูพืช: วิธีป้องกันและควบคุมหนอนในต้นถั่วฝีกยาว
Update: 2566/11/21 13:49:14 - Views: 3327
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022