[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับต้นทุเรียน
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับต้นทุเรียน
ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับต้นทุเรียนมีส่วนประกอบหลายประการ ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาของต้นทุเรียน.
ต่อไปนี้คือคำอธิบายและประโยชน์ของแต่ละสารประกอบ:

ไนโตรเจน (Nitrogen): เป็นสารอาหารที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง และเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีน ทำให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตดีและมีใบสวยสมบูรณ์.

ฟอสฟอรัส (Phosphorus): เป็นสารที่สำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของรากและดอก ช่วยในการพัฒนาระบบรากและเกสรของต้นทุเรียน.

โพแทสเซียม (Potassium): เป็นสารที่สำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตทั่วไปของพืช ช่วยเสริมความแข็งแรงของเนื้อเยื่อพืชและเพิ่มความต้านทานต่อโรคและแมลง.

แมกนีเซียม (Magnesium): เป็นสารที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง และเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโพรตีน ช่วยให้ใบเขียวเข้มและสมบูรณ์.

สังกะสี (Zinc): เป็นสารที่มีบทบาทในการพัฒนาเร็วของเนื้อเยื่อพืช และช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช.

สารลดแรงตึงผิว: อาจรวมถึงสารที่ช่วยลดแรงตึงผิวของใบพืช เช่น สารยับยั้งแห้งกระทบ (wetting agents) หรือสารที่ช่วยในการพิเศษผิวใบ.

การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบมีข้อดีในการที่สารอาหารจะถูกดูดซึมได้เร็วขึ้น และสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีในกรณีที่ต้นทุเรียนมีความต้องการสารอาหารเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่มีความสำคัญ เช่น ช่วงการเจริญเติบโต การสร้างดอก หรือช่วงผลัดใบ. การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้ที่ถูกต้อง.

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ต้นทุเรียน ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
การจัดการและป้องกันโรคเชื้อราในต้นแครอท: วิธีการรักษาและป้องกันเพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์
การจัดการและป้องกันโรคเชื้อราในต้นแครอท: วิธีการรักษาและป้องกันเพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์
โรคเชื้อราในต้นแครอทเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปลูกแครอท และสามารถทำให้พืชเสื่อมเสียได้ โรคเชื้อราที่มักพบในแครอทมีหลายชนิด ดังนี้:

โรครากเน่า (Damping-off): นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในระยะเพาะเมล็ด โรคนี้มักเกิดจากเชื้อราในดินเช่น Pythium spp. Rhizoctonia spp. และ Fusarium spp. สามารถป้องกันโรคนี้ได้โดยใช้ดินที่มีการระบายน้ำดี ไม่ให้น้ำมากเกินไป และใช้เมล็ดพันธุ์ที่สุขภาพดี.

โรคใบจุดสนิม (Leaf Spot): มักเกิดจากเชื้อรา Cercospora carotae หรือ Alternaria dauci. ลักษณะของโรคคือใบแครอทจะมีจุดสีน้ำตาลหรือดำ การควบคุมโรคนี้สามารถทำได้โดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช.

โรคใบจุดแครอท (Cercospora Leaf Spot): โรคนี้เป็นผลมาจากเชื้อรา Cercospora carotae ที่ทำให้ใบแครอทเป็นจุดสีน้ำตาล ควบคุมโรคนี้ได้โดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชและการลดการให้น้ำบนใบ.

โรคราน้ำค้าง (Powdery Mildew): โรคนี้ทำให้พืชมีรายเหลือง ลักษณะเชื้อราจะปรากฎเป็นพวงมากะเทาบนใบและส่วนต่างๆของพืช การลดความชื้นและการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชเป็นวิธีการป้องกัน.

โรคแผลบนใบ (Leaf Blight): โรคนี้มักเกิดจากเชื้อราเช่น Alternaria dauci และ Phoma spp. แสดงอาการเป็นแผลเป็นวงกลมสีน้ำตาลบนใบ การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชเป็นวิธีการป้องกัน.

การป้องกันและควบคุมโรคเชื้อราในต้นแครอทค่อนข้างซับซ้อน แต่สิ่งที่สำคัญคือการรักษาพืชในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม_ การเลือกใช้พันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรค และการตรวจสอบและจัดการโรคที่พบเมื่อเริ่มแสดงอาการที่ชัดเจน.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นแครอท จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
ฮิวมิค แอซิด: ฟาร์มิค ที่ทำให้ดินร่วยซุยและพืชเจริญเติบโต สำหรับต้นถั่วเหลือง
ฮิวมิค แอซิด: ฟาร์มิค ที่ทำให้ดินร่วยซุยและพืชเจริญเติบโต สำหรับต้นถั่วเหลือง
ฮิวมิค แอซิด: ฟาร์มิค ที่ทำให้ดินร่วยซุยและพืชเจริญเติบโต สำหรับต้นถั่วเหลือง
การเกษตรทุกวันนี้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน อย่างไรก็ตาม_ การใช้สารอินทรีย์และวิธีการเพาะปลูกที่ยั่งยืนกลับกลายเป็นเรื่องสำคัญอันหนีไม่พ้น ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการเกษตรที่ยั่งยืน.

สารออกฤทธิ์ของฮิวมิค แอซิด

ฮิวมิค แอซิด เป็นสารอินทรีย์ที่มีต้นทางมาจากวัสดุอินทรีย์ เช่น วัสดุพืช วัสดุสัตว์ และวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ ซึ่งถูกนำมาประมวลผลเพื่อให้ได้สารหลักที่สำคัญคือ แอซิด (Acid) ซึ่งมีผลกระทบทางสารทำให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น.

ประโยชน์ของฮิวมิค แอซิด

เพิ่มสารอาหารในดิน: ฮิวมิค แอซิดเป็นแหล่งหลักของอินทรีย์วัตถุ ทำให้เกิดสภาพดินที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการ เช่น ไนโตรเจน_ ฟอสฟอรัส_ และโพแทสเซียม.

ปรับปรุงโครงสร้างดิน: การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยลดปัญหาดินร่วนหรือดินเหนียว ทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีขึ้น_ สามารถถ่ายเทสารอาหารและน้ำได้ดี.

ช่วยในการระบายน้ำ: การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยลดปัญหาการคั่วแห้งของดินและเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำ ทำให้รากพืชได้รับน้ำที่เพียงพอ.

สร้างระบบรากฝอย: ฮิวมิค แอซิดสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืชได้_ ทำให้ระบบรากฝอยเจริญเติบโตได้ดี.

ปลดปล่อยธาตุอาหาร: ฮิวมิค แอซิดช่วยในกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารจากดิน_ ทำให้พืชสามารถนำเอาธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

การใช้ฮิวมิค แอซิดในการปลูกถั่วเหลือง

ในกระบวนการปลูกถั่วเหลือง_ คุณสามารถใช้ฮิวมิค แอซิดได้โดยการฉีดพ่นบนพืชหรือผสมกับน้ำในกระบวนการรดน้ำ การใช้สารอินทรีย์นี้จะช่วยให้ถั่วเหลืองมีการเจริญเติบโตดี_ รากฝอยเสริมแข็งแรง_ และเพิ่มผลผลิต.


ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตรที่ยั่งยืน โดยมีประโยชน์ต่อดินและพืชในมุมมองทางอินทรีย์. การใช้ฮิวมิค แอซิดในการปลูกถั่วเหลืองจะช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพดี_ พร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูระบบรากและดินในระยะยาว.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3288
การควบคุมเพลี้ยในต้นแตงโม: วิธีการป้องกันและจัดการเพลี้ยเพื่อสุขภาพแตงโมที่แข็งแรง
การควบคุมเพลี้ยในต้นแตงโม: วิธีการป้องกันและจัดการเพลี้ยเพื่อสุขภาพแตงโมที่แข็งแรง
การจัดการกับเพลี้ยในต้นแตงโมเป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของพืชและส่งผลให้ผลผลิตลดลง นอกจากนี้เพลี้ยยังสามารถเป็นพาหะเชื้อโรคได้ด้วย
ดังนั้นการควบคุมเพลี้ยจึงเป็นเรื่องสำคัญในการดูแลแปลงปลูกแตงโมของคุณ นี่คือบางวิธีที่คุณสามารถลองใช้:

การใช้สารเคมี:

ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ย เช่น อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม สไปแรม คลอไรด์ไพริด หรือฟิโพรนิล.
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคมีและการใช้วิธีนี้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้สารเคมีทำลายศัตรูธรรมชาติและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

การใช้ศัตรูธรรมชาติ:

ใช้ศัตรูธรรมชาติเช่น แตนิเด้วา พาราไซตอยด์ หรือลูเฟอร์.
การใช้ศัตรูธรรมชาติมีข้อดีต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดความต้านทานต่อสารเคมีในธรรมชาติ.

การใช้น้ำล้าง:

ใช้น้ำล้างเพื่อล้างเพลี้ยจากใบและต้นแตงโม.
น้ำล้างจะช่วยลดจำนวนเพลี้ยและล้างความเสียหายที่เกิดจากน้ำหล่อเล็กน้อย.

การใช้สัตว์เลี้ยงเพลี้ย:

การใช้สัตว์เลี้ยงเพลี้ย เช่น แตนเบีย ปีกแข็ง หรือไข่แมลงต่าง ๆ เป็นวิธีทางธรรมชาติในการควบคุมเพลี้ย.

การควบคุมเพลี้ยในต้นแตงโมต้องเป็นกระบวนการที่ร่วมมือกันระหว่างการใช้วิธีทางชีวภาพ การใช้สารเคมีอย่างมีความระมัดระวัง และการดูแลรักษาแปลงปลูกให้เหมาะสมที่สุด.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นแตงโม
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ปลดปล่อยธาตุอาหารและฟื้นฟูระบบรากให้กับมัลเบอร์รี่
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ปลดปล่อยธาตุอาหารและฟื้นฟูระบบรากให้กับมัลเบอร์รี่
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ปลดปล่อยธาตุอาหารและฟื้นฟูระบบรากให้กับมัลเบอร์รี่
การเพาะปลูกมัลเบอร์รี่ (Mulberry) ไม่เพียงแค่ต้องใส่ใจกับการให้น้ำและการดูแลในด้านการป้องกันโรคแมลงเท่านั้น การใช้สารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อฟาร์มิค มีประโยชน์มากมายที่สามารถช่วยในการฟื้นฟูระบบรากของมัลเบอร์รี่ และปลดปล่อยธาตุอาหารที่สำคัญให้กับพืชอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน และสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรงขึ้น ทำให้มัลเบอร์รี่เติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงในระยะยาว

ฮิวมิค แอซิด และมัลเบอร์รี่

ฮิวมิค แอซิด เป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้รับการผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยสกัดมาจากหลายแหล่งที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เช่น หอมแดง ฟอสฟอรัส และโปแทสเซียม ทำให้มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชอย่างมัลเบอร์รี่ นอกจากนี้ยังช่วยในกระบวนการสร้างสารอาหารที่สำคัญ โดยเฉพาะธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแทสเซียม

ปรับปรุงโครงสร้างดิน

การใช้ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อฟาร์มิค ยังสามารถช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกมัลเบอร์รี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยในการรักษาความชื้นในดินและสร้างสภาพดินที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช การปรับปรุงโครงสร้างดินนี้จะทำให้มัลเบอร์รี่สามารถดูดน้ำและสารอาหารจากดินได้อย่างเต็มที่

สร้างระบบรากฝอยแข็งแรง

ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อฟาร์มิค ยังมีความสามารถในการสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการยึดติดกับดินและช่วยในกระบวนการดูดน้ำและสารอาหาร ระบบรากที่แข็งแรงนี้จะช่วยในการยึดติดกับพื้นที่ปลูกมัลเบอร์รี่อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ฮิวมิค แอซิด ในการฉีดพ่น

การใช้ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อฟาร์มิค สามารถทำได้โดยการฉีดพ่นตรงลงบนท่อน้ำหล่อเลี้ยงหรือบนทางใบของมัลเบอร์รี่ โดยที่อัตราการใช้ขึ้นอยู่กับขนาดแปลงปลูกและความต้องการของพืช การฉีดพ่นนี้จะช่วยให้ฮิวมิค แอซิด ได้รับการดูดซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว และทำให้มัลเบอร์รี่ได้รับประโยชน์มากที่สุด


การใช้ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อฟาร์มิค ในการปลดปล่อยธาตุอาหารและฟื้นฟูระบบรากของมัลเบอร์รี่เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มัลเบอร์รี่เจริญเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินและสร้างระบบรากที่แข็งแรง การใช้ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อฟาร์มิค ในการฉีดพ่นยังเป็นวิธีที่ทำให้สารออกฤทธิ์นี้เข้าถึงพืชได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3288
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร เพื่อการเจริญเติบโตของแตงไทยที่สุด
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร เพื่อการเจริญเติบโตของแตงไทยที่สุด
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร เพื่อการเจริญเติบโตของแตงไทยที่สุด
ทุกสวนแตงไทยต้องการปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง สวยงาม และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ด้วยปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของแตงไทยในทุกช่วงของการเจริญเติบโต

สูตรที่ 1: สูตร 30-20-5 (เร่งการเจริญเติบโต)
สูตรนี้เหมาะสำหรับแตงไทยที่ต้องการการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว โดยมีส่วนผสมของไนโตรเจนสูง (30) เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของท่อน และใบ เพิ่มขนาดของพืช พร้อมทั้งส่วนผสมของฟอสฟอรัส (20) และโปแตสเซียม (5) เพื่อส่งเสริมการแข็งแรงของลำต้นและใบ ให้แตงไทยมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์

สูตรที่ 2: สูตรระยะ (เร่งการเจริญเติบโตของรากและการออกดอก)
สูตรนี้เน้นการพัฒนาระบบรากและส่งเสริมการออกดอกของแตงไทย ด้วยส่วนผสมของไนโตรเจน (20) เพื่อการเจริญเติบโตของใบและลำต้น ฟอสฟอรัส (25) เพื่อการเจริญเติบโตของราก และโปแตสเซียม (10) เพื่อส่งเสริมการออกดอกและผลิตดอกที่สมบูรณ์

สูตรที่ 3: สูตรระยะขยายขนาด (ผลใหญ่ น้ำหนักดี)
สูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อการขยายขนาดของผลแตงไทย ด้วยส่วนผสมของไนโตรเจน (15) เพื่อการเจริญเติบโตของท่อนและใบ ฟอสฟอรัส (30) เพื่อการพัฒนาผลและน้ำหนักของผล และโปแตสเซียม (15) เพื่อส่งเสริมการสร้างซีลลูโลส (sellulose) ที่ช่วยให้ผลแตงไทยมีความแข็งแรงและน้ำหนักดี

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณสามารถดูแลแตงไทยของคุณในทุกช่วงอายุได้อย่างเหมาะสม ทั้งการเร่งการเจริญเติบโต การพัฒนาระบบราก และการขยายขนาดของผล ด้วยสูตรที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แตงไทยของคุณเติบโตแข็งแรง สวยงาม และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ลองใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตรวันนี้ และเพิ่มคุณค่าให้สวนของคุณอย่างแท้จริง!

🌿ฉีดพ่นทางใบ อัตราผสม 25 กรัม(2ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร

ถัง 16-20 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 25 กรัม (2ช้อนโต๊ะ)
ถัง 200 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 250 กรัม (1ส่วน4ถุง)
.
🌳ปุ๋ยทางใบสูตรสูง 3สูตรหลัก ที่ใช้ได้กับทุกพืช
- เร่งโตเร่งต้นเร่งใบเร่งเขียว สูตร 30-20-5
- เร่งระบบราก เร่งดอก สูตร 10-40-10
- เพิ่มผลผลิต ขยายขนาดผล สูตร 15-5-30
.
∞ ผสมปุ๋ยทางใบเป็นสูตรต่างๆได้ตามต้องการ
» เราพัฒนาระบบคำนวณสูตรผสมปุ๋ยให้ใช้ฟรี
» ใช้ปุ๋ย 3สูตรหลักด้านบน ผสมได้หลากหลายสูตรสูง ใช้ได้กับทุกพืช
£ มีเอกสารแนบวิธีการผสมลงในกล่อง

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 1 ถุง บรรจุ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำได้ 800 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 10 ไร่


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อปุ๋ยสตาร์เฟอร์ ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อปุ๋ยสตาร์เฟอร์ ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3288
โรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบอนสีและวิธีการป้องกัน
โรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบอนสีและวิธีการป้องกัน
การเกิดโรคจากเชื้อราในต้นบอนสีมักเกิดจากการระบาดของเชื้อราที่สามารถทำให้เกิดโรคพืชได้ โรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบอนสีอาจมีหลายประการ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของบางโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบอนสี:

โรครากเน่า (Root Rot): เชื้อราที่สามารถทำให้เกิดโรครากเน่าในต้นบอนสีได้รวมถึง Phytophthora spp. และ Pythium spp. โรคนี้มักเกิดจากการรดน้ำมากเกินไปหรือดินมีความชื้นสูงมากเกินไปทำให้รากเน่าตายได้.

โรคใบจุด (Leaf Spot): เชื้อรา Colletotrichum spp. และ Alternaria spp. อาจเป็นต้นเหตุของโรคใบจุดในต้นบอนสี โรคนี้มักเริ่มต้นที่ใบแล้วขยายเป็นจุดดำหรือน้ำตาลกลางใบ.

โรครากปม (Crown Rot): เชื้อรา Phytophthora spp. อาจทำให้เกิดโรครากปมในต้นบอนสี โรคนี้ทำให้ส่วนที่อยู่ใกล้โคนต้นเน่าและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล.

การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบอนสีทำได้โดยการดูแลรักษาต้นบอนสีอย่างถูกวิธี ซึ่งรวมถึงการควบคุมน้ำให้เหมาะสม การลดการให้น้ำมากเกินไป การให้สารป้องกันกำจัดโรคพืชตามคำแนะนำ และการเลือกใช้พันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคได้ดี.


.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นบอนสี จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
วิธีการควบคุมและป้องกันการระบาดของเพลี้ยในผักชีลาว
วิธีการควบคุมและป้องกันการระบาดของเพลี้ยในผักชีลาว
การจัดการเพลี้ยในผักชีลาว (Coriander) มีหลายวิธีที่คุณสามารถลองใช้เพื่อควบคุมปริมาณของเพลี้ยและป้องกันการเพิ่มมากขึ้น. นี่คือบางวิธีที่สามารถลองใช้ได้:

การใช้สารเคมี:

น้ำยาล้างจาน: ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำและใช้สำหรับฉีดพ่นที่พบเพลี้ย น้ำยาล้างจานจะช่วยในการกำจัดเพลี้ย.
สารเคมีชนิดอื่น: สารเคมีเช่น ปิโตรเลียมออย น้ำยาล้างจาน หรือสารเคมีที่มีส่วนผสมอื่นๆ ที่ระบุสำหรับการควบคุมแมลง.

การใช้สารชีวภาพ:

แตนเบียเล็บขาว: แตนเบียเล็บขาวเป็นแบคทีเรียที่สามารถกำจัดเพลี้ยได้ สามารถหาได้จากร้านที่ขายวัตถุดิบการเกษตร.

การใช้วิธีกลไก:

การใช้ฉีดน้ำ: ใช้น้ำฉีดเพื่อล้างเพลี้ยออกจากผักชี.
การใช้กาแฟ: น้ำกาแฟเข้มสามารถใช้เป็นสารไล่แมลงได้.

การป้องกัน:

การปลูกพืชเซฮส์: พืชเซฮส์เป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อดึงดูดแมลงที่เป็นประโยชน์และลดการระบาดของแมลงที่ทำลายผักชี.
การรักษาความชื้นในดิน: ความชื้นที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เพลี้ยไม่ชอบและลดการระบาด.
การใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งหรือการผสมผสานกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระบาดและวิธีที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับสวนของคุณ. ไม่ควรใช้สารเคมีที่มีความพิการต่อสิ่งแวดล้อมหากไม่จำเป็น.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นผักชีลาว
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ศักยภาพในการฟื้นฟูระบบรากและเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก สำหรับต้นผักชี
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ศักยภาพในการฟื้นฟูระบบรากและเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก สำหรับต้นผักชี
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ศักยภาพในการฟื้นฟูระบบรากและเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก สำหรับต้นผักชี
การเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีสารออกฤทธิ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ในที่นี้เราจะพูดถึงสารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิดจากยี่ห้อฟาร์มิคที่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการฟื้นฟูระบบรากและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก โดยเฉพาะสำหรับต้นผักชีที่ต้องการระบบรากที่แข็งแรงและสมบูรณ์.

1. ฮิวมิค แอซิด: ความสำคัญของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ฮิวมิค แอซิดเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้มาจากสารอินทรีย์ ซึ่งเกิดจากกระบวนการหมักและหมักเหล้า มีประโยชน์มากมายในการเพาะปลูกเพราะสามารถช่วยเสริมสร้างระบบรากของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฮิวมิค แอซิดมีลัทธิสารที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก และเพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น การทนทานต่อภูมิอากาศและการป้องกันการเกิดโรคและแมลง.

2. ฟาร์มิค: ยี่ห้อที่น่าเชื่อถือ
ฟาร์มิคเป็นยี่ห้อที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรทั่วโลกเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในการเสริมระบบรากของพืช ฟาร์มิคได้พัฒนาสูตรฮิวมิค แอซิดที่มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้กับต้นผักชีที่ต้องการการดูแลรักษาที่พิเศษ.

3. ประโยชน์ของฮิวมิค แอซิด จากฟาร์มิค
3.1 ฟื้นระบบราก
ฮิวมิค แอซิดช่วยในการฟื้นฟูระบบรากที่อ่อนแอหรือเสื่อมโทรม ทำให้รากเจริญเติบโตมีความแข็งแรงและสมบูรณ์มากขึ้น.

3.2 ปลดปล่อยธาตุอาหาร
สารออกฤทธิ์นี้ช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารในดินออกมาสู่ระบบรากของพืช ทำให้พืชได้รับประโยชน์จากธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโต.

3.3 ปรับปรุงโครงสร้างดิน
การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีและมีการระบายน้ำที่เหมาะสม.

3.4 สร้างระบบรากฝอย
ฮิวมิค แอซิดช่วยในการสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรงและสามารถดูดน้ำและธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

3.5 ระบายน้ำดี
การใช้ฮิวมิค แอซิดจากฟาร์มิคช่วยในการรักษาความชุ่มชื้นในดิน และเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำ.

4. การใช้ฮิวมิค แอซิดสำหรับการปลูกต้นผักชี
การใช้ฮิวมิค แอซิดสำหรับการปลูกต้นผักชีทำได้โดยการฉีดพ่นทางใบ โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ระยะเพาะเมล็ดหรือก่อนปลูกต้นลงดิน เพื่อให้พืชได้รับประโยชน์ที่เต็มที่.

การใช้ฮิวมิค แอซิดจากยี่ห้อฟาร์มิคเป็นทางเลือกที่ดีในการฟื้นฟูระบบรากและเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก โดยเฉพาะสำหรับต้นผักชีทที่ต้องการระบบรากที่แข็งแรงและสมบูรณ์. การบำรุงรักษาดินและพืชในระหว่างระยะเวลาการเจริญเติบโตเป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและสร้างผลผลิตที่คุณภาพ.

ด้วยการใช้ฮิวมิค แอซิดจากฟาร์มิค การเพาะปลูกต้นผักชีทก็จะได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพสูง และเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้ได้อย่างยั่งยืน.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3288
แนวทางการจัดการและป้องกันหนอนในต้นลิ้นจี่
แนวทางการจัดการและป้องกันหนอนในต้นลิ้นจี่
หากคุณพบหนอนในต้นลิ้นจี่ น่าจะมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ ต่อไปนี้คือบางขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้:

ตรวจสอบต้นลิ้นจี่: ตรวจสอบต้นลิ้นจี่ของคุณอย่างละเอียด เพื่อหาหนอนและเครื่องมือหรือวิธีที่จะช่วยในการกำจัดหรือควบคุมหนอนในระบบทำลายมดพาย.

ใช้วิธีผสม: ผสมสารเคมีหรือชีวภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น บาคาร์เรีย บิวเวอร์เรีย หรือสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้.

ใช้วิธีการผสมทางธรรมชาติ: ใช้วิธีการผสมทางธรรมชาติ เช่น การใช้น้ำส้มควันไม้ น้ำปูนขาว หรือสารสกัดจากพืชที่มีสมบัติไล่หนอน.

บริหารจัดการที่ดี: รักษาการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะการให้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสม ลดการให้น้ำในช่วงที่ไม่จำเป็น และสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการทำลายของหนอน.

ใช้การตัดแต่ง: ตัดแต่งส่วนที่มีอาการที่ไม่สมบูรณ์หรือถูกทำลายเพื่อลดโอกาสในการเจริญเติบโตของหนอน.

หากสภาพยังไม่ดีขึ้นหรือหนอนมีจำนวนมากมาย ควรพิจารณาการใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง โปรดทราบว่าการใช้สารเคมีควรทำตามคำแนะนำที่ระบุบนฉลากและในระหว่างการใช้ควรปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นลิ้นจี่
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 227 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรครารากเน่า โคนเน่า ใน ถั่วฝักยาว ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/11 13:47:33 - Views: 3287
ยารักษาโรค ยาปราบแมลงศัตรูพืช สำหรับต้นหอม ปุ๋ยสำหรับหอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่
Update: 2563/06/19 08:34:56 - Views: 3328
การป้องกันกำจัดโรคและศัตรูทุเรียน โรคทุเรียน เพลี้ยแป้งทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ในทุเรียน โรคใบติด ในทุเรียน โรคเชื้อรา ไฟทอฟธอรา ทุเรียน
Update: 2563/05/21 09:25:27 - Views: 3290
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: เพิ่มประสิทธิภาพในทุกช่วงอายุของต้นพุทรา
Update: 2567/02/12 14:55:27 - Views: 3291
ปุ๋ยสำหรับผักต่างๆ ปุ๋ยน้ำฉีดพ่นผัก เร่งโต โตไว แข็งแรง ผลผลิตดี คุณภาพดี FK-1 มี N,P,K,Mg,Zn
Update: 2564/11/23 09:24:54 - Views: 3288
การปลูกอินทผาลัม: คู่มือฉบับสมบูรณ์
Update: 2566/04/28 13:51:14 - Views: 3323
ยาแก้เพลี้ย ใน ผักกวางตุ้ง ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ กวางตุ้งดอกฮ่องกง ยากำจัดหนอน ยาแก้โรคใบไหม้ โรคราต่างๆ และ ปุ๋ย สำหรับ ผัก กวางตุ้ง
Update: 2563/06/25 08:51:38 - Views: 3310
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว ปุ๋ยเร่งโตแตกกอ ปุ๋ยรับรวงข้าว ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตข้าว ตรา FK
Update: 2564/09/19 02:30:45 - Views: 3295
ปุ๋ยมะกูด ผลดก ผลโตคุณภาพดี ใบเขียวสวย เร่งใบ มะกรูดตัดใบ ฉีดพ่น FK-1 มี N-P-K, Mg, Zn และสารจับใบ
Update: 2564/11/08 20:02:15 - Views: 3287
โรคโกโก้กิ่งแห้ง
Update: 2564/09/04 01:40:55 - Views: 3291
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยไฟ ในชมพู่ และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/09 13:47:46 - Views: 3292
ปุ๋ยสำหรับมันฝรั่ง FK-1 เร่งโตไว ใบเขียวด้วยไนโตรเจน เร่งรากเร่งดอก ด้วยฟอสฟอรัส เร่งผลโตน้ำหนักดี ด้วยโพแทสเซียม
Update: 2566/10/20 19:02:15 - Views: 3291
ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคดอกกระถิน ใน ต้นข้าว โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด(ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
Update: 2566/05/31 16:00:24 - Views: 3287
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าไรแดง ในมังคุด และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/01 09:51:14 - Views: 3291
โรคเชื้อราในต้นดอกมะลิ: แนวทางในการป้องกันและรักษา
Update: 2566/11/11 09:28:09 - Views: 3308
ยาฆ่าเพลี้ย แมลงจำพวกปากดูด ใน มะละกอ เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2566/02/28 14:18:55 - Views: 3286
กำจัดแมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง ยาฆ่าไรแดง ในมันสำปะหลัง และพืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/24 13:49:20 - Views: 3296
โรคองุ่นเน่าดำ (Black rot) โรคองุ่น
Update: 2564/05/01 12:50:15 - Views: 3295
ยาแก้โรค ทุเรียนใบแห้ง ที่มีต้นเหตุจากเชื้อรา ยารักษาโรค ทุเรียนใบติด ทุเรียนใบไหม้ ใช้ ไอเอส ยับยั้งโรค และ ผสมด้วย FK-1 เพื่อเร่งฟื้นตัว
Update: 2563/07/04 09:19:08 - Views: 3314
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคเน่าดำหรือยอดเน่า ในดอกกล้วยไม้ ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 100%
Update: 2565/12/26 12:13:31 - Views: 3291
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022