[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
สารออกฤทธิ์ ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เพื่อปรับปรุงดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช สำหรับต้นเสาวรส
สารออกฤทธิ์ ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เพื่อปรับปรุงดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช สำหรับต้นเสาวรส
สารออกฤทธิ์ ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เพื่อปรับปรุงดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช สำหรับต้นเสาวรส
การเกษตรมี permaculture และ organic farming เป็นแนวทางที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อให้การผลิตเกิดขึ้นโดยมีความยั่งยืนและน้อยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างอาหารที่มีคุณค่าสูงและปลอดภัยต่อการบริโภค.

ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อฟาร์มิค เป็นหนึ่งในสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ช่วยในการปรับปรุงสภาพดิน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ฮิวมิค แอซิด นั้นมีผลกระทบที่มีประโยชน์ต่อระบบเกษตรทั้งหมดอย่างมีเสถียรภาพ.

ประโยชน์ของฮิวมิค แอซิด จากฟาร์มิค:
เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหาร: ฮิวมิค แอซิด ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารของพืชจากดิน ทำให้พืชได้รับสารอาหารมากขึ้น และเติบโตอย่างสมดุล.

ปรับปรุงโครงสร้างดิน: ฮิวมิค แอซิด ช่วยในการรวบรวมอนุภาคดินให้เกิดการกระจายที่ดีขึ้น ทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีและเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช.

ช่วยในการระบายน้ำ: สารออกฤทธิ์ฮิวมิคช่วยลดการกักเก็บน้ำในดิน ทำให้ดินมีความร่วนนุ่มและระบายน้ำได้ดี ลดความเสี่ยงของปัญหาที่เกิดจากน้ำขัง.

สร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง: การใช้ฮิวมิค แอซิด ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากฝอย ทำให้ระบบรากมีความแข็งแรงและเป็นระบบที่ดีในการดูดซึมสารอาหาร.

ฟื้นฟูระบบราก: ฮิวมิค แอซิด ช่วยฟื้นฟูระบบรากที่เสียหาย ทำให้พืชมีความสามารถที่ดีในการดูดซึมน้ำและสารอาหาร.

การใช้งาน:
สำหรับการใช้งานทางการเกษตร ฮิวมิค แอซิด จากฟาร์มิคสามารถนำมาใช้ในระบบฉีดพ่นต้นเสาวรส โดยผสมน้ำเป็นอัตราส่วนที่แนะนำจากผู้ผลิต. การฉีดพ่นจะช่วยให้ฮิวมิค แอซิด ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ในทำนองเดียวกัน การใช้ฮิวมิค แอซิด สามารถผสมเข้ากับปุ๋ยหรือสารอาหารเสริมในกระบวนการปลูกพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.

ด้วยฮิวมิค แอซิด จากฟาร์มิค เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตของตนได้_ ในขณะที่ยังสร้างสภาพดินที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม. การใช้ฮิวมิค แอซิด นี้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการผลผลิตที่ยั่งยืนและปลอดภัย.📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3284
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: ฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงดินสำหรับผักบุ้ง
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: ฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงดินสำหรับผักบุ้ง
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: ฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงดินสำหรับผักบุ้ง
การเกษตรภาคสมัยใหม่ต้องพึ่งพาทั้งประสบการณ์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้ผลผลิตที่สมบูรณ์และยั่งยืน การใช้สารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิด เช่นตัวที่มีชื่อเสียงว่า ฟาร์มิค จึงเป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผักบุ้งและพืชผักอื่น ๆ ในสวนเกษตรของเรา

1. สารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิด

ฮิวมิค คือสารที่ได้มาจากวัสดุชีวภาพ เช่น สิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นทั้งปวง เช่น ออร์แกนิกซ์และแอมิโนแอซิด ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของความสมบูรณ์ของดิน ฮิวมิค แอซิดนั้นถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการฟื้นฟูระบบรากของพืช และให้ประสิทธิภาพในการใช้ธาตุอาหาร

2. ประโยชน์ของ ฟาร์มิค

ฟื้นฟูระบบราก: สารออกฤทธิ์ใน ฟาร์มิค ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช ทำให้ระบบรากเสริมแข็งแรงและสามารถดูดน้ำและธาตุอาหารได้ดีมากขึ้น

ปรับปรุงโครงสร้างดิน: การใช้ ฟาร์มิค ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีและร่วนซุย เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ช่วยในการระบายน้ำ: สาร ฟาร์มิค ช่วยในการทำให้ดินระบายน้ำได้ดี ลดโอกาสในการเกิดน้ำขังที่อาจทำให้รากพืชเสียหาย

สร้างระบบรากฝอย: การใช้ ฟาร์มิค สามารถสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง ช่วยในการยึดเกาะกับดินได้ดี และเพิ่มพื้นที่ที่รากสามารถดูดซึมน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้น

3. การใช้ ฟาร์มิค ในการปลูกผักบุ้ง

การฉีดพ่น: สาร ฟาร์มิค สามารถใช้ในรูปแบบของน้ำหล่อเล็กน้อยหรือผงที่ละลายน้ำ เพื่อฉีดพ่นบนผักบุ้งในช่วงเตรียมดินหรือช่วงการเจริญเติบโต

อัตราการใช้: อัตราการใช้ ฟาร์มิค ขึ้นอยู่กับปริมาณดินและความต้องการของพืช ควรปรึกษาคำแนะนำจากผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญ

การใช้ ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิด เป็นวิธีที่ดีเพื่อฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงโครงสร้างดินในการปลูกผักบุ้ง การดูแลรักษาดินในระดับที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนในการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรของเขา


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3284
การใช้ คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดวัชพืชในสวนเขือเปราะ
การใช้ คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดวัชพืชในสวนเขือเปราะ
การใช้ คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดวัชพืชในสวนเขือเปราะ
การเพาะปลูกสวนผักเป็นที่นิยมในช่วงสมัยนี้ เขือเปราะเป็นหนึ่งในผลผลิตที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากมีรสชาติที่หลากหลายและมีคุณค่าทางอาหารสูง แต่พร้อมกับนั้นก็มีท้าทายจากการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของวัชพืช ซึ่งอาจทำให้มีการระบาดของวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้สวนเขือเปราะของคุณสามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และปลอดจากการรบกวนจากวัชพืช การใช้สารเคมีเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช เช่น คาร์รอน (Diuron 80% WG) ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชใบแคบและใบกว้างในสวนเขือเปราะ

1. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคาร์รอน (Diuron 80% WG)
คาร์รอน เป็นสารประเภทอะไรละลายน้ำยากที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในดิน มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันการงอกของเมล็ดพืชและยับยั้งการเจริญเติบโตของรากวัชพืช ด้วยความสามารถในการควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชทั้งในระยะต้นกำเนิดและระยะเป็นต้นเตี้ย

2. วิธีการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในสวนเขือเปราะ

2.1 การเตรียมพื้นที่
ก่อนการใช้คาร์รอน ควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม โดยการกำจัดวัชพืชที่มีอยู่ในสวนเขือเปราะให้หมด
ตรวจสอบว่ามีวัชพืชใบกว้างหรือใบแคบที่อาจทำให้คาร์รอนไม่ได้ผลบางชนิด ให้กำจัดวัชพืชเหล่านี้ออกจากพื้นที่

2.2 การผสมสาร
ผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ตามอัตราที่ระบุในฉลาก
ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อการผสมสารที่แม่นยำและปลอดภัย

2.3 การพ่นสาร
พ่นคาร์รอน บนพื้นที่สวนเขือเปราะที่ต้องการควบคุมวัชพืช
พ่นในช่วงเวลาที่วัชพืชกำลังงอกหรือเริ่มเจริญเติบโต
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก

3. คำแนะนำเพิ่มเติม
หลีกเลี่ยงการใช้คาร์รอน ในวันที่มีฝนตกหรือในช่วงเวลาที่ร้อนจัด เพื่อป้องกันการไหลไปที่พื้นที่อื่น ๆ และลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อพืชเขือเปราะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อควรระวังที่ระบุในฉลากของคาร์รอน

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืชในสวนเขือเปราะจะช่วยให้สวนของคุณปลอดจากการแพร่กระจายของวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ และสามารถเพิ่มผลผลิตของเขือเปราะได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงสุด


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..

.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3284
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนฟักทอง
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนฟักทอง
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนฟักทอง
สวนฟักทองเป็นที่นิยมในการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและราคาที่ดีในตลาด. การดูแลรักษาสวนฟักทองมีความสำคัญเพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตและผลิตผลได้ดีที่สุด. หนึ่งในปัญหาที่เจอบ่อยในการดูแลสวนคือการควบคุมหญ้าและวัชพืชที่มีภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชไม่เท่ากัน.

คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืช

คาร์รอน เป็นสารประเภทอะโฮลอูเรียเอ็ม (urea herbicides) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมหลายชนิดของวัชพืชที่ส่วนใหญ่พบในสวนฟักทอง. คาร์รอนมีความสามารถในการป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชด้วยการยับยั้งกระบวนการสร้างคลอโรฟิลล์และเลือกทำลายสารสีเขียวในพืช.

ขั้นตอนการใช้คาร์รอน

กำจัดวัชพืชในระยะเตรียมดิน: ก่อนปลูกฟักทอง_ ควรทำการกำจัดวัชพืชในระยะเตรียมดินเพื่อลดการแข่งขันทรัพยากรดินระหว่างฟักทองและวัชพืช.

การผสมสาร: ผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ในน้ำตาลายละลายตามอัตราที่ระบุบนฉลากสินค้า. การผสมนี้ควรทำในที่ที่มีระบบระบายน้ำดี เพื่อป้องกันการกระจายของสาร.

การพ่น: การพ่นคาร์รอนควรทำในช่วงที่ไม่มีลมแรง และในสภาวะที่มีความชื้นสูง เพื่อให้สารสามารถแทรกซึมเข้าสู่พืชได้ดี.

การควบคุมตามปริมาณ: การใช้ปริมาณของคาร์รอนต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันการใช้มากเกินไปที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อฟักทอง.

การติดตามผล: ติดตามผลการใช้คาร์รอน โดยสังเกตการเจริญเติบโตของฟักทองและการควบคุมวัชพืชในสวน หากมีการพบปัญหาหรือความผิดปกติในการเจริญเติบโต ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร.

ประโยชน์ของการใช้คาร์รอน

ควบคุมวัชพืช: คาร์รอนมีประสิทธิภาพในการควบคุมหลายชนิดของวัชพืชที่ส่วนใหญ่พบในสวนฟักทอง.

ลดการแข่งขันทรัพยากร: การใช้คาร์รอนเป็นสารควบคุมวัชพืชช่วยลดการแข่งขันทรัพยากรดินและน้ำในสวน.

เพิ่มผลผลิต: การควบคุมวัชพืชทำให้ฟักทองได้รับทรัพยากรสารอาหารและน้ำที่เพียงพอ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต.

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืชในสวนฟักทองเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ของผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดในการผลิตฟักทองที่มีคุณภาพ.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3284
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืชในสวนแตงโม
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืชในสวนแตงโม
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืชในสวนแตงโม
การดูแลรักษาสวนแตงโมไม่เพียงแต่ต้องการความใส่ใจที่ดูแลต้นแตงโมเอง แต่ยังต้องรักษาสภาพแวดล้อมของสวนให้ดีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ เช่น หญ้าและวัชพืชอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของแตงโมได้

ดังนั้น การใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืช (herbicide) เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ในสวนแตงโม โดยคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นหนึ่งในสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพมากและใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมวัชพืชในสวนผลไม้ รวมถึงสวนแตงโมด้วย

1. การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในสวนแตงโม

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการใช้คาร์รอนในสวนแตงโม ควรเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยและปราศจากวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์

การผสมสาร: การผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ควรทำตามขั้นตอนที่ระบุในฉลากของสาร โดยให้คำแนะนำจากผู้ผลิต

การพ่นสาร: คาร์รอนสามารถใช้พ่นทางดินหรือทางใบได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของวัชพืชที่ต้องการควบคุม การใช้ทางใบมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่า

2. ประสิทธิภาพของคาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืช

ควบคุมวัชพืชหลายชนิด: คาร์รอนสามารถควบคุมวัชพืชที่มีใบกว้างและใบแคบได้หลายชนิด เช่น หญ้าข้าวหย่อม หญ้าข้าวสาลี และวัชพืชอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาในสวนแตงโม

ป้องกันการงอกของวัชพืช: คาร์รอนสามารถป้องกันการงอกของเมล็ดวัชพืชได้โดยตรง ลดการพบเจอของวัชพืชในระยะต้นเริ่มเจริญเติบโต

ควบคุมยากต่อการสูบซึม: คาร์รอนมีความสามารถในการควบคุมวัชพืชที่สูบซึมผ่านทางใบและทางรากได้ดี ทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืช

3. คำแนะนำในการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) อย่างปลอดภัย

อ่านฉลากและคำแนะนำ: อ่านคำแนะนำการใช้งานที่ระบุในฉลากของคาร์รอนอย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

การใส่อุปกรณ์ป้องกัน: ใส่ชุดป้องกันร่างกาย เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตาป้องกันสารเคมี และถุงมือที่มีความแข็งแรง

หลีกเลี่ยงการใช้ในพื้นที่น้ำจำนวนมาก: คาร์รอนมีความละเอียดที่มีฤทธิ์สูงในน้ำ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในพื้นที่ที่มีน้ำจำนวนมาก

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คาร์รอนในสวนแตงโม ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรหรือที่เกี่ยวข้อง

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในสวนแตงโมนั้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสภาพแวดล้อมในสวนแตงโมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของแตงโมอย่างดี


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3284
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: เพิ่มพลังการเจริญเติบโตและผลผลิต ต้นลองกอง
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: เพิ่มพลังการเจริญเติบโตและผลผลิต ต้นลองกอง
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: เพิ่มพลังการเจริญเติบโตและผลผลิต ต้นลองกอง
การดูแลต้นลองกองเพื่อให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพต้องใส่ปุ๋ยที่เหมาะกับช่วงอายุและความต้องการของพืช โดยเฉพาะปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตรที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรทั่วไป ด้วยสูตรที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบสนองทุกข้อกำหนดของต้นลองกอง

สูตรที่ 1: สูตร 30-20-5 - สำหรับการเจริญเติบโตและให้ใบเขียวสด

สูตรนี้เหมาะสำหรับต้นลองกองที่ต้องการการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว โดยเน้นที่การพัฒนาใบเขียวสด ให้ต้นลองกองโตไวขึ้นและมีความแข็งแรงมากขึ้น เพื่อให้พืชพร้อมที่จะเข้าสู่ขั้วการออกดอกและติดผล

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร 30-20-5: เพิ่มพลังในการเจริญเติบโต สีใบเขียวสด และความแข็งแรง

สูตรที่ 2: สูตรระยะ - เพื่อการเจริญเติบโตของรากและการออกดอก

เมื่อต้นลองกองเข้าสู่ระยะการออกดอก ความสำคัญของรากก็เพิ่มขึ้น สูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของราก และส่งเสริมการออกดอกอย่างเต็มที่ ทำให้ต้นลองกองพร้อมที่จะติดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร ระยะ: เพิ่มพลังในการเจริญเติบโตของราก และกระตุ้นการออกดอก

สูตรที่ 3: สูตรระยะขยายขนาด - สำหรับผลใหญ่และน้ำหนักดี

เมื่อต้นลองกองเข้าสู่ระยะขยายขนาด ความสำคัญของการให้พืชได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น สูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการพัฒนาผลให้ใหญ่ขึ้นและมีน้ำหนักดี เพื่อให้ผลผลิตของท่านมีคุณภาพที่ดีที่สุด

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร ระยะขยายขนาด: สำหรับผลใหญ่และน้ำหนักดี

การใส่ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตรตามช่วงอายุและความต้องการของต้นลองกองจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ทำให้ต้นลองกองของคุณมีสุขภาพดีและให้ผลผลิตที่น่าประทับใจ

🌿ฉีดพ่นทางใบ อัตราผสม 25 กรัม(2ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร
ถัง 16-20 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 25 กรัม (2ช้อนโต๊ะ)
ถัง 200 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 250 กรัม (1ส่วน4ถุง)
.
🌳ปุ๋ยทางใบสูตรสูง 3สูตรหลัก ที่ใช้ได้กับทุกพืช
- เร่งโตเร่งต้นเร่งใบเร่งเขียว สูตร 30-20-5
- เร่งระบบราก เร่งดอก สูตร 10-40-10
- เพิ่มผลผลิต ขยายขนาดผล สูตร 15-5-30
.
∞ ผสมปุ๋ยทางใบเป็นสูตรต่างๆได้ตามต้องการ
» เราพัฒนาระบบคำนวณสูตรผสมปุ๋ยให้ใช้ฟรี
» ใช้ปุ๋ย 3สูตรหลักด้านบน ผสมได้หลากหลายสูตรสูง ใช้ได้กับทุกพืช
£ มีเอกสารแนบวิธีการผสมลงในกล่อง

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 1 ถุง บรรจุ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำได้ 800 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 10 ไร่


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อปุ๋ยสตาร์เฟอร์ ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อปุ๋ยสตาร์เฟอร์ ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3284
โรคใบติดทุเรียน ราดำทุเรียน ทุเรียนโคนเน่า ป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลาม บำรุงให้ฟื้นตัว
โรคใบติดทุเรียน ราดำทุเรียน ทุเรียนโคนเน่า ป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลาม บำรุงให้ฟื้นตัว
## โรครา: ภัยร้ายทำลายทุเรียน ป้องกันและฟื้นฟูได้ด้วย เมทาแลคซิล และ ปุ๋ย สตาร์เฟอร์ สูตร 30-20-5

**ทุเรียน** ราชาผลไม้ไทย เผชิญภัยคุกคามจาก **โรคราต่างๆ** โรคพืชที่สร้างความเสียหายร้ายแรง บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับโรคราในทุเรียน วิธีการป้องกัน และวิธีการฟื้นฟูต้นทุเรียนด้วย **เมทาแลคซิล** และ **ปุ๋ย สตาร์เฟอร์ สูตร 30-20-5**

**โรคราในทุเรียน**

* **โรครากเน่าโคนเน่า**: เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora
* **โรคราใบ**: ทุเรียนใบติด เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides
* **โรคราดำ**: เกิดจากเชื้อรา Botryodiplodia theobromae

**อาการ**

* รากเน่า โคนเน่า
* ใบจุดสีน้ำตาล ขยายวงกว้าง
* ผลมีรอยดำ เนื้อเน่า

**สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเกิดโรค**

* อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส
* ความชื้นสูง
* ฝนตกชุก

**วิธีป้องกัน**

1. เลือกพันธุ์ทุเรียนที่ต้านทานโรค
2. ปลูกทุเรียนในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำดี
3. หลีกเลี่ยงการให้น้ำมากเกินไป
4. เก็บกวาดเศษซากพืชที่เป็นโรค นำไปเผาทำลาย
5. หมุนเวียนการปลูกพืช

**วิธีการกำจัด**

1. ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรค
2. **เมทาแลคซิล**: สารป้องกันกำจัดโรคกลุ่มอะมิด โปรโมเตอร์ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา

**วิธีการใช้เมทาแลคซิล**

1. ผสมเมทาแลคซิลกับน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ
2. ฉีดพ่นลงบนต้นทุเรียน
3. ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

**การฟื้นฟูต้นทุเรียน**

1. **ปุ๋ย สตาร์เฟอร์ สูตร 30-20-5**: ปุ๋ยสูตรเร่งโต เร่งแตกยอด ใบเขียว ช่วยให้ต้นทุเรียนฟื้นตัว
2. ธาตุอาหารเสริม: แมกนีเซียม แคลเซียม โบรอน
3. สารฮิวมัส: ช่วยปรับสภาพดิน

**การป้องกันและกำจัด โรคราต่างๆ** เป็นสิ่งที่เกษตรกรควรให้ความสำคัญ การใช้ **เมทาแลคซิล** ร่วมกับ **ปุ๋ย สตาร์เฟอร์ สูตร 30-20-5** จะช่วยให้ทุเรียนของคุณปลอดภัยจากโรครา และ ฟื้นตัวกลับมามีผลผลิตที่ดี

**หมายเหตุ** ข้อมูลนี้เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้น เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนนำไปใช้

**เพิ่มเติม**

* เกษตรกรควรติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
* เกษตรกรควรสำรวจต้นทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ
* เกษตรกรควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช

**หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์**

สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset
อ่าน:3284
การจัดการและป้องกันโรครากเน่าแห้งในต้นกาแฟ
การจัดการและป้องกันโรครากเน่าแห้งในต้นกาแฟ
โรครากเน่าแห้งในต้นกาแฟเป็นปัญหาที่สามารถทำให้ต้นกาแฟตายได้ โรคนี้เกิดจากเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดินและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้เข้าทำลายรากของต้นกาแฟได้

การเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม:

กาแฟต้องการดินที่มีการระบายน้ำดีเพื่อป้องกันน้ำขังที่อาจเกิดโรค.
ระบบรากควรได้รับอากาศถ่ายเทที่ดี.

การให้น้ำที่เหมาะสม:

การให้น้ำเป็นปริมาณที่เหมาะสมและไม่ทำให้ดินแฉะ.
ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำมากเกินไปในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีความชื้นสูง.

การควบคุมการเข้าสู่ระบบราก:

ใช้วิธีการปลูกที่ทำให้ระบบรากมีพื้นที่เพียงพอ.
หลีกเลี่ยงการปลูกกาแฟในที่ที่มีการระบายน้ำไม่ดี.

การใช้วิธีการป้องกัน:

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุ.
ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ.

การใช้วิธีการรักษา:

หากพบอาการของโรครากเน่าแห้งแล้ว ควรตัดแต่งรากที่เป็นโรคออก.
การให้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นกาแฟ.

หากคุณพบอาการของโรครากเน่าแห้งในต้นกาแฟ ควรรีบดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและรักษาต้นกาแฟที่ถูกทำลาย.
.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นแกาแฟ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3284
การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับส้มโอ เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับส้มโอ เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
การให้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการให้ธาตุอาหารที่สำคัญแก่พืชโดยตรงผ่านทางใบ ซึ่งทำให้พืชสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ได้เร็วขึ้น
ในกรณีของส้มโอ การให้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสามารถช่วยให้ส้มโอได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและผลิตผลมากขึ้นได้
นอกจากนี้ยังช่วยเสริมความแข็งแรงของพืชในการต่อต้านโรคและแมลงได้ด้วย

การปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่ใช้กับส้มโอ มีหลายประเภทและสูตร ซึ่งควรเลือกใช้ตามความต้องการของพืชและขึ้นอยู่กับสภาพดินและสภาพอากาศในพื้นที่ที่ปลูกด้วย

การให้ปุ๋ยฉีดทางใบควรทำในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดดแรงมาก เช่นในช่วงเช้าหรือเย็น เพื่อป้องกันการเผชิญหน้ากับการระเหยของน้ำฝนหรือแสงแดดที่จะทำให้ปุ๋ยไม่ได้รับธาตุอาหารได้เต็มที่

นอกจากนี้ควรควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตรในพื้นที่ของคุณด้วย

FK-1 เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอสรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ และมีสารจับใบในตัว
FK-1 ใช้ได้กับส้มโอ และใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นกัน

สั่งซื้อ FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
อ่าน:3284
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของข้าวโพดและเพิ่มผลผลิต
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของข้าวโพดและเพิ่มผลผลิต
การใช้ปุ๋ยน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าวโพดและเพิ่มผลผลิตได้

เลือกปุ๋ยที่เหมาะสม:

ใช้ปุ๋ยน้ำที่มีสูตรที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพด เช่น ปุ๋ยที่มีส่วนผสมไนโตรเจนสูงในช่วงระยะการเจริญเติบโตและฟอสฟอรัสสูงในช่วงระยะออกดอกดอก

ในกรณีการใช้ปุ๋ยน้ำ ควรรักษาคุณภาพน้ำให้ดี ไม่มีสารหรือธาตุอาหารที่มีความเสี่ยงต่อพืช เช่น สารตะกั่ว สารหนู หรือเชื้อโรค.

การให้น้ำ:

การจัดการน้ำอย่างเหมาะสมมีผลดีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ควรให้น้ำตลอดวงการเจริญเติบโต โดยพิจารณาตามความต้องการของพืช.

การใส่ปุ๋ยแบบทางใบ:

การใส่ปุ๋ยทางใบสามารถช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นตรงไปตรงมา และเร็วกว่าการใส่ทางดิน.

ปรับปรุงโครงสร้างดิน:

การเพิ่มวัสดุอินทรีย์ในดิน เช่น ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากข้าวโพด.

การใช้สารอาหารเสริม:

การใช้สารอาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพ เช่น กรดฮิวมิก หรือสารสกัดจากสาหร่าย อาจช่วยให้พืชดูแข็งแรงและสมบูรณ์มากขึ้น.

การจัดการศัตรูพืช:

การควบคุมศัตรูพืชเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงหรือโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด.


FK-1 เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอสรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ และมีสารจับใบในตัว
FK-1 ใช้ได้กับข้าวโพด และใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นกัน

สั่งซื้อ FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3284
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 271 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
ข้าวโพด ใบไหม้ ใบจุด ราสนิม กำจัดโรคข้าวโพด จากเชื้อราต่างๆ ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/10/20 10:18:27 - Views: 3285
โรคใบติดหรือใบไหม้ในทุเรียน มีสาเหตุจาก เชื้อราไรซอกโทเนีย (Rhizoctonia sp.) รักษาได้ด้วย ไอเอส
Update: 2563/12/11 11:11:51 - Views: 3287
การป้องกันกำจัดโรคไหม้ในมะม่วงหิมพานต์ มะม่วงหิมพานต์ใบไหม้ ผลไหม้ กิ่งแห้ง ไหม้
Update: 2566/01/23 11:31:33 - Views: 3292
กำจัด โรคราแป้ง ในต้นทุเรียน แก้ปัญหาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ไอเอส สารอินทรีย์คุณภาพสูง จาก FK ขนาด 250 ซีซี
Update: 2566/05/23 11:26:10 - Views: 3286
ผักชีใบไหม้ ใบเหลือง ใบจุด โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/09/08 04:04:35 - Views: 3292
ทำไม ชื่อสายพันธุ์ โควิด-19 จึงเป็น แอลฟ่า เบต้า เดลต้า แกมม่า
Update: 2564/08/15 07:21:45 - Views: 3288
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าด้วงกุหลาบ ในสวนปาล์ม และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/27 09:59:11 - Views: 3310
โรคราแป้งยางพารา
Update: 2564/08/22 21:55:07 - Views: 3286
โรคพืช ใบไหม้ ใบเหลือง ใบจุด ราสนิม ราน้ำค้าง แอนแทรคโนส โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/09/09 03:27:52 - Views: 3287
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ช่วยไห้ดินร่วยซุย ระบายน้ำดี สร้างระบบรากฝอย สำหรับฉีดพ่น ต้นฟักข้าว
Update: 2567/02/13 09:38:59 - Views: 3285
ทำความรู้จักเพลี้ยอ่อน: วิธีการรู้และควบคุมแมลงศัตรูที่อาจทำให้พืชเสียหาย
Update: 2566/11/11 12:19:53 - Views: 3294
โรคลำต้นเน่า (Stem Rot Disease) โรคข้าวลำต้นเน่า
Update: 2564/08/20 00:08:40 - Views: 3291
ป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในทุกพืช ด้วย มาคา และ FK-1 การผสมสารอินทรีย์กับปุ๋ยเพื่อการควบคุมเพลี้ยอย่างมีประสิทธิภาพและการบำรุงพืช
Update: 2565/12/18 08:31:00 - Views: 3285
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าว บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/23 12:09:01 - Views: 3288
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ทุเรียน ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
Update: 2566/02/28 14:31:03 - Views: 3291
FK-1 และ FK-3 เร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทาน ตลอดจนส่งเสริมผลผลิตให้กับทุเรียน
Update: 2566/10/08 09:21:11 - Views: 3289
การป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในต้นหม่อน: แนวทางการดูแลและการใช้สารป้องกันกำจัดโรค
Update: 2566/11/21 09:16:00 - Views: 3285
โรคฟักทอง ฟักทองใบไหม้ ราน้ำค้างฟักทอง โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส1 หยุดโรค + FK-1 ฟื้นฟู เร่งโต สร้างภูมิฯ 1ชุด ใช้ได้ 5ไร่
Update: 2564/08/09 05:03:57 - Views: 3289
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว ปุ๋ยเร่งโตแตกกอ ปุ๋ยรับรวงข้าว ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตข้าว ตรา FK
Update: 2564/09/19 02:30:45 - Views: 3286
โรคอ้อย โรคอ้อยยอดบิด (พกกะบอง) เมื่อโรครุนแรงยอดจะเน่าแห้งเป็นสีน้ำตาลแดง และใบที่ม้วนอยู่ถูกทำลาย ลำตายในที่สุด
Update: 2564/02/21 00:23:23 - Views: 3310
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022