[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบไหม้ ในต้นข้าว ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบไหม้ ในต้นข้าว ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบไหม้ ในต้นข้าว ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma) เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่มักใช้ในการเกษตรเป็นสารควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดนี้เป็นที่รู้จักจากความสามารถในการผลิตเอนไซม์หลายชนิดที่สามารถช่วยย่อยสลายเนื้อเยื่อพืช รวมทั้งความสามารถในการสร้างสารทุติยภูมิที่มีคุณสมบัติในการต้านจุลชีพ

เชื้อราไตรโคเดอร์มา Trichorex เป็นยี่ห้อของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เป็นสูตรเฉพาะสำหรับป้องกันและควบคุมโรคใบไหม้ในต้นข้าว โรคใบไหม้เป็นโรคร้ายแรงของต้นข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora infestans อาจนำไปสู่การสูญเสียผลผลิตอย่างมากหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ดูแล การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาไตรโคเร็กซ์กับดินหรือกับพืช เกษตรกรสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคใบไหม้ หรือควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้หากตรวจพบแล้ว

ไตรโคเร็กซ์ : เชื้อไตรโคเดอร์มา

ช่วยป้องกันและยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นใบเหลือง รากเน่า
โคนเน่า ไฟท้อปเธอร่าในทุเรียนโรคแคงเกอร์ในส้ม - มะนาว
โรคทลายปาล์มเน่าโรคแอนแทรกโนสใน มะละกอ แตงโม แตงกวาโรคใบจุด ใบแห้ง
โรคกาบใบเน่า โรคกาบใบแห้งโรคไหม้ในข้าว โรคกุ้งแห้งในพริก
โรคผลเน่าไตรโคเร็กซ์

ใช้อย่างไร

1. ผสมเชื้อ 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณกิ่ง ก้าน ใบ หรือราดบริเวณโคนต้น

2. ผสมเชื้อ 20 กรัม ต่อปุ๋ยอินทรีย์ 20 กก.ในการปลูกหรือรองก้นหลุมก่อนปลูก

* ไม่ควรผสมใช้ร่วมกับเชื้อบิวเวอร์เรียและเมธาไรเซียม ควรฉีดสลับกันทุก 7-10 วัน *

ผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่าอย่างไร
1.มีห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อจุลินทรีย์
- คัดสายพันธุ์เฉพาะ ผ่านการทดสอบ/วิจัย
- สายพันธุ์เชื้อผ่านการตรวจจาก วว.และ สวทช
2.เชื้อจุลินทรีย์เลี้ยงในอุณหภูมิที่เหมาะสม
- มีตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ
- ได้เชื้อจุลินทรีย์สมบูรณ์ แข็งแรง
3.มีห้องสำหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
- เพื่อลดการปนเปื้อนระหว่างการเพาะเชื้อ
- ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสง
4.ควบคุมคุณภาพเชื้อจุลินทรีย์ตลอดการผลิต

ป้องกันกำจัดโรคพืช
-โรคใบเหลือง ใบเหี่ยว
-โรคใบจุด ราน้ำค้าง
-โรคราแป้ง
-โรคราสีชมพู กาบใบแห้ง
-โรคผลเน่า ในพริกทุเรียน
-โรคใบไหม้
-โรคเหี่ยวเขียว เหี่ยวเหลือง
-โรครากเน่าโคนเน่า
-โรคเมล็ดเน่า

กลไกการป้องกันโรคพืช
1.เจริญเติบโต แข่งขัน แย่งอาหาร น้ำ และที่อยู่กับเชื้อราสาเหตุโรคพืช
จึงทำให้เชื้อโรคลดปริมาณ ลงอย่างรวดเร็ว
2.การสร้างสารปฏิชีวนะ มาทำลายผนังเซลล์เชื้อราโรคพืช
ทำให้เส้นใยเชื้อราโรคพืชเกิดการไหม้ และตาย
3.เป็นปรสิต สร้างเส้นใยพันรัดน้ำเลี้ยงจากเชื้อโรคพืช
ทำให้เส้นใยสลายลดการขยาย เผ่าพันธุ์ลง


สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
อ่าน:3288
ประโยชน์ของมันสำปะหลัง เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
ประโยชน์ของมันสำปะหลัง เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
มันสำปะหลัง เป็นพืชหลักในหลายส่วนของโลก โดยเฉพาะในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เป็นพืชที่ทนแล้งที่สามารถเติบโตได้ในดินหลากหลายประเภท ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่อาจไม่สามารถเข้าถึงระบบชลประทานได้

ประโยชน์หลักอย่างหนึ่งของมันสำปะหลังคือมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง สามารถผลิตอาหารต่อเอเคอร์ได้มากกว่าข้าวสาลีหรือข้าวถึง 10 เท่า ทำให้เป็นแหล่งแคลอรี่ที่สำคัญสำหรับผู้คนหลายล้านคน นอกจากนี้ มันสำปะหลังยังเป็นพืชที่ค่อนข้างปลูกง่าย และไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงราคาแพง

ข้อดีอีกอย่างของมันสำปะหลังคือความเก่งกาจ รากสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายวิธี ทั้งต้ม อบ หรือบดเป็นแป้ง ใบสามารถนำมารับประทานได้ทั้งปรุงสุกหรือเป็นสลัดผักสด ความเก่งกาจนี้ทำให้เป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารแบบดั้งเดิมหลายชนิด รวมถึงเป็นแหล่งรายได้อันมีค่าสำหรับเกษตรกรที่สามารถขายส่วนเกินได้

นอกจากการใช้เป็นอาหารแล้ว มันสำปะหลังยังนำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมได้อีกหลายอย่าง รากสามารถนำไปแปรรูปเป็นเอธานอลซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพได้ และกากพืช สามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้ สิ่งนี้ทำให้มันสำปะหลังเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เนื่องจากช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

โดยรวมแล้ว มันสำปะหลังเป็นพืชที่มีคุณค่าและมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง ความเก่งกาจ และปัจจัยการผลิตต่ำทำให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับเกษตรกรรายย่อยและชุมชนทั่วโลก
อ่าน:3291
ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยในประเทศไทย
ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยในประเทศไทย
อ้อยเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย โดยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลอันดับหนึ่งของโลก แม้ว่าวิธีการปลูกอ้อยแบบดั้งเดิมมักจะใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นอ้อย แต่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนก็มีประโยชน์หลายประการ

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของปุ๋ยอินทรีย์คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปุ๋ยเคมีสามารถส่งผลเสียต่อดิน เช่น ลดจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และเพิ่มความเสี่ยงของการพังทลาย ในทางตรงกันข้าม ปุ๋ยอินทรีย์ได้มาจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยหมักหรือมูลสัตว์ ซึ่งช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินและความอุดมสมบูรณ์เมื่อเวลาผ่านไป

ข้อดีอีกอย่างของปุ๋ยอินทรีย์คือมักจะประหยัดกว่าปุ๋ยเคมี แม้ว่าการลงทุนครั้งแรกอาจสูงกว่า แต่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยนัก และสามารถช่วยลดต้นทุนโดยรวมของการปลูกอ้อยได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์ยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของต้นอ้อยได้ ปุ๋ยเคมีมักทิ้งรสชาติตกค้างไว้ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ในขณะที่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีปัญหานี้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการขายอ้อยของตนไปยังตลาดระดับบนหรือเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษ เช่น น้ำตาลออร์แกนิก

โดยรวมแล้ว การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยในประเทศไทยมีประโยชน์มากมายทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและผลกำไร แม้ว่าการเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีอาจใช้เวลาสักระยะหนึ่ง แต่ประโยชน์ระยะยาวก็คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกอ้อยอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
อ่าน:3292
อ้อยในประเทศไทย: อุตสาหกรรมที่หอมหวานและร่ำรวย
อ้อยในประเทศไทย: อุตสาหกรรมที่หอมหวานและร่ำรวย
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอ้อยชั้นนำของโลก โดยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทั้งในด้านการผลิตและการส่งออก ลำต้นอ้อยที่หวานฉ่ำเป็นพืชหลักในประเทศไทยมาช้านาน โดยมีประวัติย้อนหลังไปหลายศตวรรษ

อ้อยปลูกได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย แต่ภาคกลางขึ้นชื่อเรื่องผลผลิตคุณภาพสูงเป็นพิเศษ ภูมิภาคนี้เป็นที่ตั้งของไร่อ้อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ดำเนินการโดย Thai Sugar Millers Corporation บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการผลิต การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปอ้อยในภูมิภาค และเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น

อ้อยเป็นพืชที่มีความสำคัญในประเทศไทย ไม่เพียงเพราะเป็นพืชที่มีกำไรในการส่งออกเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะมันถูกนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอีกด้วย นอกจากใช้ทำน้ำตาลแล้ว อ้อยยังใช้ทำเชื้อเพลิงชีวภาพ กระดาษ และแม้แต่เสื้อผ้าและสิ่งทอด้วย

หนึ่งในความท้าทายสำคัญที่อุตสาหกรรมอ้อยในประเทศไทยต้องเผชิญคือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิที่สูงขึ้นและรูปแบบปริมาณน้ำฝนที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบอย่างมากต่อผลผลิตพืชผล และเกษตรกรก็ประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่อุตสาหกรรมยังคงเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทย และกำลังดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

กล่าวโดยสรุป อ้อยเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญและให้ผลตอบแทนสูงในประเทศไทย มีประวัติอันยาวนานและอนาคตที่สดใส แม้ว่าจะมีความท้าทายที่ต้องเผชิญ แต่อุตสาหกรรมก็อยู่ในสถานะที่ดีที่จะเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นและเติบโตต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า
อ่าน:3293
ความยั่งยืนอันหอมหวาน ของการทำไร่อ้อย
ความยั่งยืนอันหอมหวาน ของการทำไร่อ้อย
อ้อยเป็นพืชที่สำคัญสำหรับหลายประเทศทั่วโลก โดยเป็นแหล่งของทั้งน้ำตาลและเชื้อเพลิงชีวภาพ อย่างไรก็ตาม วิธีการดั้งเดิมของการทำไร่อ้อยมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติด้านแรงงาน แต่ด้วยเทคนิคการเกษตรแบบยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น การทำไร่อ้อยสามารถเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและมีจริยธรรมได้

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการทำไร่อ้อยแบบยั่งยืนคือการใช้วิธีการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการให้น้ำแบบดั้งเดิมอาจสิ้นเปลือง นำไปสู่การขาดแคลนน้ำและความเสื่อมโทรมของดิน การใช้ระบบชลประทานที่แม่นยำซึ่งกำหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่เฉพาะของแปลงนา เกษตรกรสามารถประหยัดน้ำในขณะที่ยังคงรักษาการเจริญเติบโตของพืชผลได้

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการทำไร่อ้อยอย่างยั่งยืนคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยสังเคราะห์สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพของดินและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความไม่สมดุลของธาตุอาหารและมลพิษ ในทางกลับกัน ปุ๋ยอินทรีย์ทำจากวัสดุธรรมชาติและช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเมื่อเวลาผ่านไป

การเกษตรอ้อยสามารถมีความยั่งยืนมากขึ้นเมื่อผสมผสานกับพืชและสัตว์อื่นๆ ด้วยการปลูกพืชหลากหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่หรือแพะ เกษตรกรสามารถสร้างระบบนิเวศที่สมดุลมากขึ้น ซึ่งช่วยลดความต้องการปัจจัยการผลิตสังเคราะห์และเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม

ประการสุดท้าย การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยที่ยั่งยืน ชาวไร่อ้อยจำนวนมากพึ่งพาแรงงานข้ามชาติซึ่งอาจเผชิญกับการถูกเอารัดเอาเปรียบและสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ การใช้มาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมและการให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่คนงาน เกษตรกรสามารถสร้างอุตสาหกรรมที่มีจริยธรรมและยั่งยืนมากขึ้น

โดยสรุปแล้ว การทำไร่อ้อยแบบยั่งยืนเป็นไปได้เมื่อชาวไร่ใช้การชลประทานแบบประหยัดน้ำ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผสมผสานพืชและสัตว์ที่หลากหลาย และจัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างยุติธรรม ด้วยการมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบหลักเหล่านี้ เราสามารถสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยได้
อ่าน:3300
ประโยชน์ของการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในการเพาะปลูกทางการเกษตร
ประโยชน์ของการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในการเพาะปลูกทางการเกษตร
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) เป็นแนวทางที่ยั่งยืนในการควบคุมศัตรูพืชในการเพาะปลูกทางการเกษตรที่ใช้เทคนิคต่างๆ ร่วมกันเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ข้อดีอย่างหนึ่งของ IPM คือสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการทำฟาร์ม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ โดยใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชหลายวิธี เช่น การควบคุมทางชีวภาพ (ใช้ผู้ล่าตามธรรมชาติเพื่อควบคุมประชากรศัตรูพืช) การควบคุมทางกายภาพ (ใช้สิ่งกีดขวางหรือกับดักเพื่อป้องกันการเข้าถึงศัตรูพืช) และการควบคุมทางวัฒนธรรม เติบโต) เกษตรกรสามารถจัดการประชากรศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากนัก

ข้อดีอีกอย่างของ IPM คือสามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชได้ แมลงศัตรูพืชสามารถทำลายพืชผลและทำให้ผลผลิตลดลง แต่ด้วยการใช้วิธี IPM เพื่อควบคุมประชากรศัตรูพืช เกษตรกรสามารถปกป้องพืชผลของตนและเพิ่มผลผลิตได้ นอกจากนี้ การลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชยังสามารถนำไปสู่พืชผลที่มีคุณภาพสูงขึ้นและปลอดภัยต่อการบริโภค

IPM ยังเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรเพราะสามารถประหยัดเงินได้ในระยะยาว สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอาจมีราคาสูง และการใช้มากเกินไปอาจทำให้ศัตรูพืชดื้อยาได้ ซึ่งหมายความว่าเกษตรกรจะต้องใช้ยาฆ่าแมลงมากขึ้นเพื่อควบคุมประชากรศัตรูพืช ด้วยการใช้วิธี IPM เกษตรกรสามารถประหยัดเงินค่าสารกำจัดศัตรูพืชและเพิ่มผลกำไรได้

สรุปได้ว่า การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเป็นแนวทางที่ยั่งยืนและคุ้มค่าในการควบคุมศัตรูพืชในการเพาะปลูกทางการเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค เป็นเครื่องมือสำคัญในการรับประกันสุขภาพในระยะยาวและผลผลิตของระบบการเกษตรของเรา
อ่าน:3300
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราน้ำค้าง ในดอกกุหลาบ ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราน้ำค้าง ในดอกกุหลาบ ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราน้ำค้าง ในดอกกุหลาบ ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma) เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าสามารถป้องกันและควบคุมโรคพืชได้หลายชนิด เชื้อราไตรโคเดอร์มายี่ห้อหนึ่งที่เรียกว่า Trichorex เป็นสูตรเฉพาะสำหรับป้องกันและกำจัดโรคราน้ำค้างในดอกกุหลาบ

โรคราน้ำค้างเป็นโรคเชื้อราที่พบได้ทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อกุหลาบและพืชอื่นๆ ลักษณะเด่นคือมีจุดสีเหลืองหรือน้ำตาลบนใบ รวมถึงมีขนสีขาวที่ด้านล่างของใบ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา โรคราน้ำค้างสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและรุนแรงทำให้พืชอ่อนแอลงหรือทำลายพืชที่ได้รับผลกระทบได้

Trichorex เป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับโรคราน้ำค้างในดอกกุหลาบ ประกอบด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีชีวิตและเป็นประโยชน์ ซึ่งทำงานเพื่อเอาชนะและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นอันตราย รวมทั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคราน้ำค้าง เมื่อนำไปใช้กับดินรอบฐานของต้นกุหลาบ Trichorex จะตั้งรกรากในระบบรากและสร้างเกราะป้องกันการติดเชื้อ

นอกจากคุณสมบัติในการป้องกันแล้ว Trichorex ยังมีฤทธิ์ในการรักษาและสามารถช่วยกำจัดโรคราน้ำค้างที่มีอยู่ โดยการปล่อยเอนไซม์ที่ทำลายผนังเซลล์ของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรค และฆ่าพวกมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยรวมแล้ว Trichorex เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการปกป้องดอกกุหลาบจากโรคราน้ำค้างและโรคเชื้อราอื่นๆ ใช้งานง่ายและสามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อที่มีอยู่ ด้วยการใช้ Trichorex ชาวสวนสามารถช่วยรักษาสุขภาพและความมีชีวิตชีวาของต้นกุหลาบและเพลิดเพลินไปกับดอกไม้ที่สวยงามและปราศจากโรค

ไตรโคเร็กซ์ : เชื้อไตรโคเดอร์มา

ช่วยป้องกันและยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นใบเหลือง รากเน่า
โคนเน่า ไฟท้อปเธอร่าในทุเรียนโรคแคงเกอร์ในส้ม - มะนาว
โรคทลายปาล์มเน่าโรคแอนแทรกโนสใน มะละกอ แตงโม แตงกวาโรคใบจุด ใบแห้ง
โรคกาบใบเน่า โรคกาบใบแห้งโรคไหม้ในข้าว โรคกุ้งแห้งในพริก
โรคผลเน่าไตรโคเร็กซ์

ใช้อย่างไร

1. ผสมเชื้อ 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณกิ่ง ก้าน ใบ หรือราดบริเวณโคนต้น

2. ผสมเชื้อ 20 กรัม ต่อปุ๋ยอินทรีย์ 20 กก.ในการปลูกหรือรองก้นหลุมก่อนปลูก

* ไม่ควรผสมใช้ร่วมกับเชื้อบิวเวอร์เรียและเมธาไรเซียม ควรฉีดสลับกันทุก 7-10 วัน *

ผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่าอย่างไร
1.มีห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อจุลินทรีย์
- คัดสายพันธุ์เฉพาะ ผ่านการทดสอบ/วิจัย
- สายพันธุ์เชื้อผ่านการตรวจจาก วว.และ สวทช
2.เชื้อจุลินทรีย์เลี้ยงในอุณหภูมิที่เหมาะสม
- มีตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ
- ได้เชื้อจุลินทรีย์สมบูรณ์ แข็งแรง
3.มีห้องสำหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
- เพื่อลดการปนเปื้อนระหว่างการเพาะเชื้อ
- ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสง
4.ควบคุมคุณภาพเชื้อจุลินทรีย์ตลอดการผลิต

ป้องกันกำจัดโรคพืช
-โรคใบเหลือง ใบเหี่ยว
-โรคใบจุด ราน้ำค้าง
-โรคราแป้ง
-โรคราสีชมพู กาบใบแห้ง
-โรคผลเน่า ในพริกทุเรียน
-โรคใบไหม้
-โรคเหี่ยวเขียว เหี่ยวเหลือง
-โรครากเน่าโคนเน่า
-โรคเมล็ดเน่า

กลไกการป้องกันโรคพืช
1.เจริญเติบโต แข่งขัน แย่งอาหาร น้ำ และที่อยู่กับเชื้อราสาเหตุโรคพืช
จึงทำให้เชื้อโรคลดปริมาณ ลงอย่างรวดเร็ว
2.การสร้างสารปฏิชีวนะ มาทำลายผนังเซลล์เชื้อราโรคพืช
ทำให้เส้นใยเชื้อราโรคพืชเกิดการไหม้ และตาย
3.เป็นปรสิต สร้างเส้นใยพันรัดน้ำเลี้ยงจากเชื้อโรคพืช
ทำให้เส้นใยสลายลดการขยาย เผ่าพันธุ์ลง


สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาาด้า ้http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
ประโยชน์ของการปลูกพืชหมุนเวียนในการเกษตร
ประโยชน์ของการปลูกพืชหมุนเวียนในการเกษตร
การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นวิธีการทำฟาร์มที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชต่าง ๆ ในลำดับที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาหนึ่งบนที่ดินผืนเดียวกัน แนวทางปฏิบัตินี้ใช้มานานหลายศตวรรษเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดศัตรูพืชและโรค และเพิ่มผลผลิตพืชผล

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการปลูกพืชหมุนเวียนคือช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน พืชผลต่างๆ มีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน และการปลูกพืชหมุนเวียนช่วยให้สามารถเติมสารอาหารที่อาจหมดไปจากการปลูกพืชก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่นการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วหรือถั่วลิสงสามารถตรึงไนโตรเจนในดินซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ในทางกลับกัน การปลูกหญ้าหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ไนโตรเจนในดินหมดไปก็สามารถช่วยคืนความสมดุลได้

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการปลูกพืชหมุนเวียนคือช่วยลดความชุกของศัตรูพืชและโรคในดิน แมลงศัตรูพืชและโรคบางชนิดมีความจำเพาะต่อพืชบางชนิด และการปลูกพืชหมุนเวียนสามารถช่วยทำลายวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ลดจำนวนประชากรและจำกัดผลกระทบต่อพืชผลในอนาคต

นอกจากประโยชน์เหล่านี้แล้ว การปลูกพืชหมุนเวียนยังสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตพืชได้อีกด้วย ด้วยการปลูกพืชที่หลากหลาย เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากผลที่เสริมกันของพืชชนิดต่างๆ ต่อสุขภาพของดินและการจัดการศัตรูพืช ตัวอย่างเช่น การปลูกพืชคลุมดิน เช่น โคลเวอร์หรือข้าวไรย์ สามารถช่วยกำจัดวัชพืชและปรับปรุงโครงสร้างของดิน ทำให้พืชผลที่ตามมามีผลผลิตสูงขึ้น

โดยรวมแล้ว การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปรับปรุงสุขภาพและผลผลิตของที่ดินของตน ด้วยการปลูกพืชหมุนเวียนและปลูกพืชหลากหลายชนิด เกษตรกรสามารถได้รับประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เพิ่มขึ้น โรคและแมลงศัตรูพืชลดลง และผลผลิตพืชสูงขึ้น
อ่าน:3302
เกษตรกรรมแม่นยำ: การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงผลผลิตพืชผลและลดของเสีย
เกษตรกรรมแม่นยำ: การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงผลผลิตพืชผลและลดของเสีย
การเกษตรแบบแม่นยำเป็นเทคนิคการทำฟาร์มแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น GPS เซ็นเซอร์ และโดรนเพื่อรวบรวมข้อมูลและทำการตัดสินใจอย่างแม่นยำโดยมีข้อมูลประกอบเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการจัดการพืชผล ด้วยการใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแนวทางปฏิบัติให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของที่ดินและพืชผล เกษตรกรจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมากและลดปริมาณทรัพยากร เช่น น้ำและปุ๋ยที่ใช้ในกระบวนการ

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการเกษตรแบบแม่นยำคือความสามารถในการปรับการใช้ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสม ด้วยการวัดความต้องการของพืชผลอย่างแม่นยำ เกษตรกรสามารถใช้น้ำ ปุ๋ย และปัจจัยการผลิตอื่นๆ ในปริมาณที่เหมาะสม ลดของเสีย และลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มากเกินไป สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยปรับปรุงผลผลิตพืชเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนสำหรับเกษตรกรและทำให้การดำเนินงานของพวกเขายั่งยืนยิ่งขึ้น

การเกษตรแบบแม่นยำยังช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยป้องกันความล้มเหลวในการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตสูงสุด ตัวอย่างเช่น การใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบระดับความชื้นในดิน เกษตรกรสามารถมั่นใจได้ว่าพืชผลของพวกเขาได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ในทำนองเดียวกัน การใช้โดรนเพื่อระบุศัตรูพืชและโรค เกษตรกรสามารถดำเนินการเพื่อปกป้องพืชผลของพวกเขาและป้องกันความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว

โดยรวมแล้ว การใช้เกษตรแม่นยำเป็นเครื่องมือที่มีแนวโน้มในการปรับปรุงประสิทธิภาพและความยั่งยืนของแนวทางการทำฟาร์มสมัยใหม่ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูล เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มผลผลิตพืชผล ในขณะที่ลดของเสียและผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
อ่าน:3289
ประโยชน์ของการปลูกพืชคลุมดินในระบบเกษตร
ประโยชน์ของการปลูกพืชคลุมดินในระบบเกษตร
การปลูกพืชคลุมดินเป็นวิธีการทำการเกษตรที่ปลูกพืชรองบนที่ดินระหว่างพืชหลักโดยหมุนเวียนกันไป การปฏิบัตินี้มีประโยชน์หลายประการต่อดินและสุขภาพโดยรวมของระบบการเกษตร

ข้อดีประการหนึ่งของการปลูกพืชคลุมดินคือช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินและความอุดมสมบูรณ์ เมื่อพืชคลุมดินเติบโตขึ้น มันจะดูดสารอาหารจากดินและปล่อยกลับคืนสู่ดินเมื่อพลิกดิน สิ่งนี้ช่วยรักษาและปรับปรุงปริมาณธาตุอาหารในดิน ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นสำหรับพืชหลักชนิดต่อไป

ข้อดีอีกอย่างคือการปลูกพืชคลุมดินสามารถช่วยกำจัดวัชพืชได้ นิสัยการเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นของพืชคลุมดินจำนวนมากสามารถช่วยกำจัดวัชพืชและป้องกันไม่ให้พวกมันงอก สิ่งนี้สามารถประหยัดเวลาและเงินของเกษตรกรในมาตรการควบคุมวัชพืชและยังช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

การปลูกพืชคลุมดินยังสามารถช่วยป้องกันการพังทลายและปรับปรุงการกักเก็บน้ำในดิน รากของพืชคลุมดินช่วยยึดดินให้อยู่กับที่และยังสามารถช่วยดูดซับน้ำส่วนเกิน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของการพังทลายและช่วยประหยัดน้ำสำหรับพืชหลัก

นอกจากประโยชน์เหล่านี้แล้ว การปลูกพืชคลุมดินยังสามารถให้ที่อยู่อาศัยและอาหารแก่แมลงที่มีประโยชน์และสัตว์ป่าอื่นๆ สิ่งนี้สามารถช่วยส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของระบบนิเวศเกษตร

โดยรวมแล้ว การปลูกพืชคลุมดินสามารถมีผลกระทบเชิงบวกมากมายต่อระบบการเกษตร ความสามารถในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปราบวัชพืช ป้องกันการพังทลาย และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปรับปรุงที่ดินและพืชผลอย่างยั่งยืน
อ่าน:3292
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 201 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
คุณสามารถที่จะเอาร้องเท้าใส่เข้าไปในไมโครเวฟได้ แต่มันจะไม่มีทางออกมาเป็นคุ๊กกี้
Update: 2556/05/06 22:46:53 - Views: 3290
ถั่วลิสง โตไว ใบเขียว น้ำหนักดี ฉีดพ่น ปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
Update: 2566/03/22 11:04:09 - Views: 3300
ชมพู่ ใบไหม้ ใบจุด รากเน่าโคนเน่า ราสีชมพู ผลเน่า เชื้อราต่างๆ ป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟู ด้วยปุ๋ย FK-T
Update: 2567/04/08 11:42:27 - Views: 3307
มะม่วงเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตสูง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
Update: 2566/11/10 07:07:37 - Views: 3450
ทำความรู้จักเพลี้ยอ่อน: วิธีการรู้และควบคุมแมลงศัตรูที่อาจทำให้พืชเสียหาย
Update: 2566/11/11 12:19:53 - Views: 3322
มะม่วงหิมพานต์ยอดไหม้ มะม่วงหิมพานต์ใบไหม้ จากเชื้อรา ใช้ ไอเอส + FK-1
Update: 2564/08/09 04:26:12 - Views: 3308
ปลูกมันสำปะหลังข้ามแล้ง แช่ท่อนพันธุ์ด้วย กู๊ดโซค เร่งโตด้วย FK-1
Update: 2564/08/27 23:29:55 - Views: 3289
โรคกิ่งเน่า ลำต้นเน่า โคนเน่า ในมังคุด: วิธีป้องกันและกำจัดด้วยสารอินทรีย์
Update: 2566/01/13 07:58:38 - Views: 3294
หนอนกัญชา หนอนกัดกินใบกัญชา แก้ปัญหาหนอนก ไอกี้ บีที จาก FK
Update: 2565/06/16 23:18:29 - Views: 3292
ปุ๋ยสำหรับข้าว และ ยาฯสำหรับข้าว ปุ๋ยเร่งโต แตกกอ ปุ๋ยรับรวง เพิ่มผลผลิต
Update: 2564/10/25 22:17:53 - Views: 3288
ต่อสู้กับโรคราแป้งในเมล่อน ด้วยสารอินทรีย์ และเทคนิคการควบคุมไอออน
Update: 2566/01/11 09:34:02 - Views: 3303
ฟักข้าว บำรุงฟักข้าว ปุ๋ยน้ำฟักข้าว ฉีดพ่นฟักข้าว ปุ๋ยฟักข้าว FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/10/08 09:58:50 - Views: 3291
ปุ๋ยน้ำ FK ธรรมชาตินิยม คุณภาพสูง ปลอดภัยไร้สารพิษ สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด
Update: 2567/06/04 13:20:46 - Views: 3328
กำจัดเพลี้ย ใน ส้มโอ เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/12 15:56:59 - Views: 3288
การต่อสู้กับโรคราน้ำค้าง: การใช้สารประกอบอินทรีย์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพืชจากเชื้อราในแตงโม
Update: 2566/05/15 10:27:34 - Views: 3305
ยาฆ่าเพลี้ย แมลงจำพวกปากดูด ใน ชมพู่ เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2566/03/03 10:44:06 - Views: 3299
ชวนชมใบไหม้ โรคราน้ำค้างชวนชม ยารักษาโรคชวนชม โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/09/26 01:57:45 - Views: 3303
การต่อสู้กับโรคเชื้อราแอนแทรคโนสในต้นชมพู่ด้วยสารอินทรีย์
Update: 2566/05/15 10:51:42 - Views: 3311
เพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกและเร่งรากด้วย ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ สูตร 10-40-10+3 MgO
Update: 2567/02/12 14:41:34 - Views: 3290
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น พริก เม็ดใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
Update: 2566/02/28 14:19:16 - Views: 3289
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022