[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
หนอนในต้นเสาวรส: วิธีแก้ปัญหาแมลงที่เข้าทำลายพืช
หนอนในต้นเสาวรส: วิธีแก้ปัญหาแมลงที่เข้าทำลายพืช
การพบหนอนในต้นเสาวรสอาจเกิดขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการดูแลไม้พืชไม่เหมาะสมหรือการทำลายของแมลง.

ตรวจสอบต้นเสาวรส: ตรวจสอบใบเสาวรสอย่างละเอียดเพื่อดูหาเคราะห์ของปัญหา. หากมีหนอนหรือรอยกัดบนใบหรือลำต้น ลองติดตามรอยทางของหนอน.

การกำจัดหนอน: หากคุณพบหนอน ลองใช้มือหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมในการกำจัดหนอนโดยตรง. นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพต่อการควบคุมแมลงต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย.

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช: การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพอาจช่วยลดการระบาดของหนอน. คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับต้นไม้.

การเพิ่มความแข็งแรงของต้นเสาวรส: การให้ปุ๋ยที่เหมาะสมและรักษาความชื้นในดินจะช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นพืช ทำให้มีการต้านทานต่อการทำลายจากแมลงหรือโรค.

การใช้วิธีทางธรรมชาติ: การใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่น การใช้แตนเบียน สารธรรมชาติที่มีส่วนผสมจากพืช หรือการเลี้ยงแตนเบียนต้นอื่น ๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของหนอน.

หากการจัดการด้วยวิธีทั้งหมดนี้ไม่ได้ผล ควรพิจารณาการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันกำจัดแมลงหรือทำสวนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นไม้และพืชต่าง ๆ ในพื้นที่ของคุณ.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นเสาวรส
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
การจัดการและควบคุมหนอนในต้นข้าว: วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงสูญเสียผลผลิต
การจัดการและควบคุมหนอนในต้นข้าว: วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงสูญเสียผลผลิต
การมีหนอนในต้นข้าวอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกร เนื่องจากหนอนนี้สามารถทำลายใบข้าวและทำให้ลดผลผลิตได้
นอกจากนี้ หนอนในต้นข้าวยังสามารถกระจายโรคได้ด้วย

มีหลายชนิดของหนอนที่สามารถเจอในข้าว บางตัวมีชื่อเฉพาะ เช่น หนอนกระทู้ข้าว (Armyworm) หนอนกอข้าว (Stem Borer) หนอนกอทำลายข้าว (Yellow Stem Borer) และอื่น ๆ ที่ทำให้ใบข้าวหรือกอข้าวเสียหาย

วิธีการจัดการหนอนในต้นข้าวมีหลายวิธี ต่อไปนี้คือบางวิธีที่สามารถใช้ได้:

การใช้สารเคมี: ใช้สารเคมีเพื่อควบคุมหนอนในต้นข้าว โดยการพ่นสารเคมีที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคน

การใช้สารชีวภาพ

การใช้วิธีการป้องกัน: การจัดการสภาพแวดล้อมในแปลงข้าว เช่น การปล่อยศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงพวกเสือเงือก หรือ การใช้วิธีการป้องกันแบบฟิลด์ทราปแบบ (Integrated Pest Management) เพื่อลดการใช้สารเคมี

การใช้ต้นข้าวที่มีความต้านทาน: การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อศัตรูสำคัญ เช่น หนอนในต้นข้าว

การจัดการทางชีวภาพ: การใช้ศัตรูธรรมชาติที่สามารถควบคุมหนอนในต้นข้าวได้ เช่น แมลงศัตรูธรรมชาติหรือสารสกัดจากพืช

การเลือกใช้วิธีการจัดการขึ้นอยู่กับสภาพการผลิตข้าวและข้อมูลที่พร้อมใช้งานในพื้นที่ที่เกิดปัญหา. การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ที่คุณพบ.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นข้าว
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
การต่อสู้กับเพลี้ยในต้นกาแฟ: วิธีการป้องกันและกำจัดให้พืชเติบโตอย่างสมบูรณ์
การต่อสู้กับเพลี้ยในต้นกาแฟ: วิธีการป้องกันและกำจัดให้พืชเติบโตอย่างสมบูรณ์
การมีเพลี้ยในต้นกาแฟเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ต่อไปนี้:

การตรวจสอบและกำจัดเพลี้ย:

ในกรณีที่มีเพลี้ยมากมายในต้นกาแฟของคุณ ควรใช้มือหรือดูที่ใบกาแฟเพื่อตรวจสอบการมีเพลี้ย.

สามารถใช้น้ำหล่อเพื่อล้างเพลี้ยทิ้งหรือใช้แปรงขนสัตว์เบา ๆ เพื่อแกะเพลี้ยออกจากใบ.

การใช้สารเคมีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ย ควรเลือกสารเคมีที่ปลอดภัยต่อพืชและมนุษย์.

การใช้สารป้องกันกำจัดแมลง (Insecticidal Soap):

สารป้องกันกำจัดแมลงที่มีส่วนผสมจากสบู่ (soap) สามารถช่วยในการกำจัดเพลี้ยได้.
การใช้สารป้องกันกำจัดแมลงนี้ต้องใช้ตามคำแนะนำบนฉลากและไม่ควรให้มีปริมาณที่มากเกินไป.

การใช้น้ำหล่อแบบตรง (Direct Water Spray):

การใช้น้ำหล่อเพื่อฉีดล้างเพลี้ยในขณะที่ยังเล็ก ๆ สามารถช่วยลดจำนวนเพลี้ยได้.
การใช้สารเคมี:

สารเคมีที่มีอยู่บนตลาดสามารถช่วยในการกำจัดเพลี้ย แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง.
ควรอ่านคำแนะนำการใช้และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด.

การเพิ่มภูมิคุ้มกันของพืช:

การให้ปุ๋ยที่เหมาะสมและดูแลให้พืชมีสภาพแข็งแรงจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของกาแฟต่อเพลี้ย.
การป้องกันกำจัดเพลี้ยในต้นกาแฟควรเน้นการรักษาสภาพแวดล้อมและการดูแลพืชให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นกาแฟ
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3294
วิธีการป้องกันและควบคุม เพลี้ยในต้นดอกทานตะวัน
วิธีการป้องกันและควบคุม เพลี้ยในต้นดอกทานตะวัน
วิธีการป้องกันและควบคุม เพลี้ยในต้นดอกทานตะวัน
การจัดการกับเพลี้ยในต้นดอกทานตะวันสามารถทำได้โดยใช้วิธีทางชีวภาพหรือเคมี ตามความเหมาะสมและความรุนแรงของการติดเชื้อ นี่คือวิธีการที่สามารถลองใช้:

ล้างด้วยน้ำ: ใช้น้ำล้างด้านล่างของใบทานตะวันเพื่อล้างเพลี้ยไป.

น้ำส้มควันไม้ (Neem Oil): น้ำมันจากต้นส้มควันไม้มีสารต้านเชื้อราและไข่พยาธิที่ช่วยในการควบคุมเพลี้ย. คุณสามารถฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ที่ผสมน้ำตามอัตราที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์.

สารเคมี: หากการควบคุมด้วยวิธีชีวภาพไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ย. หากใช้สารเคมี ควรอ่านฉลากคำแนะนำและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย.

เลี้ยงแตนเบีย: แตนเบียเป็นแมลงที่มีสารน้ำหล่นออกมาที่สามารถกำจัดเพลี้ยได้. การเลี้ยงแตนเบียบนดอกทานตะวันอาจช่วยลดจำนวนเพลี้ย.

ทำลายใบที่มีเพลี้ย: หากมีใบที่มีการติดเชื้อมาก ควรทำลายใบนั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเพลี้ย.

อย่าลืมทำการตรวจสอบต้นทานตะวันของคุณอย่างสม่ำเสมอและดูแลรักษาต้นให้มีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำได้.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นดอกทานตะวัน
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3285
การจัดการเพลี้ยในต้นโกโก้: วิธีการและกลยุทธ์ในการป้องกันและควบคุม
การจัดการเพลี้ยในต้นโกโก้: วิธีการและกลยุทธ์ในการป้องกันและควบคุม
การจัดการเพลี้ยในต้นโกโก้เป็นส่วนสำคัญในการเกษตรโกโก้ เพลี้ยเป็นแมลงที่สามารถทำลายใบหรือผลของโกโก้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดูแลและจัดการกับเพลี้ยให้เหมาะสม นี่คือบางวิธีที่สามารถใช้ในการควบคุมเพลี้ยในต้นโกโก้:

การตรวจสอบและระวัง: ตรวจสอบต้นโกโก้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจพบเพลี้ยในระยะเริ่มต้น การทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่งที่เป็นที่รังเพลี้ยออกจากต้นโกโก้สามารถช่วยลดจำนวนเพลี้ยได้.

การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย: เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการควบคุมเพลี้ยทางชีวภาพ โดยเชื้อรานี้จะทำลายเพลี้ยโดยการฉีดพิษที่เข้าไปทำลายร่างกายของเพลี้ย ซึ่งมีผลทำลายต่อเพลี้ยแต่ไม่ทำลายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

การใช้สารเคมี: สารเคมีเช่น พิริเมทริน อีมาเมกติน อินทราเพลีด ฟิโพรนิล เป็นต้น เป็นตัวควบคุมเพลี้ยที่มีประสิทธิภาพ สารเคมีนี้สามารถพ่นตรงโดยตรงลงบนต้นโกโก้เพื่อกำจัดเพลี้ย

การใช้วิธีการผสมผสาน: การใช้วิธีการผสมผสานระหว่างวิธีการชีวภาพ การตัดแต่งทรงพุ่ม

การใช้สารเคมี และวิธีการจัดการอื่น ๆ สามารถช่วยลดการระบาดของเพลี้ยได้.

การใช้กลุ่มพิทักษ์ธรรมชาติ: การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบีย นูโมไลวัส และแมลงอื่น ๆ ที่เป็นศัตรูของเพลี้ย สามารถช่วยลดจำนวนเพลี้ยได้.

การควบคุมเพลี้ยในต้นโกโก้ต้องเป็นการดูแลอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อโกโก้ของคุณ.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นโกโก้
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3287
การจัดการเพลี้ยในต้นมะเขือ: วิธีการป้องกันและกำจัดประสิทธิภาพ
การจัดการเพลี้ยในต้นมะเขือ: วิธีการป้องกันและกำจัดประสิทธิภาพ
การจัดการกับเพลี้ยในต้นมะเขือสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้:

การใช้สารเคมี:

น้ำยาล้างจานและน้ำสบู่: ผสมน้ำยาล้างจานหรือน้ำสบู่กับน้ำและใช้สำรับฉีดพ่นต้นมะเขือ เพลี้ยจะถูกล้างออกไป.

การใช้สารสกัดจากพืช:

น้ำส้มควันไม้: ผสมน้ำส้มควันไม้กับน้ำและฉีดพ่นต้นมะเขือ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ย.
น้ำสะเดา: ใช้น้ำสะเดาที่บดละเอียดผสมน้ำและฉีดพ่นต้นมะเขือ เพลี้ยจะถูกไล่ไป.

การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ:

แมลงศัตรูธรรมชาติเช่น

การใช้สารเคมีที่อนุญาต:

สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ย: เช่น ไดอะซินอน อิมิดาโคลพริ ไทอะมีทอกแซม ฟิโพรนิล คลอร์ไพริฟอส.

การใช้สารเคมีควรทำตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากของสารเคมี และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของคุณและสิ่งแวดล้อม

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นมะเขือ
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
เพลี้ยในต้นพริก: วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาเพลี้ยในการเพาะปลูกพริก
เพลี้ยในต้นพริก: วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาเพลี้ยในการเพาะปลูกพริก
เพลี้ยในต้นพริก: วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาเพลี้ยในการเพาะปลูกพริก
การที่เพลี้ยเข้าทำลายต้นพริกสามารถเป็นปัญหาที่สำคัญในการเพาะปลูกพริก นอกจากจะใช้สารเคมีในการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงของการใช้สารเคมี
คุณสามารถลองใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้:

สำรวจและตรวจสอบต้นพริก:

ตรวจสอบต้นพริกของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจพบเพลี้ยทันทีที่มีการระบาด.
ถ้าพบเพลี้ย ลองใช้นิ้วหรือปีนตัวในกรณีที่มีน้อยมาก.

ใช้ศัตรูธรรมชาติ:

การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบีย สเปเชส์ และปีบีกุส สามารถช่วยลดจำนวนเพลี้ยได้.

ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เป็นประโยชน์:

สารเคมีที่มีตัวอย่างได้แก่ น้ำยาล้างจานผสมน้ำ น้ำส้มควันไม้ น้ำหอมระเหยจากพืชบางชนิด สามารถใช้ได้ในการควบคุมเพลี้ย.

ใช้สารเคมีที่อ่อนต่อสิ่งมีชีวิต:

ถ้าต้องการใช้สารเคมี ควรเลือกใช้สารที่มีความอ่อนต่อสิ่งมีชีวิตมากที่สุด

การใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ:

หากต้องการใช้สารเคมี ควรเลือกสารที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางการเกษตร.
อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีอยู่บนฉลากของสารเคมี.

รักษาความชื้น:

รักษาความชื้นในดินให้เหมาะสม เพราะเพลี้ยมักชอบสภาพแวดล้อมที่แห้งและร้อน.
การบริหารจัดการเพลี้ยในต้นพริกมักต้องเป็นการร่วมมือของหลายวิธีพร้อมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงมากที่สุด.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นพริก
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3287
ปุ๋ยน้ำเร่งผล FK-3 ขยายขนาดผล เพิ่มน้ำหนัก สำหรับพืชออกผลทุกชนิด
ปุ๋ยน้ำเร่งผล FK-3 ขยายขนาดผล เพิ่มน้ำหนัก สำหรับพืชออกผลทุกชนิด
ปุ๋ยน้ำเร่งผล FK-3 ขยายขนาดผล เพิ่มน้ำหนัก สำหรับพืชออกผลทุกชนิด โปรแทสเซี่ยมสูง ส่งเสริมขบวนการเคลื่อนย้ายเเป้ง และน้ำตาลเพื่อเพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพของผลผลิตพืช

คุณสมบัติ:

ขยายขนาดผล: ปุ๋ยน้ำเร่งผล FK-3 มีส่วนผสมที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของผลผลิต โดยเน้นการขยายขนาดของผลพืช เช่น ลดการตัดขาดหรือขาดดินที่อาจเกิดขึ้นในขณะเจริญเติบโต

เพิ่มน้ำหนัก: สารอาหารที่มีในปุ๋ยช่วยในการสะสมสารอาหารและน้ำเพื่อเพิ่มน้ำหนักของผลผลิต ทำให้ผลผลิตมีน้ำหนักมากขึ้น

โปรแทสเซี่ยมสูง: ปุ๋ย FK-3 มีสูตรที่มีปริมาณโปรแทสเซียมสูง เป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยในกระบวนการสร้างพลังงานและเสริมกระบวนการทางชีวภาพของพืช

ส่งเสริมขบวนการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาล: ปุ๋ยช่วยในการเพิ่มปริมาณแป้งและน้ำตาลในพืช ซึ่งเป็นสารที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์พลังงาน และส่งเสริมกระบวนการเคลื่อนย้ายทั้งแป้งและน้ำตาลไปยังส่วนต่างๆของพืช

เพิ่มคุณภาพของผลผลิต: การให้ปุ๋ย FK-3 ช่วยเพิ่มสารอาหารที่สำคัญในการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต เช่น การเพิ่มความหวาน สีสัน หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการ

วิธีการใช้:
ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของพืชและขนาดของแปลงปลูก ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากหรือคำแนะนำจากผู้ผลิต

ควรใส่ปุ๋ยตามขนาดที่แนะนำเท่านั้น เพื่อป้องกันการให้ปุ๋ยเกินไปที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการเจริญเติบโตของพืช การให้ปุ๋ยควรเป็นระยะเวลาตลอดฤดูกาลการเจริญเติบโตของพืช
ควรรดน้ำให้เพียงพอและไม่ให้น้ำท่วมขัง เพื่อให้ปุ๋ยได้รับการดูดซึมได้ดี ควรระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการใช้ปุ๋ย FK-3 ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชของคุณ

.
ปุ๋ยน้ำเร่งผล FK-3 ขยายขนาดผล เพิ่มน้ำหนัก สำหรับพืชออกผลทุกชนิด
.
สั่งซื้อ FK-3 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
การจัดการและป้องกันโรคใบไหม้ราสีม่วงในหอมใหญ่: วิธีการป้องกันและการดูแลเพื่อรักษาสุขภาพของพืช
การจัดการและป้องกันโรคใบไหม้ราสีม่วงในหอมใหญ่: วิธีการป้องกันและการดูแลเพื่อรักษาสุขภาพของพืช
การจัดการและป้องกันโรคใบไหม้ราสีม่วงในหอมใหญ่: วิธีการป้องกันและการดูแลเพื่อรักษาสุขภาพของพืช
โรคใบไหม้ราสีม่วงในพืชหอมใหญ่นั้นคือ โรคที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Peronospora destructor หรือในภาษาไทยเรียกว่า ราสีม่วง หรือ Downy mildew ในภาษาอังกฤษ โรคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในสภาพอากาศที่ชื้นและร้อน ซึ่งสภาพอากาศนี้เป็นที่พบมากในบางพื้นที่

ลักษณะอาการของโรคใบไหม้ราสีม่วงบนหอมใหญ่ได้แก่:

ใบเป็นจุดสีเหลือง: ใบพืชที่ติดเชื้อจะแสดงอาการเป็นจุดสีเหลือง ซึ่งเมื่อโรคพัฒนามากขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือดำ

ขนาดของใบเล็กลง: ใบที่ติดเชื้อโรคมักจะมีขนาดเล็กกว่าปกติ

ใบเป็นคลื่น: ใบอาจมีลักษณะคลุมคลายหรือคลื่นขึ้น

มีเส้นใยสีม่วงที่ด้านหลังใบ: เมื่อกลับหลังใบ อาจพบเส้นใยสีม่วงของเชื้อรา

การจัดการโรคใบไหม้ราสีม่วงในหอมใหญ่สามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

การให้น้ำ: รักษาระดับความชื้นในดินให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการให้น้ำในปริมาณมากเกินไปที่อาจทำให้มีความชื้นสูงเป็นที่อยู่ของเชื้อรา

การเลือกใช้พันธุ์ที่ทนทาน: เลือกพันธุ์หอมใหญ่ที่มีความทนทานต่อโรคนี้

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicides): การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดการระบาดของโรคนี้ได้

การหมั่นตรวจสอบและกำจัดใบที่ติดเชื้อ: หากพบใบที่มีอาการติดเชื้อ ควรทำการตัดทิ้งและทำลายเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อรา

การป้องกันและควบคุมโรคใบไหม้ราสีม่วงในหอมใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคนี้ในสวนของคุณ

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นหอมใหญ่ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3287
การจัดการโรคเน่าคอดินในมันสำปะหลัง: วิธีป้องกันและการทำลายเชื้อรา
การจัดการโรคเน่าคอดินในมันสำปะหลัง: วิธีป้องกันและการทำลายเชื้อรา
การจัดการโรคเน่าคอดินในมันสำปะหลัง: วิธีป้องกันและการทำลายเชื้อรา
โรคเน่าคอดินในมันสำปะหลังเป็นโรคพืชที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายกับมันสำปะหลังได้ โรคนี้มักเกิดจากเชื้อราหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในดิน หากไม่มีการจัดการอย่างถูกต้อง มันสำปะหลังที่เป็นโรคนี้สามารถทำให้ผลผลิตลดลงได้มาก

นี่คือบางขั้นตอนที่สามารถทำเพื่อป้องกันและจัดการโรคเน่าคอดินในมันสำปะหลัง:

การเลือกพันธุ์ที่ดี: เลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่มีความต้านทานต่อโรคนี้ได้ดี เพราะมันสำปะหลังที่มีความต้านทานมักจะมีโอกาสต่ำที่จะติดเชื้อ.

การบำรุงดิน: ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มักช่วยให้มันสำปะหลังสามารถต้านทานโรคได้ดีขึ้น ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำ.

การจัดการน้ำ: ให้รักษาการระบายน้ำในแปลงมันสำปะหลังได้ดี ไม่ควรให้น้ำท่วมขัง เพราะน้ำท่วมอาจทำให้โรคเน่าคอดินพัฒนาได้.

การใช้สารป้องกันกำจัดโรค: ในกรณีที่มีการระบาดของโรค สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ได้ แต่ควรใช้ตามคำแนะนำและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

การตรวจสอบและกำจัดต้นที่เป็นโรค: ตรวจสอบต้นมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ และถ้าพบต้นที่เป็นโรค ควรถอนทิ้งและทำลายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค.

การดูแลและการจัดการโรคเน่าคอดินในมันสำปะหลังต้องการความระมัดระวังและการดูแลเป็นระยะเวลา. การนำเข้านวัตกรรมทางการเกษตรและการปฏิบัติที่ดีทางเกษตรจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคนี้.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นมันสำปะหลัง จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 64 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
แก้ทุเรียนเล็กใบไหม้ ใบแห้ง ยอดไหม้ ใบเหลือง เพราะโรคจากเชื้อรา ใช้ ไอเอส
Update: 2564/05/07 12:21:17 - Views: 3326
แครอท โตไว ใบเขียว หัวใหญ่ ผลผลิตดี มีน้ำหนัก อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/04/01 13:31:50 - Views: 3289
การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ในอ้อย อ้อยใบลวก ด้วยสารอินทรีย์
Update: 2566/01/07 07:52:50 - Views: 3293
น้อยหน่า ใบไหม้ ดอกร่วง โรคมัมมี่ โรคแอนแทรคโนส กำจัดเชื้อราในพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T
Update: 2566/04/12 11:09:19 - Views: 3290
ดาบเหล็กน้ำพี้ คุณค่าเหนือกาลเวลา เป็นมงคลเสริมอำนาจบารมี ป้องกันสิ่งเลวร้าย
Update: 2566/11/20 13:57:55 - Views: 3288
โรคมะยงชิด โรคมะปรางหวาน แอนแทรคโนส โรคใบไหม้ ใบจุด ราสนิม โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/09/15 23:54:39 - Views: 3297
แก้ โรคแอนแทรคโนส ในมะม่วง ฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกัน ยับยั้งเชื้อรา
Update: 2564/05/05 12:10:03 - Views: 3334
ผลิต สบู่ ขาย ต้องขอ อย.หรือไม่ และต้องทำอย่างไร
Update: 2565/09/09 19:40:36 - Views: 3291
โรคอ้อยใบไหม้ โรคใบจุดอ้อย ใบขีดสีน้ำตาล โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส1 หยุดโรค + FK-1 ฟื้นฟู บำรุง สร้างภูมิคุ้มกันโรค 1ชุด ใช้ได้ 5ไร่
Update: 2564/08/28 04:17:47 - Views: 3295
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคยางไหล กิ่งแห้ง ในมะม่วง ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 100%
Update: 2565/12/22 14:46:32 - Views: 3290
กำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา โรคใบจุด ใบไหม้ รากเน่า แอนแทรคโนส ราต่างๆ ฯลฯ ไอเอส สารอินทรีย์ยับยั้งเชื้อราในพืช โดย FK
Update: 2566/06/23 13:10:39 - Views: 3290
มันสำปะหลัง โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งแป้ง ขยายขนาด หัวใหญ่ หัวดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
Update: 2567/03/21 16:08:34 - Views: 3292
โรคใบไหม้ทุเรียน ทุเรียนใบไหม้ [ ไอเอส และ FK-1 ]
Update: 2564/08/09 10:25:35 - Views: 3301
ปุ๋ยสำหรับข้าว ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตข้าว ยาแก้โรคใบไหม้ เน่าคอรวง ยากำจัดเพลี้ยในนาข้าว
Update: 2563/06/18 17:22:27 - Views: 3292
คู่มือการปลูกทุเรียน: วิธีปลูกและดูแลต้นทุเรียน
Update: 2566/04/28 13:12:43 - Views: 3306
ดอกกุหลาบ ไม่บาน ดอกเหี่ยว ใบแห้ง กำจัดโรคดอกกุหลาบ จากเชื้อราต่างๆ ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/10/20 11:20:27 - Views: 3288
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยอ่อน ในหัวไชเท้า และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/20 13:51:46 - Views: 3291
เงาะ ผลใหญ่ ผลดก ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ยโพแทสเซี่ยมคลอไรด์ สตาร์เฟอร์ 0-0-60
Update: 2567/04/12 11:49:44 - Views: 3292
กำจัดเพลี้ย ใน ต้นอ้อย เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/12 13:59:00 - Views: 3293
ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลัง ปุ๋ยเร่งโต และเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
Update: 2564/09/18 23:44:02 - Views: 3295
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022