[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ

 
การกำจัดหนอนที่รบกวนพืชทุกชนิดสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ ตามลักษณะของหนอนและพืชที่ถูกทำลาย
การกำจัดหนอนที่รบกวนพืชทุกชนิดสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ ตามลักษณะของหนอนและพืชที่ถูกทำลาย
การกำจัดหนอนที่รบกวนพืชทุกชนิดสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ ตามลักษณะของหนอนและพืชที่ถูกทำลาย

วิธีการกำจัดหนอนในพืชทุกชนิดที่คุณสามารถลองใช้:

การใช้สารเคมี:

ใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อหนอน เช่น พิริมิฟอส-เมทิล คลอร์พีรีฟอส แลมบ์ดาไซด์ ฟิโพรนิล ฯลฯ โดยทำตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากของสารเคมี และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ควรสลับใช้สารเคมีเพื่อป้องกันการดื้อยาของหนอน

การใช้วิธีชีวภาพ:

ใช้เชื้อราบาซิลลัสไทูริงเจนิส (Bacillus thuringiensis) ซึ่งเป็นสารชีวภาพที่ถูกต้องในการกำจัดหนอนแมลงวันและหนอนผีเสื้อ
ใช้แตนเนียเลา (Trichogramma) ซึ่งเป็นแมลงมวนที่สามารถกินไข่ของหนอนผีเสื้อ
ใช้แมลงพาหะเช่น เพลี้ยกระโดด หรือมดเพื่อกินไข่หรือตัวอ่อนของหนอน

การใช้วิธีการทางกล:

ใช้ตาข่ายกันแมลงวันหรือกับดักกาวสีเหลืองเพื่อดักจับหนอนแมลงวัน
ใช้วิธีการตัดแต่งพืชโดยตัดต้นหรือใบที่มีการทำลายออก เพื่อลดโอกาสให้หนอนมีที่อยู่
ใช้กับดักแสง UV ในการดักจับหนอนชอนใบหรือหนอนผีเสื้อที่มีการกลายพันธุ์ใกล้พื้นผิวดิน

การใช้สมุนไพร:

ใช้สมุนไพรเช่น ข่า กระเทียม พริกไทย หอมแดง เป็นต้น โดยผสมน้ำและใช้พ่นพืชเพื่อไล่หนอน

การบำรุงและดูแลพืช:

ให้พืชมีสุขภาพดีโดยให้ปุ๋ย_ น้ำ_ และการดูแลรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้พืชแข็งแรงและต้านทานต่อโรคและแมลง
ควรจะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและพืชที่คุณปลูก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการกำจัดหนอนในพืชของคุณ

การป้องกันและกำจัดหนอนในพืช ทำได้โดยการตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจหนอนศัตรูพืช เร่งใช้ยาฉีดพ่น เพื่อป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายมากขึ้น
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนศัตรูพืช ในพืชทุกชนิด

สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..

หรือ โทร 090-592-8614

ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3316
โรคราน้ำค้างข้าวโพด และโรคข้าวโพดจากเชื้อราอื่นๆ เมื่อพบต้องเร่งป้องกันกำจัด
โรคราน้ำค้างข้าวโพด และโรคข้าวโพดจากเชื้อราอื่นๆ เมื่อพบต้องเร่งป้องกันกำจัด
โรคข้าวโพดจากเชื้อราต่างๆ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียในผลผลิตหากไม่รักษาอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างโรคราต่างๆในข้าวโพด เช่น:

โรคราน้ำค้าง (Downy Mildew): โรคนี้เกิดจากเชื้อรา Plasmopara maydis และมักเกิดในสภาพอากาศที่ชื้นและเย็น เชื้อรานี้ส่งผลให้ใบข้าวโพดมีลายเส้นคลื่นคล้ายราน้ำค้างที่สีน้ำตาลหรือดำ.

โรคราหนู (Smut): โรคนี้เกิดจากเชื้อรา Ustilago maydis และส่งผลให้เกิดก้อนที่มีลายสีดำบนของข้าวโพด เชื้อรานี้สามารถทำให้ผลผลิตลดลง.

โรคเกล็ดหรือราเส้นใย (Stalk or Stipe Diseases): โรคเกล็ดสามารถเกิดจากหลายชนิดของเชื้อรา เช่น Fusarium spp._ Colletotrichum spp. โรคนี้ส่งผลให้ลำต้นข้าวโพดมีจุดหรือลายสีดำหรือสีน้ำตาลและสามารถทำให้ข้าวโพดแก่ก่อนเวลา.

โรคราแป้ง (Corn Smut): โรคนี้เกิดจากเชื้อรา Ustilago zeae

โรคราขี้เห็น (Rust): โรคนี้เกิดจากเชื้อรา Puccinia spp. โดยมักทำให้ใบข้าวโพดมีจุดสีส้มหรือน้ำตาล และสามารถกระจายไปยังผลผลิตข้าวโพด.

การป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในข้าวโพด ทำได้โดยการตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจพบโรค เร่งใช้ยาฉีดพ่น เพื่อป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายมากขึ้น

ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคข้าวโพด จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน

สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614

ไลน์ไอดี @FarmKaset
อ่าน:3317
เพิ่มผลผลิตน้อยหน่า ด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ส่งเสริมผลผลิตได้ ในต้นทุนที่ไม่สูง
เพิ่มผลผลิตน้อยหน่า ด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ส่งเสริมผลผลิตได้ ในต้นทุนที่ไม่สูง
การใช้การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ (foliar feeding) เป็นวิธีที่ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารโดยตรงผ่านทางใบ โดยการฉีดพ่นสารอาหารที่ละลายในน้ำลงบนใบของพืช. การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบมีข้อดีในการส่งสารอาหารที่จำเป็นในกรณีที่ดินมีปัญหาเกี่ยวกับการดูดซึมหรือความผิดสภาพของดิน และสามารถช่วยให้พืชได้รับสารอาหารเสริมในกรณีที่มีข้อจำกัดในการดูดซึมสารอาหารในดิน โดยเฉพาะธาตุรองหรือธาตุเสริมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช หรือในกรณีที่ต้องการร่วมกับการให้ปุ๋ยทางราก.

การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ "น้อยหน่า" เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้ดี

ปุ๋ยทางใบ สตาร์เฟอร์ ใช้ฉีดพ่นน้อยหน่า เพื่อส่งเสิรมการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิต
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ สามารถฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน

สั่งซื้อปุ๋ยสตาร์เฟอร์ ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..

หรือโทร 090-592-8614

ไลน์ไอดี @FarmKaset
อ่าน:3313
โรคสับปะรด ที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ ทำให้เกิดอาการสับปะรดยอดเน่า รากเน่า ใบไหม้ ยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้
โรคสับปะรด ที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ ทำให้เกิดอาการสับปะรดยอดเน่า รากเน่า ใบไหม้ ยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้
โรคราน้ำค้าง (Downy Mildew): โรคนี้สามารถทำให้ใบสับปะรดมีลักษณะคลื่นคล้ายราน้ำค้างบนผิวใบ โรคนี้มักเกิดในสภาพอากาศชื้น การควบคุมความชื้นและการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราสามารถช่วยป้องกันโรคนี้.

โรคราสนิม (Rust): โรคนี้ทำให้ใบสับปะรดมีจุดสีน้ำตาลหรือสีส้ม และสามารถกระจายไปยังผลสับปะรดได้ การตัดแต่งใบที่เป็นโรคและการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราสามารถช่วยในการควบคุมโรคราสนิม.

โรคราดำ (Black Rot): โรคนี้ทำให้ผลสับปะรดมีจุดดำและสามารถทำให้ผลเน่าเสียหายได้ การตัดแต่งผลที่เป็นโรคและการทำความสะอาดสวนปลูกสับปะรดสามารถช่วยลดการระบายเชื้อราในสวนปลูก.

โรคราคืน (Fruit Rot): โรคนี้ทำให้ผลสับปะรดเน่าและมีขี้กินของเชื้อราบนผิวผล การควบคุมความชื้นในสวนปลูกและการตัดแต่งผลที่เป็นโรคเป็นวิธีการลดความรุนแรงของโรคนี้.

โรคราฝ้า (Powdery Mildew): โรคนี้ทำให้ใบและลำต้นสับปะรดมีผิวขาวๆ ดูด้านล่าง การใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราสามารถช่วยควบคุมโรคราฝ้าได้.

การรักษาและป้องกันโรคเชื้อราในสับปะรดควรใช้การบำรุงที่ดีสำหรับต้นสับปะรด_ ควบคุมความชื้นในสวนปลูก_ ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค_ และใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเชื้อราในสับปะรดให้ดียิ่งขึ้น.

ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ สามารถป้องกันกำจัดโรคสับปะรด ที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ
ไอเอส ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ที่พบปัญหาโรคเชื้อราต่างๆเช่นกัน

สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
อ่าน:4778
โรคยางไหล...อาการยางไหล บริเวณกิ่งและโคนต้นในต้นส้มโอ ต้องระวัง!! สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
โรคยางไหล...อาการยางไหล บริเวณกิ่งและโคนต้นในต้นส้มโอ ต้องระวัง!! สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
โรคยางไหล...อาการยางไหล บริเวณกิ่งและโคนต้นในต้นส้มโอ ต้องระวัง!! สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
การใช้ Metalaxyl ในการฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดโรคยางไหลและโรคเชื้อราต่างๆ ในต้นส้มโอมีประโยชน์มากมายในการเพิ่มผลผลิตและปริมาณผลผลิตของส้มโอในสวนส้ม โดย Metalaxyl เป็นสารป้องกันกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคยางไหลที่เป็นอันตรายต่อต้นส้มโอ โรคยางไหลเป็นโรคที่สามารถทำให้ต้นส้มโอตายตายได้ และส่งผลให้ผลผลิตลดลงได้มาก การใช้ Metalaxyl ช่วยในการป้องกันการระบาดของโรคนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Metalaxyl ยังมีความสามารถในการป้องกันโรคเชื้อราอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นบนต้นส้มโอ เช่น โรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่าโคนเน่าที่สามารถทำให้ต้นส้มโอเสียหายได้ Metalaxyl ช่วยลดความเสี่ยงในการเสื่อมโทรมของต้นส้มโอจากโรคพืชที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต ดังนั้นการใช้ Metalaxyl ในการฉีดพ่นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพและปริมาณผลผลิตของส้มโอในสวนส้ม อย่างไรก็ตาม การใช้ Metalaxyl ควรปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การใช้งานเป็นประโยชน์แก่ต้นส้มโอและผู้ผลิตในระยะยาว


อัตราส่วนผสม เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
.
🔎สั่งซื้อยารักษาโรคพืช
เมทาแลคซิล ยารักษาโรคพืช #แก้โรคพืช #โรคใบไหม้ #โรคใบจุด #โรคพืช จากเชื้อราต่างๆ
สั่งซื้อทักแชท
.
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link.. .
» โทร 090-592-8614
.
» ซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับช้อปปี้ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับTikTok http://ไปที่..link..
อ่าน:3365
ผู้ปลูกดอกเบญจมาศ ในช่วงฝนตกต่อเนื่อง เตือน ระวังโรคใบจุด ในดอกเบญจมาศ
ผู้ปลูกดอกเบญจมาศ ในช่วงฝนตกต่อเนื่อง เตือน ระวังโรคใบจุด ในดอกเบญจมาศ
ผู้ปลูกดอกเบญจมาศ ในช่วงฝนตกต่อเนื่อง เตือน ระวังโรคใบจุด ในดอกเบญจมาศ
การใช้ Metalaxyl เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการป้องกันและกำจัดโรคใบจุด ใบไหม้ และโรคเชื้อราต่างๆ ในต้นดอกเบญจมาศ Metalaxyl เป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดย Metalaxyl สามารถทำลายเชื้อราในระดับเซลล์ทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ Metalaxyl ในการฉีดพ่นป้องกันโรคในต้นดอกเบญจมาศช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากโรคใบจุด ใบไหม้ และโรคเชื้อราอื่นๆ ที่สามารถทำให้ต้นดอกเบญจมาศทิ้งใบหรือตายได้ การใช้ Metalaxyl ช่วยให้ต้นดอกเบญจมาศเติบโตแข็งแรง และมีสุขภาพดี โดยไม่ต้องเจอกับปัญหาจากโรคพืชที่สามารถทำลายทิ้งได้

นอกจากนี้ Metalaxyl ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตดอกเบญจมาศ เนื่องจากการระบาดของโรคใบจุด ใบไหม้ และโรคเชื้อราอื่นๆ สามารถทำให้ผลผลิตลดลงได้ โดยการใช้ Metalaxyl ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพในการตลาดมากขึ้น

ในสรุป Metalaxyl เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคใบจุด ใบไหม้ และโรคเชื้อราต่างๆ ในต้นดอกเบญจมาศ การใช้ Metalaxyl ช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกดอกเบญจมาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและกำไรมากขึ้น และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับดอกเบญจมาศที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการบริโภค


อัตราส่วนผสม เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
.
🔎สั่งซื้อยารักษาโรคพืช
เมทาแลคซิล ยารักษาโรคพืช #แก้โรคพืช #โรคใบไหม้ #โรคใบจุด #โรคพืช จากเชื้อราต่างๆ
สั่งซื้อทักแชท
.
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
» ซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับช้อปปี้ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับTikTok http://ไปที่..link..
อ่าน:3316
เกษตรกรที่ปลูกเผือก ต้อง ระวัง โรคใบจุด ใบไหม้ ในต้นเผือก สร้างเสียหายได้มาก ป้องกันได้อย่างไร?
เกษตรกรที่ปลูกเผือก ต้อง ระวัง โรคใบจุด ใบไหม้ ในต้นเผือก สร้างเสียหายได้มาก ป้องกันได้อย่างไร?
เกษตรกรที่ปลูกเผือก ต้อง ระวัง โรคใบจุด ใบไหม้ ในต้นเผือก สร้างเสียหายได้มาก ป้องกันได้อย่างไร?
การใช้ Metalaxyl ในการฉีดพ่นเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในการป้องกันและกำจัดโรคใบจุด ใบไหม้ และโรคเชื้อราต่างๆ ที่พบบ่อยในต้นเผือก โรคพืชเช่นนี้สามารถทำให้ผลผลิตลดลงและมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตได้มาก การใช้ Metalaxyl ช่วยในการปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อให้ต้นเผือกเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์ โดยลดโอกาสในการเกิดโรคโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อรา

Metalaxyl มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช โดยลดการแพร่กระจายของโรคและช่วยลดความเสียหายในสวนเพาะปลูก การใช้ Metalaxyl ช่วยให้เกษตรกรมีสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตเพราะไม่ต้องใช้สารเคมีอื่น ๆ ที่มีราคาสูง และช่วยประหยัดเวลาในการดูแลรักษาสวนเพาะปลูก

นอกจากประโยชน์ที่กล่าวถึงข้างต้น Metalaxyl ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยในการบรรเทาปัญหาโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใช้ Metalaxyl ในการป้องกันและกำจัดโรคใบจุด ใบไหม้ และโรคเชื้อราต่างๆ ในต้นเผือกถือเป็นวิธีที่ดีและประหยัดทั้งทรัพยากรและเวลาของเกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง


อัตราส่วนผสม เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
.
🔎สั่งซื้อยารักษาโรคพืช
เมทาแลคซิล ยารักษาโรคพืช #แก้โรคพืช #โรคใบไหม้ #โรคใบจุด #โรคพืช จากเชื้อราต่างๆ
สั่งซื้อทักแชท
.
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link.. .
» โทร 090-592-8614
.
» ซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับช้อปปี้ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับTikTok http://ไปที่..link..
อ่าน:3312
เตือนภัย!! สวนเสาวรส โรคจุดสีน้ำตาลในต้นเสาวรส สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
เตือนภัย!! สวนเสาวรส โรคจุดสีน้ำตาลในต้นเสาวรส สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
เตือนภัย!! สวนเสาวรส โรคจุดสีน้ำตาลในต้นเสาวรส สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
การใช้ Metalaxyl ในการฉีดพ่นเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในการป้องกันและกำจัดโรคจุดสีน้ำตาลที่พบได้บ่อยในต้นเสาวรส และโรคเชื้อราต่างๆที่อาจทำให้พืชตายได้ โรคจุดสีน้ำตาลที่เป็นผลจากเชื้อราสาเหตุที่ชื่อว่า Phytophthora spp. มักจะทำให้ใบและผลเสาวรสเป็นจุดสีน้ำตาลและเน่าเสีย การใช้ Metalaxyl เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคนี้ เนื่องจากมีส่วนประกอบที่สามารถทำลายเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้เสาวรสสามารถเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์ไปได้

นอกจากนี้ Metalaxyl ยังมีความสามารถในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราต่างๆที่มีโอกาสทำให้เสาวรสเสียหาย เช่น โรครากเน่าโคนเน่า และโรคใบจุด ซึ่งเป็นโรคที่สามารถทำให้พืชตายได้หากไม่ได้รับการควบคุมทันที การใช้ Metalaxyl ในการป้องกันเชื้อราเหล่านี้จึงช่วยให้ผลผลิตเสาวรสมีโอกาสสำเร็จและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ Metalaxyl ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตเสาวรส โดยป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคโรคเชื้อราต่างๆได้ การใช้ Metalaxyl ในระบบการจัดการโรคของเสาวรสไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ปลูกมีผลผลิตที่มากขึ้น แต่ยังเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลดการใช้สารเคมีที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิต

ในสรุป Metalaxyl เป็นสารป้องกันและกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจุดสีน้ำตาลและโรคเชื้อราต่างๆที่อาจเป็นอันตรายต่อเสาวรส การนำ Metalaxyl มาใช้ในการปลูกเสาวรสไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ปลูกมีผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย แต่ยังช่วยในการลดต้นทุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับการเกษตรผสมผสานในประเทศของเราไปได้ในทางที่ยั่งยืนและยังคงเป็นที่น่าเชื่อถือในวงกว้างของชาวเกษตรกรทั่วโลกที่ปลูกเสาวรสอยู่ในปริมาณมาก


อัตราส่วนผสม เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
.
🔎สั่งซื้อยารักษาโรคพืช
เมทาแลคซิล ยารักษาโรคพืช #แก้โรคพืช #โรคใบไหม้ #โรคใบจุด #โรคพืช จากเชื้อราต่างๆ
สั่งซื้อทักแชท
.
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
» ซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับช้อปปี้ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับTikTok http://ไปที่..link..
อ่าน:3318
ต้นมันฝรั่ง อากาศเย็น ระวัง โรคใบไหม้ เหี่ยวเขียว สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
ต้นมันฝรั่ง อากาศเย็น ระวัง โรคใบไหม้ เหี่ยวเขียว สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
ต้นมันฝรั่ง อากาศเย็น ระวัง โรคใบไหม้ เหี่ยวเขียว สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
การใช้ Metalaxyl ในการฉีดพ่นเป็นวิธีการที่มีประโยชน์มากในการป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ โรคใบจุด โรคเน่าดำ โรคราน้ำค้าง ราสนิม และโรคเชื้อราต่างๆ ที่มีโอกาสทำให้พืชมันฝรั่งเสียหายได้. Metalaxyl เป็นสารป้องกันกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของโรคโดยลดการเจริญของเชื้อราในพืช. การใช้ Metalaxyl ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียหายจากโรคโรคต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของมันฝรั่ง.

นอกจากนี้ Metalaxyl ยังช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในอัตราการเจริญเติบโตของพืช และช่วยลดการใช้สารเคมีที่มีความพิษต่อสิ่งแวดล้อม. ด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์นี้ การใช้ Metalaxyl ในการป้องกันและกำจัดโรคของมันฝรั่งเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยสำหรับผู้ปลูกพืช.


อัตราส่วนผสม เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
.
🔎สั่งซื้อยารักษาโรคพืช
เมทาแลคซิล ยารักษาโรคพืช #แก้โรคพืช #โรคใบไหม้ #โรคใบจุด #โรคพืช จากเชื้อราต่างๆ
สั่งซื้อทักแชท
.
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
» ซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับช้อปปี้ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับTikTok http://ไปที่..link..
อ่าน:3323
ระวังโรคใบไหม้ ใบจุด ราน้ำค้าง ราแป้ง ในต้นมะระจีน สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
ระวังโรคใบไหม้ ใบจุด ราน้ำค้าง ราแป้ง ในต้นมะระจีน สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
ระวังโรคใบไหม้ ใบจุด ราน้ำค้าง ราแป้ง ในต้นมะระจีน สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
การใช้ Metalaxyl ในการฉีดพ่นเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในการป้องกันและกำจัดโรคต่าง ๆ ที่มักพบในต้นมะระจีน โรคใบไหม้ โรคใบจุด โรคเน่าดำ โรคราน้ำค้าง ราสนิม และโรคเชื้อราต่าง ๆ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพของมะระจีนได้โดยตรง การใช้ Metalaxyl เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของโรคพืชและช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับต้นมะระจีนในขณะเดียวกัน

Metalaxyl เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในพืช โดย Metalaxyl ทำงานโดยการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในพืช ทำให้โรคไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในสวนมะระจีน

การใช้ Metalaxyl ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชยังช่วยลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนในการผลิตด้วย Metalaxyl มีประสิทธิภาพทำให้ไม่ต้องใช้ปริมาณมาก ทำให้ลดต้นทุนในการซื้อสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้

นอกจากนี้ Metalaxyl ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบรรเทาปัญหาทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตมะระจีนที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ด้วยความปลอดภัยที่ได้รับการยืนยันและประสิทธิภาพที่ถูกต้อง Metalaxyl เป็นทางเลือกที่ดีในการจัดการกับโรคพืชในสวนมะระจีน ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตมะระจีนที่สมบูรณ์และมีคุณภาพสูงได้อย่างยั่งยืน

อัตราส่วนผสม เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
.
🔎สั่งซื้อยารักษาโรคพืช
เมทาแลคซิล ยารักษาโรคพืช #แก้โรคพืช #โรคใบไหม้ #โรคใบจุด #โรคพืช จากเชื้อราต่างๆ
สั่งซื้อทักแชท
.
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
» ซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับช้อปปี้ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับTikTok http://ไปที่..link..
อ่าน:3313
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ
|-Page 77 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าด้วงเต่าแตง ในแตงกวา และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/27 14:06:44 - Views: 3367
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร สำหรับปลูกฟักทองที่เติบโตแข็งแรงและเพิ่มผลผลิต
Update: 2567/02/12 14:56:59 - Views: 3328
ความยั่งยืนอันหอมหวาน ของการทำไร่อ้อย
Update: 2566/01/05 08:49:44 - Views: 3353
ป้องกัน กำจัด หนอน ด้วย ไอกี้-บีที จุลินทรีย์ บีที กำจัดหนอนทุกชนิด ใช้ได้ทุกพืช
Update: 2566/10/28 09:55:44 - Views: 3353
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: เพิ่มประสิทธิภาพในทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ
Update: 2567/02/13 08:53:24 - Views: 3328
การใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อน ศัตรูพืชสำหรับต้นองุ่น
Update: 2567/02/24 13:57:25 - Views: 3337
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: เสริมความเจริญเติบโตของมะละกอในทุกช่วงอายุ
Update: 2567/02/13 08:54:01 - Views: 3313
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยอ่อน ในพืช บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/23 14:46:27 - Views: 3341
โรคปาล์ม : โรคที่เกิดกับปาล์มประดับ และปาล์มน้ำมั้น รวมถึงปาล์มสายพันธุ์ต่างๆ
Update: 2564/01/09 09:42:15 - Views: 3316
โรคทุเรียน โรคราแป้งทุเรียน โรคจุดสนิมทุเรียน โรคใบติดทุเรียน โรคราสีชมพูทุเรียน
Update: 2564/05/31 08:57:43 - Views: 3344
ประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในต้นทุเรียน
Update: 2566/05/13 09:27:27 - Views: 3332
กำจัดเพลี้ย ใน อินทผาลัม เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/16 14:43:19 - Views: 3325
หนอนกออ้อย 3 ชนิดที่พบมากในไทย ป้องกันกำจัดด้วย ไอกี้-บีที ฟื้นฟูด้วย FK-1
Update: 2564/01/30 10:21:58 - Views: 3318
การป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในผักกาดหอม
Update: 2566/05/04 11:46:45 - Views: 3314
กำจัดเชื้อรา กาแฟ ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/09/22 10:10:14 - Views: 3310
ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลัง ปุ๋ยเร่งโต และเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
Update: 2564/09/18 23:44:02 - Views: 3345
หนอนชอนใบส้ม หนอนเจาะผลส้ม หนอนผีเสื้อ หนอนต่างๆในพืชตระกูลส้ม ป้องกันดีที่สุด พบระบาดให้เร่งกำจัด
Update: 2566/11/06 08:56:06 - Views: 4953
ความสำเร็จอันหอมหวานของการปลูกทุเรียน: คู่มือสำหรับเกษตรกร
Update: 2566/04/28 13:19:39 - Views: 4377
แตงใบจุด แตงใบเหลือง โรคใบจุดของแตงที่เกิดจากเชื้อ Cercospora
Update: 2563/06/14 13:34:30 - Views: 3358
แตนเบียนบราคอน ปล่อยในไร่ ใช้ ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวได้
Update: 2564/08/14 23:41:49 - Views: 3413
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022