[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ

 
การจัดการและป้องกันโรครากเน่าแห้งในต้นกาแฟ
การจัดการและป้องกันโรครากเน่าแห้งในต้นกาแฟ
โรครากเน่าแห้งในต้นกาแฟเป็นปัญหาที่สามารถทำให้ต้นกาแฟตายได้ โรคนี้เกิดจากเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดินและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้เข้าทำลายรากของต้นกาแฟได้

การเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม:

กาแฟต้องการดินที่มีการระบายน้ำดีเพื่อป้องกันน้ำขังที่อาจเกิดโรค.
ระบบรากควรได้รับอากาศถ่ายเทที่ดี.

การให้น้ำที่เหมาะสม:

การให้น้ำเป็นปริมาณที่เหมาะสมและไม่ทำให้ดินแฉะ.
ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำมากเกินไปในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีความชื้นสูง.

การควบคุมการเข้าสู่ระบบราก:

ใช้วิธีการปลูกที่ทำให้ระบบรากมีพื้นที่เพียงพอ.
หลีกเลี่ยงการปลูกกาแฟในที่ที่มีการระบายน้ำไม่ดี.

การใช้วิธีการป้องกัน:

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุ.
ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ.

การใช้วิธีการรักษา:

หากพบอาการของโรครากเน่าแห้งแล้ว ควรตัดแต่งรากที่เป็นโรคออก.
การให้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นกาแฟ.

หากคุณพบอาการของโรครากเน่าแห้งในต้นกาแฟ ควรรีบดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและรักษาต้นกาแฟที่ถูกทำลาย.
.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นแกาแฟ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3316
การป้องกันและการจัดการโรคเน่าคอดินในผักกาดขาว
การป้องกันและการจัดการโรคเน่าคอดินในผักกาดขาว
โรคเน่าคอดิน (damping off) เป็นโรคที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระยะเพาะเมล็ดหรือระยะต้นเล็กของพืช โรคนี้ทำให้เมล็ดหรือต้นเล็กตายได้ก่อนที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นใหญ่.
นี่คือบางขั้นตอนที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากโรคเน่าคอดินในผักกาดขาว:
ควรให้น้ำอย่างเหมาะสมและไม่ให้น้ำมากเกินไป เพราะน้ำท่วมอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเน่าคอดิน.
ต้นกาดขาวที่ได้รับแสงแดดเพียงพอจะมีโอกาสเจริญเติบโตแข็งแรงและไม่เสี่ยงต่อโรคเน่าคอดิน.
ใช้สารป้องกันกำจัดโรค: สารป้องกันกำจัดโรคที่มีอยู่ในตลาดสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากโรคเน่าคอดินได้ ควรใช้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและผู้ผลิต.
ถ้าพบอาการเน่าคอดิน ควรเร่งฉีดพ่นสารกำจัดโรคเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง.
.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคผักกาดขาว จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3306
แนวทางป้องกันและควบคุมโรคแอนแทรคโนสในมะละกอ: การรู้จักอาการและวิธีป้องกันโรคที่สำคัญ
แนวทางป้องกันและควบคุมโรคแอนแทรคโนสในมะละกอ: การรู้จักอาการและวิธีป้องกันโรคที่สำคัญ
แนวทางป้องกันและควบคุมโรคแอนแทรคโนสในมะละกอ: การรู้จักอาการและวิธีป้องกันโรคที่สำคัญ
โรคแอนแทรคโนสในมะละกอเป็นโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่า Colletotrichum spp. โรคนี้สามารถทำให้เกิดความเสียหายในลักษณะของจุดดำหรือแผลดำบนผลมะละกอ และอาจกระจายไปยังใบ กิ่ง และลำต้นได้ด้วย

อาการของโรคแอนแทรคโนสในมะละกอ:

จุดดำหรือแผลดำ: มักพบจุดดำหรือแผลดำที่ผิวผลมะละกอ โดยจุดนี้จะเริ่มเล็กและขยายตัวขึ้นเมื่อสภาพอากาศช่วยเพิ่มความเหมาะสมในการพัฒนาของเชื้อรา

เส้นใยสีขาว: เมื่อความชื้นสูง สามารถมองเห็นเส้นใยสีขาวของเชื้อราที่แพร่กระจายบนผิวผลมะละกอ

การเน่าเสียหาย: โรคนี้อาจทำให้มะละกอเน่าเสียหายได้ โดยทำให้ผลมะละกอไม่สามารถจัดการน้ำและสารอาหารได้อย่างเหมาะสม

การป้องกันและควบคุม:

การจัดการทางทัศนศาสตร์: การให้ทำความสะอาดบริเวณที่ปลูกและการลดความชื้นในสภาพแวดล้อมที่มะละกอโตขึ้น สามารถช่วยลดโอกาสในการพัฒนาของเชื้อรา

การใช้สารป้องกัน: สารป้องกันกำจัดเชื้อราสามารถใช้เพื่อควบคุมโรคนี้ การใช้สารป้องกันควรเป็นไปตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

การตรวจสอบและการดูแลรักษามะละกออย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคแอนแทรคโนสในมะละกอ

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคมะละกอ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3340
การจัดการกับหนอนศัตรูพืชที่ทำลายดอกบานไม่รู้โรย: วิธีป้องกันและกำจัด
การจัดการกับหนอนศัตรูพืชที่ทำลายดอกบานไม่รู้โรย: วิธีป้องกันและกำจัด
ประเภทของหนอนศัตรูพืชที่อาจเข้าทำลายดอกบานไม่รู้โรย ดังนี้:

หนอนเจาะดอก (Budworms): หนอนชนิดนี้มักจะเจาะดอกและดอกบานไม่รู้โรย ซึ่งอาจทำให้ดอกบานไม่สมบูรณ์หรือเสียหายได้.

หนอนผีเสื้อ (Caterpillars): บางชนิดของหนอนผีเสื้ออาจทำลายดอกบานไม่รู้โรยโดยการกัดและกินใบหรือดอก.

แมลงมวน (Moths): มีบางชนิดของแมลงมวนที่อาจเป็นศัตรูพืชที่ทำลายดอกบานไม่รู้โรย.


การจัดการกับหนอนศัตรูพืชที่ทำลายดอกบานไม่รู้โรยสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ตามนี้:

การใช้สารเคมี: ใช้สารเคมีฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพต่อหนอนศัตรูพืช เช่น พิริมิฟอส-เมทิล บาซิลลัสทูริเนีย หรือสารอื่น ๆ ที่เหมาะสม.

การใช้ชีววิธี: การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบีย บาราไวรัส หรือสายพันธุ์ของแตนเบียที่เป็นศัตรูของหนอนศัตรูพืช.

การใช้วิธีกล: การใช้การควบคุมกล หรือการกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืช โดยใช้วิธีต่าง ๆ เช่น การใช้กับดัก การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีส่วนประสมจากพืช หรือการใช้สิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการเข้าถึง.

การเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือผสมผสานก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการเกิดขึ้นของหนอนศัตรูพืชในพื้นที่ของคุณ. ตลอดจนการใช้สารเคมีต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตและปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย.


.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอน ในต้นดอกบานไม่รู้โรย
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3312
การจัดการและป้องกันโรคราสีชมพูในต้นลำไย: วิธีแก้ปัญหาเพื่อสวนลำไยที่แข็งแรง
การจัดการและป้องกันโรคราสีชมพูในต้นลำไย: วิธีแก้ปัญหาเพื่อสวนลำไยที่แข็งแรง
โรคราสีชมพูในต้นลำไยเป็นหนึ่งในปัญหาทางพืชที่สามารถเกิดขึ้นได้ โรคนี้เป็นผลมาจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า "เฟซีเลียม" (Fusarium).
โรคราสีชมพูนี้ส่วนใหญ่จะเกิดในฤดูฝนหรือในสภาพอากาศที่ชื้นมาก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เอื้อต่อการระบาดของเชื้อรานี้มากขึ้น.

สาเหตุของโรคราสีชมพูในต้นลำไยสามารถเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ดินที่มีความชื้นสูง การระบาดของแมลงที่เป็นพาหะของเชื้อรา หรือการให้น้ำมากเกินไปทำให้รากและโคนต้นชื้นมากเกินไป.

การจัดการกับโรคราสีชมพูในต้นลำไย:

การจัดการทางเคมี:

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น เมทาแลกซิล ไทอะโคนาโซล ไทอะแซบ.

การจัดการทางทางการเกษตร

การเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่ทนทานต่อโรค.
การจัดการการให้น้ำให้เหมาะสมและไม่เกินไป.
การลดการให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนมากเกินไป เพราะสภาพที่มีไนโตรเจนมากจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีของเชื้อรา.

การดูแลและตรวจสอบ:

ตรวจสอบต้นลำไยอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบการระบาดของโรค.
หากพบอาการของโรค ควรฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อราเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ.
การจัดการโรคราสีชมพูในต้นลำไยเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและระมัดระวัง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและรักษาต้นลำไยให้สุขภาพดี.


.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นลำไย จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3318
การรับมือกับโรคใบจุดดำในดอกกุหลาบ: วิธีป้องกันและการรักษา
การรับมือกับโรคใบจุดดำในดอกกุหลาบ: วิธีป้องกันและการรักษา
การรับมือกับโรคใบจุดดำในดอกกุหลาบ: วิธีป้องกันและการรักษา
โรคใบจุดดำในกุหลาบ (Black Spot) เป็นโรคพืชที่สามารถทำให้ใบกุหลาบเป็นจุดดำ ๆ และทำให้ใบร่วงได้ โรคนี้มักจะมีผลกระทบมากในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและอากาศที่อุ่น ๆ
โดยเฉพาะในฤดูฝนหรือสภาพอากาศที่ชุ่มชื้นมากเนื่องจากเชื้อรา (fungus) ที่เป็นสาเหตุของโรคนี้มีโอกาสที่จะขยายพันธุ์ได้ดีในสภาพที่ชื้น ๆ และอุ่น ๆ

วิธีที่สามารถช่วยในการควบคุมโรคใบจุดดำในกุหลาบ:

ตัดใบที่มีโรค: ทิ้งทิ้งใบที่มีอาการเป็นโรคออกจากพืชเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อรา และป้องกันการแพร่ระบาดในส่วนที่สูงขึ้น

ให้ระบบรากและพื้นดินสุข: ให้น้ำให้พืชเพียงพอและเลือกใช้วิธีการให้น้ำที่ไม่ทำให้ใบกุหลาบเปียกน้ำมากเกินไป เพราะความชื้นสูงอาจส่งเสริมการพัฒนาของเชื้อรา

ให้โปรตีนและธาตุอาหาร: ให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของโปรตีนและธาตุอาหารที่สมบูรณ์ เพื่อเสริมความแข็งแรงของพืชและช่วยให้พืชต้านทานต่อโรค

ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (fungicides): ในกรณีที่โรคมีอาการรุนแรงมากและไม่สามารถควบคุมได้ด้วยมือ สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดการระบาดของโรคได้

ปรับปรุงการระบายน้ำ: ให้ระบบรากของกุหลาบมีการระบายน้ำที่ดี เพื่อลดความชื้นในพื้นดินและลดโอกาสในการพัฒนาของเชื้อรา

การดูแลและควบคุมโรคใบจุดดำในกุหลาบเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้พืชเติบโตแข็งแรงและสวยงาม และลดความเสี่ยงในการสูญเสียใบและดอกที่มีค่ามากทางเศรษฐกิจ.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคดอกกุหลาบ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3309
การจัดการโรคราน้ำค้างในแตงกวา: วิธีป้องกันและการดูแลเพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์
การจัดการโรคราน้ำค้างในแตงกวา: วิธีป้องกันและการดูแลเพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์
โรคราน้ำค้าง (Powdery mildew) เป็นหนึ่งในโรคพืชที่พบได้บ่อยในแตงกวาและพืชอื่น ๆ ด้วย โรคนี้มักเกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่า Podosphaera spp. หรือ Sphaerotheca spp. ซึ่งจะทำให้พืชมีราขาวๆ คล้ายผงบนใบ โดยส่วนมากพบที่ใบและลำต้นของพืช ทำให้ใบและส่วนอื่น ๆ ของพืชมีลักษณะผิวขาวภายนอก แต่ภายในอาจจะเป็นสีน้ำตาล

วิธีการจัดการกับโรคราน้ำค้างในแตงกวา:

ระบบระบายน้ำที่ดี: ให้ระบบระบายน้ำของแปลงปลูกที่ดี เพื่อลดความชื้นในที่ปลูก ที่ชื้นสูงสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อรา

การให้ปุ๋ย: ให้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อสร้างพื้นที่เจริญเติบโตที่แข็งแรงและสมบูรณ์

การใช้สารป้องกันกำจัดโรค: ใช้สารป้องกันกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยควรหมั่นพ่นตามคำแนะนำของผู้ผลิต และเปลี่ยนสารป้องกันกำจัดโรคอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาเชื้อสาเหตุที่ดื้อยา

การตัดแต่งกิ่ง: ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและใบที่มีราขาวออกจากแปลงปลูก เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อรา

การให้น้ำในเวลาเหมาะสม: ปรับการให้น้ำให้เหมาะสมและลดความชื้นที่ทำให้โรคราน้ำค้างระบาด

การจัดการโรคราน้ำค้างในแตงกวาเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและประสานงานกันระหว่างหลายมาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนาโรคและรักษาสภาพแปลงปลูกให้คงเดิมมีประสิทธิภาพที่สูง

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคแตงกวา จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3324
การรับมือกับโรคราแป้งในต้นเงาะ: อาการ ปัจจัยที่ทำให้เกิด และวิธีป้องกัน
การรับมือกับโรคราแป้งในต้นเงาะ: อาการ ปัจจัยที่ทำให้เกิด และวิธีป้องกัน
ราแป้งในต้นเงาะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย โรคนี้เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่า "Colletotrichum gloeosporioides" หรือ "Glomerella cingulata" ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการเน่าเสียหายในผลเงาะและอาจทำให้ผลไม้ไม่สามารถนำไปตลาดได้ นอกจากนี้ การระบาดของโรคนี้ยังสามารถทำให้ต้นเงาะดรอปใบและผลไม้ได้

อาการของโรคราแป้งในต้นเงาะมีลักษณะดังนี้:

รอยแผลสีน้ำตาลหรือดำ - บนผิวของผลเงาะจะปรากฏรอยแผลที่มีสีน้ำตาลหรือดำ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการติดเชื้อรา.

เส้นใยราแป้ง - เมื่อแผลขยายขนาด เส้นใยราแป้งจะปรากฏบนผิวของผลเงาะ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับราแป้ง.

การเน่าของผล - ทำให้ผลเงาะเน่าเสีย มีน้ำหลากลายเป็นเนื้อที่มีสีดำ.

การจัดการโรคราแป้งในต้นเงาะ:

การตัดแต่งกิ่งและใบ - ตัดแต่งกิ่งและใบที่เป็นโรคเพื่อลดการแพร่เชื้อ.

การให้น้ำ - ให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม

การใส่ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยที่มีส่วนผสมที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืช.

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicide) - การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมราแป้ง.

การตรวจสอบและดูแลรักษาต้นเงาะอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดโอกาสที่โรคราแป้งจะระบาดและเสียหายต่อต้นเงาะได้มาก.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคเงาะ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3322
โรคแอนแทรคโนสในกระเจี๊ยบเขียว: สภาพแวดล้อม, อาการ, และวิธีการควบคุม
โรคแอนแทรคโนสในกระเจี๊ยบเขียว: สภาพแวดล้อม, อาการ, และวิธีการควบคุม
โรคแอนแทรคโนสเป็นหนึ่งในโรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการผลิตกระเจี๊ยบเขียว โรคนี้เป็นผลมาจากเชื้อราชื่อ Antraknose (Colletotrichum spp.) ที่มักจะเข้าทำลายทั้งผล ใบ และก้านของกระเจี๊ยบเขียว. นอกจากนี้ เชื้อรานี้ยังสามารถเข้าทำลายบริเวณดินและต้นของพืชด้วย.

ตัวอย่างของลักษณะอาการที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสบนกระเจี๊ยบเขียว:

ลักษณะอาการที่พบบนผล:

พบจุดแผลที่เล็กและหนาที่สีดำ
จุดแผลนี้จะขยายเพิ่มขึ้นในขนาด
อาจเห็นสีส้มหรือสีแดงด้วย

ลักษณะอาการที่พบบนใบ:

จุดแผลเริ่มต้นจากจุดที่โปร่งในสีน้ำตาล
จุดนี้จะขยายออกไปเป็นวงกลมหรือวงรี
บริเวณที่ถูกทำลายอาจเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือเหลือง

ลักษณะอาการที่พบบนก้าน:

จุดแผลที่มีลักษณะเป็นวงกลมที่เป็นสีดำ
จุดนี้อาจขยายเข้าไปทำให้ก้านเน่าและหักได้

การควบคุมโรคแอนแทรคโนสสามารถทำได้โดยใช้วิธีต่าง ๆ ที่รวมถึง:

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicide): การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อราแอนแทรคโนส.

การจัดการทางวิทยาศาสตร์ (Biological Control): การใช้เชื้อจุลินทรีย์หรือสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา.

การบริหารจัดการทางเกษตรกรรม (Cultural Management): การจัดการต้นกระเจี๊ยบเขียวในทางที่ช่วยลดการระบาดของโรค เช่น การลดการให้น้ำในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค.

การควบคุมโรคแอนแทรคโนสควรทำในระหว่างฤดูกาลการปลูกและตลอดทั้งวงจรการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียวเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคกระเจี๊ยบเขียว จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3310
เคล็ดลับการใช้สารเคมีเมทาแล็คซิลในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีเชื้อราในต้นมะม่วง
เคล็ดลับการใช้สารเคมีเมทาแล็คซิลในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีเชื้อราในต้นมะม่วง
เมทาแล็คซิล (Methalaxyl) เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในต้นมะม่วง

การใช้เมทาแล็คซิลในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรามักจะใช้ในรูปแบบของสารเคมีที่รวมกับสารธาตุอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม. ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่สามารถใช้เมทาแล็คซิลในการกำจัดโรคพืชในต้นมะม่วง:

วิเคราะห์ปัญหา:

ทำการตรวจสอบรอบต้นมะม่วงเพื่อระบุว่าโรคที่เกิดขึ้นเป็นโรคพืชที่เมทาแล็คซิลสามารถควบคุมได้.

อ่านฉลากและคำแนะนำการใช้:

การผสมสาร:

ผสมเมทาแล็คซิลตามข้อแนะนำของผู้ผลิต ในบรรจุภัณฑ์

การใช้สาร:

นำสารผสมที่ได้มาฉีดพ่นที่ต้นมะม่วง

ความปลอดภัย:

ใส่เสื้อผ้าป้องกัน แว่นตา และใช้มีดคมในขณะผสมและใช้สาร.

ควรทราบว่าการใช้สารเคมีควรทำตามขั้นตอนและคำแนะนำที่ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์เสมอ และควรปฏิบัติตามหลักการควบคุมศัตรูพืชที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์.

เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคในต้นมะม่วง และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
เมทาแลกซิล สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน

สั่งซื้อ เมทาแลกซิล ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3304
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ
|-Page 69 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
การป้องกันกำจัด โรคเส้นดำ (Black Stripe) ในยางพารา
Update: 2566/03/04 14:07:38 - Views: 3334
โรคราแป้ง ราน้ำค้าง โรคใบไหม้ เกิดได้กับหลายพืช เร่งควบคุม ป้องกัน กำจัด ลดความเสียหายต่อพืช
Update: 2566/11/04 09:41:04 - Views: 4033
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ สูตร 10-40-10+3 MgO: เครื่องมือที่จะเร่งการออกดอกและเสริมรากของต้นกาแฟให้บรรลุผลผลิตที่ยอดเยี่ยม
Update: 2567/02/12 13:59:50 - Views: 3329
อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด แรปเตอร์ ตราไดโนเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำ บำรุงพืช ปลอดภัยไม่มีเคมีตกค้าง 100% บำรุงพืชทุกชนิด
Update: 2565/12/10 13:54:54 - Views: 3359
ไส้กรอก-หมูยอ เปิดกฎหมายคุม คุณภาพห่วย โทษหนัก-คุกหัวโต
Update: 2565/11/19 12:45:16 - Views: 3306
ยากำจัดโรคราสนิม ใน กาแฟ โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด (ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
Update: 2566/06/14 11:31:27 - Views: 3321
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคยางไหล กิ่งแห้ง ในมะม่วง ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 100%
Update: 2565/12/22 14:46:32 - Views: 3314
ชาวสวนทุเรียนไทยต้องระวัง จีน ณ มลฑลไหหลำ ปลูกทุเรียนสำเร็จ ไม่ตื่นตัว ซ้ำรอยยางพาราแน่นอน
Update: 2562/09/06 09:18:05 - Views: 3320
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยแป้ง ในต้นหม่อน มัลเบอร์รี่ และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/14 14:50:57 - Views: 3326
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เพิ่มขนาดและน้ำหนักหัวมันสำปะหลัง Technology of increate cassava yield
Update: 2563/06/16 21:06:09 - Views: 3366
อันตรายของเชื้อราสีดำใน มะม่วง
Update: 2566/05/17 09:16:08 - Views: 3305
แตงโม ผลใหญ่ ผลดก ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ยโพแทสเซี่ยมคลอไรด์ สตาร์เฟอร์ 0-0-60
Update: 2567/04/11 14:31:21 - Views: 3308
นาโนอะมิโน ฉีดพ่นได้หลายพืช เหม็น แต่.. ดี ส่งฟรีถึงบ้าน เก็บเงินปลายทาง สะดวกไม่ต้องโอน
Update: 2564/06/05 01:27:17 - Views: 3327
ถั่วลิสง ฝักใหญ่ ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ยโพแทสเซี่ยมคลอไรด์ สตาร์เฟอร์ 0-0-6
Update: 2567/04/17 15:47:39 - Views: 3315
โรคในพืชตระกูลมะเขือ สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น โรคใบไหม้ ใบจุด และโรคราต่าง
Update: 2566/11/04 09:29:22 - Views: 3331
ต้นกาแฟ ผลใหญ่ ผลดก ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ยโพแทสเซี่ยมคลอไรด์ สตาร์เฟอร์ 0-0-60
Update: 2567/04/16 10:55:44 - Views: 3311
ปลูกองุ่น ระวังการระบาด ของโรคราน้ำค้าง
Update: 2564/08/10 05:02:02 - Views: 3340
ถั่วเหลือง โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งดอก ขยายขนาด ผลใหญ่ ผลดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
Update: 2567/04/01 15:42:12 - Views: 3305
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: พัฒนาเมล่อนไปด้วยธาตุอาหารที่ครบถ้วนตลอดช่วงการเจริญเติบโต
Update: 2567/02/13 08:51:31 - Views: 3317
กำจัดเพลี้ย ใน มะม่วงหาว มะนาวโห่ เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/08 15:37:51 - Views: 3312
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022