[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: สารออกฤทธิ์ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นอ้อยและปรับปรุงสภาพดิน
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: สารออกฤทธิ์ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นอ้อยและปรับปรุงสภาพดิน
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: สารออกฤทธิ์ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นอ้อยและปรับปรุงสภาพดิน
การเพิ่มผลผลิตของต้นอ้อยไม่เพียงแค่การให้น้ำและปุ๋ยเท่านั้น แต่ยังต้องให้สารออกฤทธิ์ที่ช่วยกระตุ้นกระบวนการการเจริญเติบโตของพืชและปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในที่นี้ ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อฟาร์มิคเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูแลต้นอ้อยและดินที่ปลูก ดังนั้น เราจะพิจารณาบทความนี้เพื่อทำความรู้จักกับสารออกฤทธิ์ที่ทำให้ฮิวมิค แอซิด มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงระบบรากของต้นอ้อย และสร้างสภาพดินที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

1. สารออกฤทธิ์ของฮิวมิค แอซิด

ฮิวมิค แอซิด เป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้มาจากกระบวนการสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ เช่น สาหร่ายแดง หรือ วัตถุอินทรีย์ที่มีอินทรีย์แอซิดเป็นส่วนผสมหลัก สารนี้มีผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน

2. ประโยชน์ของฮิวมิค แอซิด ต่อระบบรากของต้นอ้อย

ฟื้นระบบราก: ฮิวมิค แอซิด มีความสามารถในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก ทำให้ระบบรากของต้นอ้อยมีความแข็งแรงและสมบูรณ์

ปลดปล่อยธาตุอาหาร: สารนี้ช่วยในกระบวนการสลายอาหารในดิน ทำให้ธาตุอาหารต่างๆ เป็นรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น

ปรับปรุงโครงสร้างดิน: การใช้ฮิวมิค แอซิด ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดิน เพิ่มความร่วนซุยและละเอียดของดิน

ช่วยในการระบายน้ำ: สารนี้ช่วยทำให้ดินระบายน้ำได้ดี ลดความเสี่ยงจากน้ำขังที่อาจทำให้รากเน่าได้

สร้างระบบรากฝอย: การให้ฮิวมิค แอซิด ช่วยสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง ทำให้ต้นอ้อยมีความสามารถในการดึงน้ำและธาตุอาหารมากขึ้น

3. การใช้ฮิวมิค แอซิด ในการฉีดพ่น

การใช้ฮิวมิค แอซิด ในการฉีดพ่นนั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถผสมน้ำเป็นสัดส่วนที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์ และฉีดพ่นทางใบของต้นอ้อยในช่วงที่พืชกำลังแตกใบหรือขณะที่ต้นอ้อยต้องการการเสริมอาหารเพิ่มเติม


ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อฟาร์มิคเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการฟื้นฟูระบบรากของต้นอ้อยและปรับปรุงสภาพดิน การใช้ฮิวมิค แอซิด ในการฉีดพ่นจะช่วยเพิ่มผลผลิตของต้นอ้อยได้ดีขึ้น และทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ลดความเสี่ยงจากโรคและปัญหาทางดินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3292
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: ปรับปรุงดินและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นแก้วมังกร
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: ปรับปรุงดินและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นแก้วมังกร
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: ปรับปรุงดินและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นแก้วมังกร
การเกษตรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับการรักษาดินให้มีคุณภาพดีและเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชต่าง ๆ ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษที่ช่วยเสริมสร้างสภาพดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและเติบโตของต้นแก้วมังกรอย่างยั่งยืน นี้คือบทความที่อธิบายถึงสารออกฤทธิ์ของฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค และประโยชน์ที่มีต่อระบบการเจริญเติบโตของพืชและดินอย่างรวม ๆ ตามนี้:

1. สารออกฤทธิ์ของฮิวมิค แอซิด
1.1 ฮิวมิค
ฮิวมิค เป็นสารที่มีกำลังออกฤทธิ์ทางชีวภาพและมีประโยชน์ต่อพืชมากมาย ฮิวมิคช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหาร ทำให้ระบบรากของพืชทำงานได้ดีมากขึ้น ทั้งยังช่วยกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์แสงในพืช

1.2 แอซิด
แอซิด เป็นสารที่ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช แอซิดยังมีความสามารถในการเร่งการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์ในดิน

2. ประโยชน์ของฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค สำหรับต้นแก้วมังกร
2.1 ฟื้นระบบราก
ฮิวมิค แอซิด ช่วยในการฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบรากของต้นแก้วมังกร ทำให้รากเจริญเติบโตมีประสิทธิภาพและมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ต่าง ๆ

2.2 ปลดปล่อยธาตุอาหาร
สารในฮิวมิค แอซิด ช่วยในกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ทำให้พืชสามารถดูดซึมและนำเข้าธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 ปรับปรุงโครงสร้างดิน
แอซิด ช่วยในกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างที่เหมาะสมและมีการถ่ายเทสารอาหารได้ดี

2.4 ช่วยในการระบายน้ำ
สารในฮิวมิค แอซิด ช่วยปรับปรุงสภาพดินให้มีการระบายน้ำได้ดี ลดความเสี่ยงของน้ำขังและท่วมขังในพื้นที่ปลูก

2.5 สร้างระบบรากฝอย
การให้ฮิวมิค แอซิด ช่วยในการสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง ทำให้ต้นแก้วมังกรมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

3. การใช้ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค ในการฉีดพ่น
3.1 วิธีการใช้
ผสมฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค ตามอัตราที่แนะนำในฉลาก
ใช้เครื่องฉีดพ่นที่ทันสมัยและถูกต้อง
ฉีดพ่นที่บริเวณโคนต้นแก้วมังกรและบริเวณใบ
3.2 ระยะเวลาการใช้
ใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามวงจรการเจริญเติบโตของต้นแก้วมังกร เช่น ช่วงเตรียมต้น_ ช่วงการเจริญเติบโต_ และช่วงติดผล
การใช้ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ปลูกแก้วมังกรที่ต้องการรักษาดินในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้ผลมากที่สุด

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า:http://ไปที่..link..
อ่าน:3289
สารฟื้นฟูระบบรากและปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน สำหรับต้นดอกดาวเรือง
สารฟื้นฟูระบบรากและปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน สำหรับต้นดอกดาวเรือง
สารฟื้นฟูระบบรากและปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน สำหรับต้นดอกดาวเรือง
การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชไม่เพียงแต่ต้องพึ่งพาการให้น้ำและธาตุอาหารเท่านั้น การดูแลรักษาดินเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูระบบรากของพืช และปลดปล่อยธาตุอาหารในดินอย่างเห็นผลชัดเจน

1. ฟื้นฟูระบบราก:
ฮิวมิค แอซิดมีความสามารถในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช ทำให้ระบบรากเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้พืชมีการดูดซึมธาตุอาหารจากดินได้มากขึ้น

2. ปลดปล่อยธาตุอาหาร:
การใช้ฮิวมิค แอซิดจะช่วยในกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ทำให้พืชสามารถนำเข้าธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้พืชเจริญเติบโตและพัฒนาตัวได้ดียิ่งขึ้น

3. ปรับปรุงโครงสร้างดิน:
ฮิวมิค แอซิดยังมีฤทธิ์ที่ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช และช่วยในการรักษาความชื้นของดิน

4. ช่วยในการระบายน้ำ:
การใช้ฮิวมิค แอซิดจะช่วยในการรักษาความชื้นในดินและช่วยในการระบายน้ำ ทำให้ดินไม่เกินน้ำและป้องกันการเกิดโรคพืชที่เกิดจากน้ำขัง

5. สร้างระบบรากฝอย:
การพัฒนาระบบรากฝอยเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ฮิวมิค แอซิดช่วยในการสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพ

6. ใช้สำหรับฉีดพ่นต้นดอกดาวเรือง:
ฮิวมิค แอซิดยังเป็นสารที่สามารถนำมาใช้ในการฉีดพ่นต้นดอกดาวเรือง เพื่อเสริมสร้างการตั้งท้องและพัฒนาผลอย่างเต็มที่


การใช้ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูระบบรากของพืช และปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ทำให้พืชเจริญเติบโตและผลิตผลอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดิน รักษาความชื้นในดิน และสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกที่ดีในการฉีดพ่นต้นดอกดาวเรืองเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตในระยะเวลาที่สั้น ฮิวมิค แอซิดจากฟาร์มิค เป็นเครื่องมือที่ดีในการดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตร.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า:http://ไปที่..link..
อ่าน:3297
 ฟาร์มิค สารฮิวมิค แอซิด ฟื้นระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหาร ปรับปรุงโครงสร้างดิน สำหรับต้นถั่วลิสง
 ฟาร์มิค สารฮิวมิค แอซิด ฟื้นระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหาร ปรับปรุงโครงสร้างดิน สำหรับต้นถั่วลิสง
ฟาร์มิค สารฮิวมิค แอซิด ฟื้นระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหาร ปรับปรุงโครงสร้างดิน สำหรับต้นถั่วลิสง
การเกษตรกรรมทุกวันนี้กำลังมองหาวิธีการปลดปล่อยธาตุอาหารที่สมบูรณ์ให้แก่พืชอย่างเป็นธรรมชาติ และในที่สุดพบว่า ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อ ฟาร์มิค นั้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สูง โดยเฉพาะสำหรับพืชที่มีระบบรากฝอยแบบเฉพาะ เช่น ต้นถั่วลิสง

1. สารออกฤทธิ์ของฮิวมิค แอซิด:

ฮิวมิค แอซิดเป็นสารที่ถูกสกัดมาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ เช่น กระดูกไก่ หรือ ปลา ซึ่งมีปริมาณสูงของกรดฮิวมิค และธาตุอาหารสำคัญ ทำให้เป็นแหล่งพลังงานและสารอาหารที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างระบบรากและการเจริญเติบโตของพืช

2. ฟื้นระบบรากและปลดปล่อยธาตุอาหาร:

การใช้ฮิวมิค แอซิดจะช่วยเสริมสร้างระบบรากของพืชให้แข็งแรง และเพิ่มความสามารถในการดูดซึมธาตุอาหารจากดินได้มากขึ้น ทำให้พืชได้รับประโยชน์จากธาตุอาหารทั้งหมดที่มีในดินได้อย่างเต็มที่

3. ปรับปรุงโครงสร้างดิน:

ฮิวมิค แอซิดมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดิน ทำให้ดินเป็นดินร่วนซุย มีการระบายน้ำที่ดี และสามารถเก็บน้ำไว้ในดินได้ดี เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

4. ช่วยไห้ดินร่วยซุย:

การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดิน ทำให้ดินมีลักษณะร่วนซุย ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช และลดการหดตัวของดิน

5. สร้างระบบรากฝอย:

ฮิวมิค แอซิดเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการสร้างระบบรากฝอยของพืช ทำให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมที่ท้าทายได้


การใช้ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นทางเลือกที่ดีในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในดินที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะพืชที่มีระบบรากฝอย อย่างเช่น ถั่วลิสง ที่จะได้รับประโยชน์มากจากสารออกฤทธิ์ที่มีในฮิวมิค แอซิด นี้ นอกจากนี้ยังช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดินและปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชได้อย่างเต็มที่ ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในการเกษตรกรรมของเรา

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า:http://ไปที่..link..
อ่าน:3289
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เทคโนโลยีสุดล้ำสำหรับปรับปรุงดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของทุเรียน
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เทคโนโลยีสุดล้ำสำหรับปรับปรุงดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของทุเรียน
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เทคโนโลยีสุดล้ำสำหรับปรับปรุงดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของทุเรียน
การปรับปรุงคุณภาพดินเป็นเรื่องสำคัญที่สำหรับเกษตรกรทุเรียนทุกท่าน เนื่องจากดินที่มีคุณภาพดีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างมีนัยสำคัญ ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์ที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุเรียนของคุณเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง

สารออกฤทธิ์ของฮิวมิค แอซิด

ฮิวมิค แอซิดเป็นสารที่ได้มาจากกระบวนการหมักเนื้อสัตว์หรือพืช ทำให้ได้สารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ฮิวมิคช่วยให้ทุเรียนได้รับประโยชน์จากธาตุอาหารได้มากที่สุด และช่วยในกระบวนการสังเคราะห์อาหารของพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค

ฟื้นระบบราก: การใช้ฮิวมิค แอซิด ช่วยในการฟื้นฟูและเสริมสร้างระบบรากของทุเรียน ทำให้รากเจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรง เพิ่มพื้นที่การดูดน้ำและธาตุอาหาร

ปลดปล่อยธาตุอาหาร: สารออกฤทธิ์จากฮิวมิค แอซิดช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารจากดินให้ทุเรียนสามารถดูดซับได้มากขึ้น ทำให้พืชได้รับอาหารที่สำคัญได้อย่างเพียงพอ

ปรับปรุงโครงสร้างดิน: ฮิวมิค แอซิดช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ลดการกัดกร่อนของดิน และสร้างสภาพดินที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของทุเรียน

ช่วยในการระบายน้ำ: สารที่มีอยู่ในฮิวมิค แอซิดช่วยในการระบายน้ำในดินอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการขังขัวน้ำที่อาจเป็นอันตรายต่อรากทุเรียน

สร้างระบบรากฝอย: การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยในการสร้างระบบรากฝอยที่สมบูรณ์แข็งแรง ช่วยในการยึดติดกับดินมากขึ้น

การใช้งาน

การใช้ฮิวมิค แอซิดยี่ห้อ ฟาร์มิคสามารถทำได้โดยการฉีดพ่นลงในดินรอบต้นทุเรียน หรือผสมกับน้ำเพื่อใช้รดต้นทุเรียน ควรใช้ตามคำแนะนำที่ระบุในบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การใช้ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของทุเรียนอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหาร ปรับปรุงโครงสร้างดิน และสร้างระบบรากที่แข็งแรง เพื่อให้ทุเรียนของคุณเติบโตแข็งแรง และมีผลผลิตที่สมบูรณ์และมีคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีนี้ ทุกท่านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตรได้อย่างยั่งยืนและยั่งยืน ตอบรับความต้องการของตลาดทุเรียนอย่างเต็มที่!

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3291
ฮิวมิค แอซิด: เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาระบบรากและดินให้มะม่วงเติบโตแข็งแรง
ฮิวมิค แอซิด: เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาระบบรากและดินให้มะม่วงเติบโตแข็งแรง
ฮิวมิค แอซิด: เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาระบบรากและดินให้มะม่วงเติบโตแข็งแรง
การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการเกษตรมะม่วงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้มะม่วงเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงตลอดฤดูกาล ฮิวมิค แอซิดจึงกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบำรุงดินและพืช โดยเฉพาะในการปลูกมะม่วงที่มีความสำคัญในวงการเกษตรไทย

1. สารออกฤทธิ์ของฮิวมิค แอซิด
ฮิวมิค แอซิดเป็นสารประกอบที่ได้มาจากกระบวนการหลายขั้นตอนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว โดยมีส่วนประกอบหลักคือ กรดฮิวมิค และแอซิด ที่มีผลต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช และช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างสารอาหารในพืช

2. ประโยชน์ของฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค สำหรับมะม่วง
2.1 ฟื้นระบบราก
ฮิวมิค แอซิดช่วยในกระบวนการฟื้นฟูระบบรากของมะม่วงที่ได้รับความเสียหาย เช่น จากการแทรกซ้อนของรากอื่น ๆ หรือจากสภาพแวดล้อมที่ทำให้รากเจริญเติบโตได้ยาก

2.2 ปลดปล่อยธาตุอาหาร
การให้ฮิวมิค แอซิดทำให้มะม่วงได้รับธาตุอาหารจากดินได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มะม่วงเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์มากขึ้น

2.3 ปรับปรุงโครงสร้างดิน
การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของมะม่วง

2.4 ช่วยไห้ดินร่วยซุย
การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้ดินมีสมบัติที่ดีต่อการรักษาความชื้น และช่วยให้มะม่วงเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะดินที่ร่วนซุย

2.5 ระบายน้ำดี และสร้างระบบรากฝอย
ฮิวมิค แอซิดช่วยในการเสริมสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง และช่วยให้มะม่วงสามารถระบายน้ำได้ดี ลดการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า

3. การใช้งานฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค ในการฉีดพ่น
การใช้ฮิวมิค แอซิดในรูปแบบของน้ำหรือน้ำหล่อเพื่อฉีดพ่นทางใบจะช่วยให้สารสามารถซึมผ่านทางใบได้ไวขึ้น และทำให้พืชได้รับประโยชน์ได้รวดเร็ว


การใช้ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค ในการปลูกมะม่วงเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตร โดยช่วยเสริมสร้างระบบรากแข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการนำธาตุอาหารจากดิน และปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของมะม่วง นอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาความชื้นในดิน และลดการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า ทำให้มะม่วงเติบโตได้อย่างแข็งแรงและสมบูรณ์มากขึ้น ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับนักเกษตรทุกคนที่หวังจะได้มะม่วงที่ดีที่สุดในแต่ละฤดูกาล

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3293
ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิด ฟื้นระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหารสู่พืช ปรับปรุงโครงสร้างดิน สร้างระบบราก ให้ต้นมันสำปะหลัง
ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิด ฟื้นระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหารสู่พืช ปรับปรุงโครงสร้างดิน สร้างระบบราก ให้ต้นมันสำปะหลัง
ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิด ฟื้นระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหารสู่พืช ปรับปรุงโครงสร้างดิน สร้างระบบราก ให้ต้นมันสำปะหลัง
การเกษตรศาสตร์กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่กำลังเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก การเพิ่มผลผลิตในระดับย่อมเยาว์นี้ต้องผ่านการจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ฮิวมิค แอซิดจึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการปลูกพืช เป็นระบบที่ใช้สารออกฤทธิ์จากรากของพืชมาช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืช

ในกรณีของยี่ห้อฮิวมิค แอซิดที่มีความนิยมในวงการเกษตรศาสตร์คือ ฟาร์มิค ซึ่งเน้นที่การฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังได้อย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้คือบทความเกี่ยวกับฮิวมิค แอซิดฟาร์มิค ที่สามารถช่วยในการปลูกมันสำปะหลังได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น:

1. สารออกฤทธิ์จากรากฮิวมิค แอซิด
ฮิวมิค แอซิดเป็นสารที่ได้มาจากรากของพืช ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืชได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบรากฝอย ทำให้มันสามารถดูดธาตุอาหารจากดินได้มากมาย นอกจากนี้ยังช่วยในการป้องกันโรครากและเพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนได้

2. ฟื้นระบบรากและปรับปรุงดิน
การใช้ฮิวมิค แอซิดจากยี่ห้อฟาร์มิคช่วยในการฟื้นฟูระบบรากที่อ่อนแอหรือได้รับความเสียหาย ทำให้พืชสามารถดูดธาตุอาหารและน้ำจากดินได้มากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย นอกจากนี้ยังช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีและสามารถระบายน้ำได้ดี

3. ปลดปล่อยธาตุอาหารไห้กับพืช
การใช้ฮิวมิค แอซิดจากฟาร์มิคช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารในดินออกมาให้พืชนำไปใช้ ทำให้พืชได้รับประโยชน์จากธาตุอาหารต่างๆ ได้มากที่สุด

4. สร้างระบบรากฝอยแข็งแรง
ฮิวมิค แอซิดช่วยในการสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรงและทนทาน ทำให้พืชมีความสามารถที่จะยึดเกาะดินได้ดี ซึ่งมีผลต่อการดึงน้ำและสารอาหารจากดินมาใช้ในการเจริญเติบโต

5. การใช้ฮิวมิค แอซิดในการฉีดพ่น
ฟาร์มิคยังมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ในการฉีดพ่นทางใบ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืช และช่วยในการป้องกันโรคและแมลงที่มีมากมายที่อาจทำให้ผลผลิตลดลง


การใช้ฮิวมิค แอซิดจากยี่ห้อฟาร์มิคในการปลูกมันสำปะหลังมีประสิทธิภาพสูงในการเสริมสร้างระบบรากและปรับปรุงดิน ทำให้มันสำปะหลังสามารถเติบโตแข็งแรง และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้สารเคมีที่สามารถมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เพราะฮิวมิค แอซิดมีลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรที่ยังคงสนับสนุนความยั่งยืนในการเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังในปัจจุบัน


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link.. .
อ่าน:3291
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค ฟื้นระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหารไห้กับพืช ปรับปรุงโครงสร้างดิน ช่วยไห้ดินร่วยซุย ระบายน้ำดี สร้างระบบรากฝอย สำหรับฉีดพ่น ต้นข้าวโพด
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค ฟื้นระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหารไห้กับพืช ปรับปรุงโครงสร้างดิน ช่วยไห้ดินร่วยซุย ระบายน้ำดี สร้างระบบรากฝอย สำหรับฉีดพ่น ต้นข้าวโพด
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค ฟื้นระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหารไห้กับพืช ปรับปรุงโครงสร้างดิน ช่วยไห้ดินร่วยซุย ระบายน้ำดี สร้างระบบรากฝอย สำหรับฉีดพ่น ต้นข้าวโพด
ในการเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพของพืชในวงการเกษตรยุคใหม่นี้ เทคโนโลยีสารออกฤทธิ์ฮิวมิคได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการจัดการที่เหมาะสมกับธรรมชาติ และยังเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนต่อการปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ในบทความนี้เราจะพูดถึงสารออกฤทธิ์ฮิวมิคแบรนด์ที่เชื่อถือได้ คือ ฟาร์มิค และการนำมาใช้เพื่อฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงคุณภาพดินในการเพิ่มผลผลิตของต้นข้าวโพด.

1. ฮิวมิค แอซิด: สารออกฤทธิ์ที่ทำให้พืชเจริญเติบโต
ฮิวมิค แอซิดเป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้มาจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น กรดฮิวมิคและแอซิด ที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้และเจริญเติบโตของพืช ซึ่งส่งผลให้พืชมีระบบรากที่แข็งแรงและสามารถดูดธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

2. ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืช
การใช้ฮิวมิค แอซิดจากแบรนด์ฟาร์มิคช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างเซลล์และเพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปลกปลอมได้.

3. ปรับปรุงโครงสร้างดิน
การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน โดยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีและมีการถ่ายเทสารอาหารได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช.

4. ช่วยไห้ดินร่วงซุยและระบายน้ำดี
ฮิวมิค แอซิดยังมีคุณสมบัติที่ช่วยในการรักษาความชื้นในดิน ทำให้ดินรังสีน้ำดีและมีการระบายน้ำได้ดี ซึ่งช่วยป้องกันการสะสมน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบรากของพืช.

5. สร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง
การใช้ฮิวมิค แอซิดจากฟาร์มิคช่วยในการสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง ที่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารจากดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยในการป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคราก.

6. การใช้เป็นสารฉีดพ่นสำหรับต้นข้าวโพด
สารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิดจากฟาร์มิคสามารถนำมาใช้เป็นสารฉีดพ่นที่เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด ช่วยให้ต้นข้าวโพดมีความแข็งแรงและสามารถต้านต่อสภาพอากาศและโรคพืชได้ดีขึ้น.


การใช้ฮิวมิค แอซิดจากแบรนด์ฟาร์มิคเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน โดยช่วยฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อการเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการปลูกข้าวโพดให้มีคุณภาพที่ดีตลอดฤดู.

ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมนี้ เกษตรกรสามารถปลูกข้าวโพดอย่างปลอดภัยและเป็นระบบ ทำให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นเสริมสร้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม.

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
.
อ่าน:3292
ฮิวมิค แอซิด: เทคโนโลยีฟาร์มิคที่ฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงดินของต้นข้าว
ฮิวมิค แอซิด: เทคโนโลยีฟาร์มิคที่ฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงดินของต้นข้าว
ฮิวมิค แอซิด: เทคโนโลยีฟาร์มิคที่ฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงดินของต้นข้าว
ในยุคที่เกษตรกรมีความต้องการสูงในการพัฒนาและปรับปรุงการเกษตรอย่างยั่งยืน ฮิวมิค แอซิดจึงเป็นสิ่งที่หลายคนเลือกใช้ในการดูแลแปลงนาของพวกเขา. ยี่ห้อที่ได้รับความนิยมอย่างมากในภาคเกษตรกรไทยคือ ฟาร์มิค นวัตกรรมนี้มีสารสำคัญที่ช่วยในการฟื้นฟูระบบราก ปรับปรุงโครงสร้างดิน และส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าว.

สารออกฤทธิ์ของฮิวมิค แอซิด

1. ฟื้นฟูระบบราก
ฮิวมิค แอซิดประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากต้นข้าวได้. การฟื้นฟูระบบรากจะช่วยให้ต้นข้าวมีความแข็งแรงและสามารถดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้น.

2. ปลดปล่อยธาตุอาหาร
สารในฮิวมิค แอซิดมีความสามารถที่จะช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารที่ติดตัวในดิน ทำให้พืชสามารถนำธาตุอาหารเหล่านั้นไปใช้ได้มากขึ้น.

3. ปรับปรุงโครงสร้างดิน
การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นข้าว.

4. ช่วยระบายน้ำ
สารสกัดจากฮิวมิค แอซิดช่วยในการระบายน้ำของดิน ลดการกระทบต่อระบบรากของต้นข้าวจากน้ำขัง.

5. สร้างระบบรากฝอย
ฮิวมิค แอซิดสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากฝอย ทำให้ดินมีโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนารากของพืช.

การใช้ฮิวมิค แอซิดในการฉีดพ่น
การใช้ฮิวมิค แอซิดในการฉีดพ่นนั้นเป็นวิธีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ. การฉีดพ่นสามารถทำให้สารออกฤทธิ์ของฮิวมิค แอซิดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที.

การใช้ฮิวมิค แอซิดจากยี่ห้อฟาร์มิคเป็นทางเลือกที่ดีในการฟื้นฟูแปลงนาของเกษตรกร. สารออกฤทธิ์ที่ประกอบอยู่ในฮิวมิค แอซิดช่วยเสริมสร้างระบบรากและปรับปรุงดิน ทำให้ต้นข้าวสามารถเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และสมบูรณ์. การฉีดพ่นทำให้สารออกฤทธิ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มี


📌สั่งซื้อ สอบถาม

» Line@ ID: @FarmKaset
» โทร 097-918-3530
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link.. .

อ่าน:3287
พืชที่ขาดไนโตรเจน
พืชที่ขาดไนโตรเจน
พืชที่ขาดไนโตรเจนจะแสดงอาการต่างๆ ดังนี้

ใบมีสีเหลืองซีด โดยเฉพาะบริเวณใบแก่ ใบอ่อนจะยังคงมีสีเขียวนานกว่า
ใบมีขนาดเล็กลง
ลำต้นผอมและตั้งตรง
การเจริญเติบโตชะงัก
ผลผลิตต่ำ
ในบางกรณี พืชที่ขาดไนโตรเจนอาจแสดงอาการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ก้านใบและเส้นใบเป็นสีม่วง พืชไม่ออกดอกออกผล หรือพืชตายได้

สาเหตุที่พืชขาดไนโตรเจน อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ดินขาดธาตุอาหารไนโตรเจน
ดินมีความเป็นกรดหรือด่างมากเกินไป
ดินมีอินทรียวัตถุต่ำ
พืชได้รับปุ๋ยไนโตรเจนไม่เพียงพอ
การแก้ไขอาการขาดไนโตรเจนในพืชสามารถทำได้โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับพืช ปุ๋ยไนโตรเจนมีหลายประเภท เช่น ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต เป็นต้น ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่ให้กับพืชควรพิจารณาจากชนิดของพืช สภาพของดิน และฤดูกาล

นอกจากการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแล้ว ยังสามารถแก้ไขอาการขาดไนโตรเจนในพืชได้โดยการปรับปรุงสภาพของดิน เช่น ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน หรือปรับสภาพความเป็นกรดหรือด่างของดินให้เหมาะสม

ปุ๋ย FK-1 ประกอบด้วย ไนโตเจน เข้มข้น 20เปอร์เซนต์ และยังมี ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ รวมถึง สารลดแรงตึงผิว รวมในกล่องเดียว มีประสิทธิภาพสูง ในการเร่งการเจริญเติบโต ส่งเสริมการออกดอก และเพิ่มผลผลิตพืช
อ่าน:3288
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 51 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตรสำหรับมะเขือเทศ: เส้นทางสู่ผลผลิตที่สมบูรณ์และคุณภาพ
Update: 2567/02/13 08:52:15 - Views: 3290
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรครากเน่า โคนเน่า ใน ชมพู่ ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/12 13:16:48 - Views: 3293
หนอนชอนใบส้ม หนอนเจาะผลส้ม หนอนผีเสื้อ หนอนต่างๆในพืชตระกูลส้ม ป้องกันดีที่สุด พบระบาดให้เร่งกำจัด
Update: 2566/11/06 08:56:06 - Views: 3465
โรคอ้อย โรคอ้อยยอดบิด (พกกะบอง) เมื่อโรครุนแรงยอดจะเน่าแห้งเป็นสีน้ำตาลแดง และใบที่ม้วนอยู่ถูกทำลาย ลำตายในที่สุด
Update: 2564/02/21 00:23:23 - Views: 3373
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจแบบคนรุ่นใหม่ เต้ ประธาน YEC อำนาจเจริญ - Piyamas Live ปิยะมาศ บัวแก้ว
Update: 2563/05/07 15:30:57 - Views: 3286
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยแป้ง ในมะนาว และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/28 14:44:45 - Views: 3355
คุยกับคุณวินน์ สุทธิเดช ผู้บริหาร ICD มุกดาหาร และวอวิศโฮม อำนาจเจริญ - Piyamas Live ปิยะมาศ บัวแก้ว
Update: 2563/05/31 20:49:58 - Views: 3297
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 0-0-60 : สูตรเร่งผลใหญ่ ผลดก เพิ่มคุณภาพผลผลิตสำหรับต้นลำไย
Update: 2567/03/06 13:10:29 - Views: 3288
ป้องกันกำจัดหนอนกอข้าว สาเหตุข้าวเมล็ดลีบ อาการข้าวฝักดาบ ทำให้ข้าวมีผลผลิตต่ำ
Update: 2567/05/20 12:01:05 - Views: 3295
โรคมะพร้าว ราสนิมมะพร้าว ราน้ำค้าง มะพร้าวใบไหม้ มะพร้าวยอดแห้ง
Update: 2566/11/07 10:11:40 - Views: 3446
พืชออกดอก แต่ติดโรคไม่สมบูรณ์ ป้องกันได้ตั้งแต่ต้น
Update: 2567/05/20 09:13:53 - Views: 3295
โรคเชื้อราในต้นมะพร้าว เร่งป้องกันกำจัดก่อนจะเป็นแบบนี้
Update: 2567/05/20 07:50:31 - Views: 3299
โรคแอนแทรคโนสในทุเรียน
Update: 2564/04/27 12:41:00 - Views: 3304
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน หน่อไม้ฝรั่ง เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อราไตรโครเร็กซ์ปุ๋ยน้ำอะมิโนโดยไดโนเร็กซ์
Update: 2566/04/27 14:12:56 - Views: 3300
ยาแก้พริกใบหงิก พริกใบม้วน เพราะเพลี้ยไฟ และเพลี้ยต่างๆเข้าทำลาย ยาแก้โรคพริกที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ผลเน่า ใบไหม้ ใบแห้ง
Update: 2563/07/02 10:48:23 - Views: 3307
ไขข้อข้องใจ … ทำไมแหนมถึงกินดิบได้?
Update: 2565/11/16 13:48:55 - Views: 3403
ยาฆ่าหนอน ศัตรูพืชต่างๆ ใน พืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอกี้-บีที และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2566/03/18 14:50:48 - Views: 3300
การควบคุมโรคเชื้อราในกล้วยไม้อย่างมีประสิทธิภาพ
Update: 2566/05/11 10:29:53 - Views: 3293
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น แตงโม แตกยอด ผลใหญ่ สมบูรณ์แข็งแรง ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
Update: 2566/02/28 14:25:35 - Views: 3292
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาเพลี้ยไฟ ในมะม่วง และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/28 10:02:03 - Views: 3297
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022