[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
โรคใบไหม้ ใบจุด ราสนิม ในต้นดอกลีลาวดี ต้องระวัง!! ระบาดในหน้าฝน สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
โรคใบไหม้ ใบจุด ราสนิม ในต้นดอกลีลาวดี ต้องระวัง!! ระบาดในหน้าฝน สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
โรคใบไหม้ ใบจุด ราสนิม ในต้นดอกลีลาวดี ต้องระวัง!! ระบาดในหน้าฝน สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
การใช้ Metalaxyl ในการฉีดพ่นป้องกันและกำจัดโรคพืชเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในการปรับปรุงผลผลิตในสวนดอกลีลาวดี โรคใบไหม้ เป็นหนึ่งในโรคที่สามารถทำให้พืชตายได้โดยรวดเร็ว การใช้ Metalaxyl ช่วยในการป้องกันโรคใบไหม้นี้โดยป้องกันการเจริญของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ โดยลดความเสี่ยงในการสูญเสียผลผลิตของดอกลีลาวดี

นอกจากนี้ Metalaxyl ยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดโรคใบจุด โรคเน่าดำ โรคราน้ำค้าง ราสนิม และโรคเชื้อราต่างๆ ที่สามารถทำให้ใบพืชเหลืองและทำให้พืชทิ้งใบได้ การใช้ Metalaxyl ช่วยในการป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้โดยลดความเสี่ยงในการสูญเสียผลผลิตและช่วยให้สวนดอกลีลาวดีปลอดภัยจากโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งฤดูกาล

ในทางเศรษฐกิจ_ การใช้ Metalaxyl ช่วยในการลดต้นทุนในการผลิตดอกลีลาวดี โดยลดการใช้งบในการรักษาโรคและเพิ่มผลผลิตในแปลงปลูก นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถขายได้ในราคาที่ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อสวนดอกลีลาวดีและเกษตรกรที่ปลูกดอกลีลาวดีในภาคต่างๆ ดังนั้นการใช้ Metalaxyl ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืนและปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเสมอไป

.
อัตราส่วนผสม เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
.
🔎สั่งซื้อยารักษาโรคพืช
เมทาแลคซิล ยารักษาโรคพืช #แก้โรคพืช #โรคใบไหม้ #โรคใบจุด #โรคพืช จากเชื้อราต่างๆ
สั่งซื้อทักแชท
.
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
» ซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. .
» ซื้อกับช้อปปี้ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับTikTok http://ไปที่..link..
อ่าน:3299
โรคมะพร้าว ราสนิมมะพร้าว ราน้ำค้าง มะพร้าวใบไหม้ มะพร้าวยอดแห้ง
โรคมะพร้าว ราสนิมมะพร้าว ราน้ำค้าง มะพร้าวใบไหม้ มะพร้าวยอดแห้ง
มะพร้าวเป็นพืชที่อาจถูกโรคเชื้อราต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น โรคใบไหม้ ราน้ำค้าง ราสนิม

โรคใบไหม้ขอบใบ (Leaf Spot): โรคนี้ทำให้ใบมะพร้าวมีจุดสีน้ำตาลหรือดำ โดยเชื้อราที่เป็นสาเหตุ การรักษาโรคนี้มักเริ่มจากการตัดแต่งใบที่เป็นโรคและการพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา.

โรคราน้ำค้าง (Downy Mildew): โรคนี้ทำให้ใบมะพร้าวมีคลื่นคล้ายราน้ำค้างบนผิวใบ โรคนี้มักเกิดในสภาพอากาศชื้น การรักษาโรคราน้ำค้างเริ่มจากการป้องกันการระบายน้ำที่ดีและการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา.

โรคเส้นใยสีดำ (Charcoal Rot): โรคนี้ทำให้ลำต้นมะพร้าวมีเส้นใยสีดำบนผิว สาเหตุมาจากเชื้อราในดิน การรักษาโรคนี้มักเน้นการควบคุมความชื้นในดินและการเพิ่มความถนอมของต้นมะพร้าว.

โรคราสนิม (Rust): โรคนี้ทำให้ใบมะพร้าวมีสีน้ำตาลหรือสีส้มและสามารถกระจายไปยังส่วนอื่นของต้นมะพร้าว การรักษาโรคราสนิมเริ่มจากการตัดแต่งใบที่เป็นโรคและการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา.

โรครากเน่า (Root Rot): โรคนี้เกิดจากเชื้อราที่สามารถทำให้รากมะพร้าวเน่าเสียหายได้ สาเหตุสำคัญมาจากความชื้นสูงเกินไปในดิน โรคนี้อาจทำให้ต้นมะพร้าวตายได้ถ้าไม่รักษาทันที การรักษาโรครากเน่าคือการพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราและการปรับปรุงการระบายน้ำในพื้นดิน.

สำหรับการป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในมะพร้าว_ ควรรักษาพื้นที่ปลูกให้สะอาด_ ควบคุมความชื้นในดิน_ ตัดแต่งใบที่เป็นโรค_ และใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา

ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ สามารถป้องกันกำจัดโรคมะพร้าวจากเชื้อราต่างๆ
ไอเอส ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ที่พบปัญหาโรคเชื้อราต่างๆเช่นกัน

สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
อ่าน:3445
ระวัง!! โรคราสนิม ราน้ำค้าง ใบจุด ใบไหม้ ผลไหม้ ในต้นลิ้นจี่ สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
ระวัง!! โรคราสนิม ราน้ำค้าง ใบจุด ใบไหม้ ผลไหม้ ในต้นลิ้นจี่ สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
ระวัง!! โรคราสนิม ราน้ำค้าง ใบจุด ใบไหม้ ผลไหม้ ในต้นลิ้นจี่ สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
การใช้ Metalaxyl ในการฉีดพ่นป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ โรคใบจุด โรคเน่าดำ โรคราน้ำค้าง ราสนิม และโรคเชื้อราต่างๆ ในต้นลิ้นจี่มีประโยชน์มากที่สามารถช่วยให้การผลิตลิ้นจี่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ. Metalaxyl เป็นสารป้องกันกำจัดโรคที่มีฤทธิ์ออกฤทธิ์ต่อเชื้อราที่สามารถทำลายต้นลิ้นจี่ได้ ดังนั้นมีผลในการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่. การใช้ Metalaxyl ช่วยลดการเสียหายจากโรคและเพิ่มความเสถียรของการผลิต_ ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้และมีการจัดการสวนลิ้นจี่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้.

นอกจากนี้_ การใช้ Metalaxyl ยังช่วยลดการใช้สารเคมีอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ ทำให้เป็นวิธีการปลูกลิ้นจี่ที่ยังคำนึงถึงความยั่งยืนของการเกษตรในระยะยาว.

.
อัตราส่วนผสม เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
.
🔎สั่งซื้อยารักษาโรคพืช
เมทาแลคซิล ยารักษาโรคพืช #แก้โรคพืช #โรคใบไหม้ #โรคใบจุด #โรคพืช จากเชื้อราต่างๆ
สั่งซื้อทักแชท
.
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link.. .
» โทร 090-592-8614
.
» ซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. .
» ซื้อกับช้อปปี้ http://ไปที่..link.. .
» ซื้อกับTikTok http://ไปที่..link..
อ่าน:3287
คะน้า ใบจุด ใบเหลือง ใบไหม้ ราน้ำค้าง ในต้นผักคะน้า สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
คะน้า ใบจุด ใบเหลือง ใบไหม้ ราน้ำค้าง ในต้นผักคะน้า สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
คะน้า ใบจุด ใบเหลือง ใบไหม้ ราน้ำค้าง ในต้นผักคะน้า สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
การใช้ Metalaxyl ในการฉีดพ่นป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ โรคใบจุด โรคเน่าดำ โรคราน้ำค้าง สนิม และโรคเชื้อราต่างๆ บนต้นผักคะน้ามีประโยชน์มากมายในการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของผักคะน้าให้ดีขึ้น ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตรอินทรีย์และการเกษตรยั่งยืนในปัจจุบัน

หนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญของ Metalaxyl คือการป้องกันโรคใบไหม้ที่เป็นหนึ่งในโรคที่มีความเสียหายมากต่อผลผลิตของผักคะน้า โรคใบไหม้ทำให้ใบผักเหลืองเล็กลง และส่งผลให้ผลผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การใช้ Metalaxyl ช่วยในการป้องกันการระบาดของโรคใบไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผักคะน้าในปริมาณที่มากขึ้น

นอกจากนี้ Metalaxyl ยังมีความสามารถในการป้องกันและกำจัดโรคใบจุด โรคเน่าดำ โรคราน้ำค้าง สนิม และโรคเชื้อราต่างๆ ที่อาจจะทำให้ผักคะน้าเสียหายได้ โรคเชื้อราเหล่านี้สามารถทำให้ใบผักเน่าเสียหายลดลง และช่วยในการบรรจุแพคเกจผักคะน้าในสภาพที่ดี โดย Metalaxyl ช่วยในการป้องกันการเสียหายจากโรคเชื้อราเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในทางเศรษฐกิจ การใช้ Metalaxyl ในการป้องกันและกำจัดโรคในผักคะน้าช่วยในการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร โดยผลผลิตที่มีคุณภาพสูงจะมีตลาดซื้อขายที่ดี นอกจากนี้ยังช่วยในการลดการสูญเสียของผลผลิตที่เกิดจากโรคต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรสามารถเพิ่มกำไรได้มากขึ้น

ในสรุป Metalaxyl มีประโยชน์มากมายในการป้องกันและกำจัดโรคในผักคะน้า ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังช่วยในการลดการสูญเสียของผลผลิตที่เกิดจากโรคต่างๆ ทำให้ Metalaxyl เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและอนาคต.

.
อัตราส่วนผสม เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
.
🔎สั่งซื้อยารักษาโรคพืช
เมทาแลคซิล ยารักษาโรคพืช #แก้โรคพืช #โรคใบไหม้ #โรคใบจุด #โรคพืช จากเชื้อราต่างๆ
สั่งซื้อทักแชท
.
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..

.
» โทร 090-592-8614

.
» ซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับช้อปปี้ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับTikTok http://ไปที่..link..
อ่าน:3287
เตือน!! เกษตรกร ต้นงาขาว งาดำ ระวัง โรคใบไหม้ ใบจุด แอนแทรคโนส สร้างเสียหายได้มาก ป้องกันได้อย่างไร?
เตือน!! เกษตรกร ต้นงาขาว งาดำ ระวัง โรคใบไหม้ ใบจุด แอนแทรคโนส สร้างเสียหายได้มาก ป้องกันได้อย่างไร?
เตือน!! เกษตรกร ต้นงาขาว งาดำ ระวัง โรคใบไหม้ ใบจุด แอนแทรคโนส สร้างเสียหายได้มาก ป้องกันได้อย่างไร?
การใช้ Metalaxyl ในการฉีดพ่นเป็นวิธีการป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ โรคใบจุด โรคเน่าดำ โรคราน้ำค้าง โรคสนิม และโรคเชื้อราต่างๆ ในต้นงาขาวและงาดำมีประโยชน์มากมายสำหรับเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ที่มีรากฐานในการเศรษฐกิจของเรา

Metalaxyl เป็นสารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของโรคใบไหม้ โรคใบจุด โรคเน่าดำ โรคราน้ำค้าง โรคสนิม และโรคเชื้อราต่างๆ ในต้นงาขาวและงาดำ โดย Metalaxyl ช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากโรคพืชที่สามารถทำให้ผลผลิตลดลงได้

การใช้ Metalaxyl ในการป้องกันโรคพืชยังช่วยเพิ่มผลผลิตของงาขาวและงาดำในปริมาณที่ดี โรคใบไหม้ โรคใบจุด โรคเน่าดำ โรคราน้ำค้าง โรคสนิม และโรคเชื้อราต่างๆ สามารถทำให้ใบและลำต้นของต้นงาขาวและงาดำเสียหายลดลงได้ ทำให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น

นอกจากนี้ Metalaxyl ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากการป้องกันและกำจัดโรคพืชอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดการใช้สารเคมีอื่นๆ ที่มีต้นทุนสูง และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดของโรคพืช

ในทางอื่นๆ Metalaxyl ยังช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นงาขาวและงาดำ โดยลดปริมาณโรคพืชที่สามารถทำลายสภาพแวดล้อมและทำให้ผลผลิตสูงขึ้น

ดังนั้น การใช้ Metalaxyl ในการฉีดพ่นเป็นวิธีที่มีประโยชน์มากในการป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ โรคใบจุด โรคเน่าดำ โรคราน้ำค้าง โรคสนิม และโรคเชื้อราต่างๆ ในต้นงาขาวและงาดำ ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตงาขาวและงาดำที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นโดยตรง


.
อัตราส่วนผสม เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
.
🔎สั่งซื้อยารักษาโรคพืช
เมทาแลคซิล ยารักษาโรคพืช #แก้โรคพืช #โรคใบไหม้ #โรคใบจุด #โรคพืช จากเชื้อราต่างๆ
สั่งซื้อทักแชท
.
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link.. .
» โทร 090-592-8614
.
» ซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับช้อปปี้ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับTikTok http://ไปที่..link..
อ่าน:3293
เตือน!!เกษตร ปลูกมังคุด ระวัง!! เพลี้ยไฟ สร้างเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร??
เตือน!!เกษตร ปลูกมังคุด ระวัง!! เพลี้ยไฟ สร้างเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร??
เตือน!!เกษตร ปลูกมังคุด ระวัง!! เพลี้ยไฟ สร้างเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร??
สารอัลคาลอยด์ มาคา: ความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงในการป้องกันแมลงศัตรูพืช

สารอัลคาลอยด์ตรา มาคา เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน โดยใช้หลักการเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อผลิตสารอัลคาลอยด์ที่มีความเข้มข้นและประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ ในต้นมังคุด สารนี้มีประโยชน์มากมายและเป็นทางเลือกที่ดีในการจัดการกับศัตรูพืชโดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่มีความพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

หนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้สารอัลคาลอยด์ตรา มาคา น่าสนใจคือความไม่เจาะจงของวิธีการออกฤทธิ์ ซึ่งทำให้แมลงไม่สามารถปรับตัวต้านทานได้ เป็นไปได้ที่การใช้สารเคมีในระยะยาวจะทำให้แมลงดื้อยา และทำให้ยาที่ใช้ไม่ได้ผลต่อการกำจัดแมลง เมื่อใช้สารอัลคาลอยด์ตรา มาคา ไม่เพียงแต่สามารถป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการดื้อยาจากแมลงได้อีกด้วย

นอกจากนี้ สารอัลคาลอยด์ตรา มาคา ยังมีข้อดีในด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้ใช้ โดยไม่สร้างสารพิษตกค้างในดินและน้ำ เมื่อถูกใช้ในการจัดการแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคที่บริโภคผลไม้มังคุดที่ได้รับการป้องกันด้วยสารอัลคาลอยด์ตรา มาคา

ดังนั้น สารอัลคาลอยด์ตรา มาคา เป็นตัวเลือกที่ดีในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชในต้นมังคุด ที่นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูงแล้วยังเป็นปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนและมั่นคงที่สุด

.
ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
.
– เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilapavata lugens)
– เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก (Recilia dorsalis)
– เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Nephotettix spp.)
– เพลี้ยไฟ (Balliothrips biformis)
.
วิธีการใช้
.
– ป้องกันและกำจัด 50-100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน
– มีการระบาดมาก 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3 วัน
.
💲ราคา 470 บาท
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม

» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» Website: http://ไปที่..link..
.
» TikTok http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ ก็ได้นะ
.
» ซื้อกับช้อปปี้ที่ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับลาซาด้าที่ http://ไปที่..link..
อ่าน:3294
ระวัง!! เพลี้ยอ่อน..ในต้นข้าวโพด สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
ระวัง!! เพลี้ยอ่อน..ในต้นข้าวโพด สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
ระวัง!! เพลี้ยอ่อน..ในต้นข้าวโพด สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
สารอัลคาลอยด์ มาคา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช เพลี้ยอ่อนในต้นข้าวโพด โดยถูกสกัดจากธรรมชาติและผลิตขึ้นโดยใช้หลักการเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างพิถีพิถัน

การใช้สารอัลคาลอยด์ ตรา มาคา มีประโยชน์มากมายทั้งต่อผลผลิตของข้าวโพดและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้อดีที่สำคัญเมื่อเทียบกับสารเคมีทั่วไป โดยมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะเพลี้ยอ่อน ที่เป็นศัตรูที่รุนแรงและสามารถทำให้พืชเสียหายได้ในระยะเวลาสั้น การใช้สารอัลคาลอยด์ มาคา ช่วยลดความเสี่ยงในการเสียหายจากแมลงศัตรูพืชนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้สารอัลคาลอยด์ มาคา เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสารอัลคาลอยด์ ตรา มาคา สามารถป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อนในต้นข้าวโพดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชหรือสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การใช้สารอัลคาลอยด์ ตรา มาคา ยังสามารถป้องกันการดื้อยาที่เกิดจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานาน เนื่องจากมีความไม่เจาะจงในการออกฤทธิ์ ซึ่งทำให้แมลงไม่สามารถปรับตัวต้านทานต่อสารนี้ได้

สารอัลคาลอยด์มาคา มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ใช้ โดยไม่ตกค้างในดินและน้ำ และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้สารเคมีในการเกษตรกรรม ทำให้ผลผลิตข้าวโพดมีคุณภาพและปลอดภัยตลอดจนถึงขั้นตอนการบริโภคของผู้บริโภค ดังนั้น การใช้สารอัลคาลอยด์ มาคา เป็นวิธีที่ดีในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในการเพาะปลูกข้าวโพด และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด การใช้สารอัลคาลอยด์ มาคา ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชในต้นข้าวโพด

นั้นเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและปลอดภัยที่สุดสำหรับการเพาะปลูกข้าวโพด ดังนั้น การเลือกใช้สารอัลคาลอยด์ มาคา จึงเป็นการตัดสินใจที่แน่นอนสำหรับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเราในปัจจุบันและอนาคต ประเทศไทยจะมีผลผลิตข้าวโพดที่มีคุณภาพและปลอดภัยตลอดจนถึงขั้นตอนการบริโภคของผู้บริโภคอย่างแน่นอน สารอัลคาลอยด์ มาคา เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเสริมสร้างคุณภาพของข้าวโพดในประเทศไทยอย่างแน่นอน และเป็นทางเลือกที่ดีในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในการเพาะปลูกข้าวโพดในปัจจุบันและอนาคตของอาชีพเกษตรกรรมของเรา

นอกจากนี้ยังเป็นสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชที่มีคุณภาพและปลอดภัยที่สุดสำหรับการเพาะปลูกข้าวโพดในประเทศไทย ด้วยประสิทธิภาพที่สูงและความปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้บริโภค

.
ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
.
– เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilapavata lugens)
– เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก (Recilia dorsalis)
– เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Nephotettix spp.)
– เพลี้ยไฟ (Balliothrips biformis)
.
วิธีการใช้
.
– ป้องกันและกำจัด 50-100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน
– มีการระบาดมาก 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3 วัน
.
💲ราคา 470 บาท
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม

» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» Website: http://ไปที่..link..
.
» TikTok http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ ก็ได้นะ
.
» ซื้อกับช้อปปี้ที่ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับลาซาด้าที่ http://ไปที่..link..
อ่าน:3294
ระวัง!! เพลี้ย..ไฟ ในต้นแคนตาลูป สร้างความเสียหายได้มาก จัดการไดด้อย่างไร??
ระวัง!! เพลี้ย..ไฟ ในต้นแคนตาลูป สร้างความเสียหายได้มาก จัดการไดด้อย่างไร??
ระวัง!! เพลี้ย..ไฟ ในต้นแคนตาลูป สร้างความเสียหายได้มาก จัดการไดด้อย่างไร??
สารอัลคาลอยด์ตรา มาคา เป็นผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติที่ถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถันโดยใช้หลักการเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้ได้สารอัลคาลอยด์ที่มีความเข้มข้นและประสิทธิภาพสูง สารอัลคาลอยด์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟในต้นแคนตาลูป โดยมีข้อดีที่สำคัญคือการยับยั้งการดื้อยาของแมลงที่เกิดจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานาน

สารอัลคาลอยด์ตรา มาคา มีวิธีการออกฤทธิ์แบบไม่เจาะจง ทำให้แมลงไม่สามารถปรับตัวต้านทานได้ นอกจากนี้ยังไม่สร้างสารพิษตกค้างในดินและน้ำ ทำให้เป็นสารป้องกันแมลงที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค การใช้สารอัลคาลอยด์ตรา มาคา ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชช่วยลดการใช้สารเคมีในการเกษตร นำไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตที่ได้รับจากต้นแคนตาลูปอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการบริโภค ดังนั้น สารอัลคาลอยด์ตรา มาคา เป็นตัวเลือกที่ดีในการป้องกันแมลงศัตรูพืชในวงการเกษตร ทำให้ผู้ปลูกและผู้บริโภคได้รับประโยชน์มากมายในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตที่ได้มา.

.
ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
.
– เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilapavata lugens)
– เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก (Recilia dorsalis)
– เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Nephotettix spp.)
– เพลี้ยไฟ (Balliothrips biformis)
.
วิธีการใช้
.
– ป้องกันและกำจัด 50-100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน
– มีการระบาดมาก 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3 วัน
.
💲ราคา 470 บาท
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม

» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» Website: http://ไปที่..link..
.
» TikTok http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ ก็ได้นะ
.
» ซื้อกับช้อปปี้ที่ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับลาซาด้าที่ http://ไปที่..link..
อ่าน:3288
ระวัง!!! เพลี้ยหอย ในต้นลำไย สร้างเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร?
ระวัง!!! เพลี้ยหอย ในต้นลำไย สร้างเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร?
ระวัง!!! เพลี้ยหอย ในต้นลำไย สร้างเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร?
สารอัลคาลอยด์ มาคา: ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการป้องกันแมลงศัตรูพืช

สารอัลคาลอยด์ตรา มาคา เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้ได้เอาต์อัลคาลอยด์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยหอย ในต้นลำไยอย่างมีประสิทธิภาพ

ความพิเศษของสารอัลคาลอยด์ตรา มาคา อยู่ที่การทำให้แมลงไม่สามารถปรับตัวต้านทานได้ ซึ่งทำให้ป้องกันการดื้อยาที่เกิดจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในดินและน้ำ

การนำสารอัลคาลอยด์ตรา มาคา มาใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชในต้นลำไยนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างผลผลิตของลำไยที่มีคุณภาพ แต่ยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยสารอัลคาลอยด์ตรา มาคา การเพิ่มผลผลิตลำไยและลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ดังนั้น การใช้สารอัลคาลอยด์ตรา มาคา เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันและควบคุมแมลงศัตรูพืชในปัจจุบันและอนาคต

.
ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
.
– เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilapavata lugens)
– เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก (Recilia dorsalis)
– เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Nephotettix spp.)
– เพลี้ยไฟ (Balliothrips biformis)
.
วิธีการใช้
.
– ป้องกันและกำจัด 50-100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน
– มีการระบาดมาก 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3 วัน
.
💲ราคา 470 บาท
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม

» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» Website: http://ไปที่..link..
.
» TikTok http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ ก็ได้นะ
.
» ซื้อกับช้อปปี้ที่ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับลาซาด้าที่ http://ไปที่..link..
อ่าน:3288
อากาศร้อนและแห้งแล้ง ระวังเพลี้ยอ่อนถั่วฝักยาวระบาด
อากาศร้อนและแห้งแล้ง ระวังเพลี้ยอ่อนถั่วฝักยาวระบาด
อากาศร้อนและแห้งแล้ง ระวังเพลี้ยอ่อนถั่วฝักยาวระบาด
สารอัลคาลอยด์ ตรา มาคา เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติที่ได้รับการคัดสรรและผลิตด้วยหลักการเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้สารอัลคาลอยด์ที่มีความเข้มข้นและประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยอ่อน ในต้นถั่วฝักยาว

สารอัลคาลอยด์ ตรา มาคา มีวิธีการออกฤทธิ์ที่ไม่เจาะจงต่อแมลงศัตรูพืช ซึ่งทำให้แมลงไม่สามารถปรับตัวต้านทานต่อสารนี้ได้ เป็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชในต้นถั่วฝักยาว

ท่านที่ใช้สารอัลคาลอยด์ ตรา มาคา จะได้รับประโยชน์จากความปลอดภัย เนื่องจากสารนี้ไม่ตกค้างในดินและน้ำ ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการดื้อยาที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีในระยะยาว ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อการเกษตรอินทรีย์และการเกษตรที่ยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น การใช้สารอัลคาลอยด์ ตรา มาคา เป็นวิธีที่เหมาะสมและยั่งยืนในการจัดการกับแมลงศัตรูพืชในสวนผักและแปลงปลูกถั่วฝักยาว ทำให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในท้องตลาดแปรรูปและบริโภค ด้วยความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของสุขภาพของผู้บริโภคในท้องตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สารอัลคาลอยด์ ตรา มาคา กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบรรเทาปัญหาการทำลายของแมลงศัตรูพืชในสวนผักและแปลงปลูกถั่วฝักยาวอย่างยั่งยืนและปลอดภัยในระยะยาว

.
ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
.
– เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilapavata lugens)
– เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก (Recilia dorsalis)
– เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Nephotettix spp.)
– เพลี้ยไฟ (Balliothrips biformis)
.
วิธีการใช้
.
– ป้องกันและกำจัด 50-100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน
– มีการระบาดมาก 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3 วัน
.
💲ราคา 470 บาท
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม

» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» Website: http://ไปที่..link..
.
» TikTok http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ ก็ได้นะ
.
» ซื้อกับช้อปปี้ที่ http://ไปที่..link..
.
» ซื้อกับลาซาด้าที่ http://ไปที่..link..
อ่าน:3292
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 78 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
โรคราแป้ง ใน ทุเรียน ป้องกันกำจัด ด้วย ไอเอส และ FK-1
Update: 2566/02/28 11:15:54 - Views: 3295
ยาฆ่าเพลี้ย แมลงจำพวกปากดูด ใน มะเขือเทศ เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2566/03/13 11:45:38 - Views: 3290
โรคราสนิมขาวเบญจมาศ [ ใช้ ไอเอส + FK-1 ]
Update: 2564/08/09 04:38:26 - Views: 3292
ปุ๋ยทุเรียน คุณภาพสูง ทดแทนปุ๋ยเม็ด ยาแก้ ทุเรียนใบไหม้ โรคใบติด เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยทุเรียน หนอน
Update: 2565/05/02 06:04:58 - Views: 3291
ลิปสติก สารประกอบในลิปสติก อันตรายหรือไม่?
Update: 2565/11/16 14:10:18 - Views: 3286
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราน้ำค้าง ในกะเพรา ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/20 13:10:59 - Views: 3303
การป้องกันกำจัด โรคกิ่งแห้งในมะม่วง ด้วยสารอินทรีย์
Update: 2566/01/17 07:06:57 - Views: 3299
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคพืชที่เกิดในหน้าฝน ใบจุด ราสนิม ราน้ำค้าง ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/07/12 11:24:00 - Views: 3288
ขั้นตอนการปลูกข้าวโพดหวาน วิธีปลูกข้าวโพด การให้น้ำข้าวโพดหวาน
Update: 2563/12/27 09:37:25 - Views: 3328
ถั่วลิสง โตไว ใบเขียว เม็ดใหญ่ ผลผลิตดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่าเพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
Update: 2566/05/03 10:49:07 - Views: 3302
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบจุดตากบ ในพริก ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 100%
Update: 2565/12/19 12:29:04 - Views: 3300
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบไหม้ ในมะเขือ ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/04 14:09:48 - Views: 3294
ปุ๋ยสำหรับมันฝรั่ง FK-1 เร่งโตไว ใบเขียวด้วยไนโตรเจน เร่งรากเร่งดอก ด้วยฟอสฟอรัส เร่งผลโตน้ำหนักดี ด้วยโพแทสเซียม
Update: 2566/10/20 19:02:15 - Views: 3294
หนอนทานตะวัน หนอนเจาะดอกทานตะวัน หนอนต่างๆ ฉีดพ่น ไอกี้-บีที
Update: 2564/09/21 23:16:10 - Views: 3293
การใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง ศัตรูพืชสำหรับต้นลำไย
Update: 2567/02/26 10:23:51 - Views: 3296
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราสนิม ในกัญชา กัญชง ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/21 12:16:40 - Views: 3307
ต้นปาล์มน้ำมัน ใบไหม้ ใบจุด ลำต้นเน่า ผลเน่า โรคบลาส รากเน่า ใบแห้ง โรคราต่างๆ ป้องกันและกำจัดด้วย ไอเอส และปุ๋ย FK-T
Update: 2567/03/19 11:15:04 - Views: 3291
โรคลำต้นเน่า (Stem Rot Disease) โรคข้าวลำต้นเน่า
Update: 2564/08/20 00:08:40 - Views: 3307
โรคอ้อยใบไหม้ โรคใบจุดอ้อย ใบขีดสีน้ำตาล โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส1 หยุดโรค + FK-1 ฟื้นฟู บำรุง สร้างภูมิคุ้มกันโรค 1ชุด ใช้ได้ 5ไร่
Update: 2564/08/28 04:17:47 - Views: 3298
รับมือวิกฤตปุ๋ยแพงในภาวะสงคราม: การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ สำหรับมันสำปะหลัง
Update: 2566/02/02 07:25:21 - Views: 3289
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022