[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
โรคใบจุดในผักกาดขาว: วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสวนผักของคุณ
โรคใบจุดในผักกาดขาว: วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสวนผักของคุณ
โรคใบจุดในผักกาดขาวเป็นโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราที่เข้าทำลายใบของผักกาดขาว โรคนี้สามารถทำให้ใบพืชเป็นสีน้ำตาลหรือดำ ๆ และมีจุดโทษทำให้ใบเน่าและร่วงลงจากต้น โรคนี้สามารถระบาดได้เร็วมากในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและอุณหภูมิสูง ส่งผลให้ผลผลิตลดลงได้มากถ้าไม่มีการจัดการในการป้องกันหรือรักษาโรคนี้

วิธีในการป้องกันและรักษาโรคใบจุดในผักกาดขาว:

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicides): หากโรคได้รับการระบาดมาก ควรใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมโรคนี้

การหมั่นสังเกตุและตรวจสอบประจำ: ตรวจสอบผักกาดขาวของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบการแสดงอาการของโรค หากพบอาการที่คล้ายโรคใบจุด ควรทำการกำจัดใบที่เป็นโรคและทำลายเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อไป

การให้ปุ๋ยและดูแลอื่น ๆ: ให้พืชได้รับสารอาหารที่เพียงพอและให้ดูแลสภาพแวดล้อมในสวน เช่น การให้พืชได้รับพื้นที่เพียงพอในการโปร่งแสงและอากาศถ่ายเทดี

โรคใบจุดในผักกาดขาวเป็นโรคที่สามารถควบคุมได้ด้วยการตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสวนของคุณอย่างสม่ำเสมอและระมัดระวังตลอดเวลาเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนี้.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคผักกาดขาว จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
การรับมือกับโรครากเน่ายอดเน่าในสับปะรด: วิธีป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในสับปะรด
การรับมือกับโรครากเน่ายอดเน่าในสับปะรด: วิธีป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในสับปะรด
โรครากเน่ายอดเน่าในสับปะรดเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยในการปลูกสับปะรด โรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดิน โดยทำให้รากและยอดของต้นสับปะรดเน่าทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ยากและอาจตายได้ สาเหตุหลักของโรคนี้มักเกิดจากการรดน้ำมากเกินไปหรือน้ำขังที่ดินรากต้นสับปะรด

การป้องกันและจัดการกับโรครากเน่ายอดเน่าในสับปะรดได้ดังนี้:

การรดน้ำ: ควรรักษาความชื้นในดินให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการรดน้ำมากเกินไปทำให้ดินแฉะและไม่มีการถ่ายเทน้ำออกไปนอกได้

การระบายน้ำ: ตรวจสอบระบบระบายน้ำในพื้นที่ปลูกสับปะรด เพื่อป้องกันการขังน้ำในบริเวณราก

การใช้วัสดุป้องกัน: การใช้วัสดุป้องกันเชื้อราที่วางรากเป็นวิธีที่ดี เช่น ใช้วัสดุป้องกันราก (Root barrier) เพื่อป้องกันการขยายของรากเน่า

การใช้วิธีการอินทรีย์ :ในการควบคุมโรครากเน่ายอดเน่าในสับปะรด

การดูแลสับปะรดอย่างระมัดระวังและตรวจสอบโรคอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรครากเน่ายอดเน่าในสับปะรดได้มาก

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคสับปะรด จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
การป้องกันและควบคุมเพลี้ยในต้นมะเขือเทศ เมื่อพบต้องเร่งป้องกันกำจัด
การป้องกันและควบคุมเพลี้ยในต้นมะเขือเทศ เมื่อพบต้องเร่งป้องกันกำจัด
เพลี้ยทำลายต้นมะเขือเทศได้และมักจะเป็นปัญหาที่พบบ่อยในการปลูกพืชเหล่านี้ มีหลายชนิดของเพลี้ยที่สามารถทำลายมะเขือเทศได้ บางชนิดที่พบบ่อยได้แก่เพลี้ยหอย เพลี้ยกระโดด เพลี้ยแป้ง

การป้องกันและควบคุมเพลี้ยในต้นมะเขือเทศสามารถทำได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้:

การใช้สารเคมี: สารเคมีเช่น พิริมิฟอส (Pyrethroids) หรือนีโอนิคโตริโดม (Neonicotinoids) สามารถใช้ควบคุมเพลี้ยได้ แต่ต้องใช้ตามคำแนะนำและอัตราที่ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์ และต้องระมัดระวังในการใช้สารเคมีในสวนผัก.

การใช้สารชีวภาพ: สามารถใช้สารชีวภาพ เช่น บีที (Bacillus thuringiensis) หรือแตนเขียน (Neem oil) ที่มีคุณสมบัติทำลายเพลี้ยแต่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในสวนผัก.

การใช้วิธีบำบัดดิน: ทำการปรับปรุงดินในสวนผักเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการขยายพันธุ์ของเพลี้ย.

การตรวจสอบและกำจัดเพลี้ยเสมอ: ตรวจสอบต้นมะเขือเทศอย่างสม่ำเสมอและถ้าพบเพลี้ยในระดับน้อย ให้ใช้มือละเมิดตัวเพลี้ยทิ้ง หรือใช้ฟองน้ำแรงดันสูง (High-pressure water spray) เพื่อล้างเพลี้ยออกจากต้นมะเขือเทศ.

การใช้วิธีผสมผสานของการควบคุมและการป้องกันจะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยในสวนผักของคุณได้.

.
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งในต้นมะเขือเทศ ทำได้โดยการตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจพบเพลี้ย เร่งใช้ยาฉีดพ่น เพื่อป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายมากขึ้น
.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยต่างๆ ในต้นมะเขือเทศ
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
.
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3288
วิธีป้องกันและควบคุมเพลี้ยศัตรูพืช ในแตงไทย
วิธีป้องกันและควบคุมเพลี้ยศัตรูพืช ในแตงไทย
เพลี้ยเป็นศัตรูพืชที่พบได้บ่อยในแตงไทยและสามารถทำให้พืชเสียหายได้หากไม่ได้รับการควบคุมให้ถูกวิธี มีหลายชนิดของเพลี้ยที่เป็นศัตรูแตงไทยได้แก่:

เพลี้ยกระโดดดำ (Aphis gossypii): มีสีดำหรือสีเขียว ทำให้ใบแตงถูกมีลักษณะเคลือบด้วยสิ่งสีดำ (sooty mold) เพราะมีสารต่อมไอน้ำที่เพลี้ยปล่อยออกมา.

เพลี้ยกระโดดขาว (Bemisia tabaci): เพลี้ยนี้มีสีขาวและอาจมีสีเขียวหรือเหลืองบางตัว. เพลี้ยชนิดนี้สามารถนำเชื้อราไวรัสมาติดเข้าไปในพืชและทำให้แตงไทยเป็นโรค.

เพลี้ยไก่ (Aleyrodidae): เพลี้ยชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับเพลี้ยกระโดดขาว แต่มีขนาดใหญ่กว่า สามารถทำให้ใบและผลแตงไทยดูหมอนเหมือนมีคราบน้ำก๊าซ.

เพลี้ยอ่อน (Thrips): นอกจากเพลี้ยแล้ว โรคพืชเกิดจากเพลี้ยอ่อนก็มีส่วนนึงที่ทำให้ใบและผลแตงไทยเสียหาย. เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงที่มีลักษณะเล็กและยากจับตัว เขามักเจอในกลุ่มใบ ดอก และผลพืช.

การควบคุมเพลี้ยในแตงไทยสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้สารเคมีเพลี้ย การใช้แตนเจียมสำหรับการควบคุมเพลี้ยชนิดนี้ การใช้สารชีวภาพ เช่น บีที (Bacillus thuringiensis) หรือการใช้วิธีผสมผสานระหว่างวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดการเสี่ยงต่อการดื้อยาของเพลี้ย. แนะนำให้ปฏิบัติการควบคุมเพลี้ยตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรในพื้นที่ของคุณ.
.
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งในต้นน้อยหน่าง ทำได้โดยการตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจพบเพลี้ย เร่งใช้ยาฉีดพ่น เพื่อป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายมากขึ้น
.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยต่างๆ ในต้นแตงไทย
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
.
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3287
การป้องกันและควบคุมเพลี้ยแป้งในน้อยหน่า
การป้องกันและควบคุมเพลี้ยแป้งในน้อยหน่า
เพลี้ยแป้งเป็นแมลงที่สามารถคาบเชื้อโรคและทำให้พืชที่ทำลายเสียหายได้ ขนาดเล็กมาก พวกเพลี้ยแป้งสามารถระบาดไปยังพืชอื่นๆ ได้ด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากพวกเพลี้ยแป้งสามารถสามารถทำลายพืชโดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชและปล่อยสารกัดกร่อนที่สามารถทำให้พืชเสียหายได้ นอกจากนี้ เพลี้ยแป้งยังเป็นพาหะในการแพร่กระจายโรคพืชต่างๆ ด้วย.

การควบคุมเพลี้ยแป้งมักเริ่มจากการตรวจสอบสวนของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุการระบาดของเพลี้ยแป้ง

วิธีการต่อไปนี้เพื่อควบคุมเพลี้ยแป้ง:

การใช้น้ำฉีดพ่น: ใช้น้ำฉีดพ่นเพลี้ยแป้งด้วยน้ำแรงดันสูงเพื่อล้างพวกเขาออกจากพืช.

การใช้สารเคมี: มีสารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อเพลี้ยแป้งที่สามารถใช้ได้_ เช่น อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) หรือมาลาไทออน (malathion) แต่ควรใช้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบ.

การใช้แตนเต็มแทนเรียกเกลือ: แตนเต็มแทนเรียกเกลือเป็นวิธีการธรรมชาติที่สามารถช่วยในการควบคุมเพลี้ยแป้ง โดยการโรยเกลือที่ไม่มีไอโอดีนบนใบพืชที่มีเพลี้ยแป้ง.

การใช้ศัตรูธรรมชาติ: การใช้แตนเต็มแทนเรียกศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเต็มแทนเรียกแมลงจิ้งหรีด หรือการเปิดที่รูเพื่อให้นกเข้ามาล่าเพลี้ยแป้ง.

ควรระวังอย่าให้เพลี้ยแป้งระบาดเนื่องจากสามารถทำให้พืชเสียหายอย่างรวดเร็ว การควบคุมเพลี้ยแป้งอย่างสม่ำเสมอและระวังก่อนที่จะเกิดระบาดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความเสียหายให้กับพืชของคุณ
.
การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งในต้นน้อยหน่าง ทำได้โดยการตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจพบเพลี้ย เร่งใช้ยาฉีดพ่น เพื่อป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายมากขึ้น
.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยต่างๆ ในต้นน้อยหน่า
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อมาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3286
แนวทางป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ในมันสำปะหลัง: การรับมือกับภัยคุกคามในการผลิตมันสำปะหลัง
แนวทางป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ในมันสำปะหลัง: การรับมือกับภัยคุกคามในการผลิตมันสำปะหลัง
โรคใบไหม้ในมันสำปะหลังหรือ "Late Blight" หรือ "Phytophthora infestans" เป็นโรคพืชที่รุนแรงและสามารถทำให้เกิดความเสียหายในการผลิตมันสำปะหลังได้มาก โรคนี้ส่วนใหญ่พบในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิค่อนข้างเย็น เช่น ในฤดูฝนหรือในภูมิภาคที่มีอากาศเย็นๆ เช่นภาคเหนือของประเทศไทย โรคใบไหม้สามารถระบาดได้รวดเร็วและสามารถทำให้มันสำปะหลังตายได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าไม่มีการควบคุมทันที

อาการของโรคใบไหม้ในมันสำปะหลังรวมถึงการเกิดจุดสีน้ำเงินหรือดำบนใบ โดยเฉพาะบริเวณขอบของใบ ทำให้ใบเน่าและตกหล่นลงจากต้น ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น จะแพร่กระจายไปยังต้นอื่นๆ และสามารถทำให้โรคระบาดไปยังต้นอื่นๆในสวนมันสำปะหลังได้

การควบคุมโรคใบไหม้ในมันสำปะหลังมีหลายวิธี เช่น การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เหมาะสม การให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้น้ำขังที่โคนต้น และการควบคุมวัชพืชที่อาจทำให้มีความชื้นสูงในสวนมันสำปะหลัง เป็นต้น

การป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในต้นมันสำปะหลัง ทำได้โดยการตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจพบโรค เร่งใช้ยาฉีดพ่น เพื่อป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายมากขึ้น
.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคมันสำปะหลัง จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3292
โรครากเน่าโคนเน่าในต้นส้มเขียวหวาน: สาเหตุ อาการ และวิธีการป้องกันและรักษา
โรครากเน่าโคนเน่าในต้นส้มเขียวหวาน: สาเหตุ อาการ และวิธีการป้องกันและรักษา
โรคราเน่าโคนเน่าในต้นส้มเขียวหวานเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการเพาะปลูกส้มเขียวหวานและส้มอื่นๆ โรคนี้เป็นผลมาจากเชื้อราที่ชื่อว่า Phytophthora spp. ซึ่งสามารถเข้าทำลายระบบรากของต้นส้มได้ โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ชื้น ๆ และมีระบบรากที่ไม่ดีเนื่องจากน้ำขังหรือระบบรากถูกทำลายเนื่องจากน้ำขังหรือดินที่ไม่ดี.

วิธีการป้องกันและจัดการกับโรครากเน่าโคนเน่าในต้นส้ม:

การใช้วัสดุป้องกันกำจัดโรค: ใช้ฟางข้าวหรือวัสดุป้องกันกำจัดโรคอื่น ๆ บนพื้นดินเพื่อป้องกันการสัมผัสของต้นส้มกับดินที่มีเชื้อรา.

การใช้สารป้องกันกำจัดโรค: หากโรคราเน่าโคนเน่าเริ่มแสดงอาการ ใช้สารป้องกันกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อรา Phytophthora spp.

การตัดแต่งทรงพุ่ม: ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกเพื่อลดการแพร่เชื้อรา.

การระบายน้ำ: ให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ปลูกในกรณีที่มีน้ำขัง.

การหมั่นสังเกตอาการ: ตรวจสอบต้นส้มอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบว่ามีโรครากเน่าโคนเน่าหรือไม่ และต้องทำการรักษาทันทีหากพบอาการของโรค.

หากโรคราเน่าโคนเน่ามีอาการรุนแรงมาก ควรปรึกษากับนักวิชาการทางการเกษตรหรือสถาบันวิจัยทางการเกษตรในพื้นที่ของคุณเพื่อขอคำแนะนำและการดูแลรักษาเพิ่มเติม.

การป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในต้นส้มเขียวหวาน ทำได้โดยการตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจพบโรค เร่งใช้ยาฉีดพ่น เพื่อป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายมากขึ้น
.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคส้มเขียวหวาน จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3285
วิธีการและเคล็ดลับในการดูแลดาวเรือง : ป้องกันและรักษาโรคดอกเน่าในดอกดาวเรือง
วิธีการและเคล็ดลับในการดูแลดาวเรือง : ป้องกันและรักษาโรคดอกเน่าในดอกดาวเรือง
โรคดอกเน่าในดอกดาวเรืองเป็นโรคพืชที่ส่งผลกระทบต่อดอกดาวเรือง (Orchid) โดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากเชื้อราที่ติดมากับดอกบ โรคนี้สามารถรุนแรงมากถึงขนาดทำให้ดอกดาวเรืองตายได้ ดังนั้นการดูแลรักษาและป้องกันโรคดอกเน่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง นี่คือวิธีที่สามารถใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคดอกเน่าในดอกดาวเรือง:

การรักษาความสะอาด:รักษาความสะอาดโดยการกำจัดส่วนที่มีอาการเน่าทิ้งให้หมด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังดอกอื่นๆในช่อ

การให้น้ำ:ให้น้ำในปริมาณที่พอเหมาะและหลีกเลี่ยงการให้น้ำเยอะเกินไป เพราะน้ำท่วมขังสามารถส่งเสริมการเจริญของเชื้อรา

การควบคุมความชื้น:ให้ระบบระบายอากาศดีและลดความชื้นในสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในที่ที่ปราศจากแสงแดดและมีความชื้นสูง

การให้ปุ๋ย:ให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมที่เหมาะสม และไม่ให้ปุ๋ยมากเกินไป เพราะการให้ปุ๋ยมากเกินไปอาจทำให้ดอกดาวเรืองอ่อนแอและไม่ต้านทานโรคได้.

การให้แสง:ให้แสงพอเหมาะและลดการติดน้ำค้างในช่วงเช้าหรือตอนค่ำ เพราะน้ำค้างสามารถเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นการเจริญของเชื้อรา.

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicides): ในกรณีที่โรคดอกเน่ามีความรุนแรงมาก สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคนี้ได้ แต่ควรใช้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและผู้รับรองทางด้านการเกษตร.

การดูแลรักษาดอกดาวเรืองให้เป็นสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคดอกเน่า ควรตรวจสอบดอกอย่างสม่ำเสมอและทำความสะอาดสวนหรือพื้นที่ปลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคดอกเน่าในดอกดาวเรือง.

การป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในดอกดาวเรือง ทำได้โดยการตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจพบโรค เร่งใช้ยาฉีดพ่น เพื่อป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายมากขึ้น
.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคดอกดาวเรือง จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
อ่าน:3286
การรับมือกับหนอนเจาะเมล็ดในทุเรียน: วิธีป้องกันและควบคุมศัตรูพืชที่อาจทำลายเมล็ดทุเรียนของคุณ
การรับมือกับหนอนเจาะเมล็ดในทุเรียน: วิธีป้องกันและควบคุมศัตรูพืชที่อาจทำลายเมล็ดทุเรียนของคุณ
หนอนเจาะเมล็ดเป็นศัตรูพืชที่สามารถทำลายเมล็ดทุเรียน ซึ่งอาจทำให้เมล็ดเสียหายและผลผลิตลดลงได้

ชนิดของหนอน: หนอนที่เจาะเมล็ดทุเรียนมักเป็นหนอนตัวเล็กขนาดเล็ก มีลักษณะหลายชนิด เช่น หนอนเจาะเมล็ดลายหิน (Cryptophlebia ombrodelta) หรือหนอนเจาะเมล็ดไชเท้าน้ำฝน (Conopomorpha cramerella) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความสูญเสียเมล็ดทุเรียนในสวน.

ความเสียหาย: หนอนเจาะเมล็ดจะทำลายเมล็ดทุเรียนโดยเจาะลงไปในเมล็ดและกัดทานเนื้อเมล็ด ทำให้เมล็ดเสียหายและไม่สามารถงอกได้ นอกจากนี้ การทำลายของหนอนยังเป็นทางนำให้เชื้อราและแบคทีเรียเข้าทำลายเมล็ดเพิ่มขึ้นได้.

การควบคุม: การควบคุมหนอนเจาะเมล็ดในทุเรียนสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่นการใช้สารเคมีที่เหมาะสม การใช้สารอินทรีย์ การใช้กับดักดั้งหรือกับดักกาวที่วางไว้ในสวนเพื่อจับหนอน การตัดและทำลายเมล็ดที่มีร่องรอยการทำลาย และการจัดการที่ดีในการเก็บเกี่ยวผลผลิต.

การควบคุมหนอนเจาะเมล็ดเป็นส่วนสำคัญในการรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของการเพาะปลูกทุเรียน การจัดการที่เหมาะสมและเชิงอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหนอนเจาะเมล็ดในทุเรียนได้มาก.

.
การป้องกันและกำจัดหนอนในพืช ทำได้โดยการตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจหนอนศัตรูพืช เร่งใช้ยาฉีดพ่น เพื่อป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายมากขึ้น
.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนเจาะเมล็ด ในทุเรียน
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3294
การกำจัดหนอนที่รบกวนพืชทุกชนิดสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ ตามลักษณะของหนอนและพืชที่ถูกทำลาย
การกำจัดหนอนที่รบกวนพืชทุกชนิดสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ ตามลักษณะของหนอนและพืชที่ถูกทำลาย
การกำจัดหนอนที่รบกวนพืชทุกชนิดสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ ตามลักษณะของหนอนและพืชที่ถูกทำลาย

วิธีการกำจัดหนอนในพืชทุกชนิดที่คุณสามารถลองใช้:

การใช้สารเคมี:

ใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อหนอน เช่น พิริมิฟอส-เมทิล คลอร์พีรีฟอส แลมบ์ดาไซด์ ฟิโพรนิล ฯลฯ โดยทำตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากของสารเคมี และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ควรสลับใช้สารเคมีเพื่อป้องกันการดื้อยาของหนอน

การใช้วิธีชีวภาพ:

ใช้เชื้อราบาซิลลัสไทูริงเจนิส (Bacillus thuringiensis) ซึ่งเป็นสารชีวภาพที่ถูกต้องในการกำจัดหนอนแมลงวันและหนอนผีเสื้อ
ใช้แตนเนียเลา (Trichogramma) ซึ่งเป็นแมลงมวนที่สามารถกินไข่ของหนอนผีเสื้อ
ใช้แมลงพาหะเช่น เพลี้ยกระโดด หรือมดเพื่อกินไข่หรือตัวอ่อนของหนอน

การใช้วิธีการทางกล:

ใช้ตาข่ายกันแมลงวันหรือกับดักกาวสีเหลืองเพื่อดักจับหนอนแมลงวัน
ใช้วิธีการตัดแต่งพืชโดยตัดต้นหรือใบที่มีการทำลายออก เพื่อลดโอกาสให้หนอนมีที่อยู่
ใช้กับดักแสง UV ในการดักจับหนอนชอนใบหรือหนอนผีเสื้อที่มีการกลายพันธุ์ใกล้พื้นผิวดิน

การใช้สมุนไพร:

ใช้สมุนไพรเช่น ข่า กระเทียม พริกไทย หอมแดง เป็นต้น โดยผสมน้ำและใช้พ่นพืชเพื่อไล่หนอน

การบำรุงและดูแลพืช:

ให้พืชมีสุขภาพดีโดยให้ปุ๋ย_ น้ำ_ และการดูแลรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้พืชแข็งแรงและต้านทานต่อโรคและแมลง
ควรจะเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและพืชที่คุณปลูก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการกำจัดหนอนในพืชของคุณ

การป้องกันและกำจัดหนอนในพืช ทำได้โดยการตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อตรวจหนอนศัตรูพืช เร่งใช้ยาฉีดพ่น เพื่อป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายมากขึ้น
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนศัตรูพืช ในพืชทุกชนิด

สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..

หรือ โทร 090-592-8614

ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3295
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 76 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
ยาฆ่าเพลี้ย แมลงจำพวกปากดูด ใน ถั่วเหลือง และพืช ทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)
Update: 2566/04/27 12:05:54 - Views: 3286
โรคกัญชาใบไหม้ โรคกัญชงใบไหม้ โรครากัญชา โรครากัญชง โรคกัญชาใบจุด โรคราสนิมกัญชา
Update: 2564/08/09 11:05:25 - Views: 3329
ประโยชน์ของการปลูกพืชผสมผสานระหว่าง มันสำปะหลัง กับ พืชตระกูลถั่ว
Update: 2566/04/26 13:57:33 - Views: 3503
โรคมันสำปะหลังจากเชื้อ ใบไหม้ ใบจุด ใช้ไอเอส เร่งหัวมันสำปะหลังเร่งเปอร์เซ็นต์แป้ง ใช้ FK3C
Update: 2563/04/11 13:24:47 - Views: 3287
โรคราสีชมพูในลองกอง
Update: 2564/03/30 09:15:52 - Views: 3305
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าไรแดง ในดอกกล้วยไม้ และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/01 12:22:47 - Views: 3297
อ้อย โตไว ใบเขียว ลำใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/04/04 11:41:56 - Views: 3290
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคดอกกระถิน ในต้นข้าว ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/05 10:51:20 - Views: 3293
กำจัดวัชพืชในสวนอะโวคาโด้ด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
Update: 2567/02/13 09:10:15 - Views: 3297
ถั่วลิสง โตไว ใบเขียว น้ำหนักดี ฉีดพ่น ปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
Update: 2566/03/22 11:04:09 - Views: 3296
ยากำจัดโรคราแป้ง ใน แตงโม โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด (ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
Update: 2566/06/07 11:08:06 - Views: 3286
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบจุด ใน กวางตุ้ง ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/10 10:28:04 - Views: 3291
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าไรแดง ในดอกดาวเรือง และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/28 12:28:07 - Views: 3298
การป้องกันและจัดการเพลี้ยในต้นมะละกอ: วิธีการที่มีประสิทธิภาพ
Update: 2566/11/22 13:34:38 - Views: 3301
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ แก้ปัญหาพืชที่ดูดกินอาหารทางรากได้ไม่ดี เนื่องจากดินไม่ดี - ฟาร์มเกษตร
Update: 2563/06/03 14:48:23 - Views: 3296
ระวัง หนอนเจาะฝักมะขาม ในมะขาม
Update: 2564/09/06 21:25:45 - Views: 3309
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนกระทู้ ใน ดอกบัว และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/15 15:44:02 - Views: 3300
ต้นงา ใบไหม้ ใบจุด ใบเหลือง ราแป้ง ยอดดำ เชื้อราต่างๆ ป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟู ด้วยปุ๋ย FK-T
Update: 2567/04/08 13:21:16 - Views: 3300
ปุ๋ยน้ำ สำหรับ มันสำปะหลัง FK-1 ประสิทธิภาพสูง มันสำปะหลังโตไว ใบเขียว แข็งแรง ต้านทานต่อโรค
Update: 2565/12/04 06:46:57 - Views: 3289
เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของดอกเข็มด้วยปุ๋ยสตาร์เฟอร์ สูตร 10-40-10+3 MgO: ความลับในการเร่งการออกดอกและรากของต้นดอกเข็ม
Update: 2567/02/12 14:05:50 - Views: 3318
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022