[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
แตงกวา โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
แตงกวา โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
พืชมีความสำคัญต่อโลกของเราเนื่องจากพวกมันให้ออกซิเจนที่เราหายใจและเป็นอาหารที่เรากิน หากไม่มีพวกเขา สิ่งมีชีวิตบนโลกก็จะไม่มีอยู่จริง พืชต้องการสารอาหารบางชนิดในการเจริญเติบโตและเจริญเติบโต หนึ่งในนั้นคือกรดอะมิโน กรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนและมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ในบทความนี้จะกล่าวถึงกรดอะมิโนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด ที่ช่วยในการผลิตฮอร์โมนพืชในแตงกวา ทำให้เกิดการสร้างและขยายเซลล์เนื้อเยื่อ และพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของพืชให้เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

กรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด ได้แก่ อะลานีน อาร์จินีน แอสพาราจีน กรดแอสปาร์ติก ซีสเทอีน กรดกลูตามิก กลูตามีน ไกลซีน ฮิสทิดีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ไลซีน เมไทโอนีน ฟีนิลอะลานีน โพรลีน ซีรีน ธรีโอนีน และวาลีน กรดอะมิโนเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตของพืช และต้องจัดหาผ่านทางดินหรือด้วยวิธีอื่นๆ

แตงกวาเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากกรดอะมิโน กรดอะมิโนช่วยในการผลิตฮอร์โมนพืชที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของแตงกวา ฮอร์โมนที่สร้างจากกรดอะมิโนในแตงกวาทำให้เกิดการสร้างและขยายเซลล์เนื้อเยื่อ ส่งผลให้ส่วนต่างๆ ของพืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

หากต้องการใช้กรดอะมิโนในการเจริญเติบโตของพืชสามารถผสมน้ำฉีดพ่นได้ สำหรับผักควรใช้ 10-20 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับนาข้าว พืชไร่ และไม้ผล ควรใช้ 20-40 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร หากใช้ระบบน้ำหยด ควรผสม 500 มล. ต่อ 1 ไร่

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าควรฉีดพ่นกรดอะมิโนเดือนละ 2 ครั้ง แต่ไม่ควรฉีดพ่นในช่วงที่พืชออกดอก ในช่วงที่พืชออกดอก การใช้กรดอะมิโนอาจทำให้ดอกร่วง ซึ่งอาจทำให้ผลผลิตลดลงได้

โดยสรุป กรดอะมิโนจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช และกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด ได้แก่ อะลานีน อาร์จินีน แอสพาราจีน กรดแอสปาร์ติก ซีสเตอีน กรดกลูตามิก กลูตามีน ไกลซีน ฮิสทิดีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ไลซีน เมไทโอนีน ฟีนิลอะลานีน โพรลีน ซีรีน ธรีโอนีน และวาลีน เมื่อใช้อย่างถูกวิธี กรดอะมิโนสามารถช่วยในการสร้างฮอร์โมนพืชในแตงกวา ทำให้เกิดการสร้างและขยายเซลล์เนื้อเยื่อ และพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของพืชให้เติบโตได้อย่างเต็มที่ หากต้องการใช้กรดอะมิโนในการเจริญเติบโตของพืช สามารถผสมกับน้ำฉีดพ่นได้ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ใช้กรดอะมิโนในช่วงที่พืชออกดอก

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
สตอเบอร์รี่ โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
สตอเบอร์รี่ โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
เช่นเดียวกับมนุษย์ พืชต้องการสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนา ในบรรดาสารอาหารที่จำเป็นเหล่านี้ กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในชีวิตของพืช กรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนที่จำเป็นต่อการทำงานต่างๆ ในพืช รวมถึงการผลิตฮอร์โมนและการพัฒนาเนื้อเยื่อ ในบทความนี้เราจะพูดถึงกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด โดยมุ่งเน้นที่กรดอะมิโนเหล่านี้สามารถช่วยการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่ได้อย่างไร

มีกรดอะมิโน 20 ชนิดที่สร้างโปรตีนจากพืช แต่มีเพียง 18 ชนิดเท่านั้นที่ถือว่าจำเป็น กรดอะมิโนเหล่านี้พืชไม่สามารถสังเคราะห์ได้ และต้องได้รับจากแหล่งภายนอก เช่น ดินหรือปุ๋ย กรดอะมิโนจำเป็น 18 ชนิด ได้แก่ อะลานีน อาร์จินีน แอสพาราจีน กรดแอสปาร์ติก ซีสเตอีน กรดกลูตามิก ลูตามีน ไกลซีน ฮิสทิดีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ไลซีน เมไทโอนีน ฟีนิลอะลานีน โพรลีน ซีรีน ธรีโอนีน และวาลีน

ในบรรดากรดอะมิโนเหล่านี้ มีกรดอะมิโนบางชนิดที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอร์รี ตัวอย่างเช่น กลูตามีนจำเป็นสำหรับการผลิตไซโตไคนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชที่ส่งเสริมการแบ่งเซลล์และเพิ่มจำนวนเซลล์โดยการให้กลูตามีนแก่พืช เราสามารถกระตุ้นการสร้างใหม่และเพิ่มจำนวนเซลล์เนื้อเยื่อในสตรอเบอร์รี่ ซึ่งนำไปสู่พืชที่ใหญ่และแข็งแรง

กรดอะมิโนที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งสำหรับการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่คือฮิสทิดีน ฮิสทิดีนมีส่วนในการผลิตเอทิลีน ซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชที่กระตุ้นการสุกของผลไม้ โดยการให้ฮิสทิดีนแก่พืช เราสามารถกระตุ้นการพัฒนาของผลสตรอเบอรี่ได้ สิ่งนี้นำไปสู่ผลเบอร์รี่ที่หวานและอร่อยยิ่งขึ้น

การใช้กรดอะมิโนเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่ สามารถผสมน้ำฉีดพ่นหรือเติมลงในระบบน้ำหยด ปริมาณจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผลและขนาดของพื้นที่ปลูก สำหรับผัก 10-20 มล. แนะนำให้ใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร ข้าว พืชไร่ และไม้ผล แนะนำให้ใช้ 20-40 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร หากใช้ระบบน้ำหยดแนะนำให้ใช้ปริมาณ 500 มล. ต่อ 1 ไร่

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าไม่ควรใช้สเปรย์กรดอะมิโนในช่วงระยะออกดอกของพืช เนื่องจากสเปรย์สามารถรบกวนการผสมเกสรและลดจำนวนผลไม้ที่พืชผลิตได้ ควรใช้สเปรย์กรดอะมิโนเดือนละสองครั้งโดยเริ่มที่ระยะการเจริญเติบโตของพืช

โดยสรุป กรดอะมิโนมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช เราสามารถส่งเสริมการผลิตฮอร์โมนพืชโดยการให้กรดอะมิโนที่จำเป็น 18 ชนิดแก่พืช กระตุ้นการสร้างและขยายเซลล์เนื้อเยื่อ และพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของพืชให้เติบโตอย่างเต็มที่ หากคุณกำลังปลูกสตรอเบอร์รี่ พิจารณาใช้สเปรย์กรดอะมิโนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของผลเบอร์รี่ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
ยาฆ่าเพลี้ย แมลงจำพวกปากดูด ใน ลิ้นจี่ และพืช ทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
ยาฆ่าเพลี้ย แมลงจำพวกปากดูด ใน ลิ้นจี่ และพืช ทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Maca Alkaloids: อนาคตของการควบคุมศัตรูพืชในการเกษตร

เกษตรกรรมเป็นส่วนสำคัญของอารยธรรมมนุษย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และมีการพัฒนาไปตามกาลเวลาพร้อมกับการกำเนิดของเทคโนโลยีสมัยใหม่ หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่ภาคการเกษตรต้องเผชิญคือการควบคุมศัตรูพืช เดิมทีเกษตรกรพึ่งพาสารเคมีในการควบคุมแมลงศัตรูพืช แต่การใช้สารเคมีเหล่านี้เป็นเวลานานทำให้แมลงดื้อยา ส่งผลให้ประสิทธิภาพของสารเคมีลดลง

อย่างไรก็ตาม มีวิธีแก้ปัญหาใหม่ในการควบคุมสัตว์รบกวน โดยมาในรูปของ Maca alkaloids อัลคาลอยด์ที่สกัดจากธรรมชาติเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันด้วยหลักการเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรวมเอาอัลคาลอยด์เข้มข้นที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยแป้งในลิ้นจี่ และยังสามารถยับยั้งการดื้อยาที่เกิดจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานาน

อัลคาลอยด์ของ Maca ทำงานโดยมีวิธีการออกฤทธิ์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง ซึ่งป้องกันแมลงไม่ให้ปรับตัวเข้ากับการดื้อยาโดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในดินและน้ำ สิ่งนี้ทำให้ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้และผู้บริโภคและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ Maca alkaloids ยังพบว่ามีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมสัตว์รบกวน และมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่าสารเคมีทั่วไป

ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการใช้ Maca alkaloids คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พวกมันไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ ซึ่งหมายความว่าเกษตรกรสามารถใช้มันได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะสร้างความเสียหายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น อัลคาลอยด์ของ Maca จึงเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมแทนสารเคมีแบบดั้งเดิม ซึ่งทราบกันดีว่ามีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อดีอีกประการของการใช้ Maca alkaloids คือปลอดภัยต่อการบริโภคของมนุษย์ สารเคมีแบบดั้งเดิมอาจเป็นอันตรายต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค เนื่องจากสารเคมีเหล่านี้ทิ้งสารพิษตกค้างบนพืชผล อัลคาลอยด์ Maca ไม่มีปัญหานี้ และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกรหรือผู้บริโภค

โดยสรุป Maca alkaloids เป็นวิธีการแก้ปัญหาการควบคุมแมลงศัตรูพืชในการเกษตรแบบใหม่และเป็นนวัตกรรมใหม่ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อการบริโภคของมนุษย์ และมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เกษตรกรสามารถหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่นี้และได้รับประโยชน์จากการควบคุมสัตว์รบกวนโดยปราศจากผลกระทบด้านลบที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีแบบดั้งเดิม อนาคตของการควบคุมศัตรูพืชในภาคการเกษตรมาถึงแล้ว และดูเหมือนว่าจะมีความหวังด้วย Maca alkaloids

การใช้มาคาอัลคาลอยด์ เกษตรกรควรผสมสารละลาย 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นพืชทุกๆ 3 วัน ต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง เพื่อป้องกันแนะนำให้ฉีดพ่นพืชทุกๆ 15-30 วัน วิธีการนี้สามารถป้องกันและควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พืชแข็งแรงและให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

FK-T (FK ธรรมชาตินิยม) ปลอดภัย อาหารเสริมพืชชั้นเลิศ ลดต้นทุนปุ๋ย ได้ผลผลิตเพิ่ม พืชฟื้นตัวได้เร็ว
ขนาด 1 ลิตร
อัตราผสม 50 ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นทางใบ

แนะนำให้ผสม มาคา และ FK-T ฉีดพ่นไปพร้อมกัน
อัตราผสม สำหรับการฉีดพ่นพร้อมกัน
มาคา 50 ซีซี และ FK-T 50ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ทุก 3-5วัน ต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง หมั่นสังเกตุอาการ

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบหรือ FK-T ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม

สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
ลิ้นจี่ โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ น้ำหนักดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
ลิ้นจี่ โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ น้ำหนักดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
ลิ้นจี่ โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ น้ำหนักดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
การปลูกลิ้นจี่ให้ได้ผลผลิตสูงสุด: ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1

ลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดจากต้นลิ้นจี่ ผู้ปลูกต้องใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมและใช้วิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้อง ในบทความนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ในการปลูกลิ้นจี่เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด

ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 เป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว สารอาหารที่จำเป็นเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นลิ้นจี่ ตัวอย่างเช่น ไนโตรเจนมีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และการเจริญเติบโตของใบ ลำต้น และกิ่งก้าน ในทางกลับกัน ฟอสฟอรัสส่งเสริมการพัฒนาของราก การออกดอก และการติดผล โพแทสเซียมจำเป็นสำหรับการควบคุมออสโมรี การดูดซึมน้ำ และการดูดซึมคาร์บอน ในขณะที่แมกนีเซียมจำเป็นต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และการกระตุ้นเอนไซม์ ในขณะที่สังกะสีมีความสำคัญต่อเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและการควบคุมฮอร์โมนการเจริญเติบโต

เมื่อใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด เมื่อแกะกล่องออกมา ปุ๋ยจะมี 2 ถุง น้ำหนักถุงละ 1 กก. ต้องผสมสองถุงเพื่อใช้พร้อมกัน ในการเตรียมปุ๋ย ให้ผสมถุง 50 กรัมใบแรกกับถุง 50 กรัมใบที่สองในน้ำ 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นให้ทั่วต้นลิ้นจี่

ประโยชน์ของปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ในการปลูกลิ้นจี่มีมากมาย ประการแรก ปุ๋ยจะถูกดูดซับอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยต้นลิ้นจี่ ช่วยให้เจริญเติบโตและพัฒนาได้เร็วขึ้น ประการที่สอง ธาตุอาหารในปุ๋ยนั้นพร้อมสำหรับต้นไม้ ส่งเสริมการเจริญเติบโต การออกดอก และผล ประการที่สาม สารลดแรงตึงผิวในปุ๋ยช่วยให้แน่ใจว่าสารอาหารเกาะติดกับใบ ลดความเสี่ยงของการสูญเสียสารอาหารเนื่องจากฝนหรือลม ประการที่สี่ ปุ๋ยใช้ง่าย ใช้ได้ตลอดฤดูปลูก

สรุปได้ว่า ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ปลูกลิ้นจี่ที่ต้องการให้ต้นได้ผลผลิตสูงสุด โดยการให้สารอาหารที่จำเป็น เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี ปุ๋ยจะส่งเสริมการเจริญเติบโต การออกดอก และผล สารลดแรงตึงผิวในปุ๋ยช่วยให้แน่ใจว่าธาตุอาหารเกาะติดกับใบ ลดความเสี่ยงของการสูญเสียธาตุอาหาร เพื่อให้ได้ผลสูงสุด ผู้ปลูกลิ้นจี่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างระมัดระวัง และใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอตลอดฤดูปลูก

สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
มะเขือ โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
มะเขือ โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
อะมิโนโปรตีนมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด สารประกอบสำคัญเหล่านี้ช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนพืช ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานที่สำคัญหลายอย่างภายในพืช รวมถึงการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการสืบพันธุ์

พืชชนิดหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการใช้อะมิโนโปรตีนคือมะเขือยาว อะมิโนโปรตีนสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างและการขยายตัวของเซลล์เนื้อเยื่อในมะเขือยาว ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตที่แข็งแรงมากขึ้นและสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นสำหรับพืช

นอกจากประโยชน์สำหรับมะเขือยาวแล้ว อะมิโนโปรตีนยังมีประโยชน์สำหรับพืชอื่นๆ อีกหลากหลายชนิด เช่น ข้าว พืชไร่ในที่ดอน และไม้ผล เมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการให้ปุ๋ยตามปกติ อะมิโนโปรตีนสามารถช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีของพืชเหล่านี้ ซึ่งนำไปสู่ผลผลิตที่ดีขึ้นและผลิตผลที่มีคุณภาพสูงขึ้น

การใช้อะมิโนโปรตีนนั้นค่อนข้างง่าย หากต้องการนำไปใช้กับพืชของคุณ เพียงผสมกับน้ำแล้วฉีดพ่นลงบนพืชโดยใช้ขวดสเปรย์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ปริมาณของอะมิโนโปรตีนที่คุณควรใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่คุณปลูก เช่นเดียวกับขนาดของพื้นที่ปลูกของคุณ

สำหรับผัก หลักการที่ดีคือใช้อะมิโนโปรตีนระหว่าง 10-20 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับนาข้าว พืชไร่ และไม้ผล คุณอาจต้องใช้มากกว่านี้เล็กน้อย โดยทั่วไปคือระหว่าง 20-40 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร หากคุณใช้ระบบน้ำหยด คุณสามารถผสมอะมิโนโปรตีน 500 มล. กับน้ำต่อพื้นที่ปลูกทุกๆ 1 ไร่

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าไม่ควรฉีดพ่นอะมิโนโปรตีนบนพืชในช่วงออกดอก ทั้งนี้เนื่องจากฮอร์โมนที่ผลิตโดยอะมิโนโปรตีนสามารถรบกวนกระบวนการทางธรรมชาติของพืช ซึ่งอาจนำไปสู่การลดผลผลิตหรือผลเสียอื่นๆ

โดยรวมแล้ว การใช้อะมิโนโปรตีนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีของพืชของคุณ การผสมผสานองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้เข้ากับระบบการปฏิสนธิของคุณ คุณสามารถช่วยให้แน่ใจว่าพืชผลของคุณแข็งแรงและให้ผลผลิตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์โดยรวมที่ดีขึ้นสำหรับฟาร์มหรือสวนของคุณ

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
มะนาว โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
มะนาว โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
พืชต้องการสารอาหารที่หลากหลายเพื่อการเจริญเติบโตและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ในบรรดาสารอาหารเหล่านี้ กรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตฮอร์โมนพืชและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ กรดอะมิโนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีทั้งหมู่เอมีน (-NH2) และหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) พืชต้องการกรดอะมิโนจำเป็น 18 ชนิดเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างเหมาะสม และกรดอะมิโนแต่ละตัวมีหน้าที่เฉพาะทางสรีรวิทยาของพืช

กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดหนึ่งคือลิวซีน ลิวซีนมีความสำคัญต่อการผลิตฮอร์โมนพืช ซึ่งควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชในหลายๆ ด้าน กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอีกชนิดหนึ่งคือ ไลซีน ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างโมเลกุลโปรตีน พืชยังต้องการฟีนิลอะลานีนซึ่งใช้ในการผลิตกรดอะมิโนอื่นๆ และจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาส่วนต่างๆ ของพืช

เมื่อพูดถึงต้นมะนาว กรดอะมิโนสามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการขยายตัวของเซลล์เนื้อเยื่อ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตและพัฒนาการที่ดี การใช้กรดอะมิโนอย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้ต้นมะนาวสามารถออกผลคุณภาพสูงและเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการจัดหากรดอะมิโนที่จำเป็นที่พืชต้องการ เราสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตซึ่งสนับสนุนการเจริญเติบโตที่แข็งแรงและสมบูรณ์

หากต้องการใช้กรดอะมิโนในการดูแลพืช แนะนำให้ผสมกับน้ำฉีดพ่น ปริมาณกรดอะมิโนที่ใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและปริมาณน้ำที่ใช้ สำหรับพืชผัก แนะนำให้ใช้ 10-20 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร ส่วนนาข้าว พืชไร่ และไม้ผล ใช้ 20-40 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร การใช้ระบบน้ำหยด แนะนำให้ใช้ 500 มล. ต่อ 1 ไร่

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าไม่ควรฉีดพ่นกรดอะมิโนในช่วงที่พืชออกดอก การทำเช่นนั้นอาจรบกวนการผสมเกสรและทำให้ผลผลิตโดยรวมของพืชลดลง ควรฉีดพ่นกรดอะมิโนเดือนละสองครั้งในช่วงการเจริญเติบโตของพืช เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่แข็งแรงและสนับสนุนสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของพืช

โดยสรุปแล้ว กรดอะมิโนมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช และพวกมันสามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเนื้อเยื่อในต้นมะนาว ด้วยการใช้ปริมาณกรดอะมิโนที่เหมาะสมและปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานที่แนะนำ ผู้ปลูกสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตซึ่งสนับสนุนการเจริญเติบโตที่แข็งแรง สมบูรณ์ และการผลิตผลไม้คุณภาพสูง

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
ดาวเรือง โตไว ใบเขียว ดอกใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
ดาวเรือง โตไว ใบเขียว ดอกใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
พืชต้องการสารอาหารที่หลากหลายในการเจริญเติบโตและเจริญเติบโต และกรดอะมิโนก็เป็นหนึ่งในสารอาหารที่จำเป็นเช่นกัน กรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีน ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด สำหรับพืชมีกรดอะมิโนจำเป็น 18 ชนิดที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างฮอร์โมนพืช ในทางกลับกัน ฮอร์โมนเหล่านี้ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช รวมทั้งดาวเรืองด้วย

ดอกดาวเรืองขึ้นชื่อเรื่องดอกที่บานสีสันสดใสและเป็นที่นิยมสำหรับจัดสวนและจัดสวน กุญแจสู่ความสำเร็จอยู่ที่ความสามารถในการผลิตและขยายเซลล์เนื้อเยื่อ ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของพืชและเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ กระบวนการนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยฮอร์โมนพืชซึ่งผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการมีกรดอะมิโนบางชนิด

กรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด ได้แก่ อะลานีน อาร์จินีน แอสพาราจีน กรดแอสปาร์ติก ซีสเตอีน กรดกลูตามิก กลูตามีน ไกลซีน ฮิสทิดีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ไลซีน เมไทโอนีน ฟีนิลอะลานีน โพรลีน ซีรีน ธรีโอนีน และวาลีน กรดอะมิโนเหล่านี้จำเป็นต่อการสังเคราะห์โปรตีน เอนไซม์ และโมเลกุลอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช

เพื่อให้แน่ใจว่าดอกดาวเรืองและพืชอื่นๆ ได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็นเหล่านี้ สามารถใช้สเปรย์สูตรพิเศษได้ สเปรย์นี้มีส่วนผสมของกรดอะมิโนที่จำเป็น 18 ชนิดในรูปแบบที่พืชสามารถดูดซึมได้ง่าย สเปรย์ผสมกับน้ำและฉีดโดยตรงที่ใบและลำต้นของพืช

สำหรับพืชผัก แนะนำให้ใช้ 10-20 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร ส่วนนาข้าว พืชไร่ และไม้ผล อาจต้องใช้ปริมาณสูงกว่านี้ 20-40 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อใช้ระบบน้ำหยดสามารถผสมน้ำได้ปริมาณ 500 มล. ต่อ 1 ไร่

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าควรใช้สเปรย์สองครั้งต่อเดือนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ไม่ควรฉีดพ่นในช่วงที่พืชออกดอก เนื่องจากสเปรย์สามารถรบกวนกระบวนการผสมเกสรตามธรรมชาติและลดจำนวนการผลิดอกออกผล

โดยสรุปแล้ว กรดอะมิโนจำเป็น 18 ชนิดสำหรับพืชมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช รวมทั้งดอกดาวเรือง สเปรย์สูตรพิเศษที่มีกรดอะมิโนเหล่านี้สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่แข็งแรงและขยายส่วนต่าง ๆ ของพืช ส่งผลให้พืชสมบูรณ์ขึ้นและมีชีวิตชีวามากขึ้น ด้วยการปฏิบัติตามปริมาณที่แนะนำและแนวทางการใช้งาน ชาวสวนสามารถมั่นใจได้ว่าพืชของพวกเขาได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
แครอท โตไว ใบเขียว หัวใหญ่ ผลผลิตดี มีน้ำหนัก อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
แครอท โตไว ใบเขียว หัวใหญ่ ผลผลิตดี มีน้ำหนัก อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
ในฐานะผู้ที่ชื่นชอบพืช สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจถึงความสำคัญของโปรตีนอะมิโนที่จำเป็นในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช กรดอะมิโนที่จำเป็นเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืช หากไม่มีกรดอะมิโนเหล่านี้ พืชจะไม่สามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มที่

หน้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของโปรตีนอะมิโนที่จำเป็นคือการมีส่วนร่วมในการผลิตฮอร์โมนแครอท ฮอร์โมนเหล่านี้มีหน้าที่สร้างและขยายเซลล์เนื้อเยื่อ ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของส่วนต่างๆ ของพืช การมีฮอร์โมนเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบ ลำต้น ราก และผล

ที่น่าสนใจคือ พืชต่างชนิดกันต้องการโปรตีนอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดในการเจริญเติบโต โดยรวมแล้วมีอะมิโนโปรตีนที่จำเป็น 18 ชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชอย่างเหมาะสม โปรตีนอะมิโนที่จำเป็นเหล่านี้บางส่วน ได้แก่ ไลซีน เมไทโอนีน และทริปโตเฟน

เมื่อพูดถึงการใช้อะมิโนโปรตีนที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช วิธีการทั่วไปคือการผสมกับน้ำฉีดพ่น สำหรับผัก ปริมาณที่แนะนำคือ 10-20 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับนาข้าว พืชไร่ และไม้ผล แนะนำให้ใช้ 20-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรในปริมาณที่สูงขึ้นเล็กน้อย

สำหรับระบบการให้น้ำที่กว้างขวางมากขึ้น เช่น การให้น้ำแบบหยด จำเป็นต้องมีความเข้มข้นของโปรตีนอะมิโนที่จำเป็นสูงขึ้น ในกรณีนี้แนะนำให้ใช้ปริมาณ 500 มล. ต่อไร่ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าควรฉีดพ่นอะมิโนโปรตีนที่จำเป็นเดือนละสองครั้งเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามไม่ควรฉีดพ่นในช่วงออกดอกเนื่องจากอาจรบกวนกระบวนการผสมเกสรได้

โดยสรุป โปรตีนอะมิโนที่จำเป็นมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ด้วยปริมาณและวิธีการใช้ที่เหมาะสม โปรตีนเหล่านี้สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและพืชโดยรวมมีสุขภาพดีขึ้น หากคุณต้องการปรับปรุงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ให้พิจารณาการรวมโปรตีนอะมิโนที่จำเป็นเข้ากับขั้นตอนการปฏิสนธิของคุณ

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
ยาฆ่าหนอน ใน ฟักทอง และพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอกี้-บีที และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
ยาฆ่าหนอน ใน ฟักทอง และพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอกี้-บีที และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
ผลิตภัณฑ์กำจัดหนอน Aiki BT เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเกษตรกรที่ต้องการการควบคุมศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สกัดจากเอนไซม์ Bacillus thuringiensis (Bt) ซึ่งเป็นที่รู้จักจากคุณสมบัติในการฆ่าแมลง ด้วยการรวมประสิทธิภาพของ Bt สองสายพันธุ์ Kustaki และ Aizawai ผลิตภัณฑ์ควบคุมหนอน Aiki BT นำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับแมลงศัตรูพืชที่คุกคามผลผลิตของพืช

โหมดการทำงานหลักของผลิตภัณฑ์ควบคุมหนอน Aiki BT คือการปล่อยสารพิษจากผลึกโปรตีน โดยเฉพาะเดลต้า-เอนโดทอกซิน ซึ่งมีอยู่ในแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สารพิษเหล่านี้มีความเฉพาะเจาะจงสูงและมุ่งเป้าหมายไปที่แมลงศัตรูพืชในวงแคบๆ เท่านั้น เมื่อถูกแมลงที่อ่อนแอกินเข้าไป พิษเหล่านี้จะทำให้กระเพาะเป็นพิษ ทำให้แมลงตายภายใน 24-48 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม สารพิษนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงสัตว์นักล่าตามธรรมชาติ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปกป้องพืชผลโดยไม่ทำลายระบบนิเวศ

ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ควบคุมหนอนไอกิบีทีคือประสิทธิภาพสูง การใช้ Bacillus thuringiensis สองสายพันธุ์ร่วมกันช่วยเพิ่มศักยภาพในการควบคุมศัตรูพืช ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับเกษตรกร นอกจากนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ควบคุมหนอนไอกิบีทีเป็นสารชีวภาพ จึงถือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระยะยาวต่อระบบนิเวศ นี่เป็นประโยชน์ที่สำคัญสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปกป้องพืชผลของตนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อดีอีกประการของผลิตภัณฑ์ควบคุมเวิร์ม Aiki BT คือความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ ไม่มีสารเคมีอันตรายใด ๆ ทำให้ปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์ นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นสารชีวภาพ จึงไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายในพืชผล ทำให้ปลอดภัยต่อการบริโภค

โดยสรุปแล้ว ผลิตภัณฑ์ควบคุมหนอนไอกิ บีที เป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเกษตรกรที่ต้องการควบคุมแมลงศัตรูพืช การใช้เอนไซม์ Bt และ delta-endotoxins ทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพสูงในการต่อต้านแมลงศัตรูพืชบางชนิด ในขณะเดียวกันก็ปลอดภัยต่อผู้ล่าตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปกป้องพืชผลของตนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. ช้อปปี้ http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
ฟักทอง โตไว ใบเขียว เนื้อแน่น ผลใหญ่ ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
ฟักทอง โตไว ใบเขียว เนื้อแน่น ผลใหญ่ ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
ฟักทอง โตไว ใบเขียว เนื้อแน่น ผลใหญ่ ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
การปลูกฟักทองให้ได้ผลผลิตสูงสุด บทบาทของ FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ

ฟักทองเป็นพืชที่ได้รับความนิยมทั่วโลก โดยหลายคนนิยมปลูกฟักทองเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์และส่วนตัว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลิตภาพและผลผลิตสูงสุด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้สารอาหารและการดูแลที่จำเป็นแก่พืชผล วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ เช่น FK-1 ซึ่งมีการผสมผสานของสารอาหารที่จำเป็นซึ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีของฟักทอง

ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ประกอบด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว สารอาหารเหล่านี้จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของฟักทอง และมักจะขาดในดิน ด้วยการใช้ FK-1 กับใบของต้นฟักทอง สารอาหารจะถูกดูดซึมและนำไปใช้โดยพืชได้อย่างง่ายดาย

ในการใช้ FK-1 สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง เมื่อแกะสินค้าออกจะพบถุง 2 ถุงบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม ในการใช้ปุ๋ย ให้ผสมถุง 50 กรัมใบแรกกับถุง 50 กรัมใบที่สองในน้ำ 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นลงบนใบของต้นฟักทอง ขอแนะนำให้ใช้วิธีแก้ปัญหาในตอนเช้าหรือตอนเย็นเมื่อใบแห้งและอุณหภูมิเย็น

ประโยชน์อย่างหนึ่งของการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 คือสามารถปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและคุณภาพของฟักทองได้ ไนโตรเจนในปุ๋ยส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและลำต้น ในขณะที่ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมกระตุ้นการพัฒนาของรากและการสร้างผล แมกนีเซียมในปุ๋ยนั้นจำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง และสังกะสีช่วยเพิ่มความสามารถของพืชในการต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช

ข้อดีอีกประการของการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบอย่าง FK-1 คือใส่ง่ายและให้ผลเร็ว ซึ่งแตกต่างจากปุ๋ยแบบดั้งเดิมที่ใช้กับดิน การฉีดพ่นทางใบสามารถฉีดพ่นทางใบได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารได้เร็วขึ้น ส่งผลให้พืชเติบโตเร็วขึ้น พืชแข็งแรงขึ้น และให้ผลผลิตสูงขึ้น

สรุปได้ว่า การปลูกฟักทองให้ได้ผลผลิตสูงสุดนั้นต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม รวมถึงการใช้ธาตุอาหารที่จำเป็น เช่น ที่พบในปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 โดยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวังและใช้ปุ๋ยในเวลาที่เหมาะสม ผู้ปลูกฟักทองสามารถมั่นใจได้ว่าพืชของพวกเขาได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี ด้วยความช่วยเหลือของ FK-1 ผู้ปลูกฟักทองสามารถผลิตฟักทองคุณภาพสูงพร้อมการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์


สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. ช้อปปี้ http://ไปที่..link.. และ ติ๊กต็อก ช้อป http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 145 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
โรคมะยงชิด โรคมะปรางหวาน แอนแทรคโนส โรคใบไหม้ ใบจุด ราสนิม โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/09/15 23:54:39 - Views: 3306
ผักบุ้ง โตไว ใบเขียว ต้นอวบ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/04/03 14:46:44 - Views: 3287
กำจัดหนอน ใน ต้นข้าว เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/18 14:36:42 - Views: 3299
5 ประโยชน์ของกัญชา ที่น่าสนใจ
Update: 2565/09/12 15:43:07 - Views: 3294
ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 สำหรับเร่งการเจริญเติบโต เร่งการขยายระบบราก ส่งเสริมการออกดอก และเพิ่มผลผลิตพืช
Update: 2566/09/26 10:12:25 - Views: 3290
ยาฆ่าเพลี้ยแป้ง แมลงจำพวกปากดูด ใน มะนาว เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2566/02/28 14:11:19 - Views: 3291
เสาวรส โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/04/08 15:33:53 - Views: 3292
วิธีป้องกันและกำจัดโรคแอนแทรคโนส หรือโรคกุ้งแห้งในพริก ให้ได้ผลดี
Update: 2564/08/09 04:30:00 - Views: 3296
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนกัดดอก ใน ดอกดาวเรือง และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/09 13:39:38 - Views: 3293
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตรสำหรับมัลเบอร์รี่: พัฒนาต้นและผลผลิตได้อย่างครบถ้วน
Update: 2567/02/12 14:53:49 - Views: 3288
โรคใบติดทุเรียน ราดำทุเรียน ทุเรียนโคนเน่า ป้องกันกำจัด ไม่ให้ลุกลาม บำรุงให้ฟื้นตัว
Update: 2567/03/12 10:41:21 - Views: 3291
ท้าวเวสสุวรรณ สลักบนแผ่นเหล็กน้ำพี้ ตระกูลเดียวกับเหล็กไหล เสริมดวง เสริมโชค ป้องกันภัย
Update: 2567/02/17 13:54:34 - Views: 3302
ถั่วลิสง ใบไหม้ ยอดไหม้ ใบจุด แอนแทรคโนส รากเน่า ราแป้ง ราสนิม โรคราต่างๆ กำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟูด้วย ปุ๋ย FK-T
Update: 2567/04/04 10:50:58 - Views: 3292
ฆ่าหนอนต้อง ไอกี้ เพลี้ยตัวดีต้องเจอ มาคา | ส่งฟรีถึงบ้านทั่วไทยใน 1-3 วัน ชำระเงินปลายทาง
Update: 2563/03/21 10:02:45 - Views: 3289
มะนาว ใบไหม้ รากเน่าโคนเน่า ราสนิม ราแป้ง ไฟทอปธอร่า เหี่ยวแห้ง โรคราต่างๆ กำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟู ด้วยปุ๋ย FK-T
Update: 2567/03/29 12:00:37 - Views: 3290
พระพุทธเจ้า รู้หรือไม่ ว่าโลกเป็นทรงกลม?
Update: 2567/01/01 14:08:34 - Views: 3296
ปุ๋ยสำหรับอ้อย ประสิทธิภาพสูง ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 16-3-3 ตรานกอินทรีคู่ (เพอร์เฟค เอส)
Update: 2565/12/31 05:46:13 - Views: 3303
แครอทใบไหม้ แครอทใบแห้ง เนื่องมาจากเชื้อรา โรคราแครอท ไอเอส จาก FK
Update: 2565/06/16 23:24:42 - Views: 3296
การจัดการปัญหาหนอนในต้นส้ม: วิธีป้องกันและแก้ไข
Update: 2566/11/18 14:34:07 - Views: 3289
ทุเรียนผลแตก ทุเรียนผลปลิ และเกิดอาการเน่า รอบรอยปลิแตก เนื่องจาก ทุเรียนขาดธาตุแคลเซียม ผลไม้อื่นก็เช่นกัน ฉีดพ่น FK-1
Update: 2564/03/11 21:55:16 - Views: 3299
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022