[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
การจัดการและควบคุมหนอนศัตรูพืชที่ทำลายต้นหม่อน: วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาในสวนผลไม้
การจัดการและควบคุมหนอนศัตรูพืชที่ทำลายต้นหม่อน: วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาในสวนผลไม้
หนอนศัตรูพืชที่พบในต้นหม่อนส่วนมากนั้นมีหลายชนิด ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางรูปร่างและพฤติกรรม ต่อไปนี้คือบางชนิดที่อาจพบบ่อย:

หนอนชอนใบหม่อน (Leafroller): หนอนชนิดนี้ทำลายใบหม่อนโดยการห่อใบด้วยไหมหรือด้วยเส้นใย ทำให้ใบหม่อนมีลักษณะเป็นกุ้งหลังหลอดลม. หนอนชนิดนี้จะกินใบหรือทำลายดอกของหม่อน.

หนอนเจาะลำต้น (Borer): หนอนเจาะลำต้นหรือกิ่งของต้นหม่อน เป็นการทำลายที่อาจทำให้ต้นหม่อนเสียหายได้มาก โดยที่หนอนชนิดนี้จะเจาะเข้าไปในลำต้นหรือกิ่งของหม่อนและทำลายเนื้อไม้ข้างใน.

หนอนกอ (Cutworm): หนอนชนิดนี้ทำลายต้นหรือยอดหม่อนโดยการกัดกินบริเวณใกล้ๆ โคนต้นหม่อน ทำให้ต้นหม่อนหักหักได้.

หนอนกินราก (Rootworm): หนอนชนิดนี้ทำลายรากของต้นหม่อน ทำให้ระบบรากขาดหาย.

การควบคุมหนอนศัตรูพืชในต้นหม่อนสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง (pesticides) การใช้หนอนพฤหัสบดี (beneficial insects) เช่น แมลงพ่นหล่น หรือการใช้วิธีการควบคุมทางชีวภาพ เช่น การใช้เชื้อราบีที (Bacillus thuringiensis) ซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติที่ช่วยควบคุมหนอนในวงจรชีวิตของต้นหม่อน. การเลือกใช้วิธีการควบคุมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและระบบการเกษตรที่ใช้จะช่วยให้การควบคุมหนอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นหม่อน
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3290
แนวทางการจัดการและป้องกันการทำลายของหนอนในต้นน้อยหน่า
แนวทางการจัดการและป้องกันการทำลายของหนอนในต้นน้อยหน่า
การมีหนอนในต้นไม้หรือพืชอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อจากดิน การทำลายของแมลง หรือการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีหลายชนิดของหนอนที่อาจเจาะเข้าไปในต้นไม้หรือลำต้นทำให้เกิดความเสียหาย.

การจัดการกับหนอนในต้นไม้นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของหนอนและความรุนแรงของการทำลาย นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับประเภทของต้นไม้และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ต่อไปนี้คือบางวิธีที่สามารถใช้ในการจัดการกับหนอนในต้นไม้:

ตรวจสอบและกำจัด: ตรวจสอบต้นไม้อย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุการระบาดของหนอน และกำจัดหนอนที่พบโดยใช้มือหรือเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น กระบอกสเปรย์น้ำเพื่อล้างหรือเขย่าหนอนทิ้งออกจากต้นไม้.

ใช้สารเคมี: สารเคมีเช่น ไดอะซินอน มาลาไทออน หรือบาซิลลัสไทราซิน เป็นต้นสามารถนำมาใช้ในการควบคุมหนอนในต้นไม้ แต่ต้องใช้ตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก.

ใช้วิธีชีวภาพ: การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบีย สเปนโตไรด์ หรือไวรัสที่เป็นพิษต่อหนอน สามารถช่วยลดจำนวนหนอนได้.

รักษาดินและสภาพแวดล้อม: ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับต้นไม้ เพื่อลดความเสี่ยงที่ต้นไม้จะถูกทำลาย.

ตัดแต่งและทำความสะอาด: การตัดแต่งต้นไม้อย่างสม่ำเสมอสามารถลดโอกาสในการเก็บตัวของหนอนได้ และการทำความสะอาดบริเวณรอบต้นไม้อาจช่วยลดการระบาดของแมลง.

กรุณาทราบว่าการเลือกใช้วิธีการจัดการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและประเภทของหนอนที่ทำลายต้นไม้ของคุณ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญหรือคณะกรรมการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของคุณ.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นน้อยหน่า
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3287
การจัดการและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบีทรูท
การจัดการและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบีทรูท
ต้นบีทรูท (Beetroot) เป็นพืชที่อาจจะถูกทำลายโดยเชื้อราต่าง ๆ ต่อไปนี้คือบางโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบีทรูท:

โรครากเน่า (Root Rot):

สาเหตุ: โรคนี้เกิดจากเชื้อราที่อยู่ในดิน เช่น Phytophthora spp. หรือ Rhizoctonia spp.
อาการ: รากที่เป็นโรคจะมีสีน้ำตาลหรือดำ ช่วงบนของรากอาจมีรอยแผลหรือจุดดำ.
การป้องกันและควบคุม: ให้รักษาความเป็นศัตรูศักดิ์ของดิน รักษาระบบรากในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม.

โรคราดำ (Powdery Mildew):

สาเหตุ: เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่า Erysiphe spp. หรือ Sphaerotheca spp.
อาการ: พบผลบีทรูทที่มีราดำปกคลุม ดูเหมือนเป็นผงขาวที่กระจายทั่วไป.
การป้องกันและควบคุม: ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เหมาะสมตามคำแนะนำ ให้ระบบอากาศถ่ายเทอากาศได้ดี.

โรคใบจุด (Leaf Spot):

สาเหตุ: โรคนี้สามารถเกิดจากหลายชนิดของเชื้อรา ซึ่งอาจมี Alternaria spp. หรือ Cercospora spp.
อาการ: บนใบจะเกิดจุดสีน้ำตาลหรือดำ อาจขยายขนาดและเข้าทำลายพื้นที่ใหญ่ขึ้น.
การป้องกันและควบคุม: ลดความชื้นในพื้นที่ปลูก ให้พืชได้รับแสงแดดเพียงพอ.

การจัดการโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบีทรูทมักจะคล้ายกับการจัดการโรคพืชในต้นอื่น ๆ โดยการรักษาสภาพแวดล้อมในระดับที่เหมาะสม การให้น้ำอย่างเหมาะสม และการเลือกใช้พันธุ์ที่แข็งแรงสามารถช่วยลดความเสียหายจากโรคได้.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นบีทรูท จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3289
การรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นเชอร์รี: วิธีการดูแลและป้องกันโรคในสวนผลไม้
การรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นเชอร์รี: วิธีการดูแลและป้องกันโรคในสวนผลไม้
ต้นเชอร์รี (Cherry tree) มีโอกาสที่จะถูกต้นเชื้อราทำลายได้หลายประการ โรคที่เกิดจากเชื้อราบางประการที่อาจเจอในต้นเชอร์รีได้แก่:

เชื้อรา Anthracnose (Colletotrichum spp.):

ลักษณะของโรค: โรคนี้สามารถทำให้ใบเป็นจุดดำ และบางครั้งอาจพบจุดสีน้ำตาลที่ลุกลามไปทั่วต้น ทำให้ใบและลำต้นเสียหายได้.
การป้องกันและการควบคุม: การตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อเพิ่มการไหลของลมและแสงแดด การให้น้ำในที่ที่ไม่ทำให้ใบเปียกนาน การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชเชื้อรา.

เชื้อรา Brown Rot (Monilinia fructicola):

ลักษณะของโรค: โรคนี้มักเป็นปัญหาในผลไม้ที่สุกแก่ เชื้อราทำให้ผลไม้เน่า_ มีลักษณะสีน้ำตาลถึงดำ_ และมีร่องรอยเนื้อใน.
การป้องกันและการควบคุม: การลดการทับทิมระหว่างผล การเก็บเกี่ยวผลไม้ที่สุกทันที การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชตามคำแนะนำ.

เชื้อรา Powdery Mildew (Podosphaera spp.):

ลักษณะของโรค: ใบเจริญเต็มไปด้วยลายขาวๆที่คล้ายผง ทำให้ใบเป็นรูปแบบไม่ปกติ.
การป้องกันและการควบคุม: การให้น้ำให้เพียงพอ การลดความหนาแน่นของทรงพุ่ม การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เหมาะสม.
การดูแลและควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นเชอร์รีมีความสำคัญเพื่อรักษาความสมบูรณ์และการเจริญเติบโตของพืชที่ดีที่สุด.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นเชอร์รี่ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3287
การรับมือกับโรคที่เกิดจากเชื้อราในฟักเขียว: การป้องกันและการจัดการเพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์
การรับมือกับโรคที่เกิดจากเชื้อราในฟักเขียว: การป้องกันและการจัดการเพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์
ฟักเขียวหรือฟักทองอาจถูกต้นทุนโรคที่เกิดจากเชื้อราหลายประการ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชได้ ต่อไปนี้คือบางประการของโรคที่เกิดจากเชื้อราในฟักเขียว:

โรครากเน่า (Root Rot): เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราในดินที่ทำให้รากของพืชเน่าเสีย ฟักเขียวที่เป็นโรคนี้อาจแสดงอาการเหลืองและเหี่ยว เนื่องจากรากทำหน้าที่ดูดซึมน้ำและสารอาหารไม่ได้ทำงานได้อย่างปกติ การจัดการโรครากเน่านั้นมักจะเน้นที่การบำรุงดินและการระบายน้ำอย่างเหมาะสม.

โรคใบจุด (Leaf Spot): เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราที่ทำให้เกิดจุดดำหรือน้ำตาลบนใบพืช ฟักเขียวที่เป็นโรคนี้อาจมีใบที่เป็นจุดดำและมีลักษณะที่ไม่ปกติ.

โรคราสนิม (Powdery Mildew): เป็นโรคที่พบบ่อยในฟักเขียว มีลักษณะเป็นสปอร์ขาวซีดที่ปกคลุมทั้งใบ ทำให้ใบเขียวเป็นสีขาว การระบายน้ำอย่างเหมาะสมและการให้การพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเป็นวิธีการป้องกัน.

โรคราดำ (Downy Mildew): เชื้อราที่เป็นตัวก่อให้เกิดโรคราดำจะเจริญในสภาพที่ชื้น อาการของฟักเขียวที่เป็นโรคนี้รวมถึงใบเหลืองและมีแผลน้ำที่ใต้ใบ การระบายน้ำและการจัดการความชื้นในสภาพแวดล้อมเป็นวิธีการป้องกัน.

การจัดการโรคในฟักเขียวมักจะใช้วิธีการป้องกันและควบคุมที่เน้นการบำรุงรักษาพืชในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นฟักเขียว จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3292
โรคเชื้อราในต้นใบบัวบก: แนวทางการดูแลและใช้สารป้องกันในการควบคุม
โรคเชื้อราในต้นใบบัวบก: แนวทางการดูแลและใช้สารป้องกันในการควบคุม
โรคเชื้อราในต้นใบบัวบกเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย โรคนี้สามารถทำให้ใบบัวบกเหี่ยวและเสื่อมโทรมได้ ดังนั้นการรักษาและป้องกันเชื้อราเป็นสิ่งสำคัญ

ข้อแนะนำทั่วไปในการจัดการโรคเชื้อราในต้นใบบัวบก:

การรักษาด้วยสารป้องกันและควบคุมโรค:

ใช้สารป้องกันและควบคุมโรคที่มีอยู่ในตลาด เช่น ฟอสซีเดียน คอปเปอร์ และสารป้องกันราอื่นๆ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต.
ควรฉีดพ่นสารป้องกันราอย่างสม่ำเสมอตามตารางการใช้งานที่ระบุในฉลาก.

การบำรุงและดูแล:

ให้น้ำที่เพียงพอแต่ไม่ท่วมน้ำ
ปรับปรุงการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อลดความชื้นที่อาจส่งเสริมการเจริญของเชื้อรา
ตัดแต่งใบที่เป็นโรคและทิ้งทิ้งอย่างรวดเร็ว

การป้องกัน:

เลือกใช้พันธุ์บัวบกที่มีความทนทานต่อโรคมาก
หลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคโดยการไม่ให้น้ำเยอะเกินไปและไม่ปล่อยน้ำที่เหลือในถาดหรือบริเวณรอบๆต้น

ควบคุมการประจุแสง:

ให้พืชได้รับแสงอาทิตย์เพียงพอและลดความชื้นในพื้นที่เพื่อลดโอกาสในการเจริญของเชื้อรา
ถ้าโรคยังคงรุนแรงหรือไม่ดีขึ้นหลังจากการใช้มีดังกล่าว ควรพบคำปรึกษาจากนักวิชาการทางการเกษตรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพืชเพื่อข้อแนะนำเพิ่มเติมและการรักษาที่เหมาะสม.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นใบบัวบก จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3303
โรคเชื้อราในผักโขม: วิธีป้องกันและรักษา
โรคเชื้อราในผักโขม: วิธีป้องกันและรักษา
โรคเชื้อราในผักโขมเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ของเชื้อราต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสภาพอากาศที่ชื้นและอุณหภูมิที่อุ่น.

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถทำให้โรคเชื้อราในผักโขมเกิดขึ้นได้ เช่น การปลูกในที่มีระบบรดน้ำที่ไม่เหมาะสม การให้น้ำมากเกินไป หรือการปลูกในพื้นที่ที่มีการถ่ายเทความร้อนอากาศไม่ดี.

นอกจากนี้ มีโรคเชื้อราหลายชนิดที่อาจเกิดขึ้นในผักโขม เช่น โรคใบจุดสนิม (downy mildew) โรคใบจุดสีน้ำตาล (brown leaf spot) และโรคเชื้อราในดิน. การรักษาโรคเชื้อราในผักโขมนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของโรคและระดับความรุนแรงของการติดเชื้อ.

นานาวิธีที่สามารถใช้ในการป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในผักโขมได้แก่:

การควบคุมความชื้น: รักษาความชื้นในพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการให้น้ำมากเกินไปที่อาจทำให้ดินเปียกชื้นมากเกินไป.

การให้น้ำ: ให้น้ำให้ถูกต้องโดยไม่ให้น้ำพื้นดินเปียกมากเกินไปและให้น้ำในตอนเช้าเพื่อลดความชื้นในบรรยากาศ.

การใช้ปุ๋ย: ให้ปุ๋ยที่มีสมดุลเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืช.

การใช้สารป้องกันกำจัดโรค: ใช้สารป้องกันกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อรา โดยควรใช้ตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก.

การจัดการท่ามกลาง: ตัดแต่งใบที่เป็นโรคเพื่อลดการแพร่เชื้อ.

การเลือกใช้พันธุ์ที่ดี: เลือกใช้พันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคเชื้อรา.

หากพบโรคเชื้อราในผักโขม ควรดำเนินการรักษาโดยรวมถึงการใช้สารป้องกันกำจัดโรคที่เหมาะสม. การติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสถาบันวิจัยทางการเกษตรในพื้นที่สามารถช่วยในการวินิจฉัยปัญหาและให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นผักโขม จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3295
การจัดการเพลี้ยในต้นงา: วิธีแก้ปัญหาและรักษาพืช
การจัดการเพลี้ยในต้นงา: วิธีแก้ปัญหาและรักษาพืช
การมีเพลี้ยบนต้นงาเป็นปัญหาที่พบบ่อยในการเกษตรหรือการทำสวน ซึ่งเพลี้ยสามารถทำให้พืชเสียหายได้โดยการดูดน้ำเลี้ยงจากเนื้อเยื่อพืชและส่งน้ำหวานที่มีสารน้ำตาลออกมา นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดเชื้อโรคไปยังพืชอื่นๆ ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดจากสารเคมีที่เพลี้ยสามารถปลดปล่อยออกมาและทำให้เกิดความเสียหายในระบบนิเวศท้องถิ่น

นานาวิถีสามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อควบคุมเพลี้ยในต้นงาได้ ต่อไปนี้คือวิธีบางประการ:

การใช้สารเคมี: สารเคมีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยในต้นงา สารเคมีที่ใช้บ่อยสำหรับการควบคุมเพลี้ยรวมถึงคาร์บาริล_ อิมิดาโคลพริด_ และพีระมิตร.

การใช้ศัตรูธรรมชาติ: การใช้ศัตรูธรรมชาติเช่น แตนเบีย และ การใช้ผีเสื้อดีดเข้ามาเข้าทำลายเพลี้ย สามารถช่วยลดจำนวนเพลี้ยได้.

การใช้วิธีกล: การใช้น้ำฉีดพ่นหรือล้างเพลี้ยทิ้งจากต้นงาโดยใช้น้ำแรงดันสูง.

การใช้สารเสริมทางชีวภาพ: การใช้สารเสริมทางชีวภาพเช่น ไนโตรเจนจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ช่วยลดจำนวนเพลี้ย.

การเลือกใช้พันธุกรรมที่ทนทาน: การเลือกปลูกต้นงาที่มีพันธุกรรมที่ทนทานต่อเพลี้ย.

การควบคุมเพลี้ยในต้นงาควรจะเป็นระบบแบบผสมที่นำมาใช้ร่วมกันเพื่อลดการใช้สารเคมีในปริมาณมาก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและน้ำท่วมในระบบที่ใช้สารเคมีในปริมาณมาก.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นงา
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3294
เพลี้ยในถั่วฝักยาว: ปัญหาและวิธีการจัดการ
เพลี้ยในถั่วฝักยาว: ปัญหาและวิธีการจัดการ
การจัดการกับเพลี้ยในถั่วฝักยาวเป็นส่วนสำคัญของการเกษตรที่เป็นประจำ โดยเพลี้ยที่พบบ่อยในถั่วฝักยาวได้แก่เพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อน นอกจากนี้ยังมีเพลี้ยหอยที่อาจทำให้ถั่วฝักยาวเสียหายได้ด้วย

นี่คือบางวิธีที่สามารถใช้ในการจัดการกับเพลี้ยในถั่วฝักยาว:

การใช้สารเคมี:

ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพต่อเพลี้ย เช่น ไดอะซินอน อิมิดาโคลพริด หรือคาร์บาริล
ระมัดระวังในการใช้สารเคมี และปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากอย่างเคร่งครัด

การใช้สารชีวภาพ:

ใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบีย สเลนเดอร์ หรือน้ำส้มควันไม้ เพื่อควบคุมเพลี้ยได้
การใช้สารชีวภาพไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อศัตรูธรรมชาติ

การใช้วิธีกลไก:

ใช้การหว่านหรือปล่อยแตนเบียในแปลงถั่วฝักยาว
การใช้น้ำฝนหรือฉีดน้ำด้วยแรง เพื่อล้างเพลี้ยจากถั่วฝักยาว

การตรวจสอบและกำจัดต้นที่เป็นโรคหรืออ่อนแอ:

ตรวจสอบต้นถั่วฝักยาวอย่างสม่ำเสมอ
ถ้าพบต้นที่เป็นโรคหรืออ่อนแอ ให้ถอนออกและทำลายเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

การใช้วิธีบำรุง:

ให้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับถั่วฝักยาว
การใช้วิธีผสมผสานระหว่างวิธีต่าง ๆ จะช่วยให้การจัดการกับเพลี้ยในถั่วฝักยาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นถั่วฝักยาว
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3295
วิธีการควบคุมและป้องกันการระบาดของเพลี้ยในผักชีลาว
วิธีการควบคุมและป้องกันการระบาดของเพลี้ยในผักชีลาว
การจัดการเพลี้ยในผักชีลาว (Coriander) มีหลายวิธีที่คุณสามารถลองใช้เพื่อควบคุมปริมาณของเพลี้ยและป้องกันการเพิ่มมากขึ้น. นี่คือบางวิธีที่สามารถลองใช้ได้:

การใช้สารเคมี:

น้ำยาล้างจาน: ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำและใช้สำหรับฉีดพ่นที่พบเพลี้ย น้ำยาล้างจานจะช่วยในการกำจัดเพลี้ย.
สารเคมีชนิดอื่น: สารเคมีเช่น ปิโตรเลียมออย น้ำยาล้างจาน หรือสารเคมีที่มีส่วนผสมอื่นๆ ที่ระบุสำหรับการควบคุมแมลง.

การใช้สารชีวภาพ:

แตนเบียเล็บขาว: แตนเบียเล็บขาวเป็นแบคทีเรียที่สามารถกำจัดเพลี้ยได้ สามารถหาได้จากร้านที่ขายวัตถุดิบการเกษตร.

การใช้วิธีกลไก:

การใช้ฉีดน้ำ: ใช้น้ำฉีดเพื่อล้างเพลี้ยออกจากผักชี.
การใช้กาแฟ: น้ำกาแฟเข้มสามารถใช้เป็นสารไล่แมลงได้.

การป้องกัน:

การปลูกพืชเซฮส์: พืชเซฮส์เป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อดึงดูดแมลงที่เป็นประโยชน์และลดการระบาดของแมลงที่ทำลายผักชี.
การรักษาความชื้นในดิน: ความชื้นที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เพลี้ยไม่ชอบและลดการระบาด.
การใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งหรือการผสมผสานกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระบาดและวิธีที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับสวนของคุณ. ไม่ควรใช้สารเคมีที่มีความพิการต่อสิ่งแวดล้อมหากไม่จำเป็น.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นผักชีลาว
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3290
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 54 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
ลิ้นจี่ โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ น้ำหนักดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
Update: 2566/04/03 11:28:16 - Views: 3292
ตรวจสอบได้อย่างไร? ผลิตภัณฑ์กัญชา ที่เป็น กัญชาถูกกฎหมาย
Update: 2565/11/17 14:41:25 - Views: 3290
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 0-0-60 เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกต้นหม่อน ช่วยให้ผลหม่อนมีคุณภาพดี เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้
Update: 2567/03/11 10:54:41 - Views: 3291
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรครากเน่า โคนเน่า ในพริก ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 100%
Update: 2565/12/17 14:32:12 - Views: 3291
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าด้วงกุหลาบ ในสวนปาล์ม และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/27 09:59:11 - Views: 3374
แก้โรคราในชวนชม ชวมชมใบไหม้ ราน้ำค้าง ใน ชวนชม โรคต่างๆจากเชื้อรา ใช้ ไอเอส
Update: 2564/09/26 02:59:36 - Views: 3292
โรคพืช
Update: 2564/03/10 12:22:48 - Views: 3330
การปลูกยางพารา
Update: 2563/09/28 13:20:35 - Views: 3301
แปรรูปทำผลิตภัณท์ แนะเกษตรกรปลูกกัญชากัญชง
Update: 2565/11/16 12:25:28 - Views: 3298
ชมพู่แดง ชมพู่ทับทิมจันทร์ เร่งโต เพิ่มผลผลิต ป้องกันโรค และแมลง และหนอน
Update: 2564/04/22 11:28:26 - Views: 3304
เกษตรกรที่ปลูกเผือก ต้อง ระวัง โรคใบจุด ใบไหม้ ในต้นเผือก สร้างเสียหายได้มาก ป้องกันได้อย่างไร?
Update: 2566/11/07 13:53:06 - Views: 3288
ดินในไร่ของเรา ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ไหนดี? การเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะกับดินในพื้นที่ปลูกของเรา
Update: 2563/06/13 20:30:45 - Views: 3307
เยี่ยมไร่อ้อยของท่านนายกสมาคมชาวไร่อ้อยมุกดาหาร
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 3290
รพ.อุดรฯ ช่วยสร้างรายได้กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ปลูกและแปรรูปกัญชา
Update: 2565/11/18 14:36:55 - Views: 3291
หนอนชอนใบส้ม หนอนเจาะผลส้ม หนอนผีเสื้อ หนอนต่างๆในพืชตระกูลส้ม ป้องกันดีที่สุด พบระบาดให้เร่งกำจัด
Update: 2566/11/06 08:56:06 - Views: 3479
โรคกัญชา กัญชาใบไหม้ กัญชาใบเหลือง ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/09/07 12:42:44 - Views: 3317
โรคใบด่างมันสำปะหลัง
Update: 2564/08/09 10:19:41 - Views: 3320
โรคไหม้ข้าว (ระยะออกรวง)
Update: 2564/05/03 08:21:45 - Views: 3299
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราแป้ง ในพริก ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 100%
Update: 2565/12/19 13:05:19 - Views: 3295
แมลงศัตรูข้าว แตนเบียน ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด หรือง่ายๆ ใช้ มาคา
Update: 2564/02/26 11:27:36 - Views: 3298
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022