[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
การจัดการและควบคุมเพลี้ยศัตรูพืชในการปลูกถั่วเหลือง
การจัดการและควบคุมเพลี้ยศัตรูพืชในการปลูกถั่วเหลือง
การจัดการและควบคุมเพลี้ยศัตรูพืชในการปลูกถั่วเหลือง
เพลี้ยศัตรูพืชเป็นศัตรูพืชที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชได้ สำหรับเพลี้ยศัตรูพืชในต้นถั่วเหลืองนั้น มักจะมีสองประเภทหลักคือเพลี้ยจักจั่น (Aphids) และเพลี้ยแป้ง (Whiteflies) ซึ่งทั้งสองประเภทนี้สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ในต้นถั่วเหลืองได้ดังนี้:

ดูดกินน้ำเลี้ยง: เพลี้ยจักจั่นและเพลี้ยแป้งสามารถดูดกินน้ำเลี้ยงจากเนื้อเยื่อพืช ทำให้พืชมีการสูญเสียน้ำและธาตุอาหารที่สำคัญ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตอย่างไม่เต็มที่ และอาจทำให้เกิดอาการใบเหลือง และทำให้ผลผลิตลดลง.

เพลี้ยจักจั่นบางชนิดสามารถนำเสนอไวรัสที่สามารถทำให้เกิดโรคในพืชได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น.

เพลี้ยจักจั่นและเพลี้ยแป้งได้มีการปล่อยมูลสัตว์ที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดไซโตไทด์ที่เป็นสารเคมีที่เป็นพิษต่อพืชได้.

การควบคุมเพลี้ยศัตรูพืชในต้นถั่วเหลืองสามารถทำได้โดยใช้วิธีต่าง ๆ ได้แก่:

การใช้สารเคมี การใช้สารเคมีเป็นวิธีที่ได้ผลสำหรับการควบคุมเพลี้ย โปรดให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

การใช้แตนเบียนและศัตรูธรรมชาติ

การควบคุมเพลี้ยศัตรูพืชในถั่วเหลืองควรทำให้เป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการติดตามและประเมินสภาพศัตรูพืชเป็นประจำ เพื่อทำให้การควบคุมเป็นไปได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยต่างๆ ในต้นถั่วเหลือง
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3287
การป้องกันและจัดการเพลี้ยศัตรูพืชในมะเขือเทศ
การป้องกันและจัดการเพลี้ยศัตรูพืชในมะเขือเทศ
การป้องกันและจัดการเพลี้ยศัตรูพืชในมะเขือเทศ
การป้องกันและควบคุมเพลี้ยศัตรูพืชในมะเขือเทศสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้:

การตรวจสอบและติดตาม: ตรวจสอบมะเขือเทศของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจพบเพลี้ยที่เป็นปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น ตรวจสอบใต้ใบ ยอด และก้านใบ.

การใช้สารป้องกันกำจัดแมลง (Insecticides): ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพต่อเพลี้ยศัตรูพืช ป้องกันกำจัดแมลงที่เหมาะสม.

การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ: การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติที่จะกินเพลี้ยศัตรูพืชสามารถช่วยลดจำนวนเพลี้ยได้.

การใช้วิธีกลไก: การใช้วิธีกลไกเพื่อควบคุมเพลี้ย เช่น การใช้น้ำฉีดพ่นหรือใช้แผ่นกันแมลง ที่จะช่วยลดจำนวนเพลี้ย.

การใช้สารสกัดจากพืช: สามารถช่วยควบคุมเพลี้ยศัตรูพืช.

การรักษาความสะอาด: การรักษาความสะอาดรอบๆ พื้นที่ปลูก ลดโอกาสที่เพลี้ยจะเข้ามาทำลาย.

การใช้ประการป้องกัน: การป้องกันเพลี้ยศัตรูพืชโดยใช้วิธีประการต่างๆ หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมที่ทำให้พืชแข็งแรง.

การป้องกันและควบคุมเพลี้ยศัตรูพืชในมะเขือเทศมักจะเป็นการผสมผสานหลายวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ. การตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการระบาดของเพลี้ยศัตรูพืชจะช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมที่สุดในสวนของคุณ.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยต่างๆ ในต้นมะเขือเทศ
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3285
การรู้จักและจัดการกับหนอนศัตรูพืชที่เข้าทำลายต้นพุทรา
การรู้จักและจัดการกับหนอนศัตรูพืชที่เข้าทำลายต้นพุทรา
หนอนศัตรูพืชที่พบในต้นพุทราสามารถมีหลายชนิด ซึ่งต่างกันตามลักษณะทางกายและวิธีการทำลายพืชที่เจาะจงของแต่ละชนิดนั้น

"หนอนศัตรูพืช" ที่อาจพบในต้นพุทรา:

หนอนกอ (Fall armyworm): หนอนชนิดนี้มักเจาะในใบพุทรา และหลังจากนั้นจะกินตั้งแต่ใบอ่อนจนถึงผลลัพธ์ ทำให้พืชมีความเสียหายมาก

หนอนผีเสื้อเจาะลำต้น (Borer caterpillars): หนอนชนิดนี้จะเจาะลำต้นของพุทรา ทำให้เกิดรอยร้าวและทำลายท่อนพุทรา

หนอนม้วนใบ (Leaf roller caterpillars): หนอนชนิดนี้จะม้วนใบของพุทราเป็นท่อและใช้ในการทำรัง ทำให้ใบพุทรามีลักษณะม้วน

การจัดการกับหนอนศัตรูพืชที่เจาะต้นพุทราสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม หรือการใช้วิธีการชีววิธี เช่น การใช้สัตว์จับศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเรีย หรือการใช้วิธีการทางกล เช่น การใช้กับดักแสง.

ควรตรวจสอบต้นพุทราอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจพบการระบาดของหนอนศัตรูพืชตลอดฤดูการเจริญเติบโตของพุทรา เพื่อนำมาป้องกันและควบคุมก่อนที่จะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น.

ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอน ในต้นพุทรา
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3289
การควบคุมและป้องกันการระบาดของหนอนในกระหล่ำดอก: วิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
การควบคุมและป้องกันการระบาดของหนอนในกระหล่ำดอก: วิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
หากคุณพบหนอนในกระหล่ำดอก จะมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่คุณพบเจอกัน ดังนี้:

หนอนกระหล่ำดอก: มักเป็นหนอนแมลงที่ทำลายใบกระหล่ำ ลักษณะที่เจอได้คือหนอนสีเขียวหรือสีเทา มีตัวมีขนมาก และสามารถเจริญเติบโตได้ไว.

หนอนหน้าหีบ: เป็นหนอนที่ระบาดมากในบางพื้นที่ ทำลายดอกและผลของกระหล่ำ.

หนอนผีเสื้อกระทู้เขียว: มีลักษณะเป็นหนอนลอยน้ำบนใบกระหล่ำดอก สีเขียวเจริญเติบโตเร็ว.

การควบคุมหนอนในกระหล่ำดอกสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี้:

การใช้สารเคมี: สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ไซเปอร์เมทริน บาซิลลัสทูรี ไอมิดาโคลพริด สามารถใช้เพื่อควบคุมหนอน.

การใช้วิธีชีวภาพ: การใช้ศัตรูธรรมชาติเช่น

การใช้วิธีกล: การตัดแต่งใบที่เป็นที่พักอาศัยของหนอน หรือใช้กับดักแสง UV ก็เป็นทางเลือกที่ดี.

ควรตรวจสอบพืชของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุประเภทของหนอนและดำเนินการควบคุมตามความเหมาะสม.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอน ในต้นกระหล่ำดอก
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3287
การจัดการและควบคุมหนอนในห่อใบกล้วย
การจัดการและควบคุมหนอนในห่อใบกล้วย
การจัดการและควบคุมหนอนในห่อใบกล้วย
หากมีหนอนในห่อใบกล้วย มีโอกาสที่เป็นหนอนแมลงวันผีเสื้อหรือหนอนห่อใบกล้วย (Banana leaf roller). หนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะทำลายใบกล้วยโดยการห่อใบเข้าด้วยกันเป็นทรงกระบอก ทำให้ใบกล้วยหงิกงอและสลายไปเรื่อย ๆ หากไม่ดูแล หนอนเหล่านี้สามารถทำให้พืชสูญเสียประโยชน์และเสียหายได้มาก ๆ

นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการควบคุมทางชีวภาพหรือการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันหรือกำจัดหนอนในห่อใบกล้วยได้ด้วย เช่น:

การใช้ศัตรูธรรมชาติ:

การใช้ศัตรูธรรมชาติ เพื่อควบคุมปริมาณหนอน

การใช้สารเคมี:

การใช้สารเคมีเพื่อควบคุมหนอน สารเคมีที่มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคจะถูกนำมาใช้ ควรใช้ตามคำแนะนำและคำแนะนำในฉลาก

การตัดใบที่มีหนอน:

การตัดใบที่มีหนอนและทิ้งไปอาจเป็นวิธีที่ดีในการควบคุมปริมาณหนอนได้

การใช้กับดักแสง:

การติดตั้งกับดักแสงที่มีแสงสะท้อนมากจะช่วยดึงดูดหนอนมายังตำแหน่งที่ติดตั้งดัก

การเลือกใช้วิธีการควบคุมต่าง ๆ นี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและวิธีการเกษตรที่คุณต้องการทำให้เหมาะสมกับระบบการเกษตรของคุณ

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอน ในต้นกล้วย
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3291
การจัดการกับปัญหาหนอนในต้นถั่วฝักยาว: วิธีป้องกันและดูแลเพื่อผลผลิตที่ดี
การจัดการกับปัญหาหนอนในต้นถั่วฝักยาว: วิธีป้องกันและดูแลเพื่อผลผลิตที่ดี
การจัดการกับปัญหาหนอนในต้นถั่วฝักยาว: วิธีป้องกันและดูแลเพื่อผลผลิตที่ดี
หากมีหนอนในต้นถั่วฝักยาว น่าจะเป็นปัญหาทางการเกษตรที่ต้องการการจัดการเพื่อป้องกันการทำลายต้นถั่วฝักยาวและรักษาสภาพพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดของหนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือบางวิธีที่สามารถใช้ในการจัดการกับหนอนในต้นถั่วฝักยาว:

ตรวจสอบบ่อยๆ:

ตรวจสอบต้นถั่วฝักยาวของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจพบการระบาดของหนอนทันที.

ใช้สารป้องกันกำจัดหนอน:

ใช้สารป้องกันกำจัดหนอนที่มีส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพต่อหนอน หรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ.

ใช้วิธีการชีวภาพ:

ใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนนูเสาะ (Trichogramma) ซึ่งเป็นแมลงพาราฮอร์มอนที่ช่วยควบคุมการระบาดของหนอน.

การบำรุงรักษา:

ให้สารอาหารที่เหมาะสมและให้น้ำอย่างเพียงพอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นถั่วฝักยาว.

ถ้าคุณต้องการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชหรือสารเคมีใดๆ ควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนที่ใช้.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอน ในต้นถั่วฝักยาว
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3287
การจัดการและควบคุมหนอนในต้นโกโก้: วิธีป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
การจัดการและควบคุมหนอนในต้นโกโก้: วิธีป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
การจัดการและควบคุมหนอนในต้นโกโก้: วิธีป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หนอนที่พบในต้นโกโก้อาจเป็นหลายชนิดที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชได้ ตัวอย่างหนึ่งคือ "หนอนกอ" (stem borer) ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของต้นโกโก้ หนอนกอจะเจาะเข้าไปในต้นโกโก้และทำลายส่วนภายในของต้น ส่งผลให้ต้นโกโก้อ่อนแอและมีโอกาสต่อการติดเชื้อโรคมากขึ้นด้วย

วิธีการจัดการกับหนอนในต้นโกโก้รวมถึง:

การตรวจสอบและควบคุม: ตรวจสอบต้นโกโก้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตระหนักถึงการเข้าทำลายของหนอน หากพบหนอน_ ควรทำการกำจัดโดยใช้มือหรือเครื่องมือที่เหมาะสม

การใช้สารเคมี: การใช้สารเคมีเป็นวิธีการที่สามารถควบคุมหนอนได้ โปรดใช้สารเคมีอย่างระมัดระวังตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

การใช้ผีเสื้อนำโดยการปล่อย: การใช้ผีเสื้อนำเป็นวิธีการควบคุมหนอนที่มีประสิทธิภาพ โดยการปล่อยผีเสื้อนำที่เป็นศัตรูธรรมชาติของหนอน

การดูแลรักษา: การดูแลรักษาต้นโกโก้ให้แข็งแรงและสมบูรณ์ส่วนที่สูงขึ้นสามารถช่วยลดโอกาสที่หนอนจะทำลายพืชได้

การเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมและสภาพการเจริญเติบโตของต้นโกโก้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพและมีผลที่ดีที่สุดในการควบคุมหนอนในต้นโกโก้

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอน ในต้นโกโก้
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
.หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3285
โรคเชื้อราในต้นดอกมะลิ: แนวทางในการป้องกันและรักษา
โรคเชื้อราในต้นดอกมะลิ: แนวทางในการป้องกันและรักษา
โรคเชื้อราในต้นดอกมะลิเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เชื้อราที่พบบ่อยในมะลิได้แก่ Fusarium spp. Botrytis cinerea และเชื้อรา Colletotrichum spp. ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการเน่าเสียหายทั้งในส่วนของรากและใบดอก.

นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่โรคราแป้ง (Powdery Mildew) และโรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot) ซึ่งอาจทำให้ใบดอกแห้งได้.

วิธีการควบคุมและป้องกันโรคเชื้อราที่แตกต่างกันไปตามชนิดของเชื้อรา และสภาพแวดล้อมที่เป็นการดิน แต่ละพื้นที่มีปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคเชื้อราด้วย.

การรักษาดิน:

การบำรุงดินเพื่อรักษาความเปียกชื้นที่พอเหมาะ
การให้น้ำให้เพียงพอและไม่ให้น้ำขัง

การให้ปุ๋ย:

การให้ปุ๋ยที่สมบูรณ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นมะลิ

การลดการติดต่อกับเชื้อโรค:

การลดการสัมผัสต้นกับน้ำหรือดินที่มีเชื้อโรค
การหลีกเลี่ยงการสัมผัสดอกมะลิในช่วงที่มีฝนตกหนัก

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช:

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicide) ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคในช่วงที่เสี่ยงต่ำ

หากคุณพบอาการของโรคเชื้อราในต้นดอกมะลิ ควรรีบดำเนินการป้องกันและควบคุมเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคดอกมะลิ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3307
การป้องกันและจัดการโรคผลเน่าในทุเรียน: วิธีการปรับปรุงดูแลและลดความเสี่ยง
การป้องกันและจัดการโรคผลเน่าในทุเรียน: วิธีการปรับปรุงดูแลและลดความเสี่ยง
โรคผลเน่าในทุเรียนเป็นหนึ่งในปัญหาทางการเกษตรที่สำคัญ เป็นโรคที่สามารถก่อให้เกิดความสูญเสียในการผลิตและคุณภาพของทุเรียนได้ โรคนี้มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิด และมีวิธีการป้องกันและรักษาต่าง ๆ ดังนี้:

สาเหตุของโรคผลเน่าในทุเรียน:
เชื้อรา Colletotrichum spp.: เป็นสาเหตุหลักของโรคนี้ ทำให้เกิดการทำลายบนผิวผลทุเรียน.

สภาพแวดล้อม: การฝนตกมากหรืออากาศชื้นสูงอาจกระตุ้นให้โรคนี้ระบาดมากขึ้น.

การดูแลไม่ดี: การดูแลทุเรียนไม่เหมาะสม การให้น้ำมากเกินไป หรือการให้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง.

วิธีป้องกันและรักษา:

การจัดการที่ดิน: ให้ระบบรากมีการไหลเวียนอากาศที่ดี และปรับปรุงที่ดินตามคำแนะนำ.

การให้น้ำ: ควรให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการให้น้ำในปริมาณมากเกินไป.

การให้ปุ๋ย: ปรับปรุงการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมและตามคำแนะนำ.

การตัดแต่งกิ่ง: ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและที่มีอาการผลเน่าเพื่อลดการแพร่เชื้อ.

การใช้สารป้องกันกำจัดโรค: ใช้สารป้องกันกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ.

การเก็บเกี่ยวผลผลิต: เก็บผลทุเรียนที่สุกเร็วเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ.

การควบคุมโรคผลเน่าในทุเรียนเกิดจากการนำเอามาตรการต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อลดโอกาสการระบาดของโรคนี้ในสวนทุเรียนของคุณ.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคทุเรียน จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3291
การรู้จักและป้องกันโรคเชื้อราที่พบในมะระจีน: แนวทางในการดูแลและป้องกันการเสียหายของผลผลิต
การรู้จักและป้องกันโรคเชื้อราที่พบในมะระจีน: แนวทางในการดูแลและป้องกันการเสียหายของผลผลิต
โรคเชื้อราในมะระจีนเป็นปัญหาที่พบได้ในการเกษตรสวนผัก โรคเชื้อราที่มักจะเจอบ่อยในมะระจีนรวมถึง:

โรคราแป้ง (Powdery Mildew): เกิดจากเชื้อราในชั้น Fungi Ascomycota ชื่อ Erysiphales โรคนี้มักจะเริ่มต้นด้วยการเกิดขึ้นสีขาวบนใบพืชเนื้ออ่อน ทำให้ใบดูเหมือนถูกโรยแป้ง จากนั้นใบจะแห้งและร่วงลง การควบคุมทำได้โดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เหมาะสมและการรักษาความชื้นในสภาพแวดล้อม.

โรคโรคราน้ำค้าง (Downy Mildew): เกิดจากเชื้อราในกลุ่ม Peronosporales ชื่อ Peronospora spp. ในฤดูฝนหรือสภาพอากาศชื้นมีโอกาสการระบาดมากขึ้น โรคนี้จะแสดงเป็นลายแผลสีเหลืองที่บริเวณผิวใบ หากพบโรคนี้ควรใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ.

โรคราดำ (Sooty Mold): โรคเกิดจากการมีสารเคมีหรือน้ำหวานที่ตกค้างบนใบพืช ทำให้เชื้อราที่เป็นสีดำเจริญเติบโตบนผิวใบ การควบคุมโรคนี้คือการกำจัดแมลงที่ส่งเสริมให้เกิดน้ำหวานและทำความสะอาดใบพืช.

การป้องกันและควบคุมโรคเชื้อราในมะระจีนนี้มักจะเน้นที่การบำรุงรักษาพืชอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และการจัดการสภาพแวดล้อมในที่ปลูกเพื่อลดโอกาสในการระบาดของโรคเชื้อรา.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคมะระจีน จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3285
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 71 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคยางไหล กิ่งแห้ง ในมะม่วง โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด(ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)1,200ลิตร )
Update: 2566/05/30 11:18:40 - Views: 3295
โรคใบจุดสนิม (Agal Spot) ที่เกิดกับทุเรียน
Update: 2563/12/12 20:04:59 - Views: 3299
ยาแก้โรค ทุเรียนใบแห้ง ที่มีต้นเหตุจากเชื้อรา ยารักษาโรค ทุเรียนใบติด ทุเรียนใบไหม้ ใช้ ไอเอส ยับยั้งโรค และ ผสมด้วย FK-1 เพื่อเร่งฟื้นตัว
Update: 2563/07/04 09:19:08 - Views: 3313
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบจุด ในมันหวานญี่ปุ่น ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/06 13:20:38 - Views: 3288
เพิ่มผลผลิตทุเรียนด้วยปุ๋ยสตาร์เฟอร์สูตร 15-5-30+3 MgO: เคล็ดลับสู่การเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตที่ดี
Update: 2567/02/13 13:40:35 - Views: 3301
ขออำนาจคุณพระศรีฯ อวยพรให้ลูกค้าฟาร์มเกษตร ร่ำรวยอย่างมีความสุขนับแต่ ปี ๒๕๖๗ นี้ และตลอดไป
Update: 2567/01/01 14:53:12 - Views: 3294
มะม่วงเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตสูง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
Update: 2566/11/10 07:07:37 - Views: 3379
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยแป้ง ในมะนาว และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/28 14:44:45 - Views: 3329
กล้วยไม้ ใบจุด รากเน่า ยอดเน่า ราเมล็ดผักกาด ปื้นเหลือง ราแป้ง โรคราต่างๆป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟู ด้วย FK-T
Update: 2567/03/22 10:24:01 - Views: 3285
กำจัดเพลี้ย ใน แตงไทย เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/11 15:19:32 - Views: 3290
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในกำจัดวัชพืชในสวนผักกะหล่ำปลี
Update: 2567/02/13 09:19:12 - Views: 3290
โรคราน้ำค้างแตงโม
Update: 2564/08/21 21:51:25 - Views: 3295
ปุ๋ยน้ำ FK ธรรมชาตินิยม คุณภาพสูง ปลอดภัยไร้สารพิษ สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด
Update: 2567/06/04 13:20:46 - Views: 3310
การเลือกซื้อ ดาบ คาตานะ ดาบซามูไร ให้ได้คุณภาพดี ในราคาไม่แพง
Update: 2566/10/28 12:32:08 - Views: 3423
การทำปุ๋ยสูตร 16-16-8 ใช้เอง โดยใช้ แอพผสมปุ๋ย ช่วยคำนวณ
Update: 2566/01/30 07:26:10 - Views: 3292
ข้าวขาดธาตุโพแตสเซียม ต้นจะแคระแกรน แตกกอน้อย ใบสั้น ใบโน้มลง เหี่ยวแห้งแต่สีเขียวเข้ม ปลายใบล่างสีน้ำตาลเหลือง ใช้ FK-1
Update: 2564/03/11 23:08:13 - Views: 3299
เพลี้ยไก่แจ้ในปลูกทุเรียน การจัดการและป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
Update: 2566/11/20 10:55:35 - Views: 3298
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในต้นข้าว เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็ก
Update: 2566/04/29 12:06:03 - Views: 3294
ยากำจัดโรคยอดไหม้ ใบไหม้ ใน ลิ้นจี่ โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด (ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
Update: 2566/06/08 12:09:03 - Views: 3287
โรคของฝรั่ง โรคจุดสนิมในฝรั่ง โรคแอนเทรคโนสฝรั่ง ป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส
Update: 2564/05/26 12:35:36 - Views: 3319
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022