[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ

 
ยาฆ่าหนอน ใน ต้นมะพร้าวน้ำหอม และพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอกี้-บีที และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
ยาฆ่าหนอน ใน ต้นมะพร้าวน้ำหอม และพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอกี้-บีที และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
ยาฆ่าหนอน ใน ต้นมะพร้าวน้ำหอม และพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอกี้-บีที และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
สารกำจัดหนอน: สารละลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง Aiki-BT สำหรับการควบคุมศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพในต้นมะพร้าวน้ำหอม

การแนะนำ:
ต้นมะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอมและใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับพืชอื่นๆ ต้นมะพร้าวก็อ่อนแอต่อการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชเช่นกัน ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากต่อต้นมะพร้าวและทำให้ผลผลิตลดลง วิธีการควบคุมศัตรูพืชแบบดั้งเดิม เช่น สารเคมีกำจัดแมลง อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อสู้กับแมลงศัตรูมะพร้าว หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวคือ Aiki-BT ซึ่งเป็นสารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมุ่งเป้าไปที่หนอนในต้นมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชสำหรับเกษตรกร

พลังของ Aiki-BT:
Aiki-BT เป็นสารละลายทางชีวภาพที่ควบคุมพลังของ Bacillus thuringiensis ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งผลิตสารพิษที่ทำลายแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เมื่อหนอนกินเข้าไป สารพิษใน Aiki-BT จะทำให้ร่างกายเหี่ยวเฉาและเสียชีวิตภายใน 24-48 ชั่วโมง การดำเนินการที่กำหนดเป้าหมายนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าประชากรศัตรูพืชได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้:
ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการใช้ Aiki-BT ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในต้นมะพร้าวน้ำหอมคือความปลอดภัย ซึ่งแตกต่างจากสารเคมีกำจัดแมลงซึ่งสามารถคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสะสมในห่วงโซ่อาหาร Aiki-BT สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตราย โดยมุ่งเป้าไปที่หนอนซึ่งเป็นศัตรูพืชทั่วไปในต้นมะพร้าว โดยไม่ทำร้ายแมลงที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย นอกจากนี้ Aiki-BT ยังปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ รวมถึงเกษตรกรและคนงานอื่นๆ เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเป็นพิษหรือผลเสียต่อสุขภาพอื่นๆ

เพิ่มศักยภาพในการควบคุมศัตรูพืช:
Aiki-BT มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการควบคุมศัตรูพืชในต้นมะพร้าวน้ำหอม ประสิทธิภาพสูงในการควบคุมเวิร์มสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชเหล่านี้ได้อย่างมาก ซึ่งนำไปสู่ผลผลิตที่ดีขึ้นและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร นอกจากนี้ Aiki-BT ยังสามารถรวมเข้ากับแนวทางการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (IPM) ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและส่งเสริมวิธีการควบคุมศัตรูพืชอย่างยั่งยืน ด้วยการรวม Aiki-BT ไว้ในกลยุทธ์การจัดการศัตรูพืช เกษตรกรสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

บทสรุป:
Aiki-BT เป็นสารละลายชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมหนอนในต้นมะพร้าวน้ำหอม แบคทีเรียที่ผลิตสารพิษสามารถกำหนดเป้าหมายและกำจัดสัตว์รบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ ด้วยศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในการควบคุมศัตรูพืช Aiki-BT สามารถช่วยเกษตรกรปกป้องต้นมะพร้าวน้ำหอมและเพิ่มผลผลิตได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน เมื่อเลือก Aiki-BT เกษตรกรสามารถก้าวไปสู่การจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในการทำสวนมะพร้าว

คำสำคัญ: กำจัดหนอน_ Aiki-BT_ แมลงศัตรูพืช_ ต้นมะพร้าวน้ำหอม_ Bacillus thuringiensis_ การควบคุมศัตรูพืช_ สิ่งแวดล้อม_ ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้_ เพิ่มศักยภาพ_ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)_ การควบคุมศัตรูพืชอย่างยั่งยืน

FK-T (FK ธรรมชาตินิยม) ปลอดภัย อาหารเสริมพืชชั้นเลิศ ลดต้นทุนปุ๋ย ได้ผลผลิตเพิ่ม พืชฟื้นตัวได้เร็ว
ขนาด 1 ลิตร อัตราผสม 50 ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นทางใบ

แนะนำให้ผสม ไอกี้ และ FK-T ฉีดพ่นไปพร้อมกัน
อัตราผสม สำหรับการฉีดพ่นพร้อมกัน
ไอกี้ 25 กรัม และ FK-T 50ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ทุก 3-5วัน ต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง หมั่นสังเกตุอาการ

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบหรือ FK-T ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม

สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. ช้อปปี้ http://ไปที่..link.. และ ติ๊กต็อก ช้อป http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
มะพร้าวน้ำหอม โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ผลผลิตดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
มะพร้าวน้ำหอม โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ผลผลิตดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
มะพร้าวน้ำหอม โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ผลผลิตดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
การปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ผลผลิตสูงสุด: บทบาทของปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1

มะพร้าวเป็นผลไม้เมืองร้อนที่นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้รับความนิยมเนื่องจากมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม ผลผลิตของต้นมะพร้าวอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น การขาดธาตุอาหาร ศัตรูพืชรบกวน และความเครียดจากสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มะพร้าวน้ำหอมได้ผลผลิตและคุณภาพสูงสุด เกษตรกรจำเป็นต้องนำวิธีการแบบองค์รวมมาใช้ ซึ่งรวมถึงการใช้ปุ๋ยคุณภาพสูง เช่น ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1

ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษที่ผสมผสานระหว่างไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ปุ๋ยนี้สามารถใช้กับใบของต้นมะพร้าวได้โดยตรงซึ่งจะถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สารอาหารในปุ๋ยช่วยส่งเสริมการพัฒนาของราก ลำต้น และใบที่แข็งแรง ซึ่งจะสนับสนุนการเจริญเติบโตของต้นมะพร้าวที่แข็งแรงและให้ผลผลิต

ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 คือความสามารถในการให้สารอาหารแก่ต้นมะพร้าวในปริมาณที่รวดเร็วและตรงเป้าหมาย ซึ่งแตกต่างจากปุ๋ยทั่วไปที่ใส่ลงในดินและใช้เวลาในการดูดซึม ปุ๋ยทางใบจะถูกฉีดพ่นโดยตรงบนใบ ซึ่งจะถูกดูดซึมแทบจะในทันที ซึ่งหมายความว่าต้นไม้จะได้รับสารอาหารเมื่อต้องการมากที่สุด ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการขาดสารอาหารและปรับปรุงผลผลิตโดยรวม

ในการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 เมื่อแกะกล่องออกมาจะพบสองถุง บรรจุถุงละ 1 กก. ต้องผสมใช้พร้อมกัน ให้ผสมถุงแรก 50 กรัมกับถุงที่สอง 50 กรัมในน้ำ 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นบนใบมะพร้าว ควรทำในช่วงเช้าตรู่หรือบ่ายแก่ ๆ เมื่อใบไม้แห้งและอุณหภูมิเย็น เกษตรกรควรดูแลให้ปุ๋ยกระจายอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมทุกส่วนของใบ

นอกจากการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 แล้ว เกษตรกรยังสามารถใช้ขั้นตอนอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตของต้นมะพร้าวน้ำหอมได้สูงสุด ซึ่งรวมถึงการตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสม การควบคุมศัตรูพืช และการให้น้ำ การตัดแต่งกิ่งช่วยกำจัดกิ่งที่ตายหรือเป็นโรคออก ซึ่งสามารถลดสุขภาพโดยรวมและผลผลิตของต้นไม้ได้ มาตรการควบคุมศัตรูพืช เช่น การใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อราสามารถช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชที่จะทำลายต้นมะพร้าวได้ ประการสุดท้าย การชลประทานที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าต้นไม้ได้รับน้ำเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและผลผลิต

สรุปได้ว่า การปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้องใช้แนวทางที่ครบวงจร ได้แก่ การใช้ปุ๋ยคุณภาพสูง เช่น ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 การให้สารอาหารอย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมาย ปุ๋ยนี้สามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นมะพร้าว ส่งผลให้ผลผลิตสูงขึ้นและมะพร้าวมีคุณภาพดีขึ้น เกษตรกรที่ใช้แนวทางนี้ควบคู่ไปกับการตัดแต่งกิ่ง การควบคุมแมลง และการให้น้ำอย่างถูกต้อง จะสามารถได้ผลผลิตและผลกำไรสูงสุดจากต้นมะพร้าวน้ำหอมของตน

สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. ช้อปปี้ http://ไปที่..link.. และ ติ๊กต็อก ช้อป http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน ทับทิม เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน ทับทิม เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex ทางออกของเชื้อราเพื่อการป้องกันและกำจัดโรคทับทิม

ทับทิมเป็นที่หวงแหนเพราะฉ่ำน้ำและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย อย่างไรก็ตาม ต้นทับทิมมีความไวต่อโรคเชื้อราต่างๆ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียผลผลิตและคุณภาพอย่างร้ายแรง โรคจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่า โรคเหี่ยว และผลไม้เน่า สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลผลิตของสวนทับทิม ทำให้เกษตรกรมีกำไรลดลง

เพื่อต่อสู้กับโรคเชื้อราเหล่านี้ เชื้อราไตรโคเดอร์มายี่ห้อ Trichorex ได้กลายเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ทรงพลัง Trichorex เป็นเชื้อราที่อยู่ในสกุล Trichoderma ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อราชนิดอื่น Trichorex ทำหน้าที่เป็น biocontrol agent ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพของต้นทับทิม

Trichorex เป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งสามารถนำไปใช้กับสวนทับทิมได้ง่าย มันตั้งรกรากอยู่ในไรโซสเฟียร์ซึ่งเป็นดินที่อยู่รอบๆ รากพืช และสร้างความสัมพันธ์ทางชีวภาพกับต้นทับทิม Trichorex แข่งขันกับเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคเพื่อแย่งชิงทรัพยากร เช่น สารอาหารและพื้นที่ และสร้างเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายผนังเซลล์ของเชื้อราอื่นๆ ได้ กิจกรรมที่เป็นปรปักษ์กันนี้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค ป้องกันการตั้งรกรากในบริเวณราก และลดความเสี่ยงของการเกิดโรค

ประโยชน์ที่สำคัญประการหนึ่งของการใช้ Trichorex ในสวนผลไม้ทับทิมคือความสามารถในการป้องกันรากเน่าที่เกิดจากเชื้อรา เช่น Fusarium และ Phytophthora รากเน่าสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบรากของต้นทับทิม นำไปสู่การเติบโตแคระแกร็น เหี่ยวเฉา และถึงขั้นตายได้ Trichorex ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องรากของต้นทับทิมและส่งเสริมการพัฒนาของรากที่แข็งแรง

นอกจากการป้องกันโรครากเน่าแล้ว Trichorex ยังป้องกันโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา เช่น Verticillium และ Armillaria เชื้อราเหล่านี้สามารถติดเชื้อในระบบหลอดเลือดของต้นทับทิม ขัดขวางการไหลเวียนของน้ำและสารอาหาร และทำให้ใบและกิ่งเหี่ยวเฉา Trichorex แข่งขันกับเชื้อโรคเหล่านี้เพื่อแย่งชิงทรัพยากรและยับยั้งการเจริญเติบโต ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเหี่ยวในสวนผลไม้ทับทิม

นอกจากนี้ Trichorex ยังได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการเน่าของผลไม้ที่เกิดจากเชื้อรา เช่น Alternaria และ Aspergillus ผลเน่าอาจนำไปสู่การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ลดคุณภาพและความสามารถในการตลาดของผลทับทิม Trichorex อาศัยอยู่ที่ผิวผลไม้ ป้องกันการเพิ่มจำนวนของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค และปกป้องผลไม้จากการเน่าเปื่อย

ข้อดีอีกประการของการใช้ Trichorex คือธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ Trichorex ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายไว้ในดินหรือบนผลไม้ ทำให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับการจัดการโรคในสวนผลไม้ทับทิม มันเข้ากันได้กับวิธีการควบคุมทางชีวภาพและเคมีอื่น ๆ ทำให้สามารถใช้กลยุทธ์การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการใช้ Trichorex ในสวนผลไม้ทับทิม สามารถใช้เป็นยาบำรุงเมล็ด รดดิน หรือฉีดพ่นทางใบ เวลาและอัตราการใช้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโรคเชื้อราเฉพาะที่แพร่หลายในสวนผลไม้และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานที่แนะนำโดยผู้ผลิต และปรึกษากับนักปฐพีวิทยาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือตัวแทนส่งเสริมการเกษตรเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

สรุปได้ว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex เป็นสารละลายที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในสวนทับทิม กิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคความสามารถ

อะมิโนโปรตีนจำเป็นต่อพืช 18 ชนิด ช่วนในการส้รางฮอร์โมนพืช โตไว ผลใหญ่ แข็งแรง ทนแล้ง ทนโรค ทำไห้เกิดการสร้างและขยายขนาดของเซลล์เนื้อเยื่อ และพัฒนาส่วนต่างๆของพืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบ ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน สับปะรด เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน สับปะรด เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex วิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในสับปะรด

สับปะรดเป็นผลไม้เมืองร้อนยอดนิยมที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติที่หวานอมเปรี้ยว มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนหลายแห่งทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับพืชอื่นๆ สับปะรดมีความไวต่อโรคต่างๆ รวมถึงโรคเชื้อราที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพได้อย่างมาก วิธีหนึ่งที่ได้ผลในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในสับปะรดคือการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex ซึ่งเป็นสารชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการพิสูจน์แล้ว

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex เป็นสูตรเชิงพาณิชย์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีประโยชน์ ซึ่งได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างกว้างขวางสำหรับการใช้งานด้านการเกษตร เชื้อราไตรโคเดอร์มาคือเชื้อราที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พบได้ทั่วไปในดิน มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืชต่างๆ รวมถึงเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในสับปะรด เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางที่ออกแบบมาสำหรับการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในสับปะรดโดยเฉพาะ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเกษตรกรชาวไร่สับปะรด

ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex คือสามารถป้องกันสับปะรดจากโรคเชื้อราได้หลายชนิด กลไกการควบคุมทางชีวภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาเกี่ยวข้องกับการทำงานหลายโหมด ได้แก่ การแย่งชิงสารอาหารและพื้นที่ ปรสิต และการผลิตเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายผนังเซลล์ของเชื้อราที่ก่อโรค วิธีการหลายแง่มุมนี้ทำให้เชื้อรา Trichoderma Trichorex Brand มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการก่อตัวและการแพร่กระจายของโรคเชื้อราในสับปะรด

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex สามารถใช้กับสับปะรดได้หลายวิธี ได้แก่ การเพาะเมล็ด การรดดิน และการฉีดพ่นทางใบ เข้ากันได้กับแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่หลากหลาย รวมถึงการทำเกษตรแบบดั้งเดิมและเกษตรอินทรีย์ และสามารถรวมเข้ากับกลยุทธ์การจัดการโรคที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย การประยุกต์ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex นั้นง่ายและคุ้มค่า ทำให้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ได้ผลจริงสำหรับเกษตรกรชาวไร่สับปะรด

นอกจากนี้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยในการใช้ เป็นศัตรูธรรมชาติที่ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายในดินหรือบนสับปะรด จึงเหมาะสำหรับการปลูกสับปะรดอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื้อราไตรโคเดอร์มายังไม่เป็นพิษต่อคน สัตว์ และแมลงที่เป็นประโยชน์ จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับโปรแกรมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) ในไร่สับปะรด

ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex ได้รับการพิสูจน์ในการทดลองภาคสนามและการใช้งานเชิงพาณิชย์มากมายทั่วโลก เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา ไตรโคเร็กซ์ ในการจัดการโรคพบว่าโรคเชื้อราลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผลผลิตและคุณภาพของสับปะรดดีขึ้น การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex ช่วยลดความจำเป็นในการใช้สารกำจัดเชื้อราสังเคราะห์ จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเชื้อดื้อยาฆ่าแมลงในเชื้อราที่ก่อโรค

สรุปได้ว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา ไตรโคเร็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในสับปะรด การดำเนินการหลายรูปแบบ ความเข้ากันได้กับแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่หลากหลาย และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับชาวไร่สับปะรดที่ต้องการทางเลือกในการจัดการโรคที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การผสมผสานเชื้อราไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ เข้ากับแนวทางปฏิบัติในการปลูกสับปะรด เกษตรกรสามารถปกป้องพืชผลจากโรคเชื้อราและได้ผลผลิตและคุณภาพสับปะรดที่สูงขึ้น

อะมิโนโปรตีนจำเป็นต่อพืช 18 ชนิด ช่วนในการส้รางฮอร์โมนพืช โตไว ผลใหญ่ แข็งแรง ทนแล้ง ทนโรค ทำไห้เกิดการสร้างและขยายขนาดของเซลล์เนื้อเยื่อ และพัฒนาส่วนต่างๆของพืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบ ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน องุ่น เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน องุ่น เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
องุ่นเป็นผลไม้ยอดนิยมที่ทั่วโลกชื่นชอบ พวกมันไม่เพียงแค่อร่อยเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุชั้นเยี่ยมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม องุ่นมีความเสี่ยงต่อโรคเชื้อรา ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพและผลผลิตขององุ่นอย่างรุนแรง วิธีหนึ่งในการต่อสู้กับโรคเหล่านี้คือการใช้เชื้อรา Trichoderma ยี่ห้อ Trichorex ซึ่งเป็นสารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในองุ่น

Trichorex เป็นสายพันธุ์ของเชื้อรา Trichoderma ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติในดิน เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการยับยั้งและควบคุมเชื้อโรคพืชรวมถึงโรคเชื้อรา Trichorex มีเชื้อรา Trichoderma ในปริมาณสูง ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในองุ่น

Trichorex ทำงานโดยการล่าอาณานิคมของรากองุ่น ซึ่งมันจะแข่งขันกับเชื้อราที่เป็นอันตรายเพื่อแย่งชิงทรัพยากร การแข่งขันนี้ช่วยลดความสามารถของเชื้อราที่เป็นอันตรายในการเติบโตและขยายพันธุ์ ซึ่งจะลดผลกระทบต่อต้นองุ่น นอกจากนี้ Trichorex ยังผลิตเอนไซม์ที่สามารถทำลายผนังเซลล์ของเชื้อราที่เป็นอันตราย ซึ่งช่วยลดความสามารถในการก่อให้เกิดความเสียหาย

Trichorex มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรคราแป้งซึ่งเป็นโรคเชื้อราทั่วไปที่มีผลต่อองุ่น โรคราแป้งสามารถลดผลผลิตและคุณภาพขององุ่นและอาจฆ่าพืชได้ในกรณีที่รุนแรง Trichorex ได้รับการแสดงเพื่อลดความรุนแรงของโรคราแป้งได้ถึง 90% ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น

การใช้ Trichorex นั้นง่ายและปลอดภัย ใช้ได้กับดินโดยตรงหรือฉีดพ่นทางใบ และไม่เป็นพิษต่อคนและสัตว์ Trichorex ยังเข้ากันได้กับกลยุทธ์การจัดการศัตรูพืชอื่นๆ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับผู้ปลูกองุ่น

นอกจากประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราแล้ว Trichorex ยังมีประโยชน์อื่นๆ สำหรับต้นองุ่นอีกด้วย สามารถปรับปรุงการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช เพิ่มการดูดซึมสารอาหาร และเพิ่มความสามารถของพืชในการทนต่อความเครียด

สรุปได้ว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex เป็นสารชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในองุ่น ความสามารถในการยับยั้งเชื้อราที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะโรคราแป้ง ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น ด้วยการใช้งานที่ง่ายและเข้ากันได้กับกลยุทธ์การจัดการศัตรูพืชอื่น ๆ Trichorex จึงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสำหรับการควบคุมโรคเชื้อราในองุ่น

อะมิโนโปรตีนจำเป็นต่อพืช 18 ชนิด ช่วนในการส้รางฮอร์โมนพืช โตไว ผลใหญ่ แข็งแรง ทนแล้ง ทนโรค ทำไห้เกิดการสร้างและขยายขนาดของเซลล์เนื้อเยื่อ และพัฒนาส่วนต่างๆของพืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบ ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน เมล่อน เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน เมล่อน เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Trichoderma Trichorex: แบรนด์ที่เชื่อถือได้สำหรับการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในเมล่อน

เมลอนเป็นผลไม้ยอดนิยมและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับพืชชนิดอื่น ต้นเมลอนมีความไวต่อโรคเชื้อราที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพวกมันอย่างรุนแรง ทางออกหนึ่งที่ได้ผลในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในเมล่อนคือการใช้เชื้อรา Trichoderma Trichorex ซึ่งเป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมเชื้อราไตรโคเดอร์มายี่ห้อที่เชื่อถือได้ ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่าเชื้อรา Trichoderma Trichorex สามารถช่วยเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนปกป้องพืชผลของตนและได้ผลผลิตที่สมบูรณ์แข็งแรงได้อย่างไร

เชื้อราไตรโคเดอร์มา Trichorex เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ประกอบด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่คัดเลือกแล้ว ซึ่งเป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อโรคพืชหลายชนิด รวมถึงเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเชื้อราในผลแตง เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นสารชีวภัณฑ์อเนกประสงค์ที่ออกฤทธิ์หลายโหมด ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการโรคพืช

กลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาไตรโคเร็กซ์ป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในเมล่อนคือการแข่งขัน เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะยึดบริเวณรากของต้นเมล่อนและสร้างเกราะป้องกัน ป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราก่อโรค การยกเว้นการแข่งขันนี้ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้ามาตั้งหลักและก่อให้เกิดโรคในพืช เชื้อรา Trichoderma Trichorex ยังผลิตเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายผนังเซลล์ของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคได้โดยตรง ยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อรา

นอกจากการแข่งขันและการย่อยสลายด้วยเอนไซม์แล้ว เชื้อรา Trichoderma Trichorex ยังกระตุ้นกลไกการป้องกันตัวของพืชอีกด้วย เชื้อราไตรโคเดอร์มากระตุ้นให้พืชสร้างสารป้องกันต่างๆ เช่น ฮอร์โมนพืชและโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค ซึ่งช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของพืชและเพิ่มความต้านทานต่อโรคเชื้อรา การดื้อยาที่เกิดจากระบบนี้สามารถให้การป้องกันที่ยาวนานแก่ต้นเมลอน แม้กระทั่งกับเชื้อโรคหลายชนิด

เชื้อรา Trichoderma Trichorex เป็นที่รู้จักในด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายบนผลเมล่อนหรือในดิน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการผลิตเมล่อนแบบออร์แกนิกและแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ เชื้อรา Trichoderma Trichorex ยังเข้ากันได้กับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น เชื้อราไมคอไรซาและไรโซเบีย จึงเหมาะสำหรับโปรแกรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)

การใช้เชื้อรา Trichoderma Trichorex ในการผลิตเมล่อนทำได้ง่ายและสะดวก มีอยู่ในสูตรต่างๆ เช่น เม็ด ผง และของเหลว ซึ่งสามารถนำไปใช้กับดินหรือใช้เป็นสารบำบัดเมล็ดได้ง่าย เชื้อราไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ สามารถใช้ได้ในระยะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตของเมล่อน ตั้งแต่การงอกของเมล็ด การย้ายปลูก และตลอดฤดูปลูก สามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันเพื่อปกป้องพืชที่แข็งแรงหรือเป็นการรักษาเพื่อควบคุมโรคเชื้อราที่มีอยู่

โดยสรุปแล้ว เชื้อราไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์เป็นยี่ห้อที่เชื่อถือได้ของสารชีวภัณฑ์ควบคุมเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่สามารถป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในเมล่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการหลายรูปแบบ ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และความเข้ากันได้กับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ปลูกเมล่อน การผสมผสานเชื้อรา Trichoderma Trichorex เข้ากับแนวทางปฏิบัติในการผลิตเมล่อน เกษตรกรผู้ปลูกสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่ดี เพิ่มผลผลิต และลดการพึ่งพาสารเคมีกำจัดเชื้อรา ซึ่งนำไปสู่การผลิตเมล่อนที่ยั่งยืนและได้กำไรในที่สุด

อะมิโนโปรตีนจำเป็นต่อพืช 18 ชนิด ช่วนในการส้รางฮอร์โมนพืช โตไว ผลใหญ่ แข็งแรง ทนแล้ง ทนโรค ทำไห้เกิดการสร้างและขยายขนาดของเซลล์เนื้อเยื่อ และพัฒนาส่วนต่างๆของพืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบ ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
ยาฆ่าหนอน ใน ต้นเมล่อน และพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอกี้-บีที และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
ยาฆ่าหนอน ใน ต้นเมล่อน และพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอกี้-บีที และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
ยาฆ่าหนอน ใน ต้นเมล่อน และพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอกี้-บีที และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
สารกำจัดหนอน: กำจัดตัวอ่อนและแมลงศัตรูพืชอย่างได้ผลด้วยสารชีวภาพ Aiki-BT

ในขณะที่เกษตรกรเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการปกป้องพืชผลของพวกเขาจากแมลงศัตรูพืช วิธีแก้ปัญหาที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นด้วยการใช้ Aiki-BT ซึ่งเป็นสารชีวภาพประสิทธิภาพสูงที่กำจัดหนอนในต้นเมลอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ด้วย Aiki-BT ควบคุมคุณสมบัติการฆ่าแมลงของแบคทีเรียเพื่อกำหนดเป้าหมายและกำจัดตัวอ่อนที่เป็นอันตราย ทำให้เกษตรกรมีศักยภาพในการควบคุมศัตรูพืชและการป้องกันพืชผลเพิ่มขึ้น

ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Aiki-BT คือความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและกำจัดเวิร์มโดยเฉพาะ ซึ่งมีชื่อเสียงว่าสร้างความเสียหายให้กับต้นเมลอนและพืชอื่นๆ แบคทีเรียใน Aiki-BT จะผลิตสารพิษที่ทำลายหนอนได้ ทำให้ร่างกายเหี่ยวเฉาและตายภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังจากสัมผัส การดำเนินการอย่างรวดเร็วนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวอ่อนจะถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะสร้างความเสียหายให้กับพืชผลต่อไป

นอกจากประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเวิร์มแล้ว Aiki-BT ยังโดดเด่นในเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งแตกต่างจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดที่อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ Aiki-BT เป็นสารชีวภาพที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษต่อสายพันธุ์ที่ไม่ใช่เป้าหมาย และไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อพืชผล สิ่งนี้ทำให้เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการควบคุมสัตว์รบกวน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ Aiki-BT ยังมอบความสะดวกสบายและใช้งานง่ายสำหรับเกษตรกร สามารถนำไปใช้กับพืชผลได้อย่างง่ายดายโดยใช้อุปกรณ์การเกษตรมาตรฐาน และผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการหรือมาตรการป้องกันที่ซับซ้อน สิ่งนี้ทำให้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริงและเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับเกษตรกรที่กำลังมองหาวิธีการควบคุมศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเพิ่มความซับซ้อนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

การใช้ Aiki-BT ยังมีศักยภาพในการเพิ่มสุขภาพโดยรวมและผลผลิตของต้นเมลอนและพืชอื่นๆ ด้วยการควบคุมประชากรหนอนอย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถลดความเสียหายที่เกิดจากแมลงศัตรูพืชเหล่านี้ ทำให้พืชสามารถเติบโตและเจริญเติบโตได้โดยไม่มีอุปสรรคในการเข้าทำลายของหนอน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ผลผลิตที่สูงขึ้น คุณภาพพืชผลที่ดีขึ้น และผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสำหรับเกษตรกรในที่สุด

โดยสรุป Aiki-BT นำเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการควบคุมหนอนและแมลงศัตรูพืชอื่นๆ ในต้นเมล่อนและพืชอื่นๆ การผสมผสานระหว่างสารพิษจากแบคทีเรีย การออกฤทธิ์ที่รวดเร็ว ความปลอดภัย และการใช้งานที่ง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่กำลังมองหาวิธีการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตของพืชผลและปกป้องสิ่งแวดล้อม Aiki-BT เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการเกษตรสมัยใหม่ ช่วยให้เกษตรกรรับมือกับความท้าทายของแมลงศัตรูพืชในขณะที่ส่งเสริมการทำฟาร์มแบบยั่งยืน

FK-T (FK ธรรมชาตินิยม) ปลอดภัย อาหารเสริมพืชชั้นเลิศ ลดต้นทุนปุ๋ย ได้ผลผลิตเพิ่ม พืชฟื้นตัวได้เร็ว
ขนาด 1 ลิตร อัตราผสม 50 ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นทางใบ

แนะนำให้ผสม ไอกี้ และ FK-T ฉีดพ่นไปพร้อมกัน
อัตราผสม สำหรับการฉีดพ่นพร้อมกัน
ไอกี้ 25 กรัม และ FK-T 50ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ทุก 3-5วัน ต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง หมั่นสังเกตุอาการ

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบหรือ FK-T ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม

สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. และ ติ๊กต็อก ช้อป http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
เมล่อน โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ผลผลิตดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
เมล่อน โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ผลผลิตดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
เมล่อน โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ผลผลิตดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
การเพิ่มผลผลิตการปลูกเมล่อนให้สูงสุดด้วยปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1

การปลูกเมล่อนเป็นการทำเกษตรยอดนิยมที่ต้องใส่ใจปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการปลูกเมล่อนคือการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ซึ่งมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตสูงในพืชตระกูลแตง

ปุ๋ย FK-1 มีสองถุง ไขความลับการปลูกเมล่อนให้ได้ผลผลิตสูงสุดด้วยปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1

เมลอนเป็นผลไม้ยอดนิยมประจำฤดูร้อน ขึ้นชื่อเรื่องความหวานฉ่ำและรสชาติที่สดชื่น ไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรผู้ช่ำชองหรือชาวสวนหลังบ้าน การเพิ่มผลผลิตเมล่อนให้ได้สูงสุดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ในแนวทางปฏิบัติในการปลูกเมล่อนของคุณ

ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 เป็นการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของธาตุอาหารที่จำเป็น ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นเมล่อนได้อย่างมาก เมื่อใช้อย่างถูกต้อง FK-1 สามารถเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพผลไม้ และเพิ่มผลผลิตโดยรวม

เริ่มต้นใช้งาน FK-1 เมื่อแกะกล่องออกมาจะพบสองถุง บรรจุถุงละ 1 กก. ต้องผสมใช้พร้อมกัน ให้ผสมถุงแรก 50 กรัมกับถุงที่สอง 50 กรัมในน้ำ 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นสารละลายบนต้นเมลอน เพื่อให้มั่นใจว่าปุ๋ยได้รับการผสมอย่างเหมาะสมและใช้ในปริมาณความเข้มข้นที่แนะนำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 คือความสามารถในการให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่ใบของต้นเมลอนโดยตรง วิธีการให้อาหารทางใบนี้ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องอาศัยการดูดกินของราก ส่งผลให้พืชตระกูลแตงสามารถเข้าถึงสารอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ไนโตรเจนใน FK-1 ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาต้นเมลอนที่สมบูรณ์แข็งแรง ฟอสฟอรัสจำเป็นต่อการสร้างดอกและผล ในขณะที่โพแทสเซียมมีบทบาทสำคัญในสุขภาพโดยรวมของพืชและต้านทานโรค แมกนีเซียมมีความสำคัญต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและการกระตุ้นเอนไซม์ และสังกะสีจำเป็นต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมต่างๆ ของพืช สารลดแรงตึงผิวใน FK-1 ช่วยให้สารละลายกระจายทั่วถึงบนใบไม้ จึงมั่นใจได้ว่าสารอาหารจะถูกดูดซึมอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแล้ว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ยังช่วยให้ต้นเมล่อนรับมือกับความเครียด เช่น ภัยแล้ง ความร้อน และโรคต่างๆ ส่วนประกอบของสารอาหารที่สมดุลของ FK-1 สนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของพืช ทำให้พืชมีความยืดหยุ่นต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สิ่งนี้สามารถส่งผลให้ต้นเมลอนมีสุขภาพดีขึ้นและให้ผลผลิตมากขึ้น ซึ่งพร้อมที่จะผลิตผลไม้คุณภาพสูง

เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดด้วยปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามอัตราการใช้และระยะเวลาที่แนะนำ โดยปกติแล้ว วิธีที่ดีที่สุดคือเริ่มฉีดพ่น FK-1 เมื่อต้นเมลอนอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตเป็นพืช และพ่นต่อไปเป็นระยะๆ สม่ำเสมอตลอดฤดูปลูก ให้แน่ใจว่าได้ฉีดพ่นใบให้ทั่วใบโดยให้ความสนใจกับด้านล่างของใบซึ่งเป็นที่ตั้งของปากใบเพื่อให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุด

โดยสรุปแล้ว การปลูกเมล่อนสามารถปรับปรุงได้อย่างมากโดยการใส่ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ในการทำฟาร์มหรือทำสวนของคุณ การผสมผสานของสารอาหารที่จำเป็นและสารลดแรงตึงผิวสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช ปรับปรุงคุณภาพของผลไม้ และเพิ่มผลผลิตโดยรวม เมื่อปฏิบัติตามอัตราการใช้และระยะเวลาที่แนะนำ คุณจะสามารถไขความลับของการปลูกเมล่อนให้ได้ผลผลิตสูงสุดด้วยปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ดังนั้น เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเตรียมพร้อมเพลิดเพลินไปกับการเก็บเกี่ยวเมล่อนแสนอร่อยและชุ่มฉ่ำมากมาย!สารละลายที่ได้ลงบนต้นเมลอน เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและผลผลิตที่เหมาะสม

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ในการปลูกเมล่อนคือองค์ประกอบของสารอาหารที่สมดุล การมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งมักเรียกกันว่าสารอาหาร NPK ในปุ๋ยจะส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชอย่างแข็งแรง การพัฒนาของรากที่แข็งแรง และการติดผลที่ดีขึ้น แมกนีเซียมและสังกะสียังเป็นธาตุอาหารรองที่จำเป็นซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงและการกระตุ้นเอนไซม์ตามลำดับ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช สารลดแรงตึงผิวใน FK-1 ช่วยเพิ่มการครอบคลุมและการดูดซึมของสเปรย์ ทำให้มั่นใจได้ว่าพืชจะดูดสารอาหารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีอีกประการของการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 คือ สะดวกและง่ายต่อการใส่ ปุ๋ยทั้งสองถุงได้รับการตวงไว้ล่วงหน้า ทำให้ง่ายต่อการผสมในปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้งาน การฉีดพ่นทางใบช่วยให้ใบดูดซึมสารอาหารได้โดยตรง ผ่านระบบราก และหลีกเลี่ยงการสูญเสียธาตุอาหารที่อาจเกิดขึ้นในดิน ส่งผลให้การดูดซึมธาตุอาหารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้พืชเติบโตเร็วขึ้นและเพิ่มผลผลิต

เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดในการปลูกเมล่อนด้วยปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ควรปฏิบัติตามเทคนิคการใช้ที่เหมาะสม แนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้าตรู่หรือบ่ายแก่ๆ ที่อากาศเย็น และใบไม่เครียด ควรฉีดพ่นทางใบอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งต้น รวมทั้งใบ ลำต้น และผล โดยใช้เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการฉีดพ่นในช่วงที่อากาศร้อนและมีแดดจัด เพราะจะทำให้ปุ๋ยระเหยเร็วและลดประสิทธิภาพลงได้

สรุปได้ว่าปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตการปลูกเมล่อนให้ได้สูงสุด ส่วนประกอบของสารอาหารที่สมดุล สะดวกในการใช้งาน และการดูดซึมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ปลูกเมล่อน เมื่อปฏิบัติตามเทคนิคการใช้อย่างเหมาะสม เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนสามารถมั่นใจได้ว่าพืชผลของพวกเขาได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและให้ผลผลิตสูง ส่งผลให้ฤดูกาลเพาะปลูกเมล่อนประสบความสำเร็จและมีกำไร

สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. และ ติ๊กต็อก ช้อป http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน มัลเบอร์รี เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน มัลเบอร์รี เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
ต้นหม่อนขึ้นชื่อเรื่องผลที่หวานฉ่ำ อ่อนแอต่อโรคต่างๆ ที่เกิดจากเชื้อรา โรคเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพและผลผลิตของต้นหม่อน ทำให้ผลผลิตลดลงและสูญเสียทางเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน อย่างไรก็ตามมีวิธีที่สามารถป้องกันและกำจัดโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex

เชื้อราไตรโคเดอร์มาคือเชื้อราที่มีประโยชน์ตามธรรมชาติซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการเกษตรเนื่องจากมีคุณสมบัติในการควบคุมทางชีวภาพ Trichorex แบรนด์ผลิตภัณฑ์จากเชื้อรา Trichoderma เป็นสูตรเฉพาะเพื่อกำหนดเป้าหมายและควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นหม่อน มีเชื้อรา Trichoderma spp. เข้มข้นสูง ซึ่งทราบกันดีว่ามีฤทธิ์เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค

คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Trichorex คือความสามารถในการแข่งขันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นอันตรายบนต้นหม่อน เชื้อราไตรโคเดอร์มา ใน Trichorex ตั้งอาณานิคม rhizosphere (โซนราก) ของต้นหม่อนสร้างเกราะป้องกันที่ป้องกันเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคจากการติดเชื้อที่ราก Trichorex ยังผลิตเอนไซม์ที่ย่อยสลายผนังเซลล์ของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและป้องกันไม่ให้ทำให้เกิดโรคในต้นหม่อน

ลักษณะสำคัญอีกประการของ Trichorex คือความสามารถในการกระตุ้นกลไกการป้องกันตามธรรมชาติของพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มา ใน Trichorex กระตุ้นการผลิตฮอร์โมนพืชที่กระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของพืช ทำให้ต้นหม่อนมีความทนทานต่อโรคเชื้อรา ช่วยป้องกันการเกิดโรคและลดความรุนแรงของการติดเชื้อในต้นหม่อน

ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ Trichorex ในการป้องกันและกำจัดโรคหม่อนคือธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ หรือสัตว์ นอกจากนี้ยังเข้ากันได้กับสารควบคุมทางชีวภาพอื่น ๆ และสามารถรวมเข้ากับโปรแกรมอารักขาพืชโดยรวมได้โดยไม่มีความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย

Trichorex ใช้ง่ายและสามารถใช้ได้ในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโตของต้นหม่อน รวมถึงระหว่างการปลูก การย้ายปลูก และการบำรุงรักษาตามปกติ สามารถใช้เป็นยารักษาเมล็ด แช่ราก รดดิน หรือฉีดพ่นทางใบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรคและความรุนแรงของโรคนั้นๆ Trichorex สามารถใช้ได้ทั้งในระบบการทำฟาร์มหม่อนแบบดั้งเดิมและแบบออร์แกนิก ทำให้เป็นทางออกที่หลากหลายสำหรับผู้ปลูกทุกประเภท

นอกจากการป้องกันโรคแล้ว Trichorex ยังเสนอวิธีการจัดการโรคในต้นหม่อนที่คุ้มค่าอีกด้วย ด้วยการลดการพึ่งพาสารเคมีฆ่าเชื้อราซึ่งอาจมีราคาแพงและอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ Trichorex จึงเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและประหยัดในการควบคุมโรคเชื้อราในต้นหม่อน

สรุปได้ว่าเชื้อรา Trichorex ตรา Trichorex มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นหม่อน โหมดการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ ความเข้ากันได้กับสารควบคุมทางชีวภาพอื่นๆ และการใช้งานที่ง่ายทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้ปลูกหม่อน ด้วยการรวม Trichorex เข้ากับโปรแกรมการปกป้องพืช เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนสามารถจัดการกับโรคเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องพืชผลของพวกเขา และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรแบบยั่งยืน

อะมิโนโปรตีนจำเป็นต่อพืช 18 ชนิด ช่วนในการส้รางฮอร์โมนพืช โตไว ผลใหญ่ แข็งแรง ทนแล้ง ทนโรค ทำไห้เกิดการสร้างและขยายขนาดของเซลล์เนื้อเยื่อ และพัฒนาส่วนต่างๆของพืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบ ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน ผักบุ้งจีน เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน ผักบุ้งจีน เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex ทางออกที่ดีในการป้องกันกำจัดโรคเชื้อราในพืชผักบุ้ง

ผักบุ้งที่มีดอกสีสันสดใสเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับชาวสวนและผู้ที่ชื่นชอบพืช อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับพืชอื่นๆ ผักบุ้งมีความไวต่อโรคเชื้อราที่สามารถขัดขวางการเจริญเติบโตและสุขภาพโดยรวมได้ โรคเชื้อราอาจทำให้ใบเหลือง เหี่ยว การเจริญเติบโตแคระแกรน และอาจตายได้ในผักบุ้งจีนหากปล่อยไว้โดยไม่รักษา แต่อย่าได้กลัวไป เพราะเชื้อราไตรโคเดอร์มายี่ห้อ Trichorex ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ชนิดหนึ่ง นำเสนอแนวทางการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชผักบุ้งจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Trichorex ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเชื้อราไตรโคเดอร์มาวางจำหน่ายทั่วไป กำลังได้รับความนิยมในหมู่ชาวสวนเนื่องจากเป็นวิธีธรรมชาติและมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคจากเชื้อรา เชื้อราไตรโคเดอร์มาคือสกุลของเชื้อราที่พบได้ทั่วไปในดิน และเป็นที่รู้จักจากคุณสมบัติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อโรคพืชต่างๆ รวมถึงโรคจากเชื้อรา Trichorex ประกอบด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับพืชผักบุ้งจีน

คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Trichorex คือความสามารถในการตั้งอาณานิคมบริเวณรากของต้นผักบุ้งและสร้างเกราะป้องกันรอบ ๆ ราก เกราะป้องกันนี้ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทางกายภาพ ป้องกันไม่ให้เชื้อราที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบรากของพืช นอกจากนี้ Trichorex ยังผลิตเอนไซม์ที่มีความสามารถในการทำลายผนังเซลล์ของเชื้อราที่ก่อโรค ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดโรคในพืชผักบุ้ง

นอกจากนี้ Trichorex ยังช่วยเพิ่มกลไกการป้องกันตามธรรมชาติของพืช กระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของพืช และเพิ่มความต้านทานต่อโรคเชื้อรา ซึ่งหมายความว่าต้นผักบุ้งที่ได้รับการรักษาด้วย Trichorex นั้นมีความพร้อมที่ดีกว่าในการป้องกันเชื้อราที่ก่อโรค ซึ่งช่วยลดโอกาสของการติดเชื้อและการพัฒนาของโรค

Trichorex ใช้งานง่ายและสามารถใช้เป็นดินรดหรือรวมเข้ากับดินในระหว่างการปลูก นอกจากนี้ยังเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์อารักขาพืชอื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไป ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับโปรแกรมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในการปลูกผักบุ้ง

ประโยชน์อีกประการของการใช้ Trichorex คือธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื้อราไตรโคเดอร์มาคือจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พืช หรือสัตว์อื่นๆ นอกจากนี้ยังปลอดภัยที่จะใช้กับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ทำให้ Trichorex เป็นโซลูชั่นที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดการโรคเชื้อราในพืชผักบุ้ง

นอกจากการป้องกันแล้ว Trichorex ยังนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดโรคเชื้อราในพืชผักบุ้งที่ติดเชื้อแล้ว คุณสมบัติที่เป็นปฏิปักษ์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรค ยับยั้งการลุกลามของโรค และส่งเสริมการฟื้นตัวของพืชที่ติดเชื้อ

สรุปได้ว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex เป็นทางเลือกที่ดีในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชผักบุ้งจีน ความสามารถในการตั้งรกรากบริเวณราก สร้างเกราะป้องกัน เพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของพืช และธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับการจัดการโรคเชื้อราในผักบุ้งจีน ด้วย Trichorex ชาวสวนสามารถเพลิดเพลินกับพืชผักบุ้งจีนที่แข็งแรงและมีชีวิตชีวา ปราศจากการคุกคามจากโรคเชื้อรา

อะมิโนโปรตีนจำเป็นต่อพืช 18 ชนิด ช่วนในการส้รางฮอร์โมนพืช โตไว ผลใหญ่ แข็งแรง ทนแล้ง ทนโรค ทำไห้เกิดการสร้างและขยายขนาดของเซลล์เนื้อเยื่อ และพัฒนาส่วนต่างๆของพืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบ ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
3517 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 7 รายการ
|-Page 137 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
ปุ๋ยสำหรับลำไย ฉีดพ่นทางใบ FK-1 เร่งโต และ FK-3 เพิ่มผลผลิต
Update: 2564/08/31 03:06:19 - Views: 3306
การป้องกัน กำจัดเพลี้ย กำจัดแมลงศัตรูพืช ด้วย ชีวภัณฑ์ บิวเวอเรีย และ เมธาไรเซียม ได้ผลดี และปลอดภัย
Update: 2566/11/10 06:26:57 - Views: 4334
โรคพืช
Update: 2564/03/10 12:22:48 - Views: 3399
ปรับปรุงโครงสร้างดิน ช่วยไห้ดินร่วยซุย ระบายน้ำดี สร้างระบบรากฝอย สำหรับฉีดพ่น ต้นผักสลัด
Update: 2567/02/13 09:55:17 - Views: 3319
การป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในต้นทับทิม
Update: 2566/05/09 11:14:22 - Views: 3353
ผสมปุ๋ยสำหรับอ้อยตอ สูตร 15-5-20 ใช้เอง ลดต้นทุน เร่งอ้อยโตให้โตไวผลผลิตดี
Update: 2566/01/30 07:27:06 - Views: 3375
🎗เพลี้ยไฟกุหลาบ
Update: 2564/08/30 11:02:47 - Views: 3387
ผสมปุ๋ย สูตร เร่งดอก เร่งผล สูตร 9-25-25 หรือ 8-24-24 ใช้เองง่ายๆ ใช้แอพผสมปุ๋ยช่วยคำนวณส่วนผสม
Update: 2566/01/31 09:26:28 - Views: 3371
มะยงชิดใบไหม้ โรครามะปรางหวาน ใบจุดสีน้ำตาล ใบเหี่ยว แก้ด้วย ไอเอส
Update: 2564/04/26 00:48:24 - Views: 3551
ถั่วฝักยาว ฝักใหญ่ ฝักดก ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์ 0-0-60 โพแทสเซี่ยม สูตรเร่งผล เพิ่มผลผลิต ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพ
Update: 2567/04/27 10:24:53 - Views: 3320
โรคแคงเกอร์
Update: 2564/04/26 08:56:57 - Views: 3375
โรคราน้ำค้าง
Update: 2564/08/10 05:02:30 - Views: 3319
ยากำจัดโรครากเน่าแห้ง ใน กาแฟ โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด (ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
Update: 2566/06/14 15:17:18 - Views: 3318
🏆ชุดคู่ ปุ๋ยเร่งผล ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก สำหรับพืชออกผลทุกชนิด โพแทสเซียม มากถึง 40% ผลโต น้ำหนักดี มีคุณภาพ โปรดอ่านวิธีใช้
Update: 2565/02/04 23:15:14 - Views: 3315
มะพร้าวยอดเน่า มะพร้าวผลร่วง มะพร้าวใบไหม้ มะพร้าวยอดแห้ง โรครามะพร้าว ไอเอส จาก FK
Update: 2565/06/17 01:01:15 - Views: 3324
ท้าวเวสสุวรรณ เหล็กน้ำพี้ ค้าขายดี ทรัพย์สมบัติมั่นคง เสริมมงคล ป้องกันคุณไสยและสิ่งเลวร้าย ปกป้องคุ้มครองผู้บูชา
Update: 2567/02/19 13:57:17 - Views: 3336
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบจุด ในมันหวานญี่ปุ่น ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/06 13:20:38 - Views: 3322
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราน้ำค้าง ในคะน้า ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 100%
Update: 2565/12/27 14:12:03 - Views: 3311
อ้อย รากเน่า โคนเน่า ใบไหม้ ราสนิม ยาฆ่าเชื้อราในพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T
Update: 2566/05/05 15:00:46 - Views: 3329
โรคใบจุดในถั่วลิสง: วิธีการป้องกันและการทำลายเชื้อโรค
Update: 2566/11/22 09:15:07 - Views: 3334
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022