[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
การควบคุมวัชพืชด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG) ในไร่สับปะรด
การควบคุมวัชพืชด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG) ในไร่สับปะรด
การควบคุมวัชพืชด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG) ในไร่สับปะรด
วัชพืชเป็นปัญหาที่สำคัญในการปลูกสับปะรด เนื่องจากมีผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตได้มาก การใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมปัญหานี้ ในบทความนี้จะนำเสนอเรื่องการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อการควบคุมวัชพืชในไร่สับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ

1. คุณสมบัติของคาร์รอน (Diuron 80% WG):

คาร์รอนเป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในการใช้กับหลายชนิดของพืช เป็นสารที่ทำให้วัชพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ โดยทำลายเซลล์เรื้อรังของพืชที่เจริญเติบโต เช่น เยื่อบางของใบ ราก และลำต้น

2. ขั้นตอนการใช้คาร์รอนในการควบคุมวัชพืช:

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการใช้คาร์รอน ควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม ตัดแต่งทรงพุ่มของสับปะรดให้เป็นรูปร่างที่เหมาะสม เพื่อให้สารป้องกันกำจัดวัชพืชสามารถกระจายไปได้ทั่วถึง

การผสมสาร: ผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ตามอัตราที่ระบุบนฉลาก กับน้ำเพื่อให้ได้สารละลายที่มีความเข้มข้นตามที่แนะนำ

การพ่นสาร: การพ่นสารควรทำในช่วงเช้าหรือเย็นเพื่อลดการระเหยของสาร ให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ที่ต้องการควบคุม และหลีกเลี่ยงการพ่นสารโดยตรงที่ต้นสับปะรด

3. การควบคุมและรักษา:

การติดตามผล: ต้องติดตามผลของการใช้คาร์รอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงวิธีการในครั้งถัดไป และตรวจสอบว่ามีวัชพืชเพิ่มขึ้นหรือไม่

การบำรุงรักษา: ควรดูแลรักษาสับปะรดในทุกฤดู เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชที่อาจเข้ามาในระหว่างช่วงที่คาร์รอนยังมีประสิทธิภาพ

4. ปัญหาและคำแนะนำ:

การใช้ที่ถูกต้อง: การใช้คาร์รอนต้องทำตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารที่มีความเข้มข้นเกินหรือไม่เพียงพอ

ควบคุมปริมาณ: ควรควบคุมปริมาณของคาร์รอนที่ใช้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการสะสมสารในดิน

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในไร่สับปะรด แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้สาร


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3288
 การควบคุมวัชพืชในสวนเงาะด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
 การควบคุมวัชพืชในสวนเงาะด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมวัชพืชในสวนเงาะด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
สวนเงาะเป็นอีกหนึ่งประเภทของการเกษตรที่มีความสำคัญมากในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การดูแลรักษาสวนเงาะไม่เพียงแต่ต้องให้โปร่งสบายสำหรับต้นไม้เท่านั้น แต่ยังต้องมีการควบคุมวัชพืชให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการแย่งทรัพยากรจากพืชอื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ โดยคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นหนึ่งในสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพที่สุดในงานนี้

ประโยชน์ของคาร์รอน (Diuron) ในการควบคุมวัชพืชในสวนเงาะ
ป้องกันการแย่งทรัพยากร: การใช้คาร์รอน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนเงาะ เพราะมีความสามารถที่จะป้องกันการแย่งทรัพยากรทั้งน้ำ_ แสงแดด และธาตุอาหาร ซึ่งส่งผลให้ต้นเงาะเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง

ประหยัดทรัพยากร: การใช้คาร์รอน ช่วยลดการใช้น้ำและปุ๋ยในสวนเงาะ เนื่องจากมีการลดการแย่งทรัพยากรที่ทำให้ต้นไม้เติบโตไม่เต็มที่

การใช้งานง่าย: คาร์รอน (Diuron) มีรูปแบบเป็นผง (80% WG) ทำให้ง่ายต่อการใช้ในสวน เพียงแค่ผสมกับน้ำและพ่นลงบนพื้นดินหรือใช้เป็นสารละลายในระบบน้ำพ่น

ขั้นตอนการใช้คาร์รอน (Diuron) ในสวนเงาะ
การเตรียมพื้นที่: ต้องมีการทำความสะอาดพื้นที่ในสวนเงาะให้เป็นระเบียบ และตัดแต่งกิ่งไม้ที่มีการระบายน้ำไม่ดี เพื่อป้องกันการสะสมน้ำที่อาจทำให้คาร์รอน (Diuron) ไม่ได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การผสมสาร: ในการใช้คาร์รอน ต้องผสมในอัตราที่แนะนำตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันการใช้สารเกินมาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นไม้

การป้องกันการสะสม: หลีกเลี่ยงการให้คาร์รอน (Diuron) สะสมไว้ในพื้นที่ที่มีน้ำขัง และป้องกันการให้สารเข้าสู่ระบบน้ำประปา

การพ่นสาร: ในการควบคุมวัชพืชใบกว้างและใบแคบในสวนเงาะ คาร์รอน (Diuron) ควรถูกพ่นลงบนพื้นดินในช่วงที่ไม่มีฝนหรือน้ำขัง เพื่อให้สารทำงานได้ดีที่สุด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้คาร์รอน (Diuron) ต้องทำตามคำแนะนำและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยไม่ควรให้สารเข้าสู่ระบบน้ำประปา และควรทำการทดสอบความปลอดภัยของน้ำในพื้นที่ที่ใช้สารนี้

การควบคุมวัชพืชในสวนเงาะด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อให้สวนเงาะของคุณเติบโตแข็งแรงและมีผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ทั้งนี้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและผู้ผลิตสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมวัชพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย.

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3289
การควบคุมวัชพืชในสวนแตงไทยด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมวัชพืชในสวนแตงไทยด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมวัชพืชในสวนแตงไทยด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การปลูกแตงในสวนไทยมีความสำคัญมาก แต่พร้อมกับนั้นต้องเผชิญกับปัญหาการระบาดของหญ้าและวัชพืชที่อาจทำลายผลผลิตได้ ดังนั้นการควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนแตงจึงเป็นหนึ่งในแนวทางการจัดการที่สำคัญ เพื่อให้การปลูกแตงในสวนได้ผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพ ในบทความนี้เราจะศึกษาวิธีการใช้สารคาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในสวนแตงไทยอย่างมีประสิทธิภาพ.

1. สารคาร์รอน (Diuron) คืออะไร?
คาร์รอนเป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการนำมาใช้ในการควบคุมวัชพืชต่าง ๆ ในสวนแตงและทุกประเภทของดิน มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชและหญ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตของแตงไทย

2. ขั้นตอนการใช้คาร์รอน (Diuron) ในการควบคุมวัชพืช:
2.1 ตรวจสอบปริมาณการใช้
ก่อนที่จะใช้คาร์รอนในสวนแตงไทย ควรตรวจสอบปริมาณที่จะใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือทางการเกษตร. การใช้ปริมาณที่ถูกต้องจะทำให้การควบคุมวัชพืชมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.2 การผสมรวม
ผสมคาร์รอนกับน้ำให้เข้ากันอย่างดี โดยใช้ที่วางร่องน้ำและผสมให้ทั่วถึง ต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันการสูญเสียของสารในระหว่างการผสม

2.3 การใช้ที่สวนแตง
หลังจากผสมเสร็จสิ้นให้นำสารคาร์รอนที่ผสมแล้วไปพ่นที่รากและรอบต้นของแตงไทย โดยควรให้การฉีดพ่นเป็นชั้นบางเพื่อไม่ให้สารสัมผัสกับใบและลำต้นของแตง

3. ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
การใช้คาร์รอน (Diuron) ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว เช่น แว่นตากันแสงและมาสก์ เมื่อมีการใช้สารคาร์รอน

4. การเฝ้าระวัง
หลังจากการใช้คาร์รอนในสวนแตง ควรเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพของแตงไทยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ามีการเจริญเติบโตและไม่มีอาการที่บอกถึงการสะสมสารคาร์รอนในพืช

ด้วยการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืชในสวนแตงไทยอย่างถูกต้อง จะทำให้สามารถปลูกแตงไทยได้ในสภาพที่ไม่มีการรบกวนจากวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3292
กำจัดวัชพืชในสวนอะโวคาโด้ด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
กำจัดวัชพืชในสวนอะโวคาโด้ด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
กำจัดวัชพืชในสวนอะโวคาโด้ด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การปลูกอะโวคาโด้เป็นกิจกรรมที่น่าท้าทายและต้องการการดูแลรักษาเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสูง แต่ทว่าปัญหาที่พบบ่อยในการจัดการสวนอะโวคาโด้คือการควบคุมวัชพืชที่สามารถทำให้ผลผลิตลดลงได้ ดังนั้น การใช้สารคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชในสวนอะโวคาโด้ โดยเน้นการควบคุมวัชพืชใบแคบและใบกว้างอย่างเฉพาะที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นอะโวคาโด้ได้

คาร์รอน (Diuron) และประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช

คาร์รอน เป็นสารป้องกันและกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพมากในการควบคุมวัชพืชที่เจริญเติบโตในดิน โดยมีรูปแบบการทำงานที่ทำให้เกิดการยับยั้งกระบวนการสร้างโปรตีนในพืชของวัชพืช ทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ นอกจากนี้ คาร์รอนยังสามารถทำให้พืชมีการสลายตัวและถูกตัวทำลายโดยแสงแดดและจุลินทรีย์ในดิน

ขั้นตอนการใช้คาร์รอนในการควบคุมวัชพืชในสวนอะโวคาโด้

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการใช้คาร์รอน ควรทำการเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อย ตัดแต่งกิ่งอะโวคาโด้ให้แน่นหนาและเปิดโล่งเพื่อง่ายในการปฏิบัติการ

การผสมสาร: ผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ตามอัตราที่แนะนำบนฉลากของผลิตภัณฑ์ ในนามที่มีการใช้คาร์รอนในสวนอะโวคาโด้ ควรใช้อัตราที่เหมาะสมที่สุดเพื่อป้องกันการสะสมสารที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์

การใช้สาร: นำสารที่ผสมแล้วนำไปพ่นทางใบหรือทางดินตามคำแนะนำของผู้ผลิต ควรเลือกใช้ช่วงเวลาที่ไม่มีฝนหรือน้ำก่อนและหลังการใช้สารเพื่อให้สารสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การติดตามผลการใช้: ตรวจสอบผลการใช้คาร์รอนในช่วงเวลาที่กำหนด และดำเนินการในกรณีที่มีการเจริญเติบโตของวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์

คำแนะนำในการใช้คาร์รอน (Diuron) ในสวนอะโวคาโด้

อ่านฉลากอย่างรอบคอบ: อ่านข้อมูลที่ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการใช้และข้อควรระวัง

ใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต: การใช้คาร์รอนควรทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ระวังต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: คาร์รอนอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้และปฏิบัติตามมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่กำหนด

การรักษาสวน: การรักษาสวนอะโวคาโด้ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่เพียงแค่การควบคุมวัชพืชเท่านั้น การให้น้ำที่เหมาะสมและการบำรุงรักษาต้นอะโวคาโด้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตได้อีก

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชใบแคบและใบกว้างในสวนอะโวคาโด้ การปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำในการใช้สารนี้จะช่วยให้การควบคุมวัชพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สวนอะโวคาโด้มีการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3292
การใช้ คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดวัชพืชในสวนเขือเปราะ
การใช้ คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดวัชพืชในสวนเขือเปราะ
การใช้ คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดวัชพืชในสวนเขือเปราะ
การเพาะปลูกสวนผักเป็นที่นิยมในช่วงสมัยนี้ เขือเปราะเป็นหนึ่งในผลผลิตที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากมีรสชาติที่หลากหลายและมีคุณค่าทางอาหารสูง แต่พร้อมกับนั้นก็มีท้าทายจากการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของวัชพืช ซึ่งอาจทำให้มีการระบาดของวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้สวนเขือเปราะของคุณสามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และปลอดจากการรบกวนจากวัชพืช การใช้สารเคมีเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช เช่น คาร์รอน (Diuron 80% WG) ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชใบแคบและใบกว้างในสวนเขือเปราะ

1. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคาร์รอน (Diuron 80% WG)
คาร์รอน เป็นสารประเภทอะไรละลายน้ำยากที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในดิน มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันการงอกของเมล็ดพืชและยับยั้งการเจริญเติบโตของรากวัชพืช ด้วยความสามารถในการควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชทั้งในระยะต้นกำเนิดและระยะเป็นต้นเตี้ย

2. วิธีการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในสวนเขือเปราะ

2.1 การเตรียมพื้นที่
ก่อนการใช้คาร์รอน ควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม โดยการกำจัดวัชพืชที่มีอยู่ในสวนเขือเปราะให้หมด
ตรวจสอบว่ามีวัชพืชใบกว้างหรือใบแคบที่อาจทำให้คาร์รอนไม่ได้ผลบางชนิด ให้กำจัดวัชพืชเหล่านี้ออกจากพื้นที่

2.2 การผสมสาร
ผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ตามอัตราที่ระบุในฉลาก
ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อการผสมสารที่แม่นยำและปลอดภัย

2.3 การพ่นสาร
พ่นคาร์รอน บนพื้นที่สวนเขือเปราะที่ต้องการควบคุมวัชพืช
พ่นในช่วงเวลาที่วัชพืชกำลังงอกหรือเริ่มเจริญเติบโต
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก

3. คำแนะนำเพิ่มเติม
หลีกเลี่ยงการใช้คาร์รอน ในวันที่มีฝนตกหรือในช่วงเวลาที่ร้อนจัด เพื่อป้องกันการไหลไปที่พื้นที่อื่น ๆ และลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อพืชเขือเปราะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อควรระวังที่ระบุในฉลากของคาร์รอน

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืชในสวนเขือเปราะจะช่วยให้สวนของคุณปลอดจากการแพร่กระจายของวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ และสามารถเพิ่มผลผลิตของเขือเปราะได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงสุด


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..

.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3284
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนฟักทอง
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนฟักทอง
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนฟักทอง
สวนฟักทองเป็นที่นิยมในการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและราคาที่ดีในตลาด. การดูแลรักษาสวนฟักทองมีความสำคัญเพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตและผลิตผลได้ดีที่สุด. หนึ่งในปัญหาที่เจอบ่อยในการดูแลสวนคือการควบคุมหญ้าและวัชพืชที่มีภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชไม่เท่ากัน.

คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืช

คาร์รอน เป็นสารประเภทอะโฮลอูเรียเอ็ม (urea herbicides) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมหลายชนิดของวัชพืชที่ส่วนใหญ่พบในสวนฟักทอง. คาร์รอนมีความสามารถในการป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชด้วยการยับยั้งกระบวนการสร้างคลอโรฟิลล์และเลือกทำลายสารสีเขียวในพืช.

ขั้นตอนการใช้คาร์รอน

กำจัดวัชพืชในระยะเตรียมดิน: ก่อนปลูกฟักทอง_ ควรทำการกำจัดวัชพืชในระยะเตรียมดินเพื่อลดการแข่งขันทรัพยากรดินระหว่างฟักทองและวัชพืช.

การผสมสาร: ผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ในน้ำตาลายละลายตามอัตราที่ระบุบนฉลากสินค้า. การผสมนี้ควรทำในที่ที่มีระบบระบายน้ำดี เพื่อป้องกันการกระจายของสาร.

การพ่น: การพ่นคาร์รอนควรทำในช่วงที่ไม่มีลมแรง และในสภาวะที่มีความชื้นสูง เพื่อให้สารสามารถแทรกซึมเข้าสู่พืชได้ดี.

การควบคุมตามปริมาณ: การใช้ปริมาณของคาร์รอนต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันการใช้มากเกินไปที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อฟักทอง.

การติดตามผล: ติดตามผลการใช้คาร์รอน โดยสังเกตการเจริญเติบโตของฟักทองและการควบคุมวัชพืชในสวน หากมีการพบปัญหาหรือความผิดปกติในการเจริญเติบโต ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร.

ประโยชน์ของการใช้คาร์รอน

ควบคุมวัชพืช: คาร์รอนมีประสิทธิภาพในการควบคุมหลายชนิดของวัชพืชที่ส่วนใหญ่พบในสวนฟักทอง.

ลดการแข่งขันทรัพยากร: การใช้คาร์รอนเป็นสารควบคุมวัชพืชช่วยลดการแข่งขันทรัพยากรดินและน้ำในสวน.

เพิ่มผลผลิต: การควบคุมวัชพืชทำให้ฟักทองได้รับทรัพยากรสารอาหารและน้ำที่เพียงพอ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต.

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืชในสวนฟักทองเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ของผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดในการผลิตฟักทองที่มีคุณภาพ.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3286
ควบคุมวัชพืชในสวนกระเจี๊ยบด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): วิธีการและคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ
ควบคุมวัชพืชในสวนกระเจี๊ยบด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): วิธีการและคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ
ควบคุมวัชพืชในสวนกระเจี๊ยบด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): วิธีการและคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ
วัชพืชเป็นปัญหาที่สำคัญในการดูแลสวนกระเจี๊ยบ เนื่องจากการระบาดของวัชพืชทำให้ระบบน้ำและธาตุอาหารถูกแยกไปทำให้พืชเซฮน และลดประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต การใช้สารควบคุมวัชพืชเช่นคาร์รอน (Diuron 80% WG) จึงเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดและควบคุมวัชพืชในสวนกระเจี๊ยบ ต่อไปนี้คือขั้นตอนและข้อควรระวังในการใช้คาร์รอนเพื่อควบคุมวัชพืชในสวนกระเจี๊ยบ:

1. การเตรียมพื้นที่

ก่อนการใช้คาร์รอน ควรทำการเตรียมพื้นที่ให้พร้อม โดยการกำจัดวัชพืชที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้พื้นดินแห้งและพร้อมรับการพ่นพ้นสาร

2. การวางแผนการใช้คาร์รอน

ควรวางแผนการใช้คาร์รอนในช่วงที่ไม่มีฝนตกหรือฝนตกน้อย เพื่อให้สารสามารถทำงานได้ดีที่สุด และหลีกเลี่ยงการกระเด็นกับพื้นที่ที่ไม่ต้องการควบคุมวัชพืช

3. การผสมสาร

ผสมคาร์รอนกับน้ำตามอัตราที่ระบุในฉลาก และคลุกเคล้าให้ทั่วถึง

4. การพ่นพ้น

ใช้เครื่องพ่นพริกหรือเครื่องพ่นสารที่มีความแม่นยำ พ่นสารคาร์รอนให้ทั่วทั้งพื้นที่ที่ต้องการควบคุมวัชพืช ควรปฏิบัติในทิศทางตรงข้ามกับลม เพื่อป้องกันการกระเด็นกับพื้นที่ที่ไม่ต้องการ

5. การระวังหลังการใช้

หลังจากการใช้คาร์รอน ควรจัดการรักษาพื้นที่ให้มีการระบาดของวัชพืชอีกครั้ง โดยการเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เพื่อลดความเข้มข้นของสารที่ตกค้างในดิน

6. ความปลอดภัย

ในขณะที่ใช้คาร์รอน ควรสวมเสื้อผ้าป้องกัน และใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น ระวังอย่าให้สารสัมผัสกับผิวหนัง และหลีกเลี่ยงการหายใจลมพิษ

การใช้คาร์รอนในการควบคุมวัชพืชในสวนกระเจี๊ยบต้องทำตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมทั่วไป


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3287
กำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนโกโก้ด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
กำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนโกโก้ด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
กำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนโกโก้ด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การจัดการวัชพืชและหญ้าในสวนโกโก้มีความสำคัญมากเนื่องจากวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์สามารถทำให้ผลผลิตลดลงและมีผลกระทบต่อคุณภาพของโกโก้ได้ ดังนั้นการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรักษาสวนโกโก้ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นโกโก้.

คาร์รอน (Diuron 80% WG)

คาร์รอน เป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมหญ้าและวัชพืชที่อาจมีอันตรายต่อโกโก้ มีความละเอียดสูงในการควบคุมวัชพืชที่มีใบแคบและใบกว้างที่อาจกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นโกโก้. คาร์รอนมีลักษณะเป็นสารที่ทำลายเซลล์ของพืชที่อยู่ในดินและสามารถควบคุมวัชพืชในช่วงเวลาที่ยาวนาน.

ขั้นตอนการใช้คาร์รอนในสวนโกโก้

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการใช้คาร์รอน ควรเตรียมพื้นที่ในสวนโกโก้ให้พร้อม โดยตรวจสอบความชื้นของดินและระบบระบายน้ำ เพื่อให้การกระจายของคาร์รอนเป็นไปอย่างทั่วถึง.

การใช้คาร์รอน: คาร์รอนสามารถใช้ผสมน้ำและพ่นทางใบหรือรากขึ้นอยู่กับชนิดของวัชพืชที่ต้องการควบคุม ควรใช้อัตราส่วนตามคำแนะนำของผู้ผลิตและปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้สารเคมี.

การควบคุมการใช้: หลังจากการใช้คาร์รอนแล้ว ควรตรวจสอบผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมการใช้สารเคมีให้เหมาะสมและป้องกันการเกิดความเสี่ยงต่อโกโก้.

การดูแลรักษา: หลังจากการใช้คาร์รอน เพื่อให้การควบคุมวัชพืชมีผลสำเร็จในระยะยาว ควรดูแลรักษาสวนโกโก้โดยตรวจสอบการเจริญเติบโตของโกโก้ และนำมาปรับปรุงหากมีปัญหา.

ประโยชน์ของการใช้คาร์รอน

ประสิทธิภาพสูง: คาร์รอนมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมหญ้าและวัชพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโกโก้.

การใช้ได้หลายรูปแบบ: สามารถใช้คาร์รอนทั้งทางใบและรากขึ้นอยู่กับชนิดของวัชพืชที่ต้องการควบคุม.

ควบคุมทั่วถึง: คาร์รอนมีลักษณะทำลายเซลล์ของพืชที่อยู่ในดิน ทำให้สามารถควบคุมวัชพืชที่มีรากลึกได้.

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหญ้าและวัชพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสวนโกโก้ โดยมีประโยชน์ทั้งในด้านประสิทธิภาพและควบคุมทั่วถึง อย่างไรก็ตาม การใช้สารเคมีควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและดูแลรักษาสวนโกโก้อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่สูงสุด.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3284
การควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนฝรั่งด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนฝรั่งด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนฝรั่งด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
สวนฝรั่งเป็นสถานที่สำคัญที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างใส่ใจเพื่อผลผลิตที่ดีและคุณภาพสูงสุด แต่หญ้าและวัชพืชมักเป็นปัญหาที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสวนฝรั่งได้ การใช้สารควบคุมหญ้าเช่นคาร์รอน (Diuron) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการกำจัดหญ้าและวัชพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชฝรั่งได้โดยตรง

1. คาร์รอน (Diuron) คืออะไร:
คาร์รอนเป็นสารประกอบที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหญ้าและวัชพืช มีชื่อทางการที่เป็นที่รู้จักว่า Diuron และมีความละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับสาร Diuron 80% WG (Water Dispersible Granules) ซึ่งเป็นรูปของสารที่ง่ายต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพมากในการควบคุมวัชพืชในสวนฝรั่ง

2. ขั้นตอนการใช้คาร์รอน (Diuron):

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการใช้ Diuron ควรเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยและทำความสะอาดจากวัชพืชที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การผสมร่วมกับน้ำ: นำ Diuron 80% WG มาผสมกับน้ำตามอัตราที่ระบุในฉลาก และคนให้เข้ากันทั่วถึง

3. การใช้คาร์รอน (Diuron) ในการควบคุมหญ้าและวัชพืช:

การฉีดพ่น: ใช้เครื่องพ่นที่เหมาะสม เพื่อการกระจาย Diuron ทั่วถึงพื้นที่ที่ต้องการควบคุม
ระบุปริมาณ: ระบุปริมาณ Diuron ตามคำแนะนำของผู้ผลิต และไม่ควรเกินขนาดที่ระบุ

4. ข้อควรระวัง:

การใช้ที่ถูกต้อง: อ่านคำแนะนำการใช้ Diuron ให้ละเอียดและให้ใช้ตามขั้นตอนที่กำหนด
การป้องกัน: ใส่เสื้อผ้าป้องกันและใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารที่ใช้

5. ประโยชน์ของการใช้คาร์รอน (Diuron):

ควบคุมหญ้าทุกรูปแบบ: Diuron สามารถควบคุมหญ้าและวัชพืชทุกชนิดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของสวนฝรั่ง
ความต้านทาน: คาร์รอนมีความต้านทานต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ทำให้มีประสิทธิภาพตลอดทั้งฤดูกาล

6. การตรวจสอบผลลัพธ์:

การตรวจสอบผลลัพธ์: ตรวจสอบผลลัพธ์หลังจากการใช้ Diuron เพื่อดูว่ามีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังหรือไม่ และกรณีจำเป็น สามารถทำการซ้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสม

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนฝรั่ง การใช้งานอย่างถูกต้องตามคำแนะนำจะช่วยให้สวนฝรั่งเจริญเติบโตได้ดีและสามารถผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพสูงได้ตลอดทั้งฤดูกาลการเจริญเติบโตของพืช และยังช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของหญ้าและวัชพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสวนฝรั่งได้.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3290
ควบคุมวัชพืชในสวนถั่วฝักยาวด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
ควบคุมวัชพืชในสวนถั่วฝักยาวด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
ควบคุมวัชพืชในสวนถั่วฝักยาวด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมวัชพืชในสวนถั่วฝักยาวเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ชาวสวนต้องใส่ใจอย่างมาก เนื่องจากวัชพืชที่มีอยู่ในสวนสามารถแย่งอาหารและน้ำที่จำเป็นสำหรับถั่วฝักยาวได้ การใช้สารคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดและควบคุมวัชพืชต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาวได้ดีเยี่ยม

1. การเตรียมดิน
การเตรียมดินเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้พืชมีโอกาสในการแข่งขันกับวัชพืชได้ดีที่สุด การใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงในดินช่วยเพิ่มสารอินทรีย์ในดินและสร้างโครงสร้างดินที่ดีสำหรับการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาว

2. การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG)
2.1 การสำรวจและบันทึกข้อมูล
ก่อนที่จะใช้คาร์รอน ควรทำการสำรวจและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัชพืชที่พบในสวน ระบุประเภทและปริมาณของวัชพืช เพื่อที่จะเลือกใช้ปริมาณของคาร์รอนที่เหมาะสม

2.2 การผสมคาร์รอน
คาร์รอน (Diuron 80% WG) ควรผสมกับน้ำตามอัตราที่ระบุในฉลากผลิตภัณฑ์ และควรใช้เครื่องพ่นที่สามารถปรับการให้น้ำได้มีประสิทธิภาพ

2.3 การใช้คาร์รอน
คาร์รอนควรใช้ในช่วงที่วัชพืชเริ่มงอกและก่อนที่ถั่วฝักยาวจะเริ่มเจริญเติบโต
ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและสามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ทางการเกษตร
หลีกเลี่ยงการใช้คาร์รอนในช่วงฝนตกหนัก เพื่อป้องกันการไหลไปตามน้ำฝนและสูญเสียประสิทธิภาพของสาร

3. การดูแลรักษา
หลังจากการใช้คาร์รอนแล้ว ควรตรวจสอบสภาพของสวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ามีการเจริญเติบโตของวัชพืชหรือไม่ หากพบว่ามีวัชพืชเจริญเติบโตใหม่ ควรทำการกำจัดโดยใช้มือหรือเครื่องมือที่เหมาะสม

การควบคุมวัชพืชในสวนถั่วฝักยาวด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG) คือวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดในการรักษาสวนถั่วฝักยาวให้ปลอดจากวัชพืชที่สามารถทำลายได้ ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตได้ในที่สุด


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3290
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 41 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
การจัดการและควบคุมเพลี้ยในการเพาะปลูกถั่วเหลือง
Update: 2566/11/18 13:49:18 - Views: 3286
ดอกมะลิ ใบไหม้ ใบจุด กำจัดโรคดอกมะลิ จากเชื้อราต่างๆ ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/10/19 10:16:04 - Views: 3290
วิธีปลูกทุเรียนอย่างละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว
Update: 2564/05/31 08:12:06 - Views: 3308
โรคและแมลงของทานตะวัน
Update: 2565/11/14 14:18:38 - Views: 3291
หนอนองุ่น หนอนกระทู้องุ่น (หนอนกระทู้ผักในองุ่น) ป้องกันกำจัดด้วย สารชีวินทรีย์ ปลอดภัย
Update: 2564/02/17 05:01:23 - Views: 3294
หากเราตากฝนตกปรอยๆ จะทำให้เราเป็นหวัดได้ แต่ตากฝนตกหนักนั้นไม่เป็นไร นี่เรื่องจริงนะเออ..
Update: 2564/09/05 01:47:10 - Views: 3296
แมลงศัตรูพืช ในมันสำปะหลัง เราป้องกันและกำจัดได้อย่างไรบ้าง?
Update: 2563/06/14 16:43:43 - Views: 3288
โรคไหม้ ระบาดนาข้าว กรมการข้าว เร่งช่วยชาวนา แนะใช้ข้าวพันธุ์ต้านทานโรค ข้าวใบไหม้
Update: 2564/08/09 10:22:28 - Views: 3306
ทุเรียนใบไหม้ มีสาเหตุมาจากโรคเชื้อรา แก้ด้วย ไอเอส ราฝ่อ หยุดลุกลาม
Update: 2563/10/28 14:21:37 - Views: 3305
การป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชพริกไทย
Update: 2566/05/06 11:18:43 - Views: 3291
แก้ทุเรียนเล็กใบไหม้ ใบแห้ง ยอดไหม้ ใบเหลือง เพราะโรคจากเชื้อรา ใช้ ไอเอส
Update: 2564/05/07 12:21:17 - Views: 3328
ป้องกันกำจัด เชื้อราไฟทอปธอร่า ในต้นยางพาราด้วยสารประกอบอินทรีย์
Update: 2566/01/10 12:47:18 - Views: 3301
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน เมล่อน เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/04/24 13:54:22 - Views: 3285
แก้ พืชใบไหม้ ราน้ำค้าง ใบเหลือง ใบจุด โรคราเขม่า เชื้อราเขม่าผง รากเน่า โรคราสนิม ใบแห้ง ใช้ ไอเอส
Update: 2564/09/07 08:56:20 - Views: 3287
โรคเปลือกแตก ยางไหล กิ่งแห้ง ที่เกิดกับไม้ยืนต้นต่างๆ แก้ได้ด้วย ไอเอส
Update: 2564/05/05 03:12:57 - Views: 3319
การป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในผลสละอย่างมีประสิทธิผล
Update: 2566/05/13 09:46:19 - Views: 3292
แตงกวา โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/04/03 14:02:04 - Views: 3296
ยาฆ่าเพลี้ยไฟ แมลงจำพวกปากดูด ใน ส้มโอ เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2566/03/04 10:14:06 - Views: 3291
อยากทำน้ำพริกขายเริ่มต้นอย่างไรดี
Update: 2565/09/09 14:38:02 - Views: 3290
คู่มืองป้องกันและกำจัดโรคในลำไย โรคราต่างๆ ใบไหม้ ราแป้ง ราสนิม กิ่งแห้ง และราอื่นๆ
Update: 2566/04/30 08:55:27 - Views: 3461
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022