[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ

 
การจัดการหนอนศัตรูพืชที่พบในสวนมะม่วง: วิธีป้องกันและควบคุม
การจัดการหนอนศัตรูพืชที่พบในสวนมะม่วง: วิธีป้องกันและควบคุม
มะม่วงเป็นพืชที่อาจเจอกับหลายชนิดของศัตรูพืช ซึ่งหนอนศัตรูพืชที่พบบ่อยในมะม่วงได้แก่:

หนอนเจาะผลมะม่วง (Fruit Borer): หนอนชนิดนี้มักจะเจาะเข้าไปในผลมะม่วงและทำลายเนื้อภายในของผล ทำให้ผลมะม่วงมีรอยทำลายภายในและมีความเสียหายมากน้อยขึ้นอยู่กับระดับการทำลายของหนอนแต่ละตัว.

หนอนเจาะกิ่ง (Shoot Borer): หนอนชนิดนี้เจาะท่อนกิ่งและยอดมะม่วง ทำให้มะม่วงแสดงอาการที่ยอดเหี่ยวและแห้งตายได้.

หนอนกัดกินใบ (Leaf-Eating Caterpillars): มีหลายชนิดของหนอนที่กัดกินใบมะม่วง เช่น หนอนกระทู้มะม่วงแดง (Red-banded caterpillar) และหนอนใยผีเสื้อ (Looper caterpillar) ซึ่งทำให้ใบมะม่วงเสียหาย.

หนอนเจาะราก (Root Borer): หนอนชนิดนี้ทำลายระบบรากของมะม่วง ทำให้มะม่วงแสดงอาการใบเหลืองและการเจริญเติบโตช้า.

การควบคุมหนอนศัตรูพืชในมะม่วงสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น:

การใช้สารเคมี: การใช้สารเคมีเป็นวิธีที่มีผลมากในการควบคุมหนอนศัตรูพืช โดยใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อหนอน แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

การใช้วิธีชีวภาพ: การใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อควบคุมหนอนศัตรูพืช เช่น การใช้แตนเบีย (Telenomus remus) ในการควบคุมหนอนเจาะผลมะม่วง.

การใช้วิธีป้องกัน: การบำบัดรักษาต้นมะม่วงให้แข็งแรง เพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคและศัตรูพืช.

ควรติดตามสภาพแวดล้อมและใช้วิธีควบคุมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแปลงปลูกมะม่วงของท่าน.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นมะม่วง
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:299
การรับมือกับโรคเชื้อราที่รุนแรงในการปลูกผักชี: วิธีป้องกันและการจัดการ
การรับมือกับโรคเชื้อราที่รุนแรงในการปลูกผักชี: วิธีป้องกันและการจัดการ
โรคเชื้อราในต้นผักชีเป็นปัญหาที่พบบ่อยในการเพาะปลูกผักชี โรคเชื้อราที่มักจะเจอในต้นผักชีมีหลายชนิด เช่น Fusarium wilt Pythium root rot และโรคใบจุด (leaf spot) ซึ่งทำให้ต้นผักชีเสียหายและมีผลกระทบต่อผลผลิตของเราได้.

นี่คือบางวิธีที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากโรคเชื้อราในต้นผักชี:

การเลือกพันธุ์ที่ดี: เลือกใช้พันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคมากที่สุดที่เป็นไปได้.

การให้น้ำ: รักษาระบบการให้น้ำให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการให้น้ำมากเกินไปซึ่งอาจทำให้ดินชื้นเกินไปและสร้างสภาพที่เหมาะสำหรับการเจริญของเชื้อรา.

การให้ปุ๋ย: ให้ปุ๋ยที่สมบูรณ์และมีปริมาณองค์ประกอบที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นผักชี.

การควบคุมปริมาณแสง: รักษาระดับแสงที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นผักชี เพราะแสงที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจทำให้ต้นผักชีอ่อนแอและเป็นตัวอ่อนที่ถูกโรคทำลาย.

การใช้วิธีป้องกันแบบชีววิธี: ใช้วิธีการชีววิธี เช่น การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เป็นศัตรูของเชื้อรา หรือการใช้จุลินทรีย์ที่ช่วยลดการระบาดของเชื้อรา.

การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ: หลีกเลี่ยงการใส่ดินหรือวัสดุที่มีเชื้อราเข้าไปในแปลงปลูก และรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ทางการเกษตร.

หากพบว่าต้นผักชีมีอาการผลัดใบ ใบเหลือง หรือมีจุดดำหรือถูกทำลายต้องรีบแยกต้นที่ติดเชื้อออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อรา. การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคก็เป็นทางเลือกหนึ่ง.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นผักชี จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:337
แนวทางการรักษาและป้องกันโรคเชื้อราในต้นมะกรูด
แนวทางการรักษาและป้องกันโรคเชื้อราในต้นมะกรูด
โรคเชื้อราในต้นมะกรูดเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ โรคเชื้อราสามารถมีหลายประเภทและมีสาเหตุจากเชื้อราต่าง ๆ ที่อาจทำให้ใบมะกรูดเป็นจุดดำ หรือมีลักษณะที่ผิดปกติอื่น ๆ ตามต้นมะกรูดของคุณ

นอกจากนี้ ขอแนะนำวิธีการดูแลและป้องกันโรคเชื้อราในต้นมะกรูดดังนี้:

การรักษาด้วยสารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide): การใช้สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เหมาะสมสามารถช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อราได้ ควรเลือกใช้สารป้องกันเชื้อราที่เหมาะกับชนิดของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคบนมะกรูด

การรักษาด้วยาฆ่าเชื้อราในระบบ (Systemic Fungicide): เป็นสารป้องกันและกำจัดโรคที่ถูกดูดซึมเข้าสู่พืชและทำให้เกิดประสิทธิภาพต่อเชื้อรา

การจัดการทางการเกษตร: การจัดการพื้นที่รอบต้นมะกรูดเพื่อลดความชื้น เช่น การตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคหรือที่อาจสร้างความชื้นมากเกินไป

การรักษาต้นมะกรูดที่ถูกต้นไม่สมบูรณ์: การให้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นมะกรูด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรค

การหลีกเลี่ยงน้ำท่วม: การให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงให้น้ำท่วมที่อาจทำให้เกิดสภาวะที่เชื้อราจะพัฒนาได้ดี

หากโรคมีอาการรุนแรงมาก ควรพบคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร เพื่อให้การดูแลเพิ่มเติมและการใช้สารป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมและเชื้อราที่เจริญอยู่ในพื้นที่ของคุณ

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นมะกรูด จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:359
การจัดการและป้องกันโรคเชื้อราในต้นแครอท: วิธีการรักษาและป้องกันเพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์
การจัดการและป้องกันโรคเชื้อราในต้นแครอท: วิธีการรักษาและป้องกันเพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์
โรคเชื้อราในต้นแครอทเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปลูกแครอท และสามารถทำให้พืชเสื่อมเสียได้ โรคเชื้อราที่มักพบในแครอทมีหลายชนิด ดังนี้:

โรครากเน่า (Damping-off): นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในระยะเพาะเมล็ด โรคนี้มักเกิดจากเชื้อราในดินเช่น Pythium spp. Rhizoctonia spp. และ Fusarium spp. สามารถป้องกันโรคนี้ได้โดยใช้ดินที่มีการระบายน้ำดี ไม่ให้น้ำมากเกินไป และใช้เมล็ดพันธุ์ที่สุขภาพดี.

โรคใบจุดสนิม (Leaf Spot): มักเกิดจากเชื้อรา Cercospora carotae หรือ Alternaria dauci. ลักษณะของโรคคือใบแครอทจะมีจุดสีน้ำตาลหรือดำ การควบคุมโรคนี้สามารถทำได้โดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช.

โรคใบจุดแครอท (Cercospora Leaf Spot): โรคนี้เป็นผลมาจากเชื้อรา Cercospora carotae ที่ทำให้ใบแครอทเป็นจุดสีน้ำตาล ควบคุมโรคนี้ได้โดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชและการลดการให้น้ำบนใบ.

โรคราน้ำค้าง (Powdery Mildew): โรคนี้ทำให้พืชมีรายเหลือง ลักษณะเชื้อราจะปรากฎเป็นพวงมากะเทาบนใบและส่วนต่างๆของพืช การลดความชื้นและการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชเป็นวิธีการป้องกัน.

โรคแผลบนใบ (Leaf Blight): โรคนี้มักเกิดจากเชื้อราเช่น Alternaria dauci และ Phoma spp. แสดงอาการเป็นแผลเป็นวงกลมสีน้ำตาลบนใบ การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชเป็นวิธีการป้องกัน.

การป้องกันและควบคุมโรคเชื้อราในต้นแครอทค่อนข้างซับซ้อน แต่สิ่งที่สำคัญคือการรักษาพืชในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม_ การเลือกใช้พันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรค และการตรวจสอบและจัดการโรคที่พบเมื่อเริ่มแสดงอาการที่ชัดเจน.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นแครอท จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:282
การจัดการและป้องกันโรคราแป้งในต้นทุเรียน
การจัดการและป้องกันโรคราแป้งในต้นทุเรียน
โรคราแป้งในต้นทุเรียนเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบได้ในการปลูกทุเรียน โรคนี้เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่า Colletotrichum gloeosporioides. โรคราแป้งสามารถกระจายไปยังทุเรียนผ่านทางลม น้ำฝน หรือการสัมผัสโดยตรงจากพืชที่มีโรค.

นอกจากนี้ โรคราแป้งสามารถถูกนำเข้ามาด้วยต้นทุเรียนที่มีโรคมาจากแหล่งที่ปลูก

การจัดการโรคราแป้งในต้นทุเรียน:

การเลือกใช้ต้นทุเรียนที่มีความแข็งแรง: เลือกใช้ต้นทุเรียนที่มีความแข็งแรงและมีระบบต้านทานที่ดีต่อโรค.

การให้น้ำ: รักษาความชื้นในดินให้เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการให้น้ำมากเกินไปที่อาจทำให้ดินขาดออกซิเจนและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อรา.

การลดความหนาแน่นของต้นทุเรียน: การปลูกทุเรียนให้มีระยะห่างที่เหมาะสมช่วยลดการกระจายของโรคราแป้ง.

การให้ปุ๋ย: ให้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการต้านทานต่อโรค.

การใช้สารป้องกันกำจัดโรค: การใช้สารป้องกันกำจัดโรคราแป้งที่มีประสิทธิภาพ โดยการพ่นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นฝนหรือก่อนเก็บเกี่ยว.

การกำจัดท่อนทุเรียนที่เป็นโรค: หากพบท่อนทุเรียนที่เป็นโรค ควรตัดทิ้งและทำลายเพื่อลดการกระจายของโรค.

การจัดการโรคราแป้งในต้นทุเรียนต้องการการจัดการร่วมกันและการตรวจสอบสภาพแวดล้อมปลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดโอกาสในการระบาดของโรคราแป้งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อต้นทุเรียนได้มากที่สุด.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นทุเรียน จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:291
โรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบอนสีและวิธีการป้องกัน
โรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบอนสีและวิธีการป้องกัน
การเกิดโรคจากเชื้อราในต้นบอนสีมักเกิดจากการระบาดของเชื้อราที่สามารถทำให้เกิดโรคพืชได้ โรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบอนสีอาจมีหลายประการ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของบางโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบอนสี:

โรครากเน่า (Root Rot): เชื้อราที่สามารถทำให้เกิดโรครากเน่าในต้นบอนสีได้รวมถึง Phytophthora spp. และ Pythium spp. โรคนี้มักเกิดจากการรดน้ำมากเกินไปหรือดินมีความชื้นสูงมากเกินไปทำให้รากเน่าตายได้.

โรคใบจุด (Leaf Spot): เชื้อรา Colletotrichum spp. และ Alternaria spp. อาจเป็นต้นเหตุของโรคใบจุดในต้นบอนสี โรคนี้มักเริ่มต้นที่ใบแล้วขยายเป็นจุดดำหรือน้ำตาลกลางใบ.

โรครากปม (Crown Rot): เชื้อรา Phytophthora spp. อาจทำให้เกิดโรครากปมในต้นบอนสี โรคนี้ทำให้ส่วนที่อยู่ใกล้โคนต้นเน่าและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล.

การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบอนสีทำได้โดยการดูแลรักษาต้นบอนสีอย่างถูกวิธี ซึ่งรวมถึงการควบคุมน้ำให้เหมาะสม การลดการให้น้ำมากเกินไป การให้สารป้องกันกำจัดโรคพืชตามคำแนะนำ และการเลือกใช้พันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคได้ดี.


.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นบอนสี จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:266
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นเพื่อสร้างมะนาวที่โตไว ใบเขียวสด ผลใหญ่ และต้นทุนต่อไร่ที่คุ้มค่า
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นเพื่อสร้างมะนาวที่โตไว ใบเขียวสด ผลใหญ่ และต้นทุนต่อไร่ที่คุ้มค่า
การให้ปุ๋ยฉีดพ่นในการเพิ่มผลผลิตของมะนาวสามารถทำได้ด้วยการใช้ปุ๋ยที่มีสูตรที่เหมาะสมและสามารถดูแลต้นมะนาวให้ได้ผลดีที่สุดได้ ต่อไปนี้คือขั้นตอนและคำแนะนำที่อาจช่วยให้มะนาวโตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี และต้นทุนต่อไร่ถูกกว่า

เลือกปุ๋ยที่เหมาะสม:

ควรใช้ปุ๋ยที่มีสูตรที่เหมาะสมกับการเติบโตของมะนาว เช่น ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของไนโตรเจน (N)_ ฟอสฟอรัส (P)_ และ โพแทสเซียม (K) ในสัดส่วนที่เหมาะสม

การให้ปุ๋ยเป็นระยะ:

การให้ปุ๋ยควรแบ่งเป็นระยะเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของต้นมะนาวตามช่วงเวลา การให้ปุ๋ยทุกๆ 2-3 เดือนหรือตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ.

ปุ๋ยฉีดพ่น:

ใช้ปุ๋ยทางใบที่มีสูตรสำหรับการให้ปุ๋ยผ่านใบของพืช เพื่อให้ปุ๋ยได้รับการดูดซึมได้ดี โดยใช้บวกน้ำหล่อเป็นตัวทำละลาย.
การฉีดพ่นปุ๋ยในช่วงเช้าหรือในช่วงเย็นที่อากาศไม่ร้อนจะช่วยให้การดูดซึมเกิดขึ้นได้ดี.

ปรับสูตรปุ๋ยตามระยะการเจริญเติบโต:

ในระหว่างระยะการเจริญเติบโตมะนาว ควรเพิ่มปริมาณไนโตรเจนเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตและให้พืชมีพลังงานมากพอต่อการพัฒนาผล.

ดูแลน้ำ:

การให้น้ำอย่างเพียงพอและเหมาะสมก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดูแลมะนาวให้โตไว ใบเขียว และผลใหญ่ ดกเต็มต้น.

การตรวจสอบปัญหาทางด้านโรคและแมลง:

ตรวจสอบสภาพต้นมะนาวเป็นประจำเพื่อตระหนักถึงโรคและแมลงที่อาจเกิดขึ้น และทำการป้องกันหรือรักษาตามความเหมาะสม.
การจัดการพื้นที่:

ในกรณีที่เป็นไปได้ การจัดการพื้นที่รอบต้นมะนาวเพื่อลดการแขวนลอยของวัชพืชที่อาจแย่งสารอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญ.

การปรับปรุงต้นทุนต่อไร่ที่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่านั้นควรพิจารณาพิเศษเรื่องต้นทุนการจัดหาและการนำไปใช้ รวมถึงความสะดวกในการจัดการและการใส่ใช้. การปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอาจช่วยให้ผลผลิตมะนาวของคุณมีคุณภาพดีและมีกำไรมากขึ้น.

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ต้นมะนาว โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:355
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นเพื่อสร้างต้นพุทราผลใหญ่และดกเต็มต้น
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นเพื่อสร้างต้นพุทราผลใหญ่และดกเต็มต้น
การให้ปุ๋ยฉีดพ่นสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของต้นพุทราได้เมื่อให้ในปริมาณที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของพืช แต่การเลือกใช้ปุ๋ยฉีดพ่นหรือปุ๋ยเม็ดนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพดิน ความต้องการทางอาหารของพืช และข้อจำกัดทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ปลูก ดังนั้นคำแนะนำด้านการให้ปุ๋ยในกรณีนี้มีดังนี้:

ปริมาณการให้ปุ๋ย: การให้ปุ๋ยฉีดพ่นควรทำในปริมาณที่เหมาะสม เพราะการให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาในการเจริญเติบโตของพืช และส่งผลกระทบต่อผลผลิต

ประเภทของปุ๋ยฉีดพ่น: การเลือกปุ๋ยที่มีส่วนผสมที่เหมาะสม เช่น ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงส่วนผสม ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จะช่วยในการสนับสนุนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของผล

การผสมปุ๋ย: การผสมปุ๋ยในน้ำควรทำให้ทั่วถึงและไม่มีการตกตะกอน เพื่อป้องกันการเกิดการอุดตันที่อาจเกิดขึ้นในระบบพ่นพ่น

ช่วงเวลาการให้ปุ๋ย: การให้ปุ๋ยในช่วงที่พืชต้องการมากที่สุด เช่น ช่วงการเจริญเติบโตหรือช่วงที่ต้องการพัฒนาดอกและผล เป็นต้น

การควบคุมสภาพอากาศ: ความชื้นในอากาศและอุณหภูมิส่งผลต่อการดูดซึมของพืชและประสิทธิภาพของการให้ปุ๋ย

การตรวจสอบสภาพพื้นที่: การวิเคราะห์ดินเพื่อทราบความต้องการทางอาหารของพืช เพื่อให้ปุ๋ยที่เหมาะสมที่สุด

ในกรณีที่ต้นทุนต่อไร่ต้องการลดลง การให้ปุ๋ยฉีดพ่นอาจเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากปุ๋ยฉีดพ่นมีปริมาณน้ำน้อยกว่าการให้ปุ๋ยเม็ด และสามารถให้ประสิทธิภาพในระยะเวลาที่สั้นขึ้น ทำให้ลดต้นทุนการให้ปุ๋ยได้.

อย่างไรก็ตาม การให้ปุ๋ยฉีดพ่นต้องดูแลให้ความสำคัญกับปัจจัยทั้งหลายที่กล่าวถึงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มผลผลิตของต้นพุทราของคุณ.

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ต้นพุทรา ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:287
เคล็ดลับในการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของต้นแตงไทย
เคล็ดลับในการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของต้นแตงไทย
การให้ปุ๋ยฉีดพ่นสามารถช่วยให้ต้นแตงไทยโตไว ใบเขียว ผลใหญ่ และผลผลิตดีได้ ถ้าคุณต้องการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจะต้องคำนึงถึงปริมาณและส่วนผสมของปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการให้ทางใบของต้นแตงไทยของคุณ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาพอากาศ และการจัดการที่ถูกต้องทั้งทางการเกษตรและการให้น้ำที่เหมาะสมก็มีผลต่อผลผลิตด้วย.

นี่คือขั้นตอนที่สามารถช่วยให้ปุ๋ยฉีดพ่นมีประสิทธิภาพสูง:

การเลือกปุ๋ย:

ค้นหาปุ๋ยที่มีสูตรที่เหมาะสมสำหรับการให้ทางใบและตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของต้นแตงไทย.

ปริมาณการให้ปุ๋ย:

คำนึงถึงปริมาณที่เหมาะสมต่อต้นแตงไทยของคุณ โดยดูจากข้อมูลบรรจุภัณฑ์หรือข้อมูลการให้ปุ๋ยที่ระบุ.

การผสมน้ำ:

ประสานปุ๋ยกับน้ำให้เข้ากันอย่างถูกต้องตามอัตราที่แนะนำ.

เวลาการให้:

ให้ปุ๋ยในช่วงที่ต้นแตงไทยกำลังในช่วงเจริญเติบโตมากที่สุด เช่นช่วงเช้าหรือเย็น.

การปฏิบัติตามคำแนะนำ:

ปฏิบัติตามคำแนะนำการให้ปุ๋ยที่ระบุในบรรจุภัณฑ์หรือจากผู้เชี่ยวชาญ.

การตรวจสอบสภาพต้นแตงไทย:

ตรวจสอบสภาพต้นแตงไทยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตระหนักถึงความต้องการและปรับปรุงการให้ปุ๋ยตามต้องการ.

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ต้นแตงไทย ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:257
การให้ปุ๋ยฉีดพ่นที่เหมาะสำหรับต้นอะโวคาโด้: สู่ผลผลิตที่มีคุณภาพ โตเร็ว และต้นสมบูรณ์
การให้ปุ๋ยฉีดพ่นที่เหมาะสำหรับต้นอะโวคาโด้: สู่ผลผลิตที่มีคุณภาพ โตเร็ว และต้นสมบูรณ์
การให้ปุ๋ยฉีดพ่นสำหรับต้นอะโวคาโด้มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี โตเร็ว ใบเขียวสมบูรณ์ และผลผลิตมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความประหยัดทางเศรษฐกิจด้วย โดยที่น้ำหนักนึงคือการใช้งานน้ำหล่อเลี้ยงพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือขั้นตอนที่สามารถทำเพื่อเพิ่มผลผลิตของต้นอะโวคาโด้:

วางแผนการให้ปุ๋ย:

ประเมินความต้องการของต้นอะโวคาโด้ตามช่วงเวลาการเจริญเติบโต และส่วนสำคัญของการให้ปุ๋ยที่ต้องการ (เช่น ไนโตรเจนสูงในช่วงเจริญเติบโต ฟอสฟอรัสสำหรับระบบราก และโปแทสเซียมสำหรับการพัฒนาผล).

เลือกปุ๋ยฉีดพ่นที่เหมาะสม:

เลือกปุ๋ยที่มีสูตรที่ตรงตามความต้องการของต้นอะโวคาโด้ โดยสามารถใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมที่สูงในธาตุอาหารที่ต้นอะโวคาโด้ต้องการ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแทสเซียม และโปแตสเซียม.
การให้ปุ๋ยที่เหมาะสม:

การให้ปุ๋ยควรเป็นระบบเส้นใยที่ดี โดยเลือกใช้พั้นท์ฉีดพ่นที่สามารถทำให้ปุ๋ยทั้งหมดซึมลงไปในพืชได้อย่างสมบูรณ์.

สารเสริมอาหาร:

นอกจากปุ๋ยหลักแล้วยังควรให้สารเสริมอาหารเพิ่มเติม เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และธาตุอาหารรองที่จำเป็นตามความต้องการของพืช.

การจัดการน้ำ:

ให้น้ำตามความต้องการของต้นอะโวคาโด้ และตรวจสอบว่าระบบรากไม่ได้รับน้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไป.

การจัดการโรคและแมลง:

รักษาต้นอะโวคาโด้จากโรคและแมลงที่อาจทำให้ผลผลิตลดลง.

การตรวจสอบความสมดุลของปุ๋ย:

ตรวจสอบความสมดุลของปุ๋ยเป็นประจำเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ปุ๋ยต่อไป.
การเพิ่มผลผลิตสูงสุดถึง 20% อาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่การทำขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้อาจจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นในระยะยาว

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ต้นอะโวคาโด ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:348
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ
|-Page 55 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
อ้อยใบไหม้ ใบจุด ใบเหลือง รากเน่า แส้ดำ ตายพลาย เหี่ยวเน่าแดง โรคราต่างๆ ป้องกันและกำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ด้วย FK-T
Update: 2567/03/16 16:00:38 - Views: 132
🔥โรคมันสำปะหลังใบไหม้ และ โรคแอนแทรคโนสมันสำปะหลัง ใช้ ไอเอส ยับยั้ง FK-1 บำรุง
Update: 2564/07/05 09:08:40 - Views: 3892
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนกระทู้ผัก ใน ดอกดาวเรือง และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/09 14:11:46 - Views: 3032
กำจัดเพลี้ยแป้งในต้นมะปรางด้วย INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5
Update: 2567/02/27 09:49:14 - Views: 101
กำจัดเพลี้ย ในต้นข้าวโพด เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/02 14:02:41 - Views: 3030
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนเจาะสมอฝ้าย ใน ส้ม และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/11 13:04:00 - Views: 3068
ราสนิมขาวผักบุ้ง โรคผักบุ้งใบไหม้ และโรคราต่างๆ สร้างความเสียหายต่อผลผลิต ควบคุม ป้องกันกำจัดก่อนเกิดความเสียหาย
Update: 2566/11/04 09:56:30 - Views: 8017
ทุเรียนกิ่งแห้ง สาเหตุเพราะ เชื้อราฟิวซาเรียม โซลาไน (Fusarium solani) ป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส
Update: 2563/07/09 13:18:16 - Views: 3596
ประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ ประกวดหัวมัน- เกษตรกรดีเด่น
Update: 2563/06/27 19:29:57 - Views: 2993
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคเน่าเละ ใน ต้นหอม ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/12 10:36:34 - Views: 3078
มะละกอผลเน่า มะละกอใบไหม้ ราขาวมะละกอ ราดำมะละกอ ควบคุม ป้องกันกำจัด ก่อนโรคจะสร้างความเสียหาย
Update: 2566/11/04 19:44:55 - Views: 8193
น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค เร่งราก ป้องกันโรค เพิ่มอัตราการงอก สนใจติดต่อ ไลน์ไอดี PrimPB
Update: 2564/08/27 23:28:31 - Views: 3268
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยไฟ ในมะม่วงหิมพานต์ และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/16 13:33:14 - Views: 3004
สละ โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งดอก ขยายขนาด ผลใหญ่ ดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
Update: 2567/04/08 15:13:58 - Views: 115
คู่มือป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆในดาวเรือง ดาวเรืองใบไหม้ ดอกไหม้ ดอกเป็นจุด ราแป้ง ฯลฯ
Update: 2566/05/01 10:27:34 - Views: 17361
กำจัดเชื้อรา ขนุน ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/09/26 09:49:49 - Views: 3109
ยาแก้กะเพราใบไหม้ ยารักษาโรคกะเพราใบจุด โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/10/10 00:19:53 - Views: 3833
การทำธุรกิจขายปุ๋ย จะขายปุ๋ยได้ต้องทำอะไรบ้าง กฏการขายปุ๋ย
Update: 2565/11/15 14:39:50 - Views: 3186
🔥โรคราสนิม ในพืชต่างๆ ใช้ ไอเอส
Update: 2564/07/08 16:47:19 - Views: 3290
อุตสาหกรรมมันเส้น และการผลิตมันเส้น
Update: 2555/04/11 14:56:21 - Views: 3224
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022