[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ

 
เพลี้ยไก่แจ้ในปลูกทุเรียน การจัดการและป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
เพลี้ยไก่แจ้ในปลูกทุเรียน การจัดการและป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการเพลี้ยไก่แจ้ในทุเรียนมีหลายวิธีที่สามารถทำได้ เพลี้ยไก่แจ้เป็นศัตรูที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายในทุเรียนได้ ดังนั้นการควบคุมต้องทำอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังควรให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาทุเรียนในระยะต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของพืชที่มีผลต่อการป้องกันการระบาดของเพลี้ยไก่แจ้.

นี้คือบางวิธีที่สามารถใช้เพื่อควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ในทุเรียน:

การใช้สารเคมี:

ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพต่อเพลี้ยไก่แจ้ เช่น อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม คลอทีน ฟิโพรนิล ฟิโพรทีออล และอื่น ๆ ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และระบุบนฉลากของผลิตภัณฑ์.

การใช้แบคทีเรีย:

ใช้แบคทีเรียที่มีประโยชน์เพื่อควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ แบคทีเรียสายพันธุ์ Bacillus thuringiensis (Bt) เป็นต้น เป็นตัวจับจ่ายที่มีผลต่อเพลี้ยไก่แจ้โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ.

การใช้วิธีกล:

ใช้ภูมิคุ้มกันของธรรมชาติ โดยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน เช่น การเพิ่มปริมาณน้ำ การปรับปรุงโครงสร้างดิน และการให้ปุ๋ยเสริม.
การตัดแต่งกิ่งและล้างต้น:

การตัดแต่งกิ่งที่เสียหายหรือที่มีเพลี้ยไก่แจ้มากๆ จะช่วยลดจำนวนเพลี้ยได้

ควรตรวจสอบทุก ๆ 7-10 วันและดูว่ามีเพลี้ยไก่แจ้หรือไม่ เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ. และใช้วิธีที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและระบบการผลิตของทุเรียนในพื้นที่นั้น ๆ จะช่วยให้การควบคุมเพลี้ยไก่แจ้เป็นไปได้ดี.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นทุเรียน
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:368
แนวทางการป้องกันและควบคุมเพลี้ยในต้นกล้วย
แนวทางการป้องกันและควบคุมเพลี้ยในต้นกล้วย
การจัดการกับเพลี้ยในต้นกล้วยสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ ทั้งวิธีการเชื้อเพลี้ยธรรมชาติและวิธีการเคมี นอกจากนี้ยังมีวิธีการเพื่อป้องกันการเข้าทำลายต้นกล้วยด้วยการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมรอบต้นกล้วยด้วย

การใช้ศัตรูธรรมชาติ:

แมลงศัตรูธรรมชาติ: สามารถใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงไข่ปีกหนาม และแมลงอื่นๆ ที่เป็นศัตรูของเพลี้ย เพื่อช่วยลดจำนวนเพลี้ยในแปลงกล้วย.

การปล่อยสารเคมีธรรมชาติ: สารเคมีธรรมชาติ เช่น น้ำหมักจากสมุนไพรเช่น พริก กระเทียม หรือสะเดา สามารถใช้เป็นวิธีกำจัดเพลี้ยได้.

การใช้สารเคมี:

สารกำจัดเพลี้ย: สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ย เช่น น้ำยาล้างจานผสมน้ำ น้ำยายาฆ่าแมลงที่มีสารอะซีทามิพริด อิมิดาโคลพริด หรือไดโนทีฟูแรน.

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม:

รักษาความชื้น: เพลี้ยมักชอบสภาพแวดล้อมที่แห้งและอาจกลายเป็นตัวที่แข็งแรงน้อยขึ้น การรักษาความชื้นของดินและอากาศสามารถลดปัญหาเพลี้ย.

ตัดแต่งกิ่ง: การตัดแต่งกิ่งที่เป็นที่อยู่ของเพลี้ยสามารถช่วยลดการระบาดของเพลี้ยได้.

การป้องกัน:

พลี้ยไม่ชอบสภาพที่แห้งและวัสดุที่ไม่ชื้น การใช้ทรายหรือวัสดุที่ชื้นน้อยสามารถช่วยลดการระบาดของเพลี้ย.
การป้องกันและควบคุมเพลี้ยในต้นกล้วยมีผลที่ดีเมื่อใช้วิธีการผสมผสานทั้งทางธรรมชาติและเคมี และการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมรอบต้นกล้วยเป็นสำคัญด้วย.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นกล้วย
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:284
การจัดการและป้องกันหนอนเจาะผลทุเรียน
การจัดการและป้องกันหนอนเจาะผลทุเรียน
หนอนเจาะผลทุเรียนมักเป็นปัญหาที่เจอได้ในการเกษตร นอกจากทุเรียนแล้วก็สามารถพบเจอในผลไม้อื่น ๆ ด้วย

หนอนที่เจาะผลทุเรียนส่วนมากมีลักษณะเป็นหนอนศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอนเจาะผลดอกทุเรียน (Fruit borer) หรือหนอนแมลงวันทุเรียน (Fruit fly) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหนอนที่เจาะลำต้นหรือกิ่งของทุเรียนด้วย

การจัดการกับหนอนเจาะผลทุเรียนมีหลายวิธี ต่อไปนี้คือบางวิธีที่สามารถใช้ได้:

การใช้สารเคมี:

ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพต่อหนอนเจาะ โดยควรปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดของสารเคมีที่ผู้ผลิตระบุ
การใช้สารเคมีควรเป็นตัวสุดท้ายหลังจากลองวิธีการอื่น ๆ และถ้าจำเป็นเท่านั้น

การใช้วิธีชีวภาพ:

การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียน ปีกและแมลงชนิดอื่นที่เป็นศัตรูของหนอน
การใช้สารชีวภาพ เช่น บาซิลลัสทูริงเอนซิส (Bacillus thuringiensis)

การล้างต้นทุเรียนและรอบๆ
พื้นที่ปลูกเพื่อลดทรัพย์สินที่ให้ทางหนอนมีที่อยู่
การทำความสะอาดผลทุเรียนที่ร่วงลงพื้น

การใช้กลุ่มฮอร์โมนการเจริญเติบโต:

การใช้ฮอร์โมนเจริญเติบโต เพื่อเสริมสร้างการต้านทานของพืชต่อการทำลายจากศัตรู
การเลือกใช้พันธุ์ทุเรียนที่มีความต้านทานต่อศัตรู:

การเลือกปลูกทุเรียนที่มีความต้านทานต่อศัตรูทั้งแบบทางธรรมชาติหรือทางที่ปรับปรุงพันธุ์
การจัดการศัตรูที่เจาะผลทุเรียนเป็นการประสานงานหลายมิติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การตรวจสอบและตอบสนองต่อปัญหาทันทีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการทำลายที่มีประสิทธิภาพ.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นทุเรียน
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:257
การจัดการกับปัญหาหนอนในต้นสละ: วิธีป้องกันและการกำจัดให้ต้นสละเจริญเติบโต
การจัดการกับปัญหาหนอนในต้นสละ: วิธีป้องกันและการกำจัดให้ต้นสละเจริญเติบโต
หนอนในต้นสละ เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเพื่อปกป้องต้นไม้ของคุณไว้จากรุมหนอนที่อาจทำลายใบหรือกิ่งของต้นสละได้ ต่อไปนี้คือบางขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อจัดการกับปัญหานี้:

ตรวจสอบต้นสละอย่างระมัดระวัง:
ทำการตรวจสอบดูใบสละและกิ่งของต้นว่ามีหนอนหรือไม่ ลองหาเห็ดที่มีรอยเข้าทำลายหรือใบที่ถูกกัดทำลาย นี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงความรุนแรงของปัญหาและการกระทำที่ต้องทำ.

ในบางกรณี การใช้น้ำหล่อเสร็จในการล้างต้นสละอาจช่วยล้างหนอนออกไปจากต้นไม้ได้. คุณสามารถใช้ท่อน้ำหรือสปริงเกอร์เพื่อล้างต้นสละโดยระมัดระวังที่จะไม่ทำให้ดินแตกหรือทำลายระบบราก.

ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง:
หากการล้างด้วยน้ำไม่เพียงพอ คุณอาจต้องใช้สารป้องกันกำจัดแมลง เลือกสารที่เหมาะกับประเภทของหนอนที่คุณพบ. สารป้องกันกำจัดแมลงที่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์อื่นๆ ควรใช้ในปริมาณที่ถูกต้องและตามคำแนะนำของผู้ผลิต.

ใช้วิธีธรรมชาติ:
ลองใช้วิธีธรรมชาติเพื่อกำจัดหนอน เช่น การใช้แตนเบียน น้ำส้มควันไม้ หรือสารที่ทำจากสมุนไพรต่างๆ ที่อาจช่วยได้.

เพิ่มความแข็งแรงให้ต้นสละ:
ต้นสละที่แข็งแรงมักมีโอกาสน้อยที่จะถูกทำลายโดยแมลง. ดูแลต้นสละให้เหมาะสม รดน้ำตามปกติ ให้ปุ๋ยที่เหมาะสม และเก็บถูกเท่าที่จะเป็นไปได้.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นสละ
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:255
หนอนในต้นดอกชวนชม การจัดการและป้องกัน
หนอนในต้นดอกชวนชม การจัดการและป้องกัน

การเจริญเติบโตของต้นดอกชวนชมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ตามที่คุณพูดถึงหนอนในต้นดอกชวนชม มันอาจจะเป็นไปได้ในบางกรณีที่ต้นดอกถูกทำลายโดยหนอนหรือแมลงอื่น ๆ ที่กินใบหรือดอกของพืชนี้.

หนอนที่เจอในต้นดอกสามารถเป็นหนอนผีเสื้อหรือหนอนต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชได้ ตัวอย่างเช่น หนอนผีเสื้อที่ชอบทำลายดอก หรือแมลงหลายชนิดที่อาจทำลายส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ใบ ดอก เป็นต้น

การจัดการกับปัญหานี้สามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น:

การใช้สารเคมี: ใช้สารเคมีควบคุมแมลง โดยควรใช้ตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง.

การใช้วิธีทางชีวภาพ: ใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบีย แมลงศัตรูธรรมชาติ หรือสายพันธุ์ที่มีการควบคุมเสริม.

การรักษาดินและพืชให้แข็งแรง: การดูแลรักษาดินให้เหมาะสม การให้น้ำ และการให้ปุ๋ยที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืช.

การเลือกใช้วิธีการจัดการขึ้นอยู่กับบริบทและความรุนแรงของปัญหา ควรทำการตรวจสอบและระวังตลอดเวลาเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นชวนชม
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:380
การจัดการและป้องกันหนอนในต้นหน่อไม้: แนวทางการดูแลและการควบคุม
การจัดการและป้องกันหนอนในต้นหน่อไม้: แนวทางการดูแลและการควบคุม

การมีหนอนในต้นหน่อไม้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ และขึ้นอยู่กับชนิดของหนอนที่เจอได้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม_ การดูแลรักษา_ และสภาพอากาศ เป็นต้น

นอกจากนี้มีหลายประการที่สามารถใช้เพื่อควบคุมหนอนในต้นหน่อไม้ ดังนี้:

การตัดแต่ง: การตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคหรือที่มีการทำลายโดยหนอนออกจากต้นหน่อไม้ เพื่อลดการขยายพันธุ์ของหนอนและป้องกันการลามเพิ่มเติม

การใช้สารเคมี: การใช้สารเคมีเป็นวิธีที่พบได้บ่อยในการควบคุมหนอน โปรดใช้สารเคมีที่ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและติดตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

การใช้ศัตรูธรรมชาติ: การใช้ศัตรูธรรมชาติเช่น แตนเบียนและปีกผีเสื้อ เพื่อควบคุมหนอนโดยธรรมชาติ แต่ในบางกรณีอาจจะไม่เพียงพอต่อการควบคุมทั้งหมด

การใช้วิธีชีวภาพ: การใช้วิธีชีวภาพเช่น การใช้พืชที่มีสมบัติทำลายศัตรูและป้องกันการระบาดของหนอน

หากคุณพบหนอนในต้นหน่อไม้ของคุณ ควรเร่งฉีดพ่นจัดการศัตรูพืช เพื่อไม่ไห้หนอนทำลายพืชในวงกว้างขึ้น

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นหน่อไม้
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:320
ปัญหาหนอนในต้นฝรั่ง: วิธีแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาหนอนในต้นฝรั่ง: วิธีแก้ไขและป้องกัน
หนอนในต้นฝรั่ง มีหลายสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้ และมีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหานั้น ๆ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับว่าหนอนที่พบเป็นชนิดไหนบ้าง ต่อไปนี้คือบางวิธีที่สามารถช่วยให้คุณจัดการกับปัญหานี้:

ตรวจสอบต้นฝรั่ง:
ตรวจสอบต้นฝรั่งอย่างละเอียดเพื่อหาหนอนหรือเครื่องมือหรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ ถ้าหากคุณพบหนอนหรือตัวอื่น ๆ ที่ไม่เป็นปกติ ลองนำออกเพื่อลดความเสียหายให้กับต้นฝรั่ง

ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง:
ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง (pesticides) ที่เหมาะสมกับประเภทของหนอนที่คุณพบ โปรดอ่านฉลากของสารป้องกันกำจัดแมลงเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ได้กับฝรั่ง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง

ใช้วิธีบำรุงรักษาต้นฝรั่ง:
การดูแลรักษาต้นฝรั่งให้แข็งแรงและสุขภาพดีสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมของแมลงต่าง ๆ รวมทั้งหนอน ให้ใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมและรักษาต้นฝรั่งโดยใช้เทคนิคการปลูกที่ถูกต้อง

การควบคุมทางชีวภาพ
การควบคุมทางชีวภาพ (biological control) อาจเป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งรวมถึงการใช้สาหร่ายเชื้อราหรือแมลงศัตรูธรรมชาติที่สามารถควบคุมจำนวนแมลงที่ทำความเสียหาย

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่หลังจากที่คุณได้ลองวิธีต่าง ๆ ด้านบนแล้ว คุณควรพิจารณาการปรึกษากับนักวิชาการทางการเกษตรหรือผู้เชี่ยวชาญทางการป้องกันกำจัดแมลง เพื่อขอคำแนะนำและการดูแลเพิ่มเติมที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการเจริญเติบโตของฝรั่งที่คุณปลูก

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นฝรั่ง
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:274
โรคที่เกิดจากเชื้อราในมอนสเตอร่า
โรคที่เกิดจากเชื้อราในมอนสเตอร่า
มอสส์เตอร์ (Monstera) ซึ่งเป็นพืชต้นไม้ที่นิยมเพาะปลูกในบ้าน โรคที่เกิดจากเชื้อราอาจมีหลายประการ ต่อไปนี้คือบางตัวอย่างของโรคที่เกิดจากเชื้อราในมอนสเตอร่า:

ใบเหลือง (Yellow Rust): มักจะเกิดในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง โรคนี้สามารถทำลายใบพืชได้รวดเร็วและมีความรุนแรงได้ตั้งแต่เริ่มต้น

ใบไหม้ (Leaf Blotch): มีลักษณะการทำลายที่เป็นจุดๆ บนใบพืช ทำให้ใบเหลืองและเน่าได้ โรคนี้สามารถเข้าทำลายทั้งใบส่วนบนและใต้ และส่งผลให้ใบพืชด่างได้

ใบจุด (Leaf Spot): มีลักษณะการทำลายที่เป็นจุดเล็กๆ บนใบพืช ลักษณะนี้ทำให้ใบพืชด่างและสามารถรวมตัวกันเป็นแท่งยาวได้

โรคราน้ำค้าง (Powdery Mildew): เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราในวงศ์ Oidium โรคนี้ทำให้พืชมีลักษณะเป็นลักษณะของก้อนระยะหรือสีขาวซีดบนใบ โดยเฉพาะในสภาพที่มีความชื้นสูงและอากาศไม่ถ่ายเทค่อนของดี

โรคราน้ำหมาก (Downy Mildew): เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราในวงศ์ Peronosporaceae โรคนี้ส่วนใหญ่จะพบในสภาพอากาศที่ชื้น โรคราน้ำหมากทำให้เกิดลักษณะของเส้นใยลงบนใบพืช

โรคราสีดำ (Black Mold): โรคนี้เกิดจากการเป็นที่อยู่ของเชื้อราสีดำ (sooty mold) ที่เจริญติดอยู่กับสารสกัดจากแมลงพาหะ เชื้อราสีดำทำให้พืชมีลักษณะด่างดำบนใบ

การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราในมอนสเตอร่าทำได้โดยการรักษาสภาพแวดล้อมในที่ปลูกให้เหมาะสม เช่น การควบคุมความชื้นและลดการที่จะเกิดการสะสมของน้ำ การเลือกใช้ดินที่ดีและมีระบบระบายน้ำที่ดี การดูแลรักษาพืชเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และอาจต้องใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคมอนสเตอร่า จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:320
การจัดการและป้องกันโรคเชื้อราในต้นโกโก้: วิธีการแก้ไขและแนวทางป้องกัน
การจัดการและป้องกันโรคเชื้อราในต้นโกโก้: วิธีการแก้ไขและแนวทางป้องกัน
โรคเชื้อราเป็นปัญหาที่พบได้ในต้นโกโก้เช่นกัน โกโก้ถือเป็นพืชที่มีความไวต่อการติดเชื้อราได้มาก
นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมยังสามารถส่งเสริมการเจริญของเชื้อราได้มากขึ้น

อาการของโรคเชื้อราที่สามารถพบได้ในต้นโกโก้:

โรคแอนแทรคโนส (Black Pod Disease): เกิดจากเชื้อรา Phytophthora spp. ทำให้ผลโกโก้เป็นสีดำและมีลักษณะเป็นลาย.

โรคแ (Ceratocystis Wilt): เกิดจากเชื้อรา Ceratocystis cacaofunesta ทำให้ใบและลำต้นเหลืองและแห้งตาย.

โรค(Witches' Broom Disease): มีหลายสาเหตุรวมทั้งเชื้อรา Moniliophthora perniciosa และ Crinipellis perniciosa ทำให้ลำต้นและกิ่งเจริญเติบโตมากขึ้นและมีรูปร่างเหมือนพุ่มไม้แบบพิเศษ.

โรคแอนแทรคโนสแบบใหม่ (Frosty Pod Rot): เกิดจากเชื้อรา Moniliophthora roreri ทำให้ผลโกโก้เป็นสีขาวและมีลักษณะหน้าผลเหมือนถูบนผิว.

การควบคุมโรคเชื้อราในต้นโกโก้มักจะเน้นการจัดการสภาพแวดล้อม เช่น การควบคุมความชื้นและการระบายน้ำให้ดี เพื่อลดโอกาสในการเจริญของเชื้อรา การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (สารเคมีหรือชีวภัณฑ์) ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้เพื่อควบคุมโรคได้บ้าง นอกจากนี้ การเลือกใช้พันธุ์โกโก้ที่มีความต้านทานต่อโรคบางประการ cacao clone 803_ ICS-39_ หรือ CCN-51 ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันโรคเชื้อราในต้นโกโก้.


.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นโกโก้ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:347
การรับมือกับโรคเชื้อราในดอกกุหลาบ: วิธีป้องกันและการจัดการ
การรับมือกับโรคเชื้อราในดอกกุหลาบ: วิธีป้องกันและการจัดการ
การรับมือกับโรคเชื้อราในดอกกุหลาบ: วิธีป้องกันและการจัดการ
โรคเชื้อราในดอกกุหลาบเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการปลูกกุหลาบ โรคเชื้อราส่วนใหญ่จะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ของเชื้อรา.
นอกจากนี้ การจัดการที่ไม่ถูกต้องก็อาจทำให้โรคเชื้อราพัฒนาได้เร็วขึ้น.

ควรระวังกับการรักษาดอกกุหลาบด้วยน้ำในช่วงเวลาเย็นเนื่องจากน้ำที่เกลือเข้มมีความพองน้อยในช่วงเวลาเย็น ทำให้น้ำหล่อเข้าไปในดอกทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้น

นานาปัจจัยที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดโรคเชื้อราในดอกกุหลาบรวมถึง:

สภาพอากาศ: สภาพอากาศที่ชื้นและอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่เชื้อราทำงานได้ดี.

การระบาดของเพลี้ย: เพลี้ยจะเป็นพาหะในการนำเชื้อราเข้าสู่พืช.

การปลูกที่หนาแน่น: การปลูกกุหลาบที่หนาแน่นอาจทำให้ไม่มีการไหลของลมที่เพียงพอ ทำให้มีการความชื้นสูงขึ้น.

การให้น้ำที่ไม่เหมาะสม: การให้น้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปทั้งสองกรณีก็สามารถทำให้โรคเชื้อราเกิดขึ้น.

การป้องกันและควบคุมโรคเชื้อราในดอกกุหลาบรวมถึง:

การพ่นสารป้องกัน: การใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อราที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้ เช่น คอปเปอร์ ฟอสโฟรัส และสารป้องกันชีวภาพ.

การดูแลสภาพแวดล้อม: ควรรักษาสภาพแวดล้อมที่แสนชื้น โดยการลดการรดน้ำในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม.

การตัดแต่งกิ่ง: การตัดแต่งกิ่งที่เสียหายหรือโรคออกจากพืช เพื่อลดโอกาสการระบาดของโรค.

การเลือกใช้พันธุ์กุหลาบที่แข็งแรง: การเลือกปลูกกุหลาบที่มีความต้านทานต่อโรคเชื้อรา.

การจัดการโรคเชื้อราในดอกกุหลาบเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสุขภาพของพืชในระยะยาว.


.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคดอกกุหลาบ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:271
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ
|-Page 60 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
โรคมะเขือเทศ ใบจุดวง ใบไหม้ แอนแทรคโนส โรคต่างๆจากเชื้อรา ใช้ ไอเอส1 หยุดโรค + FK-1 ฟื้นฟู โตไว ผลผลิตดี
Update: 2564/09/16 04:23:21 - Views: 3178
โรคใบติดใบไหม้ในต้นทุเรียน ใช้ ไอเอส ยับยั้งโรค และ FK-1 ฟื้นฟูบำรุง
Update: 2565/12/06 06:25:00 - Views: 3065
กำจัดเพลี้ย ใน อินทผาลัม เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/16 14:43:19 - Views: 3023
โรคใบติดทุเรียน โรคราสีชมพูในทุเรียน โรคทุเรียนกิ่งแห้ง ต้องหมั่นสังเกตุตรวจดูแลสวน หากพบ ให้เร่งป้องกันกำจัด
Update: 2566/11/04 14:14:10 - Views: 8835
โรคทุเรียนกิ่งแห้ง มีสาเหตุจากเชื้อรา โรคทุเรียนโคนเน่า ทุเรียนผลเน่า โรคใบติดทุเรียน ก็เช่นกัน แก้ด้วย ไอเอส ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง
Update: 2563/07/09 10:00:20 - Views: 3494
โรคที่เกิดจากเชื้อราในมอนสเตอร่า
Update: 2566/11/20 09:30:58 - Views: 320
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราน้ำค้าง ในแตงโม ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 100%
Update: 2565/12/20 14:15:02 - Views: 3159
เจ้าหนอนน้อย ยิ้มหวาน คลานกระดิ๊บ เกาะเหนียวหนึบ ชอนไช กินใบไม้ ฉันไม่ดี กับแกหรอก แกต้องตาย หนอนวอดวาย พ่นไอกี้ บีทีเอย
Update: 2563/10/03 08:42:20 - Views: 2993
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: ตระหนักถึงความต้องการของต้นพริก
Update: 2567/02/13 09:05:00 - Views: 168
โรคแตงโม แตงโมใบไหม้ แตงโมเถาเหี่ยว โรคราต่างๆในแตงโม
Update: 2566/11/04 09:33:53 - Views: 378
การป้องกันกำจัดโรคราสีชมพูในทุเรียนด้วยสารอินทรีย์ ไอเอส
Update: 2566/01/06 14:04:31 - Views: 3311
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยอ่อน ในผักบุ้ง และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/04 12:34:22 - Views: 3065
ขั้นตอน และเคล็ดลับ “SME” นำสินค้าขายใน ห้างสรรพสินค้า
Update: 2565/09/13 14:02:39 - Views: 3005
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนเจาะขั้วผลเงาะ ใน เงาะ และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/14 15:36:37 - Views: 3253
ยาฆ่าเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงจำพวกปากดูด ใน แตงกวา เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2566/02/28 14:14:53 - Views: 3048
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยไฟ ในข้าวโพด และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/26 12:36:52 - Views: 3325
INVET ไดโนเตฟูราน ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง ศัตรูพืชสำหรับต้นมะละกอ และเร่งฟื้นฟู ด้วย ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5
Update: 2567/02/23 13:28:03 - Views: 152
ป้องกัน กำจัด เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยต่างๆ และ แมลงจำพวกปากดูดต่างๆ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด (1ลิตร ผสมน้ำได้ 400ลิตร)
Update: 2564/08/16 01:35:22 - Views: 3111
ดอกดาวเรือง ดอกเน่า รากเน่า ใบไหม้ ใบจุด โรคราต่างๆ กำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟูด้วย ปุ๋ย FK-T
Update: 2567/03/30 11:48:28 - Views: 86
การป้องกันและกำจัดโรคโคนเน่าในถั่วลิสง
Update: 2566/05/17 11:21:08 - Views: 3008
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022