[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
โรคถอดฝักดาบในต้นข้าว:การรับมือกับความเสี่ยงของเชื้อรา Pyricularia oryzae
โรคถอดฝักดาบในต้นข้าว:การรับมือกับความเสี่ยงของเชื้อรา Pyricularia oryzae
โรคถอดฝักดาบในต้นข้าว:การรับมือกับความเสี่ยงของเชื้อรา Pyricularia oryzae
โรคถอดฝักดาบในต้นข้าวเกิดจากการติดเชื้อรา Pyricularia oryzae ซึ่งเป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคข้าว หรือ Blast disease ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคที่รุนแรงในข้าว.
โรคนี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน โดยมักพบบ่อยในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศอบอุ่นและชื้นเหมาะสมต่อการพัฒนาของเชื้อรานี้.

เชื้อรา Pyricularia oryzae จะเข้าทำลายในทุกส่วนของพืชข้าว แต่ส่วนที่ถูกทำลายมากที่สุดคือฝักและข้าวเมล็ด. โดยอาการที่พบคือฝักดาบที่ถูกเข้าทำลายจะแสดงอาการเหมือนถูกสีน้ำตาลเล็กน้อยทำให้เป็นแถบสีน้ำตาลคล้ายแผล. หลังจากนั้น ฝักดาบนั้นจะแห้ง ซีด และแหลกหลุด. ถ้าการระบาดของโรคเป็นอย่างมาก การถอดของข้าวอาจเกิดขึ้นมากขึ้นทำให้ผลผลิตลดลง.

การควบคุมโรคถอดฝักดาบในต้นข้าวที่เกิดจากเชื้อรานี้สามารถทำได้โดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ การให้น้ำในระดับที่เหมาะสม การจัดการทางทิศทางทางเกษตรกร และการเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อโรคนี้ การป้องกันและควบคุมโรคถอดฝักดาบนี้เป็นส่วนสำคัญในการรักษาสุขภาพของข้าวและเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในแปลงนา.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นข้าว จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3290
การป้องกันและควบคุมโรคเมลาโนสในต้นส้ม: แนวทางการดูแลและการใช้สารป้องกันกำจัดโรค
การป้องกันและควบคุมโรคเมลาโนสในต้นส้ม: แนวทางการดูแลและการใช้สารป้องกันกำจัดโรค
การป้องกันและควบคุมโรคเมลาโนสในต้นส้ม: แนวทางการดูแลและการใช้สารป้องกันกำจัดโรค
โรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมากในต้นส้มเป็นโรคที่ทำให้ใบพืชเกิดอาการผิดปกติและมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชได้ โรคนี้เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Phyllosticta citricarpa หรือ Guignardia citricarpa และมักจะระบาดมากในสภาพอากาศที่ชื้นและอุณหภูมิสูง.

อาการของโรคเมลาโนสในต้นส้มประกอบไปด้วย:

จุดสีน้ำตาล: เริ่มต้นด้วยการเกิดจุดสีน้ำตาลเล็กๆ บนใบที่ทำให้ใบดูไม่สมบูรณ์.

การขยายพันธุ์: จุดนี้จะขยายพันธุ์และขยายพื้นที่ของโรคไปทั่วทั้งใบ.

รอยด่างสีน้ำตาลและขอบใบแห้ง: ระหว่างการเจริญเติบโต โรคนี้จะทำให้รอยด่างเพิ่มขึ้นและขอบใบเริ่มแห้ง.

การร่วงใบ: ในระยะท้ายของโรค ใบอาจร่วงลงมาจากต้น.

การป้องกันและควบคุมโรคเมลาโนสในต้นส้มรวมถึงการดูแลและการให้ปุ๋ยให้พืชสมบูรณ์ การให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม และการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (fungicides) ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร. การเก็บเกี่ยวใบที่ติดโรคและทำลายเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อราก็เป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ.

ควรตรวจสอบสภาพทางการเกษตรในพื้นที่ที่คุณปลูกส้มเพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการระบาดของโรคนี้และตัดสินใจในการป้องกันและควบคุมตามความเหมาะสม.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นส้ม จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3287
การป้องกันและควบคุมโรคแอนแทรคโนสในดอกกล้วยไม้: วิธีการแก้ปัญหาเพื่อรักษาความสวยงามและผลผลิตที่มีคุณภาพ
การป้องกันและควบคุมโรคแอนแทรคโนสในดอกกล้วยไม้: วิธีการแก้ปัญหาเพื่อรักษาความสวยงามและผลผลิตที่มีคุณภาพ
การป้องกันและควบคุมโรคแอนแทรคโนสในดอกกล้วยไม้: วิธีการแก้ปัญหาเพื่อรักษาความสวยงามและผลผลิตที่มีคุณภาพ

โรคแอนแทรคโนสเป็นโรคพืชที่ส่วนใหญ่พบในพืชต่าง ๆ รวมทั้งในดอกกล้วยไม้ด้วย โรคนี้เกิดจากเชื้อราแอนแทรคโนส (Anthracnose) ซึ่งสามารถทำลายใบ ดอก และผลของพืชได้
โรคนี้มักเกิดในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและอากาศชื้น ซึ่งเป็นสภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาของเชื้อรานี้มากที่สุด

อาการของโรคแอนแทรคโนสในดอกกล้วยไม้มีลักษณะต่าง ๆ ได้แก่:

จุดดำบนใบ: จุดดำเล็ก ๆ ที่เริ่มเป็นจุดจุดบนใบ และโตขึ้นไปเป็นแผลใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ใบกล้วยไม้ดูดำและแห้งได้

การทำลายดอก: เชื้อราสามารถทำลายดอกกล้วยไม้ได้ ทำให้ดอกเป็นจุดดำ แห้ง และทำให้ดอกไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้

การระบาดของโรค: โรคนี้มักมีการระบาดเร็ว ๆ ในสภาพอากาศที่ชื้น และส่วนใหญ่จะเกิดในฤดูฝน

การควบคุมโรคแอนแทรคโนสในดอกกล้วยไม้มีหลายวิธี:

การตัดแต่ง: ตัดแต่งใบที่มีโรคและทำลายให้หมด เพื่อลดการแพร่เชื้อ

การให้น้ำ: ควบคุมการให้น้ำให้เหมาะสม เพื่อลดความชื้นและลดโอกาสในการระบาด

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช: ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการระบาดของโรค

การดูแลรักษาและควบคุมโรคแอนแทรคโนสในดอกกล้วยไม้จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงและผลผลิตที่สมบูรณ์มากขึ้น


.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นกล้วยไม้ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3285
การจัดการหนอนผีเสื้อศัตรูพืช: วิธีแก้ปัญหาและป้องกันความเสียหายในสวนและแปลงปลูก
การจัดการหนอนผีเสื้อศัตรูพืช: วิธีแก้ปัญหาและป้องกันความเสียหายในสวนและแปลงปลูก
หนอนผีเสื้อศัตรูพืชเป็นหนึ่งในกลุ่มของแมลงที่ทำลายพืชและมีผีเสื้อเป็นสัดส่วนของชีวิตของพวกเขา หนอนผีเสื้อที่เป็นศัตรูพืชมีหลายชนิดและสามารถทำความเสียหายต่อพืชได้ในระดับต่าง ๆ ตลอดจากการกัดกินใบพืช ดอก ผล หรือส่วนอื่น ๆ ของพืช.

นอกจากนี้ หนอนผีเสื้อศัตรูพืชอาจมีระยะชีวิตในรูปของระยะไข่ ระยะตัวอ่อน ระยะตัวหนอน และระยะตัวผีเสื้อ ซึ่งแต่ละระยะมีลักษณะการทำลายพืชและวิธีการควบคุมที่แตกต่างกันไป.

วิธีการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืชสามารถรวมถึงการใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อแมลง การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบีย การใช้ตามรอยสายตาของหนอนเพื่อทำลายตัวอ่อน หรือการใช้วิธีการควบคุมทางทิศทางทางชีวภาพ.

หากคุณมีปัญหากับหนอนผีเสื้อศัตรูพืชในสวนหรือแปลงปลูกของคุณ ควรปรึกษากับนักวิชาการทางการเกษตรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพืชเพื่อขอคำแนะนำและแผนการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนผีเสื้อ
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3298
การรับมือกับศัตรูไม่ต้องการ: การควบคุมหนอนในต้นทับทิม
การรับมือกับศัตรูไม่ต้องการ: การควบคุมหนอนในต้นทับทิม
หากคุณพบหนอนในต้นทับทิม อาจจะเป็นทั้งหนอนและตัวอ่อนของแมลงหรือผีเสื้อที่ทำลายพืชได้ นอกจากนี้ยังมีโรคพืชหรือปัญหาด้านอื่นที่อาจทำให้ต้นทับทิมเจ็บป่วย ด้านล่างนี้คือบางข้อแนะนำเพื่อจัดการกับปัญหานี้:

การตรวจสอบต้นทับทิม:

ตรวจสอบต้นทับทิมของคุณอย่างระมัดระวัง เช็คดูว่ามีหนอนหรือตัวอ่อนของแมลงที่ทำลายพบหรือไม่ ถ้ามี_ ลองเก็บตัวอย่างเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถพิจารณาและให้คำแนะนำได้ดีขึ้น

การใช้สารเคมี:

หากปัญหามีความรุนแรง คุณสามารถใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อแมลง เช่น พิริมิฟอส-เมทิล หรือบูโรนิล เป็นต้น ต้องอ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

การใช้วิธีธรรมชาติ:

ในบางกรณี ความสมดุลของระบบนิเวศน์และการใช้วิธีการทางธรรมชาติ เช่น การใช้แตนเจีย สารป้องกันแมลงที่มีสารสกัดจากพืช หรือการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ เป็นต้น อาจช่วยลดปัญหาได้

การบำรุงรักษาต้นทับทิม:

ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาต้นทับทิมให้แข็งแรงดี ด้วยการให้น้ำ ปุ๋ย และการตัดแต่งที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพืช
หากคุณไม่แน่ใจว่าปัญหาที่พบคืออะไรหรือไม่สามารถควบคุมได้ด้วยวิธีที่กล่าวถึง ควรพบคำปรึกษาจากนักวิชาการทางเกษตรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพืชเพื่อคำแนะนำที่แม่นยำและเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของคุณ

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอน ในต้นทับทิม
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3293
การจัดการและป้องกันปัญหาหนอนในต้นอะโวคาโด้: วิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการและป้องกันปัญหาหนอนในต้นอะโวคาโด้: วิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการและป้องกันปัญหาหนอนในต้นอะโวคาโด้: วิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ
การมีหนอนในต้นอะโวคาโด้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และต้องการการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหานี้ นี่คือบางขั้นตอนที่สามารถทำได้:

ตรวจสอบร่องรอยการทำลาย: ตรวจสอบต้นอะโวคาโด้เพื่อดูว่ามีร่องรอย (ซึ่งอาจเป็นที่ทำลายของหนอน) หรือไม่ หากพบร่อยการทำลาย ต้องพยายามหาหนอนหรือตัวอื่น ๆ ที่อาจเป็นตัวกัดกินพืชของอะโวคาโด้

ใช้สารเคมี: สารเคมีเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้เพื่อควบคุมหนอน ควรเลือกสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่ในสวน เช่น บาซิลลัสไฮโปพลอรา (Bacillus thuringiensis) ที่เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอน

ใช้วิธีการอินทรีย์: การใช้วิธีการทางอินทรีย์ เช่น การใช้ไวรัสหรือแตนเนียมไบท์ อาจเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากมีผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการใช้สารเคมี

ทำความสะอาดต้น: ลองตรวจสอบและทำความสะอาดต้นอะโวคาโด้โดยใช้น้ำและสบู่เพื่อล้างความสกปรกที่อาจเป็นที่อาศัยของหนอน

ป้องกันการเข้าทำลาย: การติดตั้งกล่องห่อหนอนหรือใช้ที่ปลูกพืชที่ป้องกันกำจัดแมลงก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของการทำลาย

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอน ในต้นอะโวคาโด้
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3292
เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสับปะรดด้วยปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ
เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสับปะรดด้วยปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ
ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน (Nitrogen) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) โพแทสเซียม (Potassium) แมกนีเซียม (Magnesium) สังกะสี (Copper)และสารลดแรงตึงผิว เป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นสับปะรด ตัวอย่างประโยชน์ของแต่ละสารอาหารดังนี้:

ไนโตรเจน (Nitrogen): เป็นสารอาหารที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง ช่วยในการเกิดใบเขียวขึ้น และส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นสับปะรด.

ฟอสฟอรัส (Phosphorus): เป็นสารที่สำคัญในกระบวนการสร้างพลังงานและกระตุ้นการพัฒนาระบบราก ช่วยในการพัฒนาดอกและผล.

โพแทสเซียม (Potassium): ช่วยในการปรับสมดุลน้ำในต้นสับปะรด และส่งเสริมการต้านทานต่อโรคและแมลง.

แมกนีเซียม (Magnesium): เป็นส่วนสำคัญของโครโมโพรตีน (chlorophyll) ที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง.

สังกะสี (Copper): เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างและการใช้ไขมัน มีบทบาทในการพัฒนาส่วนของพืช.

สารลดแรงตึงผิว: ช่วยลดการแห้งและตึงผิวในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อน และช่วยให้ต้นสับปะรดมีการดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น.

การฉีดพ่นทางใบช่วยให้สารอาหารถูกดูดซึมเข้าสู่พืชได้รวดเร็ว และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นสับปะรด แต่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เพื่อป้องกันการให้ปุ๋ยมากเกินไปที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการเจริญเติบโตของพืช.

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ต้นสับปะรด ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3286
เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของมัลเบอร์รี่ด้วยปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่ครบถ้วน
เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของมัลเบอร์รี่ด้วยปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่ครบถ้วน
ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่ที่มีส่วนผสมที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นมัลเบอร์รี่ เหล่านี้เป็นสารอาหารที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช แต่ควรให้ความสำคัญกับปริมาณและสัดส่วนที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเจริญเติบโตหรือการให้สารอาหารเกินไปทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

ไนโตรเจน (Nitrogen): เป็นสารอาหารที่สำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของใบและส่งเสริมการสร้างโปรตีนในพืช ทำให้มัลเบอร์รี่เจริญเติบโตดี

ฟอสฟอรัส (Phosphorus): เป็นสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราก การสะสมพลังงานและการออกดอก มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของลูกผล.

โพแทสเซียม (Potassium): ช่วยในการควบคุมการเปิดตัวของหุ้มเมล็ดและช่วยในการควบคุมการควบคุมการสะสมแสง ทำให้มัลเบอร์รี่แข็งแรงและต้านทานโรคพืชได้ดี.

แมกนีเซียม (Magnesium): เป็นส่วนหนึ่งของโครโมโพรท์แทนและเป็นสารที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง ช่วยในการสร้างน้ำตาลในพืช.

สังกะสี (Zinc): เป็นสารจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์โปรตีนและการเจริญเติบโตของพืช ช่วยในการดูดซึมสารอื่นๆให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ.

สารลดแรงตึงผิว (Surfactant): ช่วยในการลดแรงตึงผิวของน้ำที่เป็นการลดแรงต้านทานทำให้สารฯที่ใส่ลงไปในน้ำสามารถทำลายไปทั่วทั้งพืชได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์ และควรทดลองในพื้นที่เล็กๆก่อนการใช้ในพื้นที่ใหญ่ เพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการในการให้ปุ๋ยกับมัลเบอร์รี่ของคุณ.

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ต้นมัลเบอร์รี่ ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3287
เสริมสร้างการเจริญเติบโตด้วยปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับแตงโม: สูตรที่สมบูรณ์เพื่อผลผลิตที่ยอดเยี่ยม
เสริมสร้างการเจริญเติบโตด้วยปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับแตงโม: สูตรที่สมบูรณ์เพื่อผลผลิตที่ยอดเยี่ยม
ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่มีส่วนผสมของไนโตรเจน (Nitrogen) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) โพแทสเซียม (Potassium) แมกนีเซียม (Magnesium) สังกะสี (Zinc)_ และสารลดแรงตึงผิวเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นแตงโมได้มาก ๆ ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญที่ช่วยในการสร้างพลังงานและส่งเสริมกระบวนการเคลื่อนที่ของสารอาหารในพืช ดังนี้:

ไนโตรเจน (Nitrogen): เป็นสารอาหารที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของต้นแตงโม ช่วยในการสร้างสารอะมิโนและโปรตีน ทำให้พืชมีความเขียวเข้มและเจริญเติบโตดีมากขึ้น

ฟอสฟอรัส (Phosphorus): เป็นสารที่สำคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานในเซลล์ ช่วยในการพัฒนาระบบรากและการออกดอกติดผล

โพแทสเซียม (Potassium): ช่วยในการควบคุมการเปลี่ยนสภาพน้ำในเซลล์ของพืช และเพิ่มความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ทำให้ต้นแตงโมสามารถทนทานต่อสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและการขาดน้ำได้ดีขึ้น

แมกนีเซียม (Magnesium): เป็นส่วนหนึ่งของโครโมโพรตีน ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงและการแทนที่ในกระบวนการหายใจของพืช

สังกะสี (Zinc): เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ฮอร์โมนและกระบวนการการแบ่งเซลล์ ช่วยในการพัฒนาของต้นแตงโม

สารลดแรงตึงผิว: ช่วยลดการแห้งและแข็งตัวของผิวใบ ทำให้พืชสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีมากขึ้น

การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบนี้จะช่วยให้ต้นแตงโมได้รับสารอาหารที่สำคัญตรงไปตามความต้องการ และสามารถพัฒนาและเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์. แต่ควรทราบว่าปริมาณและสัดส่วนของสารอาหารที่ให้ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตรเพื่อป้องกันการให้ปุ๋ยมากเกินไปที่อาจทำให้เกิดปัญหาทางการเจริญเติบโตของพืช.

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น แตงโม ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3286
เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของข้าวโพด: วิธีใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่มีสารอาหารที่สำคัญ
เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของข้าวโพด: วิธีใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่มีสารอาหารที่สำคัญ
ปุ๋ยทางใบที่มีส่วนประกอบหลายชนิดที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นข้าวโพด ดังนี้:

ไนโตรเจน (Nitrogen): เป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและสร้างโครงสร้างของพืช ธาตุนี้ช่วยในการสร้างโปรตีนและส่งเสริมการเจริญเติบโตในส่วนบนของพืช.

ฟอสฟอรัส (Phosphorus): เป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับการพัฒนาระบบรากและการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช ฟอสฟอรัสมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบตรงต่อมของพืช.

โพแทสเซียม (Potassium): ช่วยในการเสริมระบบที่ดูแลเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และการทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดโรค

แมกนีเซียม (Magnesium): เป็นสารที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟีลและมีบทบาทในการแปลงพลังงานที่ถูกเก็บไว้ในเมล็ดพืช.

สังกะสี (Zinc): เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช มีบทบาทในกระบวนการสร้างโปรตีนและการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช.

สารลดแรงตึงผิว: สารเหล่านี้อาจช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำในพืช ทำให้น้ำซึมผ่านเนื้อเยื่อของใบได้ดีขึ้น ช่วยในกระบวนการการดูดซึมและการขนส่งสารอาหาร.

การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่มีส่วนประกอบเหล่านี้จะช่วยให้ต้นข้าวโพดได้รับสารอาหารที่จำเป็นในระยะเวลาที่เหมาะสม ควรปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานที่ระบุในฉลากหรือคำแนะนำจากผู้ผลิตเพื่อประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยนี้.

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ข้าวโพด ฝักใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3285
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 65 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบพุพอง ใน ต้นชา ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/13 09:22:57 - Views: 3294
เพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยสูตรพิเศษ: สตาร์เฟอร์ 10-40-10+3 MgO สำหรับการเร่งการออกดอกและเร่งรากของต้นพุทรา
Update: 2567/02/12 13:58:01 - Views: 3295
หนอนศัตรูพืชในบล็อคโคลี่: วิธีป้องกันและควบคุมเพื่อสร้างผลผลิตที่ดี
Update: 2566/11/10 12:58:30 - Views: 3301
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราดำ ในมะปราง ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/20 10:31:45 - Views: 3288
ผักบุ้งทะเล แก้แผลเรื้อรัง แก้พิษฝีบวม แก้งูสวัด ถอนพิษ จากแมลงกัดต่อย พิษสัตว์ทะเล แมงกระพรุน
Update: 2563/05/23 13:58:08 - Views: 3305
ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวแดง ข้าวลาย
Update: 2564/08/25 22:50:43 - Views: 3295
ป้องกัน กำจัด แมลงหวีขาว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงศัตรู กัญชา และ กัญชง
Update: 2564/04/08 11:26:02 - Views: 3297
อย.แนะวิธีการจดแจ้งเครื่องสำอาง ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง
Update: 2565/09/10 13:46:27 - Views: 3289
โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ใบที่ยอดกิ่งมีสีซีด ไม่มันเงา เพราะรากเน่า แก้ด้วยไอเอส
Update: 2562/09/11 14:11:13 - Views: 3299
กำจัดหญ้า กำจัดวัชพืช คุมหญ้า กำจัดวัชพืชใบแคบและใบกว้าง คาร์รอน เพื่อการควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ
Update: 2566/09/27 14:17:54 - Views: 3302
ฮิวมิค แอซิด: ฟาร์มิคที่ฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงดิน สำหรับฉีดพ่น ต้นผักกาดขาว
Update: 2567/02/13 09:51:46 - Views: 3293
เพลี้ยแป้ง มะละกอ แก้ด้วย มาคา กำจัดเพลี้ย ปลอดสารพิษ ปลอดภัย
Update: 2562/08/28 10:33:37 - Views: 3301
ทำความรู้จักเพลี้ยอ่อน: วิธีการรู้และควบคุมแมลงศัตรูที่อาจทำให้พืชเสียหาย
Update: 2566/11/11 12:19:53 - Views: 3308
ทานตะวัน:ไม้ดอกยอดนิยมปลูกได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี
Update: 2565/11/14 13:53:55 - Views: 3290
ป้องกันกำจัด เชื้อราไฟทอปธอร่า ในต้นยางพาราด้วยสารประกอบอินทรีย์
Update: 2566/01/10 12:47:18 - Views: 3299
ผลกระทบต่อสุขภาพ จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
Update: 2564/08/12 22:06:31 - Views: 3300
ผักกาดขาว ใบไหม้ !! ใบจุด ราน้ำค้าง ใบจุด ราเม็ด โรคเหี่ยว โรคราต่างๆ กำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟูด้วย ปุ๋ย FK-T
Update: 2567/04/02 10:23:50 - Views: 3296
อันตรายของเชื้อราสีดำใน มะม่วง
Update: 2566/05/17 09:16:08 - Views: 3286
ยาป้องกันกำจัด โรคราในบวบ โรคราน้ำค้างบวบ โรคบวบใบไหม้ โรคต่างๆจากเชื้อรา ใช้ ไอเอส
Update: 2564/09/30 20:58:46 - Views: 3288
โรคมันสำปะหลัง มันใบไหม้ โรคใบจุดมันสำปะหลัง โรคเชื้อราในมันสำปะหลัง ไอเอส สารอินทรีย์
Update: 2566/10/21 10:22:33 - Views: 3290
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022