[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ

 
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - เทคโนโลยีที่เสริมสร้างการเจริญเติบโตของต้นอะโวคาโด้
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - เทคโนโลยีที่เสริมสร้างการเจริญเติบโตของต้นอะโวคาโด้
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - เทคโนโลยีที่เสริมสร้างการเจริญเติบโตของต้นอะโวคาโด้

ในปัจจุบันที่เกษตรกรผู้ปลูกต้นอะโวคาโด้กำลังมองหาวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตของพืชของพวกเขา การใช้สารออกฤทธิ์ฮิวมิค ที่มีชื่อว่า ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อฟาร์มิคกลายเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงระบบรากของต้นอะโวคาโด้ เพื่อให้พืชสามารถดูดน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้น ทำให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. สารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิด

ฮิวมิค แอซิดเป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้มาจากกระบวนการสกัดจากธรรมชาติ เช่น กระดูกปลา ไข่ปลา และวัตถุดิบธรรมชาติอื่น ๆ ที่เติมเต็มด้วยเอนไซม์และกรดอะมิโน เป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหาร

2. ประโยชน์ของฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค สำหรับต้นอะโวคาโด้

ฟื้นระบบราก: ฮิวมิค แอซิดช่วยในการฟื้นฟูระบบรากของต้นอะโวคาโด้ที่ได้รับความเสียหายจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มพื้นที่ดูดซับน้ำและสารอาหาร

ปลดปล่อยธาตุอาหาร: ฮิวมิค แอซิดช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารในดินให้พืชสามารถดูดซับได้มากขึ้น ทำให้พืชมีพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต

ปรับปรุงโครงสร้างดิน: ฮิวมิค แอซิดช่วยในการเรียกคืนความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปรับปรุงโครงสร้างดินในทิศทางที่ดี

ช่วยในการระบายน้ำ: สารสกัดจากฮิวมิค แอซิดช่วยลดปัญหาการเกิดน้ำขังในดิน ทำให้น้ำซึมผ่านดินได้ดีขึ้น

สร้างระบบรากฝอย: การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยในการสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรงและแผ่พันธุ์อย่างดี เพื่อให้พืชมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ทับซ้อน

3. การใช้งานฮิวมิค แอซิดในการฉีดพ่น

การใช้ฮิวมิค แอซิดในการฉีดพ่นสามารถทำได้ตั้งแต่ขณะที่ต้นอะโวคาโด้เริ่มงอกและตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโต การฉีดพ่นสารฮิวมิค แอซิดในช่วงที่เหมาะสมจะช่วยให้พืชได้รับประสิทธิภาพมากที่สุด


การใช้ฮิวมิค แอซิดจากยี่ห้อฟาร์มิคในการปลูกต้นอะโวคาโด้เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต ซึ่งไม่เพียงเท่านั้นที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ยังเป็นการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพดินในทิศทางที่ดี เป็นการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตต้นอะโวคาโด้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอย่างทั่วถึง


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:201
ฟื้นระบบรากและปรับปรุงดินในการปลูกมะเฟือง-ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค
ฟื้นระบบรากและปรับปรุงดินในการปลูกมะเฟือง-ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค
ฟื้นระบบรากและปรับปรุงดินในการปลูกมะเฟือง-ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค
การเกษตรภาคสมัยใหม่ต้องการวิธีการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในทางนี้ การใช้สารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูระบบรากของพืชและปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมกับการปลูกมะเฟือง ไม่เพียงเท่านั้น ยังช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารสู่ดินและส่งเสริมการระบายน้ำเพื่อให้มะเฟืองเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค คืออะไร:
ฮิวมิค แอซิด เป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้มาจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น กรดฮิวมิค และสารจากการแขวนลอยจากพืชหรือสัตว์ โดยฟาร์มิคเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมในการใช้ในการเพิ่มสมดุลในดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ประโยชน์ของฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค:

ฟื้นฟูระบบราก: ฮิวมิค แอซิดช่วยในการเสริมระบบรากของมะเฟือง ทำให้มะเฟืองมีรากเดินหาอาหารได้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดน้ำและธาตุอาหาร

ปลดปล่อยธาตุอาหาร: การใช้ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิคช่วยในกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารที่ติดตัวในดิน ทำให้มะเฟืองได้รับอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

ปรับปรุงโครงสร้างดิน: ฮิวมิค แอซิดช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับการปลูกมะเฟือง

ระบายน้ำดี: สารออกฤทธิ์ในฮิวมิค แอซิดช่วยในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและปรับสมดุลน้ำในดิน ทำให้มะเฟืองไม่ได้รับน้ำท่วมและระบายน้ำได้ดี

สร้างระบบรากฝอย: การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยในการสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรงและมีความสามารถในการดูดน้ำและสารอาหาร

การใช้ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิคในการฉีดพ่น:
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรฉีดพ่นฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิคในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิต ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มะเฟืองกำลังเติบโตอยู่หรือช่วงเวลาที่มีการต้องการพิเศษในการปรับปรุงดิน


การใช้ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิคเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมะเฟือง โดยการช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และช่วยในการรักษาความสมดุลของดินและน้ำในพื้นที่ปลูก การนำเสนอฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิคเป็นวิธีที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มผลผลิตของมะเฟืองในยุคปัจจุบันที่ต้องการการเกษตรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:135
ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิด สารปรับปรุงดิน ฟื้นระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหาร เพิ่มผลผลิต สำหรับต้นแตงไทย
ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิด สารปรับปรุงดิน ฟื้นระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหาร เพิ่มผลผลิต สำหรับต้นแตงไทย
ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิด สารปรับปรุงดิน ฟื้นระบบราก ปลดปล่อยธาตุอาหาร เพิ่มผลผลิต สำหรับต้นแตงไทย
แตงไทยเป็นพืชผักที่ได้รับความนิยมมากมายในการทำอาหารและปรุงรสในตำรับอาหารต่าง ๆ ซึ่งในกระบวนการปลูกแตงไทยที่สำเร็จและได้ผลผลิตที่ดีนั้น การดูแลรักษาดินและระบบรากของพืชมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ การใช้สารออกฤทธิ์ที่เป็นธรรมชาติเช่น ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงคุณภาพดินในการปลูกแตงไทย ซึ่งนอกจากนี้ยังมีผลกระทบที่ดีต่อการระบายน้ำและการสร้างระบบรากฝอยอีกด้วย

1. ฮิวมิค แอซิด เป็นอะไร?

ฮิวมิค แอซิด เป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้มาจากสารประกอบทางธรรมชาติ โดยมีกำลังออกฤทธิ์ในการฟื้นฟูระบบรากของพืช และสามารถช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารจากดินให้พืชได้รับประโยชน์ได้มากขึ้น

2. ประโยชน์ของฮิวมิค แอซิด ในการปลูกแตงไทย

ฟื้นระบบราก: ฮิวมิค แอซิดช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช ทำให้ระบบรากเจริญเติบโตมีความแข็งแรงและสามารถดูดน้ำและธาตุอาหารได้ดีขึ้น

ปรับปรุงโครงสร้างดิน: การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของแตงไทย

ช่วยในการระบายน้ำ: สารปรับปรุงดินนี้ช่วยในการระบายน้ำได้ดี ลดความเสี่ยงจากน้ำขังที่อาจทำให้รากเน่าได้

สร้างระบบรากฝอย: ฮิวมิค แอซิดช่วยในการสร้างระบบรากฝอยที่เสถียรและสามารถดูดธาตุอาหารจากดินได้มากขึ้น

3. การใช้ฮิวมิค แอซิดในการฉีดพ่น

ในกระบวนการปลูกแตงไทย สารฮิวมิค แอซิดสามารถใช้ในรูปแบบของน้ำหรือสารละลายอื่น ๆ เพื่อฉีดพ่นที่ระบบรากของแตงไทย โดยทำให้สารธาตุอาหารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชถูกปลดปล่อยและถูกดูดซึมได้ง่ายขึ้น

การใช้ ฮิวมิค แอซิด จากยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงในการฟื้นระบบรากและปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับการปลูกแตงไทย ซึ่งนอกจากการช่วยในด้านรากแล้วยังมีผลกระทบที่ดีต่อการระบายน้ำและสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง ด้วยนวัตกรรมนี้ ผู้ปลูกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแตงไทยได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้สารเคมีที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:143
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เสริมสร้างระบบรากและปรับปรุงดินสำหรับมะขาม
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เสริมสร้างระบบรากและปรับปรุงดินสำหรับมะขาม
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เสริมสร้างระบบรากและปรับปรุงดินสำหรับมะขาม
การเติบโตของพืชมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต นอกจากสภาพอากาศและการดูแลที่เหมาะสมแล้ว สารออกฤทธิ์ที่ใช้ในการปรับปรุงดินมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตร.

หนึ่งในสารออกฤทธิ์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ "ฮิวมิค แอซิด" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และมีส่วนผสมหลายอย่างที่มีประโยชน์ต่อพืช โดยเฉพาะสำหรับมะขามที่มีระบบรากที่แข็งแรงและสมบูรณ์.

1. ฟาร์มิคแอซิด:

ฟาร์มิคแอซิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมระหว่างฮิวมิคแอซิดและสารอาหารที่สำคัญ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากและใบ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการเจริญเติบโต.

2. ประโยชน์ของฮิวมิคแอซิด:

ฟื้นฟูระบบราก: ฮิวมิคแอซิดช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ทำให้รากเสริมแข็งแรงและสามารถดูดน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้น.

ปลดปล่อยธาตุอาหาร: สารออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในฮิวมิคแอซิดช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารจากดินให้พืชได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่.

ปรับปรุงโครงสร้างดิน: การใช้ฮิวมิคแอซิดช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีสภาพที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช.

ช่วยในการระบายน้ำ: ฮิวมิคแอซิดช่วยทำให้ดินมีการระบายน้ำที่ดี ลดความเสี่ยงจากน้ำขังที่อาจทำให้รากเน่าได้.

สร้างระบบรากฝอย: การใช้ฮิวมิคแอซิดช่วยสร้างระบบรากฝอยที่มีประสิทธิภาพ ช่วยในการดูดน้ำและธาตุอาหารจากดินได้มากขึ้น.

3. การใช้ฟาร์มิคแอซิดสำหรับมะขาม:

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้ฟาร์มิคแอซิดในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลการเจริญเติบโต โดยการฉีดพ่นทางใบ ในอัตราที่แนะนำ. การใช้ฟาร์มิคแอซิดเป็นระยะเวลาต่อเนื่องจะช่วยให้รากและใบมะขามสามารถดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น และสร้างระบบรากที่แข็งแรง.

การใช้ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค สามารถช่วยเสริมสร้างระบบราก ปรับปรุงโครงสร้างดิน ปลดปล่อยธาตุอาหาร ช่วยในการระบายน้ำ และสร้างระบบรากฝอยที่มีประสิทธิภาพสำหรับมะขาม. การใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย.

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:129
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เทคโนโลยีช่วยปรับปรุงดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช สำหรับผักกวางตุ้ง
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เทคโนโลยีช่วยปรับปรุงดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช สำหรับผักกวางตุ้ง
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เทคโนโลยีช่วยปรับปรุงดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช สำหรับผักกวางตุ้ง
การเกษตรกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ยั่งยืนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษยชาติ ในความพยายามนี้ การใช้เทคโนโลยีฮิวมิค แอซิด เช่นสารออกฤทธิ์ที่มีต้นทางธรรมชาติมีความสำคัญ เพื่อปรับปรุงสภาพดิน ส่งเสริมระบบรากของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ธาตุอาหารแก่พืช ภายในบทความนี้ จะสนใจถึงผลกระทบและประโยชน์ของสารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิดจากยี่ห้อฟาร์มิคที่เป็นที่นิยมในการปฏิบัติทางเกษตร.

1. สารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิด
ฮิวมิค แอซิดเป็นสารที่ได้มาจากวัตถุดิบที่ธรรมชาติหรือจากกระบวนการนำเข้ามา ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการปรับปรุงดินและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ฮิวมิค แอซิดสามารถช่วยให้ดินมีสภาพดีขึ้น มีโครงสร้างที่เหมาะสม และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์.

2. ประโยชน์ของฮิวมิค แอซิดจากฟาร์มิค
2.1 ปรับปรุงโครงสร้างดิน
ฮิวมิค แอซิดทำหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างดิน โดยช่วยลดความหนาแน่นของดินและสร้างช่องว่างที่เพิ่มการไหลของน้ำและอากาศในดิน.

2.2 ส่งเสริมระบบรากของพืช
การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยให้ระบบรากของพืชเจริญเติบโตมากขึ้น ทำให้พืชสามารถดูดธาตุอาหารและน้ำได้มากขึ้น.

2.3 ปลดปล่อยธาตุอาหาร
สารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิดช่วยในกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารจากดิน ทำให้พืชสามารถนำเอาธาตุที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตได้มากขึ้น.

2.4 ระบายน้ำดี
การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยเพิ่มการระบายน้ำในดิน ลดการคั่งน้ำและป้องกันปัญหาน้ำขัง.

3. การใช้งานในการฉีดพ่น
ฟาร์มิคได้พัฒนาสูตรที่เหมาะสมสำหรับการฉีดพ่น ทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ. การฉีดพ่นฮิวมิค แอซิดบนต้นกวางตุ้งช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ปลูกและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช.


การใช้ฮิวมิค แอซิดจากยี่ห้อฟาร์มิคเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงสภาพดิน ส่งเสริมระบบรากของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ธาตุอาหารแก่พืช. การใช้งานที่ถูกต้องจะช่วยให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างระบบการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคต.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:169
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เคล็ดลับสู่การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการเกษตร สำหรับต้นปาล์ม
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เคล็ดลับสู่การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการเกษตร สำหรับต้นปาล์ม
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: เคล็ดลับสู่การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการเกษตร สำหรับต้นปาล์ม
การเกษตรมี permaculture หรือ การเกษตรทรงยศ ที่นำเสนอแนวคิดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ยั่งยืน การใช้สารออกฤทธิ์จากฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปลูกปาล์ม ซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญในการผลิตน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในทุกวันนี้ โดยเฉพาะในการฉีดพ่นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น

สารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิด:

ฮิวมิค แอซิด เป็นสารที่ได้มาจากสารอินทรีย์ที่มีต้นทางมาจากสัตว์และพืช มีประโยชน์มากมายในการเกษตร เนื่องจากมีส่วนผสมที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารไม่เพียงพอ

ประสิทธิภาพของฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค:

ฟื้นฟูระบบราก: ฮิวมิค แอซิดช่วยในการฟื้นฟูระบบรากของพืช ทำให้รากเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและสามารถดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น

ปลดปล่อยธาตุอาหาร: สารสกัดจากฮิวมิค แอซิดช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารในดินออกมาทำให้พืชสามารถดูดซึมและนำเข้ามาใช้ได้เป็นประสิทธิภาพ

ปรับปรุงโครงสร้างดิน: การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินทำให้ดินร่วนซุย ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์ม

ช่วยในการระบายน้ำ: สารที่ประกอบด้วยช่วยในการระบายน้ำออกจากดินอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงของปัญหาน้ำขังที่อาจเกิดขึ้นในแปลงปลูก

สร้างระบบรากฝอย: ฮิวมิค แอซิดช่วยในการสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดน้ำและธาตุอาหาร

ในที่สุด การใช้สารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิดจากยี่ห้อ ฟาร์มิค นี้ เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของการปลูกปาล์ม ทำให้เกษตรกรสามารถเติบโตไปพร้อมกับแนวทางการเกษตรทรงยศที่มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:145
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - สมดุลระบบดินสู่การเจริญเติบโตของพืช สำหรับต้นละมุด
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - สมดุลระบบดินสู่การเจริญเติบโตของพืช สำหรับต้นละมุด
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - สมดุลระบบดินสู่การเจริญเติบโตของพืช สำหรับต้นละมุด
ธรรมชาติได้ให้เรามีทรัพยากรที่มีประโยชน์มากมายเพื่อเติบโตและพัฒนาชีวิตของเราในทุกๆ ด้าน และในทางเกษตรกรรม เพื่อให้พืชของเราเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและสมบูรณ์ ฮิวมิค แอซิดจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการใช้ในการเกษตรกรรมที่มีความเข้มข้นในสารออกฤทธิ์ที่สร้างประโยชน์ต่อดินและพืชตลอดจนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ โดยเฉพาะยี่ห้อที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวเกษตรกร นั่นคือ "ฟาร์มิค" (Farmic) ฮิวมิค แอซิดที่เชื่อมโยงกับความเจริญเติบโตของพืชในทุกฤดูกาล.

1. สารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิดมีสารออกฤทธิ์ที่ทำให้พืชได้รับประโยชน์มากมาย ซึ่งเป็นประสิทธิภาพในการบำรุงดินและพืช โดยเฉพาะสารประกอบที่ช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ทำให้พืชเติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสมบูรณ์.

2. ปรับปรุงโครงสร้างดิน

การใช้ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิดช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีความกระชับและร่วนซุย ทำให้น้ำซึมผ่านได้ดี และช่วยในการควบคุมการระบายน้ำในดินได้ดีขึ้น ทำให้พืชได้รับน้ำและสารอาหารที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง.

3. ช่วยในการรักษาความเปียกชื้นของดิน

การใช้ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิดช่วยในการรักษาความเปียกชื้นของดิน ทำให้ดินร่วงระบายน้ำได้ดี ช่วยลดการสูญเสียน้ำในดินและสนับสนุนการเจริญเติบโตของรากพืช.

4. สร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง

ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิดมีความสามารถในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากฝอย ทำให้ระบบรากของพืชเสริมแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการดูดน้ำและธาตุอาหาร.

5. ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน

ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิดช่วยในกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารในดินอย่างต่อเนื่อง ทำให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นในทุกช่วงเวลา ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตอย่างสมดุลและมีคุณภาพ.


ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ในการพัฒนาการเกษตรกรรมที่ยึดมั่นในหลักการที่สมดุล ช่วยปรับปรุงดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังมีผลต่อการรักษาความสมดุลของน้ำในดินและสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง ฟาร์มิค ฮิวมิค แอซิดเป็นคำตอบที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรที่ต้องการผลิตพืชที่มีคุณภาพและยั่งยืน.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:169
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ฟื้นฟูระบบรากและสร้างดินอุดม สำหรับต้นดอกลีลาวดี
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ฟื้นฟูระบบรากและสร้างดินอุดม สำหรับต้นดอกลีลาวดี
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ฟื้นฟูระบบรากและสร้างดินอุดม สำหรับต้นดอกลีลาวดี
ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในวงการเกษตร เนื่องจากมีสารสกัดจากธรรมชาติที่สามารถฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทางด้านระบบรากของพืชที่เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตที่สูงผลิตภัณฑ์นี้นั้นไม่เพียงแต่เสริมสร้างระบบรากแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อดินและการเจริญเติบโตของพืชอย่างครบวงจร

1. สารออกฤทธิ์ของฮิวมิค แอซิด

ฮิวมิค แอซิดมีสารสกัดจากกรดฮิวมิค ซึ่งเป็นสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น พืช และสัตว์ สารนี้มีคุณสมบัติที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

2. ฟื้นฟูระบบราก

สารออกฤทธิ์ในฮิวมิค แอซิดช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช ทำให้ระบบรากเจริญเติบโตแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการดูดน้ำและธาตุอาหาร

3. ปลดปล่อยธาตุอาหาร

ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารในดินให้พืชได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ทำให้พืชมีพลังงานในการเจริญเติบโตและพัฒนา

4. ปรับปรุงโครงสร้างดิน

การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ

5. ช่วยในการระบายน้ำ

สารสกัดจากฮิวมิค แอซิดช่วยในการระบายน้ำในดินอย่างดี ทำให้น้ำฝนหรือน้ำเจือจางสามารถไหลผ่านไปในดินได้โดยไม่ทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการค้างคาวในดิน

6. สร้างระบบรากฝอย

การใช้ฮิวมิค แอซิดสามารถช่วยในการสร้างระบบรากฝอยที่แข็งแรง ทำให้พืชมีความทนทานต่อสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย

7. สำหรับฉีดพ่นต้นดอก

สำหรับการใช้ฮิวมิค แอซิดในการฉีดพ่นต้นดอก นอกจากที่จะช่วยในการป้องกันโรคและแมลงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืช ยังช่วยในการส่งเสริมการติดผลและการพัฒนาดอกให้เต็มที่

การใช้ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นวิธีที่ดีในการฟื้นฟูระบบรากและปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาความสมดุลของน้ำและธาตุอาหารในดิน ทำให้พืชมีโอกาสในการให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:183
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: การปลดปล่อยธาตุอาหารแบบชั้นพรีเมียมเพื่อสุขภาพดีของมะเขือ
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: การปลดปล่อยธาตุอาหารแบบชั้นพรีเมียมเพื่อสุขภาพดีของมะเขือ
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: การปลดปล่อยธาตุอาหารแบบชั้นพรีเมียมเพื่อสุขภาพดีของมะเขือ
การปลูกพืชต้องการระบบที่สมบูรณ์และดีเยี่ยมในทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโต เพื่อให้มะเขือเติบโตอย่างแข็งแรงและสมบูรณ์ดี ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค ถือเป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้รับความนิยมสูงในการปลูกพืช เนื่องจากมีผลกระทบที่ดีต่อระบบราก และสามารถปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมมากขึ้น

1. สารออกฤทธิ์ฮิวมิค แอซิด:
ฮิวมิค แอซิด เป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้มาจากการตระกูลฮิวมิค ที่สกัดมาจากสิ่งมีชีวิต เช่น พืช และจุลินทรีย์ มีความสามารถที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหาร

2. ประโยชน์ของฮิวมิค แอซิด:

ฟื้นระบบราก: ช่วยในการฟื้นฟูและสร้างระบบรากที่แข็งแรง ทำให้มะเขือมีความสามารถในการดูดซึมสารอาหารมากขึ้น
ปลดปล่อยธาตุอาหาร: ช่วยในกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารจากระบบดิน ทำให้มะเขือได้รับสารอาหารที่เพียงพอและตรงตามความต้องการ
ปรับปรุงโครงสร้างดิน: ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของมะเขือ

3. การใช้งาน:
ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค สามารถใช้ฉีดพ่นตรงที่ระบบรากของมะเขือ เพื่อให้สารฯ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถผสมร่วมกับน้ำในระบบการให้น้ำต้นมะเขือได้ตลอดช่วงการเจริญเติบโต

4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้:
ดินร่วยซุย: การใช้ฮิวมิค แอซิด ช่วยทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดี และร่วยซุย ทำให้มะเขือมีโอกาสในการดึงดินและสารอาหารมากขึ้น
ระบายน้ำดี: สารออกฤทธิ์ช่วยในการปรับปรุงการระบายน้ำของดิน ลดความเสี่ยงของน้ำขังที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบราก

สร้างระบบรากฝอย: ฮิวมิค แอซิด สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากฝอย ทำให้มะเขือมีระบบรากที่แข็งแรง

การใช้ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของมะเขือ ทำให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อระบบรากของมะเขืออย่างมีประสิทธิภาพ.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:151
ฮิวมิค แอซิด: ฟาร์มิค ที่ทำให้ดินร่วยซุยและพืชเจริญเติบโต สำหรับต้นถั่วเหลือง
ฮิวมิค แอซิด: ฟาร์มิค ที่ทำให้ดินร่วยซุยและพืชเจริญเติบโต สำหรับต้นถั่วเหลือง
ฮิวมิค แอซิด: ฟาร์มิค ที่ทำให้ดินร่วยซุยและพืชเจริญเติบโต สำหรับต้นถั่วเหลือง
การเกษตรทุกวันนี้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน อย่างไรก็ตาม_ การใช้สารอินทรีย์และวิธีการเพาะปลูกที่ยั่งยืนกลับกลายเป็นเรื่องสำคัญอันหนีไม่พ้น ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการเกษตรที่ยั่งยืน.

สารออกฤทธิ์ของฮิวมิค แอซิด

ฮิวมิค แอซิด เป็นสารอินทรีย์ที่มีต้นทางมาจากวัสดุอินทรีย์ เช่น วัสดุพืช วัสดุสัตว์ และวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ ซึ่งถูกนำมาประมวลผลเพื่อให้ได้สารหลักที่สำคัญคือ แอซิด (Acid) ซึ่งมีผลกระทบทางสารทำให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น.

ประโยชน์ของฮิวมิค แอซิด

เพิ่มสารอาหารในดิน: ฮิวมิค แอซิดเป็นแหล่งหลักของอินทรีย์วัตถุ ทำให้เกิดสภาพดินที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการ เช่น ไนโตรเจน_ ฟอสฟอรัส_ และโพแทสเซียม.

ปรับปรุงโครงสร้างดิน: การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยลดปัญหาดินร่วนหรือดินเหนียว ทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดีขึ้น_ สามารถถ่ายเทสารอาหารและน้ำได้ดี.

ช่วยในการระบายน้ำ: การใช้ฮิวมิค แอซิดช่วยลดปัญหาการคั่วแห้งของดินและเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำ ทำให้รากพืชได้รับน้ำที่เพียงพอ.

สร้างระบบรากฝอย: ฮิวมิค แอซิดสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากพืชได้_ ทำให้ระบบรากฝอยเจริญเติบโตได้ดี.

ปลดปล่อยธาตุอาหาร: ฮิวมิค แอซิดช่วยในกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารจากดิน_ ทำให้พืชสามารถนำเอาธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

การใช้ฮิวมิค แอซิดในการปลูกถั่วเหลือง

ในกระบวนการปลูกถั่วเหลือง_ คุณสามารถใช้ฮิวมิค แอซิดได้โดยการฉีดพ่นบนพืชหรือผสมกับน้ำในกระบวนการรดน้ำ การใช้สารอินทรีย์นี้จะช่วยให้ถั่วเหลืองมีการเจริญเติบโตดี_ รากฝอยเสริมแข็งแรง_ และเพิ่มผลผลิต.


ฮิวมิค แอซิด ยี่ห้อ ฟาร์มิค เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตรที่ยั่งยืน โดยมีประโยชน์ต่อดินและพืชในมุมมองทางอินทรีย์. การใช้ฮิวมิค แอซิดในการปลูกถั่วเหลืองจะช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพดี_ พร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูระบบรากและดินในระยะยาว.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อฟาร์มิค ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อฟาร์มิค ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:170
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ
|-Page 44 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
หัวไชเท้า เน่าดำ เน่าเละ กำจัดโรค เชื้อราต่างๆในหัวไชเท้า ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK สวน ปุ๋ย ศัตรูพืช
Update: 2565/11/05 11:16:59 - Views: 3134
ระวังโรคราน้ำฝน ผลแตก ผลเน่า ในต้นลำไย สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
Update: 2566/11/03 13:53:59 - Views: 248
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์: เพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของต้นละมุด
Update: 2567/02/12 14:54:56 - Views: 145
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: เพิ่มผลผลิตให้มะพร้าวน้ำหอมของคุณ
Update: 2567/02/12 14:46:39 - Views: 148
ขั้นตอน และเคล็ดลับ “SME” นำสินค้าขายใน ห้างสรรพสินค้า
Update: 2565/09/13 14:02:39 - Views: 3006
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนม้วนใบ หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า ในต้นข้าว และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/28 14:22:45 - Views: 3051
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในต้นยางพารา เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/04/29 15:46:35 - Views: 3112
ราสนิมขาวผักบุ้ง โรคผักบุ้งใบไหม้ และโรคราต่างๆ สร้างความเสียหายต่อผลผลิต ควบคุม ป้องกันกำจัดก่อนเกิดความเสียหาย
Update: 2566/11/04 09:56:30 - Views: 7988
ปุ๋ยมันสำปะหลัง เร่งโต FK-1 และปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เพิ่มผลผลิต
Update: 2563/06/08 14:58:40 - Views: 3007
แตงกวา ผลเน่า ใบจุด ใบไหม้ ราสนิม กำจัดเชื้อราในพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T
Update: 2566/04/26 13:05:58 - Views: 7991
การป้องกัน กำจัด โรคแอนแทรคโนสในทุเรียน
Update: 2563/11/27 08:49:56 - Views: 5185
โรคใบจุดของกล้วยหอมทอง
Update: 2564/08/19 11:31:48 - Views: 3259
แก้วมังกรเงินล้านของเกษตรกรตัวอย่าง-สกลฯ
Update: ././. .:.:. - Views: 3023
ยาฆ่าเพลี้ยแป้ง แมลงจำพวกปากดูด ใน น้อยหน่า เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2566/03/09 10:32:47 - Views: 3014
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้สูงสุดด้วย ปุ๋ยเม็ดอะมิโน วันเดอร์เขียว
Update: 2565/12/30 08:40:38 - Views: 3045
ยาฆ่าเพลี้ย ใบแมงลัก ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/09/10 10:50:08 - Views: 3002
ทำไมขนมเบื้อง ถึงมีไส้แค่สองแบบตามรูป ขาดวิวัฒนาการ หรือ ใส่ไส้แบบอื่นไม่ได้เอ่ย?
Update: 2562/08/25 14:37:20 - Views: 4561
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราแป้ง ใน ดอกโป๊ยเซียน ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/18 10:04:17 - Views: 3086
ทุเรียน ใบไหม้ ราดำ ราแป้ง กำจัดโรคทุเรียน จากเชื้อราต่างๆ ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2566/03/25 13:30:58 - Views: 3020
โรคคะน้า คะน้าใบไหม้ ราน้ำค้าง แผลวงกลมสีน้ำตาล โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/09/13 01:01:50 - Views: 3644
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022