[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
การจัดการและป้องกันหนอนศัตรูพืชในต้นกาแฟ: วิธีการต่าง ๆ เพื่อรักษาและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
การจัดการและป้องกันหนอนศัตรูพืชในต้นกาแฟ: วิธีการต่าง ๆ เพื่อรักษาและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
หนอนศัตรูพืชในต้นกาแฟสามารถเป็นปัญหาที่สำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลผลิตได้ นอกจากนี้ การจัดการศัตรูพืชในต้นกาแฟก็เป็นส่วนสำคัญของการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นี่คือบางประการที่คุณอาจพบเจอ:

หนอนแมลงกัดกินใบ: มีหลายชนิดของหนอนที่ชอบกัดกินใบของต้นกาแฟ เช่น หนอนกระทู้กลม (Coffee Leaf Miner) ทำลายใบโดยการขุดท่อในใบกาแฟ ทำให้ใบเป็นรู รูนี้สามารถเป็นทางเข้าของเชื้อโรคได้ด้วย

หนอนเจาะลำต้น: มีหนอนที่เจาะลำต้นของต้นกาแฟ ซึ่งอาจทำให้ต้นกาแฟอ่อนแอและมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค

การจัดการศัตรูพืชในต้นกาแฟสามารถทำได้โดยใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพ การใช้สารเคมี หรือการใช้วิธีการผสมผสาน. การตรวจสอบและดูแลรักษาต้นกาแฟเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชได้มาก.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอน ในต้นกาแฟ
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3298
ปัญหาทางพืช: การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นหอมและวิธีการจัดการ
ปัญหาทางพืช: การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นหอมและวิธีการจัดการ
โรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นหอมสามารถมีหลายประการ แต่โรคที่พบบ่อยคือโรค ราน้ำค้าง (Downy Mildew) และ ราแป้ง (Powdery Mildew) ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้:

โรคราน้ำค้าง (Downy Mildew):

สาเหตุ: โรคนี้เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Peronospora destructor.
ลักษณะ: ในระหว่างช่วงดึกถึงเช้า โรคนี้จะทำให้เกิดความชื้นตามใบและทำให้เกิดสีน้ำค้างสีเทา-ดำที่ผิวใบ. ในภาวะรุนแรง ใบหอมสามารถเหี่ยวและตายได้.

โรคราแป้ง (Powdery Mildew):

สาเหตุ: โรคนี้เกิดจากเชื้อราชนิดต่าง ๆ เช่น Erysiphe spp. หรือ Sphaerotheca spp.
ลักษณะ: บนใบหอมจะปรากฏเป็นลักษณะขี้ผงขาวซึ่งเป็นเส้นใยละเอียด. โรคนี้ทำให้ใบหอมหดตัว และส่งผลให้ผิวใบเป็นสีเหลือง. ในกรณีรุนแรง ใบอาจร่วง.

โรคเสื่อมของใบ (Downy Mildew): เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราชื่อ Peronospora destructor หรือ Peronospora viciae. โรคนี้ส่งผลให้ใบหอมมีลักษณะเป็นจุดสีเหลืองถึงสีน้ำตาล มักพบในสภาพที่อากาศชื้น.

โรครากเน่า (Root Rot): เกิดจากเชื้อราในดินที่ชื่อ Pythium spp. หรือ Rhizoctonia spp. ทำให้ระบบรากเน่าและใบหอมเริ่มเหลือง.

โรคราดำ (Powdery Mildew): เกิดจากเชื้อราชื่อ Erysiphe spp. หรือ Sphaerotheca spp. โรคนี้ทำให้บนใบหอมมีราดำละเอียดปกคลุม.

โรคใบไหม้ (Leaf Blight): มีหลายสาเหตุ_ แต่บางครั้งเชื้อราเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ใบหอมเสียหาย.

การจัดการกับโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นหอมมักเน้นไปที่การควบคุมความชื้นและการระบายอากาศในพื้นที่ปลูก การให้น้ำที่ถูกต้อง และการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ.
การใช้สารเคมีควบคุมโรคก็อาจจำเป็นในบางกรณี แต่ควรใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและแนะนำของผู้ผลิตสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นหอม จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3289
การรับมือกับโรคเหี่ยวในผักกาดขาวปลี: สูตรควบคุมและป้องกันการระบาดจากเชื้อรา
การรับมือกับโรคเหี่ยวในผักกาดขาวปลี: สูตรควบคุมและป้องกันการระบาดจากเชื้อรา
โรคเหี่ยวในผักกาดขาวปลีที่เกิดจากเชื้อราเป็นโรคที่สามารถทำให้ใบกาดขาวปลีแห้งหรือเหี่ยวได้ โรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อรา Pseudocercosporella capsellae (syn. Cercosporella capsellae) ซึ่งเป็นเชื้อราที่มักจะติดเมื่อมีความชื้นสูงและอากาศชื้นๆ ทำให้เกิดการระบาดของโรคได้มากขึ้น.

โรคนี้มีลักษณะดังนี้:

ใบแห้งและเหี่ยว: โรคนี้ทำให้ใบกาดขาวปลีเหี่ยวและแห้งเป็นพื้นที่ขนาดเล็กหรือใหญ่ตามลำต้นของผัก.

จุดสีขาวที่ใบ: บนใบกาดขาวปลีจะมีจุดสีขาวที่มักจะเป็นรูปแหลมหรือรูปวงกลม.

การกระจายของโรค: เชื้อราสามารถกระจายต่อไปยังใบอื่นๆ ผ่านทางลมหรือการสัมผัส.

การป้องกันและควบคุม:

การให้น้ำ: ปรับการให้น้ำให้เหมาะสมเพื่อลดความชื้นที่ส่งเสริมการระบาดของเชื้อรา.

การจัดการทางเคมี: ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น คอปเปอร์ หรือ ฟอสเฟต โปรพิเนบ (Phosphonate) เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อรา.

การทำความสะอาดแปลงปลูก: ทำความสะอาดแปลงปลูกเพื่อลดการสะสมของเชื้อรา.

การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ต้านทาน: เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคนี้.

การดูแลและควบคุมโรคเหี่ยวในผักกาดขาวปลีต้องทำไว้ตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคนี้และรักษาสภาพแปลงปลูกให้ปลอดภัย.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นผักกาดขาว จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3304
การจัดการและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นแตงกวา: วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา
การจัดการและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นแตงกวา: วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา
การจัดการและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นแตงกวา: วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นแตงกวามีหลายประการ แต่ละโรคมีอาการและสาเหตุที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีตัวช่วยเหลือและวิธีการป้องกันที่แตกต่างกันตามโรคด้วย

โรครากเน่า (Root Rot): มีสาเหตุจากเชื้อราในดินที่ทำให้รากเน่าและต้นไม่สามารถดูดธาตุอาหารได้ถูกต้อง อาการที่เห็นได้คือใบแตงกวาเหี่ยวและต้นที่เน่าเสียหาย

โรคราน้ำค้าง (Powdery Mildew): เป็นโรคที่สามารถเห็นได้ง่ายจากลักษณะของราที่เกิดบนใบ มักเกิดในสภาพอากาศที่ชื้น อาการที่พบคือราขาวๆที่คล้ายผงบนใบและลำต้น

โรครากดำ (Damping-off): เกิดจากเชื้อราในดินที่ทำให้ต้นเจริญเติบโตไม่เจริญแข็งแรง รากเน่าเสียหายได้ในระยะต้นเล็ก ๆ อาการที่เห็นได้คือต้นแตงกวาที่โค่นล้มและเน่า

โรคใบไหม้ (Leaf Blight): เป็นโรคที่ทำให้ใบแตงกวาเป็นจุดๆ และมีลักษณะเป็นวงกลม ใบที่เป็นโรคมักจะร่วง

วิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรามีหลายวิธี เช่น การให้น้ำให้เหมาะสม การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ต้านทานโรค และการรักษาดินให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสม.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นแตงกวา จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3290
ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากเชื้อราในบล็อคโคลี่: การรับรู้และการจัดการเพื่อผลผลิตที่สุขภาพดี
ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากเชื้อราในบล็อคโคลี่: การรับรู้และการจัดการเพื่อผลผลิตที่สุขภาพดี
บล็อคโคลี่ (Brassica oleracea var. botrytis) ไม่พ้นการเป็นเป้าหมายของโรคที่เกิดจากเชื้อราบางประการ โรคที่มักพบในบล็อคโคลี่ได้แก่:

โรคราน้ำค้าง (Downy Mildew): เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Hyaloperonospora parasitica. โรคนี้มักเกิดในสภาพอากาศที่ชื้นเปียก และสามารถระบาดได้รวดเร็วในสภาพที่มีความชื้นสูง. อาการที่เกิดคือมีลักษณะเป็นจุดสีเหลืองถึงสีน้ำตาลบนใบ โดยเชื้อราจะเจริญไปที่พืชและทำให้เกิดปื้นสีดำบนใบ.

โรครากเน่า (Clubroot): จากเชื้อรา Plasmodiophora brassicae. โรคนี้มักเกิดในดินที่มีความเป็นกรด ทำให้รากของพืชบล็อคโคลี่บวมโตเป็นก้อนๆ ทำให้พืชไม่สามารถดูดธาตุอาหารได้อย่างเพียงพอ ทำให้พืชเป็นโรค และใบเริ่มเหลือง.

การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราในบล็อคโคลี่นั้น มักในทางที่เกษตรกรต้องดูแลรักษาสภาพแวดล้อม รักษาความสะอาดในแปลงปลูก การให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม การปลูกพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรค และการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างระมัดระวังเมื่อจำเป็น.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นบล็อคโคลี่ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3295
การรับมือกับเชื้อราในมะเขือ: การจัดการและป้องกันโรคที่ทำลายพืช
การรับมือกับเชื้อราในมะเขือ: การจัดการและป้องกันโรคที่ทำลายพืช
มะเขือเป็นพืชที่อาจถูกทำลายโดยเชื้อราต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ ดังนี้:

โรครากเน่า (Root Rot): เกิดจากเชื้อราในดินที่ทำให้รากของมะเขือเน่าเสียหายได้ เป็นสาเหตุที่ทำให้พืชมีอาการเหี่ยวตายได้.

โรคราแป้ง (Powdery Mildew): เกิดจากเชื้อราที่ทำให้เกิดลักษณะของสีขาวฝ้าบนใบมะเขือ ทำให้ใบเป็นแผลและพืชสามารถเจริญเติบโตได้ลำบาก.

โรคราน้ำค้าง (Downy Mildew): อาการเป็นจุดสีเหลืองหรือสีน้ำตาลบนใบมะเขือ และสามารถลุกลามไปยังทั้งพืชได้.

โรคเหี่ยว (Verticillium Wilt): เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Verticillium ที่ทำให้ท่อน้ำและท่ออาหารของพืชถูกทำลาย ทำให้มะเขือมีอาการเหี่ยว.

โรคกลุ่มโรคใบจุด (Leaf Spot Diseases): มีหลายชนิดของเชื้อราที่สามารถทำให้เกิดโรคใบจุดบนใบมะเขือ เช่น Alternaria leaf spot และ Septoria leaf spot.

การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราในมะเขือมีหลายวิธี เช่น การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicides) การจัดการดิน การให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม และการเลือกปลูกพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคดี ๆ ได้.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นมะเขือ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3297
หนอนในต้นมะระ: วิธีการแก้ไขปัญหาในสวนผักของคุณ
หนอนในต้นมะระ: วิธีการแก้ไขปัญหาในสวนผักของคุณ
การพบหนอนในต้นมะระอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุที่ทำให้มะระถูกทำลายหรือทำให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งทำให้หนอนเจริญเติบโตและทำลายต้นมะระ.

นอกจากนี้ การดูแลรักษาและป้องกันเชื้อโรคเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มะระเติบโตแข็งแรงและสุขภาพดี.

นี่คือบางวิธีที่สามารถช่วยควบคุมหนอนในต้นมะระ:

การใช้สารเคมี:

ใช้สารเคมีที่เหมาะสมที่สามารถฉีดพ่นได้ อาจมีสารเคมีที่มีตัวเลือกในการควบคุมหนอนได้ ติดต่อผู้ค้าเคมีเพื่อขอคำแนะนำ.

การใช้สารสกัดจากพืช:

สารสกัดจากพืชบางชนิด เช่น น้ำส้มควันไม้ สามารถใช้เป็นวิธีธรรมชาติในการควบคุมหนอน.

การตัดแต่งพืช:

การตัดแต่งใบที่เป็นโรคหรือที่มีเชื้อรา ที่พบหนอน หรือส่วนที่ทำให้เกิดการระบาดของหนอน.

การใช้วิธีผสมผสาน:

การใช้วิธีผสมผสานของวิธีต่าง ๆ เพื่อลดการเผชิญหน้ากับโรคหรือแมลง.

การใช้ต้นมะระที่สมบูรณ์:

การให้ปุ๋ยที่เหมาะสม การรดน้ำตรงตามความต้องการ และการดูแลรักษาต้นมะระที่สมบูรณ์.
หากสภาพรุนแรงมาก ควรพิจารณาการปลูกมะระในที่อื่นและทำลายต้นที่มีโรคหรือแมลงมากนั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย.
นอกจากนี้ การติดต่อสถาบันวิจัยท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรในพื้นที่ของคุณเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอน ในต้นมะระ
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3287
การจัดการและป้องกันหนอนในต้นฟักทอง: วิธีการแก้ไขปัญหาในการปลูกฟักทอง
การจัดการและป้องกันหนอนในต้นฟักทอง: วิธีการแก้ไขปัญหาในการปลูกฟักทอง
หากคุณพบหนอนในต้นฟักทอง มีโอกาสที่มันอาจเป็นหนอนฟักทอง (Squash Vine Borer) ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในพื้นที่ที่ปลูกฟักทอง และพืชญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หนอนเหล่านี้สามารถทำลายต้นและลำต้นของพืชได้ โดยส่วนมากพบมากในช่วงกลางถึงปลายฤดูร้อน.

นอกจากหนอนฟักทองแล้ว ยังมีหลายชนิดอื่น ๆ ของหนอนที่สามารถเจอในต้นฟักทองได้ ได้แก่ หนอนหัวดำ หนอนแรด หนอนกระทิง ฯลฯ
การจัดการกับปัญหานี้ทำได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามนี้:

ตัดแต่งใบที่เสียหายหรือถูกตำแหน่งที่มีการทำลายออกเพื่อลดการแพร่กระจายของหนอน.
ทำความสะอาดต้นฟักทองเพื่อลดโอกาสที่หนอนจะติดตัว.

การใช้สารเคมี:

ใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อหนอนฟักทอง โดยใช้สารเคมีที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ.
ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำและอ่านฉลากให้ดีก่อนการใช้.

การใช้วิธีป้องกัน:

การใช้ทางป้องกันคือการติดตั้งผ้าคลุมรอบต้นฟักทองเพื่อป้องกันการวางไข่ของหนอน.
การใช้กลุ่มของสารเคมีที่มีต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย.

สำหรับการจัดการทางวิทยาศาสตร์และป้องกันโดยทั่วไป ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นหรือรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกสวน.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอน ในต้นฟักทอง
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3291
การลับมีดให้คมเหมือนมีดโกน องศาการลับต้องแม่น
การลับมีดให้คมเหมือนมีดโกน องศาการลับต้องแม่น
ชุดหินลับมีด ตรา FK ประกอบด้วย 3 ชิ้น
1.หินลับมีดสองด้าน ด้านหยาบ และด้านละเอียด
2.ฐานรองหินลับมีด กันลื่น
3.ตัวจับองศามีด ให้ลับได้คม
ราคา 390 บาท ส่งฟรี ชำระปลายทาง
.
คลิกลิงค์นี้ เพื่อดูคลิป .
http://ไปที่..link.. .
หรือไลน์ไอดี @FarmKaset
โทร 090-592-8614
.
สั่งที่ ลาซาด้า http://ไปที่..link..
.
สั่งที่ ช้อปปี้ http://ไปที่..link..
.
พิเศษ สำหรับลูกค้าสั่งซื้อปุ๋ยยาฯ จาก เฟสบุ๊คเพจฟาร์มเกษตร หรือ เว็บไซต์ FarmKaset.ORG ยอดครบ 2000 บาท รับฟรีทันที หินลับมีด ตรา FK
.
เลือกดูข้อมูล ปุ๋ยยาฯ จากเราได้ที่ http://ไปที่..link..
.
แล้วทักแชท สั่งซื้อ
หรือไลน์ไอดี @FarmKaset
หรือโทร 090-592-8614
ก็ได้เช่นกันค่ะ ยอดครบ 2000 รับชุดหินลับมีด FK ได้เลยนะคะ สำหรับท่านที่สั่งซื้อเฉพาะ ชุดหินลับมีด FK ราคา 390 บาท ส่งฟรี ชำระปลายทางค่ะ
อ่าน:3302
การจัดการหนอนศัตรูพืชในมะกอก: วิธีป้องกันและควบคุมเพื่อสร้างผลผลิตที่ยั่งยืน
การจัดการหนอนศัตรูพืชในมะกอก: วิธีป้องกันและควบคุมเพื่อสร้างผลผลิตที่ยั่งยืน
มะกอกเป็นพืชที่มีความสำคัญในการผลิตทางเกษตรและมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับพื้นที่และเงื่อนไขสภาพอากาศ หนอนศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อมะกอกมีหลายชนิด ต่อไปนี้คือบางประการหนอนศัตรูพืชที่อาจพบในมะกอก:

หนอนกอ: เป็นหนอนที่ทำลายกอของมะกอก โดยทำให้กอที่เจริญเติบโตอาจถูกทำลายหรือโดนกัดกิน.

หนอนเจาะผล: หนอนชนิดนี้ทำลายผลของมะกอก โดยการเจาะเข้าไปในผลและทำให้ผลเน่าเสีย.

หนอนกัดใบ: หนอนชนิดนี้ทำลายใบของมะกอก โดยการกัดกินใบทำให้มีรูที่ใบและทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่.

การควบคุมศัตรูพืชในมะกอกมักใช้วิธีการผสมผสานที่ประกอบไปด้วยการใช้สารเคมี การตัดแต่งกิ่ง การใช้สัตว์ที่ศัตรูพืช หรือการใช้วิธีการชีวภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีในปริมาณมากและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม. ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นหรือทีมวิจัยทางการเกษตรเพื่อเลือกใช้วิธีการควบคุมที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมและสภาพการผลิตของคุณ.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอน ในต้นมะกอก
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3302
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 67 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
คำนิยม - ขอบคุณลูกค้าจาก ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สั่งซื้อซ้ำ ไอเอส ขนาด 3 ลิตร ครั้งละ 3 แกลลอน
Update: 2563/07/14 22:41:26 - Views: 3288
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบจุด ใบไหม้ ใน มังคุด ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/09 12:31:59 - Views: 3301
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น มะนาว ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
Update: 2566/02/28 14:11:39 - Views: 3291
แก้ โรคแอนแทรคโนส ในมะม่วง ฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกัน ยับยั้งเชื้อรา
Update: 2564/05/05 12:10:03 - Views: 3356
อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/20 15:22:19 - Views: 3305
ด้วงเต่าแตงแดง หรือแมลงเต่าแตง ใช้ยาอะไรกำจัดกันคะ
Update: 2564/06/08 01:04:01 - Views: 3312
โรคข้าว: โรคกาบใบแห้ง (Sheath blight Disease) ป้องกัน ยับยั้งด้วย ไอเอส บำรุงด้วย FK-1
Update: 2564/01/28 10:56:01 - Views: 3295
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนกระทู้ผัก ใน ผักคะน้า และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/15 10:49:22 - Views: 3293
หนอนองุ่น หนอนกระทู้องุ่น (หนอนกระทู้ผักในองุ่น) ป้องกันกำจัดด้วย สารชีวินทรีย์ ปลอดภัย
Update: 2564/02/17 05:01:23 - Views: 3295
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน ลิ้นจี่ เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/04/20 11:27:06 - Views: 3296
โรคราแป้ง ราน้ำค้าง โรคใบไหม้ เกิดได้กับหลายพืช เร่งควบคุม ป้องกัน กำจัด ลดความเสียหายต่อพืช
Update: 2566/11/04 09:41:04 - Views: 3430
การป้องกันกำจัด โรคใบไหม้ของต้นยางพารา ด้วยสารอินทรีย์
Update: 2566/01/11 07:30:56 - Views: 3351
ยาฆ่าเพลี้ย แมลงจำพวกปากดูด ใน ถั่วฝักยาว เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2566/03/06 10:44:52 - Views: 3289
สารสกัดกระชายขาว ต้าน COVID-19
Update: 2564/04/30 10:19:58 - Views: 3293
โรคแคคตัส ราสนิมแคคตัส ราสนิมกระบองเพชร ราสนิมกุหลาบหิน โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/09/10 11:42:31 - Views: 3295
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนผีเสื้อมวนหวาน ใน เงาะ และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/14 15:56:10 - Views: 3300
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคผลเน่า ใน แคนตาลูป ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/14 14:04:43 - Views: 3297
ปุ๋ยฉีดพ่นทาใบ ปุ๋ยเร่งผล ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก สำหรับพืชออกผลทุกชนิด โพแทสเซียม มากถึง 40% ผลโต น้ำหนักดี มีคุณภาพ
Update: 2566/11/11 13:47:53 - Views: 3288
ระวัง!! เพลี้ยอ่อน..ในต้นข้าวโพด สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร
Update: 2566/11/06 14:37:49 - Views: 3297
กำจัดเพลี้ยในกะหล่ำปลี: วิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
Update: 2566/11/23 13:30:08 - Views: 3289
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022