[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ

 
หนอนชอนใบส้ม หนอนเจาะผลส้ม หนอนผีเสื้อ หนอนต่างๆในพืชตระกูลส้ม ป้องกันดีที่สุด พบระบาดให้เร่งกำจัด
หนอนชอนใบส้ม หนอนเจาะผลส้ม หนอนผีเสื้อ หนอนต่างๆในพืชตระกูลส้ม ป้องกันดีที่สุด พบระบาดให้เร่งกำจัด
หนอนศัตรูพืชในตระกูลส้มเป็นปัญหาที่สำคัญในการปลูกส้มและพืชตระกูลส้ม หนอนศัตรูพืช ที่พบในพืชตระกูลส้ม ยกตัวอย่างได้ดังนี้

หนอนเจาะผลส้ม (Citrus Fruit Borer): หนอนชนิดนี้เจาะลงไปในผลส้มและกินเนื้อผล ทำให้ผลเสียหาย

หนอนลายส้ม หนอนชอนใบส้ม (Citrus Leafminer): หนอนชนิดนี้ทำลายใบส้มโดยการทำลายทางในของใบ ซึ่งทำให้ใบมีรอยลายและแห้ง. การควบคุมสำหรับหนอนลายส้ม ควรตัดแต่งใบที่มีการทำลายเยอะ และการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช.

หนอนปีกแข็ง (Citrus Swallowtail Caterpillar): หนอนชนิดนี้ทำลายใบส้มโดยการกัดกิน ทำให้ใบเสียหาย

หนอนผีเสื้อ (Citrus Butterfly): หนอนชนิดนี้เป็นตัวตัวที่ฟักจากไข่ของผีเสื้อและทำลายใบส้ม. การควบคุมครั้งแรกคือการหาและทำลายไข่ที่วางบนใบส้ม และการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสม.

หนอนกระรอกส้ม (Citrus Cutworm): หนอนชนิดนี้กัดกินใบส้มและผลส้ม. การควบคุมสำหรับหนอนกระรอกส้มรวมถึงการตัดแต่งใบที่มีการทำลายเยอะ และการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช.

ไอกี้-บีที เป็น สารชีวินทรีย์ สำหรับป้องกันกำจัดหนอน เป็นยาชีวภาพที่ปลอดภัย
ไอกี้-บีที สามารถใช้ป้องกันกำจัด หนอนชนิดต่างๆ สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด

สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
อ่าน:9243
โรคทุเรียน โรคกิ่งแห้งในทุเรียน โรคทุเรียนใบไหม้ ใบติด อาการทุเรียนใบร่วง ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และทำให้ผลผลิตตกต่ำ ป้องกัน กำจัด ได้อย่างไร
โรคทุเรียน โรคกิ่งแห้งในทุเรียน โรคทุเรียนใบไหม้ ใบติด อาการทุเรียนใบร่วง ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และทำให้ผลผลิตตกต่ำ ป้องกัน กำจัด ได้อย่างไร
ทุเรียนเป็นพืชที่อาจประสบกับหลายปัญหาที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต โรคต่างๆ ที่เข้าทำลายทุเรียน ซึ่งพบมากในประเทศไทย ประกอบด้วยโรคดังนี้:

โรคทุเรียนกิ่งแห้ง: สาเหตุสำคัญที่ทำให้กิ่งทุเรียนแห้งได้มากคือเชื้อรา Phytophthora spp. โรคนี้อาจเป็นผลมาจากความชื้นสูง_ รากที่มีปัญหา_ หรือการระบาดของเชื้อราผ่านน้ำ. การป้องกันรานี้รวมถึงการปรับปรุงระบบรากของต้นทุเรียน_ การระบาดน้ำที่มีปริมาณมาก_ และการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ไอเอส

โรคใบติดทุเรียน: โรคนี้เกิดจากเชื้อรา Marasmius crinis-equi ทำให้ใบทุเรียนไหม้ แห้ง ติดกัน มักเกิดจากใบบน ร่วงหล่นลุกลามบนใบล่างต่อๆกัน. ควรตัดใบที่เป็นโรคอย่างรวดเร็วและเผาทำลายทิ้ง. การฉีดสารป้องกันกำจัดโรคที่เหมาะสมอาจช่วยในการควบคุมโรคนี้.

ทุเรียนใบร่วง: โรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือการดูแลไม่เหมาะสม. อย่างไรก็ตาม_ ทุเรียนอาจสูญเสียใบในช่วงที่ธรรมชาติในฤดูร้อน แต่ถ้ามีการร่วงใบที่เริ่มมีสีเหลืองหรือแคบอย่างมาก อาจเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในการให้น้ำหรือธาตุอาหาร. แก้ปัญหานี้ โดยการใช้ ปุ๋ย FK-1 เพื่อเติมธาตุหลัก ธาตุเสริม ที่เหมาะสม เพื่อให้ทุเรียนแตกยอดใบ โตไว เขียว และแข็งแรง

การดูแลทุเรียนอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคและปัญหาที่เกี่ยวข้อง. ควรให้น้ำอย่างเหมาะสม_ รักษาความชื้นในดิน_ ให้ปุ๋ยเพียงพอและควบคุมการระบาดของแมลงและโรค. การควบคุมโรคใบติดทุเรียนและอื่น ๆ ที่เริ่มรุนแรงอาจต้องใช้การฉีดสารป้องกันกำจัดโรคที่เหมาะสม

ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ป้องกัน กำจัด ยับยั้งโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
FK-1 เป็นปุ๋ยสำหรับฉีดพ่นทางใบ หรือผสมน้ำราดลงโคน ประกอบด้วย ธาตุหลัก ธาตุเสริม ในปริมาณเข้มข้น

เลือกซื้อ ไอเอส และ FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า http://ไปที่..link..
อ่าน:384
ราสนิมองุ่น ราน้ำค้างองุ่น องุ่นเป็นราดำ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ หากเป็นแล้วต้องเร่งยับยั้ง ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายเพิ่มเติม
ราสนิมองุ่น ราน้ำค้างองุ่น องุ่นเป็นราดำ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ หากเป็นแล้วต้องเร่งยับยั้ง ไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหายเพิ่มเติม
องุ่นเป็นพืชที่มีโอกาสที่จะประสบกับโรคต่าง ๆ ได้ ดังนั้นควรระวังและดูแลรักษาองุ่นอย่างดีเพื่อป้องกันหรือควบคุมโรคต่าง ๆ ในองุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรคที่พบบ่อยในองุ่น:

โรคราขาว ราน้ำค้างองุ่น (Powdery Mildew): โรคนี้ทำให้ใบองุ่นมีเป็นสีขาวเทาหรือเทาเป็นลายโดยส่วนใหญ่เป็นลายเป็นแผล โรคราขาวสามารถควบคุมได้โดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคอินทรีย์ ไอเอส และการลดการระบาดของโรคด้วยการเสียบและตัดแต่งกิ่งองุ่น.

โรคราดำ (Black Rot): โรคนี้ทำให้ผลองุ่นมีจุดดำ โรคราดำมักเกิดในสภาพอากาศชื้นและร้อน ควบคุมโรคราดำได้โดยการตัดแต่งกิ่งองุ่นที่มีอาการเป็นโรคและใช้สารป้องกันกำจัดโรค ไอเอส

โรคราสนิม (Downy Mildew): โรคนี้เกิดจากเชื้อราและส่งผลให้ใบองุ่นมีลายเหลืองและปกคลุมไปด้วยลายสีน้ำตาล ควบคุมโรคราสนิมได้โดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคและการรักษาความชื้นในสวนองุ่นให้มีระดับเหมาะสม.

โรคโคนทอง (Crown Gall): โรคนี้เกิดจากเชื้อรา Agrobacterium tumefaciens และทำให้กิ่งองุ่นมีก้อนหนอนขนาดใหญ่ ไม่มีการรักษาโรคนี้ได้ แต่การป้องกันคือการเลือกใช้ต้นองุ่นที่ปลอดโรคและไม่เป็นโรค.

นอกจากนี้ ควรตรวจสอบและดูแลรักษาองุ่นเป็นประจำเพื่อควบคุมการระบาดของโรค และเลือกใช้สายพันธุ์องุ่นที่มีความต้านทานโรคดีเสมอ การดูแลและการป้องกันเป็นวิธีที่ดีในการรักษาสุขภาพของต้นองุ่นในสวนของคุณ.

ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ สำหรับป้องกันกำจัดโรคองุ่นต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถใช้ป้องกันกำจัด โรคราต่างๆ ได้กับทุกพืชเช่นกัน

สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
อ่าน:285
มะละกอผลเน่า มะละกอใบไหม้ ราขาวมะละกอ ราดำมะละกอ ควบคุม ป้องกันกำจัด ก่อนโรคจะสร้างความเสียหาย
มะละกอผลเน่า มะละกอใบไหม้ ราขาวมะละกอ ราดำมะละกอ ควบคุม ป้องกันกำจัด ก่อนโรคจะสร้างความเสียหาย
โรคเชื้อราในมะกอเป็นปัญหาที่อาจทำให้มะกอเสียหายและลดผลผลิตได้ มีหลายโรคที่เป็นปัญหาในมะกอ สร้างความเสียหายต่อพืช ส่งผลต่อผลผลิต

โรคผลเน่า: โรคผลเน่าเป็นปัญหาที่ทำให้ผลมะกอมีจุดดำหรือน้ำค้างบนผิวผล โรคนี้เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum spp. สภาพอากาศชื้นและฝนตกมากเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างโอกาสให้โรคนี้ระบาด

โรคใบไหม้: โรคใบไหม้มักแสดงอาการใบมะกอเริ่มเหี่ยวหรือหดตัวและมีรอยแห้งบนใบ โรคนี้เกิดจากเชื้อรา Phyllosticta spp. สภาพอากาศชื้นและฝนตกมากเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างโอกาสให้โรคนี้ระบาด

โรคราต่าง ๆ: นอกจากนี้ยังมีโรคราอื่น ๆ ที่สามารถทำให้มะกอเสียหาย เช่น โรคราขาว และ โรคราดำ การควบคุมโรคราต่าง ๆ ในมะกออาจต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้สารป้องกันกำจัดโรคและการจัดการสวนอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของเชื้อราในสวนของคุณ

ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ สำหรับป้องกันกำจัดโรคพืชในมะละกอ ที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ และ ไอเอส ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่่นกัน
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า http://ไปที่..link..
อ่าน:8193
ถั่วเขียวปลูกไม่ขึ้น !! หน้าแล้งที่ว่าปลูกยาก หน้าฝนที่ว่าลำบาก☔ หน้าหนาวที่ยากมากว่า ☃ ทำยังไงดีนะ
ถั่วเขียวปลูกไม่ขึ้น !! หน้าแล้งที่ว่าปลูกยาก หน้าฝนที่ว่าลำบาก☔ หน้าหนาวที่ยากมากว่า ☃ ทำยังไงดีนะ
ถั่วเขียวปลูกไม่ขึ้น !! หน้าแล้งที่ว่าปลูกยาก หน้าฝนที่ว่าลำบาก☔ หน้าหนาวที่ยากมากว่า ☃ ทำยังไงดีนะ
อาการต้นถั่วเขียวขาดธาตุอาหารและประโยชน์ของสารอาหารพืชใน FK-1

เมื่อต้นถั่วเขียวขาดธาตุอาหารสำคัญ เช่น ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P)และ โปแทสเซียม (K) จะมีอาการแสดงออกที่ใบและกิ่งของพืช โดยทั่วไปแล้ว ถ้าขาดไนโตรเจน ใบจะแสดงอาการเหลืองและเล็กลง ในขณะที่ขาดฟอสฟอรัส ใบจะมีลักษณะเขียวเข้มแต่เล็กลง และถ้าขาดโปแทสเซียม ใบจะแสดงอาการหดตัวและมีรอยขาวๆ ที่ขอบใบ นอกจากนี้ การขาดสารอาหารอื่นๆ เช่น แมกนีเซียม (Mg) และ สังกะสี (Zn) ก็จะทำให้พืชแสดงอาการผิดปกติได้ เช่น ใบเหลืองร่วง_ ใบเหลืองคลี่_ และเซ็นเนียม (Ca) ทำให้ใบและกิ่งไม่แข็งแรง การแก้ไขปัญหานี้คือการให้ปุ๋ยที่มีสารอาหารที่ขาดเพิ่มเข้าไปในดิน เช่น ปุ๋ย FK-1

ปุ๋ย FK-1 เป็นปุ๋ยที่มีส่วนประกอบหลายประการ ซึ่งประกอบด้วย ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปแทสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) และ สังกะสี (Zn) นอกจากนี้ยังมีสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารได้มากขึ้น การให้ FK-1 จะช่วยให้ต้นถั่วเขียวเจริญเติบโตดีขึ้น ใบจะเขียวเข้มและแข็งแรง ทำให้เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของถั่วเขียวได้ โดยทั้งนี้การใช้ FK-1 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการเพาะปลูกถั่วเขียวของคุณในระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ย และตามปริมาณที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์ FK-1 ด้วย

.
🫗ใช้ได้ 2 วีธี ฉีดพ่นทางใบ หรือราดลงโคน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทาน
.
💦อัตราผสมใช้ FK-1
» เมื่อแกะกล่อง FK-1 จะพบ 2 ถุง บรรจุถุงละ 1กิโลกรัม
» ต้องผสมทั้งสองถุงใช้พร้อมกัน (ถุงแรกเป็นธาตุหลัก ถุงที่สองเป็นธาตุเสริม)
» ตักถุงแรก 25-50กรัม ถุงที่สอง 25-50กรัม ผสมลงในน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นพืช
» (25กรัม เท่ากับประมาณ 2ช้อนโต๊ะ)
.
💲ราคาสินค้า
FK-1 ราคา 890บ. เร่งโต เร่งราก เร่งดอก พืชทุกชนิด
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม

» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ TikTok
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-1 ที่TikTok: http://ไปที่..link..
อ่าน:284
อยากไห้ต้นมะพร้าว.ของคุณ !!เป็นแบบใหน ??
อยากไห้ต้นมะพร้าว.ของคุณ !!เป็นแบบใหน ??
อยากไห้ต้นมะพร้าว.ของคุณ !!เป็นแบบใหน ??
เมื่อต้นมะพร้าวขาดธาตุอาหารสำคัญอาทิเช่น ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) และสังกะสี (Zn) อาจทำให้มะพร้าวไม่สามารถเจริญเติบโตและผลิตลูกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาการที่พบในต้นมะพร้าวที่ขาดธาตุอาหารนี้รวมถึงใบเหลือง ใบแห้ง การเจริญเติบโตช้า และผลไม่สมบูรณ์ สิ่งที่ต้นมะพร้าวต้องการคือการเสริมสร้างธาตุอาหารพืชที่ขาดและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับต้นมะพร้าวเพื่อให้สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดีขึ้น

ในกรณีนี้ การใช้ปุ๋ย FK-1 ที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมะพร้าวเป็นวิธีที่ดีเพื่อให้ต้นมะพร้าวได้รับสารอาหารที่จำเป็น เนื่องจาก FK-1 ประกอบด้วยธาตุอาหารหลายชนิด ทำให้มีประโยชน์มากมายต่อการเจริญเติบโตของต้นมะพร้าว

นอกจากนี้ FK-1 ยังมีสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยให้รากของต้นมะพร้าวสามารถดึงธาตุอาหารจากร่วมดินได้มากขึ้น ทำให้มะพร้าวสามารถใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารในดินได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้มะพร้าวมีสีเขียวและสวยงามมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลูก

ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายของ FK-1 ไม่เพียงแต่ช่วยให้ต้นมะพร้าวเจริญเติบโตแข็งแกร่งและสมบูรณ์ แต่ยังช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมะพร้าวได้ ทำให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงสภาพดินและเพิ่มรายได้จากการผลิตมะพร้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างแน่นอน ในทำนองเดียวกันยังเป็นการลดการใช้สารเคมีในการเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชอีกด้วย ทำให้การเพาะปลูกมะพร้าวเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดมากขึ้นสำหรับผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกรในประเทศไทยโดยเฉพาะ

.
🫗ใช้ได้ 2 วีธี ฉีดพ่นทางใบ หรือราดลงโคน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทาน
.
💦อัตราผสมใช้ FK-1
» เมื่อแกะกล่อง FK-1 จะพบ 2 ถุง บรรจุถุงละ 1กิโลกรัม
» ต้องผสมทั้งสองถุงใช้พร้อมกัน (ถุงแรกเป็นธาตุหลัก ถุงที่สองเป็นธาตุเสริม)
» ตักถุงแรก 25-50กรัม ถุงที่สอง 25-50กรัม ผสมลงในน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นพืช
» (25กรัม เท่ากับประมาณ 2ช้อนโต๊ะ)
.
💲ราคาสินค้า
FK-1 ราคา 890บ. เร่งโต เร่งราก เร่งดอก พืชทุกชนิด
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม

» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link.. .
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ TikTok
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อFK-1 ที่TikTok: http://ไปที่..link..
อ่าน:312
ฝรั่ง ใบเหลือง ผลสุกไม่พร้อมกัน โตช้า เพราะขาดธาตุอาหารพืช แก้ด้วย FK-1
ฝรั่ง ใบเหลือง ผลสุกไม่พร้อมกัน โตช้า เพราะขาดธาตุอาหารพืช แก้ด้วย FK-1
ฝรั่ง ใบเหลือง ผลสุกไม่พร้อมกัน โตช้า เพราะขาดธาตุอาหารพืช แก้ด้วย FK-1
ต้นฝรั่งขาดธาตุอาหาร:

อาการต้นฝรั่งขาดธาตุอาหารสามารถจับต้นแบ่งออกได้ตามอาการขาดแต่ละธาตุ โดยทั่วไปแล้ว ถ้าต้นฝรั่งขาดไนโตรเจน (N) จะแสดงอาการใบเขียวเข้มและเติบโตช้า ขาดฟอสฟอรัส (P) จะทำให้ใบมีสีเขียวอ่อนและเติบโตช้า ขาดโพแทสเซียม (K) จะทำให้ขอบใบแหลมและใบเหี่ยวแห้ง ขาดแมกนีเซียม (Mg) จะแสดงอาการใบเหลืองที่ขอบใบ และขาดสังกะสี (Zn) จะทำให้ใบมีลักษณะเรียบบางและเล็กลง

ประโยชน์ของสารอาหารพืชใน FK-1 สำหรับต้นฝรั่ง:

FK-1 เป็นปุ๋ยที่มีส่วนผสมของไนโตรเจน (N) เพื่อเสริมการเจริญเติบโตของต้นฝรั่ง ฟอสฟอรัส (P) เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและการออกดอก โพแทสเซียม (K) เพื่อกระตุ้นการสร้างผลและเพิ่มความแข็งแรงของพืช แมกนีเซียม (Mg) เพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างแสงเขียวของพืช และสังกะสี (Zn) เพื่อเสริมการเจริญเติบโตและการสร้างและพัฒนาโครงสร้างของพืชให้แข็งแรง

นอกจากนี้ FK-1 ยังมีสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้น ทำให้ต้นฝรั่งสามารถใช้ประโยชน์จากสารอาหารในปุ๋ยอย่างเต็มที่ และเสริมความแข็งแรงให้กับต้นฝรั่งในการต้านทานโรคและแมลงที่อาจเป็นอันตรายต่อพืชได้ ดังนั้น การใช้ FK-1 เป็นการเลือกทานสุขสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการปลูกต้นฝรั่ง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละฤดูกาลการเก็บเกี่ยวครั้งนั้นๆ

.
🫗ใช้ได้ 2 วีธี ฉีดพ่นทางใบ หรือราดลงโคน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทาน
.
💦อัตราผสมใช้ FK-1
» เมื่อแกะกล่อง FK-1 จะพบ 2 ถุง บรรจุถุงละ 1กิโลกรัม
» ต้องผสมทั้งสองถุงใช้พร้อมกัน (ถุงแรกเป็นธาตุหลัก ถุงที่สองเป็นธาตุเสริม)
» ตักถุงแรก 25-50กรัม ถุงที่สอง 25-50กรัม ผสมลงในน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นพืช
» (25กรัม เท่ากับประมาณ 2ช้อนโต๊ะ)
.
💲ราคาสินค้า
FK-1 ราคา 890บ. เร่งโต เร่งราก เร่งดอก พืชทุกชนิด
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม

» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ TikTok
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-1 ที่TikTok: http://ไปที่..link..
อ่าน:205
ต้นมะม่วงสวยแบบนี้ ปลูกยังไง ต้องไส่ปุ๋ย อะไรนะ??
ต้นมะม่วงสวยแบบนี้ ปลูกยังไง ต้องไส่ปุ๋ย อะไรนะ??
ต้นมะม่วงสวยแบบนี้ ปลูกยังไง ต้องไส่ปุ๋ย อะไรนะ??
การปลูกต้นมะม่วงให้สวยงามและมีผลผลิตดีเน้นไปที่การให้สารอาหารพืชที่เหมาะสมและประโยชน์ในกระบวนการเจริญเติบโตของพืช โปรตีน (N) ช่วยในการสร้างโครงสร้างของพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโต ฟอสฟอรัส (P) ส่งเสริมให้ระบบรากของมะม่วงเจริญเติบโตแข็งแรง และโพแทสเซียม (K) เป็นสารที่ช่วยในกระบวนการส่งออกพลังงานและการเจริญเติบโตของผลมะม่วง แมกนีเซียม (Mg) ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟีลล์และให้ความแข็งแรงให้กับผลมะม่วง ส่วนสารอาหารเสริมอื่น ๆ เช่น สังกะสี (Zn) มีบทบาทในกระบวนการสร้างเมล็ดและผลไม้ของมะม่วง

การใช้ปุ๋ย FK-1 ที่มีส่วนประกอบของ N_ P_ K_ Mg_ Zn และสารอาหารอื่น ๆ จะช่วยให้ต้นมะม่วงเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และสวยงาม มีผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ โดยการให้สารอาหารพืชที่เหมาะสมและสมดุลจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้มะม่วงมีลักษณะทางกายภาพที่ดีและเติบโตอย่างเหมาะสม ปุ๋ย FK-1 ช่วยให้มะม่วงมีสีสันสดใสและผลผลิตที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้มะม่วงมีความทนทานต่อโรคและแมลงมากขึ้น ทำให้การปลูกมะม่วงเป็นที่ประสบความสำเร็จในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและคุ้มค่าในการตลาดได้มากขึ้น.

.
🫗ใช้ได้ 2 วีธี ฉีดพ่นทางใบ หรือราดลงโคน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทาน
.
💦อัตราผสมใช้ FK-1
» เมื่อแกะกล่อง FK-1 จะพบ 2 ถุง บรรจุถุงละ 1กิโลกรัม
» ต้องผสมทั้งสองถุงใช้พร้อมกัน (ถุงแรกเป็นธาตุหลัก ถุงที่สองเป็นธาตุเสริม)
» ตักถุงแรก 25-50กรัม ถุงที่สอง 25-50กรัม ผสมลงในน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นพืช
» (25กรัม เท่ากับประมาณ 2ช้อนโต๊ะ)
.
💲ราคาสินค้า
FK-1 ราคา 890บ. เร่งโต เร่งราก เร่งดอก พืชทุกชนิด
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม

» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link.. .
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ TikTok
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อFK-1 ที่TikTok: http://ไปที่..link..
อ่าน:237
อาการขาดธาตุอาหาร ในต้นกาแฟ N, P, K, Mg, Zn
อาการขาดธาตุอาหาร ในต้นกาแฟ N, P, K, Mg, Zn
อาการขาดธาตุอาหาร ในต้นกาแฟ N, P, K, Mg, Zn "เราช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้คุณได้"
เมื่อต้นกาแฟขาดธาตุอาหารสำคัญ เช่น ไนโตรเจน(N)ฟอสฟอรัส (P)และ โพแทสเซียม(K) อาจทำให้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชลดลงได้ นอกจากนี้ยังอาจเกิดอาการใบเหลืองและการสูญเสียใบที่เรียกว่า "ใบร่วง" ซึ่งจะทำให้สภาพต้นกาแฟดูไม่สมบูรณ์และยอดไม่สวยงามเช่นกัน

สารอาหารพืชที่มีอยู่ใน FK-1 เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โปรตีน (N) เป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับการสร้างโครงสร้างของพืช และจะช่วยให้ต้นกาแฟเติบโตเร็วขึ้น ฟอสฟอรัส (P) มีบทบาทในกระบวนการสร้างเมล็ดและระบบรากของพืช โพแทสเซียม (K) ช่วยในการส่งออกพลังงานและการเจริญเติบโต แมกนีเซียม (Mg) เป็นส่วนประกอบของโครโมโซมและสารสังเคราะห์แสงในพืช ส่วนสารอาหารเสริมอื่น ๆ เช่น สังกะสี (Zn) มีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟีลล์และสารต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ

ดังนั้น การให้ปุ๋ย FK-1 ที่มีส่วนประกอบของ N_ P_ K_ Mg_ Zn และสารอาหารอื่น ๆ จะช่วยให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลผลิตที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยให้ต้นกาแฟมีสภาพแข็งแรงและต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดีขึ้น การดูแลและให้ปุ๋ย FK-1 อย่างถูกต้องจะช่วยให้ต้นกาแฟเติบโตแข็งแรงและมีผลผลิตที่สูงในการผลิตกาแฟในระยะยาวได้ดีขึ้น

.
🫗ใช้ได้ 2 วีธี ฉีดพ่นทางใบ หรือราดลงโคน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทาน
.
💦อัตราผสมใช้ FK-1
» เมื่อแกะกล่อง FK-1 จะพบ 2 ถุง บรรจุถุงละ 1กิโลกรัม
» ต้องผสมทั้งสองถุงใช้พร้อมกัน (ถุงแรกเป็นธาตุหลัก ถุงที่สองเป็นธาตุเสริม)
» ตักถุงแรก 25-50กรัม ถุงที่สอง 25-50กรัม ผสมลงในน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นพืช
» (25กรัม เท่ากับประมาณ 2ช้อนโต๊ะ)
.
💲ราคาสินค้า
FK-1 ราคา 890บ. เร่งโต เร่งราก เร่งดอก พืชทุกชนิด
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม

» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
.
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ TikTok
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..

.
» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..

.
» ซื้อFK-1 ที่TikTok: http://ไปที่..link..
อ่าน:339
สัญญาณเตือน!! ต้นองุ่นขาดธาตุอาหาร
สัญญาณเตือน!! ต้นองุ่นขาดธาตุอาหาร
สัญญาณเตือน!! ต้นองุ่นขาดธาตุอาหาร
อาการต้นองุ่นขาดธาตุอาหารเป็นปัญหาที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นในสวนองุ่นของคุณ ถ้าต้นองุ่นขาดธาตุอาหาร อาจจะแสดงอาการเร่งใบแห้ง ใบเหลือง การเจริญเติบโตช้า และผลผลิตที่ไม่ดีตามปกติ การให้สารอาหารที่เพียงพอแก่ต้นองุ่นจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ได้.

สารอาหารที่สำคัญสำหรับต้นองุ่นรวมถึงไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปแตสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) และสังกะสี (Zn) ซึ่งเป็นสารอาหารพืชที่สำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการผลิตผล. การขาดธาตุอาหารเหล่านี้อาจทำให้ต้นองุ่นไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่และมีผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลองุ่น.

FK-1 เป็นปุ๋ยที่มีส่วนผสมของ N P K Mg Zn และสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยให้ต้นองุ่นได้รับสารอาหารที่เพียงพอในปริมาณที่เหมาะสม. การใช้ FK-1 จะช่วยในการบรรเทาอาการขาดธาตุอาหารของต้นองุ่น และเพิ่มโอกาสให้ต้นองุ่นเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้ยังช่วยในการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเซลล์ในต้นองุ่น ทำให้มีการดูแลรักษาต้นองุ่นของคุณในสภาพที่ดีและสามารถผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพได้.

.
🫗ใช้ได้ 2 วีธี ฉีดพ่นทางใบ หรือราดลงโคน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทาน
.
💦อัตราผสมใช้ FK-1
» เมื่อแกะกล่อง FK-1 จะพบ 2 ถุง บรรจุถุงละ 1กิโลกรัม
» ต้องผสมทั้งสองถุงใช้พร้อมกัน (ถุงแรกเป็นธาตุหลัก ถุงที่สองเป็นธาตุเสริม)
» ตักถุงแรก 25-50กรัม ถุงที่สอง 25-50กรัม ผสมลงในน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นพืช
» (25กรัม เท่ากับประมาณ 2ช้อนโต๊ะ)
.
💲ราคาสินค้า
FK-1 ราคา 890บ. เร่งโต เร่งราก เร่งดอก พืชทุกชนิด
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม

» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link.. .
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ TikTok
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .

» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link.. .

» ซื้อFK-1 ที่TikTok: http://ไปที่..link..
อ่าน:486
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ
|-Page 79 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
ยาแก้โรค ทุเรียนใบแห้ง ที่มีต้นเหตุจากเชื้อรา ยารักษาโรค ทุเรียนใบติด ทุเรียนใบไหม้ ใช้ ไอเอส ยับยั้งโรค และ ผสมด้วย FK-1 เพื่อเร่งฟื้นตัว
Update: 2563/07/04 09:19:08 - Views: 4750
ปุ๋ยสำหรับอ้อย เพื่อบำรุงผลผลิต การแก้โรคอ้อย ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ป้องกันกำจัดเพลี้ย ในไร่อ้อย
Update: 2563/06/18 17:25:32 - Views: 3499
การจัดการและป้องกันโรคใบไหม้ราสีม่วงในหอมใหญ่: วิธีการป้องกันและการดูแลเพื่อรักษาสุขภาพของพืช
Update: 2566/11/17 09:37:00 - Views: 322
ข้าวโพดใบไหม้ ใบจุด ใบเหลือง รากเน่า ราน้ำค้าง ราสนิม โรคราต่างๆ ป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟู ด้วย FK-T
Update: 2567/03/18 10:43:55 - Views: 88
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน ผักคะน้า เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดยไดโนเร็กซ์
Update: 2566/04/26 13:38:32 - Views: 3048
ข้าวเมล็ดใหญ่ รวงใหญ่ สร้างแป้ง เพิ่มน้ำหนัก รวงเต่ง และ ข้าวเต็มเมล็ด เพิ่มน้ำนมข้าว ด้วย ปุ๋ยโพแทสเซี่ยมคลอไรด์ สตาร์เฟอร์ 0-0-60
Update: 2567/04/11 13:47:37 - Views: 110
เพิ่มผลผลิตข้าว ด้วย FK-1 เร่งโต แตกกอ เขียวดี FK-3R ข้าวรวงยาว เมล็ดเต็ม ผลผลิตสูง
Update: 2562/10/04 16:32:51 - Views: 4566
โรคทุเรียนกิ่งแห้ง มีสาเหตุจากเชื้อรา โรคทุเรียนโคนเน่า ทุเรียนผลเน่า โรคใบติดทุเรียน ก็เช่นกัน แก้ด้วย ไอเอส ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง
Update: 2563/07/09 10:00:20 - Views: 3496
กำจัดเชื้อรา มะเขือเทศ ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/10/01 10:54:30 - Views: 3055
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าไรแดง ในมะเขือ และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/02 12:21:01 - Views: 3260
การป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้ในมะเขือเทศ
Update: 2566/05/15 11:21:02 - Views: 3063
ข้าว เร่งรวง เร่งแป้ง รวงใหญ่ เมล็ดเต็ม สร้างน้ำนม เพิ่มผลผลิต น้ำหนักดี ทดแทนปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยข้าว ที่สุดของ ปุ๋ยน้ำ FK-3R
Update: 2566/05/10 10:53:58 - Views: 7188
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตรานกอินทรีคู่ เพอร์เฟค เอ (สูตร 6-3-3)
Update: 2565/12/30 06:10:50 - Views: 3203
ปุ๋ยสำหรับพริก ปุ๋ยน้ำสำหรับพริก ปุ๋ยบำรุงพริก ส่งเสริมการเจริญเติบโต ฉีดพ่น FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/09/14 05:03:51 - Views: 3119
โรคสับปะรด ที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ ทำให้เกิดอาการสับปะรดยอดเน่า รากเน่า ใบไหม้ ยกตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้
Update: 2566/11/08 06:16:07 - Views: 9485
โรคกิ่งแห้ง ทุเรียนกิ่งแห้ง
Update: 2564/04/29 10:58:48 - Views: 3533
การจัดการดินและระบบการปลูกมันสำปะหลัง
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 3310
ระวัง!! โรคใบไหม้ จุดดำ ราแป้ง โรคแอนแทรคโนส ในต้นสตอเบอร์รี่ สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
Update: 2566/11/03 15:09:42 - Views: 797
การรับมือกับโรครากเน่ายอดเน่าในสับปะรด: วิธีป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในสับปะรด
Update: 2566/11/08 12:55:15 - Views: 187
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ปุ๋ยเร่งโตมันสำปะหลัง ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง ปุ๋ยน้ำฉีดมันสำปะหลัง FK
Update: 2564/08/27 23:33:50 - Views: 3254
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022