[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืชในสวนแตงโม
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืชในสวนแตงโม
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืชในสวนแตงโม
การดูแลรักษาสวนแตงโมไม่เพียงแต่ต้องการความใส่ใจที่ดูแลต้นแตงโมเอง แต่ยังต้องรักษาสภาพแวดล้อมของสวนให้ดีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ เช่น หญ้าและวัชพืชอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของแตงโมได้

ดังนั้น การใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืช (herbicide) เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ในสวนแตงโม โดยคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นหนึ่งในสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพมากและใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมวัชพืชในสวนผลไม้ รวมถึงสวนแตงโมด้วย

1. การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในสวนแตงโม

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการใช้คาร์รอนในสวนแตงโม ควรเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยและปราศจากวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์

การผสมสาร: การผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ควรทำตามขั้นตอนที่ระบุในฉลากของสาร โดยให้คำแนะนำจากผู้ผลิต

การพ่นสาร: คาร์รอนสามารถใช้พ่นทางดินหรือทางใบได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของวัชพืชที่ต้องการควบคุม การใช้ทางใบมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่า

2. ประสิทธิภาพของคาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืช

ควบคุมวัชพืชหลายชนิด: คาร์รอนสามารถควบคุมวัชพืชที่มีใบกว้างและใบแคบได้หลายชนิด เช่น หญ้าข้าวหย่อม หญ้าข้าวสาลี และวัชพืชอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาในสวนแตงโม

ป้องกันการงอกของวัชพืช: คาร์รอนสามารถป้องกันการงอกของเมล็ดวัชพืชได้โดยตรง ลดการพบเจอของวัชพืชในระยะต้นเริ่มเจริญเติบโต

ควบคุมยากต่อการสูบซึม: คาร์รอนมีความสามารถในการควบคุมวัชพืชที่สูบซึมผ่านทางใบและทางรากได้ดี ทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืช

3. คำแนะนำในการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) อย่างปลอดภัย

อ่านฉลากและคำแนะนำ: อ่านคำแนะนำการใช้งานที่ระบุในฉลากของคาร์รอนอย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

การใส่อุปกรณ์ป้องกัน: ใส่ชุดป้องกันร่างกาย เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แว่นตาป้องกันสารเคมี และถุงมือที่มีความแข็งแรง

หลีกเลี่ยงการใช้ในพื้นที่น้ำจำนวนมาก: คาร์รอนมีความละเอียดที่มีฤทธิ์สูงในน้ำ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในพื้นที่ที่มีน้ำจำนวนมาก

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คาร์รอนในสวนแตงโม ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรหรือที่เกี่ยวข้อง

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในสวนแตงโมนั้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสภาพแวดล้อมในสวนแตงโมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของแตงโมอย่างดี


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3294
ควบคุมวัชพืชในไร่ถั่วลิสงด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): วิธีการและคำแนะนำ
ควบคุมวัชพืชในไร่ถั่วลิสงด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): วิธีการและคำแนะนำ
ควบคุมวัชพืชในไร่ถั่วลิสงด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): วิธีการและคำแนะนำ
การควบคุมวัชพืชในไร่ถั่วลิสงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตที่ได้ การใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืช (herbicides) เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการกับปัญหานี้ ในบทความนี้เราจะพูดถึงการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในไร่ถั่วลิสงอย่างมีประสิทธิภาพ.

1. การทราบวัชพืชที่ต้องกำจัด:
ก่อนการใช้คาร์รอน ควรทราบวัชพืชที่เจอในไร่ถั่วลิสงในพื้นที่ของคุณ โดยระบุว่ามีวัชพืชใบกว้างหรือใบแคบ และระบุชนิดของวัชพืชนั้นๆ เพื่อเลือกใช้คาร์รอนในปริมาณและรูปแบบที่เหมาะสม.

2. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม:
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบตัวของไร่ถั่วลิสง เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และสภาพดิน เพื่อให้การใช้คาร์รอนมีประสิทธิภาพที่สูง.

3. วิธีการใช้คาร์รอน:

วัชพืชใบแคบ: ใช้คาร์รอนในปริมาณที่แนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ ผสมกับน้ำในอัตราที่ถูกต้อง และพ่นทางใบวัชพืชใบแคบ โดยการใช้เครื่องพ่นที่สามารถกระจายสารได้อย่างทั่วถึง.

วัชพืชใบกว้าง: การใช้คาร์รอนในที่นี้ควรใช้ในระบบป้องกันกำจัดวัชพืชก่อนการปลูกถั่วลิสงหรือหลังจากที่ถั่วลิสงอายุเพียงไม่กี่วัน เพื่อป้องกันการกระจายของสารไปที่ถั่วลิสง.

4. ควรระวังกับสารตกค้าง:
คาร์รอนอาจทำให้สารตกค้างในดิน จึงควรระวังในการใช้สารนี้ในพื้นที่ที่มีระบบรากของพืชอื่นๆ ที่ไม่ต้องการคาร์รอน เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อพืชที่ไม่ต้องการ.

5. การติดตามผล:
ติดตามผลของการใช้คาร์รอนในไร่ถั่วลิสงอย่างสม่ำเสมอ โดยการตรวจสอบการกำจัดวัชพืชและผลผลิตของถั่วลิสง และปรับปรุงวิธีการใช้ต่อไปตามผลลัพธ์ที่ได้.

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในไร่ถั่วลิสง แต่ควรใช้ตามคำแนะนำการใช้งานและความระมัดระวังที่ได้กล่าวถึง เพื่อประสิทธิภาพที่สูงและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพืชอื่นๆ ในพื้นที่.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3308
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนยางพารา
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนยางพารา
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนยางพารา
การดูแลรักษาสวนยางพารา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพต้องการความสนใจในการควบคุมวัชพืชและหญ้าที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของยางพาราได้เสร็จสมบูรณ์ หนึ่งในสารป้องกันและกำจัดวัชพืชที่ได้รับความนิยมคือคาร์รอน (Diuron 80% WG) ซึ่งเป็นสารป้องกันและกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหญ้าใบกว้างและใบแคบในสวนยางพารา

คาร์รอน (Diuron 80% WG):
คาร์รอนเป็นสารป้องกันและกำจัดวัชพืชที่มีลักษณะเป็นผง (80% WG) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช โดยการทำให้เซลล์พืชไม่สามารถทำสังเคราะห์แสงได้ ซึ่งทำให้วัชพืชและหญ้าตายไป

ขั้นตอนการใช้:

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการใช้คาร์รอน ควรตรวจสอบพื้นที่และตัดหญ้าที่มีอยู่ในสวนยางพาราให้เรียบร้อย

การผสมสาร: ผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก

การแพร่กระจาย: ใช้เครื่องพ่นยาหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมในการแพร่กระจายสารทั่วทั้งพื้นที่

ระบายน้ำ: หลังจากการพ่นยาเสร็จสิ้น ควรระบายน้ำให้สนิทภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อลดการละอองสารไปยังที่ไม่เป็นที่ต้องการ

คำแนะนำ:

ควรใช้คาร์รอนในช่วงที่ไม่มีฝนหล่น เพื่อประสิทธิภาพที่สูงที่สุด
ไม่ควรให้สารมีการสัมผัสกับต้นยางพารา เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้ยางพาราเสียหาย
ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น และเสื้อผ้าที่ป้องกันการสัมผัสกับสาร
ควรเก็บบันทึกการใช้สารป้องกันและกำจัดวัชพืช เพื่อการจัดการและการติดตาม

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนยางพารา การใช้สารต้องอยู่ในขอบเขตของคำแนะนำการใช้ และควรดูแลรักษาอย่างดีเพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่อยางพาราและสิ่งแวดล้อมทั่วไปในระยะยาว


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3286
การควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพในสวนมะนาวโดยใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพในสวนมะนาวโดยใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพในสวนมะนาวโดยใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG)
การเพาะปลูกมะนาวเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากในการผลิตผลไม้ในประเทศไทย การดูแลรักษาสวนมะนาวจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในสวนมะนาวคือการระบาดของวัชพืชที่สามารถทำให้มะนาวไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การควบคุมหญ้าและวัชพืชเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการบริหารจัดการสวนมะนาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการใช้ทรัพยากรทั้งทางเศรษฐกิจและทางสิ่งแวดล้อม

คาร์รอน (Diuron 80% WG)

คาร์รอนเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพมากในการควบคุมหญ้าในสวนมะนาว มีรูปแบบของสารสำหรับใช้งานในรูป WG (Water Dispersible Granules) ทำให้สามารถผสมน้ำได้ง่ายและนำมาพ่นที่พื้นดินเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชได้ดี

ขั้นตอนการใช้คาร์รอนในการควบคุมวัชพืช

การเตรียมพื้นที่: ต้องทำการกำจัดวัชพืชที่อยู่ในพื้นที่ปลูกมะนาวให้หมดเพื่อลดการแขวนลอยของเมล็ดพันธุ์วัชพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้

การผสมสาร: นำคาร์รอน 80% WG มาผสมน้ำตามอัตราที่ระบุบนฉลาก

การพ่น: ใช้เครื่องพ่นที่มีความแม่นยำสูง เพื่อให้สารพ่นทั่วทั้งพื้นที่ปลูกมะนาว พ่นในช่วงที่ไม่มีลมหรือมีลมเบา เพื่อป้องกันการกระเด็นยา

การป้องกันและรักษา: หลังจากการพ่นสารเสร็จสิ้น ควรตรวจสอบประจำเพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของวัชพืชและหญ้า ในกรณีที่มีการระบาดใหม่ ควรทำการพ่นอีกครั้ง

ประโยชน์ของการใช้คาร์รอน

ป้องกันการแย่งอาหาร: การควบคุมวัชพืชช่วยลดการแย่งอาหารของมะนาว ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตและผลิตผลได้มากขึ้น

ลดความสูญเสีย: การควบคุมวัชพืชช่วยลดความสูญเสียทรัพยากรทั้งทางเศรษฐกิจและทางสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้น้ำและปุ๋ยในการดูแลรักษา

รักษาความสมดุล: การใช้คาร์รอนช่วยรักษาความสมดุลในสวนมะนาว ลดการมีวัชพืชที่สามารถก่อให้เกิดโรคและแมลง

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนมะนาว การทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการใช้และประโยชน์ที่ได้จากการใช้คาร์รอนนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการสวนมะนาวของตนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ทั้งนี้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สูงสุด.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3294
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนมะละกอ
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนมะละกอ
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนมะละกอ
การดูแลสวนมะละกอไม่เพียงแต่ต้องให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังต้องรักษาพื้นที่ในสวนให้ปลอดหญ้าและวัชพืชที่สามารถลดผลผลิตของมะละกอได้ การใช้สารป้องกันและกำจัดวัชพืชที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการดูแลสวน ในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อการควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนมะละกออย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์รอน (Diuron 80% WG)
คาร์รอน (Diuron) เป็นสารป้องกันและกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมหญ้าในสวนมะละกอ มีรูปแบบการจำหน่ายเป็นผง (Water Dispersible Granule - WG) มีความเข้มข้น 80% ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดวัชพืช

2. ขั้นตอนการใช้คาร์รอน (Diuron)

2.1 การผสมรวม
ก่อนการใช้คาร์รอน (Diuron) ควรผสมรวมกับน้ำในอัตราที่แนะนำในฉลากสาร โดยการใช้สารทำละลายที่เหมาะสม

2.2 การประยุกต์ใช้
การพ่นทั่วทั้งสวน: การพ่นคาร์รอนทั่วทั้งสวนเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของหญ้าและวัชพืชที่อาจมีอยู่ในพื้นที่
การใช้รอบต้นมะละกอ: การพ่นคาร์รอนรอบต้นมะละกอเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชในบริเวณที่ใกล้ต้น

3. ประสิทธิภาพและข้อควรระวัง

3.1 ประสิทธิภาพ
คาร์รอน (Diuron) มีประสิทธิภาพต่อหลายชนิดของหญ้าและวัชพืช
สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชใบกว้างและใบแคบได้

3.2 ข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการพ่นในวันที่มีน้ำฝนหรือน้ำประปาเพราะอาจทำให้คาร์รอนถูกล้างไป
ควรใช้ในปริมาณที่แนะนำเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพืช

4. การจัดการหลังการใช้
หลังจากการใช้คาร์รอน (Diuron) ควรให้เวลาให้สารทำละลายในดินและติดตัวกับวัชพืชก่อนที่น้ำฝนจะตกหรือการให้น้ำ และหลีกเลี่ยงการไปขังอยู่ในที่น้ำขัง

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนมะละกอจึงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การจัดการสวน เพื่อให้มะละกอเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์และมีผลผลิตที่คุ้มค่ามากขึ้นในระยะยาว


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3337
การควบคุมวัชพืชในสวนพุทราด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมวัชพืชในสวนพุทราด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมวัชพืชในสวนพุทราด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
สวนพุทราเป็นที่นิยมและมีความสำคัญมากในการผลิตผลไม้และพืชผลอื่น ๆ ที่มีคุณภาพสูง แต่กลับมีความท้าทายจากการระบาดของวัชพืชที่สามารถทำลายผลผลิตได้ ทำให้การควบคุมวัชพืชเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้สวนพุทราสามารถผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงต่อไป

คาร์รอน (Diuron 80% WG) สารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ

คาร์รอนเป็นสารป้องกันและกำจัดวัชพืชที่ได้รับการยอมรับในการใช้ในสวนพุทรา โดยเฉพาะในการควบคุมวัชพืชที่มีใบแคบและใบกว้าง สาร Diuron 80% WG เป็นรูปผงที่มีความเข้มข้นสูง และมีประสิทธิภาพที่ดีในการควบคุมวัชพืชที่มีลักษณะต่าง ๆ

ขั้นตอนการใช้คาร์รอนในการควบคุมวัชพืช

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการใช้คาร์รอน ควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม โดยการกำจัดวัชพืชที่มีอยู่และพร้อมใส่ปุ๋ยเพื่อสร้างสภาพดินที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชที่เราต้องการปลูก

การผสมสาร: ผสม Diuron 80% WG ตามอัตราที่ระบุบนฉลาก โดยให้คำนึงถึงปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสม และควรผสมในที่ที่มีระบบระบายน้ำที่ดี

การใช้สาร: หลังจากผสมแล้ว คาร์รอนสามารถนำไปใช้ทางดินหรือทางน้ำได้ การใช้ทางน้ำเป็นวิธีที่ดีในการกระจายสารในพื้นที่ทั้งหมด

การระวังในการใช้: ควรใช้คาร์รอนในปริมาณที่แนะนำเท่านั้น และในบริเวณที่มีการระบายน้ำดีเพื่อป้องกันการสะสมของสารในพื้นที่

การติดตามผล: หลังจากการใช้คาร์รอน ควรติดตามผลการใช้สารในระยะเวลาที่กำหนด และปรับปรุงการใช้สารต่อไปตามผลการทดลอง

ประโยชน์ของการใช้คาร์รอน

ป้องกันการแย่งที่อาหาร: การควบคุมวัชพืชทำให้พืชที่ปลูกได้รับสารอาหารและน้ำที่เพียงพอ เพื่อการเจริญเติบโตที่ดี

ลดความเสี่ยงจากโรค: การลดการแข่งขันในการแย่งทรัพยากรสามารถลดความเสี่ยงจากโรคและแมลงที่มีต่อพืช

สภาพแวดล้อมที่ดี: การควบคุมวัชพืชด้วยคาร์รอนช่วยให้สวนพุทรามีสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งในเรื่องของการระบายน้ำและความสะอาด

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนพุทรา โดยมีขั้นตอนการใช้ที่ควรปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทำให้สามารถรักษาสวนพุทราให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง โดยทำให้การเลือกใช้คาร์รอนเป็นสารควบคุมวัชพืชที่มีความเหมาะสมในสวนพุทรา


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3286
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนมะเขือเทศ
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนมะเขือเทศ
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนมะเขือเทศ
การควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนมะเขือเทศมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากสามารถทำให้การเจริญเติบโตของพืชที่ต้องการไปถูกยับยั้งได้ การใช้สารคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชที่รบกวนในสวนมะเขือเทศ

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์รอน (Diuron):
คาร์รอนเป็นสารสังเคราะห์เคมีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช มีความหลากหลายในการใช้ในการป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชในสวนผักและผลไม้

2. ขั้นตอนการใช้คาร์รอน (Diuron):

กำหนดปริมาณที่ใช้: ปริมาณขึ้นอยู่กับพื้นที่และระดับความรุนแรงของวัชพืช ควรทดลองในพื้นที่เล็กๆก่อนใช้ในพื้นที่ทั้งหมด
การผสมกับน้ำ: ใช้ปริมาณที่แนะนำและผสมกับน้ำ
การพ่น: ใช้เครื่องพ่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการกระจายที่อยู่บนพื้นที่ที่ต้องการควบคุม

3. ข้อปฏิบัติที่สำคัญ:

การใช้ที่ถูกต้อง: ปฏิบัติการใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและพืชที่ไม่ต้องการ
การป้องกันการสูญเสีย: ป้องกันการสูญเสียของสารที่อาจจะเข้าสู่น้ำบาดาลหรือน้ำผิวดิน

4. การประเมินผล:

การตรวจสอบผลลัพธ์: ตรวจสอบผลลัพธ์หลังจากการใช้คาร์รอน เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมวัชพืชมีประสิทธิภาพ

5. ข้อควรระวัง:

การใช้ตามคำแนะนำ: ให้ใช้ตามคำแนะนำและหลีกเลี่ยงการใช้เกินปริมาณที่กำหนด
ควบคุมการใช้ในพื้นที่น้ำบาดาล: ระวังการใช้ในพื้นที่ที่น้ำบาดาลมีความสำคัญ

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนมะเขือเทศ การปฏิบัติตามคำแนะนำและการติดตามผลลัพธ์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การใช้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและมะเขือเทศที่ปลูกอยู่ในสวนของคุณ


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3286
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในกำจัดวัชพืชในสวนผักกะหล่ำปลี
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในกำจัดวัชพืชในสวนผักกะหล่ำปลี
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในกำจัดวัชพืชในสวนผักกะหล่ำปลี
หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนผักกะหล่ำปลีคือการใช้สารควบคุมวัชพืชที่มีคาร์รอน (Diuron 80% WG) ซึ่งเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่ได้รับการอนุรักษ์จากกรมวิชาการเกษตร มีข้อได้เปรียบในการควบคุมวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง โดยเฉพาะในสวนผักที่ปลูกกะหล่ำปลี ต่อไปนี้คือขั้นตอนการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อการควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพในสวนผักของคุณ:

1. การเตรียมพื้นที่
ก่อนการใช้คาร์รอน ควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม โดยการกำจัดวัชพืชที่มีอยู่ในขณะนั้น เพื่อลดการแข่งขันในการดูดซึมสารในดินของวัชพืชที่ต้องการควบคุม

2. การใช้คาร์รอน
อ่านฉลากและคู่มือการใช้งาน: ทำความเข้าใจข้อมูลที่ระบุในฉลากและคู่มือการใช้งานของคาร์รอน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ
การผสมสาร: ให้ผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ตามอัตราที่ระบุในฉลาก ด้วยปริมาณน้ำที่เหมาะสม
การพ่น: ใช้เครื่องพ่นที่มีการปรับปรุงและตั้งค่าที่ถูกต้อง พ่นสารคาร์รอนลงในพื้นที่ที่ต้องการควบคุมวัชพืช

3. การปฏิบัติในสวนผัก
ปฏิบัติตอนเช้าหรือตอนเย็น: การพ่นคาร์รอนในช่วงเช้าหรือเย็นทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ระมัดระวังในการพ่น: ปฏิบัติการพ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการควบคุม โดยหลีกเลี่ยงพ่นในสภาพลมแรงหรือฝนตก

4. การดูแลหลังการใช้
การควบคุมผลกระทบ: ตรวจสอบพื้นที่ที่พ่นสารเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อวัชพืชและพืชประธาน
การล้างอุปกรณ์: หลังจากการใช้คาร์รอนเสร็จสิ้น ล้างเครื่องพ่นอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการสะสมของสารในอุปกรณ์

5. การติดตามผล
การติดตามสภาพพื้นที่: ติดตามผลของการใช้คาร์รอน โดยการสังเกตการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชประธาน และปรับปรุงแผนการใช้สารตามความเหมาะสม

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนผักกะหล่ำปลี แต่ควรทราบถึงความพิถีพิถันในการใช้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและเจ้าหน้าที่ทางเกษตรกรอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการควบคุมวัชพืชในสวนผักของคุณ📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3294
ควบคุมวัชพืชในสวนพริกด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและรักษาสวนลำไย
ควบคุมวัชพืชในสวนพริกด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและรักษาสวนลำไย
ควบคุมวัชพืชในสวนพริกด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและรักษาสวนลำไย
การปลูกลำไยเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในการผลิตทางเกษตรของไทย แต่พบว่าการปลูกลำไยมีปัญหาที่มากมาย เช่น การระบาดของวัชพืชที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของลำไยได้ ดังนั้น การควบคุมวัชพืชเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สวนลำไยของคุณสามารถเติบโตและผลิตได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การเลือกใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG)

คาร์รอนเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพและกำจัดได้หลายชนิดของวัชพืช โดยเฉพาะวัชพืชใบแคบและใบกว้างที่พบในสวนลำไย คาร์รอน (Diuron) มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ในรูป Granular (WG) ที่เหมาะสำหรับการใช้ในสวนลำไย

ประสิทธิภาพของคาร์รอน

กำจัดวัชพืชทุกระดับ: คาร์รอนมีความสามารถในการกำจัดวัชพืชที่เจริญเติบโตทุกระดับ ทั้งในช่วงเริ่มต้นและช่วงที่วัชพืชเติบโตเต็มที่

ป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชใหม่: คาร์รอนสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ควบคุมทั้งใบแคบและใบกว้าง: คาร์รอนมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างที่สามารถพบในสวนลำไย

วิธีการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในสวนลำไย

การผสมกับน้ำ: ในกรณีของ Diuron 80% WG ควรผสมน้ำในอัตราส่วนที่ถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากผลิตภัณฑ์

การฉีดพ่น: คาร์รอนควรถูกฉีดพ่นโดยตรงที่พืชหรือพื้นดินที่ต้องการควบคุม การฉีดพ่นควรทำในช่วงที่ไม่มีลมแรงและไม่มีฝนตก เพื่อให้สารสามารถทำงานได้ดีที่สุด

ควรใช้ในช่วงที่ไม่มีลำไยเจริญเติบโต: คาร์รอนควรใช้ในช่วงที่ไม่มีลำไยเจริญเติบโตมากนัก เพื่อป้องกันการกระทบต่อการเจริญเติบโตของลำไย

ระวังความปลอดภัย: ในการใช้คาร์รอนควรใส่เครื่องป้องกันตัว เช่น หน้ากากและเสื้อผ้าที่ป้องกันการสัมผัส

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนลำไย แต่ควรใช้ในระยะเวลาและวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการกระทบต่อการเจริญเติบโตของลำไยและรักษาความสมดุลในสวนของคุณ


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3291
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในสวนแตงกวา
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในสวนแตงกวา
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในสวนแตงกวา
การเพาะปลูกและดูแลรักษาสวนแตงกวาไม่เพียงแต่ต้องให้น้ำและปุ๋ยเพียงพอเท่านั้น ยังต้องรักษาความสะอาดของพื้นดินโดยการกำจัดหญ้าและวัชพืชที่อาจทำให้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาได้ ในกรณีที่หญ้าและวัชพืชมีปัญหามากขึ้น การใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชเช่นคาร์รอน (Diuron 80% WG) อาจเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมปัญหานี้

1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์รอน (Diuron 80% WG)
คาร์รอนเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหลายชนิดของวัชพืช โดยเฉพาะใบแคบและใบกว้างที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาได้ คาร์รอนสามารถกำจัดวัชพืชได้ทั้งในระยะก่อนปลูกและในระหว่างการเจริญเติบโตของแตงกวา

2. ขั้นตอนการใช้คาร์รอน

2.1 การกำจัดวัชพืชก่อนปลูก
ปรับปรุงและไถดินให้เรียบเนียนเพื่อลดการสะสมของเมล็ดพันธุ์วัชพืชในดิน
ผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) กับน้ำตาลหรือโปรตีนในอัตราที่แนะนำบนฉลาก
ใช้เครื่องปั้นหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อการพ่นพ่นสารที่ผสมน้ำลงในพื้นดิน

2.2 การควบคุมวัชพืชในระหว่างการเจริญเติบโต
หลีกเลี่ยงการพ่นคาร์รอนที่มีลักษณะน้ำขังหรือดินแห้ง
ใช้เครื่องพ่นพ่นที่มีความเที่ยงตรงและเครื่องพ่นที่สามารถควบคุมการกระเด็นของสารได้ดี
ปรับอัตราการใช้สารให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของวัชพืช

3. การรักษาความปลอดภัย
ใส่เครื่องป้องกันร่างกายเมื่อใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืช
หลีกเลี่ยงการให้สารมีการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา
ให้การระวังในการจัดเก็บและทำลายบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เสร็จสิ้น

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนแตงกวา แต่ก่อนใช้ควรอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและป้องกันการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3288
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 42 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
ปุ๋ยสำหรับแตงกวา ปุ๋ยน้ำสำหรับแตงกวา และ พืชตระกูลแตง ฉีดพ่น FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/09/14 23:57:46 - Views: 3298
ฟักข้าว โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งดอก ขยายขนาด ผลใหญ่ ผลดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
Update: 2567/04/01 14:29:43 - Views: 3288
จำปาดะ คล้ายขนุน สีเข้มกว่า กลิ่ินหอมมากๆ พบได้เฉพาะทางใต้ของไทย
Update: 2564/03/27 07:08:19 - Views: 3308
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตรสำหรับมะเขือเทศ: เส้นทางสู่ผลผลิตที่สมบูรณ์และคุณภาพ
Update: 2567/02/13 08:52:15 - Views: 3290
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรครากเน่า โคนเน่า ใน ชมพู่ ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/12 13:16:48 - Views: 3293
หนอนชอนใบส้ม หนอนเจาะผลส้ม หนอนผีเสื้อ หนอนต่างๆในพืชตระกูลส้ม ป้องกันดีที่สุด พบระบาดให้เร่งกำจัด
Update: 2566/11/06 08:56:06 - Views: 3465
โรคอ้อย โรคอ้อยยอดบิด (พกกะบอง) เมื่อโรครุนแรงยอดจะเน่าแห้งเป็นสีน้ำตาลแดง และใบที่ม้วนอยู่ถูกทำลาย ลำตายในที่สุด
Update: 2564/02/21 00:23:23 - Views: 3373
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจแบบคนรุ่นใหม่ เต้ ประธาน YEC อำนาจเจริญ - Piyamas Live ปิยะมาศ บัวแก้ว
Update: 2563/05/07 15:30:57 - Views: 3286
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยแป้ง ในมะนาว และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/28 14:44:45 - Views: 3355
คุยกับคุณวินน์ สุทธิเดช ผู้บริหาร ICD มุกดาหาร และวอวิศโฮม อำนาจเจริญ - Piyamas Live ปิยะมาศ บัวแก้ว
Update: 2563/05/31 20:49:58 - Views: 3297
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 0-0-60 : สูตรเร่งผลใหญ่ ผลดก เพิ่มคุณภาพผลผลิตสำหรับต้นลำไย
Update: 2567/03/06 13:10:29 - Views: 3288
ป้องกันกำจัดหนอนกอข้าว สาเหตุข้าวเมล็ดลีบ อาการข้าวฝักดาบ ทำให้ข้าวมีผลผลิตต่ำ
Update: 2567/05/20 12:01:05 - Views: 3295
โรคมะพร้าว ราสนิมมะพร้าว ราน้ำค้าง มะพร้าวใบไหม้ มะพร้าวยอดแห้ง
Update: 2566/11/07 10:11:40 - Views: 3446
พืชออกดอก แต่ติดโรคไม่สมบูรณ์ ป้องกันได้ตั้งแต่ต้น
Update: 2567/05/20 09:13:53 - Views: 3295
โรคเชื้อราในต้นมะพร้าว เร่งป้องกันกำจัดก่อนจะเป็นแบบนี้
Update: 2567/05/20 07:50:31 - Views: 3299
โรคแอนแทรคโนสในทุเรียน
Update: 2564/04/27 12:41:00 - Views: 3304
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน หน่อไม้ฝรั่ง เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อราไตรโครเร็กซ์ปุ๋ยน้ำอะมิโนโดยไดโนเร็กซ์
Update: 2566/04/27 14:12:56 - Views: 3300
ยาแก้พริกใบหงิก พริกใบม้วน เพราะเพลี้ยไฟ และเพลี้ยต่างๆเข้าทำลาย ยาแก้โรคพริกที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ผลเน่า ใบไหม้ ใบแห้ง
Update: 2563/07/02 10:48:23 - Views: 3307
ไขข้อข้องใจ … ทำไมแหนมถึงกินดิบได้?
Update: 2565/11/16 13:48:55 - Views: 3403
ยาฆ่าหนอน ศัตรูพืชต่างๆ ใน พืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอกี้-บีที และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2566/03/18 14:50:48 - Views: 3300
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022