[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
การกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนมะม่วงด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนมะม่วงด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนมะม่วงด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การปลูกมะม่วงเป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่มีความสำคัญในการสร้างรายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน แต่การดูแลรักษาสวนมะม่วงให้ปลอดจากหญ้าและวัชพืชที่เป็นปัญหาเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากหญ้าและวัชพืชทำให้สวนมะม่วงไม่สวยงามและลดผลผลิตได้มาก ดังนั้นการใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสวนมะม่วงให้สมบูรณ์และผลผลิตมีคุณภาพ

คาร์รอน (Diuron 80% WG)

คาร์รอนเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมหญ้าและวัชพืชที่รบกวนในสวนมะม่วง โดยเฉพาะที่มีใบแคบและใบกว้าง คาร์รอนมีความปลอดภัยสูงและสามารถใช้ได้ในระยะเวลานานๆ โดยไม่มีผลกระทบมากต่อมะม่วง

ขั้นตอนการใช้คาร์รอนในการกำจัดหญ้าและวัชพืช

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการใช้คาร์รอนในสวนมะม่วง ควรทำความสะอาดพื้นที่โดยการตัดหญ้าและวัชพืชที่อาจมีอยู่ และเก็บทิ้งให้หมด

การผสมสาร: ผสมคาร์รอนในน้ำตาล้นจนเกิดน้ำแทนสีน้ำตาลเข้ม และนำมาใช้ทันทีการพ่นสาร: ใช้เครื่องพ่นที่มีความพิเศษสำหรับการพ่นสารในสวนมะม่วง ระบายสารคาร์รอนไปทางรากของวัชพืช เพื่อให้สารสัมผัสทั้งใบและรากของวัชพืช

ระบายน้ำ: หลังจากการพ่นสารคาร์รอนเสร็จสิ้น ควรระบายน้ำให้ทั่วพื้นที่ เพื่อให้สารป้องกันกำจัดวัชพืชซึมลงไปในดิน

การเฝ้าระวัง: ต้องเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของวัชพืชอย่างต่อเนื่อง และหากมีวัชพืชเจริญเติบโตใหม่ ควรทำการพ่นสารคาร์รอนเพิ่มเติม

การดูแลรักษาหลังการใช้คาร์รอน

การตรวจสอบสวน: ควรตรวจสอบสวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อตระหนักถึงการเจริญเติบโตของวัชพืชในระยะหลังการใช้คาร์รอน

การพ่นสารบ่อยครั้ง: หากมีการเจริญเติบโตของวัชพืชใหม่ ควรทำการพ่นสารคาร์รอนอีกครั้งเพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของวัชพืชการให้ปุ๋ย: การให้ปุ๋ยที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของมะม่วง และลดโอกาสในการเจริญเติบโตของวัชพืช


การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนมะม่วง แต่ต้องทำการใช้ที่ถูกต้องตามขั้นตอนและคำแนะนำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การดูแลรักษาหลังการใช้คาร์รอนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสวนมะม่วงให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีผลผลิตที่ดี.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3308
การกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ คาร์รอน (Diuron 80% WG) สู่สวนส้ม
การกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ คาร์รอน (Diuron 80% WG) สู่สวนส้ม
การกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ คาร์รอน (Diuron 80% WG) สู่สวนส้ม
การบริหารจัดการวัชพืชในสวนส้มเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้พืชเติบโตแข็งแรงและสามารถผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพได้มากขึ้น การควบคุมวัชพืชในสวนส้มสามารถทำได้หลายวิธี แต่การใช้สารเคมีเช่นคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดหญ้าและวัชพืชที่ส่งผลกระทบน้อยต่อต้นส้มและผลผลิตทั้งหมดของสวนส้มของคุณ

ขั้นตอนการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG)
1. การเตรียมพื้นที่
ก่อนการใช้คาร์รอนในสวนส้ม ควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม โดยการกำจัดวัชพืชที่มีอยู่และเตรียมพื้นที่ให้เป็นระบบที่เรียบร้อย

2. การผสมสาร
คาร์รอน (Diuron 80% WG) ต้องผสมกับน้ำให้เข้ากันอย่างดี
ควรใช้อุปกรณ์การพ่นที่มีความแม่นยำ เพื่อป้องกันการให้สารพิษกระเทาไปยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการ

3. การใช้สาร
การพ่นคาร์รอนควรทำในช่วงเวลาที่ไม่มีฝนเพื่อให้สารทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หลีกเลี่ยงการใช้สารในวันที่มีลมแรงเพื่อป้องกันการกระเทาสารไปยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการ

4. การควบคุมปริมาณ
ควรใช้ปริมาณของคาร์รอนที่แนะนำในฉลาก
ห้ามเกินปริมาณที่กำหนด เพื่อป้องกันการสะสมสารพิษในดิน

ประโยชน์ของการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG)
กำจัดวัชพืชทุกชนิด: คาร์รอนมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชที่มีใบแคบและใบกว้างต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นส้มและการเจริญเติบโตของพืช

ควบคุมสารเคมี: การใช้คาร์รอนช่วยลดการใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพต่ำและทำให้สวนส้มมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนมากขึ้นเพิ่มผลผลิต: การกำจัดวัชพืชทำให้ต้นส้มสามารถเข้าถึงสารอาหารและน้ำได้มากขึ้น ทำให้มีโอกาสเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต

ลดความเสี่ยงจากโรค: การลดจำนวนวัชพืชช่วยลดความชื้นที่สะสมไว้ในพื้นที่ ลดโอกาสในการระบาดของโรค

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืชในสวนส้มต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้และปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสวนส้มของคุณ


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3301
 การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในไร่มันฝรั่ง
 การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในไร่มันฝรั่ง
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในไร่มันฝรั่ง
การเพาะปลูกมันฝรั่งเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการผลิตเงินรายได้ แต่กลับมีความท้าทายจากการแพร่ระบาดของหญ้าและวัชพืชที่สามารถทำให้ผลผลิตลดลงได้ ดังนั้นการควบคุมหญ้าและวัชพืชเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อการควบคุมวัชพืชในไร่มันฝรั่งอย่างเหมาะสมและปลอดภัย.

1. คุณสมบัติของคาร์รอน (Diuron 80% WG):

คาร์รอน (Diuron) เป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพมาก
รูปแบบของคาร์รอนที่นิยมใช้มีทั้งรูปสารผง (WP) และรูปแบบของสารละลาย (WG)
มีประสิทธิภาพในการควบคุมหลายชนิดของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง

2. ขั้นตอนการใช้คาร์รอน (Diuron):

การผสมร่วมกับน้ำ: ประสิทธิภาพของคาร์รอนจะมีการเพิ่มขึ้นเมื่อผสมร่วมกับน้ำ เพื่อให้สารไปสู่พืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม: คาร์รอนมีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงที่วัชพืชงอกและก่อตัวเล็ก จึงควรใช้ในช่วงที่เหมาะสมที่สุดตามประสิทธิภาพของสาร

3. การใช้คาร์รอน (Diuron) ในไร่มันฝรั่ง:

กำหนดปริมาณการใช้: ควรปรับปริมาณการใช้คาร์รอนตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงปริมาณที่เหมาะสมต่อพื้นที่
การพ่นฉีด: ใช้เครื่องพ่นที่มีประสิทธิภาพและควบคุมการกระจายฉีดให้ทั่วทั้งพื้นที่

4. ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้คาร์รอน:

สภาพอากาศ: ควรเลือกใช้ในสภาพอากาศที่เหมาะสม เช่น ไม่มีลมแรงและไม่มีฝนตก
การควบคุมพืช: การตัดแต่งกิ่งของมันฝรั่งเพื่อให้คาร์รอนเข้าถึงพืชได้ง่ายขึ้น

5. การติดตามและประเมินผล:

การติดตาม: ตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้คาร์รอนโดยตรงบนพืชและพื้นที่ที่ใช้
การประเมินผล: ประเมินผลลัพธ์ของการใช้คาร์รอนในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การลดจำนวนวัชพืชและหญ้าในไร่มันฝรั่ง

การใช้คาร์รอน (Diuron) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในไร่มันฝรั่งต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้.📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3290
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพด
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพด
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพด
การเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมากในการผลิตอาหารสำหรับประชาชน ซึ่งการควบคุมวัชพืชมี peranent สำคัญในการรักษาปริมาณผลผลิตที่สูงและคุณภาพที่ดีของผลผลิต หนึ่งในสารที่นิยมใช้ในการกำจัดวัชพืชคือคาร์รอน (Diuron 80% WG) ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพด โดยเฉพาะวัชพืชใบแคบและใบกว้าง

1. คุณสมบัติของคาร์รอน (Diuron 80% WG):

คาร์รอนเป็นสารประกอบที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช มีลักษณะเป็นผงขาวโทนเขียว สารนี้สามารถละลายน้ำได้ง่าย และมีความต้านทานต่อแสงแดด

2. วิธีการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในไร่ข้าวโพด:

การเตรียมดิน: ก่อนการใช้คาร์รอนในไร่ข้าวโพด ควรเตรียมดินให้เรียบร้อยและปรับสภาพดินให้เหมาะสมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร

การใช้คาร์รอน: ในขั้นตอนต่อมา ให้ผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ตามอัตราที่แนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องผสมสารเคมีเพื่อให้สารประกอบทุกๆ ส่วนเข้ากันได้มีประสิทธิภาพ

การกระจาย: หลังจากผสมสารทุกส่วนแล้ว นำสารที่ได้มากระจายในพื้นที่ของไร่ข้าวโพด ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการควบคุมวัชพืช โปรดใส่เสื้อกันน้ำและใส่หน้ากากป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสาร

3. ข้อควรระวัง:

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือเจ้าหน้าที่เกษตรเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ห้ามใช้สารนี้ในปริมาณที่เกินกำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม

หากมีการใช้สารเคมีในพื้นที่ใกล้เคียง ควรเช็คกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อป้องกันการกระจายของสาร

4. การดูแลหลังใช้สาร:

ควรตรวจสอบการควบคุมวัชพืชในระยะเวลาที่กำหนด
หากมีวัชพืชที่เป็นต resistant ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหรือสารที่ใช้


การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพด แต่ต้องใช้โดยระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบผลลัพธ์และปรับเปลี่ยนวิธีการในกรณีที่จำเป็นจะเป็นประโยชน์ต่อผลผลิตและสภาพแวดล้อมในระยะยาว


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3307
ควบคุมอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ: กำจัดหญ้าและวัชพืชด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
ควบคุมอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ: กำจัดหญ้าและวัชพืชด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
ควบคุมอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ: กำจัดหญ้าและวัชพืชด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การทำการเกษตรมีความสำคัญมากในการทำให้ผลผลิตของพืชมีคุณภาพดี และการเลี้ยงปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ไร่อ้อยมีผลผลิตที่สูง อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบบ่อยในการเกษตรคือการรบกวนจากหญ้าและวัชพืชที่สามารถลดประสิทธิภาพของการผลิตได้ ดังนั้น การควบคุมหญ้าและวัชพืชเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญในการจัดการไร่อ้อย.

คาร์รอน (Diuron 80% WG) คืออะไร?

คาร์รอน (Diuron) เป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพทางดิน มีความปลอดภัยต่อพืชอ้อยและมนุษย์ โดยสารนี้มักถูกใช้ในระบบพ่นละอองหรือในระบบตกตะกอน. คาร์รอนมีประสิทธิภาพในการควบคุมหลายชนิดของวัชพืชที่พบในไร่อ้อย เช่น วัชพืชใบแคบ และวัชพืชใบกว้าง.

ขั้นตอนการใช้คาร์รอนในการควบคุมหญ้าและวัชพืชในไร่อ้อย

การเตรียมพื้นที่:
ก่อนการใช้คาร์รอน ควรทำความสะอาดพื้นที่ในไร่อ้อย โดยการตัดหญ้าและวัชพืชที่เจริญเต็มไปหรือถอนทิ้งเพื่อลดการแย่งช่องว่างที่สารป้องกันกำจัดวัชพืชจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

การใช้คาร์รอน:
ในกรณีของคาร์รอน 80% WG ควรผสมน้ำให้เข้ากับสารเคมีเป้าหมายตามอัตราที่กำหนดในฉลากผลิตภัณฑ์. นอกจากนี้ ควรใช้เครื่องพ่นฝอยหรือเครื่องพ่นละอองในระหว่างช่วงที่ลมน้อย.

การควบคุมอย่างเป็นระบบ:
การควบคุมหญ้าและวัชพืชไม่ควรทำเพียงครั้งเดียว. ควรทำการควบคุมเป็นระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชใหม่ นอกจากนี้ การใช้คาร์รอนควรผสมกับวิธีการควบคุมอื่นๆ เช่น การใช้ฮาร์บิท (Herbicide) ที่มีสารอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุม.

การควบคุมหญ้าและวัชพืชในไร่อ้อยเป็นกระบวนที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ. การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพทางเคมีในการควบคุมหญ้าและวัชพืช. อย่างไรก็ตาม_ การใช้สารเคมีควรทำตามขั้นตอนและอัตราที่กำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้.

การดูแลรักษาไร่อ้อยอาจเป็นงานที่ท้าทาย แต่การวางแผนและการใช้วิธีการที่เหมาะสมจะช่วยให้การผลิตได้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3288
ควบคุมวัชพืชในสวนพริกด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและรักษาสวนพริก
ควบคุมวัชพืชในสวนพริกด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและรักษาสวนพริก
ควบคุมวัชพืชในสวนพริกด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและรักษาสวนพริก
การควบคุมวัชพืชในสวนพริกเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อรักษาคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่สูงต่อไปได้ วัชพืชที่เติบโตในสวนพริกไม่เพียงแต่ลดประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและน้ำ แต่ยังสามารถเป็นแหล่งพาหะของโรคและแมลงที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพริกด้วย ในบทความนี้ จะนำเสนอวิธีการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในสวนพริกอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์รอน

คาร์รอน เป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนพริก โดยสารนี้สามารถทำลายเซลล์ในพืชโดยตรง ทำให้พืชไม่สามารถสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ ทำให้พืชตายไป

2. การใช้คาร์รอนในสวนพริก

2.1 การเตรียมพื้นที่

ก่อนการใช้คาร์รอน ควรทำความสะอาดพื้นที่โดยการถอนวัชพืชที่มีอยู่ในสวนพริกและตัดทิ้ง โดยให้ระวังที่จะไม่ทิ้งเศษวัชพืชที่เป็นแหล่งพาหะของโรค

2.2 การผสมสาร

ต้องทำการผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ตามอัตราที่ระบุในฉลาก
ใช้ถังผสมสารที่มีลิ้นตะเกียบเพื่อป้องกันการรั่วไหล
2.3 การพ่นสาร

ใช้เครื่องพ่นที่มีการปรับแต่งแรงดันและการพ่นละอุปกรณ์เพื่อให้สารกระจายทั่วทั้งพื้นที่
หลีกเลี่ยงการพ่นในสภาพอากาศที่มีลมแรงหรือฝนตก
3. การรักษาดูแลหลังการใช้คาร์รอน

หลีกเลี่ยงการไปยังพื้นที่ที่ใส่คาร์รอนเพื่อป้องกันการสัมผัสตรง
รดน้ำพื้นที่หลังการใส่สาร เพื่อให้คาร์รอนไปถึงที่รากของวัชพืช
4. คำแนะนำที่สำคัญ

อ่านฉลากของคาร์รอนอย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำทุกขั้นตอน

ใส่เครื่องป้องกันร่างกายที่เหมาะสม เช่น หน้ากากป้องกันอากาศ ถุงมือ และเสื้อผ้าที่ป้องกันการสัมผัส

อย่าให้สารสัมผัสผิวหนังหรือตา

หลีกเลี่ยงการใช้คาร์รอนในพื้นที่ที่มีแนวนํ้าหรือบ่อน้ำ

การใช้คาร์รอนในสวนพริกจะช่วยในการควบคุมวัชพืชที่เติบโตในพื้นที่นั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ การดูแลรักษาพื้นที่หลังการใช้สารเคมีเป็นส่วนสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่ต้องการต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งานเอง


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3299
การควบคุมวัชพืชในสวนกล้วย การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมวัชพืชในสวนกล้วย การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมวัชพืชในสวนกล้วย การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG)
การปลูกกล้วยเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการผลิตทางการเกษตรในหลายๆ ท้องถิ่น แต่ก็พบว่ามีปัญหาจากการระบาดของวัชพืชที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางเชิงลบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้วยได้ ดังนั้นการควบคุมวัชพืชในสวนกล้วยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกสวนควรใส่ใจและมีกลยุทธ์การจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถผลิตกล้วยได้มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

การเลือกใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG):
คาร์รอน (Diuron) เป็นสารป้องกันและกำจัดวัชพืชที่ได้รับการวิจัยและใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมวัชพืชในสวนผลไม้ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ในสวนกล้วยเนื่องจากมีประสิทธิภาพทั้งในการควบคุมวัชพืชใบแคบและใบกว้าง

ประสิทธิภาพของคาร์รอน (Diuron):

การกำจัดวัชพืชทุกชนิด: คาร์รอน (Diuron) มีประสิทธิภาพที่ดีในการควบคุมวัชพืชทุกชนิดทั้งใบแคบและใบกว้างที่สามารถคัดค้านได้ในสวนกล้วย ทำให้สามารถลดปัญหาการแพร่กระจายของวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผสมสาร: การผสมคาร์รอน (Diuron) ในน้ำต้องทำในอัตราที่ถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากผลิตภัณฑ์

การฉีดพ่น: ใช้เครื่องพ่นที่มีประสิทธิภาพในการฉีดพ่นคาร์รอน (Diuron) ลงในพื้นที่ที่มีวัชพืชโดยทั่วถึง และหลีกเลี่ยงการฉีดพ่นโดยฤทธิ์สูงในสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม

การควบคุมการใช้: รักษาการใช้คาร์รอน (Diuron) ในระดับที่เหมาะสม และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณที่ใช้ในหนึ่งรอบการปลูก

ควรระวัง:

การป้องกันการสัมผัส: ในขณะที่ใช้คาร์รอน (Diuron) ควรระมัดระวังในการป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังและตา และใส่เครื่องป้องกันตามคำแนะนำ

การจัดเก็บ: จัดเก็บคาร์รอน (Diuron) ในที่แห้งและอยู่ในที่ที่เย็น และหลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนกล้วย แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการกระทบต่อผลผลิตและสิ่งแวดล้อม การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญเพื่อประสบความสำเร็จในการควบคุมวัชพืชในสวนกล้วยของท่าน.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3311
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนองุ่น
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนองุ่น
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนองุ่น
สวนองุ่นเป็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญในการผลิตไวน์และผลไม้ต่างๆ แต่พบว่าปัญหาที่สำคัญในการดูแลรักษาสวนคือการควบคุมหญ้าและวัชพืชที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลผลิตได้ ดังนั้นการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดหญ้าเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบรรจุหน้าดินและควบคุมวัชพืชในสวนองุ่น ในบทความนี้เราจะสนใจการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ซึ่งเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อพืชองุ่นเพื่อให้การควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนองุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. คาร์รอน (Diuron 80% WG) คืออะไร

คาร์รอน (Diuron) เป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีกำลังการทำลายมากที่สุดต่อวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง สารนี้มีประสิทธิภาพที่สูงในการควบคุมหญ้าที่ระบุและในบางกรณียังสามารถควบคุมวัชพืชรวมถึงศัตรูพืชบางชนิดได้

2. ประสิทธิภาพของคาร์รอน (Diuron) ในการควบคุมวัชพืช

กำจัดหญ้าใบกว้างและใบแคบ: คาร์รอนมีประสิทธิภาพในการกำจัดหญ้าทั้งใบกว้างและใบแคบ ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่ดีในการควบคุมวัชพืชที่มีลักษณะทางชีวภาพและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

ควบคุมระยะยาว: คาร์รอนมีประสิทธิภาพที่ยาวนาน ทำให้สามารถควบคุมวัชพืชได้ในระยะเวลาที่นาน ลดความเสี่ยงในการเจอกับการระบาดของวัชพืช

ปลอดภัยต่อพืชองุ่น: คาร์รอนมีความปลอดภัยต่อพืชองุ่น เนื่องจากมีความสามารถในการทำลายวัชพืชโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพืชที่ถูกปลูก

3. วิธีการใช้คาร์รอน (Diuron) ในสวนองุ่น

การผสมกับน้ำ: คาร์รอน (Diuron 80% WG) สามารถผสมกับน้ำเพื่อใช้ทางใบหรือราก ในกรณีทางใบ ควรใช้ปริมาณที่แนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์

การใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสม: การใช้คาร์รอนควรทำในระยะเวลาที่เหมาะสมตามคำแนะนำจากผู้ผลิต ซึ่งอาจเป็นช่วงที่ไม่มีการกระทบต่อพืชองุ่นมากนัก

การป้องกันการระบาดของวัชพืช: ในกรณีที่มีการระบาดของวัชพืชในสวนองุ่น คาร์รอนสามารถใช้เป็นวิธีป้องกันได้ โดยการใช้ตามคำแนะนำจากผู้ผลิต

4. ควรระวังในการใช้คาร์รอน (Diuron) ในสวนองุ่น

ปฏิบัติตามคำแนะนำ: ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การตรวจสอบความเข้มข้น: การตรวจสอบความเข้มข้นของสารที่ใช้ในการผสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุด

ควรระวังต่อการสัมผัส: ในกรณีที่มีการใช้ทางใบ ควรระวังต่อการสัมผัสกับผิวหนังและต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนองุ่น แต่ควรทำการใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำจากผู้ผลิตเพื่อประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อพืชองุ่นในระยะยาว


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3288
การควบคุมหญ้าในสวนทุเรียนด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมหญ้าในสวนทุเรียนด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมหญ้าในสวนทุเรียนด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การปลูกทุเรียนเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การดูแลรักษาสวนทุเรียนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีต้องพบกับปัญหาของการควบคุมหญ้าและวัชพืชที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในบริเวณที่ปลูกทุเรียน ในบทความนี้เราจะสนใจถึงวิธีการใช้สารคาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนทุเรียนในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์รอน (Diuron 80% WG):
คาร์รอนเป็นสารป้องกันและกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพมากในการควบคุมหญ้าในสวนทุเรียน โดยมีรูปแบบของสารเป็นภาคแข็ง (WG) ที่สามารถละลายน้ำได้ง่าย ทำให้สามารถใช้ร่วมกับน้ำฉีดพ่นได้สะดวก

ขั้นตอนการใช้คาร์รอนในการควบคุมหญ้า:

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการพ่นสารคาร์รอนในสวนทุเรียน ควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม โดยการกำจัดวัชพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการพ่นสาร

อัตราส่วนผสม คาร์รอน 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่มีวัชพืช โดยควรฉีดพ่นคาร์รอนเมื่อวัชพืชมีใบจริง 2-3 ใบ

ประสิทธิภาพของการใช้คาร์รอน:
การใช้คาร์รอนในการควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนทุเรียนมีประสิทธิภาพมากเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยสารนี้สามารถควบคุมหลายชนิดของหญ้าที่พบในสวนทุเรียนได้ เช่น หญ้าขนาดใบกว้างและใบแคบ

การรักษาความปลอดภัย:

การใส่อุปกรณ์ป้องกัน: ผู้ใช้คาร์รอนควรใส่เครื่องป้องกันร่างกาย เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น และใส่ชุดป้องกันตา เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสาร
การระวังในการใช้: อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและห้ามใช้เกินอัตราที่กำหนด

การดูแลรักษาหลังการใช้สาร:
หลังจากการพ่นสารคาร์รอนในสวนทุเรียน ควรตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมหญ้า เพื่อตรวจสอบว่ามีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ และจะต้องพ่นซ้ำในกรณีที่ยังมีวัชพืชที่เจริญเติบโต


การควบคุมหญ้าในสวนทุเรียนด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชที่มีใบแคบและใบกว้าง เพื่อรักษาสวนทุเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน อย่าลืมทำความเข้าใจกับขั้นตอนการใช้สารคาร์รอนและใส่ใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการใช้งานทุกระยะ เพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพ.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3294
การควบคุมวัชพืชด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG) ในนาข้าว
การควบคุมวัชพืชด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG) ในนาข้าว
การควบคุมวัชพืชด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG) ในนาข้าว
การทำนาข้าวเป็นกระบวนการที่ทุกขั้นตอนต้องดูแลอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงและคุณภาพดี โดยส่วนหนึ่งของการดูแลคือการควบคุมวัชพืช ซึ่งหากไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม จะทำให้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าว และลดประสิทธิภาพของการผลิต ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการใช้สารคาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

สารคาร์รอน (Diuron) คืออะไร?
สารคาร์รอน เป็นสารป้องกันและควบคุมวัชพืชที่มีประสิทธิภาพมาก โดย Diuron 80% WG เป็นรูปของสารคาร์รอนที่มีรูปแบบของการให้ในรูปผง เข้าถึงวัชพืชได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมหญ้าและวัชพืชในนาข้าว

คาร์รอนหรือที่รู้จักกันในชื่อ Diuron 80% WG เป็นสารกำจัดวัชพืชที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชประเภทต่างๆ อยู่ในกลุ่มของสารกำจัดวัชพืช ซึ่งมุ่งเป้าไปที่กระบวนการสังเคราะห์แสงในพืชและนำไปสู่การสูญพันธุ์

ประเภทของวัชพืชที่ Carron กำจัด

วัชพืชใบแคบทุกชนิด:
วัชพืชใบแคบมักมีลักษณะใบเรียวยาว คาร์รอนสามารถควบคุมวัชพืชประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัชพืชใบกว้างทุกชนิด:
วัชพืชใบกว้างมีใบแบนกว้างกว่าและอาจสร้างปัญหาได้เป็นพิเศษในพื้นที่เกษตรกรรมและพืชสวนหลายแห่ง คาร์รอนยังมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดวัชพืชใบกว้าง

ยากำจัดหญ้า ยากำจัดวัชพืช ยาคุมหญ้า คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อการควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารใช้ฉีดพ่นก่อนวัชพืชงอก หรือหลังวัชพืชงอกแล้วมีใบจริง 2-3 ใบ

อัตราส่วนผสม คาร์รอน
100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการใช้ Diuron 80% WG ในนาข้าวที่มีน้ำขังนาน
การใช้ Diuron 80% WG ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดจำหน่าย
ระวังในการใช้ Diuron 80% WG ในนาข้าวที่มีพืชอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการถูกควบคุม เนื่องจากอาจมีผลกระทบกับพืชอื่น ๆ ได้

ประโยชน์ของการใช้ Diuron 80% WG
มีประสิทธิภาพในการควบคุมหญ้าและวัชพืชในนาข้าว
ช่วยลดความแข็งแรงของวัชพืชที่สามารถแย่งอาหารและน้ำของข้าวได้
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว

การใช้ Diuron 80% WG ในการควบคุมวัชพืชในนาข้าวจะช่วยให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและสูง แต่ควรระวังในการใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำเพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่อสิ่งแวดล้อมและผลผลิตของเราเอง


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3304
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 43 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
กำจัดเพลี้ย ใน แตงกวาเร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/04 15:54:27 - Views: 3289
คำนิยม - ขอบคุณ คุณอนิรุทธิ์ จากเพชรบูรณ์ ใช้ ไอเอส มาคา FK-1 แก้ปัญหาโรคใบไหม้ และเพลี้ยไฟในนาข้าว
Update: 2563/08/03 09:50:26 - Views: 3290
มะระ ปุ๋ยสำหรับมะระ มะระจีน มะระขี้นก มะระต่างๆ ปุ๋ยน้ำสำหรับมะระ ฉีดพ่น FK-1
Update: 2564/10/06 00:14:31 - Views: 3297
ไอเดีย การทำยอยกปลา ง่ายๆ จากท่อ พีวีซี
Update: 2563/05/05 07:56:21 - Views: 3290
การป้องกันกำจัดโรคราดำในทุเรียนด้วยสารอินทรีย์ ไอเอส
Update: 2566/01/06 13:50:48 - Views: 3295
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนเจาะกิ่ง ใน ชมพู่ และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/03 14:32:04 - Views: 3294
กำจัดเพลี้ย ใน ต้นมะม่วงหิมพานต์ เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/09 14:16:44 - Views: 3289
กำจัดเพลี้ย ใน ถัวเหลือง เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/13 15:17:52 - Views: 3296
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราแป้ง ในกัญชา กัญชง ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/21 09:48:20 - Views: 3301
Fish oil ป้องกัน หลอดเลือดหัวใจ ได้จริงไหม?
Update: 2566/12/27 19:27:38 - Views: 3288
โรคราแป้ง ในเงาะ
Update: 2564/03/22 22:18:06 - Views: 3300
เซ็นทรัลแล็บ ชวนผู้ประกอบการอาหาร ยา เครื่องสำอาง ตรวจรับรองคุณภาพสินค้า เรียกความเชื่อมั่นผู้บริโภค
Update: 2565/11/19 13:29:09 - Views: 3289
ทำไมขนมเบื้อง ถึงมีไส้แค่สองแบบตามรูป ขาดวิวัฒนาการ หรือ ใส่ไส้แบบอื่นไม่ได้เอ่ย?
Update: 2562/08/25 14:37:20 - Views: 3287
การป้องกัน กำจัด โรคแอนแทรคโนสในทุเรียน
Update: 2563/11/27 08:49:56 - Views: 3372
ยาป้องกัน กำจัด หนอนพุทรา หนอนชมพู่ หนอนฝรั่ง หนอนทุกชนิด ใช้ได้ทุกพืช ไอกี้-บีที + FK-1 บำรุง ฟื้นตัว สร้างภูมิฯ 1ชุด ใช้ได้ 5ไร่
Update: 2564/08/10 12:14:40 - Views: 3297
เพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยสูตรพิเศษ: สตาร์เฟอร์ 10-40-10+3 MgO สำหรับการเร่งการออกดอกและเร่งรากของต้นพุทรา
Update: 2567/02/12 13:58:01 - Views: 3309
ป้องกันกำจัดหนอนกอข้าว สาเหตุข้าวเมล็ดลีบ อาการข้าวฝักดาบ ทำให้ข้าวมีผลผลิตต่ำ
Update: 2567/05/20 12:01:05 - Views: 3297
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ - น้ำมันดอกทานตะวันสำหรับใบหน้า
Update: 2565/11/14 14:46:08 - Views: 3286
โรคผลแตกในลำไย : ไขปัญหาเชื้อรา
Update: 2566/05/17 11:39:59 - Views: 3300
กำจัดเพลี้ย ใน ถั่วฝักยาว เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/06 14:15:21 - Views: 3312
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022