server monitor check web page
คุณกำลังใช้เว็บเวอร์ชั่นเก่า ไปเวอร์ชั่นใหม่ คลิก..
FarmKaset.ORG :  The best of organic fertilizer
ชำระค่าสินค้าจากฟาร์มเกษตร ได้ที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา
ติดตั้งแอพ เกษตร เพื่อเข้าใช้เว็บนี้
รองรับทั้ง iPhone และ Android
FarmKaset.ORG design for iOS Safari FarmKaset.ORG design for android chrome
ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน กรุณา > ล็อคอิน หรือ สมัคร
หน้าแรก สินค้า การสั่งซื้อ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย บริการ แอพผสมปุ๋ย ความรู้เกษตร เว็บบอร์ด พืชเศรษฐกิจ ติดต่อเรา FarmKaset.ORG Fan Pageสายด่วน ข้อมูลการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ

ปรินท์หน้านี้ ให้คุณพ่อ คุณแม่ หรือคนที่บ้านอ่าน

เกี่ยวกับ Infoline บริการสายด่วน ความรู้การเพิ่มผลผลิตพืช
บริการ *495248 เป็นบริการข้อมูลทางด้านการเกษตร ที่เน้นข้อมูลเกี่ยวกับ การเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ มันสำปะหลัง, อ้อย, ยางพารา, ข้าว, ปาล์มน้ำมัน ประกอบไปด้วย เทคนิคการปลูกพืช และ เทคนิคการเพิ่มผลผลิต

ด้วยความร่วมมือจาก 3 องค์กร : FarmKaset.ORG ทำหน้าที่จัดทำ Contents ที่เป็นองค์ความรู้ในสาย โดยได้รับการสนับสนุนจากทาง iTAP หรือสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา และที่สำคัญอย่างยิ่ง ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท True Corporation เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดวางระบบ IVR เพื่อให้บริการให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ที่ต้องการฟังความรู้การเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ผ่านระบบ IVR Infoline ที่หมายเลข *495248 เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการเกษตร ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ด้วยค่าบริการเพียงนาทีละ 3 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ ให้คงอยู่เท่านั้น จึงทำให้ทุกคน ที่ต้องการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ สามารถใช้ช่องทางนี้เป็นการเข้าถึงความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตในระดับครัวเรือน ไปจนถึงระดับองค์กรได้ อีกทางหนึ่ง.

วิธีการใช้บริการ

กดโทรศัพท์ เบอร์ *495248 จากนั้นกดโทรออก และทำตามคำแนะนำในสายการปลูกพืชเศรษฐกิจ
การปลูกมันสำปะหลังกด *495248แล้ว กด 1และ กด 1
การปลูกอ้อยกด *495248แล้ว กด 1และ กด 2
การปลูกยางพารากด *495248แล้ว กด 1และ กด 3
การปลูกข้าวกด *495248แล้ว กด 1และ กด 4
การปลูกปาล์มน้ำมันกด *495248แล้ว กด 1และ กด 5


เทคนิคการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังกด *495248แล้ว กด 2และ กด 1
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตอ้อยกด *495248แล้ว กด 2และ กด 2
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตยางพารากด *495248แล้ว กด 2และ กด 3
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าวกด *495248แล้ว กด 2และ กด 4
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันกด *495248แล้ว กด 2และ กด 5


ข่าวสารจากอุทยานวิทยาศาสตร์
ข่าวสารจากหน่วยบ่มเพาะธุรกิจกด *495248แล้ว กด 4และ กด 1
ข่าวสารจากสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีกด *495248แล้ว กด 4และ กด 2
อุทยานวิทยาศาสตร์คืออะไรกด *495248แล้ว กด 4และ กด 3


ติดต่อฟาร์มเกษตร
ข้อมูลการติดต่อฟาร์มเกษตรกด *495248แล้ว กด 5


สินค้าเกษตรจากฟาร์มเกษตร

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
สินค้า
Plantation
สารปรับปรุงดิน
สารปรับสภาพดิน
ปุ๋ย-ยา สำหรับ..
 -ยางพารา
 -อ้อย
 -ข้าว
 -มันสำปะหลัง
 -ปาล์มน้ำมัน
 -ข้าวโพด
 -สินค้าทั้งหมด
งาน Contents
ข่าวเกษตร
นิตยสารเกษตร
วารสารเกษตร
ลงโฆษณา นิตยสารเกษตร
ลงโฆษณา วารสารเกษตร
บริการ
Professional Services
ระบบน้ำหยด
Hotline เกษตร
ตรวจวิเคราะห์ดิน
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อบนเฟสบุ๊ค
เกี่ยวกับฟาร์มเกษตร
ห้องหนังสือเกษตร
Knowledge
ทันข่าวเกษตร
ข้าว
อ้อย
มันสำปะหลัง
ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
ข้าวโพด
ปศุสัตว์
การปลูกพืช
ผักและการปลูกผัก
ไม้ดอก
ไม้ผล
สมุนไพร
ไม้มงคล
โสม
เกษตรกรตัวอย่าง
ออแกนิกส์
เกษตรน่ารู้
ฟาร์มเกษตรแนะนำ
ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว
เกษตร Tips
ห้อง Video
หนังสือทั้งหมด
กระดานซื้อขาย
Public Information
ข้าว
อ้อย
มันสำปะหลัง
ยางพารา
ปศุสัตว์
กระดานรวมด้านเกษตร
คำสำคัญ : เช่ารถตู้ เหมารถตู้ | horoscope | ปุ๋ย | Horoscope matching | การปลูกยางพารา | การปลูกมะนาว | ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำ
เว็บไซต์ FarmKaset.ORG
โทร: 089-4599003 , Fax: 045-511273
ติดตามเราได้ที่
FKxTV บน YouTube
FKxTV บน FaceBook , เฟสบุ๊คกลุ่มฟาร์มเกษตร
ร้านฟาร์มเกษตรบนเฟสบุ๊ค , FKTrade.COM
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเกษตร
18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ภายใต้การสนับสนุนจาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร: 089-4599003
Fax: 045-511273
FarmKaset Limited Partnership
18 Moo 6 Tambon Bung Amphur Mueng Amnat-Charoen Province 37000

Supported by Science Park, Ubonratchatani University.
Tel: +6689-4599003
Fax: 6645-511273

ข้อมูลบนเว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลของฟาร์มเกษตร และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ตามที่เราได้อ้างถึงไว้ท้ายบทความหรือข้อมูลนั้นๆ

สินค้าสั่งซื้อได้ที่ ร้านออนไลน์ฟาร์มเกษตร (089-4599003) หรือเกี่ยว กับเรา ติดต่อฟาร์มเกษตร

©2011 by FarmKaset.ORG All rights reserved