server monitor check web page
คุณกำลังใช้เว็บเวอร์ชั่นเก่า ไปเวอร์ชั่นใหม่ คลิก..
FarmKaset.ORG :  The best of organic fertilizer
ชำระค่าสินค้าจากฟาร์มเกษตร ได้ที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา
ติดตั้งแอพ เกษตร เพื่อเข้าใช้เว็บนี้
รองรับทั้ง iPhone และ Android
FarmKaset.ORG design for iOS Safari FarmKaset.ORG design for android chrome
ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน กรุณา > ล็อคอิน หรือ สมัคร
หน้าแรก สินค้า การสั่งซื้อ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย บริการ แอพผสมปุ๋ย ความรู้เกษตร เว็บบอร์ด พืชเศรษฐกิจ ติดต่อเรา FarmKaset.ORG Fan Pageบริการที่ปรึกษา

Cassava Consultant

บอกเล่าเรื่องราว การทำไร่มันสำปะหลังของท่าน ในรูปแบบของเว็บบล็อก และในรูปแบบ Video ติดตามความคืบหน้า และการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง ตามช่วงอายุในแต่ละเดือน ให้ FarmKaset.ORG เป็นผู้จัดการเรื่องเหล่านี้ให้กับท่าน

วางแผนและบริหารจัดการไร่มันสำปะหลัง


ผลผลิตของมันสำปะหลัง 60% ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการไร่ ส่วนอีก 40% นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิต และปัจจัยกระทบอื่นๆ

"จ้าง FarmKaset.ORG ให้วางแผนการบริหารจัดการไร่มันสำปะหลัง เมื่อรวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจริงตลอดทั้งปีหรือตลอดรอบการปลูกแล้ว น้อยกว่าทำโดยไม่จ้างเรา ดำเนินการปลูกมันสำปะหลัง ตามรูปแบบ FarmKaset.ORG ลดต้นทุน(Reduce Total Cost of Ownership) ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและลดควมซับซ้อนในการบริหาร(Reduce Cost & Complexity) เพิ่มผลกำไร(Improve Return on Investment)"

ด้วยประสบการการดูแลและให้คำปรึกษาไร่มันสำปะหลังขนาดใหญ่ประมาณ 4,000 ไร่ ของลูกค้าเรา FarmKaset.ORG ทราบดีว่า ท่านผู้บริหาร หรือผู้ลงทุนปลูกมันสำปะหลังบนพื้นที่ขนาด 500 ไร่ ไปจนถึงหลายพันไร่ จะประสบกับปัญหาอะไร

เราจะจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละรอบของการปลูก แผนปฏิบัติการในระยะ 1 ปี วางแผนกำลังคนและเครื่องจักร รวมถึงบริหารจัดการวันเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละวันในไร่มันสำปะหลัง ติดตามผล และนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยง และบริหารไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือผู้ลงทุน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณปิยะมาศ บัวแก้ว โทร: 089-4599003
facebook: http://www.facebook.com/primfarmkaset
skype name: piyamas-w
การปลูกมันสำปะหลัง และเทคนิคการเพิ่มผลผลิต
ตัวอย่างลูกค้า FarmKaset.ORG

ฟาร์มเกษตรมีรูปแบบบริการเกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังสองบริการ ได้แก่ Consulting และ In-House Training

บริการ Consulting

ออกแบบวางแผนการปลูกมันสำปะหลัง
บริการ 12 เดือน
บรรยายความรู้ทางวิชาการYes
แผนงบประมาณ (Budget) Yes
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) Yes
ออกแบบผังแปลงYes
Operation Checklist Yes
เว็บไซต์ประจำไร่Yes
รายงานประจำเดือนYes
นำรายงานขึ้นเว็บไซต์Yes
ฟรีโดเมนเนม xxx.FarmKaset.NET 24 เดือน
ฟรีพื้นที่เก็บเว็บไซต์24 เดือน

การคิดค่าบริการ

การให้บริการในเมืองไทย

1. เริ่มต้นขั้นต่ำที่ 500,000 บาท ราคาขึ้นอยู่กับความต้องการ และการเมินลักษณะงานก่อนเริ่มต้น และเซ็นสัญญา (กรณีต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากฟาร์มเกษตร 2 ท่านไปประจำ ณ ไซต์งานของผู้ว่าจ้างตลอดรอบการปลูก เริ่มต้นที่ 1,200,000 บาท)
2. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ฟาร์มเกษตรส่งไปประจำไร่ของท่าน ให้ผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายชำระ ตลอดระยะเวลาโครงการ
3. หากประเมินแล้วลูกค้าหรือฝ่ายผู้ว่าจ้าง มีเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าคนงาน ที่ศักยภาพในการบริหารจัดการไร่ และการปรับแต่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ จากฟาร์มเกษตรไปประจำที่ไร่ของผู้ว่าจ้าง

ค่าบริการนอกประเทศไทย (ไซต์งานต่างประเทศ)

- เริ่มต้นขั้นต่ำที่ 2,000,000 บาท ราคาขึ้นอยู่กับความต้องการ และการเมินลักษณะงานก่อนเริ่มต้น และเซ็นสัญญา

จุดคุ้มทุนของลูกค้า

แน่นอนว่าการใช้บริการกับ FarmKaset.ORG นั้น ทางลูกค้าย่อมมีต้นทุนการผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น

สำหรับนักลงทุนหรือผู้บริหารแล้ว มักจะถามว่า "เมื่อจ่ายเพิ่มแล้ว ต้องได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าไร ถึงจะคุ้ม"

คำตอบของเราคือ : กรณีที่เลวร้ายที่สุด(worst case) คือได้ผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยทำได้ปีที่ผ่านมาเพียง 1 ตันต่อไร่ และบังเอิญโชคร้ายช่วงนั้นมันสำปะหลังราคากิโลกรัมละ 1.80 บาท จึงได้กำไร เพิ่มขึ้น ไร่ละ 1,800 บาท จ่ายค่าวางแผนการบริหารจัดการให้ FarmKaset.ORG ในแพคเกจที่แพงที่สุด เฉลี่ยแล้วไร่ละ 1,500 บาท ยังคงได้ กำไรมากขึ้น 300 บาทต่อไร่ ได้รูปแบบการจัดการ ได้เว็บไซต์เป็นของไร่ ได้บทความติดตามผลและรายงานทุกเดือนผ่านทางเว็บไซต์ ได้ Video บรรยายติดตามไร่ในทุกๆเดือน ได้ บอกเล่าเรื่องราวต่างๆของไร่ ผ่านทางเว็บไซต์ และเรื่องราวความรู้ในการทำไร่มันสำปะหลัง ของท่าน ได้เผยแพร่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณชน และผู้สนใจในรุ่นหลัง

ผลผลิตที่ควรจะเพิ่มขึ้นโดยปกติ : หากทางลูกค้าสามารถปฏิบัติตามวิธีการ และทำได้ในระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ โดยมีความคลาดเคลื่อนต่ำ หรือปรับวิธีปลูก และดูแลมันสำปะหลังตามช่วงอายุที่ถูกต้องแล้ว ผลผลิตเฉลี่ยต่อไรจะเพิ่มขึ้น 20-30 เปอร์เซ็นโดยประมาณสำหรับทั่วๆไป แต่สำหรับบางไร่อาจเพิ่มได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็น

ตัวอย่าง Story ของลูกค้า ไร่ศิริจินดา <-คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

บริการ In-House Training


อบรมการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
โดยคุณปริม ฟาร์มเกษตร

บรรยายความรู้ขบวนการ การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูง โดยการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ การดูแลมันสำปะหลังตามช่วงอายุ และตามลักษณะพันธุกรรมของมันสำปะหลัง

การทำแผนงบประมาณ การคำนวณค่าจ้างเครื่องจักร และแรงงาน การทำแผนปฏิบัติการด้วยโปรแกรม Gantt Project ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับบริหารงานโปรเจ็ค การทำรายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน การทำ Operation Checklist

ใช้เวลาในการบรรยาย 3 ชั่วโมง

ค่าวิทยากร 30,000 บาท

หัวข้อบรรยาย

- การปลูกมันสำปะหลัง
   - การวางผังแปลงปลูก
   - วิธีการคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลัง
   - วิธีการไถเตรียมดินและยกร่อง
   - เทคนิคการปลูก
   - ความรู้เรื่องธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

- การทำแผนบริหารจัดการไร่มันสำปะหลัง
   - แผนงบประมาณ (Budget)
   - แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
   - การทำ Operation Checklist
   - การทำ Daily Operation


การรับฟังการบรรยาย

- ในกรณีใช้ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทาง FarmKaset.ORG และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และพักเบรคอาหารว่างให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ในกรณีที่ไม่ใช้สถานที่ของ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รบกวนทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าเดินทางของวิทยากรและผู้ติดตามอีก 1 ท่าน


Budget แผนงบประมาณ

แผนงบประมาณ (Budget) Reduce TCO ลดต้นทุนเจ้าของกิจการ

คำนวณงบประมาณค่าใช้จ่าย ตลอดรอบการปลูก ตั้งแต่การเตรียมงาน กำลังคน เครื่องจักร อุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตร จนไปถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว

ลดต้นทุนของท่าน (Reduce TCO)

จากกราฟด้านขวามือ เปรียบเทียบระหว่างกราฟเส้นสีเขียว กับเส้นสีแดง, ในส่วนของกราฟเส้นสีเขียวนั้นคือการให้ FarmKaset.ORG เข้ามาช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการไร่มันสำปะหลัง ส่วนกราฟเส้นสีแดงคือการบริหารไร่มันสำปะหลังในแบบปกติที่ทำกันอยู่เป็นส่วนมาก จะมองเห็นได้ชัดว่าในตอนเริ่มต้น กราฟเส้นสีเขียวนั้นดูเหมือนจะมีต้นทุนในการเริ่มลงมือทำมากกว่ากราฟเส้นสีแดง แต่เมื่อเวลาผ่านไปดำเนินการมาได้ระยะหนึ่ง มักจะพบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการดูแลไร่มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น กราฟเส้นสีแดงจะเริ่มแสดงให้เห็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มมากขึ้นกว่ากราฟเส้นสีเขียวในช่วงนี้ ต่อมาหลังจากได้บริหารไร่มันสำปะหลังไปอีกระยะ จะพบว่าระบบการทำงานยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท่านผู้บริหารต้องทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้ง นี่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีก เมื่อใกล้ครบรอบหนึ่งปี ท่านผู้บริหารมักจะมองเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ควรจะนำมาปรับใช้กับไร่ที่ท่านบริหารอยู่ นี่ก็เป็นการเพิ่มการลงทุนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเมื่อเทียบกับการให้ FarmKaset.ORG เข้ามาช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการ ซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าเป็นการลงทุนต่อไร่ที่ต้องเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตอนต้น แต่เมื่อครบรอบของการปลูกแล้วเมื่อเปรียบเทียบกันโดยละเอียด จะเป็นต้นทุนที่ถูกกว่าเสมอ นอกจากนั้นยังได้วิธีการจัดการที่ถูกต้อง ได้ศึกษาเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตตั่งแต่ตอนทำแผนงบประมาณ

แผนปฏิบัติการ ปลูกมันสำปะหลัง

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) Reduce TCO ลดต้นทุนเจ้าของกิจการ

จัดทำตารางเวลาการดำเนินงานในไร่ ลงบน Microsoft Project หรือ Gantt Project เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมการทำงานในไร่ ให้เป็นไปตามเวลาที่ได้กำหนดไว้

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเลื่อนตารางงาน ตัว Software ที่นำมาใช้ จะช่วยให้เราปรับเปลี่ยน Task งานที่มีความสัมพันธุ์กันได้โดยง่าย

ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ลดความซับซ้อน เพิ่มผลกำไร

การทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน จะลดปริมาณงานที่ซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น ทำให้ได้ปริมาณผลผลิตมากขึ้น, Action Plan จึงเป็นส่วนสำคัญ ในการที่จะบริหารงานในไร่ในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานในโครงการนั้นๆ ทำหน้าที่ในความรับผิดชอบได้สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลา และสอดคล้องกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนอื่นๆที่ต้องมีความต่อเนื่องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบผังแปลง ปลูกมันสำปะหลัง

ออกแบบผังแปลง

ออกแบบผังแปลง ขนาดของแปลงย่อยภายในไร่ การตัดถนน ดูทิศทางน้ำ ทิศทางของการยกร่อง ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตมันสำปะหลังด้วยกันทั่งสิ้น

ยกตัวอย่างเช่น การยกร่องขวางตะวัน ต้นมันสำปะหลังจะรับแสงแดดได้ทั่วถึงกว่า และเงาของต้นมันสำปะหลังยังช่วยบังแดด ไม่ให้ส่องถึงกลางร่อง เป็นการช่วยรักษาความชื้นในดิน และนอกจากนั้นยังทำให้วัชพืชโตช้า เนื่องจากวัชพืชไม่ได้รับแสงแดด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพิจาราณาถึงทิศทางการไหลของน้ำประกอบกันไปด้วย เป็นต้น

ใบตรวจสอบการทำงานรายวัน (Operation Checklist)

เพื่อความสะดวกแก่การทำงานของผู้จัดการฝ่ายไร่ หรือหัวหน้าคนงานของทางลูกค้า รวมถึงลดข้อผิดพลาดในการทำงานรายวัน ให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด ทาง FarmKaset.ORG จะทำใบรายการสิ่งที่ต้องทำรายวัน เพื่อแสดงให้ผู้จัดการฝ่ายไร่ หรือหัวหน้าคนงานเห็นรายการต่างๆ ที่ต้องทำในแต่ละวัน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือหัวหน้าคนงาน จะตรวจสอบได้โดยง่าย ว่าในวันนั้นๆ ได้สั่งงาน หรือควบคุมให้การทำงานภายในไร่ ได้ครบถ้วนแล้วหรือยัง
เว็บไซต์ประจำไร่มันสำปะหลัง

เว็บไซต์ประจำไร่ของลูกค้า

FarmKaset.ORG จะเปิดหมวดหมู่ Contents ใหม่ ในเว็บไซต์ เพื่อบันทึก และรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานภายในไร่โดยเฉพาะ

Weekly Report รายงานประจำสัปดาห์ ความคืบหน้าไร่มันสำปะหลัง

รายงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report)

FarmKaset.ORG จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์ ให้ทางลูกค้าทราบ

รายงานประจำเดือน (Monthly Report)

จัดทำเป็นลักษณะบทความ (Article) พร้อมภาพถ่าย บรรยายภาพรวม ความคืบหน้าในแต่จะจุดของไร่ เรียบเรียงเป็นบทความขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้บริหาร ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในไร่มันสำปะหลังในแต่ละเดือน โดยไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ในด้วยตัวเองบ่อยนัก และเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้สนใจท่านอื่นๆ ที่จะผ่านเข้ามาชมในเว็บไซต์


Video เรื่องราวภายในไร่

ฟาร์มเกษตร จัดทำการบันทึก Video การทำไร่มันสำปะหลังของลูกค้า โดยการบอกเล่าเรื่องราว และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.FarmKaset.ORG

องค์กรที่ให้การสนับสนุน FarmKaset.ORG

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฟาร์มเกษตรมีออฟฟิศตั้งอยู่ในสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับการดูแลผ่านโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
http://nesp.ubu.ac.th
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ฟาร์มเกษตรผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ จากคณะกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
http://www.nia.or.th
เขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
ฟาร์มเกษตร อยู่ในโครงการ Software Incubation ของ Software Park
http://www.esswpark.org
True Digital Content and Media
ฟาร์มเกษตรร่วมพัฒนา และให้บริการสายด่วนความรู้เกษตร *495248 กับ True Digital Contents and Media (TDCM) (จะเปิดบริการวันที่ 16 ธันวาคม 2554)
http://www.truecorp.co.th
Asean SME
ฟาร์มเกษตรเข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจกับ Asean SME Regional Gateway
http://www.smeasean.com
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
ฟาร์มเกษตรจำหน่ายสินค้าที่มี สสว. ร่วมทุน
http://www.sme.go.th
FarmKaset.ORG Time Line

18 ตุลาคม 2011 - ผ่านเกณฑ์พิจารณา สนช.
ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ จากคณะกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สนช. (NiA: National Innovation Agency)

7 ตุลาคม 2011 - ร่วมกับ True Corp ให้บริการสาย IVR
เซ็นสัญญา Business Partnership กับบริษัท True Corporation เพื่อเริ่มจัดจำระบบให้บริการ ส่ายด่วนข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม โดยทาง True Corp เป็นผู้สนับสนุนระบบ IVR และมีสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เป็นผู้สนับสนุนเนื้อหาองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม และการประชาสัมพันธ์

23 กันยายน 2011 - Office ในสำนักงานอุทยานฯ
เปิด Office ฟาร์มเกษตร ภายในสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

24 มกราคม 2011 - เริ่ม iLab.Asia
พัฒนาเว็บไซต์ iLab.Asia ทางฟาร์มเกษตรพัฒนา Source Code ทั้งหมด ด้วย ASP.NET, AJAX, Java Script และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อประมาณ มีนาคม 2011

กันยายน 2010 - เข้าร่วมกับ SiPA และ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ Software Incubation กับทางสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ SiPA

26 ธันวาคม 2008 - เริ่มต้น FarmKaset.NET
จดโดเมนเนม FarmKaset.NET และพื้นที่ Web Hosting กับ Godaddy.com และเริ่มทดสอบใช้ Content Management System และระบบตระกร้าสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ยกตัวอย่างเช่น Joomla, SMF, Wordpress, Magento, OpenCart และปรับใช้กับการให้ข้อมูลสินค้า และการรับคำสั่งซื้อออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อสินค้า

พฤษภาคม 2008 - ปรับโครงสร้างเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ย้ายข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม จาก Blogger.com มาไว้บน Web hosting ทีให้บริการโดย Godaddy.com, ทำการพัฒนาระบบเว็บไซต์ FarmKaset.ORG โดยการพัฒนา Source code ขึ้นมาใหม่ โดยได้รับความช่วยเหลือ Source code ต้นแบบจาก NextProject.NET และนำมาปรับปรุงพัฒณาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ ทางด้านเกษตรกรรม และนำสินค้าที่จำหน่ายขึ้นแสดงบนเว็บไซต์

1 เมษายน 2008 - เปิดหน้าร้านจำหน่ายสินค้า
เปิดหน้าร้านฟาร์มเกษตร ที่ 18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ใกล้กับบริเวณสวนสาธารณะ หอนาฬิกา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางด้านเกษตรกรรม โดยเน้นเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูง

8 มกราคม 2008 - เริ่มต้นเป็นฟาร์มเกษตร
ฟาร์มเกษตรเริ่มจากการเขียน blog ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม โดยเริ่มจากการเปิด blog จากเว็บไซต์ blogger.com และจดโดเมน FarmKaset.COM (ปัจจุบันเป็น FarmKaset.ORG) ในวันที่ 8 มกราคม 2008บริการ iLab.Asia
นับ 1 ฟอร์มส่งตัวอย่างดินหรือปุ๋ย
นับ 2 อ่านวิธีเก็บตัวอย่างดิน
นับ 3 ดูรายงานผลวิเคราะห์
ห้องสมุด iLab.Asia
เกี่ยวกับการพัฒนา iLab.Asia
ติดต่อ iLab.Asia
ห้องหนังสือเกษตร
ทันข่าวเกษตร
ข้าว
อ้อย
มันสำปะหลัง
ยางพารา
ปศุสัตว์
หนังสือทั้งหมด
สินค้า
ข้าว
อ้อย
มันสำปะหลัง
ยางพารา
ปศุสัตว์
สินค้าทั้งหมด
กระดานซื้อขาย
ข้าว
อ้อย
มันสำปะหลัง
ยางพารา
ปศุสัตว์
กระดานรวมด้านเกษตร
บริการของฟาร์มเกษตร
สั่งซื้อสินค้าด้วยระบบออนไลน์
สายด่วนความรู้เกษตร *495248
บริการตรวจดิน ห้องปฏิบัติการ iLab.Asia
เกี่ยวกับฟาร์มเกษตร

ข้อมูลบนเว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลของฟาร์มเกษตร และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ตามที่เราได้อ้างถึงไว้ท้ายบทความหรือข้อมูลนั้นๆ

สินค้าสั่งซื้อได้ที่ ร้านออนไลน์ฟาร์มเกษตร (089-4599003) หรือเกี่ยว กับเรา ติดต่อฟาร์มเกษตร

©2011 by FarmKaset.ORG All rights reserved