รายการสั่งซื้อ ย้อนหลัง 100 รายการ
สั่งซื้อวันที่อัพเดทวันที่ชื่อลูกค้าจังหวัดชำระโดย7 Codeสถานะจัดส่งโดยหมายเหตุ
ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 09:59:55 ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 14:07:41 คุณหยาดรุ้ง ชลบุรี payment method 76844218 payment method
ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 09:52:20 ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 14:04:39 คุณวรเชษฐ เช๊ยงใหม่ payment method 76844327 payment method
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 16:24:38 ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 14:05:09 คุณประไพจิตร ราชบุรี payment method 76844318 payment method
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 15:50:53 ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 14:05:44 คุณเดชา ปทุมธานี payment method 76844309 payment method
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 15:25:58 ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 14:07:04 คุณสุเทพ เพชรบูรณ์ payment method 76844254 payment method
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 15:25:08 ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 14:06:23 คุณวิชาญ หนองบัวลำภู payment method 76844290 payment method
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 15:24:18 ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 14:08:12 นางสาวรัศมี มหาสารคาม payment method 76844209 payment method
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 14:27:25 พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 14:27:31 คุณสมคิด ฉะเชิงเทรา payment method 52328481 payment method
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 14:26:21 พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 14:26:27 คุณไพโรจน์ เชียงใหม่ payment method 52328445 payment method
พุธ 15 พฤษภาคม 2562 09:51:54 พุธ 15 พฤษภาคม 2562 14:15:11 คุณพิชัย บุรีรัมย์ payment method 76842509 payment method
พุธ 15 พฤษภาคม 2562 09:51:07 พุธ 15 พฤษภาคม 2562 14:14:29 คุณมานี กระบี่ payment method 76842545 payment method
อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 09:17:28 อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 14:06:55 คุณคำภี ขอนแก่น payment method 52332081 payment method
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 13:31:12 จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 14:07:47 คุณนันทวัฒน์ หนองบัวลำภู payment method 52328336 payment method
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 13:30:20 จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 14:07:09 คุณสมชาย นครศรีธรรมราช payment method 52328345 payment method
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 12:54:30 จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 14:06:32 คุณโสรยา กาญจนบุรี payment method 52328354 payment method
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 11:33:42 จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 14:03:46 คุณวิศรุต นครสวรรค์ payment method 52328390 payment method
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 09:21:16 จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 14:02:55 คุณธนวรรธน์ เช๊ยงใหม่ payment method 52328409 payment method
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 09:19:56 จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 14:04:45 คุณกนกวรรณ ระยอง payment method 52328381 payment method
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 09:18:41 จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 14:00:18 คุณวาสนา นครศรีธรรมราช payment method 52328472 payment method
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 09:17:45 จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 14:05:32 คุณน้ำอ้อย อ่างทอง payment method 52328363 payment method
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 09:16:33 จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 14:02:04 คุณสำริด บุรีรัมย์ payment method 52328427 payment method
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 09:15:33 จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 14:01:23 คุณราตรี ภูเก็ต payment method 52328436 payment method
เสาร์ 11 พฤษภาคม 2562 10:01:06 เสาร์ 11 พฤษภาคม 2562 14:39:39 คุณยุทธนา ตรัง payment method 52326345 payment method
ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 14:53:10 ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 15:16:23 คุณไพวัลย์ เพชรบูรณ์ payment method SAM2000045473 payment method
ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 09:33:31 ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 13:46:17 คุณสมศักดิ์ อยุธยา payment method 52326463 payment method
ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 09:32:38 ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 13:44:51 คุณตั๊ก กรุงเทพมหานคร payment method 52326545 payment method
ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 09:31:31 ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 13:45:43 คุณกาญจนา สระแก้ว payment method 52326509 payment method
พฤหัสบดี 09 พฤษภาคม 2562 14:05:44 พฤหัสบดี 09 พฤษภาคม 2562 14:32:37 คุณเบญจมาศ นราธิวาส payment method 52327754 payment method
พฤหัสบดี 09 พฤษภาคม 2562 09:42:30 พฤหัสบดี 09 พฤษภาคม 2562 14:33:12 คุณวิภา กำแพงเพชร payment method 52327727 payment method
พุธ 08 พฤษภาคม 2562 09:27:45 พุธ 08 พฤษภาคม 2562 13:54:04 คุณนรา ระยอง payment method 52321481 payment method
จันทร์ 06 พฤษภาคม 2562 12:23:22 อังคาร 07 พฤษภาคม 2562 09:24:29 คุณสายันต์ ร้อยเอ็ด payment method 52327636 payment method
จันทร์ 06 พฤษภาคม 2562 10:44:31 อังคาร 07 พฤษภาคม 2562 09:19:29 คุณสุปรียา บุรีรัมย์ payment method 52327672 payment method
จันทร์ 06 พฤษภาคม 2562 09:34:34 อังคาร 07 พฤษภาคม 2562 09:18:36 คุณไผ่ กรุงเทพมหานคร payment method 52327681 payment method
จันทร์ 06 พฤษภาคม 2562 09:31:48 อังคาร 07 พฤษภาคม 2562 09:45:07 คุณภาณุวัฒน์ หนองบัวลำภู payment method 52327645 payment method
จันทร์ 06 พฤษภาคม 2562 09:30:46 อังคาร 07 พฤษภาคม 2562 09:26:02 คุณอนงค์ นครสวรรค์ payment method 52327618 payment method
จันทร์ 06 พฤษภาคม 2562 09:29:29 อังคาร 07 พฤษภาคม 2562 09:23:08 คุณสมเจียร พัทลุง payment method 52327663 payment method
จันทร์ 06 พฤษภาคม 2562 09:28:21 อังคาร 07 พฤษภาคม 2562 09:25:24 คุณเกี๋ยงคำ เช๊ยงใหม่ payment method 52327627 payment method
เสาร์ 04 พฤษภาคม 2562 10:03:08 เสาร์ 04 พฤษภาคม 2562 14:27:41 คุณรัตนา ตราด payment method 52324236 payment method
เสาร์ 04 พฤษภาคม 2562 10:02:21 เสาร์ 04 พฤษภาคม 2562 14:26:43 คุณเกษแก้ว ร้อยเอ็ด payment method 52321254 payment method
เสาร์ 04 พฤษภาคม 2562 10:01:33 เสาร์ 04 พฤษภาคม 2562 14:28:13 คุณราตรี ภูเก็ต payment method 52324227 payment method
เสาร์ 04 พฤษภาคม 2562 10:00:38 เสาร์ 04 พฤษภาคม 2562 14:26:09 คุณวารี สุราษฎร์ธานี payment method 52324263 payment method
เสาร์ 04 พฤษภาคม 2562 09:59:49 เสาร์ 04 พฤษภาคม 2562 14:25:10 คุณสมัย ศรีสะเกษ payment method 52324290 payment method
ศุกร์ 03 พฤษภาคม 2562 12:19:50 ศุกร์ 03 พฤษภาคม 2562 13:58:44 หจก.ธ.ปราณีการเกษตร เช๊ยงใหม่ payment method 52321236 payment method
ศุกร์ 03 พฤษภาคม 2562 09:40:31 ศุกร์ 03 พฤษภาคม 2562 13:59:41 คุณฉัฐเมศร์ สุพรรณบุรี payment method 52321209 payment method
ศุกร์ 03 พฤษภาคม 2562 09:39:12 ศุกร์ 03 พฤษภาคม 2562 14:00:08 คุณเจรจิฬา นครราชสีมา payment method 52321245 payment method
ศุกร์ 03 พฤษภาคม 2562 09:38:10 ศุกร์ 03 พฤษภาคม 2562 14:00:42 คุณวิลาวรรณ กรุงเทพมหานคร payment method 52321190 payment method
ศุกร์ 03 พฤษภาคม 2562 09:37:20 ศุกร์ 03 พฤษภาคม 2562 14:01:08 คุณลี สุรินทร์ payment method 52321272 payment method
พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 15:13:10 พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 15:30:15 คุณอุบลวรรณ กรุงเทพมหานคร payment method 52324036 payment method
พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 15:11:55 พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 15:29:06 คุณแหลม2 ขอนแก่น payment method 52324072 payment method
พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 14:29:30 พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 15:12:53 คุณแหลม1 ขอนแก่น payment method 52323654 payment method
พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 13:25:23 พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 14:46:59 คุณจินตนา อุบลราชธานี payment method 52323527 payment method
พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 11:22:52 พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 14:46:14 คุณวิโรจน์ กรุงเทพมหานคร payment method 52323545 payment method
พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 09:44:03 พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 14:44:03 คุณชูเกียรติ ร้อยเอ็ด payment method 52323627 payment method
พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 09:43:06 พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 14:45:33 ด.ต.จรูญ นครราชสีมา payment method 52323663 payment method
พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 09:40:39 พฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 14:44:55 คุณคงประสบ ปัตตานี payment method 52323581 payment method
พุธ 01 พฤษภาคม 2562 14:28:52 พุธ 01 พฤษภาคม 2562 14:54:45 คุณนิกร นครราชสีมา payment method 52323509 payment method
พุธ 01 พฤษภาคม 2562 12:37:50 พุธ 01 พฤษภาคม 2562 12:53:49 คุณแสง เชียงราย payment method 52321172 payment method
พุธ 01 พฤษภาคม 2562 11:13:33 พุธ 01 พฤษภาคม 2562 12:53:06 คุณทรงกรต อุทัยธานี payment method 52321218 payment method
จันทร์ 29 เมษายน 2562 12:55:42 จันทร์ 29 เมษายน 2562 14:36:31 คุณนิกร สุพรรณบุรี payment method 52321836 payment method
จันทร์ 29 เมษายน 2562 10:58:17 จันทร์ 29 เมษายน 2562 14:35:04 คุณเสน่ห์ นนทบุรี payment method 52321863 payment method
จันทร์ 29 เมษายน 2562 10:57:11 จันทร์ 29 เมษายน 2562 14:35:41 คุณทิวพร บุรีรัมย์ payment method 52321845 payment method
จันทร์ 29 เมษายน 2562 10:44:17 จันทร์ 29 เมษายน 2562 14:31:33 คุณปทิตตา อยุธยา payment method 52321909 payment method
จันทร์ 29 เมษายน 2562 10:43:25 จันทร์ 29 เมษายน 2562 14:29:08 คุณนิตยา สงขลา payment method 52321936 payment method
จันทร์ 29 เมษายน 2562 10:42:32 จันทร์ 29 เมษายน 2562 14:32:14 คุณพรรณี ร้อยเอ็ด payment method 52321890 payment method
จันทร์ 29 เมษายน 2562 10:41:47 จันทร์ 29 เมษายน 2562 14:33:13 คุณสุริยา หนองคาย payment method 52321881 payment method
จันทร์ 29 เมษายน 2562 10:40:52 จันทร์ 29 เมษายน 2562 14:30:19 คุณสมชาย ตาก payment method 52321927 payment method
จันทร์ 29 เมษายน 2562 10:39:56 จันทร์ 29 เมษายน 2562 14:31:02 คุณเกรียงไกร ตราด payment method 52321918 payment method
จันทร์ 29 เมษายน 2562 10:38:58 จันทร์ 29 เมษายน 2562 14:34:03 คุณบุญเทือง ลพบุรี payment method 52321872 payment method
เสาร์ 27 เมษายน 2562 13:51:37 เสาร์ 27 เมษายน 2562 15:54:56 คุณลี สุรินทร์ payment method 76841463 payment method
เสาร์ 27 เมษายน 2562 09:58:47 เสาร์ 27 เมษายน 2562 15:53:19 คุณละออง กาญจนบุรี payment method 76841518 payment method
เสาร์ 27 เมษายน 2562 09:55:51 เสาร์ 27 เมษายน 2562 15:53:55 คุณกษมพร กรุงเทพมหานคร payment method 76841509 payment method
เสาร์ 27 เมษายน 2562 09:32:15 เสาร์ 27 เมษายน 2562 15:54:28 คุณสมพงษ์ กรุงเทพมหานคร payment method 76841472 payment method
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 15:35:55 เสาร์ 27 เมษายน 2562 15:52:48 คุณฉันทนา สุพรรณบุรี payment method 76841545 payment method
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 13:43:30 ศุกร์ 26 เมษายน 2562 14:26:51 คุณชนนัตถ์ ชลบุรี payment method 76836645 payment method
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 10:55:26 ศุกร์ 26 เมษายน 2562 14:29:16 คุณสิทธิโชค สระแก้ว payment method 76836563 payment method
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 09:11:29 ศุกร์ 26 เมษายน 2562 14:27:40 คุณบุญธรรม กำแพงเพชร payment method 76836609 payment method
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 15:09:18 ศุกร์ 26 เมษายน 2562 14:29:54 คุณจรัส สุราษฎร์ธานี payment method 76836527 payment method
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 13:17:16 พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 14:25:00 คุณธีรพงศ์ ฉะเชิงเทรา payment method 48630809 payment method
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 12:46:47 พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 14:26:14 คุณเทพนคร สระบุรี payment method 48630509 payment method
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 09:29:44 พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 14:23:39 คุณชัยวัฒน์ นครราชสีมา payment method 48630854 payment method
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 09:18:56 พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 14:24:22 คุณสันธินี หนองบัวลำภู payment method 48630845 payment method
พุธ 24 เมษายน 2562 15:40:04 พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 14:25:36 คุณบรรจง กาฬสินธุ์ payment method 48630763 payment method
พุธ 24 เมษายน 2562 13:21:06 พุธ 24 เมษายน 2562 14:11:44 คุณพ่อมี ศรีสะเกษ payment method 76833372 payment method
พุธ 24 เมษายน 2562 13:14:37 พุธ 24 เมษายน 2562 14:09:16 คุณณัฐชา บุรีรัมย์ payment method 76833427 payment method
พุธ 24 เมษายน 2562 13:13:21 พุธ 24 เมษายน 2562 14:12:25 คุณวัชรพงษ์ ชัยภูมิ payment method 76833345 payment method
พุธ 24 เมษายน 2562 13:12:18 พุธ 24 เมษายน 2562 14:10:05 คุณปรีชา เลย payment method 76833418 payment method
พุธ 24 เมษายน 2562 11:19:04 พุธ 24 เมษายน 2562 14:10:47 คุณเกษมสันต์ ปัตตานี payment method 76833381 payment method
พุธ 24 เมษายน 2562 11:18:04 พุธ 24 เมษายน 2562 14:13:42 คุณไผ่ กรุงเทพมหานคร payment method 76833309 payment method
พุธ 24 เมษายน 2562 10:15:17 พุธ 24 เมษายน 2562 14:13:05 คุณมนัส ลพบุรี payment method 76833318 payment method
อังคาร 23 เมษายน 2562 14:39:46 อังคาร 23 เมษายน 2562 14:41:11 คุณไพวัลย์2 เพชรบูรณ์ payment method 76837090 payment method
อังคาร 23 เมษายน 2562 14:32:48 อังคาร 23 เมษายน 2562 14:38:37 คุณไพวัลย์1 เพชรบูรณ์ payment method 76837109 payment method
อังคาร 23 เมษายน 2562 12:44:54 อังคาร 23 เมษายน 2562 14:38:03 คุณดลว่าหาบ กระบี่ payment method 76837072 payment method
อังคาร 23 เมษายน 2562 09:40:05 อังคาร 23 เมษายน 2562 14:37:33 คุณทัศนีย์ เช๊ยงใหม่ payment method 76837081 payment method
อังคาร 23 เมษายน 2562 09:39:14 อังคาร 23 เมษายน 2562 14:36:32 คุณเผชิญ ประจวบคีรีขันธุ์ payment method 76837118 payment method
จันทร์ 22 เมษายน 2562 13:43:52 จันทร์ 22 เมษายน 2562 14:11:15 คุณนางนูน หนองบัวลำภู payment method 76836872 payment method
จันทร์ 22 เมษายน 2562 13:43:07 จันทร์ 22 เมษายน 2562 14:11:51 คุณกัลยาณี ศรีสะเกษ payment method 76836881 payment method
จันทร์ 22 เมษายน 2562 13:42:33 จันทร์ 22 เมษายน 2562 14:12:22 คุณสำเภา ร้อยเอ็ด payment method 76836845 payment method
จันทร์ 22 เมษายน 2562 13:41:39 จันทร์ 22 เมษายน 2562 14:12:52 คุณบุญฤทธิ์ ศรีสะเกษ payment method 76836836 payment method
เสาร์ 20 เมษายน 2562 11:14:39 เสาร์ 20 เมษายน 2562 13:54:38 คุณเสริมศรี กรุงเทพมหานคร payment method 48630772 payment method
เสาร์ 20 เมษายน 2562 09:39:20 เสาร์ 20 เมษายน 2562 13:53:55 คุณอรรถนป นครสวรรค์ payment method 48630818 payment method
พุธ 22 พฤษภาคม 2562 18:37:22