รายการสั่งซื้อ ย้อนหลัง 100 รายการ
สั่งซื้อวันที่อัพเดทวันที่ชื่อลูกค้าจังหวัดชำระโดย7 Codeสถานะจัดส่งโดยหมายเหตุ
อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 22:45:39 คุณ พุ​ฒ​ตาล​ ดอน​วิจารณ์ FB id: Phuttal Donwicharn payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 1410 บาท SAM20000 payment method สำ​นักงาน​เทศบาล​ต​ำ​บล​โคก​งาม​ อ​ำ​เภอ​บ้าน​ฝาง​ จังหวัด​ขอนแก่น​ 40270​
อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 19:38:54 คุณอรณิชา ศิลปวิสุทธิ์ 105.Line@ payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM20000 payment method โรงเรียนบ้านหาดรั่ว (ร้านค้าโรงอาหาร) ม.6 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 17:40:03 อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 17:41:47 คุณ ทรงสถิตย์ กิตติคุณวัจนะ 104.LinePrim : Songsatit .k payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 6 แกลลอน = 5400 บาท] รวมยอดก่อนลด 5400 บาท ลด10% (540บาท) รวมเป็นเงิน 4860 บาท SAM20000 payment method 4 ซอย 7 หมู่ 6 (บ้านร้อง) ต.ดงเจน อ.พูกามยาว จ.พะเยา 56000
อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 16:28:35 อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 17:42:48 คุณ พิศมัย สุระวิทย์ 103.LinePrim : พิสมัย สุรวิทย์ payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1360 บาท SAM20000 payment method 156 หมู่ที่ 3 ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 46190
อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 16:13:30 คุณ สิริรัตน์ พิมพ์จันทร์ 102.โทรสั่ง payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [บูสเตอร์ส้ม ราคา 320 จำนวน 2 กล่อง = 640 บาท] รวมเป็นเงิน 1110 บาท SAM20000 payment method 137/1 หมู่ 5 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 15:14:44 คุณ เรวัต เทียมหมอก 101.FB id: Rewat Thiammok payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1810 บาท SAM20000 payment method ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 14:24:03 อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 14:37:11 คุณ สุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ 105.FB id: Faji Sangchayosawat payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM20000 payment method 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล. เขตจตุจักร กทม 10900
อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 11:00:04 อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 15:14:56 คุณ ชัยเนตร เกตุการ 104.FB id: น้อง ชวกร payment method [กู๊ดโซค ราคา 430 จำนวน 2 กล่อง = 860 บาท] รวมเป็นเงิน 860 บาท SAM2000073127 payment method 115/12 ม.3 ซ.แม่ละหม่อม ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 07:43:41 อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 15:15:15 คุณ อินหวัน เชิงห้วย 103.FB id: อินหวัน เชิงห้วย payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000073129 payment method 72 หมู่18 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 07:28:23 อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 15:16:14 คุณ ชนกสุดา อุ่นศรี 102.FB id: Chanoksuda Unsri payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 3 ขวด = 1410 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 3 กระปุก = 1470 บาท] รวมยอดก่อนลด 2880 บาท ลด5% (144บาท) รวมเป็นเงิน 2736 บาท SAM2000073131 payment method เลขที่ 22 หมู่.2 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73180
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 14:42:57 อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 15:15:45 คุณ อรพรรณ จันทะแสง 101.FB id: อรพรรณ จันทะแสง payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000073130 payment method 25 ม.10 บ.หญ้าขาว ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 14:33:07 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:11:58 คุณ ปิ่นมณี. นิยมเดชา 118.LinePrim : payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072905 payment method 135 ม.1 ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 11:37:27 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:21:43 คุณธิติภพ เรือนจักร์ 117.FB id: Thitipop Rjk payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 3 ขวด = 1410 บาท] รวมเป็นเงิน 1410 บาท SAM2000072917 payment method 115/239 หมู่ 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09:53:02 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:23:59 คุณ ประกาญจน์ วงศ์พุฒิ 116.Line@ payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 2260 บาท SAM2000072921 payment method 88 หมู่ 2 ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 08:38:45 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:23:26 คุณ บังอร ลิ้มประเสริฐ 115.โทรสั่ง payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1810 บาท SAM2000072920 payment method 26 หมู่ 7 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 20:18:26 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:15:52 คุณจรัล วิวัฒน์ 114.FB id: จรัล วิวัฒน์ payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072908 payment method 121/178 ม.21 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 19:17:19 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:20:43 คุณ สามารถ หมั่นทำ 113.FB id: Samart Samart payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมยอดก่อนลด 960 บาท ลด5% (48บาท) รวมเป็นเงิน 912 บาท SAM2000072915 payment method 35/85 ม.4 ซ.เขามะกอก1 ถ.ชัยพฤกษ์2 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 19:02:48 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:19:36 คุณ สินธ์ ศิรินัย 112.FB id: สินธ์ ศิรินัย payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000072913 payment method 262 ม5 ต.ควนโพธิ อ.เมือง จ.สตูล 91140
อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 17:36:38 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:17:09 คุณ วัชรี รัตนวิบูลย์ 111.FB id: Watcharee DY payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท ***ชำระเงินแล้ว*** SAM2000072909 payment method 82 ม.5 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 17:07:17 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:21:14 คุณ รณชัย อินทรพาณิชย์ 110.FB id: Ronnachai Intarapanit payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 1370 บาท SAM2000072916 payment method 27/3 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 14:06:23 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:12:34 นายกฤษณ์ ขวัญมี 109.LineFK payment method [อะมิโน ราคา 290 จำนวน 1 ขวด = 290 บาท] รวมเป็นเงิน 290 บาท SAM2000072906 payment method 57/4 หมู่ 10 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 13:14:22 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:18:59 คุณ ณัฏฐกฤต นิลแสง 108.FB id: Lek Lek payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 940 บาท SAM2000072912 payment method 16/2 ถ.แม้นรำลึกซอย 2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 11:49:52 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:17:41 คุณเกษร เหี้ยมหาญ 107.LinePrim payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000072910 payment method 135/99 ร้าน HAPPY INK ชั้น2 ตึกคอมศรีราชา ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 11:35:35 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:24:31 คุณวิรัตน์ วิศพันธุ์ 106.FB id: Wirat Wissapun payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 2260 บาท SAM2000072922 payment method 222 หมู่ 1 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 11:04:14 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:18:22 คุณ วิลาวรรณ ครุฑวิสัย 105.FB id: วิลาวรรณ เกิดเขาทะลุ payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000072911 payment method 81/1. ม.9. ต.ท่าหินอ.สวี จ.ชุมพร. 86130
อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563 09:01:06 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:14:59 คุณ อาจหาญ จตุรพรไพร 104.FB id: โฮมสเตย์ ขอบด้ง payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000072907 payment method 66 ม.14. ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 (ดอยอ่างขาง)
เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 17:53:12 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:20:11 คุณชัยมงคล บุญมาก 103.FB id: โปร์ เปียก payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 940 บาท SAM2000072914 payment method บมจ.ไออาร์ซีพี M-151 299 แผนกบำรุงรักษาเครื่องกลโรงไฟฟ้า ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 15:44:03 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:22:48 คุณ เสรี ถนอมจิตร 102.FB id: เสรี ถนอมจิตร payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 1410 บาท SAM2000072919 payment method 39/2 ซอย3 หมู่.4 ต.ชากไทยอ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี 22210
เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 15:17:26 จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 15:22:18 คุณ สุวรรณ ศรีสุข 101.โทรสั่ง payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1790 บาท SAM2000072918 payment method 42 ซอยชยางกูร 18 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 14:14:50 เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 15:14:11 คุณ ทิพวรรณ บัวผุด(เปิ้ล) 105.LinePrim : saksan payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072814 payment method โครงการป่ารอยต่อ5จังหวัด จ.จันทบุรี ม.6 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 13:52:19 เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 15:15:47 คุณ สุชาติ คะสีทอง 104.FB id: Suchat Khaseethong payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000072817 payment method 652 ม.12 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 09:16:02 เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 15:16:14 คุณ พิศนภา สิทธิจันทร์ 103.LinePrim : Lek payment method [อะมิโน ราคา 290 จำนวน 12 ขวด = 3480 บาท] รวมยอดก่อนลด 3480 บาท ลด5% (174บาท) รวมเป็นเงิน 3306 บาท SAM2000072818 payment method 26 ม.7 บ.ชีโหล่น {ร้านค้าติดถนนดำ} ต.บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 18:32:57 เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 15:15:21 คุณ ยุภารัตน์ ใจคง 102.FB id: ยุภารัตน์ ใจคง payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000072816 payment method 37 หมู่4 ต_ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 18:01:52 เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 15:14:45 คุณ เสาคำ ปันสีคำ 101.FB id: Wantip Pansrikhom payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000072815 payment method บ้านเลขที่ 97 หมู่9 ตำบลเเม่กาษา อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 13:58:15 ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16:03:00 นส. บานเย็น พิกุลสี 107.FB id: พรรณีรัตน์ พันธ์พรหม payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000072710 payment method 87 ม.8 ต.โพธิ์หมากแข็ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 12:49:51 ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16:01:57 คุณ ธัญธร กวีพันธ์ 106.FB id: Tanyathorn Kaveephan payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 2 แกลลอน = 1800 บาท] รวมเป็นเงิน 1800 บาท SAM2000072707 payment method 78/2 ม.3 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 12:32:37 ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16:01:05 คุณ พัชนี ส่งเสริม 105.FB id: Pradinan Sadeewong payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 2300 บาท SAM2000072705 payment method 999/18 หมู่บ้านสารินเรสสิเด้นซ์ ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 12:16:14 ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16:03:20 คุณ วีรวัฒน์ มณีแสน 104.FB id: สุดยอด มณีแสน payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000072711 payment method 25 ม13 ต กำแพงเพชร อ รัตภูมิ จ สงขลา 90180
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 09:01:53 ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16:02:39 คุณ วิภารัตน์ วิทยาลัย 103.FB id: Wiparat Wittayalai payment method [FK-3C ราคา 950 จำนวน 1 กล่อง = 950 บาท] รวมเป็นเงิน 950 บาท SAM2000072709 payment method วิภารัตน์ วิทยาลัย 76 ม.6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 (ร้านยายติ๊บ )
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 22:37:10 ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16:02:21 คุณ สีนวน นิวงษา 102.FB id: สีนวน นิวงษา payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000072708 payment method 89 หมู่12 บ.หนองเม็ก ต.บ้านเต่า อ.บา้นแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 21:58:22 ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16:01:37 คุณ นวลมณี สงข์ทอง 101.FB id: หวี นวลมณี payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 2300 บาท SAM2000072706 payment method บ้านเลฃที่ 51 หมู่ 10 วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:49:21 พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 15:15:53 คุณชวลิต สวัสดิผล 106.Line prim payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072599 payment method 69/20 จิตนารา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 11:10:10 พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 15:15:25 คุณ มณฑา ขับสรา 105.FB id: เปีย มณฑา payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000072598 payment method 26 ม5 ต ท่าแซะ อ ท่าแซะ จ ชุมพร
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:20:53 พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 15:16:21 คุณ นายสมทบ ณวิเชียร 104.FB payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000072600 payment method 92.ม.9ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:04:30 พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 15:16:46 คุณสุชิน แสงสว่าง 103.FB payment method ไอเอส 450 มาคา 470 SAM2000072601 payment method 102 ต.หัวใผ่ อ.เมืองจ.สิงห์บุรี
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 08:00:19 พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 15:14:42 คุณ กิติศักดิ์ ศรีลอย 102.FB payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000072597 payment method 15/15 ม.1 ต.บางนอน.เมือง จ.ระนอง 85000
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 18:08:09 พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 15:17:18 คุณ ยุทธนา ตาลาคุณ 101.FB id: Yutthana Talakhun payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000072602 payment method 125 ม.7 ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 13:02:37 พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 15:22:29 คุณ ปิยเชษฐ์ เวชพราหมณ์ 105.FB id: Piyachet Vejchapram payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000072499 payment method 197/4 หมู่9 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 09:11:31 พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 15:23:05 คุณ บุษบา ดาหาร 104.FB id: บุษบา ดาหาร payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000072500 payment method บ้านเลขที่ 103/15 บ.ดอนแก้ว ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ปณ.41110
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 08:59:44 พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 15:24:40 คุณ คำพอง เรืองจาบ 103.FB id: คำพอง คำพอง payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 1410 บาท SAM2000072501 payment method 16/1 ม.5 บ.กุดตูม ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 22:00:58 พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 15:21:53 คุณ ภาวินี กสิการ 102.FB id: ภาวืนี กสิการ payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000072498 payment method 86 ม.4 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 19:56:28 พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 15:23:55 คุณ จิราพร พิทักษ์ภูวดล 101.LinePrim : jiraporn payment method [FK-1 ราคา 890 จำนวน 2 กล่อง = 1780 บาท] [บูสเตอร์เงิน ราคา 310 จำนวน 2 กล่อง = 620 บาท] รวมเป็นเงิน 2400 บาท SAM2000072502 payment method 36/1 ร้าน พ.ภูษา ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ อุทัยธานี 61140
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 14:31:41 อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 15:04:32 คุณ ณัฐนันท์ จิตชนะ 106.FB id: ปลาทูเค็ม ปลาทูหวาน payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 2 กระปุก = 980 บาท] รวมเป็นเงิน 980 บาท SAM2000072396 payment method 204/116 (มวกเหล็กวัลเลย์) ซอย10/2 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 14:15:04 อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 15:06:26 คุณ พิมพ์ฤดี กันระดก 105.โทรสั่ง payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1360 บาท SAM2000072399 payment method 96/1 หมู่ 2 บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 13:40:51 อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 15:05:54 คุณ สุรินทร์ ต๊ะสุ 104.โทรสั่้ง payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1360 บาท SAM2000072398 payment method 244 หมู่ 4 ต.แม่เตา อ.แม่สอด จ.ตาก
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 11:29:22 อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 15:08:16 คุณ คุณศักราช ประจง 103.LineFK : โกทอปสองแถว payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 2 แกลลอน = 1800 บาท] รวมเป็นเงิน 1800 บาท SAM2000072401 payment method 053 ม.2 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 10:57:57 อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 15:05:17 คุณ คุณ เปรมฤดี มาเลิศ 102.LineFK : Premrudee payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 2 กระปุก = 980 บาท] รวมเป็นเงิน 980 บาท SAM2000072397 payment method 555/48 ม.6 หมู่บ้านรจนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 19:30:58 อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 15:07:01 คุณ ปิยธิดา วิสูนย์ 101.LinePrim : ปิยธิดา​ วิสูนย์​ payment method [FK-1 ราคา 890 จำนวน 2 กล่อง = 1780 บาท] รวมเป็นเงิน 1780 บาท SAM2000072400 payment method 2หมู่16 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 13:30:30 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:21:33 คุณ กนกพร สาแช 119.FB id: ศิริกาญจน์ สาศิริ payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 960 บาท SAM2000072289 payment method 136/1 ม.12 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 12:33:34 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:22:23 คุณ เปรมกมล คุ้มขำ 118.โทรสั่ง payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1790 บาท SAM2000072291 payment method 107 หมู่ 8 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 10:21:39 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:21:58 คุณ ธัณย์สิตา มงคลอมรวัฒน์ 117.โทรสั่ง payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000072290 payment method 76/1 หมู่ 5 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 10:18:42 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:23:30 คุณ พรรณี ขวัญแก้ว 116.โทรสั่ง payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [อะมิโน ราคา 290 จำนวน 1 ขวด = 290 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1630 บาท SAM2000072293 payment method 107 หมู่ 11 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 10:16:05 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:18:24 คุณ ภาคภูมิ ขันธิวัฒน์ 115.โทรสั่ง payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072284 payment method 76 หมู่ 10 บ้านดงแถบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 10:13:56 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:17:21 คุณ อนุพงศ์ สิงห์ทอง 114.LinePrim : อนุพงษ์ payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072282 payment method 17 หมู่.1 บ้านหนองบัว ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 10:12:30 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:23:53 คุณ รจนา เพชรมณี 113.LinePrim : rojana11 payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 2300 บาท SAM2000072294 payment method 138/2 หมู่4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 08:57:14 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:16:50 คุณ ศรส่งคราม สกุลกรุณา 112.FB id: ศรสงคราม สกุลกรุณา payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072281 payment method 4/8 ม.2 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 08:45:12 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:24:57 คุณ เฉลิมชัย เชื่อพุทธ 111.FB id: เฉลิมชัย เชื่อพุทธ payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 2300 บาท SAM2000072295 payment method 179/2 ม.4 ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ
อาทิตย์ 09 กุมภาพันธ์ 2563 19:28:26 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:20:44 คุณ ทองรัตร์ ฉั่วตระกูล 110.FB id: ทองรัตน์ ฉั่วตระกลู payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000072288 payment method 62 ม.6 ต.วังสำโรง อ.ตระพานหิน จ.พิจิตร
อาทิตย์ 09 กุมภาพันธ์ 2563 19:26:07 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:25:56 คุณ วิชัย ทับละคร 109.โทรสั่ง payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [กู๊ดโซค ราคา 430 จำนวน 1 กล่อง = 430 บาท] รวมเป็นเงิน 880 บาท SAM2000072279 payment method 69 หมู่ 3 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
อาทิตย์ 09 กุมภาพันธ์ 2563 15:00:31 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:19:00 คุณ เชาวลิต พงษ์จีน 108.FB id: Chaowalit Pongjeen payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000072285 payment method 294 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
อาทิตย์ 09 กุมภาพันธ์ 2563 14:42:47 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:17:54 คุณ จรัญ ชูศรี 107.LINEPRIM payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072283 payment method 18/2 หมู่ที่ 5 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
อาทิตย์ 09 กุมภาพันธ์ 2563 10:04:03 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:20:10 คุณ พิเชษฐ์ พรประไพ 106.โทรสั่ง payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000072287 payment method 265 หมู่ 5 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36240
อาทิตย์ 09 กุมภาพันธ์ 2563 10:02:33 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:15:14 คุณ สวง แสงเทศ 105.โทรสั่ง payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072278 payment method 49/1 หมู่ 8 ต.คลอง 7 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
อาทิตย์ 09 กุมภาพันธ์ 2563 09:40:23 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:23:00 คุณ วิพรรณ คำจุ่น 104.FB id: วิพรรณ คำจุ่น payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 1410 บาท SAM2000072292 payment method 6/2 ม.2 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 961100
อาทิตย์ 09 กุมภาพันธ์ 2563 09:03:41 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:19:33 คุณ อรุณ มีโหมด 103.FB id: Ppoo Mmemohd payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000072286 payment method หน้าวัดสามัคคีธรรม ม.3 ต.ศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เสาร์ 08 กุมภาพันธ์ 2563 23:26:12 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:14:26 คุณ ไพโรจน์ เหลืองรุ่งโรจน์ 102.FB id: Pairoj Lueng payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000072277 payment method 6/11ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรีมย์
เสาร์ 08 กุมภาพันธ์ 2563 20:44:14 จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2563 15:16:18 คุณ ฐาปนี ปรือทอง 101.FB id: น้องข้าวปั้น มาแล้วคับ payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000072280 payment method 80 ม . 8 บ. สนามชัย ต. โนนงาม อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ 37110
เสาร์ 08 กุมภาพันธ์ 2563 12:55:59 เสาร์ 08 กุมภาพันธ์ 2563 14:48:45 คุณ ดากล้า ทองเกลี้ยง 106.โทรสั่ง payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 2 แกลลอน = 1800 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 4 กล่อง = 3560 บาท] รวมเป็นเงิน 5360 บาท SAM2000072186 payment method 24/2 หมู่ 2 ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เสาร์ 08 กุมภาพันธ์ 2563 10:51:35 เสาร์ 08 กุมภาพันธ์ 2563 14:46:35 คุณ บรรเจิด ทับทิมไทย 105.โทรสั่ง payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000072182 payment method 59 หมู่ 6 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
เสาร์ 08 กุมภาพันธ์ 2563 08:21:00 เสาร์ 08 กุมภาพันธ์ 2563 14:48:12 คุณ กัณฑมาศ เรนทอน 104.FB id: Nid Rentorn payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 2260 บาท SAM2000072185 payment method 13 หมู่8 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 22:48:03 เสาร์ 08 กุมภาพันธ์ 2563 14:47:03 คุณ นพนนต์. มณีรัตน์ 103.FB: nopanon Maneerat payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072183 payment method 9/1. ม.11. ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎธานี 84218
ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 20:34:36 เสาร์ 08 กุมภาพันธ์ 2563 14:45:59 คุณ นูรีย๊ะ ราชเพ็ชร 102.FB id: อันวา สาและ (สั่งเพิ่ม) payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072181 payment method 41/1 ม.2 ต.ปากบาง. อ.เทพา จ.สงขลา
ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 20:29:47 เสาร์ 08 กุมภาพันธ์ 2563 14:47:41 คุณ อาริสา หมั่นดี 101.LieFK:น้องมิ้ม payment method [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 1340 บาท SAM2000072184 payment method 43/1 หมู่7 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 13:19:45 ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 15:05:21 คุณ อดิศักดิ์ คงทรัพย์ 108.FB id: อดิศักดิ๋ คงทรัพย์ payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000072106 payment method บริษัท ซี เค ชูส์ จำกัด 499 ม.7 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 12:17:57 ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 15:06:24 คุณ สุวิช สิริจริยาพร 107.โทรสั่ง payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000072108 payment method 1/1 วังปลิง 1 ซอย2 หมู่ 5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 09:39:07 ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 15:04:10 คุณ นิตย์ พุกเฉย 106.Line@ payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072104 payment method 70 หมู่ 5 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 22:40:12 ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 15:04:49 คุณ พิมพา เองฮอก 105.FB id: Pimpha Panya payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072105 payment method 166 บห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 22:30:54 ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 15:07:01 คุณ ราตรี จึงสถาพรประชา 104.LineFK : ราตรี payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 2 กระปุก = 980 บาท] รวมยอดก่อนลด 980 บาท ลด5% (49บาท) รวมเป็นเงิน 931 บาท SAM2000072109 payment method 11/7 หมู่1 ถนนเจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 22:28:29 ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 15:05:54 คุณ วิโรจน์ ทิพรองพล 103.FB id: ผ.ญ.วิโรจน์ ทิพรองพล payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000072107 payment method 112 ม2 ต.โรง อ.กระแสสินธ์ จ.สงขลา 90270
พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 14:52:18 ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 15:07:39 คุณ มโน ร้าน พี.ซี.อิเล็กทรอนิกส์ 102.FB id: Mano Petnuy payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 960 บาท SAM2000072110 payment method 26/299 ถ.พ่อขุนทะเล ม.3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 14:46:15 ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์ 2563 15:08:13 คุณ ศุภิสรา ซื่อสัตย์ 101.FB id: Suttipong Bun-anan payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 1410 บาท SAM2000072111 payment method 75|20 ม.6 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เบอร์สำรอง 083-114-8387
พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 12:14:31 พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 15:14:37 คุณ สุธี ญาณวินิจฉัย 109.FB id: สุธี ญาณวินิจฉัย payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000072036 payment method 130 ม7 ต ทราย ทอง อ บางสพานน้อย จ ประจวบฯ 77170
พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 10:16:44 พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 15:14:09 คุณ วชิรดา เดชวีรวัฒนา 108.FB id: Wachirada Detweerawatthana payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000072035 payment method 80/242 ม.10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 08:07:37 พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 15:11:59 คุณ นูรีย๊ะ ราชเพ็ชร 107.FB id: อันวา สาและ payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072031 payment method 41/1 ม.2 ต.ปากบาง. อ.เทพา จ.สงขลา
พุธ 05 กุมภาพันธ์ 2563 21:56:58 พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 15:12:36 คุณ สมคิด สุจริตธุระการ 106.FB id: สมคิด สุจริตธุระการ payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072032 payment method 594/4 ถ.กาญจวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
พุธ 05 กุมภาพันธ์ 2563 20:51:18 พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 15:15:48 คุณ ธัญธร กวีพันธ์ 105.FB id: Tanyathorn Kaveephan payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 2 แกลลอน = 1800 บาท] รวมเป็นเงิน 1800 บาท SAM2000072038 payment method 78/2 ม.3 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
พุธ 05 กุมภาพันธ์ 2563 20:37:21 พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 15:13:39 คุณ เกียรติภัส แป้นพัด 104.FB id: เกียรติภัส แป้นพัด payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000072034 payment method 125 หมู่6 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชันนาท 17000
พุธ 05 กุมภาพันธ์ 2563 20:27:59 พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 15:13:06 คุณ บุญธรรม สุขะ 103.FB id: บุญธรรม สุขะ payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000072033 payment method 49 หมู่ที่3 บางพระ. ต บางพระ. อ.นครชัยศรี. จ.นครปฐม
พุธ 05 กุมภาพันธ์ 2563 19:51:42 พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 15:11:15 คุณ ฐาปนพงศ์ อุปถัมภ์ 102.FB id: Thapanaphong Auppatham payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000072030 payment method 147 หมุ่1 สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร
พุธ 05 กุมภาพันธ์ 2563 19:22:12 พฤหัสบดี 06 กุมภาพันธ์ 2563 15:15:15 คุณ ยอดรัก สุขสวรรค์ 101.FB id: ยอดรัก สุทใจ payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000072037 payment method 57/1 หมู่16 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 00:12:05