คุณกำลังใช้เว็บเวอร์ชั่นเก่า ไปเวอร์ชั่นใหม่ คลิก..
FarmKaset.ORG :  The best of organic fertilizer
ชำระค่าสินค้าจากฟาร์มเกษตร ได้ที่ 7 ELEVEN ทุกสาขา
ติดตั้งแอพ เกษตร เพื่อเข้าใช้เว็บนี้
รองรับทั้ง iPhone และ Android
FarmKaset.ORG design for iOS Safari FarmKaset.ORG design for android chrome
ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน กรุณา > ล็อคอิน หรือ สมัคร
หน้าแรก สินค้า การสั่งซื้อ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย บริการ แอพผสมปุ๋ย ความรู้เกษตร เว็บบอร์ด พืชเศรษฐกิจ ติดต่อเรา FarmKaset.ORG Fan Pageเงื่อนไขการนำสินค้าเข้ามาจัดจำหน่ายในกลุ่มเว็บไซต์ ฟาร์มเกษตร

 

1. สินค้าชนิดนั้นไม่เป็นหมวดหรือประเภทเดียวกับที่ฟาร์มเกษตรจำหน่ายอยู่แล้ว มี 2 แนวทางดังนี้
1. 1. การประชาสัมพันธุ์ผ่านเว็บไซต์ www.farmkaset.org เป็นบทความหรือวิดิโอทุกเดือน เดือนละ 1 บทความ และผ่านช่องทางอื่นๆของเราเช่น ยูทูป , เฟสบุค คิดค่าบริการรายเดือน เดือนละ 1,000 บาทต่อ 1 ชนิด ชำระเป็นรายปี 12,000 บาทต่อปี เนื่องจากการทำตลาดบนอินเตอร์เน็ตต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรกว่าจะเห็นผล
1.2 หากสนใจให้ฟาร์มเกษตรจำหน่ายหรือให้ฟาร์มเกษตรเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ และเพิ่มลงระบบซื้อขายของ FK Trade.com โดยให้ส่วนต่างราคากับเรากรุณากรอกรายละเอียดในส่วนนี้ตามลิงค์ต่อไปนี้ http://www.farmkaset.org/iProductSubmit.aspx เพื่อที่ฟาร์มเกษตรจะได้ศีกษาตลาดถึงความเป็นไปได้ในการจำหน่ายสินค้า คิดค่าบริการรายเดือน เดือนละ 1,500 บาทต่อ 1 ชนิด ชำระเป็นรายปี 18,000 บาทต่อปี (แต่สินค้านั้นเราต้องคัดสรรก่อนนำทำตลาดค่ะ)

 

2. สินค้าชนิดนั้นเป็นหมวดหรือชนิดเดียวกับที่ฟาร์มเกษตรจำหน่ายอยู่

2.1 การประชาสัมพันธุ์ผ่านเว็บไซต์ www.farmkaset.org เป็นบทความหรือวิดิโอทุกเดือน เดือนละ 1 บทความ และผ่านช่องทางอื่นๆของเราเช่น ยูทูป , เฟสบุค คิดว่าบริการรายเดือน เดือนละ 3,000 บาทต่อ 1 ชนิดชำระเป็นรายปี 36,000 บาทต่อปี


FarmKaset.ORG จัดตั้งเว็บไซต์ FarmKaset.NET ขึ้นมา เพื่อบริการค้าปลีก ให้กับ End user หรือผู้ซื้อสินค้าไปใช้เอง แต่ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการนั้น เราได้รับการติดต่อจากผู้ผลิต และผู้ค้าสินค้าเกษตรที่ทำการค้าขายประจำในแต่ละจังหวัดเป็นจำนวนมาก เราจึงพัฒนา FKTrade.COM ขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าราคาส่งในปริมาณมาก เพื่อให้บริการความสะดวกแก่ทั้งโรงงานผู้ผลิต และผู้ซื้อสินค้าในราคาส่ง

ท่านที่ต้องการนำสินค้ามาจำหน่ายเตรียมเอกสารดังนี้
สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือโรงงานผู้ผลิต ที่ต้องการนำสินค้ามาจำหน่ายใน FKTrade.COM กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
ยกตัวอย่างเช่น
- เอกสารการจดทะเบียนโรงงาน บริษัท หรือห้างหุ่นส่วนจำกัด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนาม
- เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หากมี เช่น ใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ใบรายงานผลการวิเคราะห์ และอื่นๆ 
- เอกสารบรรยายเกี่ยวกับผลิตภันฑ์อย่างละเอียด พร้อมรูปถ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อนำขึ้นบนเว็บไซต์
- ใบเสนอราคาสินค้าในราคาส่งให้กับ FKTrade.COM
- เงื่อนไขการชำระเงิน เงื่อนไขการจัดส่ง ยกตัวอย่างเช่น การส่งสินค้าขั้นต่ำ
- สถานที่รับสินค้า 


เป็นคู่ค้ากับ FarmKaset.ORG ผลักดันสินค้าของท่านด้วยสื่อการตลาดออนไลน์ แบบครบวงจร

สื่อการตลาดบนอินเตอร์เน็ต ครบวงจร จำหน่ายสินค้าเกษตร

นำเสนอข้อมูลผลิตภันฑ์ ผ่านระบบบริหารจัดการเนื้อหาออนไลน์ รองรับทั้ง PC, Notebook, iPad และ SmartPhone

CMS ระบบบริหารจัดการเนื้อหา รองรับ สมาร์ทโฟน และเว็บบราวเซอร์ปกติ

Reduce Time to Market หรือลดเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด ทำให้เป็นที่รู้จักได้รวดเร็วกว่า

Reduce Time to Market ด้วยเว็บไซต์ที่มากด้วยองค์ความรู้ด้านเกษตร

วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ผู้เข้าชมสนใน นำมาปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าด้วย Google Analytics

วิเคราะห์ข้อมูล ความสนใจ ทางด้านการเกษตร

สร้างการรับรู้จดจำตราสินค้า และให้ข้อมูลสินค้าด้วยฐานระบบบริการฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม

วิเคราะห์ข้อมูล ความสนใจ ทางด้านการเกษตร

ผู้บริโภคข้อมูลทางด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นใหม่ เปลี่ยนพฤติกรรมจากการเดินเข้าร้านค้า สู่การค้นข้อมูลด้วย web browser ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเริ่มก้าวเข้าสู่ Tablet อย่างเช่น iPad หรือ Samsung Galaxy Tab และ Tablet ค่ายอื่นๆ และเริ่มผู้คนจำนวนไม่น้อย เร่ิมใช้ iPhone, Samsung Galaxy Note และ Android Phone ต่างๆ บริโภคข้อมูลสินค้าทางอินเตอร์เน็ต จากผลการวิจัยของสำนักต่างๆ คาดการไว้แล้วว่า ในปี 2014 ประมาณผู้บริโภคข้อมูล ผ่านโทรศัพท์ SmartPhoen ต่างๆ จะเท่ากันกับปริมาณผู้บริโภคข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องพัฒนาระบบ ให้รองรับกลุ่มผู้บริโภคข้อมูลสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ที่จะมากกว่า PC ตั้งโต๊ะในอนาคต

ผู้ค้นข้อมูลสินค้า ย้ายจากคอมพิวเตอร์ สู่โทรศัพท์มือถือ

m.FarmKaset.ORG รองรับการใช้งาน ให้ผู้ค้นข้อมูลสินค้า สามารถเข้าถึงได้ทางโทรศัพท์มือถือ SmartPhone Android iOS Tablet ต่างๆแล้ววันนี้

m.FarmKaset.ORG รองรับการใช้งานด้วย Smart phone โทรศัพท์มือถือ

นำเสนอข้อมูลสินค้าของท่าน ผ่านทางรายการ FK Talk ช่อง FKxTV ทีวีเกษตรออนไลน์

FKxTV ช่องทีวีเกษตรออนไลน์

FKxTV ถ่ายทอดผ่านทั้งทาง ช่อง YouTube FKxTV ทาง FaceBook FanPage FKxTV และ FK Talk บนเว็บไซต์ FarmKaset.ORG

FKxTV ผ่านทาง YouTube FaceBook และ FK Talk

แยกระบบค้าส่งและระบบค้าปลีก

แยกระบบค้าส่ง และระบบค้าปลีกชัดเจน

แยกระบบค้าส่งสินค้าเกษตร FKTrade.COM

ระบบค้าส่งสินค้าเกษตร FKTrade.COM

FKTrade.COM รองรับผู้ซื้อที่ต้องการสินค้าจำนวนมากในราคาส่ง สามารถเข้ามาทำรายการสั่งซื้อและคำนวณราคาต้นทุนได้ด้วยตัวเอง โดยระบบราคายุติธรรม

FKTrade.COM ค้าส่งสินค้าเกษตร

รองรับความต้องการซื้อสินค้าปลีก จากผู้ใช้ด้วย FarmKaset.NET

FarmKaset.NET ระบบค้าปลีกสินค้าเกษตร

FarmKaset.NET ให้ผู้ซื้อปลีก ทำรายการสินค้าและสั่งซื้อได้โดยง่ายผ่านระบบตระกร้าสินค้าออนไลน์ มีระบบตรวจสอบสถานะ การสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อ

FarmKaset.NET

ลูกค้าสะดวก รองรับการชำระเงินค่าสินค้า 3 ช่องทาง โดยการโอนเช้าบัญชีฟาร์มเกษตรโดยตรง ชำระที่เซเว่นอีเลฟเว่น หรือชำระด้วยบัตรเครดิต VISA / Master Card ผ่านระบบชำระด้วยบัตรเครดิตหน้าเว็บไซต์

ชำระเงินผ่าน 7 Eleven โอเข้าบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต VISA / Master Card

สรุปผลประโยชน์เมื่อเป็นคู่ค้ากับฟาร์มเกษตร
- สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้าขวาง ในระยะเวลาอันสั้น (Reduce Time to Market)
- ตอกย้ำการสร้างการรับรู้จดจำตราสินค้าสำหรับท่านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว (Brand Awareness)
- เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน (Improve Return On Investment)
- ลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ซ้ำซ้อน (Reduce Cost and Complexity)
- รองรับการเจริญเติบโตของไลน์ผลิตพัณฑ์ของท่านได้อย่างไม่จำกัด (Scalability)

รู้จักกับเว็บไซต์ FarmKaset.ORG และระบบของเรามากกว่านี้ ยินดีต้อนรับทุกท่าน พบกับเราได้ที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

FDI : FarmKaset Dynamic Information System

ติดต่อเรา สายด่วนโทร 089-4599003 จันถึงศุกร์ เวลา 9:00น - 17:00น.


สินค้า
Plantation
สารปรับปรุงดิน
สารปรับสภาพดิน
ปุ๋ย-ยา สำหรับ..
 -ยางพารา
 -อ้อย
 -ข้าว
 -มันสำปะหลัง
 -ปาล์มน้ำมัน
 -ข้าวโพด
 -สินค้าทั้งหมด
งาน Contents
ข่าวเกษตร
นิตยสารเกษตร
วารสารเกษตร
ลงโฆษณา นิตยสารเกษตร
ลงโฆษณา วารสารเกษตร
บริการ
Professional Services
ระบบน้ำหยด
Hotline เกษตร
ตรวจวิเคราะห์ดิน
สั่งซื้อออนไลน์
สั่งซื้อบนเฟสบุ๊ค
เกี่ยวกับฟาร์มเกษตร
ห้องหนังสือเกษตร
Knowledge
ทันข่าวเกษตร
ข้าว
อ้อย
มันสำปะหลัง
ยางพารา
ปาล์มน้ำมัน
ข้าวโพด
ปศุสัตว์
การปลูกพืช
ผักและการปลูกผัก
ไม้ดอก
ไม้ผล
สมุนไพร
ไม้มงคล
โสม
เกษตรกรตัวอย่าง
ออแกนิกส์
เกษตรน่ารู้
ฟาร์มเกษตรแนะนำ
ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว
เกษตร Tips
ห้อง Video
หนังสือทั้งหมด
กระดานซื้อขาย
Public Information
ข้าว
อ้อย
มันสำปะหลัง
ยางพารา
ปศุสัตว์
กระดานรวมด้านเกษตร
คำสำคัญ : เช่ารถตู้ เหมารถตู้ | horoscope | ปุ๋ย | Horoscope matching | การปลูกยางพารา | การปลูกมะนาว | ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำ
เว็บไซต์ FarmKaset.ORG
โทร: 089-4599003 , Fax: 045-511273
ติดตามเราได้ที่
FKxTV บน YouTube
FKxTV บน FaceBook , เฟสบุ๊คกลุ่มฟาร์มเกษตร
ร้านฟาร์มเกษตรบนเฟสบุ๊ค , FKTrade.COM
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มเกษตร
18 หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
ภายใต้การสนับสนุนจาก
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร: 089-4599003
Fax: 045-511273
FarmKaset Limited Partnership
18 Moo 6 Tambon Bung Amphur Mueng Amnat-Charoen Province 37000

Supported by Science Park, Ubonratchatani University.
Tel: +6689-4599003
Fax: 6645-511273

©2011 by FarmKaset.ORG All rights reserved