FK iLab : "Fast & Firm" - บริการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย พืช รวดเร็ว ตรวจเสร็จใน 15 วัน
FK Dynamic Infosys by FarmKaset.ORG iLab: ตรวจดิน Fast & Firm รวดเร็ว แม่นยำ Fast Firm Flexibility
Efficiency Reliability
โทร: 089-4599003
เมนูหลัก กรอกฟอร์มตรวจดิน(หน้าแรก) > เก็บตัวอย่างดินส่งเข้า LAB > อ่านผลตรวจ
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน : Soil Sampling Form

ข้อมูลตัวอย่างดิน (สอบถามโทร 090-592-8614)
วันที่เก็บตัวอย่าง
ชื่อผู้กรอกฟอร์ม
เบอร์โทรติดต่อ

เลือกบริการที่ต้องการตรวจวิเคราะห์
ส่งมาตรวจทั้งหมด ตัวอย่าง [ตัวเลขนี้จะถูกนำไปคูณกับราคาแพ็คเกจ]
ชุดตรวจดิน พื้นฐาน ชุดตรวจดิน ครบถ้วน ชุดตรวจดิน เต็มพิกัด
ชุดตรวจ NPK ในดิน ชุดตรวจปุ๋ย อื่นๆ กำหนดเอง

กรุณาเลือกแพ็คเกจ
ราคา 0 บาท
ส่งมาตรวจทั้งหมด 1 ตัวอย่าง
รวมราคา 0 บาท

iLab : เลือกรายการที่ต้องการวิเคราะห์
id รายการวิเคราะห์ วิธีทดสอบ ค่าบริการ เลือกตรวจ
1 ขนาดของปุ๋ย ดิน: -
ปุ๋ย: Dry sieving method
200
2 ปริมาณหิน และกรวด วัสดุปนในปุ๋ยอินทรีย์ ดิน: -
ปุ๋ย: Wet screen Analysis Method
200
3 C/N Ratio: อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ดิน: -
ปุ๋ย: Walkley and Black Method/Kjeldahl Method
1100
4 GI: การย่อยสลายสมบูรณ์ ดิน: -
ปุ๋ย: Germination Index
400
5 Moisture: ความชื้น ดิน: -
ปุ๋ย: Oven-drying method
300
6 Texture: เนื้อดิน ดิน: Hydrometer method
ปุ๋ย: -
1500
7 pH: ความเป็นกรด - ด่าง ดิน: pH meter method
ปุ๋ย: pH meter method
100
8 LR: ความต้องการปูน ดิน: Woodruff buffer method
ปุ๋ย: -
200
9 EC: ค่าการนำไฟฟ้า ดิน: EC Meter Method
ปุ๋ย: EC Meter Method
200
10 CEC: ความจุในการแลกเปลี่ยน แคตไอออน ดิน: Filtration method
ปุ๋ย: Buchner Funnel Foltration Method
2000
11 ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity;Sp.GV) ดิน: -
ปุ๋ย: Hydrometer method
300
12 OM: อินทรียวัตถุ ดิน: Walkley and Black method
ปุ๋ย: Walkley and black method
600
13 Total-N: ไนโตรเจน ดิน: Kjeldahl method
ปุ๋ย: In-house method based on ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง % w/w กำหนดกรรมวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี(2559) Kjeldahl Method 1.05.01
600
14 Total-P2O5: ฟอสฟอรัส ดิน: Bray II method
ปุ๋ย: Spectrophotometric molybdovanaphosphate method
700
15 ฟอสฟอรัสที่ละลายในกรดซิเตรท ดิน: -
ปุ๋ย: Spectrophotometric molybdovanaphosphate method
600
16 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ดิน: -
ปุ๋ย: Indirect Method
1200
17 Total-K2O/Exch.K: โพแทสเซียม ดิน: Automated Flame photometric method
ปุ๋ย: Flame Photometric method
700
18 CaO/Exch.Ca: แคลเซียม ดิน: Automated Flame photometric method
ปุ๋ย: Atomic Absorption Spectrophotometric method
700
19 MgO/Avail.Mg: แมกนีเซียม ดิน: Atomic absorption spectroscopy method
ปุ๋ย: Atomic Absorption Spectrophotometric method
700
20 Total-S/Extr.S: กำมะถัน ดิน: Turbidimetric method
ปุ๋ย: Turbidimetric method
700
21 Total-B/Avail.B: โบรอน ดิน: Azomethone H Method
ปุ๋ย: Azomethone H Method
700
22 Total-Mn/Avail.Mn: แมงกานิส ดิน: Atomic Absorption Spectrophotometric method
ปุ๋ย: Atomic Absorption Spectrophotometric method
700
23 Total-Cu/Avail.Cu: ทองแดง ดิน: Atomic Absorption Spectrophotometric method
ปุ๋ย: Atomic Absorption Spectrophotometric method
700
24 Total-Fe/Avail.Fe: เหล็ก ดิน: Atomic Absorption Spectrophotometric method
ปุ๋ย: Atomic Absorption Spectrophotometric method
700
25 Total-Zn/Avail.Zn: สังกะสี ดิน: Atomic Absorption Spectrophotometric method
ปุ๋ย: Atomic Absorption Spectrophotometric method
700
26 Total-Na/Exch-Na: โซเดียม ดิน: Flame Photometric method
ปุ๋ย: Flame Photometric method
700

กรุณาเลือกแพ็คเกจ ตรวจ 1 ตัวอย่าง
รวมราคา 0 บาท

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อนกดปุ่ม ส่งข้อมูล


ผสมปุ๋ยใช้เอง แจกฟรี O C

เป็นแอพที่เราพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ทุกคน สามารถคำนวณสัดส่วนการผสมปุ๋ย ได้ด้วยตนเอง เพียงแค่ใช้แม่ปุ๋ย 3 ตัว ได้แก่ 46-0-0 , 18-46-0 , 0-0-60 ก็สามารถผสมปุ๋ยได้เป็นทุกสูตร ตามที่ต้องการ

iLab ห้องปฏิบัติการ อัยย์แลป
ตรวจดินง่าย แค่นับ 1 2 3
1.กรอกแบบฟอร์มและชำระเงินค่าตรวจ
2.เก็บตัวอย่างดิน ส่งมาที่ iLab
3.รอรับผลการตรวจวิเคราะห์ทาง อีเมล์และจดหมาย

ช่วยเหลือ!

ข้อมูลที่จำเป็น
สอบถามโทร: 090-592-8614
บัญชีในการโอนชำระค่าตรวจดิน
บัญชี:FARMKASET ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาอำนาจเจริญ เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 520-2405048
เอกสารที่ต้องอ่าน
1.วิธีการเก็บตัวอย่างดิน อ่าน ดาวน์โหลด

คุณรู้หรือไม่?
ในรายการวิเคราะห์เป็นวิธีการจากสำนักวิเคราะห์ทางเคมีสากล (AOAC) และสมาคมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสากล (ASTM) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของกลุ่มประเทศแถบเอเซีย-แปซิฟิก (APLAC) สากล (ILAC) และหน่วยงานอื่นๆ ทั่วโลก ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ยังเป็นวิธีการใช้อ้างอิงในมาตรฐาน ISO/IEC 17025

Fast & Firm
ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้การทำงานในระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ
ตรวจดิน: ด้วยเครื่องมือตรวจดินที่ทันสมัย