ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com

หมวดบทความ: ไร่กาแฟ | เรียงจากล่าสุด [Z-A]

การเรียงลำดับ: ล่าสุดก่อน[Z-A], ตามลำดับ[A-Z]
|-หน้าที่ 1 จาก 1-| 1 |
กาแฟเทพเสด็จ หนึ่งในกาแฟรสชาติเยี่ยมของจังหวัดเชียงใหม่
กาแฟเทพเสด็จ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดิมเกษตรกรบ้านแม่ตอน มีการปลูกเมี่ยง หรือชา เป็นอาชีพหลัก
อ่านแล้ว: 785 [i=0]
ไร่กาแฟ พืชความหวังของคนบนดอย!
ไร่กาแฟ - สืบเนื่องจากการที่โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา ได้มีโครงการวิจัยกาแฟอาราบิก้า เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา..
อ่านแล้ว: 1119 [i=1]
กาแฟลาว และชาของลาว (ชายอดเดียว หอมมากและอร่อยมากจริงๆค่ะ)
กาแฟลาว ต่อไปจะขึ้นผงาดเป็นอันดับต้นๆของโลกแน่นอน เพราะนักลุงทุนหลายประเทศ มุ่งหน้าสู่ ลาว ที่มีจุดเด่นด้านสภาพภูมิอากาศ
อ่านแล้ว: 1239 [i=2]
โรคของ กาแฟโรบัสต้า
กาแฟโรบัสต้า ทั่วไปแล้วมีความต้านทานต่อโรคมากกว่า กาแฟอาราบิก้า แต่ก็ยังมีโรคที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นกับกาแฟโรบัสต้าในไทย
อ่านแล้ว: 871 [i=3]
โรคราสนิม ที่เกิดกับ กาแฟ – โรคกาแฟ
โรคราสนิม ที่เกิดกับใบกาแฟ เกิดจากเชื้อรา Helmileia vastatrix ทำความเสียหายร้ายแรงแก่กาแฟอาราบิก้ามานานกว่าร้อยปี
อ่านแล้ว: 1003 [i=4]
ปลูกกาแฟ : หลัง AEC มีสถาณการณ์อย่างไร
ปลูกกาแฟ - อินโดนีเซีย เป็นยักษ์ใหญ่ในการผลิตกาแฟโลก ประเทศไทยเราสถานการณ์ด้านการผลิตน่าเป็นห่วง
อ่านแล้ว: 3320 [i=5]
กาแฟขี้ช้าง แพงที่สุดในโลก 45,000 บาท ต่อ กิโลกรัม
กาแฟขี้ช้าง กาแฟชนิดพิเศษที่ผลิตในประเทศไทยที่เดียวในโลกขณะนี้ ราคาอย่างต่ำถึงกิโลกรัมละ 45,000 บาท
อ่านแล้ว: 3953 [i=6]
พัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
จัดทำโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร แก้ปัญหา ราคากาแฟ ตกต่ำ ผันผวน
อ่านแล้ว: 13251 [i=7]
กาแฟ การแบ่งกลุ่มพันธุ์กาแฟ
กาแฟ มีพันธุ์ใหญ่ๆ ได้อยู่ 4 กลุ่ม กาแฟพันธุ์อราบิก้า กาแฟพันธุ์โรบัสต้า กาแฟพันธุ์เอ็กเซลซ่า กาแฟพันธุ์ลิเบอริก้า
อ่านแล้ว: 16241 [i=8]
กาแฟอาราบิก้า -ที่ปางขอน
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก เป็นแหล่งต้นน้ำลำ.
อ่านแล้ว: 13335 [i=9]
การปลูกกาแฟอาราบิก้า
การปลูกและการดูแลรักษา ระยะการปลูก ระหว่างต้น-แถว 2 คูณ 2 เมตรหรือ 400 ต้น/ไร ขนาดหลุมปลูก50 คูณ 50 ซม. รองก้นหลุมด้วย..
อ่านแล้ว: 26923 [i=10]
ประโยชน์ของกาแฟ
นับตั้งแต่สมัยโบราณ คนเรารู้จัก กาแฟ มาเป็นระยะเวลากว่าพันปีแล้วจวบจนปัจจุบันกาแฟนับเป็นเครื่องดื่ม ยอดนิยมยิ่งและนิยม..
อ่านแล้ว: 17587 [i=11]
ขั้นตอนการเตรียมกาแฟ
การปอกเปลือก (Pulping) โดยการคัดเลือกเมล็ดกาแฟพันธุ์ดี สมบูรณ์ คัดเอาเมล็ดที่เสียออกแล้วจึงนำผลกาแฟสุก ที่เก็บได้เข้า..
อ่านแล้ว: 15144 [i=12]
รอบรู้เรื่องกาแฟ
เมล็ดกาแฟมีลักษณะเป็นผลกลมรี ผลดิบจะมีสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็น สีแดงสดเหมือนลูกเชอรี่ ซึ่งจะเรียกผลที่สุกนี้ว่า..
อ่านแล้ว: 14413 [i=13]
ตำนานการดื่มกาแฟ
ตำนานการดื่มกาแฟ มนุษย์รู้จักดื่มกาแฟตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 แถบทวีปอัฟริกา มีเรื่องเล่าว่าประมาณ ค.ศ. 1400 คนเลี้ยงแพะใน..
อ่านแล้ว: 12808 [i=14]
ความเป็นมาของกาแฟในประเทศไทย
กาแฟเป็นพืชที่มีที่มาจากทางเขตร้อนชื้นในแอฟริกา จากนั้นกาแฟได้แพร่หลายไปยัง ประเทศเขตร้อนชื้นต่างๆทั่วโลกและในศตวรรษที่.
อ่านแล้ว: 12633 [i=15]
ประวัติของกาแฟ
การค้นพบกาแฟ และการนำผลิตผลออกสู่โลกภายนอก มีตำนานเล่าขานกันมาไม่แพ้นิทานพื้นบ้านที่เล่าสืบทอด กันมากล่าวกันว่าในต้น..
อ่านแล้ว: 14770 [i=16]
กาแฟ ขั้นตอนการปลูกกาแฟ
พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกกาแฟควรเป็นที่ๆมีความสูง ประมาณ 800-12,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ความลาดชันไม่เกิน 50% ทำการ...
อ่านแล้ว: 68350 [i=17]
กาแฟ มันมีดีอะไร
ปัจจุบันการดื่มกาแฟเป็นที่นิยมการอย่างแพร่หลายตามปั้มน้ำมัน ตามห้างสรรพสินค้ามีการขายอย่างมากมาย จะเห็นได้ว่ากาแฟเป็น...
อ่านแล้ว: 12856 [i=18]
ภาพรวมสถานการณ์เมล็ดกาแฟของไทยเมื่อเปิด AEC
กาแฟ เป็นหนึ่งในอาหารเช้ายอดนิยมของคนทั่วโลกมาเป็นเวลานาน และสำหรับประเทศไทยนั้น..
อ่านแล้ว: 15879 [i=19]
 ปิด X