ฟาร์มเกษตร
ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยา
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจากฟาร์มเกษตร
1. โทรสั่งซื้อที่ 089-459-9003
2. แอดไลน์ไอดี PrimPB แชทสั่งซื้อ
3. สั่งทางเฟสปริม เฟสบุ๊คปริมคลิกที่นี่
4. สั่งผ่านะระบบตระกร้าสินค้า FKX.asia
5. สั่งผ่านเว็บลาซาด้า LAZADA.co.th
ทุกช่องทาง ชำระเงินขณะรับสินค้าที่บ้านคุณ
หมวด: ประมง | อ่านแล้ว 3996 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

เลี้ยงปลานิล รวมกับกุ้งขาวแวนาไม ตามแนวทางประชารัฐ สร้างรายได้ดี

เลี้ยงปลานิล ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม ณ สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

data-ad-format="autorelaxed">

เลี้ยงปลานิล ร่วมกุ้งขาวแวนาไม

ปลานิล

 

เลี้ยงปลานิลร่วมกุ้งขาวแวนนาไม ภายใต้แนวทางประชารัฐแบบเกษตรแปลงใหญ่

 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจราชการ แปลงใหญ่ประชารัฐ  การเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม  ณ  สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปตรวจราชการ แปลงใหญ่ประชารัฐ  การเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม  ณ  สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

    โดยมี นายสุรัตน์ อาจหาญ ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด  เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี และเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อนรับ 

 

   การนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการถึงผลการดำเนินงานในการเพาะเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมภายใต้รูปแบบประชารัฐ ที่มีภาครัฐ เอกชนและขบวนการสหกรณ์ร่วมดำเนินการ จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมที่บ่อของ นายสนชัย คำพานนท์  ที่ปลานิลโตขนาดพร้อมจับ ชมการให้อาหารและการสุ่มดูปลาก่อนการจับจำหน่าย  และชมบ่อเลี้ยงของ นายจรูญ อาจหาญ ที่ปลานิลและกุ้งขาวแวนนาไมยังเล็กอยู่  ซึ่งทั้ง  2 บ่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการทำ การผลิตแบบแปลงใหญ่ภายใต้นโยบายประชารัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

  ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ  โดยใช้กลไกประชารัฐ  และให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการโดยมีส่วนราชการเป็นกลไกทำหน้าที่เชื่อมโยง ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการผลิต รวมทั้งผลักดันให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพเข้ามาทำหน้าที่เชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อย่างครบวงจร 

 

   สำหรับในจังหวัดปราจีนบุรี นับได้ว่ามีการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในรูปแบบ “ประชารัฐ” คือ บูรณาการร่วมระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และภาคเอกชน ซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่มีการเลี้ยงปลานิลมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับผลผลิตต่ำ ปลามีขนาดไม่สม่ำเสมอ คุณภาพไม่เหมาะกับการจำหน่าย เป็นปลามีชีวิตและผลผลิตต่อไร่ต่ำ ประมาณ 1,000 กก.ต่อไร่เท่านั้น และยังมีปัญหาเรื่องของกลิ่นโคลนในเนื้อปลาอีกด้วย

 

  และภายหลังจากได้ดำเนินการภายใต้โครงการประชารัฐรวมการผลิตเป็นแปลงใหญ่ ยังผลให้เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปลานิลร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในบ่อดิน โดยเลี้ยงแบบ ปล่อยลูกปลาขนาด 15–20 ตัวต่อกก. (50–60 กรัมต่อตัว) อัตราไร่ละ  2,000– 2,500 ตัวเลี้ยง ประมาณ 6–7 เดือน มีอัตราการรอดจากเดิม ร้อยละ 40–50 เพิ่มเป็นร้อยละ 90 ระยะเวลาการเลี้ยงลดลง จากเดิม 10 เดือน เป็น 6 เดือน (คิดเป็น 2 รอบต่อปี) มีผลผลิตปลานิลเพิ่มขึ้นจากเดิมผลิตได้ 1 รอบต่อปี เฉลี่ย 1,000 กก.ต่อไร่ต่อปี เพิ่มรอบการผลิตได้ 2 รอบต่อปี ผลผลิตเพิ่มเป็น 4,260 กก.ต่อไร่ต่อปี (คิดเป็น 3.26 เท่า) ยังผลให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายปลานิลเพิ่มมากขึ้นและยังมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงกุ้งขาว ที่ปล่อยไร่ละ 30,000 ตัวต่อไร่ อีกด้วย

 

  สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้รูปแบบประชารัฐนั้น มีสหกรณ์ที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น 12 สหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี  2. สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด จังหวัดตราด 3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จังหวัดตราด 4. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 5. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม  6. สหกรณ์การเกษตรบ้านสร้าง จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี 7. สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี 8. สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 9. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตรัง จำกัด จังหวัดตรัง 10. สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด จังหวัดจันทบุรี  11. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชลบุรี จำกัด จังหวัดชลบุรี และ 12. สหกรณ์ประมงพาน จำกัด จังหวัดเชียงราย

 

   ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตและเกิดความมั่นคงต่อวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสหกรณ์ต่อไป

 

Source: http://www.dailynews.co.th/agriculture/516093


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 3996 คน £
ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [ประมง]:
เพาะปลากัดส่งนอก ขายราคาดี ที่อิหร่าน
เพียงแค่เดือนเดียว พ่อค้ามีออเดอร์ส่งไปอิหร่าน 200,000 ตัว เพราะมีความนิยมนำไปให้กันเป็นของขวัญตามความเชื่อ
อ่านแล้ว: 3680
วิธีรับมือเวลาที่กุ้งก้ามแดงราคาลง
สำหรับผมเองปีแรกที่เจอ ก็มีอาการชะงักและท้อเหมือนกัน เพราะยังไม่ทันจะเพาะลูกกุ้งได้เลยและจู่ๆร าคาก็มาลงซะและ
อ่านแล้ว: 3852
ประมงดันปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติ
รูปถ่ายปลากัดสีทองประกายแสด ถูกบริษัทผลิตสมาร์ทโฟน ซื้อลิขสิทธิ์นำไปเป็นภาพบนโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดัง จนโด่งดังไปทั่วโลก
อ่านแล้ว: 3908
กรมประมง ออกประกาศ คุมธุรกิจ! กุ้งก้ามแดง

อ่านแล้ว: 3556
ครม.เห็นชอบประกาศ สนย. ฉบับที่ 3 แก้ปัญหาขาดแรงงานต่างด้าวในเรือประมง

อ่านแล้ว: 3669
คลอดเกณฑ์ใหม่ทำประมงทั้งปี 6 เครื่องมือได้เฮ- ฉัตรชัย ย้ำอาเซียนยึดยั่งยืน

อ่านแล้ว: 3417
เลี้ยงปลาแรดในบ่อดิน

อ่านแล้ว: 3929
หมวด ประมง ทั้งหมด >>