ฟาร์มเกษตร
ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยา
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจากฟาร์มเกษตร
1. โทรสั่งซื้อที่ 089-459-9003
2. แอดไลน์ไอดี PrimPB แชทสั่งซื้อ
3. สั่งทางเฟสปริม เฟสบุ๊คปริมคลิกที่นี่
4. สั่งผ่านะระบบตระกร้าสินค้า FKX.asia
5. สั่งผ่านเว็บลาซาด้า LAZADA.co.th
ทุกช่องทาง ชำระเงินขณะรับสินค้าที่บ้านคุณ
หมวด: ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว | อ่านแล้ว 19027 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

งานมหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดอย่างยิ่งใหญ่

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรักเรา ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง อย่างยิ่งใหญ่ในรอบปี....

data-ad-format="autorelaxed">

งานมหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

งานมหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดอย่างยิ่งใหญ่- พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรักเรา “ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง” อย่างยิ่งใหญ่ในรอบปี เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร พร้อมเปิด 3 อาณาจักรมหัศจรรย์แหล่งรวมองค์ความรู้เพื่อก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง และอบรมวิชาของแผ่นดินฟรีกว่า 30 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2556 นี้

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะในด้านการเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาต่างๆที่เกษตรกรต้องเผชิญอยู่ โดยเฉพาะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วว่า สามารถนำพาสังคมไทยให้รอดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๕ พรรษาและสร้างเสริมความเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรนำไปสู่การขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ในรอบปีภายใต้ชื่อ มหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรักเรา “ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง” ระหว่าง 25- 29 มกราคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นางจารุรัฐกล่าวถึงกิจกรรมที่สำคัญภายในงานประกอบด้วย อาณาจักรมหัศจรรย์ “ในหลวงรักเรา” ชมการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ทรงงานเพื่อคนไทยด้วยความรักที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ต้นแบบน้อมนำคำพ่อสอน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่ได้น้อมนำพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติจนเกิดผล วิถีเกษตรไทย เกษตรโลก นวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สนุกสุดใจในห้องมหัศจรรย์แห่งท้องทุ่งด้วยเทคโนโลยีทันสมัย “โฮโลแกรม 3 มิติ” ชมภาพยนตร์ 3 มิติเรื่องใหม่ “แผ่นดินของเรา”

อาณาจักรมหัศจรรย์ “นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” รวบรวมสุดยอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ชุมนุมพลังงานทางเลือกสู่อนาคตอย่างมั่นคงกว่า 60 องค์ความรู้ ทำเองได้ ง่าย ประหยัด ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อาทิ โซลาร์เซลล์ต้นทุนต่ำ จักรยานสีข้าว-ผลิตไฟฟ้า รถตู้ใช้น้ำมันพืช กังหันลมต้นทุนต่ำ กังหันน้ำพื้นบ้าน พลังงานชุมชน 4 ภาค นวัตกรรมพลังงานฝ่าวิกฤติพลังงานและโลกร้อน ความมั่นคงเกษตรเมือง การสร้างบ้านด้วยวัสดุธรรมชาติ บ้านดิน บ้านฟาง การแปรรูปสมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพในบ้านสปา บ้านสมุนไพร บ้านน้ำมันหอมระเหย ฯลฯ

และอาณาจักรมหัศจรรย์เกษตรตามรอยพ่อ “ชุมชนมั่นคง” รวมพลเกษตรกรผู้น้อมนำคำพ่อสอน รู้จริง ทำจริง จากความรู้ที่ผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างเป็นพื้นฐานชีวิตสู่ความมั่นคงด้วย ข้าว ปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค สะสมทุน พลังงานไร้ฤดู เรียนรู้การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือนการขยายพันธุ์พืช เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 แสนบาท ฐานเรียนรู้สุขภาพวิถีไทย เกษตรธาตุ 4 การปรับปรุงดินโดยใช้ทฤษฏีแกล้งดิน เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ การแปรรูปข้าวและการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร การสร้างบ้านจากไม้ไผ่ กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์และเครือข่ายคนฮักป่า รวม 16 ฐานเรียนรู้

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการที่น่าสนใจ อาทิ ไก่ไทยเจ้าไปไหนมา บัดนี้เจ้ากลับมาสร้างมูลค่าให้แผ่นดิน เกษตรเมือง วิถีความมั่นคงของเมือง เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน หัวใจความมั่นคงทางอาหาร ชุมชนชนบทกับการรับมือสภาวะโลกร้อน อบรมวิชาของแผ่นดินฟรี 14 หลักสูตร การสาธิตและ workshop ฟรี 16 หลักสูตร กิจกรรมฝึกสมาธิ พัฒนาจิตใจ เพื่อชีวิตที่มั่นคง กิจกรรมเสริมอาชีพตามซุ้มนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน ตลาดนัดสินค้าดีสี่ภาค สาธิตการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ไก่ น้ำมันเหลือง ยาหม่องไพล แชมพูมะกรูด ผลิตภัณฑ์สปาสำหรับผิวหน้า ครีมมะขาม ผงขัดหน้าเด้ง น้ำมันนวดเท้า สมุนไพรแช่เท้า สาธิตการทำเครื่องหอม น้ำปรุง แป้งหอม

รวมถึงการเสวนากลุ่มย่อยประเด็นร้อน รับมือวิกฤตโลกร้อน การแสดงสาระบันเทิง ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมการทำขวัญข้าว ขวัญควาย กตัญญูรู้คุณข้าว คุณควาย เป็นมิ่งขวัญชาวนาไทยโดยนายขวัญชัย รักษาพันธ์ ปราชญ์ชาวบ้านเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ซึ่งกิจกรรมเรียนรู้ภายในงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง เพื่อก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ในระหว่างวันที่ 25- 29 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2529-2212-13 www.wisdomking.or.th

อ้างอิง:www.dailynews.co.th


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 19027 คน £
ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว]:
เลยทุ่มงบ 30 ล้าน ผุด สกายวอล์กพื้นกระจก สูง 80 เมตร แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัด
บนภูเขาสูงติดแม่น้ำโขง บริเวณพระใหญ่ภูคกงิ้ว บ้านคกงิ้ว ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย สร้างบนภูเขาปากน้ำเหือง
อ่านแล้ว: 3273
ปลุกท่องเที่ยววิถีชุมชน ลำขนุน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม Village Tourism 4.0 ภายใต้โครงการ Village to the World 4.0
อ่านแล้ว: 3237
เปิด 7 ชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวสำหรับเด็ก

อ่านแล้ว: 3201
พอช.ปั้น 2 พื้นที่ชุมชน จ.ชัยนาท ชูอารยธรรมท้องถิ่น กินเที่ยวแบบสโลว์ไวฟ์

อ่านแล้ว: 3196
ลอยคอที่ เกาะหมาก สัมผัสวิถีประมงพื้นบ้านที่ยั่งยืน

อ่านแล้ว: 2768
กิน เที่ยว ช็อป สไตล์ภูธร

อ่านแล้ว: 2732
เกี่ยวก้อย แม่ เที่ยว สุโขทัย สไตล์ลึกซึ้ง

อ่านแล้ว: 2347
หมวด ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว ทั้งหมด >>