ฟาร์มเกษตร
ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยา
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจากฟาร์มเกษตร
1. โทรสั่งซื้อที่ 089-459-9003
2. แอดไลน์ไอดี PrimPB แชทสั่งซื้อ
3. สั่งทางเฟสปริม เฟสบุ๊คปริมคลิกที่นี่
4. สั่งผ่านะระบบตระกร้าสินค้า FKX.asia
5. สั่งผ่านเว็บลาซาด้า LAZADA.co.th
ทุกช่องทาง ชำระเงินขณะรับสินค้าที่บ้านคุณ
หมวด: FK Talk | อ่านแล้ว 19401 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

ขีดเส้นตายเร่งให้รัฐแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ และข่าว ประชาสัมพันธุ์จาก สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร

ขีดเส้นตายเร่งให้รัฐแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ และข่าว ประชาสัมพันธุ์จาก สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร..

data-ad-format="autorelaxed">FK Talk เจาะประเด็นเกษตร วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555

ขีดเส้นตายเร่งให้รัฐแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำภายในวันที่ 15 ต.ค. 55

นางวิวรรณ บุณยะประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ของปาล์มน้ำมันที่ราคาตกต่ำลงอย่างมาก ราคากิโลกรัมละ 3.70-3.90 บาท นับ ตั้งแต่กระทรวงพาณิชน์นำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ 30,000 ตัน นางวิวรรณ บุญยะประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังเป็นตัวแทนเกษตกรประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชน์ โดยเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ดำเนินการแก้ไขให้โรงสกัดน้ำมันปาล์ม รับซื้อผลปาล์มดิบ อัตราน้ำมันที่ 17% จากเกษตกรในราคา กิโลกรัมละ 6 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. เป็นต้นไป เหตุผลที่เรียกร้องเช่นนี้เพราะ ชาวสวนปาล์มต้องสามารถมีรายได้เท่ากับนโยบายค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท ตามที่รัฐบาลกำหนดด้วย และยืนยันว่า ข้อเสนอของเกษตกรยืนยันตามข้อเสนอนี้ โดยจะไม่ยอมให้ข้าราชการซื้อเวลาด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือแบบต้องมาขึ้นทะเบียนเ กษตรกรกันใหม่ เพราะจะล่าช้าและไม่ทันเวลา และทางสมาคมคุยกับเกษตกรแล้วว่า การปิดถนนไม่มีประโยชน์ มีแต่เดือนร้อนคนกันเอง แต่วันนี้ยอมรัฐบาลไม่ได้จริงๆ เพราะเดือนร้อนมาก และเชื่อว่ารัฐต้องมีนโยบายออกมาช่วยเหลือ ถึงแม้จะไม่ทันเส้นตายวันที่ 15 ต.ค. ตามที่เกษตรกรกำหนด เพราะจะมีการประชุม ครม.สัญจรที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 ต.ค. หากไม่มีมาตรการใดๆออกมา รัฐบาลจะมาประชุมที่สมุยก็คงจะลำบาก
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

ข่าวฝากประชาสัมพันธุ์จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร

พัฒนาผู้บริหาร กฟก.ทั่วประเทศอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารงานอย่างมืออาชีพและมีคุณธรรม มุ่งเสริมเทคนิคในการสื่อสาร และการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวิรัตน์ สมัครพงศ์ ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี นายสมยศ ภิราญคำ รักษาการรองเลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยหลังพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ว่า การขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ต้องมีกลไกสำคัญในการผลักดัน ส่งเสริม และกำกับดูแลงานให้บรรลุตามนโยบายที่ตั้งไว้ได้ คือ ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แห่งนโยบายทุกระดับ อีกทั้งยังต้องเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เล็งเห็นความสำคัญทักษะต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจึงได้จัดให้มีการอบรม นักบริหาร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา กฟก.ทั่วประเทศเข้าอบรมกว่า 100 คน โดยมีวิทยากรและผู้คุณทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มาถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องเทคนิคในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ การวางแผนงบประมาณและการบริหารโครงการ การสื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ การบริหารจัดการหนี้ การบริหารงานฟื้นฟู การพัฒนาจิต และคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 55 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างผู้นำที่มีสมรรถนะเหมาะสำหรับการบริหารงาน สามารถทำหน้าที่ กำกับ ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา และที่สำคัญคือ การกำหนดนโยบายและวางแผนรองรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลตอบสนองนโยบายของกระทรวงและนำนโยบายมาจัดทำโครงการตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังส่งเสริมการเชื่อมโยงนโยบายอย่างเป็นระบบในการเปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายและทรัพยากรของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและภาพรวมของการเกษตรในอนาคตต่อไป นายสมยศ กล่าว.


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 19401 คน £
ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [FK Talk]:
การปลูกมันสำปะหลัง จริงหรือปลูกมันได้ 30-60 ตันต่อไร่
การปลูกมันสำปะหลัง ไขข้อข้องใจ จริงหรือไม่ 30-60 ตัน บรรยายโดยละเอียดที่สุด ทุกขั้นตอน การเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง
อ่านแล้ว: 55370
แนะผู้ปลูกพริกไทย...รับมือตลาดเสรีอาเซียน
คาดว่าจะมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านในปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะเวียดนามซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ อาจส่งผลให้ราคา
อ่านแล้ว: 31474
ธาตุรองและธาตุเสริมสำคัญต่อพืช
ความสำคัญ และประโยชน์ของ ธาตุรอง และธาตุเสริมที่มีต่อพืช แคลเซียม แมกนีเซียม ซิลิกอน
อ่านแล้ว: 32264
แก้โรคราแป้งกับยางพารา ที่เกิดจากเชื้อราออยเดียม
ใบอ่อนตรงปลายใบจะบิดงอ มีสีดำ ร่วงหล่นมาจากต้น จะสังเกตุเห็นเส้นใยสีขาวใต้แผ่นใบแก่
อ่านแล้ว: 28064
แก้โรคยางใบร่วง โรคเชื้อราไฟทอปโทร่า ยางพารา
แก้โรคเชื้อรา Phytophthora botryosa เป็นโรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นกับยางพารา หลายๆ ท่านปวดหัวกับเจ้าเชื้อราตัวร้ายนี้เป็นอย่างมาก
อ่านแล้ว: 29836
กฟก.สรุปผลงาน เตรียมเดินหน้าวางแผนงานช่วยเหลือพัฒนาเกษตรกรไทย
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดสัมมนาผู้บริหาร สรุปการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) เมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ที่จังหวัดนครนายก
อ่านแล้ว: 20606
ระวังโรคไหม้ข้าวระบาด
เกษตรกรปลูกข้าวต้องระวังโรคไหม้ข้าวระบาด สาเหตุจากเชื้อราที่มากับอากาศที่เริ่มหนาว ซึ่งทำให้เกิดโรคไหม้ในทุกระยะของข้าว
อ่านแล้ว: 24059
หมวด FK Talk ทั้งหมด >>