ฟาร์มเกษตร
ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยา
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจากฟาร์มเกษตร
1. โทรสั่งซื้อที่ 089-459-9003
2. แอดไลน์ไอดี PrimPB แชทสั่งซื้อ
3. สั่งทางเฟสปริม เฟสบุ๊คปริมคลิกที่นี่
4. สั่งผ่านะระบบตระกร้าสินค้า FKX.asia
5. สั่งผ่านเว็บลาซาด้า LAZADA.co.th
ทุกช่องทาง ชำระเงินขณะรับสินค้าที่บ้านคุณ
หมวด: FK Talk | อ่านแล้ว 18083 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

กฟก. เดินหน้าเน้นสามัคคีสร้างจุดเปลี่ยนเกษตรกรไทย

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรที่ได้รับงบกู้ยืม สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสร้าง..

data-ad-format="autorelaxed">FK Talk เจาะประเด็นเกษตร วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555

กฟก. เดินหน้าเน้นสามัคคีสร้างจุดเปลี่ยนเกษตรกรไทย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรที่ได้รับงบกู้ยืม สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

นายสมศักดิ์ อยู่รอด ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ 1 (ภาคเหนือ) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) กล่าวว่า กฟก.ได้ดำเนินการช่วยฟื้นฟู และจัดการหนี้ของเกษตรกรภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ซึ่งเกษตรกรมารับสิทธิครบถ้วนและทั่วถึงในทุกพื้นที่ภาคเหนือ โดย กฟก. ได้มีการช่วยเหลือในเรื่องของทุนสนับสนุนแก่เกษตรกร 4 พันกว่าราย และได้ช่วยในการรักษาพื้นที่ทำกินของเกษตรกรไว้ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของนายทุนนับหมื่นไร่ ในเรื่องการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรที่ได้รับงบกู้ยืมนั้น ได้จัดอบรมครบทุกจังหวัดแล้ว และคาดว่าจะช่วยพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ส่วนปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือคือ เรื่องพื้นที่ถูกจำกัดด้วยป่าเขา ทำให้มีพื้นที่ในการทำกินน้อยไม่เพียงพอ ทำให้เกษตรกรต้องไปเช่าพื้นที่ในการทำมาหากินทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องของต้นทุนสูงมากขึ้น เรื่องต่อมาคือเรื่องการขนส่งผลผลิตที่ไม่สะดวก รวมถึงเรื่องเงินลงทุน ซึ่งสภาพสภาพสังคมและเศรษฐกิจของภาคเหนือจะมีวัฒนธรรมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีจิตใจงาม และใช้จ่ายแบบไม่ฟุ้งเฟ้อ โดยจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีหนี้สินไม่มากเมื่อเทียบกับเกษตรกรในในภูมิภาคต่าง ๆ

นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า กฟก. เน้นสร้างความความสามัคคีในองค์กร และกลุ่มเกษตรกร การมีส่วนร่วม ถ้าเราสามารถทำได้ทั้ง 77 จังหวัด จะทำให้วงการเกษตรไทยเกิดจุดเปลี่ยนที่เข้มเเข็งขึ้น และขอเชิญชวนเกษตรกรในเขตภาคเหนือให้สามารถไปรับแบบเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอรับอนุมัติงบอุดหนุนและงบกู้ยืมได้ที่สำนักงานสาขาใกล้บ้าน เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแพร่ เผยว่า พื้นที่ใน จ.เเพร่ มีพื้นที่ในการทำการเกษตรน้อย ส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตไม่พอจำหน่าย ส่วนมากจะผลิตเพื่อนำมาบริโภคเอง และผลผลิตที่ส่งออกมาก็มีราคาต่ำกว่าต้นทุน ทำให้เกิดปัญหาการขาดทุน จนเกิดภาระหนี้สินตามมา และต้องการการฟื้นฟู พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ กฟก. ได้ส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงโค กระบือ บ้านโนนทราย โดยรับงบประมาณอุดหนุนแล้ว ในส่วนของการกู้ยืมอยู่ในระหว่างการดำเนินการขออนุมัติ นอกจากนี้ กฟก. ยังต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโค กระบือเพื่อขยายพันธ์ และทำกิจกรรมเสริม คือ ฝึกควายไถนา ฝึกคนไถนา การนำมูลควายมาทำปุ๋ยชีวภาพ การเพาะเห็ด และนำเศษของเห็ดมาทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้

ทั้งนี้ กฟก. ได้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเกษตรกร ที่ได้รับงบกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแพร่ ได้เสนอขออนุมัติโครงการและโอนงบประมาณให้กับองค์กรเกษตรกรที่ได้รับงบกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาท ให้กับเกษตรกรในจังหวัดแพร่แล้ว จึงเป็นแนวทางให้เกิด “โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรที่ได้รับงบกู้ยืม” สำนักงานสาขาจังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการในการนำเงินที่ได้รับไปบริหารกันภายในองค์กร เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ได้จัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ให้เเก่ 7 องค์กร เกษตรกร 70 รายเมื่อเดือนกันยายน 55 ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดแพร่ โดยการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมีความรู้ในด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การจัดทำตัวชี้วัด และติดตามประเมินผลร่วมกับสำนักงานสาขาจังหวัดแพร่เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

ขอบคุณข้อมูลจาก:สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.)

อ่านเรื่องนี้แล้ว : 18083 คน £
ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [FK Talk]:
การปลูกมันสำปะหลัง จริงหรือปลูกมันได้ 30-60 ตันต่อไร่
การปลูกมันสำปะหลัง ไขข้อข้องใจ จริงหรือไม่ 30-60 ตัน บรรยายโดยละเอียดที่สุด ทุกขั้นตอน การเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง
อ่านแล้ว: 55370
แนะผู้ปลูกพริกไทย...รับมือตลาดเสรีอาเซียน
คาดว่าจะมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านในปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะเวียดนามซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ อาจส่งผลให้ราคา
อ่านแล้ว: 31474
ธาตุรองและธาตุเสริมสำคัญต่อพืช
ความสำคัญ และประโยชน์ของ ธาตุรอง และธาตุเสริมที่มีต่อพืช แคลเซียม แมกนีเซียม ซิลิกอน
อ่านแล้ว: 32264
แก้โรคราแป้งกับยางพารา ที่เกิดจากเชื้อราออยเดียม
ใบอ่อนตรงปลายใบจะบิดงอ มีสีดำ ร่วงหล่นมาจากต้น จะสังเกตุเห็นเส้นใยสีขาวใต้แผ่นใบแก่
อ่านแล้ว: 28064
แก้โรคยางใบร่วง โรคเชื้อราไฟทอปโทร่า ยางพารา
แก้โรคเชื้อรา Phytophthora botryosa เป็นโรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นกับยางพารา หลายๆ ท่านปวดหัวกับเจ้าเชื้อราตัวร้ายนี้เป็นอย่างมาก
อ่านแล้ว: 29836
กฟก.สรุปผลงาน เตรียมเดินหน้าวางแผนงานช่วยเหลือพัฒนาเกษตรกรไทย
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดสัมมนาผู้บริหาร สรุปการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) เมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ที่จังหวัดนครนายก
อ่านแล้ว: 20606
ระวังโรคไหม้ข้าวระบาด
เกษตรกรปลูกข้าวต้องระวังโรคไหม้ข้าวระบาด สาเหตุจากเชื้อราที่มากับอากาศที่เริ่มหนาว ซึ่งทำให้เกิดโรคไหม้ในทุกระยะของข้าว
อ่านแล้ว: 24059
หมวด FK Talk ทั้งหมด >>