บทความนี้อยู่ในหมวด: ไร่กาแฟ | อ่านแล้ว 7479 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

กาแฟอาราบิก้า -ที่ปางขอน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก เป็นแหล่งต้นน้ำลำ.
กาแฟอาราบิก้า

กาแฟอาราบิก้า -ที่ปางขอน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา เดิมเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ แต่จากที่ชาวเขาเข้ามาบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อน ลอย เป็นที่อยู่อาศัย บางส่วนของพื้นที่มีการปลูกพืชเสพติด จนพื้นที่มีสภาพเสื่อม โทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และถูกปล่อยให้รกร้างเป็นป่าหญ้าคา จากปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น โดยใช้ บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียง ราย เป็นพื้นที่ดำเนินการ และให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ทำกิน ได้แก่ บ้านผาลั้ง บ้านปางขอน และบ้านแม่มอญ ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรชาวเขาเผ่า เย้า อาข่า มูเซอ ลีซอและอีก้อ เข้าร่วมโครงการฯ

โดยโครงการดำเนินการจัดหาน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตร การอุปโภคบริโภคของราษฎร ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ มาปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภค ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

ตลอดจนให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น กาแฟพันธุ์อาราบิก้าชั้นดี โดยปลูกผสมผสานกับไม้ผลเมืองหนาวที่สำคัญทางเศรษฐกิจอีก 9 ชนิด ได้แก่ เกาลัดจีน มัคคาเดเมียนัท ศุภโชค มะเม่า ท้อ พลับ พลัม สาลี่ และบ๊วย นอกจากนี้ ยังมีผักเมืองหนาว เช่น มะระหวาน คะน้าฮ่องกง และพริกหวาน มาส่งเสริมให้ราษฎรปลูกเพื่อรับประทานที่เหลือจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

ปัจจุบันจากที่ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้รับการฟื้นฟู มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จึงสามารถนำพืชเศรษฐกิจมาปลูกได้โดยเฉพาะกาแฟอาราบิก้าซึ่งเป็นกาแฟชั้นดีที่ปลูกได้ตั้งแต่เส้นรุ้ง 17 องศาเหนือขึ้นไป และที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 700 เมตรขึ้นไป ที่สำคัญพื้นที่มีความลาดเอียงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ชั้นดินลึกกว่า 50 เซนติเมตร มีความเป็นกรดด่าง 5.5-6.5 และระบายน้ำดีมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15-25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 60% มีปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปีมีการกระจายของฝน 5-8 เดือนมีแหล่งน้ำสะอาดและมีปริมาณพอที่จะให้น้ำได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง ซึ่งพื้นที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน

กาแฟพันธุ์นี้ต้านทานต่อโรคราสนิม มีลักษณะต้นเตี้ย ข้อสั้น ผลผลิตสูงสม่ำเสมอที่นี่ปลูกด้วย ระยะ 2 x 2 เมตรขนาดหลุมปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต อัตรา 100 กรัม/หลุม และปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัม/หลุม ปลูกภายใต้สภาพร่มเงาไม้ผลยืนต้น ประกอบด้วย บ๊วย ท้อ มัคคาเดเมียนัท ผลผลิตที่ได้รับเป็นกาแฟเกรด A คือขนาดของเมล็ดมีตั้งแต่ 5.5 มิลลิเมตรขึ้นไป สีเขียวอมฟ้า เมล็ดแตกหัก มีเมล็ดไม่สมบูรณ์ หรือเมล็ดขนาดเล็กกว่า 5.5 มิลลิเมตรนั้น ไม่เกินร้อยละ 13 และเมล็ดเสีย เมล็ดที่เป็นเชื้อราหรือมีสีผิดปกติ ไม่เกินร้อยละ 1.5 และความชื้น ไม่เกินร้อยละ 13 ตามมาตรฐานของการผลิตกาแฟชั้นดี

จากความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูตามโครงการยังมาซึ่งการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีของพืชเศรษฐกิจราษฎรจึงมีรายได้ดีจากผลผลิตเหล่านั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อการทำไร่เลื่อน ลอยเช่นดังอดีตที่ผ่านมา.

อ้างอิง:www.dailynews.co.th


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 7479 คน £

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, นาข้าว, มันสำปะหลัง, ไร่อ้อย, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, ไม้ผล, ไร่กาแฟ, เกษตรน่ารู้, การปลูกพืช, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพมือถือจากฟาร์มเกษตร, ไม้ดอก, องค์กรด้านการเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์,


แสดงทั้งหมดใน [ไร่กาแฟ]:
พัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
จัดทำโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร แก้ปัญหา ราคากาแฟ ตกต่ำ ผันผวน
อ่านแล้ว: 7463
กาแฟ การแบ่งกลุ่มพันธุ์กาแฟ
กาแฟ มีพันธุ์ใหญ่ๆ ได้อยู่ 4 กลุ่ม กาแฟพันธุ์อราบิก้า กาแฟพันธุ์โรบัสต้า กาแฟพันธุ์เอ็กเซลซ่า กาแฟพันธุ์ลิเบอริก้า
อ่านแล้ว: 8035
กาแฟอาราบิก้า -ที่ปางขอน
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก เป็นแหล่งต้นน้ำลำ.
อ่านแล้ว: 7479
การปลูกกาแฟอาราบิก้า
การปลูกและการดูแลรักษา ระยะการปลูก ระหว่างต้น-แถว 2 คูณ 2 เมตรหรือ 400 ต้น/ไร ขนาดหลุมปลูก50 คูณ 50 ซม. รองก้นหลุมด้วย..
อ่านแล้ว: 14846
ประโยชน์ของกาแฟ
นับตั้งแต่สมัยโบราณ คนเรารู้จัก กาแฟ มาเป็นระยะเวลากว่าพันปีแล้วจวบจนปัจจุบันกาแฟนับเป็นเครื่องดื่ม ยอดนิยมยิ่งและนิยม..
อ่านแล้ว: 8046
ขั้นตอนการเตรียมกาแฟ
การปอกเปลือก (Pulping) โดยการคัดเลือกเมล็ดกาแฟพันธุ์ดี สมบูรณ์ คัดเอาเมล็ดที่เสียออกแล้วจึงนำผลกาแฟสุก ที่เก็บได้เข้า..
อ่านแล้ว: 8728
รอบรู้เรื่องกาแฟ
เมล็ดกาแฟมีลักษณะเป็นผลกลมรี ผลดิบจะมีสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็น สีแดงสดเหมือนลูกเชอรี่ ซึ่งจะเรียกผลที่สุกนี้ว่า..
อ่านแล้ว: 8848
หมวด ไร่กาแฟ ทั้งหมด >>