บทความนี้อยู่ในหมวด: มันสำปะหลัง | อ่านแล้ว 93863 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

มันสำปะหลัง และการปลูกมันสำปะหลัง

วิธีการปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้ผลผลิตสูง ต้องศึกษาความต้องการอาหารของมัน ในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโต ของมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

ประโยชน์ของมันสำปะหลัง ใช้ผลิต เอทานอล แอลกอฮอล์ สิ่งทอ ยารักษาโรค

มันสำปะหลัง : เป็นวัตถุดิบในการทำ เอทานอล, การปลูกมันสำปะหลัง ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์, เป็นแอลกอฮอล์ ใช้ผลิตสุราและฆ่าเชื้อโรค, เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผงชูรส, ทำน้ำตาลกลูโคส ฟลุคโตส, ใช้ทำไม้อัด, ใช้ทำกระดาษ ช่วยให้กระดาษเหนียว, ใช้ทำยารักษาโรค เป็นตัวเจือจางในยาแคปซูล และยาเม็ด, ใช้ทำกาว, สิ่งทอ, กรดมะนาว เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและยา, ใช้ทำวัสดุที่ใช้แทนพลาสติก, อาหารและเครื่องดื่ม ในรูปแป้ง

 

ชนิดของมันสำปะหลัง - ชนิดหวาน ชนิดขม

ชนิดของมันสำปะหลัง : มันสำปะหลังชนิดหวาน ใช้เพื่อการบริโภค มีกรด ไฮโดรไซยานิคต่ำ ไม่มีรสขม สามารถใช้ทำอาหารได้โดยตรง ได้แก่ พันธุ์ห้านาที พันธุ์ระยอง 2 เป็นต้น, มันสำปะหลังชนิดขม มีรสขม มีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคสูง ต้องนำไปแปรรูปเป็นมันอัดเม็ด หรือมันเส้น แล้วจึงนำไปเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ พันธุ์ระยอง 1, 3, 5 เป็นต้น พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์ห้วยบง 60 และ ห้วยบง 80 พันธุ์เขียวปลดหนี้

 

ตาราง พยากรณ์ ผลผลิตมันสำปะหลัง

ผลผลิตมันสำปะหลัง การปลูกมันสำปะหลัง มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากตาราพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลัง

 

ตาราง ลักษณะประจำพันธุ์ มันสำปะหลัง
ตาราง ลักษณะประจำพันธุ์ของมันสำปะหลังที่นิยมปลูก

 

รูปมันสำปะหลัง พันธุ์ระยอง เกาตรศาสตร์ ห้วยบง 60 80

การสังเกตุพันธุ์มันสำปะหลัง : เบื้องต้นสามารถสังเกตุได้ง่าย สายพันธุ์ระยอง ก้านใบจะมีสีแดง หรือสีม่วง, สายพันธุ์เกษตรศาสตร์ ก้านใบจะมีสีเขียวอ่อน หรือสีขาว, พันธุ์ห้วยบง 60 ก้านใบจะมีสองสี คือ สีเขียวอ่อน ปนกับสีม่วงแดง พันธุ์ห้วยบง 80 ก็เช่นกัน แต่ความแตกต่างของ ห้วยบง 60 กับห้วยบง 80 คือ ให้สังเกตุที่ยอด ห้วยบง 80 ยอดจะเป็นสีเขียว ส่วนห้วยบง 60 ยอดจะเป็นสีม่วง

 

การเจริญเติบโต ของ มันสำปะหลัง

การเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง : แบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ 1) ระยะท่อนพันธุ์งอก 2) ระยะพัฒนาทรงพุ่ม 3) ระยะพัฒนารกและสะสมอาหาร หรือระยะลงหัว 4) ระยะพักตัว 5) ระยะฟื้นตัว
เหตุผลที่ต้องรู้ระยะการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง : เนื่องจากการให้ธาตุอาหาร หรือการดูแลมันสำปะหลัง เราจะเน้นให้ดูแลกัน จาก ระยะที่ 1 ไปจนถึง ระยะที่ 3 เมื่อเรารู้ระยะการเติบโตของมันสำปะหลัง เราจะสามารถ ให้ปุ๋ย หรือดูแลการเจริญเติบโตได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง

 

เคล็ดลับการปลูกมันสำปะหลัง

 

การเตรียมดิน เพื่อ ปลูกมันสำปะหลัง

การเตรียมดินเพื่อปลูกมันสำปะหลัง : การปลูกมันสำปะหลัง เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชเอาหัว เราต้องทำดินให้มีความร่วนซุยมากที่สุด เพื่อให้มันสำปะหลัง สามารถออกหัวได้ง่าย การยกร่องสูง ช่วยเพิ่มผลผลิต การเว้นระยะห่างระหว่างต้น เป็นการให้พื้นที่ ให้มันสำปะหลังแทงหัวออกไปได้ไกล

 

การเตรียมท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง

การเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง : การปลูกมันสำปะหลัง ควรเลือกพันธุ์ ให้เหมาะกับสภาพดิน เลือกท่อนพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ ตัดท่อนพันธุ์ให้ยาว แนะนำที่ 45 เซ็นติเมตร

 

การตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

 

วิธีการปลูกมันสำปะหลัง เครื่องหยอดปุ๋ย มันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้ผลผลิตสูง

 

เครื่องหยอดปุ๋ย หางไถ มันสำปะหลัง มอเตอร์ไฟฟ้า

ถังหยอดปุ๋ย ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พ่วงกับแบตเตอรี่รถไถ มีสวิทปิดเปิด ตัวนี้เป็นภาพจากไร่ปรินซ์โตน ของพี่สุรพันธ์ ใช้วางบนหางไถ มีเกลียวหมุน หยอดปุ๋ยลงร่องที่จะปลูกมันสำปะหลัง จากนั้นใบไถจะตามกลบปุ๋ย ทำให้ปุ๋ยอยู่ในร่องที่เป็นแนวปลูก และอยู่ใต้ผิวดิน เป็นการประหยัดปุ๋ย และทำให้ปุ๋ยไม่ระเหิด จากการโดนแดดเผา จึงทำให้ มันสำปะหลังได้รับปุ๋ยมากยิ่งขึ้น เกิดการสูญเสียน้อย เพราะปุ๋ยอยู่ใต้ผิวดิน

 

ใส่ปุ๋ย รองพื้นมันสำปะหลัง เครื่องหยอดปุ๋ย ตามร่อง หางไถ

ถังหยอดปุ๋ย ตัวนี้เป็นแบบอนาล็อค คือไม่ใช้ไฟฟ้า คือจะมีโซ่โยงมาถึงลูกกลิ้ง เวลารถไถวิ่ง ลูกกลิ้งก็จะหมุน ลากโซ่ ส่งกำลังไปหมุนเกลียวเฟืองที่อยู่ใต้ถังปุ๋ย ปุ๋ยเม็ดก็จะหยอดลงมาตามร่องที่รถไถวิ่ง สามารถปรับปริมาณได้ ว่าให้ลงมากหรือน้อย ตรงตัวปรับใต้ถัง หลังจากปุ๋ยลงดิน ก็จะโดนใบไถกลบปุ๋ยตามหลังเหมือนกัน ทำให้ปุ๋ยอยู่ใต้ผิวดิน

 

การยกร่อง ปลูกมันสำปะหลัง ใส่ปุ๋ยรองพื้น

ภาพด้านบน แสดงการไถยกร่อง พร้อมการใส่ปุ๋ย แถมมีคนเดินปลูกตามหลัง อันนี้เร่งเวลามากสำหรับ การปลูกมันสำปะหลัง

 

การตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง แช่น้ำยา แช่ท่อนพันธุ์

อันนี้เป็นภาพการเตรียมท่อนพันธุ์ พร้อมกับนำท่อนพันธุ์ไปแช่น้ำยา กู๊ดโซ๊ค เพื่อเร่งราก ป้องกันโรคและแมลง

 

การปักท่อนพันธุ์ การปลูกมันสำปะหลัง

ลูกค้าชาวพม่า กับฟิลิบปินส์ มาดูงาน คุณกุ้งเลยถือโอกาส หลอกมาปลูกให้ซะเลย อันนี้เป็นการปักท่อนพันธุ์ ห่างระหว่างต้น 90 ซม. ระหว่างร่อง 1.30 เมตร

 

การไถยกร่องมัน มันสำปะหลัง อายุหนึ่งเดือน

อันนี้ภาพไร่ของคุณมยุรี ด้านซ้ายเป็นหลังปลูก ส่วนด้านขวาอายุประมาณ 1 เดือน

 

การทำรุ่นหญ้า มันสำปะหลัง ใบไถทำรุ่นหญ้า ผ่านทำรุ่น

ด้านซ้ายเป็นการไถทำรุ่นหญ้า คือไถกลบหญ้ามากลางร่องก่อน ตัวผาน เรียกว่าผานพนม หน้าตาก็เป็นอย่าง รูปทางด้านขวามือ ลงร่องไปแล้ว ก็จะเป็นเป็นดังรูปทางซ้ายมือ

 

การใส่ปุ๋ยรอบสอง มันสำปะหลัง เจาะถุงปุ๋ย

กลบหญ้ามาตรงกลางร่องแล้ว อย่าเพิ่งไถแหวกกลับไปโคนต้น ให้เดินใส่ปุ๋ยไปตรงกลางร่องก่อน ใส่ตรงกลางร่องเลย ไม่ต้องใส่ที่โคนต้น ดังรูป ลักษณะท่อควบคุมปริมาณปุ๋ย ก็เป็นดังรูป

 

ผานทำรุ่นหญ้า หัวหมู พรวนดิน

การปลูกมันสำปะหลัง เมื่อใสปุ๋ยเสร็จ เปลี่ยนเป็นผานหัวหมู รูปนี้เห็นด้านเดียว อีกด้านนึงก็เป็นเหมือนกัน เอาลงร่อง รอบนี้ ตัวผานจะ กลบดินและปุ๋ยกลับไปบนร่องมันตามเดิม และร่องมันสำปะหลังเรา ก็จะกลับไปเป็นร่องสูง สวยเหมือนเดิม เป็นทั้งการ ทำรุ่นหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดินในคราวเดียว ประหยัดเวลา

 

การไถทำรุ่นหญ้า

รูปตอนเอาผานลง กลบดินและปุ๋ยเข้าที่ร่องตามเดิม ในภาพแสดงให้เห็นว่า ท่อนพัน ตัดยาว 45 เซ็นติเมตร ปักลงดิน 15 เซ็นติเมตร จึงเหลือต้นสูง 30 เซ็นติเมตร (0.30 เมตร ดังรูป) ระหว่างร่อง กว้าง 120 เซ็นติเมตร หรือ 1.2 เมตร เพื่อให้รถไถเล็ก เข้าได้ ส่วนระหว่างต้น ในร่องเดียวกัน ห่าง 1 เมตร หรือ 100 เซ็นติเมตร

 

การปลูกมันสำปะหลัง ร่องคู่ การฉีดพ่นทางใบ

การปลูกร่องคู่ สลับฟันปลา อันนี้คุณกุ้งทดลองดู ผลเป็นอย่างไร จะดีกว่า การยกร่องปกติหรือไม่ ต้องรอดูผลผลิต

 

การฉีดพ่นทางใบ การให้ปุ๋ยน้ำ การให้น้ำทางใบ มันสำปะหลัง

ฉีดพ่นให้น้ำทางใบ : การให้น้ำทางใบ พร้อมกับปุ๋ยน้ำ ช่วยให้มันสำปะหลัง เจริญเติบโตเร็ว คลุมหญ้าได้ไว แตกกิ่งก้าน มีใบกว้าง ทำให้สังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น ช่วยให้มันสำปะหลังเรา สะสมแป้งได้ดี ในระยะการสะสมแป้ง หรือระยะลงหัว

 

อุปกรณ์ ฉีดพ่น ปุ๋ยน้ำ มันสำปะหลัง

อันนี้ เป็นอุปกรฉีดพ่นทางใบ ของพี่กุ้งเค้า ขออภัยในความเป็นระเบียบเล็กน้อย *^_^*

 

ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง หัวมันสำปะหลัง

อันนี้แปลงของคุณไผ่ จ.สกลนคร การปลูกมันสำปะหลัง ฉีดพ่นทางใบ บ่อย มันสำปะหลัง ท่อนพันธุ์ใหญ่ สมบูรณ์ หัวมันสำปะหลังก็ สมบูรณ์

 

หัวมันสำปะหลัง อายุ 10 เดือน

ขุดมาดูตอนอายุ 10 เดือน

 

ปุ๋ย สำหรับ มันสำปะหลัง ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำ

 

ปุ๋ยรองพื้นมันสำปะหลัง วันเดอร์ สูตรสีเขียว

วันเดอร์เขียว ใช้รองพื้น สำหรับ การปลูกมันสำปะหลัง เม็ดปุ๋ยเทคโนโลยีการผลิต 3 ชั้น มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อมันสำปะหลัง มีจุลินทรีย์ และธาตุอาหารปลดปล่อยช้า วันเดอร์เขียวเป็นปุ๋ยเม็ดสูตรแรกของบริษัท อยู่ในตลาดมานาน นั้บตั้งแต่มี 2547 ทุกวันนี้ยังคงเป็นปุ๋ยรองพื้น ที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว ในมันสำปะหลัง การรองพื้นในไร่อ้อย และนาข้าว เป็นที่นิยมอย่างมาก และใช้ได้ผลดี แนะนำให้ใช้รองพื้นนะครับ เอาไปใช้เร่งโต จะไม่ทันใจ ปุ๋ยรองพื้นต้องเน้นธาตุอาหารที่ครบถ้วน จุลินทรีย์ปรับปรุงดิน และธาตุอาหารปลดปล่อยช้า ทำให้พืชได้รับอาหารอย่างต่อเนื่องยาวนาน ไม่หมดเร็ว ไปหายไปกับแดด กับน้ำเร็วเกินกว่าที่พืชจะกินทัน

 

สารปรับสภาพดิน ปรับ pH ในไร่มันสำปะหลัง ไฮแม็กก้า

ไฮ-แม็กก้า ใช้ปรับสภาพดิน แก้ pH แก้ดินเปรี้ยว เพิ่มความเขียว แคลเซียม แมกนีเซียม ซิลิกอน สูงมาก จะประสบการณ์ที่ผ่านมา เราพบว่า ไร่ต่างๆ ที่ได้ปลูกพืชมาเป็นเวลานาน เกษตรกร หรือนักลงทุนทางด้านการเกษตร หรือ ผู้ปลูกพืชส่วนมาก มักจะให้ความสำคัญเฉพาะ ธาตุอาหาร N-P-K ซึ่งก็คือ ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โปแตสเซียม หากจะจำง่ายๆคือ N เร่งต้น P เร่งดอก K เร่งผล ทุกรอบของการปลูกพืช คนส่วนมาก จะให้ธาตุอาหารเฉพาะ N-P-K ลงไปในดิน ทุกๆปี ทุกๆปี ซึ่งก็แน่นอนว่า ไนโตรเจนสำคัญต่อพืชมาก หลีกเลี่ยงไม่ได้ โปแตสเซียมก็สำคัญมาก ในขบวนการลำเลียงและสะสมแป้งและน้ำตาล เพื่อเร่งผลผลิตในพืช แต่หลายท่านลืมนึกไปว่า จริงๆแล้วพืชต้องการธาตุอาหารหลัก และอาหารรอง มากกว่า 30 ชนิด ไม่ได้ต้องการเฉพาะ N-P-K เท่านั้น เพียงแต่ว่า พืชอาจจะต้องการ N-P-K มากกว่าธาตุอาหารอื่น ยกตัวอย่างเช่น ธาตุอาหาร แคลเซียม แมกนีเซียม ซิลิกอน โบรอน และอื่นๆ พืชก็ต้องการเช่นกัน มากน้อยต่างกันไปตามลำดับ

แต่ในทุกปี พืชที่เราปลูกในไร่ กินอาหารที่มีอยู่ในดิน สามสิบกว่าชนิด ในขณะที่ หลายๆท่าน เติมธาตุอาหารกลับไปให้ดิน เพียงแค่ 3 ต้ัว คือ N-P-K เป็นอย่างนี้ซ้ำๆกันทุกปี จึงทำให้ ธาตุอาหารรอง อีกสามสิบกว่าชนิด ลดน้อยหายไปทุกๆปี จนในที่สุด ดินในไร่นั้น ก็กลายเป็นดินเสื่อมคุณภาพ ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น หรือได้ผลผลิตไม่ดี เนื่องจาก ไปติดกฎข้อหนึ่ง คือ Law of minimum หรือ กฎของขั้นต่ำสุด ในเมื่อดินมีแค่ N-P-K แต่ไม่มีธาตุอื่นแม่แต่น้อย ต้นไม้ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เสมือนท่านเลี่ยงลูก แล้วท่านให้ลูกทานแต่ อาหารเม็ด โปรตีนเม็ด วิตามินรวม แคลเซียมเม็ด ส่วนข้าวปลาอาหาร น้ำ นม เนื้อ ไข่ ผัก ไม่ต้องให้กิน ลูกก็ไม่โต แถมอาจเป็นโรคตาย เพราะอ่อนแอ

ไฮ-แม็กก้า มาเติมเต็มในส่วนนี้ ส่วน วันเดอร์เขียว มีจุลินทรีย์ หรือ Microorganism หลายชนิด ที่จะเปลี่ยนซากพืชซากสัตว์ ให้กลับคืนสู่ธาตุอาหารที่หลากหลายในดิน

 

ปุ๋ยเร่งโต เร่งทรงพุ่ม มันสำปะหลัง เดือนที่ 2 เพอร์เฟค ซี อินทรีย์เคมี

เพอร์เฟค ซี ใช้เร่งการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง หากดินของท่าเป็นดินทราย แนะนำสูตรใหม่ของเรา ปรับปรุงมาเพื่อดินทรายโดยเฉพาะ ได้ผลดีพอสมควร คือ เพอร์เฟค เอส สูตร 16-3-3 สำหรับดินทรายโดยเฉพาะ แต่ราคาจะสูงกว่า เพอร์เฟค ซี เล็กน้อย

 

ปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลัง วันเดอร์ส้ม เร่งหัวมันสำปะหลัง ปุ๋ยอินทรีย์

วันเดอร์ส้ม ตัวนี้ใช้ระเบิดหัว ต้องใส่หลังเดือนที่สามนะครับ อย่าเอาไปใส่รองพื้น หรือใส่เดือนที่สอง ผิดช่วงจะได้ผลไม่ดีนะครับ ส่วนท่านที่ใจร้อนมากๆ หรือว่า คิดว่าดินของท่าน มีธาตุอาหารไม่เพียงพอ แนะนำสูตรใหม่ เพอร์เฟค พี สูตร 5-3-14 เร่งมันสำปะหลังลงหัวได้ดีมาก แถมยังปลดปล่อยธาตุอาหารได้ยาวนานกว่าปุ๋ยเคมี เนื่องจาก เพอร์เฟค พี เป็นปุ๋ยประเภทอินทรีย์เคมี ที่ให้ธาตุอาหารครบถ้วน

 

ปุ๋ยน้ำ สำหรับมันสำปะหลัง นาโนอะมิโน ฉีดพ่นทางใบ

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนอะมิโน ช่วยเร่งให้มันสำปะหลัง โตเร็ว โดยเฉพาะท่านที่ปลูกข้ามแล้ง ขาดไม่ได้เลย สำหรับการให้น้ำ และให้ปุ๋ยทางใบ จะช่วยให้มันสำปะหลัง ข้ามแล้งไปได้ แตกกิ่งก้านใบดีสำหรับ การปลูกมันสำปะหลัง

 

ปุ๋ยน้ำ บูสเตอร์เงิน ป้องกันเพลี้ย โรค แมลง สร้างความแข็งแรง ให้ มันสำปะหลัง

บูสเตอร์เงิน เพิ่มความเขียว เพิ่มความแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทาน อุดมไปด้วย ธาตุ สังกะสี และ ธาตุเหล็ก เพิ่มความเขียวให้ใบ เพิ่มความแข็งแรงให้ลำต้น ยากต่อการเข้าทำลายของแมลง ช่วยให้มันสำปะหลังของเรา มีภูมิคุ้มกันสูงสำหรับ การปลูกมันสำปะหลัง

 

ปุ๋ยน้ำ ทางใบ บูสเตอร์ส้ม เร่งหัว ระเบิดหัว มันสำปะหลัง

บูสเตอร์ส้ม เร่งมันสำปะหลังลงหัว ฉีดหลังเดือนที่ 3 เพื่อเร่งให้มันสำปะหลังลงหัวดี เร่งการสะสมแป้ง เน้นธาตุอาหารโปแตสเซียม ที่ช่วยในขบวนการเคลื่อนย้าย ลำเลียงแป้งและน้ำตาล มาเป็นที่ราก ซึ่งก็คือหัวมันสำปะหลังนั่นเอง

 

น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง กู๊ดโซ็ค ป้องกันเชื้อรา ป้องกันเพลี้ยแป้ง

กู๊ดโซ๊ค น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เร่งราก ป้องกันโรคเชือรา และเพลี้ยได้

 

การใส่ปุ๋ยให้มันสำปะหลัง ตามช่วงอายุ

ตารางการใช้ปุ๋ยเม็ด

 

การให้ปุ๋ยน้ำ มันสำปะหลัง ตามช่วงอายุ

ตารางการใช้ปุ๋ยน้ำ

 

ฟาร์มเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการปลูกมันสำปะหลัง


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 93863 คน £

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, นาข้าว, มันสำปะหลัง, ไร่อ้อย, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, ไม้ผล, ไร่กาแฟ, เกษตรน่ารู้, การปลูกพืช, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพมือถือจากฟาร์มเกษตร, ไม้ดอก, องค์กรด้านการเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์,


แสดงทั้งหมดใน [มันสำปะหลัง]:
ประยุกต์เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง DIY ทำง่าย ใช้สะดวก ประหยัดเวลาและแรงงาน ท่อนพันธุ์ไม่แตก ผลผลิตก็สูงขึ้น..
อ่านแล้ว: 394
การเลือกพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อปลูกระยะเวลา 6 เดือน
หลายพื้นที่มีการปลูกมันในพื้นที่นาข้าว เพื่อรอเวลาทำนาปี ซึ่งมันจะขุดเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน ดังนั้นการเลือกพันธุ์มัน..
อ่านแล้ว: 507
Lighting & Equipment sets up unit in Myanmar
Of the new-loan target of Bt76.7 billion, about 35-40 per cent will be extended for rice cultivation, while the rest..
อ่านแล้ว: 406
ซื้อขายมันเส้นคุณภาพดี 4,000 ตัน ระหว่างสหกรณ์
เชื่อมโยงธุรกิจซื้อขายมันเส้น ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ ตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2558 เพิ่มศักยภาพการ..
อ่านแล้ว: 480
สหกรณ์นำเข้ามันสำปะหลัง 20,000 ตัน
นำเข้ามันสำปะหลัง 20,000 ตัน โดยสหกรณ์ เมื่อ กุมภาพันธ์ปี 2558 จากประเทศกัมพูชา เน้นตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ..
อ่านแล้ว: 680
การปลูกมันสำปะหลัง และการบริหารจัดการ ให้ได้ผลผลิตสูง
ฟาร์มเกษตรเรามีประสบการณ์ ในการวางแผนบริหารจัดการไร่มันสำปะหลังในไร่ขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ กับสินค้าของเรา
อ่านแล้ว: 6260
รัฐบาลช่วยไร่มันสำปะหลัง ทุ่ม 2,700,000,000 ล้านบาท
คณะรัฐมลตรี เห็นชอบแนวทาง การบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2557/2558 ตามมติกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการมันสำปะหลัง..
อ่านแล้ว: 2737
หมวด มันสำปะหลัง ทั้งหมด >>