บทความนี้อยู่ในหมวด: เกษตรน่ารู้ | อ่านแล้ว 44198 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

หินฟอสเฟต (Rock Phosphate)

หินฟอสเฟต (Rock Phosphate) คือสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต เป็นหินแร่ที่เมื่อขุดออกมาบดละเอียดแล้วก็สามารถใช้เป็นวัตถุดิบ..

หินฟอสเฟต (Rock Phosphate)

หินฟอสเฟต

หินฟอสเฟต (Rock Phosphate) คือสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต เป็นหินแร่ที่เมื่อขุดออกมาบดละเอียดแล้วก็สามารถใช้เป็นวัตถุดิบบำรุงดินได้ดี เปอร์เซ็นต์ของฟอสเฟตอาจมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์จนถึง 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์เมื่อนำมาใส่ลงดิน พอดินชุ่มชื้นจะเกิดการละลายออกมาใช้ได้ทันที 1 ใน 10 ของทั้งหมด อย่างไรก็ตามฟอสเฟตส่วนที่เหลือยังจะค่อยๆ ละลายออกมาให้พืชได้ใช้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยคอก และปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ ยิ่งปัจจุบันมีการแนะนำให้ใช้ปุ๋ยเหล่านี้ 10 ส่วน คลุกกับภูไมท์ 1 ส่วน ก็จะยิ่งทำให้ฟอสเฟต ในดินเปลี่ยนรูปละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น ซึ่งหินฟอสเฟตเหล่านี้จะละลายได้ดีในกรด แต่จะละลายได้น้อยมากในน้ำ ดังนั้นปุ๋ยหินฟอสเฟตจึงเหมาะมากสำหรับใช้ในดินที่มีคุณสมบัติเป็นกรดจัดโดยเฉพาะดินเปรี้ยวจัด เมื่อใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟตเพื่อปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ไม่ควรใช้ร่วมกับปูนมาร์ลเพราะจะทำให้ความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยหินฟอสเฟตลดลง โดยปกติหินฟอสเฟตมีฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ได้ คือ ส่วนที่ละลายได้ในสารละลายซิเตรทประมาณ 3-4 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับชนิดหรือแหล่งของหินฟอสเฟตซึ่งจะบอกไว้ข้างกระสอบปุ๋ย แต่ในสภาพกรดจัดเช่นในดินเปรี้ยวจัด ประสิทธิภาพในการละลายของหินฟอสเฟตจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
• หินฟอสเฟต (Rock Phosphate) คือสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟต
• ใช้ผสมปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมหรือใส่แปลงผักตั้งแต่เตรียมดิน ช่วยให้พืชออกรากมากโตเร็ว
• ลดความเป็นกรดของดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย เพิ่มแร่ธาตุในดินที่ละลายได้ให้มากขึ้น
• ผลพลอยได้ คือ จุลธาตุต่างๆ ที่ตกค้างในดินสามารถละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น
• ใช้ในอัตรา 20-50 กก ./ ไร่
• ถ้าดินเป็นด่างอยู่แล้วไม่ควรใส่หินฟอสเฟต และปูนต่างๆ
โดยทั่วๆไปแล้วเขาใช้ปุ๋ยนี้รองก้นหลุมในการปลูกไม้ผลและมะพร้าวเพื่อช่วยให้รากพืชเข็งแรงและค่อยๆดูดซึมเอาแร่ฟอสฟอรัสไปใช้ ได้หลายปี ส่วนการโรยก่อนปลูกต้นทุเรียนนั้นน่าจะช่วยในการปรับ ความ เป็นกรดของดินให้ลดลงได้เพราะหินฟอตเฟตเป็นด่างแบบเดียว
กับหินปูนทั่วไป แต่หินฟอตเฟตนี้ให้แร่ฟอตเฟตด้วย

ปุ๋ยฟอสเฟต

การผลิตปุ๋ยฟอสเฟต ปัจจุบันนี้ใช้วัตถุดิบคือ หินฟอสเฟต (phosphate rock) หินฟอสเฟตในประเทศไทยมีมากในหลายจังหวัด เช่น ร้อยเอ็ดร็อคฟอตเฟต ลำพูน กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ และราชบุรี หินฟอสเฟตจากแหล่งดินดังกล่าวมีฟอสฟอรัสคิดเป็นปริมาณของ P2O5 อยู่ร้อยละ 20-40 โดยมวล จึงมีการนำหินฟอสเฟตที่บดละเอียดแล้วใส่ลงในดินเพื่อใช้เป็นปุ๋ยโดยตรง แต่หินฟอสเฟตละลายน้ำได้น้อยมาก พืชจึงนำฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก ทำให้ต้องใช้หินฟอสเฟตในปริมาณมากซึ่งไม่คุ้มค่า จึงมีการนำหินฟอสเฟตมาใช้ผลิตปุ๋ยฟอสเฟต

การผลิตปุ๋ยฟอสเฟตนั้นอาจนำหินฟอสเฟตผสมกับทรายและโซดาแอช แล้วเผาที่อุณหภูมิ 1000-1200 อาศาเซลเซียส ประมาณ 2 ชั่วโมงนำสารผสมที่ได้จากการเผาเทลงในน้ำแล้วทำให้เย็นลงทันทีจะได้สารที่มีลักษณะพรุน เปราะ และบดให้ละเอียดได้ง่าย สามารถใช้เป็นปุ๋ยฟอสเฟตที่ให้ P2O5 ได้ถึงร้อยละ 27.5 โดยมวล จึงเป็นวิธีหนึ่งที่นำหินฟอสเฟตมาใช้อย่างคุ้มค่า
ข้อดีของการใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟต นอกจากจะทำให้การใช้ปุ๋ยฟอสเฟตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การที่มีผลตกค้างของปุ๋ยฟอสเฟตอยู่ในปีที่ 2 มากกว่าการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตที่ละลายได้เร็วกว่า เช่น ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต การใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟตในดินเปรี้ยวจัดจะใช้ในช่วงเตรียมดิน และสำหรับข้าว การใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟตรองพื้นให้ข้าวในอัตรา 200-300 กิโลกรัมของปุ๋ยก็เป็นการเพียงพอ


ปุ๋ยเดี่ยวฟอสฟอรัส (straight phosphatic fertilizer) 
คือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักในรูปของฟอสฟอรัสเพียงชนิดเดียวส่วนมากเรียกรวม ๆ ว่าปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยฟอสเฟตที่สำคัญมีหลายชนิดดังนี้หินฟอสเฟต คุณภาพสูง rock phosphase

1) ปุ๋ยหินฟอสเฟต (phosphate rock) ได้จากการนำหินฟอสเฟตมาบดให้เป็นผงละเอียด ปุ๋ยหินฟอสเฟตที่ขายในท้องตลาด โดยทั่ว ๆ ไปจะมีฟอสฟอรัสในรูป P2O5 อยู่ระหว่างร้อยละ 30-40 ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นฟอสเฟตในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังมีธาตุอื่น ๆ เจือปนอยู่ด้วยเช่น แคลเซียม กำมะถัน คลอรีน ฟลูออรีน และ ซิลิคอน
ปุ๋ยหินฟอสเฟตเหมาะสำหรับใช้เพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในดินในระยะยาว เนื่องจากปุ๋ยชนิดนี้มีสมบัติในการละลายได้ช้าและปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมาได้นาน ปุ๋ยหินฟอสเฟตจึงใช้ได้ผลดีกับพืชที่มีอายุหลายปีเช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือทุ่งหญ้าถาวร นอกจากนี้ยังใช้ได้ผลดีกับพืชตระกูลถั่วชนิดต่าง ๆ ที่ปลูกในดินกรด ปุ๋ยหินฟอสเฟตเป็นปุ๋ยที่เหมาะสำหรับดินกรดหรือดินกรดจัด การใส่ปุ๋ยชนิดนี้ในดินกรดหรือดินกรดจัดควรใช้วิธีการหว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินมากที่สุด เพื่อให้ปุ๋ยทำปฏิกิริยากับกรดในดินได้ดีขึ้นซึ่งจะทำให้ฟอสฟอรัสในปุ๋ยละลายออกมาให้พืชใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น 

2) ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต (superphosphate) ได้แก่ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตธรรมดามีสูตรทางเคมีคือ Ca(H 2 PO4)2.H2O(20-21 % P2O5) ดับเบิลซูเปอร์ฟอสเฟต (32-40 % P2O5) ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (46-48 % P2O5) และมัลติเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (56 % P2O5) ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตเหล่านี้มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ดี จึงมีประสิทธิภาพในการให้ฟอสฟอรัสแก่พืชสูง ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตเหมาะสำหรับใช้กับพืชไร่ที่มีอายุสั้น การใส่ปุ๋ยชนิดนี้ควรใช้วิธีหยอดเป็นจุดหรือโรยเป็นแถบในดินซึ่งจะทำให้ปุ๋ยชนิดนี้ทำปฏิกิริยากับดิน หรือถูกตรึงให้อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้น้อยลงและไม่ควรผสมกับปูนขาว เนื่องจาก ในสภาพที่เป็นด่างปุ๋ยจะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมเกิดเป็นสารประกอบที่ละลายได้น้อยทำให้ปุ๋ยมีความเป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยลง 

3) ปุ๋ยแคลเซียมเมตาฟอสเฟต (calcium metaphosphate) มีสูตรทางเคมีคือ
Ca(PO3)2 ปุ๋ยชนิดนี้จะมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available P2O5) ร้อยละ 62.9 นอกจากนี้ยังมีแคลเซียม ซิลิคอน และ ฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบ ปุ๋ยชนิดนี้จะค่อย ๆ ละลายออกมาอยู่ในดินและทำปฏิกิริยากับดินพืชจึงสามารถใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้ตลอดฤดูปลูก 

4) ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดอื่น ๆ (other phosphate carrier) ปุ๋ยเดี่ยวที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีปุ๋ยชนิดอื่น ๆ เช่น ปุ๋ยเบสิกสแลก โพลีฟอสเฟต กรดฟอสฟอรัส และกรดซูเปอร์ฟอสฟอรัส เป็นต้น
ข้อควรคำนึงในการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ละลายน้ำได้ง่าย เช่น ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตเมื่อใส่ลงไปในดินจะทำปฏิกิริยากับดินกลายเป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ละลายน้ำได้ยาก พืชจึงนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยลง กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า การตรึงฟอสฟอรัส กระบวนการตรึงฟอสฟอรัสในดินจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ pH หรือความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ในดินกรดปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ใส่จะถูกตรึงโดยการทำปฏิกิริยากับเหล็กและอะลูมินัมในดิน เกิดเป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้ำ ส่วนในดินด่างปุ๋ยฟอสเฟตที่ใส่จะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมเกิดเป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ละลายยากเช่นกัน แต่ในช่วงที่ดินมี pH ระหว่าง 6.5-7.0 ปุ๋ยฟอสเฟตในดินจะถูกตรึงได้น้อยที่สุดหรือมีความเป็นประโยชน์ต่อพืชสูงสุด ดังนั้นในกรณีที่ดินเป็นกรดจึงควรใส่ปูนเพื่อปรับ pH ของดินให้อยู่ระหว่าง 6.5-7.0 ก่อนปลูกพืชแล้วจึงใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสชนิดที่ละลายน้ำได้ดีในปริมาณที่เพียงพอเพียงครั้งเดียวขณะปลูกพืชหรือหลังจากพืชงอกแล้วประมาณ 2-4 สัปดาห์ในกรณีที่เป็นพืชไร่ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 

การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดเม็ดที่ละลายน้ำได้ดี เช่น ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต โดยวิธีโรยเป็นแถบขนานกับแถวพืชจะให้ผลดีกว่าการใส่แบบหว่านในกรณีที่เป็นดินปกติ ส่วนการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตชนิดผงเช่น ปุ๋ยหินฟอสเฟตบดควรใส่ในดินกรดโดยวิธีหว่านแล้วจึงพรวนดินเพื่อให้ปุ๋ยคลุกเคล้ากับดินอย่างทั่วถึงซึ่งจะทำให้ฟอสฟอรัสในปุ๋ย ทำปฏิกิริยากับกรดในดินและละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชได้มากขึ้น

อ้างอิง : http://www.bloggang.com/viewdiary .php?id= swot&month=03-2010&date=25&group=10&gblog=3


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 44198 คน £

ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
แสดงทั้งหมดใน [เกษตรน่ารู้]:
ส่งออกเครียดบาทแข็งทุบออร์เดอร์ใหม่
บาทแข็ง-ค่าเงินคู่ค้าอ่อน ส่อเค้าป่วนยาวทุบออร์เดอร์ใหม่ ไตรมาส1วูบ กลุ่มอาหาร-เกษตร โดนหนักสุด..
อ่านแล้ว: 91
ศึกษาตลาดเกษตรไทยในยุโรป
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เร่งดำเนินโครงการศึกษาสถานการณ์สินค้าเกษตรและ..
อ่านแล้ว: 97
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยับ ภาพรวมสูงขึ้น
ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เที่ยบกับธันวาคมปี 57 ยางพารา ปาล์มน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น มันสำปะหลัง สุกร ลดลง
อ่านแล้ว: 180
ผักตบชวา มีโปแตสเซียมสูงถึง 20%!
ผักตบชวานั้น เป็นพืชที่มีโปแตสเซียมเป็นส่วนประกอบมาก สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยได้เป็นอย่างดี หาได้ไม่ยาก
อ่านแล้ว: 350
วิกฤตหรือโอกาศ ในยุคข้าวยากหมากแพง?
ยุคนี้อาหาร สาธารณูปโภคพื้นฐานราคาแพง ในขณะที่เงินไม่สะพัด ลอจิสติกขาดรายได้ เราจะปรับตัวอย่างไร กับภาวะแบบนี้..
อ่านแล้ว: 244
ทำไมใบไม้จึงมีสีเขียว ?
ด้วยเหตุผลอะไรกัน ที่ทำให้ใบไม้ส่วนมาก 90 เปอร์เซ็นของพันธุ์ไม้เลยก็ว่าได้ จึงต้องมีใบสีเขียว เพราะคลอโรฟิลหรืออย่างไร?
อ่านแล้ว: 593
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย ข้อมูลทางทฤษฎีโดยละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย ให้ข้อมูลทางทฤษฎีอย่างละเอียด ความรู้ประเภทของปุ๋ยต่างๆ และการใช้งานที่ต่างกัน..
อ่านแล้ว: 705
หมวด เกษตรน่ารู้ ทั้งหมด >>

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ปานศักดิ์ โลหะรุจิ
ALPO_1234@hotmail.com
อยากได้ปุ๋ยหินฟอสเฟสจำนวนมากประมาณ 1,000 กว่าตัน
ค่าของปุ๋ยอยู่ที่
P205 30% 
cao 45-50%
ca  15-30%

24 มิ.ย. 2555 , 11:34 PM  e

รอหีม. หลังจิ
Chebilang.2011@yahoo.com
ผมอยากทราบว่า.  Formulatioได้=34%. P2O2หรือเปล่าถ้าได้กรุณาติดต่อผมด้วยเพราะมาเลย์ต้ิงการจำนวนมาก.    Rock. Phosphate
20 พ.ค. 2555 , 03:32 AM  e

เกียรติศักดิ์
kiatti0san@gmail.com


ดีมาก03 ส.ค. 2554 , 09:34 PM  e

ตั้ม
somchai.ke@navy.mi.th
ต้องการทราบว่าในจังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัทมีสาขาจำหน่ายปุ๋ยฟอสเฟตหรือเปล่าครับ
หากมีที่ร้านไหนครับ ต้องการประมาณ 1 ตัน
29 ก.ค. 2554 , 02:23 AM  e

jo
jolankev@yahoo.com
ท่านที่สนใจเชิญสอบถามได้ที่บริษัทโดยตรง บริษัท ซีลิก้า อินดัสเทรียล อยู่ที่ปากช่อง 044 312 090 ไม่จำเป็นต้องโทรมาที่เบอร์ 081 920 8581 ครับ
18 เม.ย. 2554 , 03:05 AM  e

โจ
jolankev@yahoo.com
บริษัท ซึลีก้า อินดัสเทรียล จำกัด มี rock phosphate ผง ขายตันละประมาน 2,000 บาท ถุงละ 50กก โทร 081 920 8581
10 เม.ย. 2554 , 06:10 AM  e

สมบัติ
sombakoo@hotmail.com
ได้ความรู้ดีมาก
11 มิ.ย. 2553 , 02:44 AM  e

ส่งความคิดเห็น