ฟาร์มเกษตร : FarmKaset.ORG - The Connecting of Agriculture
บทความนี้อยู่ในหมวด: สินค้าเกษตร | อ่านแล้ว 49059 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

ปุ๋ยน้ำ : รวมปุ๋ยน้ำทุกชนิดสำหรับทุกพืช

ปุ๋ยน้ำ สำหรับ อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าว ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ผักปลอดสารพิษ พืชผักผลไม้ และพืชอื่น

ปุ๋ยน้ำ : ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยน้ำ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ยางพารา ปุ๋ยน้ํา ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ผัก ปุ๋ยนํ้า ฯลฯ

จัดส่งถึงบ้านทุกอำเภอทั่วประเทศ หากอยู่ในตัวตำบลรับได้ที่ขนส่งของอำเภอ

ตรวจสอบราคาปัจจุบัน คลิกที่นี่ -> ใบรายการราคา (Price list)

ปุ๋ยน้ำ อะมิโนน้ำ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ขนาด 20 ลิตร ตรา นกอินทรีคู่

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ธรรชาติ (นาโนอะมิโน) : ปุ๋ยน้ำ สำหรับฉีดพ่น หรือ ให้ทางระบบน้ำหยด, มีธาตุอาหารที่จำเป็น ครบถ้วน เหมาะกับหลายๆพืช

ขนาด 3 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร

ปุ๋ยน้ำ : นาโนอะมิโน : ให้ปุ๋ยน้ำอะมิโนผ่านระบบน้ำหยด หรือ ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำอะมิโน เป็นการให้น้ำทางใบ ช่วยส่งเสริมให้พืช มีความอุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่ลำต้นไปจนถึงใบ

คุณสมบัติจำเพาะ : มีกรดอะมิโนมากกว่า 15 ชนิด ต้นอ้อยสามารถนำไปใช้ได้ทันที, ฉีดพ่นทางใบ ส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหาร, เพิ่มขนาดและความเขียวของใบ, ทำให้พืชเจริญเติบโต ผ่านระยะต่างๆได้อย่างสมบูรณ์

ส่วนประกอบของธาตุอาหาร : ประกอบด้วยธาตุอาหาร N (ไนโตรเจน) P (ฟอสฟอรัส) K (โพแทสเซียม) Ca (แคลเซียม) Mg (แมกนีเซียม) S (กำมะถัน) Zn (สังกะสี) Fe (เหล็ก) Cu (ทองแดง) Mn (แมงกานีส) Mo (โมลิบดีนัม) Cl (คลอรีน) B (โบรอน) NI (นิกเกิล) พร้อมจุลธาตุอาหารอื่นๆ รวมทั้งกรดอะมิโนครบถ้วนตามที่พืชต้องการ เลขที่วิเคราะห์ 248.435.5100 โดยสถาบันวิจัย Absolute Analytical Inc. รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

วิธีใช้ และอัตราส่วนการผสม
ปุ๋ยน้ำอะมิโน 250 ซีซี ผสมน้ำ 100 ลิตร ให้ผ่านระบนน้ำหยด หรือ ฉีดพ่น 100 ลิตรต่อไร่ [ฉีดพ่นตอนไม่มีแดด ช่วงก่อนแดดออก 5:00 น. - 9:00 น. หรือ หลังแดดตก เวลา 16:00 น. - 20:00 น. ไม่ควรฉีดพ่นตอนแดดจัด]

จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนในอากาศ สำหรับอ้อย ปุ๋ยน้ำ : ไบโอ เอ็น สำหรับอ้อย ขนาด 20 ลิตร ตรา นกอินทรีคู่

ไบโอเอ็น สำหรับอ้อย : ปุ๋ยน้ำ ฉีดพ่น หรือทางระบบน้ำหยด ตรึงไนโตรเจน (N) ในอากาศ มาเร่งอ้อยยืดปล้องโตเร็ว สำหรับอ้อยโดยเฉพาะ

ขนาด 3 
ขนาด 20

ปุ๋ยน้ำ : ไบโอ-เอ็น : ตัวนี้แนะนำเป็นอย่างมาก เป็นจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ ตรึงไนโตรเจนที่มีอยู่ในอากาศ มาเปลี่ยนเป็นในโตรเจนในรูปแบบที่อ้อยนำไปใช้ได้ ช่วยเร่งให้อ้อยยืดปล้องได้เร็ว อ้อยโต และน้ำหนักดี

คุณสมบัติจำเพาะ : จุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน (Nitrogen Fixing Microorganism), เพิ่มการสร้างไนโตรเจน และตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใช้ในการเจริญเติบโตของอ้อย, ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับอ้อย ได้แก่ Acetobacter diazotropicus, Herbaspirillum seropedicae, Azotobacter paspali

วิธีใช้ และอัตราส่วนการผสม
บูสเตอร์ สูตรสีเงิน 250 ซีซี ผสมน้ำ 100 ลิตร ให้ทางระบบน้ำหยด หรือ ฉีดพ่น 100 ลิตรต่อไร่ [ฉีดพ่นตอนไม่มีแดด ช่วงก่อนแดดออก 5:00 น. - 9:00 น. หรือ หลังแดดตก เวลา 16:00 น. - 20:00 น. ไม่ควรฉีดพ่นตอนแดดจัด]


ปุ๋ยน้ำ บูสเตอร์ เงิน ปุ๋ยน้ำ : บูสเตอร์ สูตรสีเงิน ขนาด 20 ลิตร ตรา นกอินทรีคู่

บูสเตอร์ เงิน : ปุ๋ยน้ำ เร่งความเขียว และเร่งให้ลำต้นแข็งแรง เพิ่มภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง Fe, Zn สูง

ขนาด 1 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร

ปุ๋ยน้ำ : บูสเตอร์ สูตรสีเงิน : ขนาด 1 ลิตร และ 20 ลิตร เร่งความเขียว เสริมสร้างลำต้นให้แข็งแรง ยากต่อการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช สร้างภูมิคุ้มกันให้กับอ้อยได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติจำเพาะ : อุดมด้วย Fe, Zn ทำให้ใบเขียว ต้นอ้อยแข็งแรง, เพิ่มความเขียว และขนาดของใบอ้อย, เพิ่มการสร้างอาหารให้กับต้นอ้อย, เพิ่มการแตกราก

วิธีใช้ และอัตราส่วนการผสม
บูสเตอร์ สูตรสีเงิน 250 ซีซี ผสมน้ำ 100 ลิตร ให้ทางระบบน้ำหยด หรือ ฉีดพ่น 100 ลิตรต่อไร่ [ฉีดพ่นตอนไม่มีแดด ช่วงก่อนแดดออก 5:00 น. - 9:00 น. หรือ หลังแดดตก เวลา 16:00 น. - 20:00 น. ไม่ควรฉีดพ่นตอนแดดจัด]


ปุ๋ยน้ำ ระเบิดหัวมันสำปะหลัง ปุ๋ยน้ำ : บูสเตอร์ สูตรสีส่ม เร่ง ccs ค่าความหวาน ขนาด 20 ลิตร ตรา นกอินทรีคู่

บูสเตอร์ ส้ม : ปุ๋ยน้ำ อุดมด้วย K, Ca, B เร่งผลผลิต เร่งผลดก เร่งผลโต เร่งการสะสมแป้ง และน้ำตาล เหมาะกับผลไม้ มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์ม และพืชออกผลทั้งหมด

ขนาด 1 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร

ปุ๋ยน้ำ : บูสเตอร์ สูตรสีส้ม : มีขนาด 1 ลิตร และ 20 ลิตร

คุณสมบัติจำเพาะ : อุดมด้วย K, Ca, B เพิ่มความหวาน เพิ่มผลผลิต, เพิ่มการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับการเก็บน้ำตาล, เพิ่มคุณภาพของผล และเพิ่มค่าความหวานของอ้อย (CCS) เพิ่มการสะสมแป้งในมันสำปะหลังทำให้หัวโตมีน้ำหนักดี เพิ่มความหวานและน้ำหนักในผลไม้ต่างๆ

วิธีใช้ และอัตราส่วนการผสม
บูสเตอร์ สูตรสีส้ม 250 ซีซี ผสมน้ำ 100 ลิตร ให้ผ่านทางระบบน้ำหยด หรือ ฉีดพ่น 100 ลิตรต่อไร่ [ฉีดพ่นตอนไม่มีแดด ช่วงก่อนแดดออก 5:00 น. - 9:00 น. หรือ หลังแดดตก เวลา 16:00 น. - 20:00 น. ไม่ควรฉีดพ่นตอนแดดจัด]


ปุ๋ยน้ำ สำหรับยางพารา

รับเบอร์แม็ก น้ำยาทางหน้ายาง : เร่งน้ำยางพารา

ขนาด 0.5 ลิตร

รักษายางหน้าตาย, เร่งน้ำยายาง เร่งน้ำยาง, หน้ายางนิ่ม กรีดยางง่าย, รักษาหน้ายาง

รับ เบอร์ แม็กซ์ - อาหารเสริมทาหน้ายาง ตรา นกอินทรีคู่
ยางออกเต็มที่ ต้นไม่โทรม ขนาด 500 ซีซี

ด้วย เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไอออนิค จำกัด ได้คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับทาหน้ายาง เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในการเพิ่มปริมาณน้ำยาง โดยการสกัดกรดอะมิโน และธาตุอาหารที่จำเป็นในการส่งเสริมกระบวนการสร้างน้ำยาง ในรูปที่ต้นยางสามารถนำไปใช้ได้ทันที และเห็นผลใน 7 วัน โดยที่ไม่ทำให้หน้ายางเสียหาย รวมทั้งยังมีส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการเข้าทำลายหน้ายางจาก เชื้อรา ปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้ใช้

* เพิ่มขนาดท่อน้ำยาง เเรงดันในท่อน้ำยาง
* หน้ายางนิ่มกรีดง่าย ป้องกันโรคที่เกิดกับหน้ายาง
* เร่งกลไกทางกายภาพในการไหลของน้ำยาง
* ไม่ใช้ฮอร์โมนในการกระตุ้น
* ไม่ทำให้สมดุลของฮอร์โมนพืชเปลี่ยนแปลง

ปุ๋ยน้ำ สำหรับยางพารา

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นาโนอะมิโน ปุ๋ยน้ำสำหรับยางพารา

ขนาด 5 ลิตร

ปุ๋ยน้ำ : ปุ๋ยน้ำสำหรับยางพารา : ขนาด 5 ลิตร, 50 ซีซี (4 ฝา) ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบหรือทางดิน โดยไม่ต้องผสมสารจับใบ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของต้น

คุณสมบัติจำเพาะ : มีกรดอะมิโนมากกว่า 15 ชนิด ที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที
- เป็นปุ๋ยที่สกัดมาจากสารอินทรีย์ธรรมชาติทั้งหมด
- มีธาตุอาหารครบถ้วนตามที่พืชต้องการ
- มีทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วน
- ทำให้พืชโตไว โตเต็มที่ และแข็งแรงสมบูรณ์
- ลดการใช้ปุ๋ยทางดิน ช่วยส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารของพืช
- ไม่มีจุลินทรีย์และกากน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดของพืช

จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ไอ เอ็ม โอ

ไอ เอ็ม โอ จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง สำหรับยางพารา

ขนาด 3 ลิตร
ขนาด 20 ลิตร

ปุ๋ยน้ำ : ไอ เอ็ม โอ : ผสม 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณพื้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในดินและเพิ่มการปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน

คุณสมบัติจำเพาะ : เพิ่มการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน และเศษซากพืช ซากสัตว์ในดิน, ป้องกันการเกิดโรคทางดิน ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า โรคเส้นดำ โรครากขาว โรคเหี่ยว
- เพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน
- ปรับสภาพดิน
- พัฒนาโครงสร้างดิน
- เพิ่มประสิทธิภาพการปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน
- เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน
- ลดปัญหาการเกิดโรคทางดิน

น้ำยาชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

กู๊ดโซค : ก่อนปลูก ชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

ขนาด 0.5 ลิตร

กู๊ดโซค : น้ำยาชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ใช้จุ่ม หรือแช่ท่อนพันมันสำปะหลัง สำหรับเร่งราก ป้องกันโรค และเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของมันสำปะหลัง

คุณสมบัติจำเพาะ : เพิ่มอาหารสะสมในท่อนพันธุ์, กระตุ้นและส่งเสริมการแตกราก, เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก เพิ่มขนาดราก เพิ่มจำนวนของราก, ป้องกันโรคที่ติดมากับท่อนพันธุ์

วิธีใช้ และอัตราส่วนการผสม
กู๊ดโซค 500 ซีซี ต่อน้ำ 250 ลิตร ใช้แช่ท่อนพันธุ์ประมาณ 5 นาที แล้วผึ่งให้แห้งก่อนปลูก 250 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์สำหรับปลูกได้ประมาณ 3-5 ไร่


ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ

ไอซี คิท 2 : ย่อยสลายตอซังฟางข้าว ลดข้าวดีดได้มากกว่า 70%

1 ชุด ขนาด 1 ลิตร x 2 ขวด

ไอซีคิท 2 : ฉีดพ่นและไถกลบ เพื่อเร่งการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ให้กลายเป็นธาตุอาหารในดิน ช่วยส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว ลดการใช้ปุ๋ย สภาพดินดีขึ้นทุกๆปี

คุณสมบัติจำเพาะ : ย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน, ปรับปรุงดิน ทำให้ดินร่วนซุย, เพิ่มธาตุอาหารในดิน, ป้องกันเชื้อโรคทางดิน

วิธีการใช้ และอัตราส่วนผสม
1 ไร่ ใช้น้ำยา จุลินทรีย์ 200 ซีซี + สารเร่งจุลินทรีย์ 200 ซีซี + น้ำ 80 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว


ข้าวเขียว ด้วยคู่นาข้าวเขียวขจี

คู่นาข้าวเขียวขจี : ปุ๋ยน้ำ เร่งข้าวให้เขียวขจี

1 ชุด ขนาด 1 ลิตร x 2 ขวด

ปุ๋ยน้ำ : คู่นาข้าวเขียวขจี : ฉีดหลังปักดำ หรือ หลังหว่านประมาณ 20 วัน ทำให้ข้าวแตกกอดี ลำต้นแข็งแรงปลอดภัยต่อศัตรูพืช และ เขียวนาน ปุ๋ยน้ำ + บูสเตอร์สีเงิน บำรุงต้น

คุณสมบัติจำเพาะ
บูสเตอร์ สีเงิน : อุดมด้วย Fe, Zn ทำให้ใบเขียว ลำต้นแข็งแรง
ปุ๋ยน้ำสำหรับข้าว : ประกอบด้วยธาตุอาหาร N (ไนโตรเจน) P (ฟอสฟอรัส) K (โพแทสเซียม) Ca (แคลเซียม) Mg (แมกนีเซียม) S (กำมะถัน) Zn (สังกะสี) Fe (เหล็ก) Cu (ทองแดง) Mn (แมงกานีส) Mo (โมลิบดีนัม) Cl (คลอรีน) B (โบรอน) NI (นิกเกิล) พร้อมจุลธาตุอาหารอื่นๆ รวมทั้งกรดอะมิโนครบถ้วนตามที่พืชต้องการ เลขที่วิเคราะห์ 05.01023.369 โดยสถาบันวิจัย Absolute Analytical Inc. รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

วิธีใช้ และอัตราส่วนการผสม (หนึ่งชุดใช้ได้ประมาณ 5 ไร่)
บูสเตอร์ สูตรสีเงิน 40 ซีซี (3 ฝา) + ปุ๋ยน้ำสำหรับข้าว 40 ซีซี (3 ฝา) ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในนาข้าว หนึ่งไร่ฉีดประมาณ 80 ลิตร
[ฉีดพ่นตอนไม่มีแดด ช่วงก่อนแดดออก 5:00 น. - 9:00 น. หรือ หลังแดดตก เวลา 16:00 น. - 20:00 น. ไม่ควรฉีดพ่นตอนแดดจัด]


ข้าวรวงยาว ด้วยคู่นาข้าวรวงยาว

คู่นาข้าวรวงยาว : ปุ๋ยน้ำ เร่งข้าวให้รวงยาว ฉีดตอนข้าวตั้งท้อง

1 ชุด ขนาด 1 ลิตร x 2 ขวด

ปุ๋ยน้ำ : คู่นาข้าวรวงยาว : รวงยาว ลมเบ่ง กระชากรวง ด้วย ปุ๋ยน้ำ + บูสเตอร์สีแดง บำรุงดอก

คุณสมบัติจำเพาะ
บูสเตอร์ สีแดง : ส่งเสริมให้รวงข้าวสมบูรณ์ เตรียมความพร้อมสำหรับเร่งรวง ปรับความสมดุลให้ข้าวพร้อมที่จะออกเมล็ดได้อย่างเต็มที่
ปุ๋ยน้ำสำหรับข้าว : ประกอบด้วยธาตุอาหาร N (ไนโตรเจน) P (ฟอสฟอรัส) K (โพแทสเซียม) Ca (แคลเซียม) Mg (แมกนีเซียม) S (กำมะถัน) Zn (สังกะสี) Fe (เหล็ก) Cu (ทองแดง) Mn (แมงกานีส) Mo (โมลิบดีนัม) Cl (คลอรีน) B (โบรอน) NI (นิกเกิล) พร้อมจุลธาตุอาหารอื่นๆ รวมทั้งกรดอะมิโนครบถ้วนตามที่พืชต้องการ เลขที่วิเคราะห์ 05.01023.369 โดยสถาบันวิจัย Absolute Analytical Inc. รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

วิธีใช้ และอัตราส่วนการผสม (หนึ่งชุดใช้ได้ประมาณ 5 ไร่)
บูสเตอร์ สูตรสีแดง 40 ซีซี (3 ฝา) + ปุ๋ยน้ำสำหรับข้าว 40 ซีซี (3 ฝา) ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในนาข้าว หนึ่งไร่ฉีดประมาณ 80 ลิตร
[ฉีดพ่นตอนไม่มีแดด ช่วงก่อนแดดออก 5:00 น. - 9:00 น. หรือ หลังแดดตก เวลา 16:00 น. - 20:00 น. ไม่ควรฉีดพ่นตอนแดดจัด]


ข้าวเมล็ดเต็ม ด้วยคู่นาข้าวเมล็ดเต็ม

คู่นาข้าวเมล็ดเต็ม : ปุ๋ยน้ำ เร่งข้าวให้ข้าวเมล็ดเต็ม ฉีดตอนข้าวกำลังเป็นน้ำนม

1 ชุด ขนาด 1 ลิตร x 2 ขวด

ปุ๋ยน้ำ : คู่นาข้าวเมล็ดเต็ม : เมล็ดเต็ม เร่งเต่ง เร่งรวง เร่งน้ำหนัก ป้องกันข้าวขาดคอรวง ปุ๋ยน้ำ + บูสเตอร์สีส้ม บำรุงผล

คุณสมบัติจำเพาะ
บูสเตอร์ สีส้ม : เร่งการสะสมอาหาร เร่งน้ำหนักเมล็ดข้าว ทำให้ข้าวเมล็ดเต็มและมีน้ำหนักดี
ปุ๋ยน้ำสำหรับข้าว : ประกอบด้วยธาตุอาหาร N (ไนโตรเจน) P (ฟอสฟอรัส) K (โพแทสเซียม) Ca (แคลเซียม) Mg (แมกนีเซียม) S (กำมะถัน) Zn (สังกะสี) Fe (เหล็ก) Cu (ทองแดง) Mn (แมงกานีส) Mo (โมลิบดีนัม) Cl (คลอรีน) B (โบรอน) NI (นิกเกิล) พร้อมจุลธาตุอาหารอื่นๆ รวมทั้งกรดอะมิโนครบถ้วนตามที่พืชต้องการ เลขที่วิเคราะห์ 05.01023.369 โดยสถาบันวิจัย Absolute Analytical Inc. รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

วิธีใช้ และอัตราส่วนการผสม (หนึ่งชุดใช้ได้ประมาณ 5 ไร่)
บูสเตอร์ สูตรสีส้ม 40 ซีซี (3 ฝา) + ปุ๋ยน้ำสำหรับข้าว 40 ซีซี (3 ฝา) ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในนาข้าว หนึ่งไร่ฉีดประมาณ 80 ลิตร
[ฉีดพ่นตอนไม่มีแดด ช่วงก่อนแดดออก 5:00 น. - 9:00 น. หรือ หลังแดดตก เวลา 16:00 น. - 20:00 น. ไม่ควรฉีดพ่นตอนแดดจัด]

สั่งซื้อ โทรหาฟาร์มเกษตร โทร : 089-4599003


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 49059 คน £

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
แสดงทั้งหมดใน [สินค้าเกษตร]:
ปี 58 ผลผลิตมันฯ ออกสู่ตลาด 30.91 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3%
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยปี 58 ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาด 30.91 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3
อ่านแล้ว: 174
เสื้อ FK จาก FarmKaset.ORG
รับฟรี เมื่อซื้อสินค้าจากฟาร์มเกษตร ชนิดขวด ชนิดน้ำ ครบ 1 ลัง หรือชนิดเม็ด ครบ 1 ตัน หรือแลกซื้อพร้อมการสั่งสินค้า
อ่านแล้ว: 5460
ปุ๋ยน้ำ ชุดคู่ยางพารา 20 ลิตร
ปุ๋ยน้ำ ชุดคู่ยางพารา 20 ลิตร - เหมาะสำหรับ ท่านที่มีสวนยางพารา ไม่ว่าเป็นสวนเล็ก สวนใหญ่ หรือท่านที่มีกำลังกล้ายางพารา.
อ่านแล้ว: 13617
ชุดครบเซ็ตยางพาราใหญ่ 7 ปีขึ้นไป หรือยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว
สุดคุ้ม! กับชุดครบเซ็ตยางพาราใหญ่ 7 ปีขึ้นไป หรือ ยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว ซึ่งเราได้นำเอาจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง...
อ่านแล้ว: 12800
ปุ๋ยน้ำสำหรับอ้อยเล็ก 1-2 เดือน
ในช่วง 1-2 เดือน อ้อยจะผ่าน ระยะงอก และ ระยะแตกกอ การบำรุงด้วยปุ๋ยน้ำในช่วงนี้ อ้อยจะโตเร็ว
อ่านแล้ว: 35574
คู่นาข้าวเร่งเขียวขจี
ปุ๋ยน้ำแพคคู่ประสิทธิภาพสูง สำหรับฉีดข้าวในช่วงแตกกอ เร่งให้ข้าวแตกกอดี เขียวขจี สร้างภูมิคุ้มกันโรค สมบูรณ์แข็งแรง
อ่านแล้ว: 70089
คู่นาข้าวเร่งรวงยาว
ใช้ฉีดพ่นตอนข้าวตั้งท้อง เพื่อเร่งรวงข้าวให้ยาวขึ้น เพิ่มจำนวนเมล็ดในแต่ละรวงทำให้ได้ปริมาณเมล็ดข้าวมากขึ้น
อ่านแล้ว: 47245
หมวด สินค้าเกษตร ทั้งหมด >>