บทความนี้อยู่ในหมวด: เกษตรกรตัวอย่าง | อ่านแล้ว 89777 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

คุณอักษร น้อยสว่าง

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มเทเนร่า ให้ผลผลิตสูงถึง 4.8 ตัน/ไร่ เกษตรกรผู้ซึ่งเคยประสบความล้มเหลวจากการปลูกส้มในพื้นที่คลอง...

คุณอักษร น้อยสว่าง เกษตรกรผู้ปลูก ปาล์ม เทเนร่า ให้ผลผลิตสูงถึง 4.8 ตัน/ไร่
             
เกษตรกรดีเด่น ปลูกปาล์มน้ำมัน ผลผลิตสูง   นายอักษร   น้อยสว่าง   เกษตรกรผู้ซึ่งเคยประสบความล้มเหลวจากการปลูกส้มในพื้นที่คลองรังสิต  อ.หนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี มาแล้วในอดีต เปิดเผยว่า  จาก 1-2 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่คลองรังสิตแห่งนี้ต้องประสบกับปัญหาในปลูกส้ม อย่างรุนแรงมาก   อันเนื่องมาจากโรคระบาดที่ติดมากับกิ่งพันธุ์ส้ม    เกษตรกรในพื้นที่ไม่รู้จะหันไปประกอบอาชีพอะไรดี    เกษตรกรบางส่วนจำเป็นต้องอพยพเพื่อไปเช่าพื้นที่ปลูกส้มในพื้นที่อื่น  เช่นในเขตพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก  กำแพงเพชร  และจังหวัดเชียงราย   แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาการระบาดของโรคเช่นเดิมอีก จึงทำให้มีหนี้สินพอกเพิ่มพูนขึ้นมาอีกเป็นจำนวนมาก     บางรายต้องอพยพกลับมายังถิ่นฐานเดิมซึ่งมีพื้นที่สวนส้มร้างที่ได้ทิ้งไว้

   แม้ว่าเพื่อนเกษตรกรจะย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปประกอบอาชีพทำสวนส้มที่อื่นแต่ นายอักษรยังคงรักและหวงแหนในพื้นที่แห่งนี้จึงได้ร่วมกับเกษตรอำเภอหนอง เสือ   จังหวัดปทุมธานี  ทำการทดสอบโดยใช้พื้นที่สวนส้มร้างเดิมที่มีลักษณะเป็นร่องสวน  พื้นที่ ประมาณ  37 ไร่ 2 งานมาปลูก ปาล์ม น้ำมัน 1 ไร่ปลูกได้ 22 ต้น  ที่ระยะปลูก 9x9 เมตร โดยใช้พันธุ์ ปาล์ม ลูกผสมที่เรียกว่าเทเนร่า    ทั้งนี้ระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผล ปาล์ม 1-2 ปีแรกจะทำการปลูกผัก  ข้าวโพด  ถั่ว แซมระหว่าง ปาล์ม   ปลูกตระไคร้ใกล้ ๆ ร่องสวน และ เลี้ยงปลาในร่องสวน ทำให้มีรายได้เสริมจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปาล์ม    และเมื่อ ปาล์ม อายุได้ 2  ปี 8  เดือนก็ทยอยเริ่มให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแทงทลาย ปาล์ม ได้ทุก ๆ  15 วัน  ส่งผลผลิตไปขายในเขตภาคตะวันออกทำให้มีรายได้จากการขาย ปาล์ม ตลอดทั้งปี 

 
   นายอักษรกล่าวเพิ่มเติมว่า  ใน วันนี้ตนมี พื้นที่ที่เก็บเกี่ยว ปาล์ม ได้ 9 ไร่  อายุ 3 ปี เก็บเกี่ยวได้ผลผลิต 1.4 ตัน  และพื้นที่ 12 ไร่  อายุได้ 4 ปี สามารถเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 4.8 ตันต่อไร่  ซึ่งแปลงปลูกของเกษตรกรโดยทั่วไปที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้ผลผลิตเฉลี่ยที่  4.4 ตันต่อไร่ ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับผลผลิตเฉลี่ย ปาล์ม น้ำมันของประเทศไทย ที่ 2.7 ตันต่อไร่เท่านั้น  และหากคิดรายได้แปลงที่มีอายุ 4 ปี ถัวเฉลี่ยจากการขาย 18 ครั้งราคาในปีนี้อยู่ที่ปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ 5 บาท จะมีรายได้ทั้งหมดรวม 280,000  บาท เมื่อหักค่าใช้จ่าย 210,000  จะมีรายได้เหลือไร่ละ 17,500  บาท/ปี    ทั้งนี้ในพื้นที่นี้ได้ผลผลิต ปาล์ม สูงแสดงให้เห็นว่าพืชเศรษฐกิจ ปาล์ม น้ำมัน นั้นไม่ใช่เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในเขตภาคใต้และภาคตะวันออกเท่านั้น    ปาล์ม น้ำมันสามารถปลูกได้ในสภาพดิน ฟ้า  อากาศที่เอื้ออำนวย มีความเหมาะสมโดยเฉพาะมีน้ำดี  ซึ่งในพื้นที่คลองรังสิตในพื้นที่สวนส้มร้างเก่านับว่าเป็นพื้นที่ที่มี ศักยภาพเป็นอย่างมาก

 
   “ การปลูก ปาล์ม ไม่ใช่เรื่องยากหากพิจารณาแล้วนับเป็นพื้นที่ที่มีความหวัง   ง่ายกว่าปลูกส้มที่ต้องดูแลจัดการ ใช้สารเคมีมาก  เราจะใช้พื้นที่สวนส้มเก่า  ร่องส้มเดิมที่รกรางว่างเปล่า เกษตรกรไม่มีทุนที่จะล้มสวนส้มมาทำนา จะ ไม่เน้นเอาพื้นที่นามาปลูก ปาล์ม เด็ดขาด   ดังนั้นจากปัญหาความขัดข้องใจจากผู้ที่ห่วงใยว่าหากมีการส่งเสิมปลูก ปาล์ม แล้วจะมีการรุกล้ำไปแย่งพื้นที่นานั้นน่าจะหมดความกังวลใจได้   เนื่องจากเกษตรกรเองนั้นสามารถเป็นผู้ตัดสินใจได้ว่าพื้นที่ใดควรปลูก ปาล์ม หรือทำนาข้าว เนื่องจากทั้งข้าวและ ปาล์ม มีราคาดี เกษตรกรที่ทำนาก็คงไม่ลงทุนไปขุดเป็นสวน  และเกษตรกรที่มีสวนส้มร้างอยู่แล้วก็คงไปปรับพื้นที่สวนเป็นนาข้าวเนื่องจาก การปรับสภาพพื้นที่ต้องใช้ทุนสูงเช่นกัน”
   จากอดีตทุ่งรังสิตมีพื้นที่ปลูกส้มประมาณ     2-3  แสนไร่     ปัจจุบันพื้นที่อำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานีมีพื้นที่ปลูก ปาล์ม แทนร่องส้มเดิมที่รกร้างว่างเปล่าไปแล้วประมาณ 3 พันไร่   และหากรวมพื้นที่ในเขตสระบุรี  เขตอำเภอพิหารแดง ด้วยจะมีพื้นที่ปลูก ปาล์ม ในบริเวณดังกล่าวถึง 9  พันไร่   ปัจจุบันยังมีพื้นที่ที่เป็นสวนส้มหรือร่องส้มเดิมที่รกร้างอีกเป็นจำนวน  1 แสน 8 หมื่นไร่ที่  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูก ปาล์ม น้ำมันซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของ ไทยที่ให้ผลผลิตสูงไม่น้อยหน้าไปกว่าพื้นที่ทางใต้หรือทางตะวันออก
 
สนใจรายละเอียดพันธุ์ ปาล์ม ซี .พี. โกลเด้น เทเนอร่า
ติดต่อ คุณเอกชัย 089-663-6605  คุณอดิเทพ 087-171-1764

   ศิริลักษณ์ /ศิริพร ฝ่ายข่าวและประชาสัมพันธ์
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร  เครือเจรืญโภคภัณฑ์
089-1399801/086-3135966  /02-6759668

อ้างอิง : http://ang05.exteen.com/20090217/entry-2


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 89777 คน £

ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
แสดงทั้งหมดใน [เกษตรกรตัวอย่าง]:
รางวัล ยุวเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ ปี 57
ยุวเกษตรกร จากอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คว้ารางวัล ยุวเกษตกรดีเด่น แห่งชาติ ปี 57
อ่านแล้ว: 7787
ทำมันสำปะหลังตากแห้ง พลิกภัยแล้งเป็นรายได้
เปลี่ยนมันสำปะหลังสด เป็นมันเส้น หรือมันสำปะหลังตากแแห้ง เพิ่มรายได้ ช่วงภัยแล้ง
อ่านแล้ว: 8628
การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ
อ่านแล้ว: 11011
รักษาโรคมะเร็ง ด้วยสมุนไพร
รู้กันดีว่า สมุนไพรไทยหลายชนิดมีสรรพคุณเป็นเลิศในการป้องกัน และรักษาโรคมะเร็ง ดังนั้น
อ่านแล้ว: 15223
ปลูกผักสวนครัว
วิธีการปลูกผักสวนครัวง่ายๆ ที่คุณก็ทำเองได้ที่บ้านของคุณ
อ่านแล้ว: 16086
การปลูกมะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชอุตสาหกรรมที่สำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย และกำลังได้รับความสนใจทั้ง ภาครัฐบาลและเอกชน
อ่านแล้ว: 16661
เกษตรกรตัวอย่าง:เลี้ยงด้วงสาคูสร้างเงิน
เป็นที่รู้กันดีโดยทั่วกันว่า อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช คือดินแดนที่มีโอโซนดีที่สุดของไทย ดังนั้น จึงไม่แปลกหากที่นี่จะมี.
อ่านแล้ว: 12269
หมวด เกษตรกรตัวอย่าง ทั้งหมด >>

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

วัด
Im_watchara776@hotmail.com
ใช่ครับต้องดูว่าโรงหีบปาล์ม ห่างจากเราแค่ไหน
post on mobile version
26 Jul 2012 , 01:04 AM  e

witharn_t
witharn_t@hotmail.com
ก่อนปลูกปาล์ม ควรหาที่ขายก่อน ไม่เช่นนั้นถูกกดราคาอย่างหนัก เช่น ภาคใต้ซื้อกิโลละ 5.50 บาท แต่ที่ สกลนคร ซื้อ 3 บาท ต่อกิโลกรัม  ส
25 ก.ค. 2555 , 11:12 PM  e

สยามแสนประสิทธิ์
siamsaenprasit@hotmail.com
ตำบลท่าหมื่นราม อ.ังทอง จ.พิษณุโลก กำลังจะสร้างโรงงานรับซื้อผลผลิตปาล์ม
22 ก.ค. 2555 , 11:23 PM  e

คนอยากปลูกปล์ม นครพนม
mebem_2511@hotmail.com
กำลังสนใจศึกษาเรื่องปล์ม ถ้าปลูกที่นครพนมจะขายที่ไหน
01 ธ.ค. 2554 , 11:24 PM  e

witharn
witharn_t@hotmail.com
ปลูกปาล์มที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ขายที่ไหน
19 พ.ย. 2554 , 10:57 PM  e

ประสงค์
prasong_011@hotmail.com
ปลุกปาล์มที่สุโขทัย อยากทราบว่าตลาดรับซื้อที่ใกล้ที่สุดอยู่ไหนครับ มีแต่คุยเรื่องปลูกกัน ไม่เห็นมีข้อมูลเรื่องตลาดมั้งเลยน้อผู้ใดทราบช่วยอับเดทหน่อยครับ
หรือช่วยแนะนำที่ 0873243594 ขอบคุณครับ
22 ส.ค. 2554 , 11:08 PM  e

vajara
kmitl-social-sciences@hotmail.com


ถ้าปลูกที่อำเภอบางเลนจะนำผลผลิตไปขายที่ใหนดีครับ   31 ก.ค. 2554 , 09:56 PM  e

vajara
kmitl-social-sciences@hotmail.com
มีที่อยู่ที่อำเภอบางเลน 30 ไร่ มีแผนที่จะปลูกปาล์มน้ำมัน แต่ไม่ทราบว่าจะนำไปขายที่ใหน
31 ก.ค. 2554 , 09:54 PM  e

ลดาวัลย์ ดอกดวง
wandee0705@hotmail.com

19 ก.ค. 2554 , 01:17 AM  e

พายุ
payupumpew@gmail.com


คือตอนนี้ผมทำงานที่ กทม แต่ที่บ้านทำสวนปาล์มอยู่ครับประมาณ 30 ไร่อยากกลับไปช่วยพ่อทำกิจการนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะรุ่งหรือเปล่า ถ้ากิจการไปดีก็จะลาออกกลับไปบริหารริงจังครับ ขอผู้ที่ทำกิจการนี้ช่วยแนะนำทีครับ20 มิ.ย. 2554 , 04:50 AM  e

Pera
pera_kunakornpraton@hotmail.com
บางคนทำงานได้กำไรเดือนละหลายหมื่นเขาบอกว่าไม่คุ้ม เพราะเขาทำอย่างอื่นใช้เวลาเท่ากัน ได้กำไรมากกว่าและเหนื่อยน้อยกว่า แล้วแต่คนครับจะคิดว่าคุ้มหรือไม่

[post via mobile device]
19 มิ.ย. 2554 , 09:14 AM  e

การ์ตูน
gartoon05@gmail.com
มีที่ดิน อยู่ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ประมาณ 20 ไร่จะปลูกได้ใหมครับ เพราะที่ดินแถบนั้นจะเป็น ที่ทำนาทั้งหมด ถ้าจะปลูกปาล์มพร้อมกับข้าว สามารถทำได้ใหมครับ หรือมีใครเคยทำแล้วประสบผลสำเร็จช่วยบอกชื่อ ที่อยู่ด้วยครับจะได้โทรไปขอความรู้หน่อย รบกวนช่วยตอบหน่อยครับตามเมล์ด้านบน

18 มิ.ย. 2554 , 02:41 AM  e

ปส
psitcdgs@gmail.com
ที่ ไร่เดียว ทำได้ไหมครับ คุ้มไหม
17 มิ.ย. 2554 , 08:47 AM  e

cpปาล์ม
bow_liver@hotmail.com
พันธุ์ปาล์มซีพีพิสูจน์แล้วดกจริงสนใจติต่อ
0801452367
25 ก.พ. 2554 , 11:04 PM  e

ไกรสร รัตสุ
koylovely50@hotmail.com
อยากทำอาชีพนี้จัง
13 ก.พ. 2554 , 09:44 PM  e

เต้
taexjr@hotmail.com
ผมมีที่อยู่ที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์คับสนใจที่จะลองปลูกปาล์มต้องทํายังไงบ้างครับต้องติดต่อกับใครหน่อยงานไหนครับและจะหาพันธ์ปาล์มได้ที่ไหนคับช่วยบอกหน่อยครับ
25 ม.ค. 2554 , 06:59 PM  e

นักรบ
nakrop-nba@hotmail.com
มีที่ดินอยู่อำเภอสวนผึ่ง 15 ไร่ เหมาะสมที่จะปลูกมัยครับ และจะคุ้มทุนประมาณกี่ปีครับ
รบกวนขอคำตอบทางอีเมล์ครับ
18 ส.ค. 2553 , 02:27 AM  e

lสิงห์ทองหัวหมาก
butaum@hotmail.com
การปลูกปาล์มนำมัน สามารถปลูกได้ทุกๆพื้นที่ แต่สิงที่สำคัญที่สุด การจัดการดูแลบำรุงรักษา เป็นองค์ประกอบเบื้องต้น...ปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นเรื่องของปริมาณน้ำฝนและการจัดการให้ธาตุอาหารแก่ปาล์มน้ำมัน(ไม่ใช่ปุ๋ย)เพราะปุ๋ยมีเพียง3ธาตุ คือไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ท่านเชื่อใหม?เมืออายุปาล์มน้ำมันุ6ปีขึ้นไป
จะมีปัญหาเรื่องผลผลิตลดลง เพราะธาตุอาหารที่ปาล์มน้ำมันต้องการขาด...สนใจเทคนิคการจัดการให้ปาล์มน้ำมันออกทะลายที่สมบูรณ์ต่อเนื่องโทร.086-2741839
01 ก.ค. 2553 , 06:38 PM  e

ส่งความคิดเห็น