ฟาร์มเกษตร : FarmKaset.ORG - The Connecting of Agriculture
บทความนี้อยู่ในหมวด: เกษตรกรตัวอย่าง | อ่านแล้ว 90163 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

คุณอักษร น้อยสว่าง

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มเทเนร่า ให้ผลผลิตสูงถึง 4.8 ตัน/ไร่ เกษตรกรผู้ซึ่งเคยประสบความล้มเหลวจากการปลูกส้มในพื้นที่คลอง...

คุณอักษร น้อยสว่าง เกษตรกรผู้ปลูก ปาล์ม เทเนร่า ให้ผลผลิตสูงถึง 4.8 ตัน/ไร่
             
เกษตรกรดีเด่น ปลูกปาล์มน้ำมัน ผลผลิตสูง   นายอักษร   น้อยสว่าง   เกษตรกรผู้ซึ่งเคยประสบความล้มเหลวจากการปลูกส้มในพื้นที่คลองรังสิต  อ.หนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี มาแล้วในอดีต เปิดเผยว่า  จาก 1-2 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่คลองรังสิตแห่งนี้ต้องประสบกับปัญหาในปลูกส้ม อย่างรุนแรงมาก   อันเนื่องมาจากโรคระบาดที่ติดมากับกิ่งพันธุ์ส้ม    เกษตรกรในพื้นที่ไม่รู้จะหันไปประกอบอาชีพอะไรดี    เกษตรกรบางส่วนจำเป็นต้องอพยพเพื่อไปเช่าพื้นที่ปลูกส้มในพื้นที่อื่น  เช่นในเขตพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก  กำแพงเพชร  และจังหวัดเชียงราย   แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาการระบาดของโรคเช่นเดิมอีก จึงทำให้มีหนี้สินพอกเพิ่มพูนขึ้นมาอีกเป็นจำนวนมาก     บางรายต้องอพยพกลับมายังถิ่นฐานเดิมซึ่งมีพื้นที่สวนส้มร้างที่ได้ทิ้งไว้

   แม้ว่าเพื่อนเกษตรกรจะย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปประกอบอาชีพทำสวนส้มที่อื่นแต่ นายอักษรยังคงรักและหวงแหนในพื้นที่แห่งนี้จึงได้ร่วมกับเกษตรอำเภอหนอง เสือ   จังหวัดปทุมธานี  ทำการทดสอบโดยใช้พื้นที่สวนส้มร้างเดิมที่มีลักษณะเป็นร่องสวน  พื้นที่ ประมาณ  37 ไร่ 2 งานมาปลูก ปาล์ม น้ำมัน 1 ไร่ปลูกได้ 22 ต้น  ที่ระยะปลูก 9x9 เมตร โดยใช้พันธุ์ ปาล์ม ลูกผสมที่เรียกว่าเทเนร่า    ทั้งนี้ระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผล ปาล์ม 1-2 ปีแรกจะทำการปลูกผัก  ข้าวโพด  ถั่ว แซมระหว่าง ปาล์ม   ปลูกตระไคร้ใกล้ ๆ ร่องสวน และ เลี้ยงปลาในร่องสวน ทำให้มีรายได้เสริมจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปาล์ม    และเมื่อ ปาล์ม อายุได้ 2  ปี 8  เดือนก็ทยอยเริ่มให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแทงทลาย ปาล์ม ได้ทุก ๆ  15 วัน  ส่งผลผลิตไปขายในเขตภาคตะวันออกทำให้มีรายได้จากการขาย ปาล์ม ตลอดทั้งปี 

 
   นายอักษรกล่าวเพิ่มเติมว่า  ใน วันนี้ตนมี พื้นที่ที่เก็บเกี่ยว ปาล์ม ได้ 9 ไร่  อายุ 3 ปี เก็บเกี่ยวได้ผลผลิต 1.4 ตัน  และพื้นที่ 12 ไร่  อายุได้ 4 ปี สามารถเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 4.8 ตันต่อไร่  ซึ่งแปลงปลูกของเกษตรกรโดยทั่วไปที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้ผลผลิตเฉลี่ยที่  4.4 ตันต่อไร่ ซึ่งผลผลิตที่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับผลผลิตเฉลี่ย ปาล์ม น้ำมันของประเทศไทย ที่ 2.7 ตันต่อไร่เท่านั้น  และหากคิดรายได้แปลงที่มีอายุ 4 ปี ถัวเฉลี่ยจากการขาย 18 ครั้งราคาในปีนี้อยู่ที่ปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ 5 บาท จะมีรายได้ทั้งหมดรวม 280,000  บาท เมื่อหักค่าใช้จ่าย 210,000  จะมีรายได้เหลือไร่ละ 17,500  บาท/ปี    ทั้งนี้ในพื้นที่นี้ได้ผลผลิต ปาล์ม สูงแสดงให้เห็นว่าพืชเศรษฐกิจ ปาล์ม น้ำมัน นั้นไม่ใช่เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในเขตภาคใต้และภาคตะวันออกเท่านั้น    ปาล์ม น้ำมันสามารถปลูกได้ในสภาพดิน ฟ้า  อากาศที่เอื้ออำนวย มีความเหมาะสมโดยเฉพาะมีน้ำดี  ซึ่งในพื้นที่คลองรังสิตในพื้นที่สวนส้มร้างเก่านับว่าเป็นพื้นที่ที่มี ศักยภาพเป็นอย่างมาก

 
   “ การปลูก ปาล์ม ไม่ใช่เรื่องยากหากพิจารณาแล้วนับเป็นพื้นที่ที่มีความหวัง   ง่ายกว่าปลูกส้มที่ต้องดูแลจัดการ ใช้สารเคมีมาก  เราจะใช้พื้นที่สวนส้มเก่า  ร่องส้มเดิมที่รกรางว่างเปล่า เกษตรกรไม่มีทุนที่จะล้มสวนส้มมาทำนา จะ ไม่เน้นเอาพื้นที่นามาปลูก ปาล์ม เด็ดขาด   ดังนั้นจากปัญหาความขัดข้องใจจากผู้ที่ห่วงใยว่าหากมีการส่งเสิมปลูก ปาล์ม แล้วจะมีการรุกล้ำไปแย่งพื้นที่นานั้นน่าจะหมดความกังวลใจได้   เนื่องจากเกษตรกรเองนั้นสามารถเป็นผู้ตัดสินใจได้ว่าพื้นที่ใดควรปลูก ปาล์ม หรือทำนาข้าว เนื่องจากทั้งข้าวและ ปาล์ม มีราคาดี เกษตรกรที่ทำนาก็คงไม่ลงทุนไปขุดเป็นสวน  และเกษตรกรที่มีสวนส้มร้างอยู่แล้วก็คงไปปรับพื้นที่สวนเป็นนาข้าวเนื่องจาก การปรับสภาพพื้นที่ต้องใช้ทุนสูงเช่นกัน”
   จากอดีตทุ่งรังสิตมีพื้นที่ปลูกส้มประมาณ     2-3  แสนไร่     ปัจจุบันพื้นที่อำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานีมีพื้นที่ปลูก ปาล์ม แทนร่องส้มเดิมที่รกร้างว่างเปล่าไปแล้วประมาณ 3 พันไร่   และหากรวมพื้นที่ในเขตสระบุรี  เขตอำเภอพิหารแดง ด้วยจะมีพื้นที่ปลูก ปาล์ม ในบริเวณดังกล่าวถึง 9  พันไร่   ปัจจุบันยังมีพื้นที่ที่เป็นสวนส้มหรือร่องส้มเดิมที่รกร้างอีกเป็นจำนวน  1 แสน 8 หมื่นไร่ที่  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูก ปาล์ม น้ำมันซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของ ไทยที่ให้ผลผลิตสูงไม่น้อยหน้าไปกว่าพื้นที่ทางใต้หรือทางตะวันออก
 
สนใจรายละเอียดพันธุ์ ปาล์ม ซี .พี. โกลเด้น เทเนอร่า
ติดต่อ คุณเอกชัย 089-663-6605  คุณอดิเทพ 087-171-1764

   ศิริลักษณ์ /ศิริพร ฝ่ายข่าวและประชาสัมพันธ์
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร  เครือเจรืญโภคภัณฑ์
089-1399801/086-3135966  /02-6759668

อ้างอิง : http://ang05.exteen.com/20090217/entry-2


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 90163 คน £

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
แสดงทั้งหมดใน [เกษตรกรตัวอย่าง]:
การุณ ศุขะพันธ์ เกษตรกรดีเด่นไร่นาผสม
ด้วยผลงานปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตปุ๋ยหมักจากสมุนไพรใช้เอง จนประสบผลสำเร็จ จากการพิจารณาผล..
อ่านแล้ว: 401
รางวัล ยุวเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ ปี 57
ยุวเกษตรกร จากอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คว้ารางวัล ยุวเกษตกรดีเด่น แห่งชาติ ปี 57
อ่านแล้ว: 8104
การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ
อ่านแล้ว: 11283
ปลูกผักสวนครัว
วิธีการปลูกผักสวนครัวง่ายๆ ที่คุณก็ทำเองได้ที่บ้านของคุณ
อ่านแล้ว: 16426
เกษตรกรตัวอย่าง:เลี้ยงด้วงสาคูสร้างเงิน
เป็นที่รู้กันดีโดยทั่วกันว่า อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช คือดินแดนที่มีโอโซนดีที่สุดของไทย ดังนั้น จึงไม่แปลกหากที่นี่จะมี.
อ่านแล้ว: 12541
ถักทอเสื่อกก ลวดลายขิด งานขายฝีมือ
การทอเสื่อเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในชนบทที่ใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนามาถักทอ บางส่วนทอเก็บไว้เพื่อทำบุญช่วงเทศกาลประเพณี โดย
อ่านแล้ว: 9700
ฟาร์มตัวอย่าง โคกปาฆาบือซา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...
อ่านแล้ว: 8815
หมวด เกษตรกรตัวอย่าง ทั้งหมด >>