บทความนี้อยู่ในหมวด: เกษตรน่ารู้ | อ่านแล้ว 189372 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อดิน หรือบ่อดินปูด้วยพลาสติก

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุก ในบ่อพลาสติก แบบเกษตรพอเพียง สำหรับท่านที่สนใจ เป็นประโยขน์ ลองศึกษาเป็นควาทรู้เบื้องต้นได้...

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก : เกษตรพอเพียง

ขั้นตอนการเลี้ยงมี 4 ขั้นตอน

1. การจัดเตรียมบ่อ

ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ก้น 1 เมตร จัดทำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน ปูผ้าพลาสติกสีดำกันน้ำซึม

 

2. การปรับสภาพน้ำในบ่อปลา

เปิดน้ำใส่บ่อจนเต็มจากนั้นใส่จุลินทรีย์ EM จำนวน 1 ลิตร ผสมกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม และ

แร่แม๊กนีเซียม จำนวน 3 กิโลกรัม ทิ้งไว้ 5 – 7 วัน เพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำและลดการเน่าเสียของน้ำ จากนั้นก็ปล่อยปลาลงเลี้ยงได้

3. ปลาดุกที่เลี้ยงใช้ พันธุ์บิ๊กอุย ขนาดยาว 5 – 7 ซม. จำนวน 1,000 – 2,0000 ตัว เลี้ยงประมาณ

2 – 3 เดือน ก็สามารถจับบริโภคได้

4. การทำอาหารปลาดุก

ส่วนผสม

1. รำละเอียด 2 กระสอบปุ๋ย

2. กากมะพร้าว 1 กระสอบปุ๋ย

3. ปลาป่น 6 กิโลกรัม

4. กากถั่วเหลือง 6 กิโลกรัม

5. จุลินทรีย์ EM 1 ลิตร

6. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

7. น้ำมันพืช 1 – 2 ลิตร

วิธีทำ

1. นำส่วนผสมข้อ 1 1 กระสอบ ข้อ 2,3,4 คลุกให้เข้ากัน

2. นำส่วนผสม ข้อ 5,6 ผสมน้ำ 20 ลิตร เพื่อคลุกเคล้าส่วนผสม ข้อ 1 หมักไว้ 12 ชั่วโมง

3. นำส่วนผสมที่หมักไว้ในข้อ 1,2 ผสมกับรำละเอียด 1 กระสอบและน้ำมันพืช 1 – 2 ลิตร

คลุกเคล้านำเข้าเครื่องอัดเม็ดผึ่งแดด 2 วัน เก็บไว้ได้ 2 เดือน

เกร็ดความรู้

1. การซื้อพันธุ์ปลาก่อนการเคลื่อนย้ายให้ปลาอดอาหาร 1 – 2 วัน เพื่อป้องกันปลาดิ้นและ

ทำให้ปลาไส้ขาดเวลาเลี้ยงปลาจะไม่โต

2. การเคลื่อนย้ายปลาให้เตรียม น้ำมันพืช 30 ซีซี : เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันตักใส่ใน

ถุงหรือที่มีพันธุ์ปลา อยู่ประมาณ 1 ช้อนชา เพื่อป้องกันปลาบาดเจ็บ

3. การป้องกันปลาหนีจากบ่อเวลาฝนตก ใช่วิธีหากมีฝนตกให้หว่านอาหารให้ปลากิน สัก

2 – 3 ครั้ง เพื่อหลอกว่าเวลาฝนตกจะได้กินอาหารแล้วปลาจะไม่หนี

4. การเปลี่ยนถ่ายน้ำให้ดูดน้ำออก 1 ส่วน ใน 3 ส่วน และนำน้ำที่ใส่ใหม่ให้ทำเป็นละอองฝอยโดยใช้สายยางเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่ ปลา

5. การจับปลาเพื่อบริโภคโดยใช้วิธีใช้สายยางฉีดน้ำเหมือนกับฝนตกปลาจะเล่นน้ำ จากนั้นใช้สวิงตักปลา ที่เล่นน้ำทันที ปลาจะไม่รู้สึกถึงอันตรายและจะกินอาหารต่อและไม่หนี้

ข้อดีของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก

ใช้พื้นที่เลี้ยงน้อย สามารถเลี้ยงได้ทุกที่

ก่อสร้างบ่อเลี้ยงได้ง่าย

ระยะเวลาเลี้ยงสั้น

เลี้ยงง่าย อดทนต่อสภาพน้ำได้ดี

บริโภคเองในครัวเรือน และมีเหลือจำหน่าย

 

การเลือกสถานที่สร้างบ่อ

อยู่ใกล้บ้าน

อยู่ที่ร่มหรือมีหลังคา

มีแหล่งน้ำสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำได้สะดวก

การสร้างบ่อ

วิธีที่ 1

ขุดลงไปในดิน

วิธีที่ 2

ยกคันบ่อขึ้น

การสร้างบ่อ

การเตรียมน้ำ

น้ำบาดาล น้ำบ่อ น้ำในแหล่งน้ำลำคลองสามารถใช้เลี้ยงปลาได้

น้ำประปาต้องทิ้งน้ำไว้ 3 วัน ก่อนถึงจะนำมาเลี้ยงปลาได้

 

การเลี้ยง (1)

1. ขนาดปลาที่จะนำมาเลี้ยง

ปลาที่เริ่มเลี้ยงยาวตั้งแต่ 1.5 นิ้วขึ้นไป

ไม่ควรนำปลามาเลี้ยงในฤดูหนาวเพราะปลามีความต้านทานต่อโรคต่ำ

2. อัตราการเลี้ยง

ปล่อยลูกปลาในอัตรา 50 – 70 ตัว/ตารางเมตร

3. การปล่อยปลา

แช่ถุงลูกปลาไว้ในบ่อเลี้ยง 30 นาที จึงค่อยๆ ปล่อยลงบ่อ

 

ช่วงแรกที่ปล่อย ให้เติมน้ำลงบ่อมีความสูงประมาณ 10 ซม.แล้วค่อยเพิ่มระดับน้ำขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกๆ อาทิตย์ จนมีระดับสูงสุด 30-50 ซม.

การดูแลรักษา

 

หลังคาบัง แดด ฝน

 

. การให้อาหารปลา

เริ่มแรกให้อาหารเม็ดเล็กและบุบพอแตกสำหรับปลาเล็ก

อาหารสดพวกเศษเนื้อ สับให้ปลากินได้

ตัวปลวก แมลงเม่าและแมลงอื่น ๆ โปรยให้ปลากิน

ให้อาหารเป็นเวลา วันละ 2 มื้อ เช้า - เย็น

 

6. การถ่ายเทน้ำ

ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำเมื่อน้ำเริ่มเสีย

ไม่ควรถ่ายน้ำออกหมด เหลือน้ำเก่าไว้ 2/3

เปลี่ยนถ่ายน้ำหลังให้อาหารแล้วไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

น้ำที่ถ่ายออกสามารถนำไปรดพืชผักได้

 

การใช้ประโยชน์พื้นที่รอบบ่อ

ปลูกพืชผักสวนครัวรอบๆ บ่อพลาสติก

ต้นทุน

ค่าพลาสติกปูพื้นบ่อ (PVC # 3.5x 6 ม.) 500 บาท

ค่าอาหารเม็ด (เลี้ยงนาน 3 เดือน #30 กก. ) 500 บาท

ค่าพันธุ์ปลาดุก (ขนาด 1 นิ้ว 500 ตัว) 500 บาท

รวมทั้งสิ้น ประมาณ 1,500 บาท

 

การจับปลา

เลี้ยง 3-4 เดือน ได้ปลาขนาด 100-200 กรัม/ตัว

อัตรารอดประมาณ 80-90 %

ได้ผลผลิตปลา ประมาณ 30-50 กก/บ่อ

คิดเป็นมูลค่า (กก. ละ 30 บาท) 900-1,500 บาท

 

ต้นฉบับโดย : bloggang.com/viewdiary.php?id=orchids-and-fern& month=10-2007&date=09&group=1&gblog=42


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 189372 คน £

ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
แสดงทั้งหมดใน [เกษตรน่ารู้]:
เกาะติดศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยใน AEC
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในลำดับต้นที่ส่งออกไปยังตะวันออกกลางมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากอดีตที่ผ่านมา
อ่านแล้ว: 82
ส่งออกเครียดบาทแข็งทุบออร์เดอร์ใหม่
บาทแข็ง-ค่าเงินคู่ค้าอ่อน ส่อเค้าป่วนยาวทุบออร์เดอร์ใหม่ ไตรมาส1วูบ กลุ่มอาหาร-เกษตร โดนหนักสุด..
อ่านแล้ว: 153
ศึกษาตลาดเกษตรไทยในยุโรป
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เร่งดำเนินโครงการศึกษาสถานการณ์สินค้าเกษตรและ..
อ่านแล้ว: 176
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยับ ภาพรวมสูงขึ้น
ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เที่ยบกับธันวาคมปี 57 ยางพารา ปาล์มน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น มันสำปะหลัง สุกร ลดลง
อ่านแล้ว: 259
ผักตบชวา มีโปแตสเซียมสูงถึง 20%!
ผักตบชวานั้น เป็นพืชที่มีโปแตสเซียมเป็นส่วนประกอบมาก สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยได้เป็นอย่างดี หาได้ไม่ยาก
อ่านแล้ว: 448
วิกฤตหรือโอกาศ ในยุคข้าวยากหมากแพง?
ยุคนี้อาหาร สาธารณูปโภคพื้นฐานราคาแพง ในขณะที่เงินไม่สะพัด ลอจิสติกขาดรายได้ เราจะปรับตัวอย่างไร กับภาวะแบบนี้..
อ่านแล้ว: 311
ทำไมใบไม้จึงมีสีเขียว ?
ด้วยเหตุผลอะไรกัน ที่ทำให้ใบไม้ส่วนมาก 90 เปอร์เซ็นของพันธุ์ไม้เลยก็ว่าได้ จึงต้องมีใบสีเขียว เพราะคลอโรฟิลหรืออย่างไร?
อ่านแล้ว: 666
หมวด เกษตรน่ารู้ ทั้งหมด >>

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

กุ้งค่ะ
pym00034_kung@hotmail.com

สนใจที่คุณชลและคุณปริมแนะนำมากค่ะ ให้ความรู้ดีมาก สนใจอยากปรึกษาเพิ่ม จะสะดวกไหมค่ะ พอดีมีที่แต่ยังไม่ได้ทำอะไรค่ะ สนใจอยากทำเกษตรแบบพอเพียง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังงัยน่ะค่ะ

 

 


02 ก.ย. 2557 , 01:06 PM  e

arun
amutchar@hotmail.com
เรื่องผ้ายางต้องหาซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวน แบ่งขายเป็นเมตร ขนาดความกว้าง 2 เมตร มีอย่างบางเมตรละ 150 บาท และอย่างหนาเมตรละ 200 บาท ถ้าบ่อมีขนาดใหญ่ต้องนำผ้ายางมาต่อกันทางร้านมีเครื่องต่อให้ครับ ถ้าเลี้ยงปลาในบ่อผ้ายางหรือบ่อปูน ต้องระวังนะครับควรทำให้ขอบบ่อสูงกว่าพื้นดินนิดนึง 30-40 cm. ก็ได้ เพื่อไม่ให้คางคกลงไปวางไข่ในบ่อ เพราะไข่ของคางคกจนถึงตัวลูกอ๊อดของคางคกมีพิษครับ ปลากินเข้าไปก็ตายสถานเดียว(สงสัยนึกว่าไข่คางคกเป็นอาหารสูตรใหม่มั๊ง)คางคกนี่มันก็แปลก ถ้าเป็นบ่อดินตามธรรมชาติ มันจะไม่ลงไปวางไข่ แต่จะชอบลงไปวางไข่ในบ่อปูน ผมเคยเจอมาบ่อย ปลาเลี้ยงมาจนตัวโตกำลังจะได้จับเลย มาเจอไข่คางคกเข้าไปทีเดียว ตายเกือบหมดบ่อเลย เห็นแล้วมันปวดใจ
25 พ.ย. 2554 , 11:42 AM  e

pound
tanabutr_b@yahoo.com
@chanakan สามารถกดปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ออกปริ้นเตอร์ได้เลยครับ
02 พ.ย. 2554 , 10:53 PM  e

อภิญญา
poppy_2499@hotmail.com
ข้อมูลดีมากๆเลยค่ะ
ขอบคุณมาก
02 พ.ย. 2554 , 09:16 PM  e

chanakan kulwong
zhezafon52@hotmail.com
ทำไม copy ขั้นตอนไม่ได้ค่ะ
15 ต.ค. 2554 , 10:34 PM  e

มาโนช
manoch543219@gmail.com
ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุก ไม่แน่ใจ แต่อย่าปล่อยปลาช่อนลงไปนะครับ 
11 ต.ค. 2554 , 04:18 PM  e

ฅนพิมาย
somthangdi@yahoo.com
มีที่อยู่ประมาณ8ไร่ว่าจะขุดบ่อซัก4ไร่เพื่อเลี้ยงปลา  จะปล่อยปลาได้ทั้งหมดกี่ตัวครับแล้วถ้าปล่อยปลาซัก3-4ชนิดมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหม อาจจะมีปลานิลปลาดุกปลาตะเพียนมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมถ้าใครรู้ช่วยตอบทีจ้า
11 ต.ค. 2554 , 02:04 PM  e

สุพจน์
pot2514@windowslive.com


ขอสุูตรเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกหน่อยครับ23 ก.ย. 2554 , 04:44 AM  e

เหวิน
wern67@hotmail.com


ขอบคุณมากค่ะสำหรับความรู้ กำลังจะเลี้ยงได้ความรู้เพิ่มเติมพอดีเลย13 ก.ย. 2554 , 12:24 AM  e

ชล
chaychol2523@hotmail.com
สวัสดีครับ ผมเป็นอีกคนครับที่เลี้ยงปลาวงบ่อ เมื่อก่อนที่ทำงานประจำ มีทั้งหมด 30 วง ครับ ตอนหลังมาเริ่มปัญหาน้ำรบกวนชาวบ้านครับ ผมเลี้ยงกลางบ้านเอื้ออาทรเลยครับ กำไรไม่สนเท่าไรเอามันใว้ก่อนเวลาปลากินมันเพลินดีครับ แต่ตอนนี้ผมลาออกจากงานประจำแล้ว มาทำแบบเต็มตัว มีการรวมตัวกัน เรื่องพันธุ์ปลา  อาหาร  การตลาด  ตอนนี้ผมมีบ่อของตัวเอง 21 บ่อ และลูกบ่ออีก 65 บ่อ โดยถ้าใครสนใจผมเริ่มดูแลตั้งแต่การขุดบ่อ การจัดส่งพันธุ์ปลา ส่งอาหาร โดยใช้อาหารเกรดดีกว่าท้องตลาด ราคาถูกกว่า หาซื้อไม่ได้ตามตลาด ที่พิเศษกว่าที่อื่นก็คือ วันแรกที่ ลงปลาเรามีการประกันราคาให้ตอนจ้บครับ  ถ้าถึงเวลาจับราคาขึ้นเราขึ้นตามครับ แต่ถ้าราคาลงเราจับในราคาประกันไว้ ปลาที่เลี้ยงใช้เวลาประมาณ 75-85 วันครบกำหนดเราเข้าจับ ขนาดของปลาที่ได้ เฉลี่ย 4 ตัวต่อกิโลกรัม  ปลา 10000 ตัว จะได้น้ำหนัก ประมาณ 1800-2100 กิโลกรัม ตอนนี้ราคาปลาหน้าบ่ออยู่ที่ 40บาท  ปลา 2 ตันรับ 80000  บาท นี่คือที่คุณได้รับ แต่สิ่งที่คุณต้อจ่าย ค่าพันธุ์ ปลา ตัวละ1-1.20 บาท  ค่าหาร จนถึงปลาจับประมาณ 60-80 ลูก ลูกละ 490บาท (ต่อปลา 10000 ตัว) ใช้เวลาเลี้ยง 2เดือนครึ่ง บวกลบแล้ว คิดว่าน่าลองนะ แต่อย่าลืมว่า ของที่มันอยู่ในน้ำ เรามองไม่เห็น ถ้าพลาดก็เหมือนเอาเงินโยนทิ้งน้ำ สิ่งมีชีวิตถ้าไม่เอาใจใส่มันก็ตาย เมื่อ 2 เดือนที่แล้วผมทำงาน 14500 บาทต่อเดือน อยู่บ้านนอกเหลือเฟือ ยิ่งตัวคนเดียวสบายเลยครับไม่มีภาระ ขับรถเก๋งรุ่นเก่า ไปทำงานทุกวัน ตอนนี้ ผมขับ วีโก 4 ประตู  เครื่อง 3.0 เกียร์ออโต้  มีรถส่งปลา  วีโก้ ตอนเดียวใว้ให้ลูกน้องส่งปลา ซื้อบ้านได้ในราคา 9แสนกว่าบาท ตอนที่นี้อายุ 30ครับ ทำคนเดียวพ่อแม่ไม่เคยยุ่ง เรียนจบคอมมาด้วยไม่เกี่ยวเรื่องปลาสักนิดผมมีแล้วครบ  ที่กล่าวมาไม่อยากอวดมั่งอวดมี  แต่ที่ผมอยากอวดว่ามีผมมีความกล้าที่จะเสี่ยง กล้าที่จะก้าวเดิน กล้าที่จะเสี่ยงว่าล้มหรือไม่ ถ้าล้มเราเริ่มใหม่ ถ้าไม่ล้ม ก็อย่างที่ผมมี แล้วคุณละ เรียนจบไรมา อายุเท่าไร  กล้าได้กล้าเสียป่าว สนใจติดต่อมาครับ สวรรคโลก
15 ส.ค. 2554 , 11:53 PM  e

aoy
namylove2009@hotmail.com


น่านำไปลอง เลี้ยงบ้าง คะ07 ส.ค. 2554 , 02:13 AM  e

ปริม
farmkaset@gmail.com


@ คุณกำไลปริมเคยเลี้ยงค่ะ ซื้อปลาดุกปลาแล้วบ่อยลงบ่อ ไม่ถึงสองวัน หงายท้อง หนวดชี้ ตายเกลี้ยงยกบ่อ เหมือนกันค่ะ สาเหตุเกิดจาก ปลาดุก น๊อคตาย อาจเกิดจากยังไม่ชินกับน้ำที่เราปล่อยเข้าไป น้ำที่ขังในบ่อที่ปูพลาสติก จะต้องขังทื้งไว้อย่างน้อย 1 อาทิตย์ก่อนเอาปลาลงนะค่ะ หยดน้ำ EM แค่หยดสองหยด น้ำ EM ที่ว่านี้ไม่ใช่ที่ขายเป็นขวด ๆแล้วเอามาหยดเลยนะค่ะ แบบนั้นปลาตายแน่นอน ต้องเอาน้ำ EM ไปขยายก่อน แล้วเอาน้ำที่ได้จากการขยายนั่นแหละมาหยดลงในบ่อแค่สามสามหยดนะค่ะ เป็นการปรับสภาพน้ำให้เป็นธรรมชาติ (อันนี้แนะนำจากประสบการณ์จริงที่เลี้ยงปลาดุกมาแล้วเจ๊งนะค่ะ อิอิ แต่ที่เจ๊งไม่ใช่เลี้ยงไม่ได้ผลนะค่ะ เจ๊งเพราะโดนโขมยปลาดุกยกบ่อเลย ไปเที่ยวกลับมาปลาหายเกลี้ยงเลย ไม่มีคนเผ้าค่ะ เลี้ยงไว้ที่นา ล้อมรั้วลวดหนามธรรมดา แต่ตอนนี้ก็เลี้ยงแค่พอกินก็พอค่ะขอบคุณค่ะ 25 พ.ค. 2554 , 01:38 AM  e

กำไล
sabaidee555@hotmail.co.th


เพิ่งปล่อยปลาดุกได้ 2 วัน แต่ เกิดปัญหา ปลาดุกตาย เกิดจากอะไรค่ะ25 พ.ค. 2554 , 12:37 AM  e

ธัญวรัตน์ ชัยล้นฟ้า
lampang227@live.com
ได้ความรู้ดีคะ ดิฉันก็กำลังเลี้ยง คือทดลองเลี้ยงคะ แต่น้ำเร่มเน่าเสียเริ่มเหม์นคะ เลี้ยงได้แค่ 20 วันคะ อยากมีประสบการณ์ ตัวเองชอบเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ แต่ไม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงกบคะ
18 พ.ค. 2554 , 09:50 PM  e

thorn
thorn@hotmail.com
อยากจะลงทุนเลี้ยงเหมือนกันแต่ไม่ทราบกี่เดือนจับขายได้ครับ
26 เม.ย. 2554 , 10:01 PM  e

พรชัย ซาเกิม
mahabou2517@hotmail.com
ผมสนใจมากครับ ผมกลับบ้านที่มหาสารคามเมื่อสงกรานต์บ้านผมกำลังมีโครงการพอดี แม่ผมก็ทำ
26 เม.ย. 2554 , 04:42 AM  e

jo
ban-nok-jing@hotmail.com
อยากเลี้ยงปลาดุก แต่เลี้ยงไม่เป็น
04 เม.ย. 2554 , 04:01 AM  e

บอส
bossbaragu@hotmail.com
ขายอาหาร สำหรับเลี้ยงปลาดุกครับ ถูก โตเร็ว ลดต้นทุนค่าอาหารได้แน่นอนครับ
สนใจ โทรมานะครับ 0865505066 บอสครับ
08 มี.ค. 2554 , 12:03 AM  e

ปอนด์
tanabutr_b@yahoo.com
เรื่องผ้ายาง pvc คงต้องแล้วแต่พื้นที่ครับ ลองหาซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างดูครับ
02 มี.ค. 2554 , 05:31 AM  e

ส่งความคิดเห็น