บทความนี้อยู่ในหมวด: เกษตรกรตัวอย่าง | อ่านแล้ว 60944 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

ปัญญา ต้องมาก่อนเงิน วิถีพอเพียง เจริญ ผัดแก้ว

แม้จะเรียนจบแค่ป.4 แต่ด้วยความมานะพยายาม หมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้ เจริญ ผัดแก้ว เกษตรกรดีเด่น

แม้จะเรียนจบแค่ป.4 แต่ด้วยความมานะพยายาม หมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้ "เจริญ ผัดแก้ว" เกษตรกรดีเด่นวัย 60 เศษ แห่งบ้านดอน ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เจ้าของรางวัลรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป นอกจากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างเครือข่าย "พอเพียง" ให้แก่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย

ปัจจุบันยึดอาชีพเพาะเห็ดขอนและเห็ดฟางและรับจ้างทั่วไป ในขณะที่ใช้พื้นที่จำนวน 2 งานบริเวณบ้านพักอาศัยทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการปลูกพืชผักพื้นบ้านปลอดสารพิษทุกชนิดไว้สำหรับรับประทานเองและบางส่วนก็จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ซึ่งในแต่ละวันมี รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 236,400 บาทต่อปี

 ด้วยความเป็นคนมีนิสัยมัธยัสถ์ ขยัน อดทน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกอย่าง โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบิดามารดาของตนเองเป็นบุคคลต้นแบบให้เดินตาม ถือเป็นความสำเร็จที่ภูมิใจที่สุด 
เจริญเริ่มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในปี 2547 โดยมีแรงจูงใจคือ เคยทำงานอยู่ในโรงงาน 18 ปี แต่คิดว่าไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ความต้องการที่แท้จริงของตนเองคือชอบธรรมชาติและความเป็นชนบท ตื่นขึ้นมาเห็นต้นไม้ พืชผัก ชอบใช้ชีวิตแบบพอเพียงมากกว่าใช้ชีวิตในเมือง ไม่ต้องดิ้นรน ทำให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำแต่ละวัน อีกทั้งยังมีการแบ่งปันทั้งความรู้และสติปัญญา และการเกื้อกูลชุมชนและสังคม โดยเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านทุกครั้งที่ได้รับการติดต่อเข้ามา

 ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นสมาชิกองค์กรสตรี เป็นครัวเรือนตัวอย่าง พร้อมกันนี้ยังคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผู้นำการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ จ.สระบุรี เมื่อปี 2550 ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชนอีกด้วย    

 ทุกวันนี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียง โดยยึดหลัก "ปัญญาต้องมาก่อนเงินทอง" ใช้คุณธรรมนำชีวิต "ขยัน ประหยัด และอดทน” และ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” เป็นเครื่องนำทางสำหรับการได้มาซึ่งความสำเร็จในวันนี้

"สุรัตน์ อัตตะ"


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 60944 คน £

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, นาข้าว, มันสำปะหลัง, ไร่อ้อย, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, ไม้ผล, ไร่กาแฟ, เกษตรน่ารู้, การปลูกพืช, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพมือถือจากฟาร์มเกษตร, ไม้ดอก, องค์กรด้านการเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์,


แสดงทั้งหมดใน [เกษตรกรตัวอย่าง]:
การุณ ศุขะพันธ์ เกษตรกรดีเด่นไร่นาผสม
ด้วยผลงานปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตปุ๋ยหมักจากสมุนไพรใช้เอง จนประสบผลสำเร็จ จากการพิจารณาผล..
อ่านแล้ว: 432
รางวัล ยุวเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ ปี 57
ยุวเกษตรกร จากอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คว้ารางวัล ยุวเกษตกรดีเด่น แห่งชาติ ปี 57
อ่านแล้ว: 8129
การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ
อ่านแล้ว: 11306
ปลูกผักสวนครัว
วิธีการปลูกผักสวนครัวง่ายๆ ที่คุณก็ทำเองได้ที่บ้านของคุณ
อ่านแล้ว: 16453
เกษตรกรตัวอย่าง:เลี้ยงด้วงสาคูสร้างเงิน
เป็นที่รู้กันดีโดยทั่วกันว่า อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช คือดินแดนที่มีโอโซนดีที่สุดของไทย ดังนั้น จึงไม่แปลกหากที่นี่จะมี.
อ่านแล้ว: 12563
ถักทอเสื่อกก ลวดลายขิด งานขายฝีมือ
การทอเสื่อเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในชนบทที่ใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนามาถักทอ บางส่วนทอเก็บไว้เพื่อทำบุญช่วงเทศกาลประเพณี โดย
อ่านแล้ว: 9717
ฟาร์มตัวอย่าง โคกปาฆาบือซา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...
อ่านแล้ว: 8832
หมวด เกษตรกรตัวอย่าง ทั้งหมด >>