บทความนี้อยู่ในหมวด: ยางพารา | อ่านแล้ว 78302 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

กรีดยางใช้ระบบกรีด 2 รอย ให้ผลผลิตสูง...เป็นทางเลือกใหม่

การพัฒนาวิจัยระบบกรีดยางใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่สถาบันวิจัยยางต้องดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง กรีดได้นานที่สุด 20-25 ปี

การพัฒนาวิจัยระบบกรีดยางใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่สถาบันวิจัยยางต้องดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง กรีดได้นานที่สุด 20-25 ปี ทำความเสียหายกับต้นยางน้อยที่สุด และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่กรีดที่นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น และเพื่อ     เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากระบบกรีดครึ่งลำต้นวัน เว้นวัน หรือระบบกรีดสองวันเว้นวัน
 
นายสุขุม วงษ์เอก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากที่ราคายางพุ่งสูง 70-80 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้เกษตรกรเร่งกรีดยางโดยเฉพาะภาคอีสาน ขณะนี้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ระบบกรีดถี่หรือกรีดหักโหม โดยเฉพาะกับสวนยางที่เริ่มเปิดกรีดใหม่จะกรีด 4 วันเว้น 1 วัน และกรีด 3 วันเว้น 1 วัน โดยกรีด 1 ใน 3 ของลำต้น ทำให้ผลผลิตที่ได้ต่อวันลดลง รายได้ต่อวันก็น้อย     ลงตาม ซึ่งหากกรีดเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จะทำ     ให้เกิดความเสียหายต่อต้นยางเพราะจะทำให้เกิดอาการเปลือกแห้ง อายุการกรีดสั้นลง นอกจากนี้ยังมีผลต่อคุณภาพไม้ยาง ทำให้ขายได้ราคาต่ำ ส่ง  ผลเสียหายต่อรายได้เกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศที่อาจมีขึ้นในอนาคตข้างหน้า
 

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม สถาบัน Centre de cooperation internationale en recherch? agronomique pour le developpement ( CIRAD) ประเทศฝรั่งเศส ทดลองการใช้ระบบกรีด 2 รอยกรีด กับยางพันธุ์ RRIM 600 เพื่อหาระบบกรีดใหม่ที่สามารถเพิ่มผลผลิตน้ำยางให้สูงขึ้นได้ ที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยการกรีดสลับหน้าต่างระดับ เป็นวิธีการที่เปิดกรีดหน้ายางทั้ง 2 หน้ากรีด ใช้ระบบกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน โดยหน้ากรีดแรกเปิดกรีดต่ำที่ระดับ 80 เซนติเมตรจากพื้นดิน หน้ากรีดที่ 2 เปิดกรีดที่รอยกรีดสูงระดับ 150 เซนติเมตร    จากพื้นดิน ซึ่งช่วงระยะห่างระหว่าง 2 รอย     กรีด 75-80 เซนติเมตรนี้เองที่ทำให้ต้นยางมีเวลาพักเพื่อสร้างน้ำยางได้ โดยปกติต้นยางจะใช้เวลาในการสร้างน้ำยางประมาณ 48-72 ชั่วโมง หรือ 2-3 วัน จึงทำให้กระบวนการสร้างน้ำยางเกิดขึ้นสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตสูงขึ้นได้
 
จากการทดลอง นางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 ว ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา รายงานว่า ผลผลิตยางหลังจากเปิดกรีดในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก การใช้ระบบกรีด 2 รอยกรีดสามารถเพิ่มผลผลิตสูงกว่าการกรีดวันเว้นวัน 24-28% นอกจากนี้จึงได้ทดลองกรีดหลังจากกรีดยาง 7 ปี ก็ยังให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 18%
 
ดังนั้น การใช้ระบบกรีด 2 รอยกรีด เป็นระบบใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าการกรีดวันเว้นวัน 18% และการกรีดวันเว้นวัน ให้ผลผลิตสูงกว่าการกรีดสามวันเว้นวันและกรีดทุกวัน จึงเป็นระบบกรีดที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและไม่เป็นอันตรายต่อต้นยาง ทั้งยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย เพราะใช้ถ้วยรองรับน้ำยางใบเดียวกันสลับใช้ เพียงแต่เพิ่มค่าขดลวดแขวนต้นยางเท่านั้น ซึ่งจะได้ทำการทดลองต่อไปในระดับไร่นา เพื่อเป็นการขยายผลและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง.

 

จาก: http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/ Default.aspx?Columnid=50884&NewsType=2&Template=1


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 78302 คน £

ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
แสดงทั้งหมดใน [ยางพารา]:
สินเชื่อผู้ประกอบการยางพุ่ง 5 พันล้าน
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุ..
อ่านแล้ว: 144
จับตา ไทยรักษาแชมป์ ผู้นำยางพาราโลก
แม้ผลผลิตเราจะสูง แต่ต้นทุนการผลิตเราไม่ลดลง ศักยภาพการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ด้อยลงด้วย
อ่านแล้ว: 5822
การปลูกยางพารา การให้ปุ๋ยยางพารา
การปลูกยางพารา และการให้ปุ๋ยยางพารา จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของพื้นที่ การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา ทำได้หลายวิ
อ่านแล้ว: 9360
Mix fertilizer for use with rubber tree
Reduce fertilizer cost and improve rubber productivity with right formula of fertilizer.
อ่านแล้ว: 7978
การใส่ปุ๋ยให้กับยางพารา
วิธีการใส่ปุ๋ย ให้ใส่บริเวณทรงพุ่มใบของต้นยางพารา เพราะว่าเป็นบริเวณปลายรากของต้นยางพารา พืชจะดูกินได้ดีกว่าการใส่รอบโคน
อ่านแล้ว: 7375
อนาคตยางพาราไทย ปีม้า 2557 เริ่มสดใส
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้เข้าประเทศสูงถึงปีละ 5-6 แสนล้านบาท ปัจจุบันยังคงมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ
อ่านแล้ว: 6887
ยางตายนึ่ง หรือ โรคยางเปลือกแห้ง (PANEL DRYNESS)
ก่อนเกิดโรค ต้นยางที่จะเป็นโรคเปลือกแห้ง มักจะแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันให้สังเกตเห็น
อ่านแล้ว: 8975
หมวด ยางพารา ทั้งหมด >>

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

วรรณนิภา
wanni33@hotmail.com
อยากให้อธิบายและส่งรูปตัวอย่างการกรีดแบบ 2 รอยให้ด้วยเพราะพึงเปิดหน้ายางปีที่ผ่านมานี่เองนำยางน้อยมาก หรือขอความกรุณาโทรมาที่ 0835953869 ขอบคุณค่ะ
25 มี.ค. 2555 , 12:05 AM  e

jo
jo@hotmail.th
การกรีด2รอยกรีดๆสลับหน้าหรือกรีดหน้าเดียวครับ
07 ม.ค. 2555 , 06:39 AM  e

Ple
Pletoad@gmail.com
ยางเปิดกรีดปีแรกเปอร์เซนต์นำ้ยางอยู่ที่เท่าไร ถ้า18เปอร์เซนต์ควรผสมนำ้ยาง นำ้ กรดเท่าไรคับ
26 พ.ย. 2554 , 07:55 AM  e

แมน
Manlaon@gmail.com
อยากรู้กะเสดอินมใสวิอ๊นษิ ยาง    คนลาว
23 ต.ค. 2554 , 08:11 PM  e

นายหัวน้อย
kanitzana@hotmail.com
ตอนนี้เปิดกรีด 50 ไร่ 1 เดือน ขายได้ แสนกว่าบาท นี่ช่วงหน้าฝนนะ หน้าหนาวคงจะเยอะกว่านี้

21 ต.ค. 2554 , 06:42 AM  e

ชนะ นาคภู่
e29@windowslive.com
ความเข้าใจของผมสมุติ มีรอยกรีด2รอย รอยต่ำกับรอยสูงคืนนี้กรีดรอยต่ำพรุ่งนี้เว้นรอยต่ำไปกรีดรอยสูง  และคืนถัดก็ไปกรีดรอยต่ำอีก ใช่ใหมครับและใช้ระบบกรีดติดต่อกัน3คืนได้ใหมครับ
25 ก.ย. 2554 , 05:58 AM  e

หนึ่ง
oneone_game@hotmail.com
ต้องระวังนะครับ ยางพาราใช้เวลานานกว่าจะเปิดกรีด อย่างที่กังวลเลย ต้องเลือกซื้อพันธุ์ยางจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และเป็นพันธุ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำ เรากับพืชไร่นะครับ ที่ผลเป็นยังไง ปีเดียวก็ทราบแล้ว
25 ก.ย. 2554 , 05:52 AM  e

ชนะ นาคภู่
e29@windowslive.com
พันุ์ยาง3001กลัวมันปลอมจังปลุกไปตั่ง3000ต้นแล้วใช้เวลาตั่ง5ปี
25 ก.ย. 2554 , 05:45 AM  e

deen
bingbanana@hotmail.co.th


ผมมีข้อสงสัยครับคือ สองรอยหน้าเดียวกันหรือ สองรอยคนละหน้า ขอดูรายละเอียดหน่อยครับช้วยส่งมาหัยหน่อยครับผมจะเบิกยางเดือนหน้าครับ31 ก.ค. 2554 , 09:05 AM  e

นายธีรพงษ์ วิชญเนตินัย
piek23000@gmail.com


  ผมทราบว่าท่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทราทียางพันธ์ 408"เฉลิมพระเกียรติ 984" ผมอยากได้กิ่งตา พันธ์ยาง เพื่อมาขยาย และปลูกที่สวนตนเองครับผมมีต้นตอยู่ประมาณ  1 พันต้นครับ จะทำอย่างไรบ้างครับ  ผมอยู่ตราดครับ ขอคำแนะนำครับขอความกรุณาตอบด้วยครับ       31 พ.ค. 2554 , 04:30 AM  e

gasyangpara.com
gasyangpara@gmail.com
ระบบกรีดยางแบบใหม่ ให้น้ำยางเพิ่ม 3-5 เท่า โดยการใช้อุปกรณ์เพิ่มน้ำยาง แต่ต้องใช้กับยางพาราที่มีอายุ 15 ปีขึ้น และกรีดยาง 1 วัน เว้น 2 วัน สนใจรายละเอียด โปรดดูที่ www.gasyangpara.com
fb: เอทธิลีน เพิ่มน้ำยาง
19 พ.ค. 2554 , 08:13 PM  e

วิจิตร
jit41000@gmail.com
ไม่เห็นด้วย เพราะ ถ้าทำแบบนี้จะทำให้ หน้ายางตายนึ่งได้ง่ายขึ้น และอายุขอั้งการกรีดยางจะน้อยลง
23 เม.ย. 2554 , 08:12 PM  e

ยางพาราห้างฉัตรลำปาง
siriraj.s@egat.co.th
ขออนุเคราะห์ส่งรูป รายละเอียดในการกรีด 2 รอยกรีดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
20 ก.พ. 2554 , 08:21 PM  e

เรวดี
Taray_maxormind@hotmail.com
ที่บ้านสงขลาทำสวนยางค่ะปัจจุบันกรีด1 หน้าแบ่ง 3 ส่วน กรีด 3 เว้น 1 ตลอด พอยางกรีดซ้ำหน้าน้ำยางจะน้อยมาก จาก10 ไร่ เมื่อก่อน 30 แผ่น เหลือ 10 แผ่น มันไม่ค่อยคุ้มที่จะกรีด ถ้าอนาคตจะแปลงใหม่กรีดระบบ 2 รอยกรีด ครึ่งลำต้น พอกรีดซ้ำหน้าน้ำยางจะลดลงมากไหม อายุการกรีดจะได้นานไหมค่ะ ยางพันธุ์ RRim600
17 ธ.ค. 2553 , 07:12 PM  e

วิภา
vipasarakul@live.com
ขอความกรุณาส่งรูปและอธิบายวิธีการกรีดอย่างละเอียดสักหน่อยเช่นวันหนึ่งกรีดรอยเดียวใช่หรือไม่ สลับกรีดอีกรอยในวันถัดไป ทั้งสองรอยกรีดวันเว้นวัน ใช่ไหม? และมีวันหยดอย่างไร? ขอความกระจ่างจักขอบพระคุณค่ะ กำลังจะเปิดกรีดเร็วๆนี้ค่ะ
18 ต.ค. 2553 , 08:55 AM  e

เก๋
mom_frankco@hotmail.com
อยากได้ข้อมูลไปศึกษาค่ะจะนำไปทดลองที่นครพนมบ้าง ขอบคุณค่ะ
17 ก.ย. 2553 , 08:13 PM  e

เอกอนันต์
bunaeg@gmail.com
ผมสามารถขอข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติมได้มั้ยครับ หรือเยี่ยมชมได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ
05 ก.ย. 2553 , 12:18 AM  e

มณเฑียร สุวรักษ์
mon.thien@windowslive.com
กำลังจะเปิดหน้ายางใหม่(ต้นใหม่)ต้องการคำแนะนำการกรีดแบบต่างละดับมากๆๆครับขอรายละเอียดด้วยครับ
15 ส.ค. 2553 , 12:31 AM  e

tunpischa
noy1746@hotmail.com
มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่พบกับปัญหาโรคเปลือกยางแห้ง หรือโรคยางตายนึ่ง ยางที่กรีดแล้วไม่ได้น้ำยาง หรือ ได้แต่น้อยขอแนะนำให้ใช้ปุ๋ยเพชรพานทอง ของทางร้านวีรวิทย์การเกษตรเพราะปุ๋ยที่มาจากร้านนี้ มีผู้ที่ใช้แล้ว เพียงแค่๒ เดือน น้ำยางก็ไหลเป็นปกติ โดยสวนที่ว่านี้ใส่ตามคำแนะนำของทางร้าน ทำตามขั้นตอน เรามีหลักฐานของการใช้ที่ได้ผล และมีการส่งต้ัวอย่างปุ๋ยให้ สำหรับท่านที่สนใจจริง เราพร้อมที่จะทำการสาธิต ให้ดู เราเปิดร้านและทำงานกับส่วนราชการ ไม่ต้องการที่จะหลอกลวงท่าน สนใจ 084-4489746
10 ก.ค. 2553 , 08:15 AM  e

ส่งความคิดเห็น