บทความนี้อยู่ในหมวด: ยางพารา | อ่านแล้ว 78683 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

กรีดยางใช้ระบบกรีด 2 รอย ให้ผลผลิตสูง...เป็นทางเลือกใหม่

การพัฒนาวิจัยระบบกรีดยางใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่สถาบันวิจัยยางต้องดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง กรีดได้นานที่สุด 20-25 ปี

การพัฒนาวิจัยระบบกรีดยางใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่สถาบันวิจัยยางต้องดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง กรีดได้นานที่สุด 20-25 ปี ทำความเสียหายกับต้นยางน้อยที่สุด และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่กรีดที่นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น และเพื่อ     เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากระบบกรีดครึ่งลำต้นวัน เว้นวัน หรือระบบกรีดสองวันเว้นวัน
 
นายสุขุม วงษ์เอก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากที่ราคายางพุ่งสูง 70-80 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้เกษตรกรเร่งกรีดยางโดยเฉพาะภาคอีสาน ขณะนี้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ระบบกรีดถี่หรือกรีดหักโหม โดยเฉพาะกับสวนยางที่เริ่มเปิดกรีดใหม่จะกรีด 4 วันเว้น 1 วัน และกรีด 3 วันเว้น 1 วัน โดยกรีด 1 ใน 3 ของลำต้น ทำให้ผลผลิตที่ได้ต่อวันลดลง รายได้ต่อวันก็น้อย     ลงตาม ซึ่งหากกรีดเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จะทำ     ให้เกิดความเสียหายต่อต้นยางเพราะจะทำให้เกิดอาการเปลือกแห้ง อายุการกรีดสั้นลง นอกจากนี้ยังมีผลต่อคุณภาพไม้ยาง ทำให้ขายได้ราคาต่ำ ส่ง  ผลเสียหายต่อรายได้เกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศที่อาจมีขึ้นในอนาคตข้างหน้า
 

กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรม สถาบัน Centre de cooperation internationale en recherch? agronomique pour le developpement ( CIRAD) ประเทศฝรั่งเศส ทดลองการใช้ระบบกรีด 2 รอยกรีด กับยางพันธุ์ RRIM 600 เพื่อหาระบบกรีดใหม่ที่สามารถเพิ่มผลผลิตน้ำยางให้สูงขึ้นได้ ที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยการกรีดสลับหน้าต่างระดับ เป็นวิธีการที่เปิดกรีดหน้ายางทั้ง 2 หน้ากรีด ใช้ระบบกรีดครึ่งลำต้น วันเว้นวัน โดยหน้ากรีดแรกเปิดกรีดต่ำที่ระดับ 80 เซนติเมตรจากพื้นดิน หน้ากรีดที่ 2 เปิดกรีดที่รอยกรีดสูงระดับ 150 เซนติเมตร    จากพื้นดิน ซึ่งช่วงระยะห่างระหว่าง 2 รอย     กรีด 75-80 เซนติเมตรนี้เองที่ทำให้ต้นยางมีเวลาพักเพื่อสร้างน้ำยางได้ โดยปกติต้นยางจะใช้เวลาในการสร้างน้ำยางประมาณ 48-72 ชั่วโมง หรือ 2-3 วัน จึงทำให้กระบวนการสร้างน้ำยางเกิดขึ้นสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตสูงขึ้นได้
 
จากการทดลอง นางพิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตร 8 ว ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา รายงานว่า ผลผลิตยางหลังจากเปิดกรีดในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก การใช้ระบบกรีด 2 รอยกรีดสามารถเพิ่มผลผลิตสูงกว่าการกรีดวันเว้นวัน 24-28% นอกจากนี้จึงได้ทดลองกรีดหลังจากกรีดยาง 7 ปี ก็ยังให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 18%
 
ดังนั้น การใช้ระบบกรีด 2 รอยกรีด เป็นระบบใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าการกรีดวันเว้นวัน 18% และการกรีดวันเว้นวัน ให้ผลผลิตสูงกว่าการกรีดสามวันเว้นวันและกรีดทุกวัน จึงเป็นระบบกรีดที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและไม่เป็นอันตรายต่อต้นยาง ทั้งยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย เพราะใช้ถ้วยรองรับน้ำยางใบเดียวกันสลับใช้ เพียงแต่เพิ่มค่าขดลวดแขวนต้นยางเท่านั้น ซึ่งจะได้ทำการทดลองต่อไปในระดับไร่นา เพื่อเป็นการขยายผลและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง.

 

จาก: http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/ Default.aspx?Columnid=50884&NewsType=2&Template=1


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 78683 คน £

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, นาข้าว, มันสำปะหลัง, ไร่อ้อย, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, ไม้ผล, ไร่กาแฟ, เกษตรน่ารู้, การปลูกพืช, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพมือถือจากฟาร์มเกษตร, ไม้ดอก, องค์กรด้านการเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์,


แสดงทั้งหมดใน [ยางพารา]:
จะปลูกยางพาราดีหรือไม่ อนาคตรุ่งหรือร่วง?
วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล ตามหลักการ ว่าราคายางพาราจะกลับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นพืชที่ไม่น่าสนใจอีกต่อไปแล้ว?
อ่านแล้ว: 299
สินเชื่อผู้ประกอบการยางพุ่ง 5 พันล้าน
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุ..
อ่านแล้ว: 361
จับตา ไทยรักษาแชมป์ ผู้นำยางพาราโลก
แม้ผลผลิตเราจะสูง แต่ต้นทุนการผลิตเราไม่ลดลง ศักยภาพการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ด้อยลงด้วย
อ่านแล้ว: 6055
การปลูกยางพารา การให้ปุ๋ยยางพารา
การปลูกยางพารา และการให้ปุ๋ยยางพารา จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของพื้นที่ การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา ทำได้หลายวิ
อ่านแล้ว: 9817
Mix fertilizer for use with rubber tree
Reduce fertilizer cost and improve rubber productivity with right formula of fertilizer.
อ่านแล้ว: 8145
การใส่ปุ๋ยให้กับยางพารา
วิธีการใส่ปุ๋ย ให้ใส่บริเวณทรงพุ่มใบของต้นยางพารา เพราะว่าเป็นบริเวณปลายรากของต้นยางพารา พืชจะดูกินได้ดีกว่าการใส่รอบโคน
อ่านแล้ว: 7607
อนาคตยางพาราไทย ปีม้า 2557 เริ่มสดใส
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้เข้าประเทศสูงถึงปีละ 5-6 แสนล้านบาท ปัจจุบันยังคงมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ
อ่านแล้ว: 7116
หมวด ยางพารา ทั้งหมด >>