ฟาร์มเกษตร : FarmKaset.ORG - The Connecting of Agriculture
บทความนี้อยู่ในหมวด: เกษตรกรตัวอย่าง | อ่านแล้ว 73865 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

ลุงสมปอง อินทรชัย เกษตรกรดีเด่น

ลุงสมปอง อินทรชัย เกษตรกร ดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับภาคใต้ลุงสมปอง อินทรชัย วัย 60 ปี เกษตรกร ดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับภาคใต้ ปี 2550 ได้ทำการเกษตรแบบยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการทำการเกษตร

 

จากลูกชาวนาที่มีความอดทนเป็นพื้นฐาน ได้ เริ่มปลูกพืชหลายชนิดแบบพึ่งพาตนเอง
ในพื้นที่ 15 ไร่ โดยได้ทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ปลูกพืชไร่ พืชผัก พืชสวน ทำนา
และขุดบ่อเลี้ยงปลา แบบ 30:30:30:10 ด้วยสภาพพื้นที่ดินในสวนของลุงสมปอง
เป็นที่ราบและพื้นที่ลุ่มซับน้ำ เต็มไปด้วยวัชพืช และบอนป่า ลุงสมปอง
จึงลงแรงขุดบ่อเลี้ยงปลา ด้วยตัวเองขนาดกว้าง 2-3 เมตร ยาว 10-15 เมตร ลึก 105 เมตร จำนวน 14 บ่อ

เนื่องจากพื้นที่ดินมีระดับที่ต่างกัน จึงจำเป็นต้องขุดบ่อแบบขั้นบันไดลดหลั่นกันไป
โดยมีการควบคุมระดับน้ำในแต่ละบ่อ ด้วยการทำท่อน้ำล้นที่ระดับ 1.5 เมตร
โดยน้ำที่ล้นจะไหลจากบ่อบนสู่บ่อล่างต่อ ๆ ไป ส่วนบนคันบ่อได้ ปลูกพืช
เช่น มะพร้าว หมาก กล้วย พืชสวนครัว

ปุ๋ยอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ดินไม่เป็นกรด ปรับปรุงโครงสร้างดิน ให้ดินดีขึ้นทุกปี
เกษตรอินทรีย์เหมาะกับการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ช่วยรักษาสภาพดิน รวมทั้งปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้น ให้จุลินทรีย์ชนิดดีเพื่อให้จุลินทรีย์เข้าไปทำงานเพื่อปรับปรุงและรักษาสภาพดินในระยะยาว

ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่
จากฟาร์มเกษตร ผลิตภัณฑ์ออแกนิกส์ ปลอดสารพิษ ส่งออกไปยังประเทศจีน ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ กาน่า ด้วยเทคโนโลยีการผลิต และความร่วมมือจากนักลงทุนประเทศ ออสเตเลีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย โดยคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และยังมี สสว. องค์กรของภาครัฐร่วมลงทุนอยู่ด้วยประมาณ 15% จึงมันใจได้ว่า ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่ มีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับในองค์กรชั้นนำ
สนใจติดต่อ คุณปิยะมาศ 089-4599003
หรือ ดูรายการสินค้าและราคาคลิกที่นี่

ด้วยพื้นที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างดี มีระบบการปลูกพืชที่มีความหลากหลาย
ให้เกื้อกูลกันและกัน ตลอดจนการใช้พื้นที่ดิน การใช้แรงงาน และการใช้ทุน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามด้วยความอดทน ขยันและประหยัด
ทางเกษตรอำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง จึงส่งลุงสมปอง เข้าประกวดจนได้รับรางวัล คือ

 

รางวัลเกษตรกรดีเด่น ชนะเลิศที่ 1 สาขาไร่นาสวนผสม ระดับจังหวัดระนอง
รางวัลเกษตรกรดีเด่น ชนะเลิศที่ 1 สาขาไร่นาสวนผสม ระดับภาคใต้ ปี 2550
จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเขตที่ 5 จ.สงขลา และ รางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับภาคใต้

จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านประชาชน ทั่วไป
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ลุงสมปอง กล่าวในตอนท้ายว่าการทำการเกษตรผสมผสาน
เป็นการลดความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง
ทำให้มีรายได้ตลอดปี และเมื่อได้เงินมาแล้วต้องรู้จักประหยัด และอดออม เป็นการดีที่สุด
สิ่งใดที่ไม่สมควรซื้อก็ไม่ซื้อ ปลูกเองไว้กินได้ ทำไม่ได้แล้วค่อยซื้อ.

แหล่งข้อมูล : เดลินิวส์


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 73865 คน £

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
แสดงทั้งหมดใน [เกษตรกรตัวอย่าง]:
การุณ ศุขะพันธ์ เกษตรกรดีเด่นไร่นาผสม
ด้วยผลงานปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตปุ๋ยหมักจากสมุนไพรใช้เอง จนประสบผลสำเร็จ จากการพิจารณาผล..
อ่านแล้ว: 384
รางวัล ยุวเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ ปี 57
ยุวเกษตรกร จากอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คว้ารางวัล ยุวเกษตกรดีเด่น แห่งชาติ ปี 57
อ่านแล้ว: 8099
การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ
อ่านแล้ว: 11276
ปลูกผักสวนครัว
วิธีการปลูกผักสวนครัวง่ายๆ ที่คุณก็ทำเองได้ที่บ้านของคุณ
อ่านแล้ว: 16419
เกษตรกรตัวอย่าง:เลี้ยงด้วงสาคูสร้างเงิน
เป็นที่รู้กันดีโดยทั่วกันว่า อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช คือดินแดนที่มีโอโซนดีที่สุดของไทย ดังนั้น จึงไม่แปลกหากที่นี่จะมี.
อ่านแล้ว: 12538
ถักทอเสื่อกก ลวดลายขิด งานขายฝีมือ
การทอเสื่อเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในชนบทที่ใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนามาถักทอ บางส่วนทอเก็บไว้เพื่อทำบุญช่วงเทศกาลประเพณี โดย
อ่านแล้ว: 9692
ฟาร์มตัวอย่าง โคกปาฆาบือซา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรักและห่วงใยพี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...
อ่านแล้ว: 8812
หมวด เกษตรกรตัวอย่าง ทั้งหมด >>