บทความนี้อยู่ในหมวด: เกษตรกรตัวอย่าง | อ่านแล้ว 73669 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

ลุงสมปอง อินทรชัย เกษตรกรดีเด่น

ลุงสมปอง อินทรชัย เกษตรกร ดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับภาคใต้ลุงสมปอง อินทรชัย วัย 60 ปี เกษตรกร ดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับภาคใต้ ปี 2550 ได้ทำการเกษตรแบบยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการทำการเกษตร

 

จากลูกชาวนาที่มีความอดทนเป็นพื้นฐาน ได้ เริ่มปลูกพืชหลายชนิดแบบพึ่งพาตนเอง
ในพื้นที่ 15 ไร่ โดยได้ทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ปลูกพืชไร่ พืชผัก พืชสวน ทำนา
และขุดบ่อเลี้ยงปลา แบบ 30:30:30:10 ด้วยสภาพพื้นที่ดินในสวนของลุงสมปอง
เป็นที่ราบและพื้นที่ลุ่มซับน้ำ เต็มไปด้วยวัชพืช และบอนป่า ลุงสมปอง
จึงลงแรงขุดบ่อเลี้ยงปลา ด้วยตัวเองขนาดกว้าง 2-3 เมตร ยาว 10-15 เมตร ลึก 105 เมตร จำนวน 14 บ่อ

เนื่องจากพื้นที่ดินมีระดับที่ต่างกัน จึงจำเป็นต้องขุดบ่อแบบขั้นบันไดลดหลั่นกันไป
โดยมีการควบคุมระดับน้ำในแต่ละบ่อ ด้วยการทำท่อน้ำล้นที่ระดับ 1.5 เมตร
โดยน้ำที่ล้นจะไหลจากบ่อบนสู่บ่อล่างต่อ ๆ ไป ส่วนบนคันบ่อได้ ปลูกพืช
เช่น มะพร้าว หมาก กล้วย พืชสวนครัว

ปุ๋ยอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ดินไม่เป็นกรด ปรับปรุงโครงสร้างดิน ให้ดินดีขึ้นทุกปี
เกษตรอินทรีย์เหมาะกับการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ช่วยรักษาสภาพดิน รวมทั้งปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้น ให้จุลินทรีย์ชนิดดีเพื่อให้จุลินทรีย์เข้าไปทำงานเพื่อปรับปรุงและรักษาสภาพดินในระยะยาว

ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่
จากฟาร์มเกษตร ผลิตภัณฑ์ออแกนิกส์ ปลอดสารพิษ ส่งออกไปยังประเทศจีน ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ กาน่า ด้วยเทคโนโลยีการผลิต และความร่วมมือจากนักลงทุนประเทศ ออสเตเลีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย โดยคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และยังมี สสว. องค์กรของภาครัฐร่วมลงทุนอยู่ด้วยประมาณ 15% จึงมันใจได้ว่า ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่ มีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับในองค์กรชั้นนำ
สนใจติดต่อ คุณปิยะมาศ 089-4599003
หรือ ดูรายการสินค้าและราคาคลิกที่นี่

ด้วยพื้นที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงจำเป็นต้องมีการจัดการอย่างดี มีระบบการปลูกพืชที่มีความหลากหลาย
ให้เกื้อกูลกันและกัน ตลอดจนการใช้พื้นที่ดิน การใช้แรงงาน และการใช้ทุน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามด้วยความอดทน ขยันและประหยัด
ทางเกษตรอำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง จึงส่งลุงสมปอง เข้าประกวดจนได้รับรางวัล คือ

 

รางวัลเกษตรกรดีเด่น ชนะเลิศที่ 1 สาขาไร่นาสวนผสม ระดับจังหวัดระนอง
รางวัลเกษตรกรดีเด่น ชนะเลิศที่ 1 สาขาไร่นาสวนผสม ระดับภาคใต้ ปี 2550
จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเขตที่ 5 จ.สงขลา และ รางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับภาคใต้

จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านประชาชน ทั่วไป
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ลุงสมปอง กล่าวในตอนท้ายว่าการทำการเกษตรผสมผสาน
เป็นการลดความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ำ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง
ทำให้มีรายได้ตลอดปี และเมื่อได้เงินมาแล้วต้องรู้จักประหยัด และอดออม เป็นการดีที่สุด
สิ่งใดที่ไม่สมควรซื้อก็ไม่ซื้อ ปลูกเองไว้กินได้ ทำไม่ได้แล้วค่อยซื้อ.

แหล่งข้อมูล : เดลินิวส์


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 73669 คน £

ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
แสดงทั้งหมดใน [เกษตรกรตัวอย่าง]:
รางวัล ยุวเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ ปี 57
ยุวเกษตรกร จากอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คว้ารางวัล ยุวเกษตกรดีเด่น แห่งชาติ ปี 57
อ่านแล้ว: 7837
ทำมันสำปะหลังตากแห้ง พลิกภัยแล้งเป็นรายได้
เปลี่ยนมันสำปะหลังสด เป็นมันเส้น หรือมันสำปะหลังตากแแห้ง เพิ่มรายได้ ช่วงภัยแล้ง
อ่านแล้ว: 8675
การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ
อ่านแล้ว: 11055
รักษาโรคมะเร็ง ด้วยสมุนไพร
รู้กันดีว่า สมุนไพรไทยหลายชนิดมีสรรพคุณเป็นเลิศในการป้องกัน และรักษาโรคมะเร็ง ดังนั้น
อ่านแล้ว: 15282
ปลูกผักสวนครัว
วิธีการปลูกผักสวนครัวง่ายๆ ที่คุณก็ทำเองได้ที่บ้านของคุณ
อ่านแล้ว: 16135
การปลูกมะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชอุตสาหกรรมที่สำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย และกำลังได้รับความสนใจทั้ง ภาครัฐบาลและเอกชน
อ่านแล้ว: 16713
เกษตรกรตัวอย่าง:เลี้ยงด้วงสาคูสร้างเงิน
เป็นที่รู้กันดีโดยทั่วกันว่า อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช คือดินแดนที่มีโอโซนดีที่สุดของไทย ดังนั้น จึงไม่แปลกหากที่นี่จะมี.
อ่านแล้ว: 12308
หมวด เกษตรกรตัวอย่าง ทั้งหมด >>

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ประพิศ. ประทุมมา
yongpanit@hotmail.com
มีที่นา 6. ไร่อยากทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงปลาและเป็ดกับไก่จะเริ่มทำอย่างไรบ้าง

[post via mobile device]
08 ต.ค. 2554 , 04:02 AM  e

กะทิ
send2thip@hotmail.com
อยากทำไร่ เหมือนกัน ทำงาน office เหนื่อยจัง
16 มี.ค. 2554 , 01:49 AM  e

mukdamnee
dangkorat@gmail.com
อยากฝากคนที่บ้านไปฝึกงานจัง กลับมาจะได้แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จน
04 มี.ค. 2554 , 01:29 AM  e

aliza
alizax891@hotmail.com
ไปด้วยคนค่ะ
08 ก.พ. 2554 , 07:26 AM  e

ปู
tadum_nee@hotmail.com
หนูก็จะกลับไปทำ เกษตรที่บ้านแล้ว เบื่อชีวิตในกรุงจบป.ตรี จะไปทำเกษตร
ใครไปบ้างยกมือขึ้น
08 ก.พ. 2554 , 01:59 AM  e

ภิรดา พรธีรลานนท์
pirada-pon@hotmail.com
ดีใจกับคุณลุงและคุณป้านะคะ ดิฉันอยากทำมากคะ มีที่นาอยู่ 17 ไร่ อยากได้ผู้รู้ช่วยแนะนำ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
04 ก.พ. 2554 , 04:40 AM  e

ภิรดา พรธีรลานนท์
pirada-pon@hotmail.com
ดีใจกับคุณลุงและคุณป้านะคะ ดิฉันอยากทำมากคะ มีที่นาอยู่ 17 ไร่ อยากได้ผู้รู้ช่วยแนะนำ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
04 ก.พ. 2554 , 04:40 AM  e

เดชา
kru.ch@hotmail.com
อยากทำบ้างแต่ขาดความรู้เรื่องการปลูกพืช และโดยเฉพาะการดูแลรักษา
07 ม.ค. 2554 , 01:08 AM  e

อุบล
nattai_i@hotmail.com
เก่งมากคุณลุง ผมเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันอยากกลับบ้านไปทำเหมือนคุณลุงครับ
10 พ.ย. 2553 , 10:44 PM  e

ด.ช. เจษฎา ดวนศรี
jabntygogh@gmail.com
ส่งงานมาให้หน่อย

23 ก.ย. 2553 , 08:43 PM  e

ปลิศรา คหวงศ์โพธิ์ศิริ
palisara2009@hotmail.com
ขอชื่นชมคุณลงกับคุณป้ามากคะขยันและเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานจริงๆยังเป็นประโยชน์ให้กับคนที่มีพื้นที่แต่ยังไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์และเป็นรายได้ให้กับครอบครัว ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและความคิดที่ดีให้เป็นแบบอย่างคะ
18 ก.ย. 2553 , 12:39 AM  e

นา
nuna22201@gmail.com
อยากทำสวนผสมผสานบ้างแต่ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาก
มีที่ดินประมาณ 6 ไร่ ในภาคใต้ไม่ทราบว่าจะปลูกอะไรดีสำหรับคนมีเวลาว่างน้อย
02 ส.ค. 2553 , 09:00 PM  e

วทัญญู
watanyooyoo@hotmail.com
คุณลุงครับ
สวนคุณลุงสวยมากครับ อยู่แบบพอพียงสบายๆ
27 ก.ค. 2553 , 09:19 PM  e

สุทิสา
sutisachanya@hotmail.com
อยากทำบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มตันยังไงมีที่ดินอยู่ 8 ไร่ ใครมีคำแนะนำบ้างค่ะ
21 ก.ค. 2553 , 10:57 PM  e

อธิศ ไชยคิรินทร์
athischai@hotmail.com
ผมมีที่ดินอยู่ 5 ไร่ อยากจะทำเกษตรแบบพอเพียงและจัด landscape ให้มีสระนำแบบธรรมชาติ (free form) คล้ายสนามกอล์ฟ ไว้พักผ่อนและปลูกพืชผักต่างๆ ไว้กินตลอดจนไม้เศรษฐกิจต่างๆ แต่ไม่มีความรู้เรื่องการจัดรูปแบบสระ จึงอยากขอคำแนะนำจากผู้รู้กรุณาให้รูปแบบร่างเป็นวิทยาทานพอที่จะมาปรับใช้กับพื้นที่ที่มีครับ (84 ม.x 72 ม.x 94 ม.x 71 ม.
02 ก.ค. 2553 , 02:34 AM  e

ประกิต คงมีสุข
prakit_26@hotmail.com
ดีครับชอบแบบที่ลุงทำอยากกลับไปทำทีบ้านบ้างแต่ไม่มีโอกาสเพราะตอ้งรับราชการที่กรุงเทพฯ
02 มิ.ย. 2553 , 08:59 PM  e

ธรรมนูญ
tamanoon98@hotmail.com
เก่งมากครับ คุณลุงและคุณป้า เป็นแบบอย่างที่ดีมาก ข้าน้อยขอคาระวะ.......... ส่วนผมก็เริ่มจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ไร่นา มาเป็นการทำแบบผสมผสานเหมือนกัน ตอนนี้กำลังแบ่งสัดส่วน และทยอยลง มะม่วง แล้ว
05 พ.ค. 2553 , 07:24 PM  e

บุญลือ
boonlue2010@hotmail.co.th
อยากทำบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ต้องดูงานที่ใหนผมอยู่หนองคายครับ
24 ก.พ. 2553 , 11:26 PM  e

webmaster
info2@farmkaset.com
Mr.Boonchoo Sirimusika ครับ เชิญเข้าร่วมสนทนาพูดคุยกันใน www.FarmKaset.NET ครับ เรามีกระดานสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันโดยเฉพาะ มีการพูดคุย และเล่าประสบการณ์การทำเกษตรกินผ่านทางบอร์ด เป็นกรณีศึกษาได้หลายอย่างเลยครับ
29 ม.ค. 2553 , 12:45 AM  e

ส่งความคิดเห็น