บทความนี้อยู่ในหมวด: ไร่อ้อย | อ่านแล้ว 214661 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

ความรู้เรื่อง การปลูกอ้อย ครบวงจร

การปลูกอ้อย ให้ได้ผลผลิตสูงสุด การเตรียมดินปลูกอ้อย พันธุ์อ้อย ระยะปลูกอ้อย การให้น้ำอ้อย การเร่งค่า CCS

การปลูกอ้อย : ความรู้เรื่อง อ้อย ครบวงจร กับผลิตภัณฑ์ของเรา

ความสำคัญของ อ้อย และ น้ำตาล
ความสำคัญของ อ้อย และน้ำตาล

การปลูกอ้อย พื้นที่ปลูกอ้อย ในประเทศไทย
พื้นที่ปลูกอ้อย ในประเทศไทย

รากอ้อย
รากอ้อย

ลำต้นอ้อย
ลำต้นอ้อย

พันธุ์อ้อย อ้อยเคี้ยว
พันธุ์อ้อย

อ้อยทำน้ำตาล
อ้อยทำน้ำตาล

การปลูกอ้อย
การปลูกอ้อย

ฤดูปลูกอ้อย
ฤดูปลูกอ้อย

การปลูกอ้อย ต้นฝน ในเขตชลประทาน
การปลูกอ้อยต้นฝน ในเขตชลประทาน

การปลูกอ้อย ต้นฝน ปลูกอ้อยปลายฝน ปลูกอ้อยข้ามแล้ง ในเขตอาศัยน้ำฝน
ปลูกอ้อยข้ามแล้ง

รูปการเตรียมดิน การปลูกอ้อย
รูปการเตรียมดินปลูกอ้อย

การปลูกอ้อย การดูแลอ้อย การให้น้ำ การปลูกซ่อม การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรคอ้อย และแมลง
การดูแลอ้อย การให้น้ำ การปลูกซ่อม การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรคอ้อย และแมลง

ระยะการเจริญเติบโต ของอ้อย
ระยะการเจริญเติบโต ของอ้อย

ระยะเริ่มงอก ของอ้อย ประมาณ 2-3 สัปดาห์
ระยะเริ่มงอก ของอ้อย ประมาณ 2-3 สัปดาห์

ระยะแตกกอ ของอ้อย
ระยะแตกกอ ของอ้อย

ระยะย่างปล้อง ของอ้อย
ระยะย่างปล้อง ของอ้อย

อ้อย ระยะแก่สุก
อ้อย ระยะแก่สุก

การสะสมน้ำตาลในอ้อย
การสะสมน้ำตาลในอ้อย

การสังเคราะห์แสง และการสร้างน้ำตาลในอ้อย
การสังเคราะห์แสง และการสร้างน้ำตาลในอ้อย

กระบวนการส่งแป้ง และน้ำตาล ในอ้อย
กระบวนการส่งแป้ง และน้ำตาล ในอ้อย

ระบบการซื้อขายอ้อย มี 2 ระบบ คือตามค่า CCS และตามน้ำหนัก ( CCS = Commercial Cane Sugar )
ระบบการซื้อขายอ้อย มี 2 ระบบ คือตามค่า CCS และตามน้ำหนัก ( CCS = Commercial Cane Sugar )

การบำรุงตออ้อย การปลูกอ้อย
การบำรุงตออ้อย

ปริมาณธาตุอาหาร ที่อ้อยต้องการ ต่อไร่ การปลูกอ้อย
ปริมาณธาตุอาหาร ที่อ้อยต้องการ ต่อไร่

ความสำคัญของธาตุไนโตรเจนในอ้อย การปลูกอ้อย
ความสำคัญของธาตุไนโตรเจนในอ้อย

ความสำคัญของธาตุฟอสฟอรัสในอ้อย การปลูกอ้อย
ความสำคัญของธาตุฟอสฟอรัสในอ้อย

ความสำคัญของธาตุโพแทสเซียมในอ้อย การปลูกอ้อย
ความสำคัญของธาตุโพแทสเซียมในอ้อย

การปลูกอ้อย การใส่ปุ๋ยให้กับอ้อย
การใส่ปุ๋ยให้กับอ้อย

ปุ๋ย ของเราที่ใช้กับอ้อย
ปุ๋ย ที่ใช้กับอ้อย

ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีเขียว
ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีเขียว

เม็ดปุ๋ย 3 ชั้น
เม็ดปุ๋ย 3 ชั้น

ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีส้ม
ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีส้ม

เม็ดปุ๋ย สามชั้น
เม็ดปุ๋ย สามชั้น

จุลินทรีย์ ธาตุอาหารปลดปล่อยเร็ว ธาตุอาหารปลดปล่อยช้า
จุลินทรีย์ ธาตุอาหารปลดปล่อยเร็ว ธาตุอาหารปลดปล่อยช้า

ปุ๋ยเม็ดสกัด เพอร์เฟค ซี ไนโตเจนสูง กระสอบสีแดง
ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ดสกัด เพอร์เฟค ซี ไนโตเจน สูง

ธาตุอาหารพืชครบถ้วน
ธาตุอาหารพืชครบถ้วน

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพิ่มขนาด เพิ่มความเขียว
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพิ่มขนาด เพิ่มความเขียว

บูสเตอร์ สูตรสีเงิน ใบเขียว ใบใหญ่ ต้นสมบูรณ์
บูสเตอร์ สูตรสีเงิน ใบเขียว ใบใหญ่ ต้นสมบูรณ์

บูสเตอร์ สูตรสีส้ม เพิ่มความหวาน ลำต้นสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต
บูสเตอร์ สูตรสีส้ม เพิ่มความหวาน ลำต้นสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต

ไบโอ-เอ็น สำหรับอ้อย จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน
ไบโอ-เอ็น สำหรับอ้อย จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน

Acetobacter diazotrophicus
Acetobacter diazotrophicus

คำแนะนำการใช้ ปุ๋ย นกอินทรีย์คู่ กับอ้อย
คำแนะนำการใช้ ปุ๋ย นกอินทรีย์คู่ กับอ้อย

การให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยด กับอ้อย
การให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยด กับอ้อย

การให้ปุ๋ยน้ำ ฉีดพ่นทางใบ กับอ้อย
การให้ปุ๋ยน้ำ ฉีดพ่นทางใบ กับอ้อย

การให้น้ำ และการระบายน้ำ
การให้น้ำ และการระบายน้ำ

ระบบน้ำหยด ใต้ผิวดิน
ระบบน้ำหยด ใต้ผิวดิน

การเก็บเกี่ยว การตัดอ้อย
การเก็บเกี่ยว การตัดอ้อย

การเก็บอ้อย แบบใช้แรงงานคน และแบบใช้รถตัด
การเก็บอ้อย แบบใช้แรงงานคน และแบบใช้รถตัด

เปรียบเทียบผลผลิต และค่าความหวานของอ้อย
เปรียบเทียบผลผลิต และค่าความหวานของอ้อย

เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต และรายได้ ที่ได้รับ
เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต และรายได้ ที่ได้รับ

ต้นทุนการปลูกอ้อย
ต้นทุนการปลูกอ้อย

คำแนะนำการใช้ปุ๋ยของเรา คู่กับอ้อย
คำแนะนำการใช้ปุ๋ยของเรา คู่กับอ้อย

การใช้ปุ๋ยระบบน้ำหยด กับอ้อย
การใช้ปุ๋ยระบบน้ำหยด กับอ้อย

การให้ปุ๋ยฉีดพ่นผ่านทางใบ ให้กับอ้อย
การให้ปุ๋ยฉีดพ่นผ่านทางใบ ให้กับอ้อย

แปลงทดสอบ ปุ๋ยของเรา กับบริษัทน้ำตาล มิตผล ที่ อ.ด่านช้าง
แปลงทดสอบ ปุ๋ยของเรา กับบริษัทน้ำตาล มิตผล ที่ อ.ด่านช้าง

อ้อย ตอ 1 อายุ 8 เดือน ที่ไร่ของมิตรผล
อ้อย ตอ 1 อายุ 8 เดือน ที่ไร่ของมิตรผล

อ้อยปลูก อายุ 8 เดือน ที่ไร่ของมิตรผล
อ้อยปลูก อายุ 8 เดือน ที่มิตรผล

อ้อยปลูก อายุ 8 เดือน
อ้อยปลูก อายุ 8 เดือน

เราเชิญ สมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ ไปดูแปลงสาธิตของเรา ที่บริษัทน้ำตาลมิตรผล
เราเชิญ สมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ ไปดูแปลงสาธิตของเรา ที่บริษัทน้ำตาลมิตรผล

ให้ความรู้เกี่ยวกับอ้อย ขณะเดินชมแปลงสาธิต
ให้ความรู้เกี่ยวกับอ้อย ขณะเดินชมแปลงสาธิต

เปรียบเทียบแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมี กับแปลงที่ใช้ปุ๋ยของเรา
เปรียบเทียบแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมี กับแปลงที่ใช้ปุ๋ยของเรา

อ้อย 5 เดือน
อ้อย 5 เดือน

อ้อย 7 เดือน
อ้อย 7 เดือน

เปรียบเทียวความเขียวของใบ ระหว่างใช้ปุ๋ยเคมี กับปุ๋ยของเรา
เปรียบเทียวความเขียวของใบ ระหว่างใช้ปุ๋ยเคมี กับปุ๋ยของเรา

อ้อย 10 เดือน
อ้อย 10 เดือน

เปรียบเทียบความเขียว ของใบอ้อย
เปรียบเทียบความเขียว ของใบอ้อย

โรคของอ้อย
โรคแส้ดำ

โรคราสนิม
โรคราสนิม

โรคลำต้นเน่าแดง และโรคเส้นใบแดง
โรคลำต้นเน่าแดง และโรคเส้นใบแดง

โรคใบขาว
โรคใบขาว

โรคกลิ่นสับปะรด
โรคกลิ่นสับปะรด

โรคลำต้นแห้ง
โรคลำต้นแห้ง

โรคเหี่ยวเน่า
โรคเหี่ยวเน่า

โรครากเน่า
โรครากเน่า

โรคกอตะไคร้
โรคกอตะไคร้

โรคเน่าคออ้อย
โรคเน่าคออ้อย

โรคใบขีดแดงหรือยอดเน่า
โรคใบขีดแดงหรือยอดเน่า


สนใจผลิตภัณฑ์ หรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อ ฟาร์มเกษตร
คุณ ปิยะมาศ
โทร: 0894599003

แฟกซ์: 045-511273
e-mail: farmkaset@gmail.com, sandman.enter@gmail.com


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 214661 คน £

ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
แสดงทั้งหมดใน [ไร่อ้อย]:
ราคาอ้อยปี 57/58 อาจต่ำสุดในรอบ 5 ปี ประมาณ 850-875 บาทต่อตัน
สถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานมองทิศทางราคาอ้อยขั้นต้นปี 57/58 อาจต่ำสุดในรอบ 5 ปี อยู่ที่ประมาณ 850-875 บาทต่อตัน
อ่านแล้ว: 3503
คุณบู ทำไร่อ้อย ทานตะวัน ข้าวโพด
เกล็ดความรู้เล็กๆ จากคุณบู และคุณแอ๊ป เห็นคุณบูตัวเล็กๆแบบนี้ ดูแลไร่อ้อย กว่า 700 ไร่ แถมยังทำไร่ข้าวโพด ไร่ทานตะวัน..
อ่านแล้ว: 3503
น้ำมันดิบจากใบอ้อย ม.ขอนแก่นทำได้ แห่งแรกของโลก!
น้ำมันดิบจากใบอ้อย โดยวิศวกรรมเครื่องกล มข. สกัดใบอ้อยเป็นน้ำมัน ด้วยเตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบด ใช้เทคนิค ไพโรไลซิส
อ่านแล้ว: 3219
มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ลดแรงงาน ลดทุน เพิ่มผลผลิต
นวัตกรรมใหม่สำหรับชาวไร่อ้อย มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ศึกษาวิธีการทำไร่อ้อยจากออสเตรเลีย ประเทศมีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดในโลก
อ่านแล้ว: 2990
รื้อโครงสร้าง อ้อย-น้ำตาล ความเห็นยังมองต่างมุม
แนวคิด ปรับเปลี่ยนระบบให้ทันสมัย เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และประชาชนผู้บริโภค เปิดเสรี เลิกโควต้า
อ่านแล้ว: 2934
การทำไร่อ้อยโดยใช้เครื่องจักรกล
การใช้เครื่องจักรกลทำไร่อ้อย เป็นรายการเกษตรศาสตร์นำไทย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
อ่านแล้ว: 4217
การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย
ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อย 6-7 ล้านไร่ ให้ผลผลิตอ้อยรวม 60-70 ล้านตัน ค่าเฉลี่ยของผลผลิตอ้อย 8-11 ตันต่อไร่
อ่านแล้ว: 3096
หมวด ไร่อ้อย ทั้งหมด >>

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

วิฑูรย์ พรสูงเนิน
eak2527s@hotmail.co.th
อ่านแล้วได้ความรู้เยอะเลยครับถ้ามีโอกาสได้ทำไร่อ้อยจริงๆผมจะเอาเวปนี้เป็นคู่มือการเกษรตครับ
22 มิ.ย. 2555 , 11:19 AM  e

นฤมล เสวงษ์
narumongilquin@gmail.com
กำลังคิดจะปลูกอ้อยค่ะ ตอนนี้กำลังหาข้อมูลอยู่ อยากทราบว่าต้นทุนครั้งแรกประมาณเท่าไหร่ค่ะต่อไร่ และตอสามารถใช้ได้กี่ปีค่ะ
05 มิ.ย. 2555 , 04:38 AM  e

Dr.moo
mrmoo_mt@hotmail.com
มีพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ขายครับแปลงอยู่ที่โคราชใช้ปลูกในพื้นที่แถบภาคอีสานผลผลิตต่อไร่สูง 15-40ตันสนใจติดต่อ 084 4346929/สมพงษ์
26 มี.ค. 2555 , 02:01 AM  e

รัตนภรณ์
ting_aom12@hotmail.com
สนใจเรื่องการปลูกอ้อยมาก ไม่ทราบว่าควรใช้อ้อยพันธ์อะไรดีจึงเหมาะกับดินที่ขอนแก่น และขอข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกอ้อยด้วยค่ะ ส่งมาตามอีเมล ting_aom12@hotmail.com ขอบคุณค่ะ
09 มี.ค. 2555 , 12:07 AM  e

noi
enveronment90802k@yahoo.com
ตอนนี้ถือโควต้าอยู่กี่ตันครับ และอยู่โซนไหน ผมจะลองถามพี่ที่ถืออยู่ ว่าเขาจะรับต่อให้ได้หรือไม่ 
15 ก.พ. 2555 , 08:04 PM  e

602
chanyosri@gmail.com
ผมอยากรู้ว่ามีวิธีการใหนบ้างที่จะหาอ้อยเข้าโรงงานให้ได้มากที่สุด
หรือเปิดโควต้าให้ได้มากที่สุดช่วยตอบ กลับ mail หน่อยครับ
15 ก.พ. 2555 , 05:49 AM  e

คนไม่รู้แต่อยากรู้
nhoi2009@hotmail.com
ตอนนี้เริ่มปลูกอ้อยประมาณ 60 ไร่ บนดินร่วนปนทราย ปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เอง  ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอ้อยเลยแต่มีคนแนะนำมาบ้างลองทำแบบชาวบ้านๆดู ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นแล้วตอนปลูกด้วยรถแล้วให้คนเดินกลบดินตามรถไถอีกครั้งหนึ่ง ไม่ทราบว่าขั้นตอนต่อไปจะดูแลอ้อยอย่างไรให้มีคุณภาพและได้น้ำหนักดี อยากถามผู้รู้และคุณปิยะมาศด้วยช่วยแนะนำปุ๋ยให้ด้วยค่ะ (มือใหม่)
05 ธ.ค. 2554 , 07:29 AM  e

นายสงคราม แก้วสีรัง
kramkram2515@hotmail.com
อยากทราบการคิดราคาอ้อยว่าทำอย่างไรและปี 54 ราคาจะอยู่ที่ตันละเท่าไร
04 พ.ย. 2554 , 06:19 AM  e

สุดยอด ยอดสุดๆ
le2000@hotmail.com
อ้อยยอดมากพาทำน้ำตาลขายได้ราคาสุดยอดจริงๆครับ
14 ต.ค. 2554 , 03:56 AM  e

soilmju
tummju@hotmail.com
การปลูกอ้อย ขึ้นอยู่กับสภาพของดินเป็นหลัก  ส่วนปุ๋ยเราจะใช้ยี่ห้อใดก็ได้  ที่สำคัญต้องมีความรู้ในเรื่องความต้องการธาตุอาหารของอ้อยว่าจะอยู่ในช่วงใด  และอีกอย่างขึ้นกับเราจะปลูกในเขตชลประทาน  หรือจะปลูกในเขตอาศัยนำฝน  จากตัวอย่างที่ผมปลูกที่อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี  ผมใส่รองพื้น สูตร 15-15-15 อัตราส่วน 50 กก.ต่อไร่  พอได้สองเดือนผมใส่ปุ๋ยแต่งหน้า สูตร 46-0-0 อัตรา 25  กก.ต่อไร่ ครั้งที่สาม อายุได้หกเดือน ใส่ สูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก.ต่อไร  พอถึงเวลาตัดไปขายโดยเฉลี่ย ได้ 17  ตันต่อไร
22 ก.ย. 2554 , 11:12 PM  e

Kaake
kero_kekee@hotmail.com


มีวิธีหารับซื้ออ้อยได้จากทางไหนบ้าง มีใครทราบมั้ยครับ14 มิ.ย. 2554 , 08:00 AM  e

Kaake
kero_kekee@hotmail.com


มีวิธีหารับซื้ออ้อยได้จากทางไหนบ้าง มีไรทราบมั้ยครับ14 มิ.ย. 2554 , 08:00 AM  e

จุลี่
juleejam@hotmail.com
รบกวนขอวิธีใส่ขี้หมูกับอ้อยให้ได้ผลผลิกมากๆค่ะ
06 พ.ค. 2554 , 02:20 AM  e

ปริม
farmkaset@gmail.com
@คุณสุขใจ

ปกติาความรู้ในการปลูกพืชเหล่านี้ ถ้าต้องการรู้ลึกจริงๆ ก็ต้องเรียนด้านเกษตร ค่ะ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนรู้และขบวนการปลูกต่างๆ ให้ได้ผลผลิตสูง และรู้จักบริหารต้นทุน ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือปลูกเอง และเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งนั้นค่ะ วิธีการปลูกต่างๆ บางทีมันจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ไม่มีสอนในห้องเรียนเรื่องวิธีการปฎิบัติค่ะ
17 เม.ย. 2554 , 09:52 PM  e

สุขใจ
sukjai.sukjing@gmail.com
อ่านแล้วได้ความรู้มากเลย ถ้าต้องการให้ลูกรู้บ้าง ต้องเรียนด้านใด ตอนนี้ลูกอยู่ม.3 แล้ว ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
17 เม.ย. 2554 , 09:28 PM  e

นายบุญยิ้ม กระจาย
Boonyim2008@hotmail.com
ขอคำปรีกษาเรื่องอ้อยด่วนปลูกไปแล้ว 120 ไร่ที่อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
12 เม.ย. 2554 , 09:48 PM  e

ยัคกี้
theeradect@gmail.com
ผมสนใจที่จะปลูกอ้อยบนเนื้อที่ 10 ไร่แต่ไม่มีความรู้เรื่องอ้อยเท่าไหร่ อยากรบกวนขอข้อมูลจากพี่ๆที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกอ้อยด้วยครับ พื้นที่ผมอยู่ ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่เคยทำนามาก่อน อยากได้รายละเอียดทุกอย่าง การลงทุน การกู้สินเชื่อ ระบบสัญญากี่ปี ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
09 เม.ย. 2554 , 09:11 PM  e

สมชาย
chai240524@windowslive.com
ผมอยู่สุโขทัย อ.เมือง ต.ปากพระ อยากปลูกอ้อยครับเป็นครั้งแรกด้วย แต่ยังไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อน อยากขอคำแนะนำครับเช่น แหล่งพันธุ์ สถานที่ส่งขาย ค่าขนส่ง ครับ
31 มี.ค. 2554 , 06:54 PM  e

thip
thip210m9@hotmail.com
ได้ความรู้ดีค่ะ
28 มี.ค. 2554 , 08:54 PM  e

ส่งความคิดเห็น