บทความนี้อยู่ในหมวด: มันสำปะหลัง | อ่านแล้ว 113226 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

การปลูกมันสำปะหลัง ความรู้เรื่อง มันสำปะหลัง ครบวงจร

ความรู้เรื่องมันสำปะหลัง คู่กับสินค้าจากฟาร์มเกษตร ตั้งแต่เตรียมดิน ตัดท่อนพันธุ์ ชุบน้ำยา ระยะปลูก ตลอดจนการดูแล

ความรู้เรื่อง มันสำปะหลัง ครบวงจร กับผลิตภัณฑ์ของเรา

ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

ลักษณะทั่วไปของ มันสำปะหลัง
ลักษณะของมันสำปะหลัง

ชนิดของมันสำปะหลัง
ชนิดของมันสำปะหลัง

มันสำปะหลังพันธุ์ ห้วยบง 60
ห้วยบง 60

ลักษณะประจำพันธุ์ของ มันสำปะหลังที่นิยมปลูก
มันสำปะหลังที่นิยมปลูก

มันสำปะหลังพันธุ์ ระยอง 5, เกษตรศาสตร์ 50, ห้วยบง 60
ระยอง 5, เกษตรศาสตร์ 50, ห้วยบง 60

การเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง
การเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง

Growth Stage of Cassava Plant
Growth Stage of Cassava Plant

Getmination stage, Vegetative stage, Tubers stage
Getmination stage of cassava


บทบาทของ ไนโตรเจน (N) ต่อการเจริฐเติบโตของมันสำปะหลัง
บทบาทของ ไนโตรเจน (N) ต่อการเจริฐเติบโตของมันสำปะหลัง

บทบาทของ ฟอสอฟรัส (P) ต่อการเจริญเติบโตของ มันสำปะหลัง
บทบาทของ ฟอสอฟรัส (P) ต่อการเจริญเติบโตของ มันสำปะหลัง

บทบาทของ โพแทสเซียม (K) ต่อการเจริญเติบโตของ มันสำปะหลัง
บทบาทของ โพแทสเซียม (K) ต่อการเจริญเติบโตของ มันสำปะหลัง

บทบาทของ แมกนีเซียม (Mg) และ แคลเซียม (Ca) ต่อการเจริญเติบโตของ มันสำปะหลัง
บทบาทของ แมกนีเซียม (Mg) และ แคลเซียม (Ca) ต่อการเจริญเติบโตของ มันสำปะหลัง

การปลูก มันสำปะหลัง
การปลูก มันสำปะหลัง

ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำ ที่ใช้กับ มันสำปะหลัง (Cassava)
ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำ ที่ใช้กับ มันสำปะหลัง (Cassava)

ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีเขียว สำหรับเตรียมดิน เพื่อปลูกมันสำปะหลัง
ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีเขียว สำหรับเตรียมดิน เพื่อปลูกมันสำปะหลัง

ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด เทคโนโลยี 3T, 3 ชั้น ชั้นแรก จุลินทรีย์ ประสิทธิภาพสูง ย่อยแป้ง ย่อยโปรตีน ย่อยเส้นใย, ชั้นสอง ธาตุอาหารปลดปล่อยเร็ว กรดอะมีโน ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร, ชั้นสาม ธาตุอาหารปลดปล่อยช้า ธาตุอาหารพืช อินทรียวัตถุ
ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด เทคโนโลยี 3T

ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ดสกัด เพอร์เฟค ซี ไนโตเจน สูง เร่งการเจริฐเติบโต ทางลำต้น และใบ เพิ่มความเขียว
ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ดสกัด เพอร์เฟค ซี ไนโตเจน สูง

คุณสมบัติของ ปุ๋ยเม็ดสกัด เพอร์เฟค ซี
คุณสมบัติของ ปุ๋ยเม็ดสกัด เพอร์เฟค ซี

จุลินทรีย์ ในเพอร์เฟค ซี
จุลินทรีย์ ในเพอร์เฟค ซี

ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีส้ม เร่งผลผลิต เร่งความโตของหัวมันสำปะหลัง


ปุ๋ยเม็ด สามชั้น เทคโนโลยี 3T
ปุ๋ยเม็ด สามชั้น เทคโนโลยี 3T

ปุ๋ย ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพิ่มความเขียวของใบ เพิ่มขนาด ส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหาร
ปุ๋ย ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

บูสเตอร์ สารอินทรีย์ บำรุงพืช ใบเขียว ใบใหญ่ ต้นสมบูรณ์ แตกรากดี
ปุ๋ย ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

บูสเตอร์ สูตรสีส้ม เพิ่มความหวาน ลำต้นสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต
บูสเตอร์ สูตรสีส้ม เพิ่มความหวาน ลำต้นสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต

แปลงสาธิต มันสำปะหลัง 10 - 30 ตัน ต่อไร่
แปลงสาธิต มันสำปะหลัง 10 - 30 ตัน ต่อไร่

การใส่ปุ๋ยรองพื้น พร้อมกับการไถ ยกร่อง
การใส่ปุ๋ยรองพื้น พร้อมกับการไถยกร่อง

การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา ในการใส่ปุ๋ยรองพื้น มันสำปะหลัง การปลูกมันสำปะหลัง
การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา ในการใส่ปุ๋ยรองพื้น มันสำปะหลัง

ไถพรวน ยกร่อง

เตรียมท่อนพันธุ์ สำหรับการปลูก มันสำปะหลัง
เตรียมท่อนพันธุ์ สำหรับการปลูก มันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง
การปลูกมันสำปะหลัง

การใช้รถไถ ทำรุ่น พร้อมกับการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 มันอายุ 1 เดือน
การใช้รถไถ ทำรุ่น พร้อมกับการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 มันอายุ 1 เดือน

มันสำปะหลัง 1 เดือน

การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 มันอายุ 1 เดือน
การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 มันอายุ 1 เดือน

อุปกรณ์ สำหรับการ ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ
ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ

ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ

มันสำปะหลัง 3 เดือน
มันสำปะหลัง 3 เดือน

มันสำปะหลัง 3 เดือน
มันสำปะหลัง 3 เดือน

มันสำปะหลัง 3 เดือน
มันสำปะหลัง 3 เดือน

มันสำปะหลัง 3 เดือน
มันสำปะหลัง 3 เดือน

มันสำปะหลัง 3 เดือน
มันสำปะหลัง 3 เดือน

มันสำปะหลัง กับปุ๋ยของเรา ที่เอี่ยมบูรพา เครือแป้งมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
มันสำปะหลัง ที่เอี่ยมบูรพา

มันสำปะหลัง 3 เดือน
มันสำปะหลัง 3 เดือน

มันสำปะหลัง 6 เดือน
มันสำปะหลัง 6 เดือน

มันสำปะหลัง 6 เดือน
มันสำปะหลัง 6 เดือน

มันสำปะหลัง 6 เดือน
มันสำปะหลัง 6 เดือน

มันสำปะหลัง 7 เดือน
มันสำปะหลัง 7 เดือน

มันสำปะหลัง 7 เดือน
มันสำปะหลัง 7 เดือน

มันสำปะหลัง 7 เดือน
มันสำปะหลัง 7 เดือน

มันสำปะหลัง 7 เดือน
มันสำปะหลัง 7 เดือน

มันสำปะหลัง 7 เดือน
มันสำปะหลัง 7 เดือน

มันสำปะหลัง 8 เดือน
มันสำปะหลัง 8 เดือน

มันสำปะหลัง 9 เดือน
มันสำปะหลัง 9 เดือน

 

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อ ฟาร์มเกษตร
คุณ ปิยะมาศ

โทร: 0894599003
6.00 น. - 21.00 น.

แฟกซ์: 045-511273
e-mail: piyamas@farmkaset.com
info@farmkaset.com


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 113226 คน £

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
สั่งซื้อบน LINE
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, นาข้าว, มันสำปะหลัง, ไร่อ้อย, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, ไม้ผล, ไร่กาแฟ, เกษตรน่ารู้, การปลูกพืช, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพมือถือจากฟาร์มเกษตร, ไม้ดอก, องค์กรด้านการเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์,


แสดงทั้งหมดใน [มันสำปะหลัง]:
ประยุกต์เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
เครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง DIY ทำง่าย ใช้สะดวก ประหยัดเวลาและแรงงาน ท่อนพันธุ์ไม่แตก ผลผลิตก็สูงขึ้น..
อ่านแล้ว: 434
การเลือกพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อปลูกระยะเวลา 6 เดือน
หลายพื้นที่มีการปลูกมันในพื้นที่นาข้าว เพื่อรอเวลาทำนาปี ซึ่งมันจะขุดเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน ดังนั้นการเลือกพันธุ์มัน..
อ่านแล้ว: 519
Lighting & Equipment sets up unit in Myanmar
Of the new-loan target of Bt76.7 billion, about 35-40 per cent will be extended for rice cultivation, while the rest..
อ่านแล้ว: 411
ซื้อขายมันเส้นคุณภาพดี 4,000 ตัน ระหว่างสหกรณ์
เชื่อมโยงธุรกิจซื้อขายมันเส้น ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ ตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2558 เพิ่มศักยภาพการ..
อ่านแล้ว: 486
สหกรณ์นำเข้ามันสำปะหลัง 20,000 ตัน
นำเข้ามันสำปะหลัง 20,000 ตัน โดยสหกรณ์ เมื่อ กุมภาพันธ์ปี 2558 จากประเทศกัมพูชา เน้นตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ..
อ่านแล้ว: 687
การปลูกมันสำปะหลัง และการบริหารจัดการ ให้ได้ผลผลิตสูง
ฟาร์มเกษตรเรามีประสบการณ์ ในการวางแผนบริหารจัดการไร่มันสำปะหลังในไร่ขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ กับสินค้าของเรา
อ่านแล้ว: 6456
รัฐบาลช่วยไร่มันสำปะหลัง ทุ่ม 2,700,000,000 ล้านบาท
คณะรัฐมลตรี เห็นชอบแนวทาง การบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2557/2558 ตามมติกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการมันสำปะหลัง..
อ่านแล้ว: 2748
หมวด มันสำปะหลัง ทั้งหมด >>