บทความนี้อยู่ในหมวด: มันสำปะหลัง | อ่านแล้ว 112298 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

การปลูกมันสำปะหลัง ความรู้เรื่อง มันสำปะหลัง ครบวงจร

ความรู้เรื่องมันสำปะหลัง คู่กับสินค้าจากฟาร์มเกษตร ตั้งแต่เตรียมดิน ตัดท่อนพันธุ์ ชุบน้ำยา ระยะปลูก ตลอดจนการดูแล

ความรู้เรื่อง มันสำปะหลัง ครบวงจร กับผลิตภัณฑ์ของเรา

ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

ลักษณะทั่วไปของ มันสำปะหลัง
ลักษณะของมันสำปะหลัง

ชนิดของมันสำปะหลัง
ชนิดของมันสำปะหลัง

มันสำปะหลังพันธุ์ ห้วยบง 60
ห้วยบง 60

ลักษณะประจำพันธุ์ของ มันสำปะหลังที่นิยมปลูก
มันสำปะหลังที่นิยมปลูก

มันสำปะหลังพันธุ์ ระยอง 5, เกษตรศาสตร์ 50, ห้วยบง 60
ระยอง 5, เกษตรศาสตร์ 50, ห้วยบง 60

การเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง
การเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง

Growth Stage of Cassava Plant
Growth Stage of Cassava Plant

Getmination stage, Vegetative stage, Tubers stage
Getmination stage of cassava


บทบาทของ ไนโตรเจน (N) ต่อการเจริฐเติบโตของมันสำปะหลัง
บทบาทของ ไนโตรเจน (N) ต่อการเจริฐเติบโตของมันสำปะหลัง

บทบาทของ ฟอสอฟรัส (P) ต่อการเจริญเติบโตของ มันสำปะหลัง
บทบาทของ ฟอสอฟรัส (P) ต่อการเจริญเติบโตของ มันสำปะหลัง

บทบาทของ โพแทสเซียม (K) ต่อการเจริญเติบโตของ มันสำปะหลัง
บทบาทของ โพแทสเซียม (K) ต่อการเจริญเติบโตของ มันสำปะหลัง

บทบาทของ แมกนีเซียม (Mg) และ แคลเซียม (Ca) ต่อการเจริญเติบโตของ มันสำปะหลัง
บทบาทของ แมกนีเซียม (Mg) และ แคลเซียม (Ca) ต่อการเจริญเติบโตของ มันสำปะหลัง

การปลูก มันสำปะหลัง
การปลูก มันสำปะหลัง

ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำ ที่ใช้กับ มันสำปะหลัง (Cassava)
ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำ ที่ใช้กับ มันสำปะหลัง (Cassava)

ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีเขียว สำหรับเตรียมดิน เพื่อปลูกมันสำปะหลัง
ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีเขียว สำหรับเตรียมดิน เพื่อปลูกมันสำปะหลัง

ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด เทคโนโลยี 3T, 3 ชั้น ชั้นแรก จุลินทรีย์ ประสิทธิภาพสูง ย่อยแป้ง ย่อยโปรตีน ย่อยเส้นใย, ชั้นสอง ธาตุอาหารปลดปล่อยเร็ว กรดอะมีโน ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุอาหาร, ชั้นสาม ธาตุอาหารปลดปล่อยช้า ธาตุอาหารพืช อินทรียวัตถุ
ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ด เทคโนโลยี 3T

ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ดสกัด เพอร์เฟค ซี ไนโตเจน สูง เร่งการเจริฐเติบโต ทางลำต้น และใบ เพิ่มความเขียว
ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ดสกัด เพอร์เฟค ซี ไนโตเจน สูง

คุณสมบัติของ ปุ๋ยเม็ดสกัด เพอร์เฟค ซี
คุณสมบัติของ ปุ๋ยเม็ดสกัด เพอร์เฟค ซี

จุลินทรีย์ ในเพอร์เฟค ซี
จุลินทรีย์ ในเพอร์เฟค ซี

ปุ๋ย ปุ๋ยเม็ดสกัด วันเด้อร์ สูตรสีส้ม เร่งผลผลิต เร่งความโตของหัวมันสำปะหลัง


ปุ๋ยเม็ด สามชั้น เทคโนโลยี 3T
ปุ๋ยเม็ด สามชั้น เทคโนโลยี 3T

ปุ๋ย ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพิ่มความเขียวของใบ เพิ่มขนาด ส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหาร
ปุ๋ย ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

บูสเตอร์ สารอินทรีย์ บำรุงพืช ใบเขียว ใบใหญ่ ต้นสมบูรณ์ แตกรากดี
ปุ๋ย ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

บูสเตอร์ สูตรสีส้ม เพิ่มความหวาน ลำต้นสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต
บูสเตอร์ สูตรสีส้ม เพิ่มความหวาน ลำต้นสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต

แปลงสาธิต มันสำปะหลัง 10 - 30 ตัน ต่อไร่
แปลงสาธิต มันสำปะหลัง 10 - 30 ตัน ต่อไร่

การใส่ปุ๋ยรองพื้น พร้อมกับการไถ ยกร่อง
การใส่ปุ๋ยรองพื้น พร้อมกับการไถยกร่อง

การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา ในการใส่ปุ๋ยรองพื้น มันสำปะหลัง การปลูกมันสำปะหลัง
การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะดวก ประหยัดเวลา ในการใส่ปุ๋ยรองพื้น มันสำปะหลัง

ไถพรวน ยกร่อง

เตรียมท่อนพันธุ์ สำหรับการปลูก มันสำปะหลัง
เตรียมท่อนพันธุ์ สำหรับการปลูก มันสำปะหลัง

การปลูกมันสำปะหลัง
การปลูกมันสำปะหลัง

การใช้รถไถ ทำรุ่น พร้อมกับการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 มันอายุ 1 เดือน
การใช้รถไถ ทำรุ่น พร้อมกับการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 มันอายุ 1 เดือน

มันสำปะหลัง 1 เดือน

การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 มันอายุ 1 เดือน
การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 มันอายุ 1 เดือน

อุปกรณ์ สำหรับการ ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ
ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ

ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ

มันสำปะหลัง 3 เดือน
มันสำปะหลัง 3 เดือน

มันสำปะหลัง 3 เดือน
มันสำปะหลัง 3 เดือน

มันสำปะหลัง 3 เดือน
มันสำปะหลัง 3 เดือน

มันสำปะหลัง 3 เดือน
มันสำปะหลัง 3 เดือน

มันสำปะหลัง 3 เดือน
มันสำปะหลัง 3 เดือน

มันสำปะหลัง กับปุ๋ยของเรา ที่เอี่ยมบูรพา เครือแป้งมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
มันสำปะหลัง ที่เอี่ยมบูรพา

มันสำปะหลัง 3 เดือน
มันสำปะหลัง 3 เดือน

มันสำปะหลัง 6 เดือน
มันสำปะหลัง 6 เดือน

มันสำปะหลัง 6 เดือน
มันสำปะหลัง 6 เดือน

มันสำปะหลัง 6 เดือน
มันสำปะหลัง 6 เดือน

มันสำปะหลัง 7 เดือน
มันสำปะหลัง 7 เดือน

มันสำปะหลัง 7 เดือน
มันสำปะหลัง 7 เดือน

มันสำปะหลัง 7 เดือน
มันสำปะหลัง 7 เดือน

มันสำปะหลัง 7 เดือน
มันสำปะหลัง 7 เดือน

มันสำปะหลัง 7 เดือน
มันสำปะหลัง 7 เดือน

มันสำปะหลัง 8 เดือน
มันสำปะหลัง 8 เดือน

มันสำปะหลัง 9 เดือน
มันสำปะหลัง 9 เดือน

 

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อ ฟาร์มเกษตร
คุณ ปิยะมาศ

โทร: 0894599003
6.00 น. - 21.00 น.

แฟกซ์: 045-511273
e-mail: piyamas@farmkaset.com
info@farmkaset.com


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 112298 คน £

ปุ๋ยเร่งโต
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช
ราคา 890 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยมัน
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยข้าว
ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
ปุ๋ยอ้อย
ปุ๋ยสำหรับอ้อย
FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก
ราคา 950 บาท
โทร 089-4599003
Line ID: primpb
Facebook Prim
แสดงทั้งหมดใน [มันสำปะหลัง]:
Lighting & Equipment sets up unit in Myanmar
Of the new-loan target of Bt76.7 billion, about 35-40 per cent will be extended for rice cultivation, while the rest..
อ่านแล้ว: 179
ซื้อขายมันเส้นคุณภาพดี 4,000 ตัน ระหว่างสหกรณ์
เชื่อมโยงธุรกิจซื้อขายมันเส้น ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ ตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2558 เพิ่มศักยภาพการ..
อ่านแล้ว: 194
สหกรณ์นำเข้ามันสำปะหลัง 20,000 ตัน
นำเข้ามันสำปะหลัง 20,000 ตัน โดยสหกรณ์ เมื่อ กุมภาพันธ์ปี 2558 จากประเทศกัมพูชา เน้นตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ..
อ่านแล้ว: 347
ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลังโดยเฉพาะ เร่งหัวเพิ่มน้ำหนัก
ปุ๋ยตรา FK สูตร 3C ออกแบบมาเพื่อเร่งผลผลิตมันสำปะหลังโดยเฉพาะ 1 กล่องประกอบด้วยปุ๋ยบวกสารเพิ่มประสิทธิภาพ รวม 2000 กรัม
อ่านแล้ว: 1949
รัฐบาลช่วยไร่มันสำปะหลัง ทุ่ม 2,700,000,000 ล้านบาท
คณะรัฐมลตรี เห็นชอบแนวทาง การบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2557/2558 ตามมติกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการมันสำปะหลัง..
อ่านแล้ว: 2370
สมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมเข้าชมไร่มันสำปะหลัง
สมาชิกสหกรณ์การเกษตร อ.เสนางคนิคม เข้าเยี่ยมชมไร่ศิริจินดา ปลูกมันสำปะหลัง และสับปะรด บนเนื้อที่กว่า 3700 ไร่ ..
อ่านแล้ว: 2453
ส่งออกมันสำปะหลัง 4 ตลาดหลักขยายตัว แต่ไต้หวันหดตัวลง
การส่งออกมันสำปะหลังของไทย ขยายตัว 7.1% ตลาด จีน อินโนีเซีย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ขยายตัว ยกเว้นไต้หวัดที่หดตัวลง
อ่านแล้ว: 2494
หมวด มันสำปะหลัง ทั้งหมด >>

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

thiam tawboonyean
thiam1@windowslive.com


เนื้อหาของคุณดีมากๆครับผมกำลังจะปลูกมันอยู่พอดีแต่ไม่มีความรู้สักนิดเลยขอบคุณมากครับ29 ก.ค. 2554 , 09:26 PM  e

thiam tawboonyean
thiam1@windowslive.com


+1 เนื้อหาของคุณดีมากครับผมกำลังจะปลูกมันอยู่พอดีผมมีที่ว่างเปล่าอยู่20ไร่ครับ29 ก.ค. 2554 , 09:22 PM  e

arun
spyneu@Hotmail.co.th


ตอนนี้ปลูกมันสำปะหลังอายุได้ 1 เดือนพื้นที่ 25 ไร่ ควรใช้ปุ๋ยสูตรอะไร ใช้ปริมาณเท่าไร ราคาเท่าไหร่ จะติดต่อซื้อที่ไ หนรับ พื้นที่ปลูกอยู่จังหวัดขอนแก่นครับ ต้องการทราบข้อมูลด่วนครับ เพราะจะไส่ปุ๋ยเร็วๆนี้ ขอบคุณคับ13 ก.ค. 2554 , 10:51 PM  e

กุ๊ก
kuk78@hotmail.co.th
ดีครับให้ความรู้ดีขอบคุณมาก2
10 พ.ค. 2554 , 11:58 PM  e

ปิยะมาศ
farmkaset@gmailk.com
สำหรับท่านที่ต้องการดูวิธีการปลูกมันสำปะหลัง และคำนวณต้นทุนการปลูกมันแบบคร่าวๆ เราได้ทำบล๊อก การปลูกมันของชาวไร่ที่เราให้คำแนะนำอยู่ โดยเก็บรูปมาให้ดูตั้งแต่การปลูก จนถึงตอนนี้เก็บผลผลิตแล้ว

รบกวนทุกท่านที่ถามเกี่ยวกับต้นทุนต่อไร่ และวิธีการปลูกเข้าไปดูได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้นะค่ะ http://prim-farmkaset.blogspot.com/

หากสนใจสั่งซื้อสินค้าไม่ต้องหาตามร้านค้าทั่วไปนะค่ะ เราไม่ได้วางขายโดยทั่วไป แต่จัดส่งให้ลูกค้าโดยตรงค่ะ

18 ก.พ. 2554 , 05:50 AM  e

นัย
prutt-i-nai@hotmail.com
ผมอยู่ร้อยเอ็ดต้องการปลูกจะหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ไหนครับ
18 ก.พ. 2554 , 02:19 AM  e

นัย
prutt-i-nai@hotmail.com
ผมอยู่ร้อยเอ็ดต้องการปลูกจะหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ไหนครับ
18 ก.พ. 2554 , 02:19 AM  e

วรพจน์
jaaod23@hotmail.co.th
อยากทราบวิธีปลูก ขั้นตอนการลงทุน และการเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยครับ
25 ม.ค. 2554 , 03:33 PM  e

รัชฎาวรรณ ครโสภา
khonsopa@thaimail.com
อยากทราบวิธีการปลูกมันสำปะหลังการบำรุงรักษาและการให้ปุ๋ยตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
15 ธ.ค. 2553 , 01:06 AM  e

คเณศภพ พรหมสัมฤทธิ์
dk2511@hotmail.com
สนใจร่วมธุรกิจเป็นตัวแทนขายปุ๋ยนะครับ ผมทำไร่มันอยู่ที่ ต.เทพนิมิต อ.โปร่งน้ำร้อน จ.จันทบุรีครับ 085-2810076
25 พ.ย. 2553 , 07:02 AM  e

ปิยะมาศ
Farmkaset@gmail.com
@คุณจันทร์เจ้า
สำหรับต้นทุนการทำรอบสองนั้น ขอตอบแบบประมาณการคร่าวๆ สำหรับ 1 ไร่นะคะ
ต้นทุนขอแบ่งเป็นสองส่วนคือ
1.ต้นทุนค่าปุ๋ย ในส่วนนี้ไม่น่าเกิน 3,000 บาทต่อไร่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนผลผลิตที่ต้องการด้วย เช่นสภาพดินไม่สมบูรณ์ขาดธาตุอาหารมาก ก็ต้องเพิ่มปริมาณการปรับปรุงดินหรือปุ๋ยรองพื้นเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าค่ะ มันสำปะหลังสำคัญที่การรองพื้นและการเตรียมดิน
2.ต้นทุนค่าแรงงานและเครื่องจักร ซึ่งส่วนนี้ ขึ้นอยู่กับว่า เรามีเครื่องจักรเองหรือว่าจ้างโดยขอยกตัวอย่างดังนี้
รายการ จำนวนครั้ง / Crop ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ไถดะ 1.00 350.00 350.00
ไถแปร 1.00 300.00 300.00
ยกร่อง 1.00 300.00 300.00
ค่าปลูก 1.00 350.00 350.00
ค่าแรงใส่ปุ๋ยเม็ด 2.00 100.00 200.00
ค่าไถเพื่อกำจัดวัชพืช 2.00 300.00 600.00
ค่าแรงฉีดพ่นปุ๋ยน้ำ 6.00 80.00 480.00
ค่ารถเก็บเกี่ยว 1.00 400.00 400.00

รวมต้นทุนค่าแรง 2,980.00

ดังนั้นโดยคร่าวๆ นะคะ ราคาต้นทุนต่อไร่ น่าจะไม่เกิน 6,000 บาท/ไร่
หากทำแล้วได้ผลผลิต 6 ตันต่อไร่ สมมุติราคามันอยู่ที่กิโลละ 3.20 บาท ขายได้เงิน = 3.20*6,000= 19,200 หักต้นทุน 6,000 กำไรก็ประมาณ 13,200 บาทต่อไร่

อันนี้ลองคำนวณให้เห็นภาพคะ หากต้นทุนสูงกว่านี้และได้ผลผลิตต่ำกว่านี้ ก็ลองเอามาปรับดูนะค่ะ
27 ส.ค. 2553 , 08:17 AM  e

ิบิ๊ก
nocencer@hotmail.com
คุณจันทร์เจ้า ทุนสี่ห้าหมื่น ขนาดนั้น ปลูกได้ 30-40 ไร่ เลยนะคุ๊น
27 ส.ค. 2553 , 07:39 AM  e

ิบิ๊ก
nocencer@hotmail.com
คุณจันทร์เจ้า ทุนสี่ห้าหมื่น ขนาดนั้น ปลูกได้ 30-40 ไร่ เลยนะคุ๊น
27 ส.ค. 2553 , 07:39 AM  e

จันทร์เจ้า
jaowjung@windowslive.com
อยากทราบว่า ต้นทุนการปลูกมันรอบ2 ใช้ทุนประมาณเท่าไหร่เพราะมีเพื่อนมาชวนลงทุนด้วยแจ้งว่าประมาณ 40000-50000 เนื้อที่ 10 ไร่ แต่ไม่มีความรู้เลยรบกวนขอคำปรึกษา(รอบ 2 ไม่ต้องซื้อกล้า)
25 ส.ค. 2553 , 08:33 PM  e

นัฐพล สมภักดี
bacon_101@hotmail.co.th
สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ขอทราบรายละเอียดครับ อยู่เขตเขมราฐ-ชนุมาน ขอบคุณนะครับ
29 ก.ค. 2553 , 08:36 PM  e

nun
n_nuchar@hotmail.com
อยากได้พันธุ์มันสำประหลัง ต้องทำงัยค่ะ
28 เม.ย. 2553 , 05:19 PM  e

webmaster
info2@farmkaset.com
สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่างลังเลที่จะติดต่อหาเรา ฟาร์มเกษตร โทร 089-4599003 Fax: 045-511273 ยินดีตอบทุกคำถาม เนื่องจากปัจจุบัน เนื้อหาทางด้านเกษตรเรามีอยู่หลายร้อยหน้า อาจจะตามมาดูและได้ไม่ทั่วถึง อย่าลืมติดตอมานะครับ
14 ก.พ. 2553 , 09:31 AM  e

สำเนียง หาญกล้า
summydy@gmail.com
อยากทราบราคาปุ๋ยและวิธีการใช้ด้วยครับ
พื้นที่ทำการปลูกอยู่ที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ
12 ต.ค. 2552 , 12:34 AM  e

webmaster
info@farmkaset.com
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของฟาร์มเกษตรมีรายละเอียดที่ http://www.farmkaset.com/je159/ นะครับสำหรับท่านผู้สนใจ
07 มิ.ย. 2552 , 05:34 PM  e

ส่งความคิดเห็น