เศรษฐกิจเกษตร
สินค้าเกษตรแปรรูป พาณิยช์-หอการค้าหนุนส่งออก
สินค้าเกษตรแปรรูป - กระทรวงพาณิชย์-หอการค้าไทย หนุนนโยบายการค้าเกษตรไทยยุค 4.0 เน้นสินค้าเกษตรแปรรูป ตั้งเป้า..
อัปเดท ( 5 กันยายน 2559 ) , แสดง (3,475) ,

สินค้าเกษตรแปรรูป

กระทรวงพาณิชย์-หอการค้าไทย หนุนนโยบายการค้าเกษตรไทยยุค 4.0 เน้นสินค้าเกษตรแปรรูป ตั้งเป้าเพิ่มจีดีพีขึ้นกว่า 2% ในอนาคต พร้อมจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม 
 
 
นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง"พาณิชย์ 4.0 กับสินค้าเกษตรไมยสู่ตลาดโลก" ว่า กระทรงพาณิชย์มีนโยบายพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรในอนาคตด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเปลี่ยนแปลงเป็นการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากการส่งออกสินค้าเกษตรในรูปแบบเดิม ทั้งนี้เบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเรื่องนี้ พร้อมทั้งขอคณะรัฐมนตรีจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติแล้วอยู่ระหว่างการจัดตั้ง
 
 
ด้านนายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บอกว่า ประเทศไทยจะต้องหันมาส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปทดแทนการส่งสินค้าในรูปแบบเดิม ๆ  เพื่อหนีการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา เวียดนา  และกัมพูชา รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยและเพิ่มมูลค่าการส่งออกในอนาคต เบื้องต้นประเมิน หากส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปมากขึ้น 10% จะทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 23,000 ล้านบาท หรือ คิดเป็นจีดีพีขยายตัวดีขึ้น 0.3% และในอนาคตหากดำเนินการเต็มรูปแบบก็จะผลักดันให้จีดีพีขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2 % เนื่องจากปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าเกษตรคิดเป็นมูลค่ากว่า 2.7 ล้านล้านบาท และเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป 1.9 ล้านล้านบาท 
 

source: moneychannel.co.th/news_detail/12425/-พาณิยช์-หอการค้าหนุนส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปhttp://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=02828