ไม้ผล ไม้ยืนต้น
มะนาวจำรัส 28
สวนเกษตรธนบุรี ได้คิดปรับปรุงพัฒนาพันธุ์มะนาวที่มีความต้าน ทานโรคแคงเกอร์ขึ้นมาใหม่ คือเป็นลูกผสมจำรัส 28 และจำรัส 29 ..
อัปเดท ( 18 ตุลาคม 2555 ) , แสดง (14,980) ,
มะนาว

มะนาวจำรัส 28 มะนาวนับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างหนึ่งของไทย ในช่วงฤดูแล้งมีผลผลิตออกมาน้อยราคาจะปรับตัวสูงขึ้น 5-10 บาทต่อผล แต่เมื่อเข้าฤดูฝนราคามะนาวจะถูกลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นปัญหาเรื่องโรคระบาดโดยเฉพาะโรคแคงเกอร์

เมื่อฝนตกชุกการระบาดของโรคจะรุนแรงขึ้น การรักษาโดยการพ่นยาสารเคมีเป็นได้ยาก เพราะฝนจะชะล้างออก ในขณะที่เกิดโรคก็จะหลุดร่วงถ้าเกิดที่กิ่งจะทำให้กิ่งแห้งตายและลุกลามไปที่ผลก็จะเกิดจุดแผลทำให้ขายไม่ได้ราคา

นายจำรัส คูหเจริญ สวนเกษตรธนบุรี ได้คิดปรับปรุงพัฒนาพันธุ์มะนาวที่มีความต้าน ทานโรคแคงเกอร์ขึ้นมาใหม่ คือเป็นลูกผสมจำรัส 28 และจำรัส 29 เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรเพื่อสามารถลดต้นทุนการผลิต ประหยัดแรงงานที่จ้างมาป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช รวมทั้งลดปริมาณสารเคมี ซึ่งจะลดปัญหาเรื่องสารพิษตกค้างในผลผลิต สินค้าก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคมะนาวจำรัส 28 และจำรัส 29 ได้พัฒนามาจากมะนาวพันธุ์จำรัส 9 ซึ่งเป็นมะนาวลูกผสมระหว่างแป้นพวง (พันธุ์แม่) ผสมกับมะนาวน้ำหอม (ด่านเกวียน) ซึ่งให้ลูกดก ผลโต น้ำมาก น้ำเนื้อกลิ่นเหมือนมะนาวแป้น เปลือกบาง น้ำหนักผล 70-100 กรัม การเจริญเติบโตของต้นดี ใบใหญ่และต้านทานโรคดีมาก

ต่อมาคุณจำรัสได้พัฒนาขึ้นมาอีก 2 พันธุ์คือ มะนาวจำรัส 28 ซึ่งเป็นผลจากการผสมระหว่างมะนาวจำรัส 9 (พันธุ์แม่ ) และใช้มะนาวแป้นจริยาเบอร์ 1 มาผสม เมื่อเพาะเมล็ดจนเป็นต้นแล้ว ได้ออกดอกให้ผลเมื่อต้นยังเล็ก ผลโตมาก ทรงผลแบนแบบมะนาวแป้นทั่วไป น้ำเนื้อกลิ่นเหมือนมะนาวแป้นทุกอย่าง เปลือกบางน้ำมาก ผลที่เจริญเติบโตเพียง 2 เดือนก็มีน้ำมากแล้ว ออกดอกง่ายมาก ไม่ต้องบังคับก็ออกดอกได้ทั้งปี การเจริญเติบโตของต้นและการต้านทานโรคดีมาก

และมะนาวจำรัส 29 ซึ่งเป็นผลจากการผสมระหว่างมะนาวจำรัส 9 (พันธุ์แม่) และใช้ส้มโชกุนเป็นพ่อ เมื่อได้เพาะเมล็ดขึ้นมาเป็นต้นแล้วจะออกดอกและให้ผลเมื่อต้นยังเล็ก ผลโตมาก ลักษณะผลแบนเหมือนมะนาวแป้นทั่วไป เปลือกบาง น้ำมาก ซึ่งมะนาวจำรัส 29 จะยาวกว่าพันธุ์จำรัส 28 ส่วนความดีของสองพันธุ์ใกล้เคียงกัน และทั้งคู่มีปริมาณของความเปรี้ยวมากกว่ามะนาวจำรัส 9

มะนาวพันธุ์จำรัส 28 และ 29 เหมาะที่จะปลูกในแปลงปลูกที่มีการระบาดรุนแรงของโรคแคงเกอร์ เกษตรกรที่ขาดความรู้ความชำนาญในการควบคุมโรคก็สามารถปลูกได้ และเหมาะสำหรับการผลิตมะนาวนอกฤดู เพื่อที่จะขายได้ราคาแพง

หากเกษตรกรท่านใดที่จะนำพันธุ์มะนาวจำรัส 28 และจำรัส 29 ไปปลูกสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวนมะนาวธนบุรี นอกจากนั้นยังผลิตปุ๋ยที่ใช้กับพืชทุกชนิด เช่น ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสวน พืชไร่ สามารถดูดซับเข้าทางใบและทางรากได้ดี เป็นการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตเห็นผลในเวลารวดเร็ว ราคาถูก โทรศัพท์ 08-1552-6700.

อ้างอิง:www.dailynews.co.th


เขียนโดย : Sam Farmkaset
http://www.FarmKaset.ORG/contents/default.aspx?content=01292