การปลูกพืช
การปลูกพริก และการใช้ปุ๋ยน้ำกับพริก
การปลูกพริกให้ได้ผลผลิตสูง พริกมีคุณภาพ การให้ปุ๋ยน้ำ หรือปุ๋ยทางใบกับพริก เพื่อให้ต้นพริกเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิตสูง
อัปเดท ( 13 สิงหาคม 2556 ) , แสดง (36,026) ,

การปลูกพริกให้ได้ผลผลิตสูง พริกมีคุณภาพ การให้ปุ๋ยน้ำ หรือปุ๋ยทางใบกับพริก เพื่อให้ต้นพริกเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิตสูง

การปลูกพริกให้ได้ผลผลิตสูง

เราสามารถทำ การปลูกพริก ได้ดีในดินแทบจะทุกชนิด ในส่วนของประเภทดินที่ทำการปลูกพริกแล้วได้ผลดีที่สุดนั้น คือดินร่วมปนทราย เนื่องจากดินร่วมปนทราย สามารถระบายน้ำได้ดี พริกเป็นพืชไร่ ที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี สภาพแวดล้อม ดินฟ้าอากาศ และธาตุอาหารที่มีอยู่เดิมในดิน ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการปลูกพริกทั้งสิ้น

ขั้นตอนการปลูกพริก ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

การเตรียมดินเพาะต้นกล้าพริก
ให้ใช้จอบขุดดิน ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 หน้าจอบพอดี จากนั้นให้นำปุ๋ยคอก ปุ๋ยรองพื้น หรือ แกลบดำ หรือขี้ไก่อัดเม็ด ทำการคลุกเคล้ากับดิน ให้เข้ากัน จากนั้นทำการปลับหน้าดิน และทำการหว่านเมล็ดพริกให้ทั่วแปลง ส่วนการพลางแดดนั้น เราสามารถใช้แกลบ หรือฟางข้าวบางๆมากลบหน้าดิน เพื่อลดความเข้มของแสดงแดด และช่วยรักษาความชื้นบริเวณหน้าดิน ให้คงอยู่ได้ยางนานขึ้น จากนั้นให้เรารดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 25-30 วัน จะเป็นช่วงอายุของต้นกล้า ที่เราสามารถย้ายไปปลูกได้

การให้ปุ๋ยน้ำ ในขึ้นตอนการปลูกพริก

การปลูกพริก ในส่วนของการเตรียนมแปลงปลูก และย้ายกล้า
ให้เราใช้จอบขุดหน้าดิน ให้มีความลึกประมาร 15-20 เซนติเมตร ทำแปลงขนาดกว้างราว 1 เมตร และทำการผสมปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก คลุกกับดินที่เข้ากัน จากนั้นให้ขุดหลุมเพื่อปลูกกล้าพริก ระยะห่างระหว่างต้น 30 เซนติเมตร และระหว่างร่อง หรือระหว่างแถว 80 เซนติเมตร จากใช้ใช้ปุ๋ยสูตร 16-3-3 รองก้นหลุมปลูก จากนั้นให้แยกต้นกล้าเพื่อลงหลุมปลูก หลุมละ 1 ต้น ปลูกเสร็จแล้ว ราดน้ำตาม

การปลูกพริกในส่วนของการดูแลรักษาหลังการปลูก

การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ในกรณีที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว ในช่วงแรกของการย้ายต้นกล้ามาปลูกใหม่

การให้ปุ๋ยน้ำ เราสามารถเร่งการเจริญเติบโตของพริกได้ โดยการให้ปุ๋ยน้ำกับพริก สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
- ปุ๋ยน้ำนาโนอะมิโน ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพริก ให้แตกยอดเร็ว ต้นสูง
- ปุ๋ยน้ำบูสเตอร์เงิน ประกอบด้วยธาตุเหล็ก และสังกะสี ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพริก เพื่อเสริมสร้างผนังเซลล์ให้แข็งแรงเพิ่มภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง เพื่อเสริมสร้างความเขียวของใบ ให้เขียมเข็มมากขึ้น เมื่อใบพริก มีสีเขียวเข้มขึ้น ก็จะสามารถสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น สร้างอาหารเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชเองได้ดีขึ้น
- บูสเตอร์ส้ม อุดมไปด้วยโปแตสเซียม ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนลำเลียงอาหาร มาสะสมเป็นเม็ดพริก ทำให้เมล็ดพริก และเม็ดพริกโตเร็ว มีขนาดใหญ่ขึ้น สีสวย น้ำหนักดี

ปุ๋ยน้ำที่แนะนำ สำหรับการปลูกพริก
คลิกรูปเพื่ออ่านรายละเอียด


การปลูกพริกในส่วนของการเก็บเกี่ยว

พริกนั้นเป็นพืชอายุสั้น หลังจากปลูกแล้ว ในช่วงเวลา 60-90 วัน เราก็สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวได้ การเก็บเกี่ยวพริกนั้น ใช้วิธีการเด็ดทีละผล ไม่ควรเก็บทั้งช่อ เนื่องจากในแต่ละช่อนั้น สุกแก่ไม่พร้อมกัน และควรเว้นระยะห่างการเก็บประมาณ 5-7 วันhttp://www.FarmKaset.ORG/contents/default.aspx?content=01748