Agri live update
ถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูง
ถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84-1 ให้ผลผลิตสูง เฉลี่ย 358 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ..
อัปเดท ( 18 ตุลาคม 2554 ) , แสดง (15,260) ,
ถั้วเหลือง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี กรมวิชาการเกษตร ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองอีกหนึ่งสายพันธุ์ คือ ถั่วเหลืองพันธุ์ “ลพบุรี 84-1” (LOP BURI 84-1) เป็นพืชพันธุ์ใหม่ที่ คณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศเป็น “พันธุ์แนะนำ” ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่นี้ เป็นถั่วเหลืองที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับแปรรูปเป็นอาหาร (มนุษย์) ต่างจากพันธุ์ที่ปลูกอยู่เดิมซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมน้ำมันหรืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์

นายอานนท์ มลิพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรีกรมวิชาการเกษตร หนึ่งในทีมปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84-1 กล่าวว่า ถั่วเหลืองพันธุ์นี้เดิมชื่อ “GC96026-10” เป็นสายพันธุ์ที่มีกลิ่นเหม็นเขียวน้อย 1 ใน 31 สายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรได้นำเข้าจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชียประเทศไต้หวัน เพื่อประเมินผลผลิตและทดสอบคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์อาหารตามความต้องการของผู้บริโภค ให้ผลผลิตต่อไร่สูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เพื่อช่วยลดปริมาณการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศที่มีราคาแพง

ลักษณะเด่นของถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84-1 คือ ให้ผลผลิตสูง เฉลี่ย 358 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 10 ที่สำคัญยังมีรสชาติดี มีกลิ่นหอมของถั่วเหลืองและมีกลิ่นเหม็นเขียวน้อย เป็นที่ยอมรับของบริษัทผู้ผลิตน้ำนมถั่วเหลืองในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนั้นเมล็ดพันธุ์ยังมีความงอกดี มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงและเก็บรักษาได้นานกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 ทั้งยังสามารถต้านทานต่อโรคใบจุดนูนของถั่วเหลืองได้ และยืนยันว่าไม่เป็นถั่วเหลืองจีเอ็มโอ (non GMOs) ผู้บริโภคจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้

พื้นที่แนะนำให้ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84-1 ได้แก่ พื้นที่ภาคกลางตอนบน อาทิ จังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์ และภาคเหนือตอนล่าง เช่น จังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก เป็นต้น ในช่วงปีแรกนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรีได้เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองลพบุรี 84-1 ชั้นพันธุ์หลัก 200-300 กิโลกรัม ซึ่งจะสามารถผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายได้ประมาณ 3,000 กิโลกรัม เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง อนาคตหากพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะช่วยลดการนำเข้าถั่วเหลืองเกรดแปรรูปอาหารจากต่างประเทศได้

สนใจ “ถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84-1” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร. 0-3649-9180-1
อ้างอิง: http://thairecent.com/

 


เขียนโดย : sam.farmkaset
http://www.FarmKaset.ORG/contents/default.aspx?content=00583